Sách Hay Mỗi Ngày

shopoga

✩✩
Chương 2Phần 2CÓ BI, CÓ TRÍ, CÓ ĐỨC, CÓ LỰC, CÓ HÙNG, MỚI ĐỦ SỨC DÙNG VƯỢT NÚI TRÈO NON.Nầy hỡi các Con TỔ TIÊN các Con đã tạo ra của cải vật chất khắp hư không vũ trụ, hình thành lên con quái vật CÀN KHÔN vũ trụ, huyền vi biến hóa vô biên, không dễ gì chinh phục được, tất cả đều là của các Con, nhưng các Con muốn có được nó, làm chủ được nó.1 Thời các con phải có lòng TỪ BI, có trí KHOA HỌC, có ĐỨC HIẾU-SANH, có đức tin, niềm tin, tự tin, nhờ vào SỨC MẠNH nơi lòng tin, đầy đủ DŨNG KHÍ HÀO HÙNG, và sự đoàn kết hợp lực thống nhất của các Con. Nhất là sức mạnh Trí Tuệ làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Thời các Con mới làm chủ được con quái CÀN KHÔN, làm chủ giang sang vũ trụ mà TỔ TIÊN đã tạo lập lên cho các Con.2 Con đường tiến lên chinh phục vũ trụ, làm chủ vũ trụ, không ngoài Văn minh khoa học vật chất, văn minh khoa học đạo đức, văn minh khoa học tinh thần, vận dụng sức mạnh vũ trụ làm sức mạnh của mình. Hiểu rõ sự hình thành con quái vật Vũ Trụ cũng như Nguồn Cội của nó thời các Con mới thật sự là chủ được nó. Đó là nói đến những người Con có trung có hiến, có nhân có ngĩa đối với TỔ TIÊN CỘI NGUỒN, nghe theo và làm những lời Ta dạy.3 Còn những người Con bất hiếu, đi ngược lại lời Ta dạy, thời không bao giờ chinh phục được con quái vật vũ trụ. Luôn luôn bị con Quái Vật Vũ Trụ làm hại. Khốn khổ vô cùng. Nếu các Con chỉ biết cho bản thân theo Chủ Nghĩa cá nhân. Dù có làm nhiều, ra sức nhiều, tốm thâu bầu vét, khắp thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ là tay không, trắng tay, chẳng được gì cả.4 Nếu các Con nghe lời dạy của Ta, tin theo và làm theo, các Con sẽ luôn luôn gặp Ta, ở khắp mọi nơi, che chở, hộ trì hộ độ dìu dắc các Con, dù cho các Con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử. Ta cũng theo sát các Con, cứu khổ các Con, làm cho trí huệ các Con mỗi ngày mỗi thêm tỏa sáng, làm chủ chân tâm làm chủ chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn, tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu, vào ngôi chí tôn chánh đẳng chánh giác, các con hạnh nguyện viên mãn, Bọt nước trở về là Nước, Tiểu Linh Hồn trở về Đại Linh Hồn vũ trụ, bản nguyên là đấng tạo hóa, TỔ TIÊN đấng tạo lập lên tất cả, các Con nhớ lấy nghe theo và làm theo.5 ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, thấy một 100 người con chăm chú lắng nghe, CHA TRỜI dạy bảo, thời lấy làm vui vẻ, nghĩ rằng các Con đã lớn, có thể tự lập sanh sống không cần nương dựa vào cha mẹ nữa.6 Biết mình không thể ở lâu nơi chốn nhân gian, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, chia hai con cái, 50 người con trai theo CHA TRỜI làm quen với biển, ĐẠI DƯƠNG, 50 người con gái theo MẸ TRỜI làm quen với núi rừng, ĐẠI NGÀN.7 ĐỨC CHA TRỜI dẩn 50 người con trai làm quen với biển, từ biển nầy sang qua biển khác, từ đảo nọ sang qua đảo kia, không những trên biển đảo, mà còn tham quan làm quen sâu dưới lòng đại dương, từ đông sang tây rồi trở về chỗ cũ.8 ĐỨC ĐỊA MẨU MẸ TRỜI cũng thế dẫn theo 50 người con gái, hết núi rừng nầy sang qua núi rừng khác, hết núi rừng nọ thời tới núi rừng kia, cứ thế hết núi rừng phương Đông rồi đến núi rừng phương Tây, rồi dẫn con về chỗ cũ.9 CHA TRỜI, MẸ TRỜI, không những dẫn con cái, bằng đường bộ, đường thủy, mà cả bằng con đường hàng không, bay trên mây khi cần thời hạ xuống núi, xuống biển, xuống đảo, để tham quan.10 100 người con trời, con của LONG HOA và ĐỊA MẪU, tận mắt thấy rõ nào là biển cả mênh mông, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, nào là đảo biển lô nhô xanh um, xa gần như rồng thiên uốn khúc, cảnh đẹp như tranh, đất liền san sát, ao hồ cùng khắp, sông dài uốn lượn, không những thế mà còn tham quan các động rộng sâu trong lòng núi.11 Một trăm người con giờ đây mới hiểu hết. Chiếc nôi địa cầu nhân loại ra đời, nào là núi rừng, bạt ngàn, nào là hang động kỳ bí, nào là màu xanh trải khắp, nào là chim muôn vạn thú, hoa quả chen chúc khắp nơi, dưới biển, trên khô, nơi nào cũng tràng đầy sự sống, cá bơi lớp lớp, chim bay rợp trời. Để khai mở kiến thức thêm cho các con. Cha Trời, Mẹ Trời, dẫn 100 người Con bay lên mặt trăng, cũng như các vì sao gần trái đất, Cha Trời Mẹ Trời thấy dẫn các con tham quan làm quen đến đây là đủ, hai người liền dẫn các con trở về trái đất, trở về chỗ cũ.12 Trước khi từ giã con cái, Đức Cha Trời dạy bảo lần cuối cùng, TẤT CẢ CHỈ LÀ CÕI TẠM, THIÊN ĐÀNG MỚI LÀ NƠI Ở CHÍNH, Nói về CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn con cái tham quan làm quen khắp trái đất khắp mặt địa cầu, trải qua một thời gian khá lâu, rồi dẫn các con trở về hội tụ chung sống một thời gian nữa, thấy con cái đã lớn khôn nên từ giã Con cái trở về hư không vũ trũ, trước khi từ giã con cái Đức Cha Trời truyền dạy rằng.13 Nầy các Con của Ta, quả địa cầu nầy tuy rất đẹp, quả địa cầu TỔ TIÊN tạo ra sau cùng, khi TỔ TIÊN lập lên vũ trụ, lập tam thiên đại thiên thế giới. Quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần tục, khí hóa không bao lâu nữa chuyển biến thái hóa trở thành khí hóa ô trược, khí tiên thiên biến mất, tuổi thọ con người cũng sẽ giảm xuống lần lần, khi con người tuổi thọ giảm xuống chỉ còn 40 nghìn tuổi thời HỎA TAI sanh ra tàn phá hủy hoại sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người, sự tàn phá hủy diệt đó trải qua ba nghìn năm, những dân tộc còn sống sót sẽ trở thành những dân tộc hoang dã không khác gì các loài cầm thú, sau đó nhân loại con người lần lần hồi phục trở lại sanh con đẽ cháu đông đúc, (Xem Kinh sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn) nhân loại sanh sống kéo dài được ba triệu năm nữa, thời PHONG TAI nổi lên kéo theo mưa to gió lớn tàn phá sự sống muôn loài vạn vật, trong đó có con người khi ấy con người tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 nghìn tuổi, sự phong tai ấy kéo dài hai nghìn năm, những dân tộc còn sống sót trở thành những dân tộc ăn lông ở lỗ, nhân loại con người dần dần hồi phục trở lại kéo dài hàng trăm nghìn năm, sanh con đẻ cái con người trở nên đông đúc. Nhân loại kéo dài sanh sống khi con người tuổi thọ trung bình hạ xuống chỉ còn 10 tuổi, thời THỦY TAI nổi lên tàn phá sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người kéo dài hơn một nghìn năm. Cũng là thời kỳ cuối tiểu kiếp, những dân tộc còn sống sót chuyển qua tiểu kiếp kế theo, trở thành dân tộc HỒNG HOANG, BÀN CỔ SƠ KHAI, (xem kinh long hoa sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).14 Đức Cha Trời thấy các con chăm chú lắng nghe liền thuyết giáo. Hỡi các Con của Ta sự sống trên trái đất phải trải qua nhiều kiếp nạn như thế, cõi trần gian chỉ là chiếc nôi sanh ra nhân loại con người mà thôi, cõi trần giã tạm, không phải cõi vĩnh hằng, trần gian giã tạm, thiên đàng mới thật là nơi quê hương của các Con ngôi nhà chung vũ trụ của các Con.15 Xác thân của các Con cũng thế chỉ là xác thân phàm tục, khác với xác thân của CHA MẸ đây, xác thân cha mẹ là xác thân tiên thiên tinh hoa khí hóa vũ trụ, các Con cũng có nhưng còn mờ nhạc cần phải tu luyện thêm. Nhị xác thân của các con, sau nầy thay thế xác thân phàm tục, khi các con bay lên các tần trời để sanh sống, các Con ghi nhớ lời Ta dạy. Các Con nghe lời Ta dạy thời tu luyện tiến hóa linh hồn rất nhanh, chỉ cần trải qua một thời gian hàng vạn vạn năm các con sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, thành tựu trí huệ không thể nghĩ bàn, đạo đức nhân hạnh không thể nghĩ bàn. Các Con bỏ xác phàm dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên các tần trời, sanh sống trong ngôi nhà chung vũ trụ.16 Khi các con bỏ xác phàm, thời các con đã có thân xác tiên thiên, chính thân xác tiên thiên nầy các con mới sanh sống trên các tần trời, biến hóa như ý, các con muốn nó già thời nó già, muốn nó trẻ thời nó trẻ, các con muốn nó lớn như núi, thời nó lớn như núi, muốn nó nhỏ như cây kim, thời nó nhỏ như cây kim, nói chung các con muốn gì, tưởng gì thời nhị xác thân tiên thiên biến hóa theo nấy, không có hạnh phúc nào hơn là sống trên thiên đàng cực lạc, không có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc làm chủ vũ trụ, không có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc sống mãi mãi không chết, không có hạnh phúc nào hơn là làm chủ lấy mình, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, dạo chơi khắp cùng vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế giới.17 Các Con hãy ghi nhớ lời Ta dạy, sớm hôm tưởng niệm lời Ta dạy, nếu các Con biết hợp lực trí huệ thời các con sẽ nhớ và ghi lại tất cả những gì Ta đã dạy, lời Ta dạy trở thành Văn Hóa Cội Nguồn, văn hóa tối cao vũ trụ, rồi Lưu truyền cho hậu thế thời không còn công đức nào hơn, các Con hãy nhớ lấy và làm theo.18 Hỡi các Con tên của CHA, là LONG HOA. Tên các con là LONG QUÂN, thiên tử con trời.19 Hỡi các con của Ta, LONG QUÂN cũng chính là tên của cha cái tên khi đã có các Con , tên Cha cũng chính là tên của các Con, đây là sự thâm tình giữa cha và con, sau nầy các con cũng thế ít khi dùng đến tên tộc, mà chỉ dùng tên con mà thôi.20 Nay cha thêm chữ LẠC, nếu các con không lạc cội lạc nguồn, thời không có cái vui nào hơn.21 Nếu các con lạc cội lạc nguồn, thời không còn cái khổ nào hơn.22 Hãy nhớ lấy tên của cha cũng là tên của các con LẠC LONG QUÂN.23 Hỡi các Con tên của mẹ các Con là ĐỊA MẪU, cốt TIÊN, nay đã có con gọi là ÂU CƠ, hay còn gọi là TIÊN CƠ, nói tốm lại CHA CỐT RỒNG, MẸ CỐT TIÊN. Các con là con cái TIÊN, RỒNG, khi sanh con đẻ cháu gọi là CON RỒNG, CHÁU TIÊN. Con Đức Long Hoa Cháu của Đức Tổ Tiên. Hãy ghi nhớ những lời Ta dạy.24 Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái đưa tay chỉ về dãy núi LONG HOA, nói gần cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10, các Con hãy dẫn dắt nhân loại con cháu phàm trần đến dãy núi Long Hoa ấy sanh sống làm nhà Rồng Tiên.25 Nói xong hai đấng TIÊN RỒNG, CHA TRỜI MẸ TRỜI, ôm con cái lần cuối rồi từ từ bay lên không trung ấn dấu tiên rồng xuống dãy núi Long Hoa.26 Hai tòa sen báu như quả núi nhỏ không biết hiện ra từ lúc nào hào quang rực rỡ, hai đấng TIÊN RỒNG từ từ bay lên đáp xuống hai tòa sen báu, bầu trời đang sáng bổng nhiên tối sầm, hoa tàn rụng héo, thế gian rơi lệ, vì hai đấng CHA TRỜI MẸ TRỜI đã rời khỏi trần gian rời khỏi con cái, từ từ biến mất vào hư không vũ trụ. Hai trăm con mắt nhìn theo ngơ ngác không hiểu vì sao cha trời mẹ trời lại bỏ con cái biến mất như thế.27 Bầu trời hôm qua, đã khác với bầu trời hôm nay, bầu trời hôm qua là bầu trời mùa xuân, bầu trời hôm nay là bầu trời mùa đông, cái lạnh bơ vơ mồi côi mồ cút trên nẽo đường vạn dặm của cuộc đời, nhân loại năm màu da anh em sẽ sanh sống ra sao, và đi về đâu, ông bà tổ đầu tiên của nhân loại con người, tồn tại như thế nào mời các bạn tìm đọc Long Hoa Thiên Tạng. Những bí ẩm về Cội Nguồn nhân loại con người đã được rộng mở. Đương nhiên nhân loại con người sẽ rực thắm mùa xuân. Vì con người đã tìm thấy Cội Nguồn của chính mình. thấy được giang sang mà Tổ Tiên đã tạo lên cho con người. Giờ đây chúng ta mới hiểu như thế nào là Chính Nghĩa qua lời dạy của Đức Cha Trời.

Đồng Bào Anh Em tàn sát nhau chính nghĩa ư ?

Ngăn cấm đàng áp những quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho những quyền bất khả xâm phạm chính nghĩa ư ?

