• Nếu không up được thầy thử chọn server Imgur thay vì mặc định là Imashack thử xem nhé
    Sorry thầy, giờ em mới online

    Thầy xem up lại được chưa nhé. Cảm ơn thầy
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top