wi-fi 7 filogic

  1. NTTH

    MediaTek giới thiệu bản demo đầu tiên trên thế giới về công nghệ Wi-Fi 7

    (vfo.vn) Ngày 20/01/2022, MediaTek giới thiệu bản demo đầu tiên trên thế giới về công nghệ Wi-Fi 7, tập trung vào khả năng của các dòng chip kết nối Wi-Fi 7 Filogic sắp ra mắt. MediaTek hiện đang giới thiệu hai bản trình diễn Wi-Fi 7 cho các khách hàng chính của hãng cũng như các đơn vị đối tác...
Top