ud750gm pcie 5.0

  1. NTTH

    GIGABYTE ra mắt bộ nguồn UD850GM PCIE 5.0 phiên bản màu trắng và UD750GM PCIE 5.0

    (vfo.vn) Ngày 25/08/2023, GIGABYTE đã công bố bộ nguồn UD850GM PCIE 5.0 phiên bản màu trắng và UD750GM PCIE 5.0 mới nhất. Hai bộ nguồn này tuân thủ tiêu chuẩn Intel ATX 3.0 và có thể duy trì đến hai lần tổng dao động điện năng. GIGABYTE cho biết cả hai sản phẩm đều đi theo triết lý thiết kế...
Top