Bỏ Cội bỏ Nguồn tôn thờ Tà Ma ác kiến chính nghĩa ư ?Nhìn vào hà đồ thiên thơ thái cực, chúng ta có thể chứng kiến thấy rõ hình cốt rồng chữ S nằm giữa ÂM và DƯƠNG. Thật là kỳ diệu nước VIỆT NAM cũng hình chữ S nằm giữa ÂM và DƯƠNG như hình chữ S hà đồ thiên thơ. Đây không phải là sự trùng hợp ăn khớp nhẩu nhiên, mà là sự sắp xếp của thiên ý cha trời. Nước VIỆT NAM hình chữ S một bên là biển cả, ÂM một bên là núi non đất liền DƯƠNG, vì có sự trùng hợp ăn khớp như vậy, nên nói nước VIỆT NAM là địa cốt long hoa, ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA TRÁI ĐẤT, do thiên tạo hình thành, một thánh địa hiếm có như vậy, lẽ đương nhiên sẽ có kỳ tích kỳ sự xuất hiện, là điều thường tình không có chi là huyền bí cả. Do thiên tạo hình thành một thánh địa hiếm có như vậy, lẽ đương nhiên hội tụ đủ ba yếu tố THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA. Địa hình địa cuộc nước VIỆT NAM chính là ĐỊA LƠI, hôm nay đất nước VIỆT NAM THỐNG NHẤT, lại thêm văn hòa cội nguồn ra đời chính là THIÊN THỜI, văn hóa CỘI NGUỒN chính là văn hóa NHÂN HÒA, Địa lợi đã có, Cơ hội đã đủ thời cơ đã đến, chỉ cần con dân đại VIỆT, con cháu rồng tiên, phát huy văn hóa cội nguồn sẽ bùng lên một giai thoại lịch sữ có một không hai. Một địa linh quý hiếm, một dân tộc hùng anh, nhưng lại quên mất cội nguồn, quên mất truyền tống ông cha, không tiếp nối được chí nguyện QUỐC TỔ VUA HÙNG, sợ thế lực ngoại xâm thời thật là đáng tiết, phải nói là hèn nhác bất trung bất hiếu, không còn xứng đáng là con rồng cháu tiên.Hết phần 2 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 2Phần 3THỜI HẬU ĐẾ 11 Đây nói về thời tam hoàn đã qua, thời ngũ đế hưng thịnh, 100 ông bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 1 nghìn 800 triệu người đồng loạt bỏ xác thân phàm tục, bay về ngôi nhà chung vũ trụ ở khắp 28 tần trời, xây dựng lên vô số cõi nước thiên đàng cực lạc, sống cuộc sống sung sướng muốn gì được nấy.2 Trong khi ấy những con cái, cháu chắt, chút chít, vì tâm tánh còn mê muội, thiện căn chưa lớn, mê đắm trần gian, luyến ái trần gian, chưa tu luyện được nhị xác thân, sợ chết, chưa ngộ dược lý sanh tử, Văn Hóa Cội Nguồn hiểu biết rất kém, thời nói gì hội ngộ chân tâm chân tánh, nên ở lại chốn nhân gian hơn 50 triệu người, không đi theo ông bà tổ tổ tổ về trời, vì nghĩ là ở trần gian vui sướng hơn.3 Và cứ như thế cuộc sống thái bình an lạc năm màu da anh em ở khắp cùng mặt đất, sanh con đẻ cái mỗi ngày mỗi đông, và dần dần lên đến hàng tỷ người, vì là con cái, cháu chắt, chút chít, ngũ đế, nên đạo thờ TRỜI, THỜ TỔ TIÊN, THỜ ÔNG BÀ, THỜ CHA MẸ vẩn còn hưng thịnh, trải qua hơn triệu năm, phần lớn những người, không những có công đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc, mà còn có công trong văn hóa CỘI NGUỒN, truyền đạt lời dạy Cha Trời Địa mẫu, tuy mất đi phần tinh hoa của văn hóa Cội Nguồn, nhưng tu theo hành theo khi qua đời, cũng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp thấp, bay lên sanh sống ở tần trời thứ 1 tức là bốn tần trời ở lưng chừng núi tu di, là hết mức không lên cao nữa được. Vvà cứ thế càng về sau nhân loại sanh lên càng hạ thấp lần, vì nhân loại đạo vị chỉ ở ngôi vị xã hội, không lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.4 Từ tần trời thứ 1, có bốn cõi trời, hạ xuống một vạn dặm nhân loại năm màu da anh em những người có công đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc thành đại thần, đều bay lên nơi đây để sanh sống nơi đây, lập lên vô số cõi nước nhỏ, xung quanh dưới lưng chừng núi tu di trở thành các vị thiên thần thiên tiên quyền lực hưỡng thụ phước báo quả lành không khác gì tần trời thứ 1, bốn cõi trời trên.5 Lại nữa hạ xuống một vạn do tuần, nhân loại năm màu da anh em những người có công đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc trở thành các vị trung thần khi bỏ xác phàm bay lên đây sanh sống nơi đây, trở thành các vị thiên thần, thiên tiên thành lập lên vô số châu lớn châu nhỏ xung quanh núi tu di, hưởng thụ phước báo quả lành nhưng không bằng cõi trên.6 Lại nữa hạ xuống một vạn do tuần, nhân loại năm màu da anh em, những vì có công đối với xã hội đối với non sông tổ quốc, trở thành các vị thần, khi bỏ xác phàm đều bay lên sanh sống nơi đây, trở thành các vị thiên thần, thiên tiên hình thành lên vô số cung diện, cung động rộng lớn, hưởng phước báo quả lành, nhưng không bằng cõi trên.7 Lại nữa hạ xuống một vạn do tuần, tức là xuống tới chân núi, tu di, nhân loại năm màu da anh em, những người có công đối với xã hội, trở thành các vị thần, khi bỏ xác phàm đều bay lên sanh sống nơi đây, trở thành các vị thiên thần, thiên tiên, hình thành lên 36 cung điện, 72 cung động, ở bốn bên chân núi tu di, hưỡng phước báo quả lành nhưng không bằng các cõi trên.8 Còn những thành phần chỉ biết sống vì bản thân của mình, gia đình mình, không lập công đối với xã hội , đối với non sông, đối với tổ quốc, cũng như chỉ biết tu thiền luyện đạo, như luyện bùa, luyện pháp thuật, luyện vô ga, luyện thôi miêm, luyện đan, luyện võ nghệ, không phải vì nhân loại chỉ vì mình, chăm lo cái thân, chăm lo cái tài mà quên đi tận diệt phiền não, không lo tu tâm sửa tánh, hội ngộ chân tâm chân tánh, gieo nhân thiện để rồi hưởng quả lành phát đại nguyện cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em, bồi công lập đức, đối với xã hội, đối với non sông tổ quốc, lập công đối với tổ tiên cha trời, phát huy chính nghĩa văn hóa cội nguồn, đêm lại sự tự do công bằng đẳng cuộc sống ấm no thái bình thịnh vượng xã hội, mà chỉ biết vì mình không biết đến ai khác, chăm lo tu thiền luyện đạo, luyện bùa, luyện thôi miên, luyện pháp thuật, luyện đan, tu tiên ... suốt đời không lập công gì cả, thời sau khi bỏ xác phàm cũng được sanh lên các cõi trên, thành các vị thiên thần địa tiên sanh sống ở thất sơn châu báu, bảy núi , bảy biển, núi lũy, biển hào, bao bọc xa gần xung quanh núi tu di, nhân loại năm màu da anh em sanh lên ở đây nhiều vô số vô biên, ở cung, ở động, ở đền, ở chùa, ở miếu, ở am hưỡng phước báo quả lành, thọ mạng sống lâu, hơn chốn nhân gian rất nhiều, đó là nói đến nhưng người không hành ác, phạm sát giới, còn nói nhưng người phạm sát giới, chỉ vì lòng hận thù , hay tranh bá tranh giành quyền lực, thời sau khi chết sẽ thành ma, thành quỉ, khó mong trở lại làm người, đó là nói về sau nầy , còn nói về ông bà tổ tổ tổ sau khi dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chí, bay về trời những người còn ở lại chốn trần gian.9 Sự sanh sống năm mà da anh em vẩn bình yên , yêu tinh quỷ dữ không dám làm hại, vì năm màu da anh em thờ CHA TRỜI, MẸ TRỜI , LẠC LONG QUÂN, MẸ ÂU CƠ, ÔNG BÀ TỔ TỔ vẩn còn hưng thịnh, ba con tinh quỷ hồ tinh , mộc tinh, ngư tinh, vẩn còn khiếp sợ nhân loại con người, con cháu TIÊN RỒNG, nên không dám ra mặt chống phá, lại thường nghe tiếng niệm CHA TRỜI MẸ TRỜI, cùng khắp năm châu bốn biển làm chúng sợ hãi trốn chui trốn nhũi trong âm u hang sâu động thẳm.Những người giác ngộ, họ dám hy sinh tất cả sự nghiệp khác, kể cả thân mạng của mình, chỉ giữ lấy sự nghiệp văn hóa cội nguồn, phát huy cho sự nghiệp ấy mỗi ngày một thêm lớn, dẫn dắt nhân loại đi đến con đường chân thiện hoàn mĩ, quốc thới dân an, một xã hội dân giàu nước mạnh, độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng văn minh, một xã hội chỉ có lòng yêu thương, luôn sống vì người, hơn là sống vì mình, không có lòng hận thù. Những người có lòng đại nguyện lớn lao như thế, công lao như thế, đức độ như thế, sự hy sinh cao cả như thế, thời họ chính là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở cấp cao rồi, có thể nói những người nầy là phật, thánh, tiên, thần, chúa, nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ luôn là đại ân nhân của nhân loại con người, đêm ánh sáng văn hóa về cho nhân loại con người, xây dựng lên xã hội thiên đàng cực lạc chốn nhân gian, xây dựng lên cơ nhiệp chân thiện vĩ đại, và thật vậy, chỉ có con đường văn hóa cội nguồn chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG mới là con đường rộng lớn, con đường chân thiện ấm no hạnh phúc, con đường luôn luôn thành công, tiến tới đại thành công, còn tất cả con đường khác, con đường đấu tranh giai cấp, con đường mạnh được yếu thua, chỉ là con đường dẩn tới hận thù, con đường tàn sát lẩn nhau, oan oan tương báu, nợ nợ đáo đầu không biết bao giờ chấm dứt. Các bật thiện tri thức vì hiểu rõ như vậy, dù ở trong giai đoạn nào, thời kỳ nào, họ cũng giữ lấy con đường đạo đức, con đường văn hóa chính nghĩa, tuy không cầu danh lợi, nhưng không có danh lợi nào hơn, hãy xem sự nghiệp của chúa, sự nghiệp của phật, có sự nghiệp đấu tranh nào mạnh được yếu thua, được là vua, thua là giặc, sánh kịp hay không. Có thể nói chính nghĩa bao giờ cũng trường tồn, mỗi bước chân của chính nghĩa, là mỗi bước chân tỏa hào quang, chiếu sáng muôn năm, tuy họ đã đi về thượng giới, nhưng nhân loại mãi vẩn cứ đi theo họ, sự nghiệp của họ trường tồn mãi ở thế gian.Hết phần 3 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 2Phần 4THỜI HẬU ĐẾ 2Đây nói về năm màu da anh em hơn 5 vạn người ở lại chốn trần gian, nhìn ngũ đế 100 ông bà tổ tổ dẫn theo 1 tỉ 800 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bỏ lại xác phàm bay về trời, mất hút trong không gian vô tận sống trong ngôi nhà chung vũ trụ.1 Thời mới hối tiếc sao mình không bay theo ông bà, giờ bay theo thời cũng đã muộn,lại nữa pháp thật thần thông mình còn quá yếu kém không thể nào bay theo kịp, hơn nữa nhìn thấy con cái, cháu chắt, còn nhỏ dại không thể nào rời bỏ chúng được, lại nữa cơ nghiệp của ông cha đã bỏ công xây dựng hơn trăm nghìn năm, nào lầu đài cung diện, nào kỳ quang bảo tháp, nào ngọc ngà châu báu, nào lụa là gấm vóc, nào khoa học kỷ thuật, nào điện đài máy móc, nào bảo bối hiện đại, nhiều không kể xiết, bỏ đi thời uổng phí biết bao, tiếc biết bao.2 Một khi đã bỏ xác phàm ra đi thời không bao giờ trở lại, phải nói là vĩnh viễn mãi mãi, hơn nữa cuộc sống trần gian vô cùng hạnh phúc vui sướng, thôi thì ở lại trần gian, khi già bỏ lại xác phàm bay lên trời cũng đâu có gì muộn, vì nghĩ thế những người ở lại trần gian, lấy làm có lý an ủi linh hồn.3 Đây nói về đồng bào anh em DA TRẮNG, những người còn ở lại chốn nhân gian, không theo ông bà tổ tổ tổ về trời, tiếp tục ở lạ trần gian sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống tiên rồng con người.4 Thừa kế cơ nghiệp Ông Cha để lại, nào là lầu đài cung điện, nào là kỳ quang bảo tháp, nào là ngọc ngà châu báu, nào là lụa là gấm vóc, nào là máy móc, bảo bối hiện đại, nào là của cải vật chất, sự giàu sang không thể nào kể cho hết, cuộc sống đầy đủ sung sướng muốn gì có nấy, lại thêm con cái, cháu chắt, chút chít, mỗi ngày mỗi đông.5 Sự ra đi về trời của Ông Bà Cha Mẹ cũng lùi dần về quá khứ, và đời sống cứ thế hết trăm năm nầy đến trăm năm khác, và cho đến một hôm quá khứ bừng sống dậy như Ông Cha hiện về.

Non xanh nước biếc rộn tiếng người

Ngựa xe cuồn cuộn chảy về Bạch Cung

Dù ai xuôi ngược nơi đâu

Nhớ ngày giỗ tổ cùng nhau hội về

Trời thức dậy non thề biển nhớ

Chim hát ca rộn tiếng đồi non

Xe dồn ngựa chạy bon bon

Sắc màu rực thắm người chen lấn người

Kìa Bạch Cung sáng ngời châu báu

Kìa điệp trùng con cháu đông vui

Mùng năm tháng bảy ai ơi

Quả hoa dân cúng rạng ngời hiếu trung

Người cùng người chung cùng Nguồn Cội

Nhớ công ơn sanh dạy Cha Ông

Nối vòng tay lớn anh em

Chung cùng chí hướng càng thêm đậm đà.​Nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, hội tụ về khán đài lễ hội, thời cũng hiểu con cái, cháu chắt, chút chít, đã dân hương, hoa, quả, cúng Ông Bà Tổ Tổ Tổ xong cùng nhau hội tụ về lễ đài, nghe sự giáo huấn của bật Cha Ông.Nói về Phi Ii Ông, Phi Ý Ma, Phi Tất Đa, vô cùng bận rộn hết bắt tay thân mật người nầy, đến bắt tay thân mật người khác, thì ra đây là ba anh em hơn hai trăm đời của Bạch Long Nhất Đế, những người mà ba anh em hơn hai trăm đời của bạch long nhất đế tiếp đón chào mừng bắt tay ôm nhau, hết sức là thân mật, không ai khác hơn là chút chít, hơn hai trăm đời của thập nhị BẠCH LONG ĐẾ, như Thi Đắc Nga, Thi Lan ca, Thi Hoàng Ma.

Chút chít Bạch Long Nhị Đế, như Hà Linh Lan, Hà Âu Châu, Hà Tây Nha.

Chút chít Bạch Long Tam Đế, như Cù Lưu Gia, Cù Hôn Ri, Cù Rô Ni.

Chút chít Bạch Long Tứ Đế, như Mát Hốt Phi, Mát Bát Ca, Mát Sát Đế Lị.

Chút chít Bạch Long Ngũ Đế, như Hi Ma Ly, Hi Bạt Đô, Hi Lạp Tân.

Chút chít Bạch Long Lục Đế, như Nô Bô Gia, Nô Cam Lô, Nô Vi Sa.

Chút chít Bạch Long Thất Đế, như Pha Ra Đa, Pha Đế La, Pha Hắc Ta.

Chút chít Bạch Long Bát Đế, như Đồ Rô Ta, Đồ Phi La, Đồ Ma Ri.

Chút chít Bạch Long cửu Đế, như Cô Ly A, Cô Lôm pha, Cô Ri Pha.

