Dàn ý Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí lớp 9

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí" chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn

Đất nước Việt Nam ta đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. những thăng trầm và biến cố khiến cho con người Việt Nam ta trở nên cứng cỏi, anh hùng và tài năng hơn. Việt Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh chống giặc Tàu, chống Pháp,chống Mỹ,…. Những chiến thắng với các nước lớn đã làm cho Việt Nam ta thêm đậm nét hơn trong năm châu.
Lịch sử Việt Nam trải qua bao nhiêu đời và có bao nhiêu thăng trầm lịch sử, trải qua nhiều vị vu tài ba lãnh đạo. một trong những vị vua tài ba ấy có hình ảnh lỗi lạc của vua Quang Trung. Hình ảnh vua Quang Trung được thể hiện rõ qua tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. Tác phẩm ghi chép lại sự thống nhất của vương triều Lê. Tác phẩm đã tái hiện một lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc Việt Nam xưa.
Chủ đề “Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí” được nhắc đến rất nhiều trong chương trình ngữ văn của bậc trung học cơ sở Một trong những chuẩn bị tốt nhất là lập dàn ý cho bài văn với đề “Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí”. Để các em có một chuẩn bị tốt thì Bài viết dưới đây Vforum sẽ Hướng dẫn lập dàn ý đề bài “Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn.

DÀN Ý:
I. Mở bài: giới thiệu về hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí
Ví dụ:
Lịch sử Việt Nam trải qua bao nhiêu đời và có bao nhiêu thăng trầm lịch sử, trải qua nhiều vị vu tài ba lãnh đạo. một trong những vị vua tài ba ấy có hình ảnh lỗi lạc của vua Quang Trung. Hình ảnh vua Quang Trung được thể hiện rõ qua tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. Tác phẩm ghi chép lại sự thống nhất của vương triều Lê. Tác phẩm đã tái hiện một lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc Việt Nam xưa.
II. Thân bài: Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí
1. Hình ảnh một người quyết đoán, mạnh mẽ
 • Giận, liền họp các tướng sĩ, tự mình cầm quân để đuổi bọn giặc
 • Nghe lời tướng sĩ đứng ra làm vua và tiến quân ra Bắc
 • Tổ chức hành quân hỏa tốc
 • Tổ chức duyệt binh, tuyển binh
 • Lập kế hoạch hành quân đánh giặc
2. Là một con người sáng suốt, có tầm nhìn xa và trông rộng:
 • Phân tích rất đúng và sáng suốt sự tương quan giữa quân ta và quân địch
 • Rất giỏi trong việc phán xét và dùng người
 • Mở tiệc khao quân
3. Tài giỏi trong việc dùng binh:
 • Vị tướng mưu lược tài ba
 • Có sự tính toán trong việc hành quân và đánh giặc
 • Có những mưu tính rất chính xác
4. Có cách đánh giặc độc đáo:
 • Bắt gọn bọn nghe thám
 • Đánh nghi binh
 • Là một vị vua tài ba, có tài cầm quân và mưu lược rất chính xác
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí
Ví dụ:
hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống là một vị vua có tấm lòng yêu nước, yêu dân. Bên cạnh đó Quang Trung còn có tài mưu lược và cầm quân kháng chiến chống lại bọn giặc ngoại xâm.
Trên đây là Hướng dẫn lập dàn ý về đề bài “Phân tích hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. hi vọng qua bài lập dàn ý bạn đã có được những sự tham khảo để làm văn tốt hơn. Chúc các bạn thành công, học tập tốt.

Xem thêm: Dàn ý Phân tích Chuyện người con gái Nam Xương lớp 9
 
 • Chủ đề
  dan y hoàng lê nhất thống chí lop 9
 • Top