Điểm thưởng dành cho Tin Tức

 1. 100

  100 Post and 100 Reaction

  100 Post and 100 Reaction
 2. 50

  100 Reaction

  100 Reaction
 3. 25

  50 Reaction

  50 Reaction
 4. 25

  50 Post

  50 Post
 5. 500

  1000 Post

 6. 10

  20 Reaction

  20 Reaction
 7. 10

  20 Post

  20 Post
 8. 1

  First Reaction

  Bạn sẽ nhận được nếu nhận được 1 Reaction đầu tiên
 9. 300

  500 Post

  500 Post
 10. 100

  200 Post

 11. 50

  100 Post

 12. 5

  10 Reaction

  10 Reaction
 13. 5

  10 Post

  30 messages posted. You must like it here!
 14. 1

  First Post

  Bạn sẽ nhận được khi post bài viết đầu tiên
Top