Chút chít hơn hai trăm đời của Bạch Long Thập Đế Ông Bà Tổ Tổ Tổ, anh em lâungày gặp nhau vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng sau đó thời đi ra khán đài.6 Trên khán đài nhìn xuống thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp hơn năm vạn người, thời vô cùng vui vẻ Phi Ý Ma nói với Phi Tất Đa, sự sanh con đẻ cái bây giờ nhanh hơn thời Ông Cha ta gấp năm lần, chỉ hơn một nghìn năm, mà dân số tăng lên gấp năm lần, đây là điều đáng mừng, Thi Đắc Ca, Thi Lan Ca nói đúng thế đúng thế thời đại ngày nay khác với thời đại ngày trước, không những sanh con đẻ cái, mà ngay cả cuộc sống cũng đổi khác hơn xưa, có thể nói là hai cảnh giới cuộc sống khác nhau, thời đại Ông Cha chú trọng cả hai mặt tinh thần lẩn vật chất, còn thời đại bây giời nghiêng về vật chất nhiều hơn, thời đại Ông Cha văn tự là báu vật để khai sáng trí tuệ,còn thời đại ngày nay không những chấp văn, chấp tự, mà còn lạm dụng văn tự ngữ pháp, lấy đó làm chỗ tranh cải thật chẳng ra làm sao, Phi Ý Ma, Phi Tất Đa nói có lẽ Văn Hóa Cội Nguồn càng về sau càng hiểu lệch ý nghĩa thâm sâu ngay cả chúng ta đây cũng không hiểu nổi ý nghĩa thâm sâu những lời dạy trong Văn Hóa Cội Nguồn.7 Văn Hóa Cội Nguồn là báu vật của Ông Cha Ta như nất thang hàng nghìn bựt, trí huệ càng cao thời thấy kinh văn thâm sâu khó lường, trèo mãi không thấy đích, mà tuột xuống cũng không hay. Nên Ông Cha ta thường nói Văn Hóa Cội Nguồn thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, Ông Cha Ta thường nói những gì sanh ra trong vũ trụ, đều có sanh có diệt, có biến, có tiến, có hóa, nhân loại con người cũng thế, có sanh có diệt, có tiến, có biến, có hóa, đó là quy luật thường tình từ xưa đến nay, cũng chẳng có gì thay đổi.8 Nô Rô Gia, Nô Cam Lô nói văn hóa Cội Nguồn chẳng khác gì mặt trời, mọc lên rồi lặng xuống, một thời gian vắng bóng rồi lại mọc lên, có lẽ văn hóa Cội Nguồn đã đứng bóng, và đi lần về xế chiều, càng về sau càng thất truyền lần, càng hiểu sai lệch dẳn đến mất gốc, đó cũng là một quy luật tự nhiên thường tình ở đời không thể nào tránh khỏi, và ai nấy cũng tán đồng ý nghĩ suy nghĩ như vậy, nhưng không vì thế mà bi quan, Chỉ cần nổ lực, tận lực, truyền lại những gì ông cha đã truyền lại. Tùy mức độ thông minh của con cái cháu chắt chút chít mà gặt hái những gì trong Văn Hóa Cội Nguồn.9 Được sự thống nhất tất cả anh chị em, Phi Li Ông, không những chủ trì đại hội, mà còn thay mặt cho tất cả anh chị em, truyền dạy những gì mà ông cha ta truyền dạy , truyền lại cho thế hệ sau. Trên khán đài Phi Li Ông, trong chiếc áo LONG BÀO như ông cha thường mặt trong các ngày đại lễ, hào quang lấp lánh do vàng bạc châu báu ngọc ngà, trân châu, kim cương, phát ra làm tăng thêm vẽ uy nghi thời Hậu Đế, Phi Li Ông từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài, hướng mặt về con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang rất xa, hơn mười dặm, Phi Li Ông truyền giáo dạy rằng.
 

shopoga

✩✩
10 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Cha về trời đến nay, đã hơn một nghìn năm, cũng đã mấy lần đại hội nhưng lần đại hội hôm nay có phần khác biệt, và cũng lớn hơn hết trong các lần đại hội, chúng ta là con cháu Tiên Rồng con cháu nhà Trời, nếu con người chúng ta đánh mất Cội Nguồn, thời đại họa sẽ ập xuống, yêu, tinh, ác quỷ, sẽ làm hại chúng Ta, làm hại con cháu chúng Ta, đó là điều mà ông cha ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, họa phúc chỉ trong gan tất mà thôi.11 Tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, tôn thờ ÔNG BÀ CHA MẸ, là sự tôn thờ thường xuyên, như ăn cơm bửa không thể quên được, vì sức mạnh tối cao nhân loại con người, chính là sức mạnh nương tựa Cội Nguồn, như cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nương tựa Cội Nguồn thờ phụng Cội Nguồn thời nhân loại con cháu chúng Ta mới xanh tươi tốt mãi. Bỏ Cội bỏ Nguồn nhân loại con cháu chúng Ta sẽ bị Yêu, Tinh, Quỷ dữ làm hai, không những thế mà đôi khi con cháu nhân loại Anh Em chúng Ta tàn sát lẫn nhau. Thiên đàng mất lối đi địa ngục thi nhau chui xuống.12 Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là con đường rộng lớn cho nhân loại anh em chúng Ta về Trời. không những thế mà còn là món ăn Tinh Thần nuôi dưỡng huệ mạng linh hồn con cái cháu chắt chút chít chúng Ta. Như Chúng Ta đã biết vật chất nuôi dưỡng thể xác, văn hóa nuôi dưỡng linh hồn. Chúng Ta không đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn là chúng Ta có tất cả như dòng sông không bao giờ khô cạn. Trí huệ chúng ta sẽ dồi dào, sức mạnh con người vì đó mà đạt đến đỉnh cao. Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng cao quý, không có một thứ cao quý nào hơn, kể cả mạng sống chúng ta, nói gì đến vàng bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, thời không thể nào sánh được một lời dạy trong kinh, huống chi là tạng kinh, những bí mật trong kinh tạng khó mà khám phá cho hết, có lẽ con cháu chúng ta phải mất nhiều công phu, tốn nhiều thời giờ để nghiêng cứu, mới mong thấu đáo hiểu được phần nào, con đường làm chủ linh hồn, làm chủ vũ trụ đều năm hết trong đó.13 Khi ông cha chưa về trời, Ta thường nghe lời chỉ dạy, vật chất nuôi thể xác, vì thế giàu sang đến mấy, của cải vật chất nhiều đến đâu, vàng bạc, châu báu, chất như non như núi, cũng chỉ là phương tiện để nuôi thể xác mà thôi, cho đến một thời điểm nào đó thể xác già nua, thể xác cũng phải chết, như vậy vật chất nuôi thể xác. Còn linh hồn thời nhờ vào Văn Hóa để dưỡng nuôi, như chúng Ta cũng biết linh hồn chúng Ta sống mãi không bao giờ mất, nếu linh hồn thiện thời siêu lên các tần sanh sống, còn nếu linh hồn ác thời sa đọa xuống các tần địa phủ, thể xác nuôi bằng vật chất, còn linh hồn nuôi bằng thứ gì, chắc chắn là không phải nuôi bằng vật chất rồi, mà nuôi bằng văn hóa, VĂN HÓA CHÍNH LÀ MÓN ĂN TINH THẦN, dưỡng nuôi linh hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.14 Vì thế vật chất vật thực nuôi dưỡng xác thân, vật chất có độc sẽ làm cho thân xác bệnh hoạn đôi khi còn mất mạng. Còn Văn Hóa thì sao? nếu Văn Hóa độc hại, đi ngược lại văn hóa Cội Nguồn, phi chính nghĩa, hoặc là văn hóa tà ma ác quỉ, thứ Văn Hóa ấy sẽ làm cho tinh thần bạc nhược, khờ khạo, ngu si, vì thế chúng ta phải xa lánh những văn hóa độc hại ấy, do con người lạc cội lạc nguồn tạo ra, phần lớn chỉ là cái bóng của chính nghĩa, không phải là văn hóa chính nghĩa.15 Ông Cha ta thường dạy, tu thiền luyện khí là để kết tụ nhị xác thân, kéo dài tuổi thọ, tinh lực, khí lực, thần lực, là tinh hoa khí hóa vật chất, tạo lên nhị xác thân của linh hồn, yêu, tinh, quỉ dữ, đều tu luyện được cả.16 Nhưng có một thứ mà yêu, tinh, quỉ dữ, khó tu luyện được, đó là tu tâm sửa tánh, hội tụ tinh hoa chính nghĩa, diệt trừ phiền não, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác.17 Vì thế Ông Cha ta thường dạy, tu thiền luyện khí phải đi đôi với hội tụ tinh hoa văn hóa Cội Nguồn, vật chất đi song song với tinh thần, tu luyện nhị xác thân phải đi đôi với văn hóa chính nghĩa, có nghĩa tu thiền luyện khí phải đi đôi với văn hóa cội nguồn thời hiệu quả mới đạt đến đỉnh cao. Nếu làm đúng như vậy thời chúng ta không lo gì không đi đến đích, bằng ngược lại tinh thần lệ thuộc vật chất, chạy theo vật chất, thời con đường về trời không còn nữa, con đường địa phủ thênh thang mở rộng ra, và chúng ta phải sa đọa xuống đó.18 Văn hóa chính nghĩa, chính là văn hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng văn hóa của sự công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do. Sự sống của con người là sự sống tập thể, sự sống cộng đồng xã hội, tiến tới sự sống văn minh, là tiến tới sự sống công bằng, sự sống bình đẳng, sự sống độc lập tự do, sự sống độc lập tự do là sự sống không có độc quyền độc trị, tập thể độc tài độc trị, mà chỉ sống theo Thiên Ý Cha Trời thiên luật vũ trụ, tất cả điều bình đẳng ai cũng như ai, ai cũng có quyền, ai cũng bị trị, khi đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật vũ trụ.19 Ông Cha đã dạy đi trên con đường công bằng, bình đẳng, độc lập tự do, chính là con đường bảo vệ cái chung, trong đó có cái riêng của chính mình, chúng Ta ra sức bảo vệ sự công bằng, ra sức bảo vệ sự bình đẳng, bảo vệ sự độc lập tự do, bảo vệ cái chung cũng chính là bảo vệ cái riêng của chính mình, đó chính là nhân quyền. Quyền con người, quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm.20 Những lời dạy bảo Ông Cha tuy khó hiểu, nhưng chúng Ta chịu khó nổ lực nghiền ngẩm suy nghĩ thời chúng Ta cũng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Không dễ gì một ngày hai ngày mà khám phá hết được sự truyền dạy của Ông Cha Ta. Chúng Ta phải có đức tin, tin những gì Ông Cha ta đã dạy, niềm tin ấy sẽ dẫn đường cho chúng Ta đến tận Cội Nguồn, nơi sanh ra Linh Hồn chúng Ta, cũng như tạo lập ra con người chúng Ta, vì thế chúng Ta phải hết sức thành tâm nghe theo và làm theo những gì Ông Cha đã dạy.21 Cuộc sống con người chính là cuộc sống gia đình đi đôi với cuộc sống xã hội. Nếu muốn tiến tới một xã hội tốt đẹp, xã hội chân thiên hoàn mỹ thời xã hội đó phải lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm đầu trên hết. Dù cho đó là xã hội phàm trần, xã hội tiên thánh, mà vua của xã hội ấy, CHÍNH LÀ TAM BẢO, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, thời xã hội ấy chính là xã hội Chân Thiện tiến tới Hoàn Mỹ. Những lời lẽ cao thâm ấy nếu không phải những người con người cháu có trung có hiếu có nhân có nghĩa, có cái Tâm sáng suốt thời không dễ gì hiểu được lời dạy bảo của Ông Cha. Nếu tối cao của một xã hội, mà không phải Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thời đó là một xã hội độc tài, độc trị, cái độc từ trên vua chúa lan truyền xuống cho đến tận người dân, sự mất tự do, mất công bằng, mất bình đẳng, xãy ra khắp nơi khắp chốn, và vì thế nơi nào có áp bức đè nén thời nơi đó sẽ có sự đấu tranh, áp bức mạnh đè nén mạnh, thời nơi đó bùng nổ chiến tranh binh đao máu lửa, loạn lạc mạnh. Những linh hồn ấy phần lớn là sa xuống các tần địa phủ.22 Ở vào thời đại THỜI HẬU ĐẾ chúng ta, nếu sanh con đẻ cháu trên 36 đời thời có quyền xưng CHÚA, trên 72 đời thời có quyền xưng VƯƠNG, xưng ĐẾ, nhưng không phải xưng VƯƠNG, xưng ĐẾ, xưng CHÚA là tiến tới cảnh độc tôn, độc quyền, độc trị, muốn làm gì thì làm. Đi ngược lại sự công bằng, sự bình đẳng, quyền tự do, đàn áp cướp đi cái quyền thiêng liêng của người khác chính là vi phạm Thiên Ý Cha Trời vi phạm Thiên Luật vũ trụ, đại họa sẽ giáng xuống không sao tránh khỏi.23 Sự sống của con người có hai lối sống. Lối Sống Gia Đình lối sống Xã Hội. Lối sống gia đình là lối sống theo đạo luật tự nhiên. Cha phải ra cha, Con phải ra con, Vợ phải ra vợ, Chồng pải ra chồng, Anh phải ra anh , Em phải ra em, Ông phải ra ông, Bà phải ra bà ( xem kinh nhân luân sẽ nói rõ hơn ). Lối sống xã hội là lối sống Công Bẳng Bình Đẳng, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Lời truyền dạy của ông cha đã chỉ rõ sự sống con người có hai lối sống như thế, con cháu chúng Ta phải ghi nhớ, thời chúng Ta mới xứng đáng là con Rồng Cháu Tiên, con của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, CHÁU CỦA ĐỨC TIÊN TỔ, ĐẤNG LẬP LÊN VŨ TRỤ, LẬP LÊN MUÔN SANH LINH VẠN VẬT, LẬP LÊN TẤT CẢ. Những lời dạy cao thâm ấy, không dễ gì con cháu chúng Ta hiểu cho tường tận, hay thấu đáo rốt ráo được, chúng Ta hãy tin theo và làm theo, thời chúng ta mới gặt hái những thành quả tốt đẹp, hãy tin như thế, đó là lời duy huấn truyền dạy của Ông Cha, chúng Ta có tin theo, làm theo thời chúng Ta mới gặp được Ông Cha, trên các tần trời, trên các cõi trời.24 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, hơn mấy trăm đời của Ông Cha, con đường Ông Cha đã đi, con đường thành công tốt đẹp, những gì Ông Cha để lại, truyền lại, chúng Ta là thế hệ thừa kế, thế hệ tiếp nối, thế hệ đi theo, đó chính là bổn phận tiếp nối Ông Cha, đó chính là trung, là hiếu , là nhân, là nghĩa, là sự khôn ngoan của đạo làm người làm con làm cháu, khác xa loài cầm thú, hơn hẳn loài cầm thú gấp trăm nghìn lần.25 Sự cạnh tranh bình đẳng, là cạnh tranh để tiến hóa, cạnh tranh mất bình đẳng là cạnh tranh hủy diệt, phát triển văn minh vật chất, như thời ông cha ta, là làm theo thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, sản phẩm vật chất là do con người dày công sáng kiến, sáng chế, sáng tạo, sáng lập tạo dựng lên xã hội giàu sang phồn thịnh văn minh hiện đại, như tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc.26 Nếu chúng ta biết đem công lao sáng tạo ấy, thành tâm dân cúng TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, như xây dựng đền thờ, kỳ quang bảo tháp, dâng cúng phẩm vật, thờ phụng TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, thời công đức vô tận vô biên, phước đức vô tận vô biên, con cái, cháu chắt, chút chít, hưng thịnh nghìn đời, sống mãi trong sự giàu sang phú quý, như chúng ta đang sống trong sự giàu sang phú quý, là nhờ hồng đức hồng phúc của Ông Cha.27 Hãy chia xẻ với nhau sự giàu sang cho anh em nghèo khổ học tập theo gương tốt của Ông Cha, tham lam keo kiệt chỉ biết vì mình mà quên đi nhân loại anh em, chạy theo tham lam dục vọng, đi ngược lại những gì ông cha ta đã dạy, không những chúng ta là người bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, còn sa đọa xuống các tần địa phủ, sống mãi trong cuộc đời tối tăm, khốn khổ.28 TỔ TIÊN, tạo lập 18 tần địa phủ, là để dành riêng cho những người đi ngược lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, đại gian đại ác đối với con người, đối với nhân loại anh em, bất nhân, bất ngĩa, bất trung, bất hiếu, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ĐỐI VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ, TỔ TIÊN đã tạo lập lên con người, thời cũng đã sắp đặc cho con người một thiên mệnh, cũng như thiên chức, trong cuộc sống, đó là mối giềng sự quang hệ ông - cháu, cha - con, chồng - vợ, anh - em, bà con thân tộc, hàng xốm láng giềng, vì thế đạo Nhân Luân, Hiếu Nghĩa vẫn là cái gốc của đạo con người và đạo làm người.29 Thiên mệnh ấy đã đi vào thiên luật, từ khi con người mới ra đời, và mãi mãi không có gì thay đổi, ông là ông, cha là cha, con là con, chồng là chồng, vợ là vợ, anh là anh, em là em, không ai thay đổi thiên mệnh ấy được, ngôi thứ trật tự rõ ràng, luân chuyển theo luật tự nhiên, làm CON khi có con thời lên ngôi vị thiên chức làm CHA, làm MẸ, khi có cháu có chắt thời lên ngôi vị thiên chức làm ÔNG làm BÀ, nhân luân tiến hóa an vị có thứ có ngôi, ở ngôi vị nào phải làm tròn ngôi vị đó, làm tròn ngôi vị làm ÔNG, làm BÀ, làm tròn ngôi vị làm CHA làm MẸ, làm tròn ngôi vị làm ANH, làm tròn ngôi vị làm EM, làm tròn ngôi vị làm CHỊ.30 Đạo làm chồng làm vợ, đạo làm chị làm anh làm em, là cái đạo không những HÒA mà còn phải THUẬN, thuận vợ thuận chồng, thuận anh thuận chị thuận em, kính trên nhường dưới, vượt lên trên loài cầm thú, trở thành linh hồn con người, nền tản tiến hóa lên Phật, Thánh,Tiên, Thần, Chúa, (xem bộ kinh nhân luân hiếu nghĩa sẽ nói rõ hơn).31 Ông cha thường dạy lối sống trong gia đình, lối sống ngoài xã hội, là hai lối sống khác nhau, tuy hai mà một tuy một mà hai, lối sống trong gia đình là lối sống theo thiên chức, theo sự an bày của thiên mệnh.32 Còn lối sống ngoài xã hội là lối sống theo hiến pháp, luật pháp, truyền thống đạo luật xã hội, có thể nói cuộc sống trong gia đình, ĐẠO cuộc sống ngoài xã hội ĐỜI. Vì thế cuộc sống con người là cuộc sống ĐẠO trong ĐỜI, ĐỜI trong ĐẠO, nhưng đời đạo cũng cùng chung trong một xã hội liên quan mật thiết với nhau, nên nói tuy hai mà một tuy một mà hai.33 Tuy gia đình là cuộc sống độc lập, tự chủ, nhưng vượt quá giới hạn vi phạm vào hiến pháp, luật pháp, đạo luật truyền thống, thời sẽ bị xã hội lên án cang thiệp, nên nói ĐẠO trong ĐỜI, đời trong đạo là vậy, nói cho cùng ĐỜI, ĐẠO, cũng chỉ là một, tuy một mà hai.34 Sống trong xã hội thời phải sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo luật xã hội ai cũng như ai BÌNH ĐẲNG, còn sống trong gia đình thời phải sống theo thiên mệnh thiên chức đã an bày, lớp lan trật tự, cha ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ, anh ra anh, em ra em, sống theo thiên chức của mình.35 Và cũng chỉ có một MẶT TRỜI, một MẶT TRĂNG, và đàn con cái, cháu chắt, chút chít, các vì sao, sống chung trong một gia đình hòa thuận ấm cúng yên vui. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, chúng ta phải nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời, mà ông cha ta đã truyền lại cho chúng Ta, chúng Ta sống đúng và làm đúng những gì Ông Cha ta đã dạy, thời còn lo chi không lên thiên đàng cực lạc, sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.36 Còn nếu chúng Ta không nghe lời đi ngược lại lời dạy của TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời con người nhân loại chúng Ta không sao tránh khỏi chiến tranh tương tàn hổn loạn, không những bản thân địa ngục, gia đình địa ngục mà xã hội cũng đi vào địa ngục, thời con đường về trời coi như đã bị khép kín, con đường địa ngục âm phủ lại thênh thang mở ra.37 Nhân loại con người chúng ta đã đánh mất kiếp người, khi qua đời không mong gì trở lại làm người được nữa, uổng thay uổng thay, cơ hội làm người, cơ hội về trời, cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, coi như không còn nữa, uổng thay uổng thay.38 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, sống theo gia đình là sống theo thiên chức, thiên mệnh đã an bày, bản thân tốt, gia đình tốt, thời xã hội mới tốt.39 Bản thân không tốt, gia đình không tốt, thời xã hội cũng đi vào đại loạn, cái gốc xã hội mục nát thời làm gì xã hội được yên, đánh mất thiên mệnh thiên chức làm ông, làm bà, làm cha , làm mẹ, làm con làm cái, đánh mất cái đạo thuận hòa kính trên nhường dưới, thì đâu còn là con người nữa, cái gốc con người đã mất, thời không bao giờ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.40 Đánh mất thiên mệnh thiên chức bổn phận làm người, thời ngay cả bản thân cũng không làm chủ được nữa, nói gì đến làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ.41 Con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy lời ta dạy cũng chính là lời ông cha đã dạy, cũng chính là lời cha trời mẹ trời dạy, vì đây là những lời cha trời, mẹ trời truyền dạy lưu truyền cho đến ngày nay, con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy, nhớ lấy, và truyền lại cho đời sau.42 Sau lần đại hội, anh em, con cái, cháu chắt, chút chít, của thập nhị BẠCH ĐẾ, sống trong cảnh gia đình hòa thuận, êm ấm, ngoài xã hội thái bình hưng thịnh an lạc kéo dài hơn hai triệu năm, đây là giai đoạn TRUNG NGƠN, tiếp theo là giai đoạn HẠ NGƠN mạc pháp, Giai đoạn thượng ngơn chia làm ba giai đoạn, giai đoạn trung ngơn cũng chia làm ba giai đoạn, giai đoạn hạ ngơn mạc pháp cũng thế, cũng chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thượng ngơn mạc pháp, giai đoạn trung ngơn mạc pháp, giai đoạn hạ hạ ngơn mạc pháp.Trên con đường khám phá về bí mật, Cội Nguồn nhân loại năm màu da anh em cũng như Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chỉ cần các bạn hiểu được một từ, một nghĩa trong kinh thời phước đức các bạn đã tăng lên gấp chục lần. Vì sao lại có chuyện kỳ diệu như vậy. Vì Văn Kinh Văn Hóa Cội Nguồn. Chính là Văn Kinh Thiên Ý Cha Trời. Văn Kinh linh thiên không có một Văn Kinh nào linh thiên hơn. Huống chi là các bạn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, như biên chép ấn in, truyền bá kinh luân đóng phim, ca ngợi, sáng tác nhạc, ca ngợi công ơn Cha Trời, Mẹ Trời, Công lao Ông Bà Cha Mẹ, thời coi như các bạn đã bước đến ngưỡng cửa vinh quang, bản thân dòng họ gia đình, con cái. Sống thời được an vui, chết thời siêu sanh về cõi vĩnh hằng thiên đàng cực lạc. Có người cho rằng chết là hết không còn gì nữa, đây là ý nghĩ vô cùng tai hại, chết là chỉ mất đi phần xác, còn phân hồn thời vẩn sờ sờ ra đó, nhưng họ không bao giờ thấy được, vì họ chỉ nhìn bằng con mắt phàm, không phải bằng con mắt huệ, nên không thể thấy linh hồn được, chừng thấy được chết là không hết, thời mọi việc coi như đã xong. Những người cho rằng chết là hết, nên họ sống rất vội vả, cố hưởng thụ những gì họ có trong cuộc đời, sa đọa vào con đường dục lạc quá mức thậm chí là nghiện ngập, không cần nghĩ đến hậu quả hiện tại, nói gì đến hậu quả ở tương lai, cũng như hậu quả của kiếp sau. Sự sống như thế không những làm hại bản thân, hậu quả để lại cho con cái, mà còn làm hại cả tâm linh của chính mình, sự sống chỉ biết để hưởng thụ, dẩn đến sa đọa nghiện ngập, là một lối sống hết sức sai lầm,sự sai lầm không những kéo theo nhiều đời nhiều kiếp, sa đọa truyền miên, hết nổi khổ nầy sang nổi khổ khác, hết đọa lạc nầy tới đọa lạc kia. Trước khi chết những người nầy tùy vào những nghiệp ác mà họ đã gây ra lúc còn sống, họ sẽ thấy hình ảnh ghê rợn đó, những người bị họ hại đều xuất hiện đòi mạng, hoặc tàn sát họ, đó là nói đến những tần địa phủ ở gần như ở cõi âm dương gian, tần địa phủ thứ 1, thứ 2, thứ 3, cỏn sa đọa xuống tần địa phủ thứ 10 trở lên, thời những hình ảnh ghê rợn khi còn sống tạo ra đều xuất hiện cả, đòi mạng hoặc tàn sát họ đây là những ảo giác từ tâm họ hiện ra, những quá khứ trong đời vẩn hiện ra như thật. Sự họa phúc, hai sự ấy, đều do tâm tạo ra, ở đời nầy và nhiều đời trước, mình làm lành thời kêu phước đến với mình, mình làm dữ thời kêu họa đến hại mình, họa, phúc, không ai ban cho mà tại mình tạo ra cả, nên không thể nào mà tránh cho được, hể gieo thời phải gặt, gieo ác thời phải gặt ác, gieo thiện thời gặt thiện, bỡi cớ ấy nên sự lành dữ sự báo ứng như hình với bóng, có vay thời có trả, đó cũng là lẽ công minh đạo luật của trời. Theo thiên luật vũ trụ, làm ác thời nhất định sa đọa xuống các tần địa phủ, còn ác lai ác báo, gieo nhân gặt quả thời còn phải chờ đợi nhân duyên, quả báo, hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc gieo đâu gặt đó, là tùy do tội ác của mình gây ra, sớm hay muộn hội tụ đủ nhân duyên đưa đẩy dẫn đến nhận lấy hậu quả.Hết phần 4 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 2

