bị lỗi màn hình

mà hình máy tính nó cứ hiện cannot be used liên tục làm sao dể nó hết lỗi v mọi người
 

0406

✩✩✩✩
Chụp cho xin cái hình lỗi đó lên đây mới biết được
 
Top