Ai biết chia mạng thì giúp với

tính miền địa chỉ IP của subnet 2300 của lớp 15.0.0.0 với subnet mask 255.255.255.192? giải thích cơ chế tính toán? thank các bạn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 • Chủ đề
  chế của lớp với
 • Ðề: ai biết chia mạng thì giúp với

  hok hiểu gì hết :yy134:
   

  Khung Trời Xanh

  Khung Trời Xanh
  Ðề: ai biết chia mạng thì giúp với

  thật sự thì em học mạng ma chả hiểu gì. huhu
  mà ngày kia là thi rồi chứ.
  có ai giúp mình với
   
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  Cấu trúc của địa chỉ 192.168.1.0/255.255.255.0 chia làm 4 mạng con.
  Phân tích địa chỉ net mash 255.255.255.0
  Network ID: 11111111.11111111.11111111
  HostID: 00000000


  Số subnet trong network sẽ bằng số 2^n với n là số bit ta mượn thêm ờ phần host ID

  Ta cần phải mượn 2 bit ở phần host ID vì hệ thống cần 4 subnet
  Với 2^2=4 >=4 nên ta phải sử dụng 2 bit
  Mặt nạ mạng mới cho subnet ở hệ nhi phân sẽ là tất cả các bit 1
  Network ID: 11111111.11111111.11111111.11
  HostID: 000000

  è Hệ thập phân sẽ là 255.255.255.192

  Đối với số bit mượn, khi mượn n bit thì mặt nạ mạng mới sẽ theo qui ước sau
  N -> Subnet ,mask
  1 -> 128
  2 -> 192
  3 -> 224
  4 -> 240
  5 -> 248
  6 -> 252
  7 -> 254
  8 ->255

  Ta cần tìm bước nhảy cho các subnet
  Bước nhảy k= 256-192=64

  è Các subnet sẽ là:
  ü 192.168.1.0/26 192.168.1.0 255.255.255.192
  ü 192.168.1.64/26 192.168.1.64 255.255.255.192
  ü 192.168.1.128/26 192.168.1.128 255.255.255.192
  ü 192.168.1.192/26 192.168.1.192 255.255.255.192

  Gọi n là số bit còn lại của phần host ID è n = 32-network ID=32-26=6
  Số host của mỗi subnet sẽ bằng 2^n-2 =2^6-2= 62

  Phân tích cụ thể từng subnet
  Ø 192.168.1.0/26
  o Network Address: 192.168.1.0
  o Subnet mask: 255.255.255.192
  o Broadcast: 192.168.1.63
  o Host 192.168.1.1 à 192.168.1.62
  Ø 192.168.1.64/26
  o Network Address: 192.168.1.64
  o Subnet mask: 255.255.255.192
  o Broadcast: 192.168.1.127
  o Host: 192.168.1.65 à 192.168.1.126
  Ø 192.168.1.128/26
  o Network Address: 192.168.1.128
  o Subnet mask: 255.255.255.192
  o Broadcast: 192.168.1.191
  o Host: 192.168.1.129à 192.168.1.190
  Ø 192.168.1.192/26
  o Network Address: 192.168.1.192
  o Subnet mask: 255.255.255.192
  o Broadcast: 192.168.1.255
  o Host: 192.168.1.193à 192.168.1.254
   

  Lê Minh

  ✩✩✩✩
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  Cái này học hơn 1 năm rồi, không nhớ gì cả, vì không có theo mạng, học đối phó thôi hehe
   
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  kái này nhìn..như mù đi mưa..
  zô cm cho có tí tinh thần
  !!
   
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  Kết quả này có tính chất tham khảo thôi nha ,chưa chắc đúng, nhưng mình cũng tính xem thử(chắc cũng gần với kết quả này thôi)
  Miền địa chỉ của subnet thứ 2300 của lớp 15.0.0.0/26 là

  Địa chỉ mạng: 15.2.62.192
  Địa chỉ host: 15.2.62.193 --> 15.2.62.254
  Địa chị Broadcast: 15.2.62.255
   
  Sửa lần cuối:

  Khung Trời Xanh

  Khung Trời Xanh
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  bạn ơi! có thể nói rõ cách tính được không?
   
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  người ta hỏi vậy rồi mà kêu rõ hay không nữa rõ như ban ngày em chia theo anh VÕ DUY KHÁNH là tạm đươc đó nếu có thắc mắc gì liên hệ qua mail cho anh maivanthuong20@yahoo.com anh hướng dẫn chi tiết cho em nhé
   

  Khung Trời Xanh

  Khung Trời Xanh
  Ðề: Ai biết chia mạng thì giúp với

  cái đó thì em hiểu nhưng mà nhiều subnet với lại còn sang octer khác nữa nên không biết cơ chế tính toán nào thì được. hihi. em chậm hiểu lắm.
   

  Thống kê

  Chủ đề
  100,556
  Bài viết
  467,270
  Thành viên
  339,793
  Thành viên mới nhất
  simphongthuy27
  Top