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------


 

shopoga

✩✩
Chương 2Phần 5THỜI HẬU ĐẾ 3Nói về năm màu da anh em, cháu chắt chút chít hơn năm vạn người ở lại chốn trần gian, nhìn theo Ông Bà tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bỏ lại xác phàm bay về trời, mất dạng.1 Nhất là cháu chắt chút chít Thập Nhị Thanh Long hối tiếc sao mình không bay theo, giờ có bay theo thời cũng đã muộn, hơn nữa nhìn thấy đàn con cái, cháu chắt, còn nhỏ dại, không thể nào rời bỏ chúng được, lại nữa cơ nghiệp ông cha, đã dày công xây dựng hơn trăm nghìn năm, nào là lầu đài cung điện kỳ quang bảo tháp, nào là vàng bạc, ngọc ngà châu báu trân châu, kim cương, nhiều vô số kể, nào là máy móc bảo bối hiện đại, nào là lụa là gấm vóc nhiều không kể xiết, sự nghiệp giàu sang như thế bỏ đi về trời không đáng tiếc lắm sao, hơn nữa tuổi còn quá trẻ, nhị xác thân còn mờ nhạc, chưa hình thành thay thế xác phàm được, vì có nhiều lý do như thế nên số cháu chắt, chút chít, không thể bay theo Ông Bà tổ tổ tổ cùng Cha Mẹ về trời, ở lại chốn nhân gian tiếp tực cuộc sống phàm trần, sanh con đẻ cái lưu truyền nói giống con người.2 Cháu chắt, chút chít, của Ông Bà Tổ Tổ Tổ thập nhị thanh long đế, hơn một vạn người ở lại chốn trần gian, thừa kế cơ nghiệp của ông cha, nào là lầu đài cung điện, nào là kỳ quang bảo tháp, nào là vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, nào là lụa là gấm vóc, nào là khoa học kỷ thuật, nào là máy móc bảo bối hiện đại, nào là kinh luân. Văn hóa cha ông, sự giàu có của Cha Ông phải nói là vô cùng to lớn, thừa hưởng cả nghìn đời cũng không bao giời hết được, khoa học hiện đại, cuộc sống văn minh đến đỉnh cao, đã hình thành lên nhiều vương quốc giàu sang bật nhất, khắp cùng lục địa, thế mà bây giờ trở thành thưa thớt ít người phải nói là hoang vắng, vì tất cả đã bỏ xác phàm bay về trời, sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, có lẽ trên đó hơn hẳn chốn trần gian, nên ông bà cha mẹ mới bỏ trần gian ra đi như vậy, càng nghĩ những người ở lại trần gian càng ngậm ngùi, nỗi buồn chia ly, nỗi nhớ thương ông bà cha mẹ, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương lòng, lại nữa nhờ thừa kế sự giàu sang của Ông Cha, cuộc sống đầy đủ sung sướng, muốn gì được nấy, muốn gì có nấy, lại thêm con cái, cháu chắt, chút chít, mỗi ngày một đông, sự ra đi của Ông Bà Cha Mẹ cũng lùi dần về quá khứ, đời sống anh em da chàm cứ thế tháng qua năm lại mới đó mà đã hơn một nghìn năm, cho đến một hôm vào ngày mười 15 tháng 9 âm lịch, ngày Ông Bà Cha Mẹ bay về trời, con cái cháu chắt, chút chít, khắp mọi nơi hội tụ về Thanh Long Cung, ngày đại lễ tưởng nhớ Ông Bà Tổ Tổ Tổ cùng Cha Mẹ bay về trời.

