DHL Express thông báo mức điều chỉnh biểu phí năm 2024 tại Việt Nam

(vfo.vn) Mới đây, DHL Express ra thông báo về việc điều chỉnh biểu phí thường niên tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

DHL-Express-thong-bao-mc-dieu-chinh-biu-phi-nam-2024-tai-Viet-Nam.jpg

DHL Express cho biết mức giá dành cho dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tại Việt Nam sẽ tăng 4,9%. Ngoài ra, một số dịch vụ và phụ phí cũng sẽ được điều chỉnh.

DHL Express điều chỉnh mức giá hàng năm sau khi cân nhắc kỹ các yếu tố lạm phát và giá trị tiền tệ thay đổi cũng như chi phí hành chính liên quan đến việc tuân thủ các quy định về pháp luật, an ninh và bảo mật.

Các cơ quan có thẩm quyền trong nước và quốc tế thường xuyên cập nhật các quy định này tại mỗi nơi trên tổng số hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mà DHL Express hoạt động. Tùy thuộc vào điều kiện địa phương, mức điều chỉnh giá sẽ thay đổi theo từng quốc gia.​

Thông tin được cung cấp bởi DHL Express

 

(vfo.vn) Mới đây, DHL Express ra thông báo về việc điều chỉnh biểu phí thường niên tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

DHL-Express-thong-bao-mc-dieu-chinh-biu-phi-nam-2024-tai-Viet-Nam.jpg

DHL Express cho biết mức giá dành cho dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tại Việt Nam sẽ tăng 4,9%. Ngoài ra, một số dịch vụ và phụ phí cũng sẽ được điều chỉnh.

DHL Express điều chỉnh mức giá hàng năm sau khi cân nhắc kỹ các yếu tố lạm phát và giá trị tiền tệ thay đổi cũng như chi phí hành chính liên quan đến việc tuân thủ các quy định về pháp luật, an ninh và bảo mật.

Các cơ quan có thẩm quyền trong nước và quốc tế thường xuyên cập nhật các quy định này tại mỗi nơi trên tổng số hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mà DHL Express hoạt động. Tùy thuộc vào điều kiện địa phương, mức điều chỉnh giá sẽ thay đổi theo từng quốc gia.​

Thông tin được cung cấp bởi DHL Express

 
 • Chủ đề
  dhl express
 • Thống kê

  Chủ đề
  100,270
  Bài viết
  466,845
  Thành viên
  339,677
  Thành viên mới nhất
  he he he

  Thống kê

  Chủ đề
  100,270
  Bài viết
  466,845
  Thành viên
  339,677
  Thành viên mới nhất
  he he he
  Top