Bài tập quản lí sv

: Để quản lý hồ sơ SinhVien của trường KDCN nhà trường cần các thông tin sau: Mỗi học sinh có các thông tin sau: mã sinh viên, Họ tên, tuổi, quê quán, lớp Khóa

Yêu cầu 1: Xây dựng Lớp SinhVien để quản lý thông tin của mỗi SinhVien.

Yêu cầu 2: Xây dựng các phương thức thêm, hiển thị thông tin của mỗi Sinh Viên Yêu cầu 3: Cài đặt chương trình có các chức năng sau:

Nhập một danh sách các SinhVien

Hiện thị các SinhVien 20 tuổi.

Sắp xếp SinhVien theo tuổi tang dan

Sắp xếp SinhVien theo tên:

Xóa 1 sinh viên ra khỏi danh sách

Cho biết số lượng các Sinh Viên tuổi là 23 và quê ở Nam Dinh
 
 • Chủ đề
  quản lí sv
 • Thống kê

  Chủ đề
  100,949
  Bài viết
  467,898
  Thành viên
  339,937
  Thành viên mới nhất
  dfdf

  Bài viết được quan tâm nhiều

  Top