Hiếu trung, trung hiếu rạng trời xanh

Nhân nghĩa sum sê quả ngọt lành

Hoa thơm quả lạ dâng Tiên Tổ

Ông Bà Cha Mẹ nhớ ơn sanh

Mới đó nghìn năm cơn gió thoảng

Trên trời còn nhớ đến cháu con

Trần gian còn mãi ơn dạy bảo

Những lời châu ngọc mãi còn vang

Nhớ ngày Cha Mẹ về trời

Ông Bà rời bỏ cõi đời lên tiên

Mười lăm tháng chín thiêng liêng

Cháu con hội tụ cúng dâng Ông Bà

Lòng thành lễ lạy Ông Cha

Hiếu trung, trung hiếu nở hoa tấm lòng

Công ơn sánh tựa biển trời

Cháu con mãi mãi vạn đời không quên.​Nhìn lên khán đài lễ hội, Đạt Đạt La, Đạt Đạt Ma, Đạt Thanh Uy, Chắt Chít trên hai trăm đời của Nhất Long Thanh Đế, vô cùng bận rộn hết bắt tay người nầy đến tay người khác, thì ra ba anh em chút chít hơn hai trăm đời của Nhất Long Thanh Đế, những người mà ba anh em họ tiếp đón chào mừng hết sức là thân mật, đều là chút chít của Thập Nhị Thanh Long Tổ Tổ Tổ, như Ma Ma Ri, Ma Phạt Thi, Ma Cẩm Phà.Chút chít hơn hai trăm đời của Nhị Long Nhị Đế Tổ Tổ Tổ, như Tu Đa La, Tu Ma Ha, Tu Đề Bà.Chút chít hơn hai trăm đời của Tam Long Tam Đế Tổ Tổ Tổ, như Hi Ma Tất La, Hi Ma Kiện Đà, Hi Ma Bát La, Chút chít hơn hai trăm đời của Tứ Long Tứ Đế Tổ Tổ Tổ, như Ca Thiện Trì, Ca Liên Hoa, Ca Tất Đế.Chút chít hơn hai trăm đời của Ngũ Long Ngũ Đế Tổ Tổ Tổ, như A Mật Ca, A Thanh Hoa, A Nhị Ba.Chút chít hơn hai trăm đời của Lục Long Lục Đế Tổ Tổ Tổ, như Lạp Thi Na, Lạp Phi Pha, Lạp La La.Chút chít hơn hai trăm đời của Thất Long Thất Đế Tổ Tổ Tổ, như Tăng Đắc Sa, Tăng Gia Gia, Tăng Hốt Ta.Chút chít hơn hai trăm đời của Bát Long Bát Đế, như Da Xê Da, Da Na Na, Da Đại Luân.Chút chít hơn hai trăm đời của Cửu Long Cửu Đế, như Bà La Thi, Bà Tần Sa, Bà Đà Di.Chút chít hơn hai trăm đời của Thập Long Thập Đế, Bắt tay chào hỏi rối rít, anh em lâu ngày gặp nhau vui mừng khôn xiết.3 Trên khán đài nhìn xuống thấy con cái cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp dân số lên trên sáu vạn người thời vô cùng vui vẻ, Đạt Đạt La nói với Đạt Đạt Ma, thời Hậu Đế chúng Ta bắt đầu sum sê trở lại, sự sanh con đẻ cái bây giờ nhanh hơn thời Ông Cha ta gắp năm gấp sáu lần, chỉ trong vòng một nghìn năm mà dân số tăng lên nhanh như thế đây là điều đáng mừng, Tu Đa La, Tu Đề Bà cũng nói đúng thế đúng thế, thời đại ngày nay đã khác với thời đại ngày trước, không những tốc độ sanh con đẻ cái nhanh hơn, mà ngay cả cuộc sống cũng đổi khác hơn xưa, có thể nói là hai cảnh giới cuộc sống khác nhau, thời Ông Cha ta sống theo cảnh giới nội tâm, THANH TỊNH, còn bây giờ thời đại Chúng Ta lớp trẻ sống theo cảnh giới ngoại cảnh, chú trọng bề ngoài hơn là chú trọng nội tâm, NĂNG ĐỘNG, A Mật Ca, A Thanh Hoa nói Các Anh nói cũng phải xa rời nội tâm thời khó mà tu hành thành đạt cao lên được. Khó mà phát hiện ra cái lỗi của chính mình, cũng như hiểu về mình, và làm chủ lấy mình, hội ngộ duy thức hội ngộ chân tâm chân tánh là điều vô cùng khó khăn, nếu không hội ngộ được duy thức, hội ngộ được chân tâm chân tánh, thời khó mà hội nhập được Cội Nguồn, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ, làm chủ con quái vật CÀN KHÔN, mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã tạo ra Đất Trời Càn Khôn vô cùng vi diệu huyền vi rất khó đối phó, nếu không hiểu được quy luật tiến hóa, biến hóa CÀN KHÔN, thời con quái vật vũ trụ sẽ làm hại chúng ta, con cái, cháu chắt, chút chít chúng ta, Hi Ma Tất La, Hi Ma Kiện Đà Nói, Ông Cha Ta thường dạy đạt đến cảnh giới công bằng, tự do, bình đẳng, tự tại, tự chủ, và hiểu rõ những quyền cơ bản tự có của mình, Như Quyền Con Người, Nhân Quyền, Thiên Quyền thời coi như cánh cửa CỘI NGUỒN đã mở ra. Thời đại năng động mà biết hướng về nội tâm, khám phá nội tâm, thời hay biết mấy, nhưng thời đại năng động mà chỉ biết lo hướng ngoại, thời đi xa lần cội gốc, những quyền cơ bản của mỗi một con người cũng dần dần mất theo, sóng gió cũng từ đây lần lần lớn mạnh nhân loại con người sẽ mất lần sự bình yên, dẫn đến cảnh chiến tranh tàn khóc. Nhân loại Đồng Bào tự tàn sát lẫn nhau Bà La Thi, Bà Tần Sa nói sự họa phúc cũng như sự siêu đọa không phải từ ngoài. Mà chính do tâm tạo tác sanh ra, thiện hay ác đều do tâm do tánh tất cả, xa rời nội tâm không phải là nguy hiểm lắm sao, nếu chỉ lo cầu cạnh bên ngoài mà quên cầu lấy chính mình, thời coi như bỏ cái gốc mà theo cái ngọn, Ông Cha Ta thường dạy cây mất gốc thời héo cành rũ ngọn, người mất Cội mất Nguồn người lạc lối bơ vơ, Lạp Thi Na, Lạp La La nói để con cái, cháu chắt, chút chít, khỏi sai đường lạc lối thời chúng ta phải chuyên cần dạy dỗ chúng, dẫn đường cho chúng đi, những gì trong vũ trụ sanh ra đều có sự tiến hóa không ngừng, con người cũng thế cũng chẳng khác chi, nhưng tiến hóa đi theo con đường nào thời con người cần phải lựa chọn, vì thế chúng ta là bật Ông Cha của Thời Hậu Đế, chúng ta phải có trách nhiệm, đối với con cái, cháu chắt, chút chít, của mình, như Ông Cha ta đã từng làm, con đường thành đạt mà Ông Cha ta đã đúc kết, tôi đề nghị để cử một người đại diện truyền đạt lại những gì mà Ông ChaTta đã truyền dạy cho chúng Ta, tôi đề nghị anh Đạt Đạt La, thay mặt cho anh em chúng Ta thuyết giáo truyền đạt lại những gì Ông Cha Ta đã dạy, thế là ai cũng tán thành lời đề nghị của Lạp Thi Na. Được sự thống nhất của tất cả anh chị em Đạt Đạt La nói cảm ơn tất cả anh chị em.4 Trên khán đài Đạt Đạt La với chiếc áo long bào sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra, Đạt Đạt La từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài, hướng mặt về con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng tuy vừa đủ nghe nhưng âm thanh vang đi rất xa hơn mười dặm.5 Đạt Đạt La nói: Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi CHA TRỜI MẸ TRỜI sanh ra nhân loại con người một trăm người con năm màu da anh em, trong đó có Ông Bà tổ tổ tổ Thập Nhị Thanh Long của chúng Ta, Ông Bà tổ tổ tổ của chúng ta được cha trời mẹ trời sanh ra cách đây hơn một trăm hai mươi nghìn năm. Được sự giáo dục của Đức Cha Trời Mẹ Trời cọn với sức tài năng tu luyện của Thập Nhị Thanh Long Ông Bà Tổ Tổ Tổ, thời Ông Bà tổ tổ tổ có thể thọ mạng đến năm trăm nghìn năm, mà còn có thể thọ lâu hơn nữa đến năm sáu trăm nghìn năm. Nhưng đã là xác phàm dù cho thọ đến đâu đi nữa cũng chỉ là xác phàm mà thôi, cuối cùng rồi cũng phải chết. Và Ông Bà tổ tổ tổ quyết định bỏ xác phàm, lúc ấy tuổi thọ chỉ mới hơn một trăm hai mươi nghìn năm. Ông Bà tổ tổ tổ bỏ xác phàm như lột bỏ chiếc áo da người sắp cũ. Thay vào đó là chiếc áo da người mới. Chiếc áo da người mới chính là nhị xác thân Tiên Thiên, mà Ông Bà tổ tổ tổ đã tu luyện thành tựu từ lâu, ẩn tàng trong chiếc áo da xác thân phàm tục. Có nghĩa là cỡi bỏ chiếc xác người phàm tục. Hiển lộ Nhị Xác thân Tiên Thiên bên trong. Nhị xác Thân Tiên Thiên tuổi thọ vô biên.6 Tuy tuổi thọ xác thân phàm tục Ông Bà tổ tổ tổ còn dài thọ đến mấy trăm nghìn năm nữa, nhưng ông bà tổ tổ tổ lại xả bỏ xác thân phàm tục trả lại cho chốn trần gian, dẫntheo 500 triệu người con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời vào ngày 15 tháng 9 âm lịch, nhằm ngày 13 tháng 10 dương lịch.7 DƯƠNG LỊCH là ngày CHA TRỜI MẸ TRỜI hiện thân ra đời, ÂM LỊCH là ngày CHA TRỜI MẸ TRỜI sanh con đẻ cái, ngày nhân loại ra đời, dương lịch, âm lịch, có ra từ thời Tam Hoàn, rồi đến thời Ngũ Long, thời Ngũ Đế, và đến thời Hậu Đế chúng Ta.8 Từ khi Ông Bà tổ tổ tổ cùng Ông Bà nhiều đời của chúng Ta bỏ lại xác phàm bay về trời đến nay đã hơn một nghìn năm, cũng vào ngày nầy tháng nầy chúng Ta cũng đã tổ chức mấy lần đại hội, nhưng đại hội hôm nay có phần khác biệt hơn các lần trước, không phải kính bái lễ lạy Ông Bà Cha Mẹ không. Mà còn có phần thuyết giáo truyền lại những gì mà Ông Cha Ta đã dạy, vì thế đại hội lần nầy không những lớn hơn mà còn có tầm quan trọng hơn các lần đại hội trước.9 Chúng Ta là con cháu TIÊN RỒNG, con cái nhà trời, những gì TỔ TIÊN tạo ra là để cho con cháu nhân loại con Người thọ hưởng, TỔ TIÊN tạo lập lên vũ trụ không của riêng ai, mà cho tất cả con cháu nhân loại con người, nhất là những người không quên Cội quên Nguồn, luôn luôn nghe lời CHA TRỜI MẸ TRỜI dạy bảo, còn những người đi ngược lại lời Cha Trời Mẹ Trời thời những người ấy chẳng được gì cả, dù cho ra sức tốm thâu bầu vét, rốt cuộc rồi cũng trắng tay, của thiên trả thiên, của địa trả địa, linh hồn sa đọa, cũng chẳng mang theo được gì dù bằng mãy lông sợi tóc, chỉ mang theo nghiệp ác hay nghiệp lành mà thôi.10 Mang theo nghiệp lành thời siêu sanh về trời theo Ông Bà Tổ Tổ Tổ, tiếp tục hưởng cảnh giàu sang phú quý muốn gì có nấy, muốn gì được nấy, sống trong hạnh phúc thiên đàng cực lạc.11 Mang theo nghiệp ác thời đọa xuống các tần Địa Phủ sống trong cảnh khốn khổ, dầu sôi lửa bỏng, đói khác, chém giết, không lúc nào yên.12 Hai con đường khổ vui, siêu đọa, do chính mình lựa chọn lấy, chúng ta là con cháu Tiên Rồng con cái nhà Trời thời chúng ta phải biết nghe lời trời tiến hóa linh hồn trở thành linh hồn Chánh Nghĩa, linh hồn Chí Thiện, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, để làm được điều đó thời chúng ta mãi mãi không được rời xa Cội Nguồn.13 Vì rời xa Cội Nguồn, thời chúng ta coi như đã mất gốc, lạc đường, lạc hướng, sa đọa vào cảnh tối tăm ngay, đây chính là cơ hội cho yêu tinh quỷ dữ làm hại chúng Ta, làm hại con cái,cháu chắt, chút chít, chúng Ta, biến con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta thành linh hồn Địa Ngục, linh hồn ngạ quỉ, linh hồn súc sanh, trở về linh hồn của các loài cầm thú, không mong gì trở lại làm người được nữa.14 Hết lòng thành kính tôn thờ TỔ TIÊN, tôn thờ CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, tôn thờ ÔNG BÀ Tổ Tổ Tổ chúng Ta, nhờ vào sự tôn thờ nầy chúng Ta sẽ vượt qua khổ nạn, vượt qua tai nạn. Tiến lần đến con đường về trời, tiến lần đến Phật, Thánh, Tiên, Thần,Chúa, sự tôn thờ thường xuyên như ăn cơm bửa không thể quên được, thời không còn một sức mạnh yêu tinh quỉ quái nào hơn được con người chúng ta.15 Ông Cha Ta để lại Văn Hóa Cội Nguồn, thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, chỉ tin theo và làm theo thời hiệu quả vô tận, lợi ích vô tận, thành công vô tận, mỗi lời kinh Văn Hóa Cội Nguồn không có một thứ cao quý nào hơn, kể cả kim cương, trân châu, vàng, ngọc, Văn Hóa Cội Nguồn lời lẽ thâm sâu, vô cùng khó hiểu, nghe Ông Cha nói mỗi lời kinh, mỗi ý kinh là một phép, biến hóa vô cùng quyền năng vô tận, những điều bí mật trong kinh tạng khó mà khám phá cho hết, có lẽ con cháu chúng Ta phải tốn nhiều công phu nghiêng cứu, mới mong thấu đáo hiểu được phần nào.16 Khi Ông Bà, tổ tổ tổ chưa về trời, Ta thường nghe lời chỉ dạy, con đường về trời con đường làm chủ chân tâm chân tánh, không phải chỉ biết tu thiền luyện khí, kết tụ nhị xác thân, mà còn phải biết tu tâm dưỡng tánh, diệt trừ phiền não, như vậy cũng chưa đủ, mà còn phải biết đi trên con đường Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Chủ, Độc Lập, Tự Do, có nghĩa là tôn trọng quyền công bằng, tôn trọng quyền bình đẳng, tôn trọng quyền tự chủ, tôn trọng quyền độc lập, quyền tự do, của mỗi dân tộc, của mỗi cá nhân con người.17 Đi trên con đường công bằng, bình đẳng, tự chủ, độc lập, tự do, là con đường bảo vệ cái chung, trong đó có cái riêng của mỗi dân tộc, mỗi cá nhân con người, đó chính là Thiên Quyền nói theo thiên giới, Nhân Quyền nói theo trần gian, bảo vệ Thiên Quyền, Nhân Quyền, tức là bảo vệ cái chung, trong đó có cái riêng của mỗi con người, bảo vệ cái chung chính là bảo vệ HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, vũ trụ, trong đó có quyền con người, chính là Nhân Quyền, những quyền bất khả xâm phạm, những lời lẽ cao thâm khó hiểu ấy, ẩn chứa bao điều bí ẩn vũ trụ, bí ẩn xã hội, bí ẩn trong mỗi linh hồn con người, có sự đồng nhất giữa con người và con người, giữa vũ trụ và con người, đều phát sanh từ một Cội Nguồn, nên nói văn Hóa Cội Nguồn chính là văn hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng, văn hóa tối cao nhân loại, văn hóa thống nhất cái chung trong đó có cái riêng của mỗi con người . Văn Hóa Chính Nghĩa tối cao vũ trụ, những lời lẽ tối cao ấy nếu không đạt đến cảnh giới trí huệ giác ngộ cao thời khó mà hiểu cho được, nhưng nhờ sự nổ lực rèn luyện tu học lần lần con cháu chúng ta theo kịp Ông Cha, con đường Ông Cha đã đi và đã thành công , thời con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta nối tiếp đi theo, đó chính là Trung, đó chính là Hiếu, đó chính là Nhân, đó chính là Nghĩa, đó chính là cái đạo làm con làm cháu, đạo làm người khác xa loài cầm thú.
 

shopoga

✩✩
18 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, ĐỨC TIN chính là nền tản cho mọi sự thành công NIỀM TIN là sức mạnh phá vỡ tường đồng vách sắt, bao trở ngại khó khăn, TỰ TIN là dũng sĩ luôn đêm về bao chiến thắng, đầy vinh quang, mãi mãi thành công, thiếu đức tin, thiếu niềm tin, thiếu tự tin, là các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ là con người tầm thường, linh hồn tầm thường, thời khó mà trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khó mà làm chủ vũ trụ, khó mà làm chủ vận mệnh của mình, khó mà thành Chánh Đẳng Chánh Giác.19 Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, lời châu ngọc của Ông Cha , những gì Hậu Đế Ta đã được nghe, những gì Hậu Đế Ta đã được thấy, và ta cũng đã truyền lại hãy nhớ lấy, nghe theo làm theo,truyền lại cho thế hệ sau, làm cho ánh sáng trí tuệ nối tiếp nhau soi sáng mãi không bao giờ dứt, có làm được như thế thời mới xứng đáng là con Rồng Cháu Tiên, con cái nhà trời, lời truyền đạt châu ngọc đã xong, Đạt Đạt La hỏi anh chị em còn ai có ý kiến gì nữa không ? A Thanh Hoa nói để tôi có đôi lời với chúng.20 A Thanh Hoa là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy gần 60 nghìn tuổi nhưng vẩn còn như hồi con gái thanh xuân, đều nhờ vào công sức tu luyện kết tụ được nhị xác thân tức là kim thân ẩn tàn trong xác thân phàm tục, lại nhờ uống linh đơn nên không thấy già ,không phải chỉ có mình A Thanh Hoa còn trẻ đẹp mà hầu hết anh chị em có mặt trên khán đài đều như thế, tất cả đều nhờ vào công sức tu luyện.21 A Thanh Hoa từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài, ai nấy đều trằm trồ bởi chiếc áo quá đẹp rực rỡ hào quang do châu báu lấp lánh tỏa ra, từ những hình con chim phụng, lại thêm vẻ đẹp như tiên không ai là không yêu mến kính nể, tiến nói trong trẻo vang xa đến mười mấy dặm.22 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, thân yêu của Ta, muốn có cuộc sống tốt đẹp, thời phải siêng năng học tập những gì mà Ông Cha đã truyền lại, dù cho chúng Ta tu luyện đạt được thần thông pháp thuật cách mấy đi nữa, khoa học vật chất có cao mấy đi nữa, nhưng chúng ta sống mất BÌNH ĐẲNG, sống mất CÔNG BẰNG, sống mất TỰ CHỦ, sống mất ĐỘC LẬP, TỰ DO, không tôn trọng NHÂN QUYỀN con người, mạnh được yếu thua, tàn sát lẫn nhau, thời sự tu luyện thần thông pháp thuật ấy, cũng như ngành khoa học vật chất đỉnh cao, thời có lợi gì, khi chiến tranh bùng nổ khắp mọi nơi, được xưng Vua, thua cho là Giặc, xem đi xét lại giặc và vua nào khác gì nhau.23 Có đường lối chính nghĩa tốt đẹp, thời nhân loại mới tốt đẹp, nhân loại tốt đẹp thời cuộc sống mới được bình yên, văn hóa Độc Quyền , Độc Trị, làm mất đi sự công bằng, sự bình đẳng, sự tự chủ, sự độc lập, sự tự do, chỉ mình có quyền MƯU CẦU HẠNH PHÚC, còn người khác thời bị trị, thành nô lệ, sự sống tối cao vũ trụ là sự sống không có sự độc quyền, độc trị, mà là sự sống công bằng bình đẳng, tự tại, tự do, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc được tôn trọng.24 Tất cả nhân loại con cháu Tiên Rồng, phải hướng về Cội Nguồn, sống theo Thiên Ý Cha Trời thiên luật vũ trụ, thiên luật vũ trụ, chính là HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, THIÊN TẠNG, MẬT TẠNG tối cao của TẠO HÓA, VŨ TRỤ, không ai đặc ra cũng không ai có quyền bỏ đi, mà là bản thể tự nhiên không sanh không diệt, trước sao sau vậy, những ai đi ngược lại bản thể tối cao nầy, đều không tránh khỏi hậu họa, chỉ đến sớm hay đến muộn mà thôi, những người tránh khỏi hậu họa khi còn sống, nhưng không tránh khỏi hậu họa khi qua đời, linh hồn sẽ sa đọa xuống các tần địa phủ, hoặc biến thành quỉ, thành yêu tinh, và cuối cùng trở thành linh hồn địa ngục, linh hồn súc sanh.25 Ông Cha Ta đã thường dạy Văn Hóa Cội Nguồn không những là văn hóa chính nghĩa văn hóa Thiên Ý Cha Trời văn hóa thiên luật vũ trụ, mà còn là văn hóa mặt trời, phá tan đi bóng u minh, bản thân có văn hóa, thời không lo gì không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, gia đình có văn hóa, thời gia đình đó không lo gì là không có hạnh phúc, phải nói là trên thuận dưới hòa trong ấm ngoài êm, xã hội có văn hóa chính nghĩa, thời không lo gì là không đoàn kết, phải nói một xã hội không những tốt đẹp, muôn người như một, mà còn một xã hội giàu sang, hùng mạnh.26 Nếu chúng Ta rời bỏ Cội Nguồn thời coi như chúng ta đã đánh mất mặt trời chân lý soi sáng cho chúng Ta, bóng u minh sẽ trùm xuống linh hồn chúng Ta, làm cho chúng Ta Càng ngày sa đọa vào con đường tội lỗi, thời không sao tránh khỏi yêu tinh quỷ dữ sẽ làm hại chúng Ta, dẩn dắt linh hồn chúng Ta sa đọa xuống các tần địa phủ.27 TỔ TIÊN khai tạo lập lên vũ trụ, lập lên con người, lập lên các tần trời, lập lên các tần địa phủ, thời cũng lập lên thiên luật, trong đó có luật nhân duyên và luật nhân quả, kết duyên lành, gieo nhân lành, thời về trời hưởng quả lành hạnh phúc, kết duyên ác, gieo nhân ác thời sa đọa xuống các tần địa phủ khốn khổ vô cùng, thiên luật ấy không gì thay đổi xưa nay vẩn vậy, muốn có một xã hội yên bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, thời ai ai cũng hướng về Cội Nguồn, tôn trọng thiên luật Thiên Ý Cha Trời, sống theo HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, công lý công bằng xã hội, tôn trọng quyền con người, QUYỀN SỐNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC.28 Sự quan hệ giữa NGƯỜI, TRỜI, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, luôn luôn gắng bó với nhau, và không nên tách rời nhau, nếu chúng Ta làm được như vậy, sống đúng như vậy, thời còn lo chi không tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc chốn nhân gian, xã hội công bằng dân chủ văn minh.29 Nếu chúng Ta đi ngược lại, xem thường Văn Hóa Cội Nguồn, xem thường Trời, xem thường Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, một xã hội không công lý, mất đi sự công bằng, những quyền cơ bản con người không được tôn trọng, thời xã hội đó chính là xã hội địa ngục, con đường về trời coi như đã bị khép kín, con đường địa ngục âm phủ lại thênh thang mở ra, nhân loại con cháu Tiên Rồng chúng Ta coi như đánh mất kiếp người, kiếp vô cùng quan trọng, kiếp tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khi qua đời còn bị Sa Đọa xuống các tần địa phủ, uổng thay tiếc lắm thay, không mong gì trở lại làm người được nữa, quả là đáng sợ.30 Đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn là mất đi tất cả, bóng đêm sẽ trùm xuống nhân gian, nhân loại sẽ đi vào đại loạn, chiến tranh triền miên lớp sóng nầy chồng lên lớp sóng khác, sự khổ ấy mãi nối tiếp nhau không biết bao giờ chấm dứt.31 Mất đi Văn Hóa Cội Nguồn ngay cả bản thân cũng không làm chủ được, nói gì đến làm chủ vũ trụ, làm chủ các tần trời, không mong gì chúng Ta gặp lại Ông Cha ta nữa, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lấy lời Ta dạy, vì đây là những lời Ông Cha ta truyền lại cho chúng Ta, những lời châu ngọc không có một thứ châu ngọc vật chất nào sánh hơn, hãy nhớ lấy lời Ta dạy sống đúng là đúng thời mới gặt hái được nhiều kết quả tốt.32 Sau lần đại hội anh em DA CHÀM, sống trong cảnh thái bình thịnh vượng ấm no hạnh phúc, hết nghìn năm nầy sang nghìn năm khác, sự bình yên hưng thịnh ấy kéo dài hơn hai triệu năm, những âm mưu yêu tinh quỉ dữ đã bị con người đánh bại hoàn toàn, làm cho chúng sợ hãi không dám làm hại nhân loại con người, con cái nhà trời nữa, khi nào nhân loại con người đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn, hình thành lên chủ nghĩa độc quyền, độc trị, tranh bá, tranh quyền, tranh danh đoạt lợi, thời chúng mới có cơ hội làm hại con người, dẫn dắt con người đến cảnh tàn sát lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, cảnh tan xương nát thịt, máu đổ đầu rơi, vô cùng thê thảm, không những thê thảm nơi chốn trần gian, mà còn thê thảm nơi các tần địa phủ.Hết phần 5 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 3

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 3Phần 1THỜI HẬU ĐẾ 41 Đây nói về chắt chít, của thập nhị Hắc Long Hắc Đế, hơn một vạn người ở lại chốn trần gian, nhìn thập nhị Ông Bà tổ tổ tổ dẫn theo hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bỏ lại xác phàm bay về trời mất dạng, thời mới hối tiếc sao mình không bay theo ông bà cha mẹ lên các tần trời để sanh sống, định muốn bay theo nhưng khi nhìn lại thấy con cái, cháu chắt, còn nhỏ dại, thời không thể nào rời bỏ chúng được, đành thở dài nhìn lên trời ra mênh mông, lẩm bẩm Ông Bà Tổ Tổ Tổ cùng Cha Mẹ về trời trước, chúng con sẽ đi theo sau vậy.Anh Thiên Thiên, thiên thiên đang thẩn thờ trước cảnh kẻ ở lại người ra đi, bổng nghe tiếng gọi thời giật mình thì ra người gọi đó là Địa Địa em của Thiên Thiên. Địa Địa nói anh nhìn theo mà làm chi Ông Bà Tổ Tổ Tổ cùng Cha Mẹ bay xa lắm rồi không còn bay theo kịp nữa đâu, chúng Ta ở trần gian đâu thời về đó thời gian rồi cũng phôi pha quên lần đi, Trung Trung nói phải đấy anh Thiên Thiên, con cái, cháu chắt, chúng Ta còn nhỏ dại không thể nào bỏ chúng được, lại nữa cơ nghiệp ông cha quá to lớn đã bỏ biết bao công sức xây dựng hơn trăm nghìn năm, nào là lầu đài cung diện, nào là kỳ quang bảo tháp , nào là ngọc ngà châu báu, nào là bảo bối máy móc hiện đại, nào là gấm vóc lụa là sự giàu có không thể nào kể xiết, hoa thơm quả lạ khắp chốn khắp nơi, bỏ đi không đáng tiếc lắm sao, Thiên Thiên.Nghe Địa Địa, Trung Trung, nói cũng phải. Trung Trung, Địa Địa là chắt chít hơn hai trăm đời của Nhất Long Hắc Đế. Nói về Linh Thảo Thảo, Linh Mộc Mộc, Linh Hoa Hoa, đang khóc thút thít, nghe ba anh em nhà Nhất Long Hắc Đế nói, thời tỉnh ngộ, không khóc nữa khóc có giải quyết được gì đâu, thôi thì ở lại chốn trần gian, thừa kế gia sản ông cha nuôi con nuôi cái dạy cháu dạy chắt, cho chúng nó nên người, rồi bay lên các tần trời theo Ông Bà Cha Mẹ cũng không muộn, Linh Thảo Thảo, Linh Mộc Mộc, Linh Hoa Hoa là chút chít hơn hai trăm đời của Nhị Long Hắc Đế, Di Đại Đại, Di Trung Trung, Di Tiểu Tiểu, cũng có ý nghĩ giống như anh chị em Linh Thảo Thảo bằng nói TỔ TIÊN tạo lập lên vũ trụ, là để cho con người con cháu chúng Ta thọ hưởng, lo gì chúng Ta không lên được các tần trời, miễn là chúng Ta không phản bội lại Ông Cha, luôn nghe theo lời Ông Cha Ta mà sống, ở cõi trần gian nầy một thời gian nữa chúng Ta cũng sẽ đi theo con đường Ông Bà Cha Mẹ lên các tần trời chỉ là lên sau có sao đâu, Di Đại Đại, Di Quang Quang, Di Tiểu Tiểu, là chút chít hơn hai trăm đời của Tam Long Hắc Đế.Thế là Lượng Chung Chung, Lượng Hiệp Hiệp, Lượng Hòa Hòa, chút chít hơn hai trăm đời của Tứ Long Hắc Đế, Kim Thuận Thuận, Kim Vân Vân, Kim Đen Đen, chút chít hơn hai trăm đời của Ngũ Long Hắc Đế.Ngân Châu Châu, Ngân Tài Tài, Ngân Trí Trí, chút chít hơn hai trăm đời của Lục Long Hắc Đế.Hà Hào Hào, Hà Hùng Hùng, Hà Dũng Dũng, chút chít hơn hai trăm đời của Thất Long Hắc Đế.Thịnh Vượng Vượng, Thịnh Phát Phát, Thịnh Đức Đức, chút chít hơn hai trăm đời của Bát Long Hắc Đế.Trường Đại Nhân, Trường Đại Nghĩa, Trường Hiếu Hiếu, chút chít hơn hai trăm đời của Cửu Long Hắc Đế.Phúc Lợi Lợi, Phúc An An, Phúc Hạnh Hạnh, chút chít hơn hai trăm đời của Thập Long Hắc Đế, ai nấy cũng trùng ý nghĩ như thế, nên không buồn tủi nữa vui vẻ ở lại đi vào cuộc sống mới, và chính những con người nầy dìu dắt con cái cháu chắt, chút chít, thời Hậu Đế, đi đến con đường thành công, tiến lên con đường làm chủ vũ trụ.Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của Nhị Thập Hắc Long Đế, ở lại trần gian thừa kế gia sản cơ nghiệp Ông Cha, nào là lầu đài cung điện, nào là kỳ quang bảo tháp, nào là lụa là gấm vóc, nào là vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, kim cương trân châu không kể xiết, nào là khoa học kỷ thuật, nào là máy móc, nào là bảo bối, tinh vi hiện đại, đạt đến đỉnh cao văn minh nhân loại con người, cuộc sống quá đầy đủ muốn gì có nấy, muốn gì được nấy, nào có thiếu thứ chi, tuy không bằng thiên đàng thượng giới, nhưng cũng là cuộc sống thiên đàng trần gian, lại sống trong cảnh, tự do, tự tại, quyền sống, quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, được tôn trọng, sống trong cảnh thái bình thịnh vượng, con người cũng dần dần quên đi quá khứ, lo nghĩ cho cuộc sống hiện tại, con cái, cháu chắt, chút chít, mỗi năm một thêm đông, cuộc sống cứ thế hết trăm năm nầy sang trăm năm khác, và cho đến một hôm, quá khứ như hiện về sống dậy.

Gió bụi cuồng lên tiếng ngựa hay

Trên không dưới đất rạng người đầy

Rồng tiên cuồn cuộn luôn không dứt

Ô cung nghi ngút khói hương bay

Trời đất rộng mênh mông còn đó

Ngày cha ông rời bỏ trần gian

Nghìn năm còn mãi âm vang

Cháu con tưởng nhớ công ơn sanh thành

Nghe tiếng kệ mà rơi nước mắt

Lòng hiếu trung thắm thiết biết bao

Trần gian thắm giọt mưa đào

Núi non biển cả sánh nào công ơn

Dù ai bận việc trăm công

Nhớ giỗ tổ cùng nhau hội về

Dù ai bận rộn trăm nghề

Nhớ ngày giỗ tổ hội về dân hương

Dù ai sanh sống tha phương

Nhớ ngày giổ tổ không quên hội về

Kìa ô cung sáng ngời châu báu

Kìa điệp trùng con cháu đông vui

Mùng sáu tháng tám ai ơi

Quả hoa dân cúng rạng ngời hiếu trung

Người cùng người cùng chung nguồn cội

Ngày cha ông vận hội Rồng Tiên

Nối vòng tay lớn anh em

Chung cùng chí hướng càng thêm đậm đà.​Nhìn Đại Thiên Thiên, Đại Địa Địa, Đại Trung Trung, vô cùng bận rộn hết bắt tay người nầy đến bắt tay người khác, thì ra ba anh em chút chít hơn hai trăm đời của Hắc Long Nhất Đế, đón tiếp chào mừng anh em, chút chít hơn hai trăm đời của Nhị Thập Hắc Đế, hết sức thân mật tiếp đón anh em gặp lại nhau có người hơn 10 năm xa cách chưa gặp lại, Nay gặp lại họ vui mừng khôn xiết Họ là những anh em thời Hậu Đế như Linh Thảo Thảo, Linh Mộc Mộc, Linh Hoa Hoa, Di Đại Đại, Di Quang Quang, Di Tiểu Tiểu, Lượng Chung Chung, Lượng Hiệp Hiệp, Lượng Hòa Hòa, Kim Thuận Thuận, Kim Vân Vân, Kim Đen Đen, Ngân Châu Châu, Ngân Tài Tài, Ngân Trí Trí, Hà Hào Hào, Hà Hùng Hùng, Hà Dũng Dũng, Thịnh Vượng Vượng, Thịnh Phát Phát, Thịnh Đức Đức, Trường Đại Nhân, Trường Đại Nghĩa, Trường Hiếu Hiếu, Phúc Lợi Lợi, Phúc An An, Phúc Hạnh Hạnh, anh em lâu ngày gặp nhau vui mừng khôn xiết sau đó thời đi ra khán đài, an vị chỗ ngồi.2 Trên khán đài nhìn xuống thấy con cái, cháu chắt, chút chít lên trên năm vạn người, thời vô cùng vui vẻ Đại Thiên Thiên nói với Đại Địa Địa, sự sanh con đẻ cái bây giờ nhanh hơn thời Ông Cha Ta gấp mười lần chỉ trong vòng hơn một nghìn năm, mà dân số tăng lên gấp năm lần, đây là điều đáng mừng, Linh Thảo Thảo nói, đúng thế đúng thế thời đại ngày nay khác với thời đại ngày trước, không những sanh con đẻ cái tăng dân số nhanh, mà ngay cả cuộc sống cũng đổi khác hơn xưa, có thể nói là hai cảnh giới cuộc sống khác nhau. Lối sống con cái cháu chắt chút chít chúng Ta hiện bây giờ thích tu thiền luyện khí hơn là nghiêng cứu về đạo đức. Di Tiểu Tiểu nói Ông Cha Ta sống cuộc sống Đời Đạo cũng chỉ là một Văn minh Tinh Thần văn minh Vật Chất song song, văn minh tinh thần lên cao thời văn minh vật chất cũng lên cao, nền văn minh vật chất càng hiện đại, thời văn minh tinh thần càng trong sáng hiện đại hơn nữa. Còn thời đại con cháu chúng Ta thời nay, chỉ chú trọng về Tu Thiền Luyện Khí chú trọng về vật chất giàu sang danh lợi, nền văn minh tinh thần mờ lần, đây là dấu hiệu sai lệch con đường ông cha đã đi dẫn đến đại họa về sau vô cùng nguy hiểm, Kim Thuận Thuận nói Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa tối cao vũ trụ, là kim chỉ nam cho nhân loại chúng Ta đi, văn hóa Cội Nguồn là văn hóa Thiên Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Hiến Tạng, Mật Tạng, tối cao vũ trụ.Ông Cha Ta thường dạy muốn có Văn Hóa Cội Nguồn trọn vẹn, thời phải liên kết năm màu da anh em, vì năm màu da anh em, mỗi một màu da anh em giữ một phần tinh hoa Văn Hóa Cội Nguồn, Ngân Châu Châu nói đúng vậy đúng vậy anh em Da Đen Hắc Long, Da Trắng Bạch Long, xuyên về Hiến Tạng, Luật Tạng. Anh Em Da Chàm Thanh Long, Anh Em Da Đỏ Xích Long, xuyên về Thiên Tạng Pháp Tạng. Anh Em Da Vàng Xuyên về Mật Tạng.Thời Ông Bà tổ tổ tổ là thời Tam Hoàn, thời Ngũ Đế, thượng ngơn vũ trụ một màu da anh em cũng thông suốt thông suốt Thiên Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Hiến Tạng, Mật Tạng, vũ trụ, chúng Ta là con cháu thời HẬU ĐẾ không thể nào sánh kịp thời Ông Cha chúng Ta, (xem long hoa pháp tạng sẽ nói rõ hơn). Về thời Tam Hoàn Ngũ Đế, sự truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn luôn đặc lên hàng đầu. Thịnh Vượng Vượng nói để khỏi thất truyền lời Ông Cha Ta dạy, hãy đề cử người thay mặt chúng Ta thuyết giảng lại những gì Ông Cha Ta đã truyền lại cho chúng Ta.3 Được sự thống nhất tất cả anh chị em, Đại Thiên Thiên, đại diện cho tất cả anh chị em thuyết giáo truyền lại những gì mà Ông Cha Ta đã truyền dạy, Đại Thiên Thiên không những là người tài đức, mà còn là người lớn tuổi nhất, có tài hùng biện vô song có trí nhớ vô cùng phong phú, trên khán đài Đại Thiên Thiên với chiếc áo long bào sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra Đại Thiên Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài vừa uy nghi vừa tiên phong đạo cốt, ai nhìn thấy cũng phải kính nể, với giọng trầm hùng tuy nhỏ nhưng vang rất xa hơn mười dặm Đại Thiên Thiên thuyết giáo rằng.4 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Cha về trời đến nay đã hơn một nghìn năm, cũng đã mấy lần đại hội, nhưng lần đại hội nầy có phần khác biệt, và cũng là lần lớn nhất trong các lần đại hội, chúng Ta là thế hệ thừa kế những gì Ông Cha để lại, thừa kế sự nghiệp vật chất, thừa kế sự nghiệp tinh thần, chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, thời chúng Ta phải biết nghe lời trời dạy, truyền xuống từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, cứ thế hơn mấy trăm thế hệ, Ông Cha Ta dạy rằng, họa phúc không từ đâu tới, mà chính do bản thân của mỗi con người, tạo ra, làm lành thời gặt quả lành, làm dữ thời gặt quả dữ, nên không tránh đâu cho khỏi bởi vì mình đã gieo ra, thời mình phải gặt sự báo ứng như hình với bóng, hể có hình thời có bóng theo luôn, sự báo ứng có mau có chậm, lưới trời lồng lộng nhưng mảy lông cũng không lọt, ấy là lẽ công minh của thiên luật hóa công tạo hóa, Ông Cha Ta thường dạy muốn cho con cái, cháu chắt, chút chít, về sau giàu sang sung sướng văn minh, thời đời Ông Cha phải biết tu nhân tích đức, gieo trồng phúc. Thiện càng nhiều càng tốt, con cái, cháu chắt, chút chít, nhờ gieo trồng cội phúc của Ông Cha, mà được hưởng mãi vinh hoa phú quý, còn như Cha Mẹ Ông Bà làm dữ, gieo nhân dữ thời con cái, cháu chắt, chút chít, phải gặt dữ đại họa sẽ giáng xuống liên miên.5 Ông Cha Ta thường dạy việc lành thời làm việc ác thời tránh, lương tâm con người chính là tòa án, tòa án lương tâm, nghĩa là: những gì trái với lương tâm thời không nên làm, ấy là sáng suốt đi theo con đường phải, ý lành nghĩ lành gọi là đức, ra sức làm lành gọi đó là công, đời chúng Ta hưởng sự giàu sang phú quý, sống trong bình yên là nhờ thời Ông Cha Ta biết gieo trồng phúc thiện, biết tạo lập vật chất, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay.6 Nếu chúng Ta chỉ biết hưởng thụ, mà quên đi gieo trồng phúc thiện, tạo lập cơ nghiệp đạo đức cũng như cơ nghiệp vật chất, thời con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta sẽ nghèo đói lại gặp nhiều bất hạnh khốn khổ.7 Còn những con cháu làm ác mà chưa mắt họa ấy là nhờ phúc đức Ông Bà Cha Mẹ chúng ta để lại, nhưng khi hưởng hết phúc đức Ông Bà Cha Mẹ để lại, thời tai họa sẽ giáng ập xuống, sở dĩ yêu tinh quỷ dữ chưa làm hại chúng Ta, là vì phước đức Ông Bà Cha Mẹ để lại cho chúng Ta quá lớn, lại thêm con cháu chúng Ta tôn thờ TỔ TIÊN, TÔN THỜ CHA TRỜI ĐỊA MẪU, không lúc nào dứt, chúng muốn làm hại cũng không dám, chúng chỉ còn chờ chúng Ta lạc Cội lạc Nguồn, thời chúng mới ra tay tàn hại, vì thế con cháu Tiên Rồng phải luôn luôn nhớ đến Cội Nguồn, tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, tôn trọng nhân loại anh em, có lòng thương đối với muôn loài vạn vật.8 Điều đáng nói dù cho tài năng cách mấy, thần thông pháp thuật có cao đến đâu, khoa học có hiện đại đến đâu. Mà cuộc sống mất bình đẳng, mất công bằng, mất tự do, cuộc sống không tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống đi ngược lại những gì Ông Cha Ta đã dạy, cuộc sống bị cám dỗ bởi danh lợi vật chất, sa ngã bởi quyền lực dẩn đến độc quyền độc ác trở thành những con người đầy trọng tội, đã bị nhiễm độc bởi tham lam tàn bạo, làm hư hoại nhân phẩm nhân cách con người, dù cho có tài cách mấy, thần thông pháp thuật có cao tới đâu, khoa học có hiện địa tới cở nào, mà cuộc sống lối sống dối trá, giả nhân giả nghĩa, lối sống mưu mô xão hoạt, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt nhân loại anh em, hiểm độc vô cùng, thời cái tài ấy trở thành tai họa đại họa mà thôi, thần thông cao thâm ấy chỉ đưa chúng ta nhanh chóng xuống các tần địa phủ , khoa học dù cho hiện đại tới cở nào chỉ là mầm họa cho sự chết chóc, đưa ta trở về với kiếp loài rắn độc, loài cầm thú, dã thú, sát phạt ăn nuốt lẩn nhau, chưa thể thành linh hồn con người được.9 Lối sống buông mình trong mọi dục lạc, điên cuồng trong dục lạc, bất chấp suy nghĩ, bất chấp họa hay phúc, bất chấp tàn hại bản thân, lối sống như thế, thời dù cho có tài đến đâu, pháp thuật thần thông đến đâu, cũng chỉ là loài heo, loài cầm thú, chưa trở thành linh hồn con người được.10 Lối sống hung bạo dữ tợn, thích cấu xé giành giật chống đối lẫn nhau giành giật quyền, giành giật lợi, cướp của giết người, không gớm tay, thời dù cho có tài đến đâu thần thông đến đâu, khoa học hiện đại đến đâu, kết quả cũng chỉ là đưa đến tàn hại lẩn nhau, lối sống của loài sói, loài cầm thú mà thôi, chưa trở thành lối sống của loài người, khó mong tránh khỏi luân hồi chuyển kiếp trở thành Quỉ, Ma, cầm thú.
 

shopoga

✩✩
11 Lối sống hung dữ ỷ mạnh hiếp yếu, bất chấp thủ đoạn, bạo ngược, không kể gì phải trái, mạnh được yếu thua, có cơ hội là tàn sát, tàn sát là thú vui, tàn sát là chân lý, lối sống như thế thời tài cao học rộng để mà làm gì, khoa học hiện đại để mà làm gì, càng tài cao càng hung bạo, càng đưa nhân loại tới con đường hủy diệt, khoa học càng hiện địa càng giết người hàng loạt, lối sống ấy chỉ là lối sống của loài sư tử, hung dữ và tàn bạo, cướp đoạt quyền sống, quyền tự do quyền hạnh phúc của mỗi con người, lối sống như thế không phải là lối sống của loài người, mà lối sống chưa thoát khỏi loài cầm thú, lối sống con người là lối sống có Văn Hóa lối sống CÔNG BẰNG, LỐI SỐNG BÌNH ĐẲNG, LỐI SỐNG ĐỘC LẬP TỰ DO, lối sống theo HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP Đạo Đức Dân Tộc. Lối sống đầy lòng nhân ái, đầy lòng tình thương nhân loại, lối sống vì người hơn là vì mình, lối sống có trung, có hiếu, có nhân, có nghĩa, lối sống có văn hóa, thương đồng loại anh em, giúp đở nhau vượt qua bao nổi khó khăn, như lời CHA TRỜI MẸ TRỜI đã dạy.12 Lối sống lập lờ nữa tối nữa sáng, lúc thời tối lúc thời sáng, mưu mô xão quyệt, độc ác thâm hiểm vô cùng, kêu căng tự cao, tự đại, tự cho mình ngang hàng với Đức Cha Trời, không việc ác nào không làm, giả nhân giả nghĩa không ai hơn, lòng tham lam vô tận, đây là lối sống của loài CHỒN CÁO có cánh, chúng nó đã thách thức với CHA TRỜI, chúng sẽ đầu độc con người, làm cho con người ngu si, đần độn, chúng dẫn đường cho nhân loại tàn sát lẫn nhau, nhờ ánh sáng nữa tối nữa sáng của chúng, chúng lừa nhân loại theo chúng, để rồi sa đọa xuống các tần địa phủ, không có cơ hội để trở lại làm người.13 Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta phải hết sức cảnh giác, đừng để linh hồn của loài chồn cáo có cánh xâm nhậy vào linh hồn của chúng Ta, thời linh hồn chúng Ta sẽ bị chúng chuyển xây sa ngã vào lưới phép của chúng, thời không còn mong gì trở lại làm người được nữa, uổng công tu luyện hàng vạn vạn năm, hãy nhớ lấy và tin những gì Ta nói, vì đây là lời tâm huyết truyền dạy của Ông Cha. Hãy xử dụng cái tài của mình vào công cuộc xây dựng xã hội, phồn thịnh giàu mạnh, công bằng, bình đẳng, tự do, văn minh, đây mới chính là lối sống của loài người, lối sống của con cháu Tiên Rồng.14 Lối sống thích được thỏa mãn nhục dục, không biết đâu là bờ bến, lòng ham muốn vô độ, đánh mất phẩm hạnh tư cách của con người, cho đến không còn biết hổ thẹn là gì, không còn kể gì đến luân thường đạo lý, chỉ biết thỏa mãn lòng ham muốn nhục dục quá độ của mình, không làm theo lời dạy của CHA TRỜI MẸ TRỜI, hậu quả khốn khổ không lường, lối sống như thế thời tài cao, tu luyện thần thông pháp thuật có lợi gì, chưa thoát khỏi kiếp linh hồn loài ngựa, luật vô thường sẽ chuyển xây mất kiếp người khó mong trở lại kiếp người được nữa, uổn thay tiếc thay.15 Ở đời ai cũng biết dối trá là sự xấu xa, lường gạt là điều tội lỗi, tuy có lương tâm nhưng bị sự xấu xa, sự tội lỗi che mờ, lần hồi đi vào cảnh chai lì, tuy có chút lương tâm, nhưng bị quỉ ma, làm cho u tối, khó nhận định đâu là lẽ phải, lầm đường lạc lối, sa ngã mãi vào con đường tội lỗi, những lối sống như thế, dù có thần thông pháp thuật cao cho mấy, thời có lợi ích gì, chưa tiến hóa ra khỏi linh hồn con beo, thời tiến hóa lên linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sao được.16 Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, hành thiện, tu tâm, dưỡng tánh, là điều cần thiết, thời sự tài cao, pháp thuật thần thông, khoa học hiện đại, mới thật sự đi vào hữu dụng, lợi ích cho cuộc sống, hiện tại lẩn tương lai, con đường về trời, chính là con đường hành thiện, con đường công bằng, con đường bình đẳng, con đường độc lập, đi đôi với tự do, công lý chính nghĩa, Văn Hóa Cội Nguồn là nguồn động lực, là bạn đồng hành, là món ăn tinh thần, là kim chỉ nam, là ánh sáng chân lý, là chìa khóa vạn năng, để cho con người tiến hóa đến mục đích cuối cùng, hội nhập Cội Nguồn thành Chánh Đẳng Chánh Giác, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lấy lời Ta truyền dạy, cũng chính là lời Ông Bà Tổ Tổ Tổ đã dạy, hãy tin theo nghe theo và làm theo, thời ngày về trời không còn xa, ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không mong muốn mà cũng tự có, không cần tìm kiếm đâu xa, tất cả đều ở trong tâm trong tánh chúng Ta. Lời châu ngọc như một trận mưa pháp tưới xuống linh hồn con cái cháu chắt chút chít. Làm cho con cái cháu chắt chút chít đơm bông kết trái nhân thiện và trận mưa pháp ấy cũng kết thúc. Đại Thiên Thiên quay sang hỏi anh chị em có ai thuyết giáo dạy bảo gì thêm không ? Linh Hoa Hoa nói tôi có đôi lời nói với chúng.17 Linh Hoa Hoa là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tuy hơn năm mươi nghìn tuổi nhưng vẩn còn như tuổi thanh xuân, nhờ tu luyện được pháp môn giữ cho nhan sắc lâu già, lại tu luyện được nhị xác thân nên thần thông pháp thuật vô biên, tiếng nói trong trẻo vang xa hàng mười mấy dặm.18 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, thân yêu của Ta, muốn có một cuộc sống tốt đẹp, không có con đường nào tốt hơn là siêng năng học tập, siêng năng tu luyện, những gì mà Ông Cha Ta đã truyền lại, Ông Cha Ta đã thường dạy TỔ TIÊN ta tạo lập lên vũ trụ, sau đó thời hiện thân ra con người tức là CHA TRỜI, MẸ TRỜI, chính là Tiên Tổ Cửu Huyền của chúng Ta, Tiên Tổ Cửu Huyền sanh ra Ông Bà tổ tổ tổ của chúng Ta, và Ông Bà tổ tổ tổ sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho đến ngày nay, chúng Ta là con cháu được sanh ra luôn mang trong người dòng giống Tiên Rồng, con cái nhà trời. Đã là con cháu Nhà Trời, thời những gì Tổ Tiên tạo lập ra là để cho con cháu Tổ Tiên làm chủ.19 Kìa nào là giang sang vũ trụ, kìa nào là nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, và còn có cả 28 tần trời châu báu, mà Ông Cha Ta đã lên trên đó làm chủ sống trên ấy. vũ trụ là của chúng Ta của toàn nhân loại con người, ai cũng có quyền thừa kế thừa hưởng những gì Tổ Tiên, Cửu Huyền Cha Trời đã tạo lập nên.20 Đó là nói những người biết nghe lời Trời dạy, luôn luôn nhớ Cội nhớ Nguồn, luôn luôn hiếu thuận đối với CHA TRỜI, còn những kẻ đi ngược lại những gì CHA TRỜI đã dạy, thời không những không được gì cả, mà còn phải gặp nhiều đại họa, cái giá phải trả cho sự đại nghịch bất hiếu, bỏ cội bỏ nguồn, càng nghịch lại lời dạy cha trời thời sa đọa càng nặng, nghiệp báo hành hình không có một giờ yên nghĩ, Ông Cha Ta thường dạy giang sang sự nghiệp của Trời vô cùng rộng lớn, nhân loại con người không cần phải tranh giành, mới có, vì giang sang vũ trụ ấy là của toàn nhân loại con người, chỉ cần con người biết nghe lời Trời dạy thời có phần thừa kế của người biết nghe lời ấy.21 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, càng tham lam vơ vét tranh giành thời càng mất, rốt cuộc chẳng được gì, tay trắng rồi cũng trắng tay, của thiên trả thiên, của địa trả địa, chỉ tội nghiệp cho linh hồn đọa lạc khốn khổ mãi mãi, hết kiếp nầy sang kiếp khác.22 Cuộc sống trần gian, cuộc đời con người phàm tục, chỉ là cuộc sống giả tạm, chỉ là trường thi tiến hóa linh hồn, không phải là nơi say đắm dục lạc, say đắm tranh giành hơn thua, mà chỉ là trường thi tiến hóa linh hồn, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, và thiên đàng mới là nơi thật sanh sống. Vì thế Ông Cha Ta đã lìa bỏ trần gian mà bay về Trời, chúng ta còn đang thụ hưởng phước lực của Ông Cha Ta, nên chúng Ta mới được bình yên sống trong sự giàu sang muốn gì đặng nấy, nhưng khi phước lực Ông Cha đã hết, chúng Ta lại không cố gắng tu nhân tích đức, chỉ lo vui hưởng dục lạc, thời đại họa sẽ giáng xuống, Ma Quỉ đầu thai làm con người dấy loạn binh đao đau khổ triền miên, vui ít khổ nhiều, chiến tranh loạn lạc, bệnh tật hoành hành, đẫm mồ hôi, đầy nước mắt, nhân loại đồng chung cùng cảnh ngộ, sống trong biển khổ trần gian.23 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, Cha Trời Mẹ Trời là hiện thân của đấng tạo hóa Tổ Tiên đấng khai tạo lên tất cả, Đấng hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời đấng giàu có nhất vũ trụ, của cải vô tận, nhân loại con người muốn gì mà chẳng được, chỉ cần nhân loại hiếu kính đối với CHA TRỜI MẸ TRỜI, không những nhân loại con người muốn gì được nấy, mà Cha Trời Mẹ Trời, còn luôn bảo bọc che chở cho chúng Ta, giải trừ tai họa cho chúng Ta, cứu khổ cứu nạn chúng Ta, dìu dắt chúng Ta, đồng thời siêu độ chúng Ta lên các tần trời để sanh sống.24 Dương gian là cõi tạm, thiên đàng mới thật là chánh quê, chúng Ta đang sống nơi chốn nhân gian chỉ là lử khách dừng chân để gội rửa linh hồn cho sạch sẽ, trước khi trở về quê hương thiên đàng cực lạc, mà TỔ TIÊN, CHA TRỜI đã tạo lập lên ngôi nhà chung cho con cái của Trời ở, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy chuyển sự đam mê dục lạc vật chất, sang sự đam mê học tập gội rửa linh hồn, tiến hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vừa bỏ thân phàm tục, liền siêu sanh lên các tần trời sống đã hạnh phúc, chết càng thêm hạnh phú Từ Linh Hồn phàm phu trở thành linh hồn Phật,Thánh,Tiên, Thần, Chúa.

Linh Hoa Hoa đọc kệ rằng:

Vua trần Gian là vua giả tạm

Vua cõi trời tự tại an vui

Trời công minh thiên ý nào sai

Đời hành thiện, chung qui phước báo

Gieo nhân gì chúng ta gặt nấy

Hưởng hạnh phúc nhờ lòng hướng thiện

Siêu và đọa do mình lựa chọn

Quỉ Ma, Thần Thành cũng do mình mà thôi.​Sau lần đại hội anh em DA ĐEN, sống trong cảnh thái bình thịnh vượng, gia đình hạnh phúc xã hội yên vui, kéo dài sự hưng thịnh ấy hơn hai triệu năm, đây là giai đoạn trung ngơn của thời thượng ngươn vũ trụ, và tiếp theo sau là giai đoạn thời hạ ngơn mạc pháp của thời thượng ngươn vũ trụ. Trên con đường chinh phục vũ trụ, khám phá bí mật Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa tối cao của nhân loại con người. Những bí ẩn về chính nghĩa. Chỉ cần chúng Ta khen ngợi một câu trong kinh thời coi như chúng ta đã lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, con cháu chúng ta cũng đã gặp nhiều sự may mắn Huống chi chúng ta đọc kỷ thấu đáo kinh Văn hiểu rõ thâm ý của Đức Cha Trời. Truyền bá cho người, thời công đức chúng Ta phải nói là không thể nghĩ bàn. Không những Ông Bà Cha Mẹ siêu sanh thiên giới. Mà bản thân trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, trở về Thiên Giới sống an vui tự tại .Giai đoạn thượng ngươn vũ trụ, chia làm ba giai đoạn:1) Giai đoạn thượng ngơn thượng pháp, 2) Giai đoạn trung ngơn hạ pháp, 3) Giai đoạn hạ ngơn mạt pháp, của thời thương ngươn vũ trụ.Giai đoạn trung ngươn vũ trụ, chia làm ba giai đoạn:1) giai đoạn thượng ngơn chánh pháp, 2) giai đoạn trung ngơn hạ pháp, 3) giai đoạn hạ ngơn mạc pháp.Giai đoạn hạ ngươn vũ trụ, cũng chia làm ba giai đoạn:1) Giai đoạn thượng ngơn chánh pháp, 2) Giai đoạn trung ngơn hạ pháp, 3) Giai đoạn hạ ngơn mạc pháp.Ở vào giai đoạn hạ hạ ngơn mạt pháp thường là giai đoạn đi vào độc quyền độc trị, giai đoạn yêu tinh quỉ quái ra đời tàn hại con người, hết giai đoạn hạ hạ ngươn vũ trụ, hạ hạ ngơn mạt pháp, thời trở lại thời thượng ngơn vũ trụ, thượng ngơn thánh đức, ở tiều kiếp thứ 10, kéo dài cho đến giữa tiểu kiếp thư 10, như theo luật tạo hóa chuyển, thời giai đoạn cuối âm đã sanh dương, giai đoạn cuối dương đã sanh âm,vì thế giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ 9, chỉ còn năm nghìn năm nữa là kết thúc nhưng nhân loại chỉ sống bình yên ba nhìn năm trở lại, còn hai nghìn năm sau cùng thời khó mà bình yên, vì mưa to, gió lớn, động đất, nước dâng hũy diệt sự sống của muôn loài vạn vật, trong đó có con người, những người còn sống sót chuyển qua tiểu kiếp thứ 10, vì theo luật vũ trụ chuyển hóa cuối âm sanh dương, tuy chưa hết tiểu kiếp thứ 9, cũng như chưa hết thời mạt pháp, cũng như mạt kiếp, nhưng đã hình thành sanh ra phôi thai thời thượng ngươn vũ trụ, thượng ngơn thánh đức, tức là đầu thế kỷ 21, đã mở màn cho thời thượng ngươn vũ trụ, thượng ngơn thánh đức.NAM MÔ A MENHết phần 1 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 3

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 3Phần 2THỜI HẬU ĐẾ 51 Nói về chắt chít của Nhị Thập Xích Đế, hơn một vạn người ở lại chốn trần gian, nhìn Nhị Thập Ông Bà tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn hai trăm triệu người bỏ lại xác phàm bay về trời mất dạng. Mộc Đức Thịnh, Mộc Thanh Hương, nhìn theo đến xuất thần, vô cùng hối tiếc sao mình không bay theo Ông Bà Cha Mẹ về trời nhĩ, bổng nghe tiếng nói Anh Đức Thịnh, Chị Thanh Hương, Ông Bà Cha Mẹ bay về trời đã lâu, có muốn bay theo cũng không còn kịp. Vì Ông Bà Tổ Tổ Tổ cũng như Cha Mẹ đã mất hút trong không gian rồi.Thôi Anh em chúng ta đành ở lại trần gian cho đến khi tuổi già bỏ xác phàm bay về trời cũng không muộn, người lên tiếng đó là Mộc Thanh Hoa, em của Thanh Hương, cũng như Đức Thịnh, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Nhất Đế, Thiên Đại Tôn nói, Mộc Thanh Hoa nói phải lắm, chúng ta còn con cái cháu chắt chút chít còn khờ dại không thể theo Ông Bà Cha Mẹ bay về trời được.Thiên Đại Vương nói đúng vậy đúng vậy, con cái, cháu chắt, chúng ta còn quá nhỏ dại chúng ta cần phải chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng cho nên người, thời công lao ta đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu không nhỏ, không đi sớm thời cũng đi muộn trước sau gì cũng về trời, đi sớm đi muộn nào khác gì nhau.Thiên Thiên Hương nói cơ nghiệp ông cha đã bỏ công xây dựng hơn trăm nghìn năm, vô cùng nguy nga đồ sộ bỏ đi không uổng lắm sao, lại cháu chắt còn nhỏ quá làm sao bay theo Ông Bà Tổ Tổ Tổ được, thôi thì ở lại trần gian, về già lên trời cũng không muộn. Đại Tôn, Đại Vương, Thiên Hương, là chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Nhị Đế, Trì Hộ Quốc, Trì Đại Địa, Trì Thi Nương, nghe Thiên Hương nói phải quá, cũng lên tiếng phụ họa theo, đúng thế đúng thế, chúng ta không thể bỏ con cái, cháu chắt chúng ta. Chúng Ta cần phải thừa kế thừa hưởng những gì mà ông cha ta để lại, nào là lầu đài cung điện, nào là kỳ quang bảo tháp, nào là ngọc ngà châu báu nhiều vô số kể, nào là lụa là gấm vóc chất như núi như non, nào là bảo bối tinh vi, nào là máy móc hiện đại, món ngon vật lạ nào có thiếu chi, bỏ đi không đáng tiếc lắm sao. Nghe ba anh em Trì Hộ Quốc, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Tam Đế, nói nghe phải và vô cùng có lý nên ai nấy lấy làm vui vẽ không còn buồn rầu nữa, và những người có địa vị thành phần lớn tuổi chắt chít của Xích Long Nhị Thập Đế, họ hội tụ lại với nhau tìm ra giải pháp đường hướng tương lai, như Ngọc Hạ Hạ, Ngọc Linh Linh, Ngọc Quân Quân, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Tứ Đế.Thiết Chính Nhân, Thiết Chính Nghĩa, Thiết Chính Minh chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Ngũ Đế .Kim Châu Hồng, Kim Tôn Thánh, Kim Sa Vương, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Lục Đế.Vương Công Hầu, Vương Tế Hiền, Vương Cao Đệ, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Thất Đế.Bạch Linh Hạt, Bạch Phụng Phụng, Bạch Văn Quân, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Bát Đế.Tây Cung Hản, Tây Hạo Duyên, Tây Tây Thiên, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Cửu Đế.Phong Đại Luân, Cửu Thiên Hoa, Địa Châu Lục, chắt chít hơn hai trăm đời của Xích Long Thập Đế.2 Sau lần chia tay con cháu ai về cung nấy sanh con, đẻ cháu mỗi năm một thêm đông, sống mãi trong sự giàu sang muốn gì được nấy, sự ra đi của Ông Bà Cha Mẹ cũng lùi lần về quá khứ, cho đến một hôm quá khứ lại hiện về.

Lớp lớp người đi rộn tiếng cười

Ngựa xe dồn dập kéo về xích cung

Bình minh đỏ rực hừng đông

Trăm đường vạn nẻo cháu con hội về

Trời thức dậy bộn bề tỏa sáng

Lòng hiếu trung nhớ đến Cha Ông

Nhớ ngày mười bảy tháng năm

Hai mươi tháng sáu Cha Ông Về Trời

Kìa xích cung sáng ngời châu báu

Kìa điệp trùng con cháu đông vui

Cháu con lớp lớp khắp nơi

Khói hương nghi ngút bầu trời chân mây

Ngày giỗ tổ vòng tay thân mến

Thắm nghĩa tình nòi giống Rồng Tiên

Chung cùng Nguồn Cội anh em

Nối vòng tay lớn càng thêm đậm đà.​Trên cung điện thờ khói hương nghi ngút Mộc Đức Thịnh, Mộc Thanh Hương, Mộc Thanh Hoa, Thiên Đại Tôn, Thiên Đại Vương, Thiên Thiên Hương, Trì Hộ Quốc, Trì Đại Địa, Trì Thi Nương, Ngọc Hạ Hạ, Ngọc Linh Linh, Ngọc Quân Quân, Thiết Chính Nhân, Thiết Chính Nghĩa, Thiết Chính Minh, Kim Châu Hồng, Kim Tôn Thánh, Kim Sa Vương, Vương Công Hầu, Vương Tế Hiền, Vương Cao Đệ, Bạch Linh Hạt, Bạch Phụng Phụng, Bạch Văn Nhân, Tây Cung Hản, Tây Hạo Duyên, Tây Tây Thiên, Phong Đại Luân, Cửu Thiên Hóa, Địa Châu Lục, cùng tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, đọc kinh chúc tụng cầu nguyện:

Lạy Tổ Tiên.

Lạy Cha Trời, Địa Mẫu.

Lạy Ông Bà.

Lạy Cha Mẹ

Đang ngự trên các tần Trời.

Chứng tri cho lòng hiếu kính thành kính của chúng Con, tình thương yêu vô bờ bến.

Ông Bà Cha Mẹ mãi chiếu cố đến chúng Con.

Ban cho chúng Con, những sự giàu sang, và sự bình yên mãi mãi.

Chúng Con tuy ở chốn nhân gian

Nhưng lòng luôn luôn hướng về Trời, hướng về Ông Bà Cha Mẹ, hiện nay là chủ nhân, là Chúa Tể trên các tần Trời. Sự linh thiên của Ông Bà Cha Mẹ

Niềm tin yêu hiếu kính của chúng Con,

Đã đưa chúng Con đến gần với Ông Bà Cha Mẹ hơn,

Lạy Tổ Tiên

Lạy Cha Trời, Địa Mẫu

Lạy Ông Bà.

Lạy Cha Mẹ.

Chúng Con lạy Ông Bà Cha Mẹ, Vì Ông Bà, Cha Mẹ đã ban cho hồng ân, sự giàu sang tột bật, ban cho sự thông minh sáng hơn nhật nguyệt. Xin Ông Bà Cha Mẹ, ban cho chúng Con những niềm tin bất tận, những đức tin rộng lớn, và đầy lòng quả cảm, vượt qua mọi thử thách, gian nan, hiểm nguy, khốn khổ,Với tình thương cao cả, xin Ông Bà Cha Mẹ hãy cứu vớt chúng Con, phù hộ chúng Con, hộ độ chúng Con, dìu dắt chúng Con, để cho chúng Con mãi mãi không lạc Cội lạc Nguồn. Chúng Con là những người Con, người cháu, người chắt, chút, chít, luôn mãi mãi đi theo con đường của Ông Cha, luôn luôn nghe lời dạy dỗ của Ông Cha.

Lạy Tổ Tiên.

Lạy Cha Trời, Địa Mẫu.

Lạy Ông Bà.

Lạy Cha Mẹ.

Ước chi lòng Hiếu Kính, cũng như sự yêu mến chúng Con đến với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, đến với Ông Bà, Cha Mẹ, và được Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, chiếu cố, Ông Bà Cha Mẹ ban ân, những năm tháng sắp tới luôn được bình yên, nhân loại anh em thuận hòa, luôn yêu mến công lý và hòa bình, nhân loại năm màu da anh em luôn đoàn kết, thấu hiểu nhau, luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, như thời Ông Bà Cha Mẹ. Ước chi lời cầu nguyện chúng con đến khắp năm màu da anh em. Ước chi thế giới năm màu da anh em, luôn nhiệt tình cổ vũ cho sự đoàn kết, cho sự hòa bình, cho sự bình yên của cuộc sống, và luôn luôn nhận ra năm màu da anh em cùng chung một Cội một Nguồn, và mãi mãi sống trong tình thương yêu TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

Lạy Tổ Tiên

Lạy Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời,

Lạy Ông Bà.

Lạy Cha Mẹ.

TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, là đấng hóa công nhân từ công minh, nên đã ban cho nhân loại con người con cháu, SỰ CÔNG BẰNG, SỰ BÌNH ĐẲNG, SỰ TỰ DO, và cũng đã ban cho nhân loại anh em những quyền cơ bản, những quyền bất khả xâm phạm, ứơc chi nhân loại anh em không quên và luôn luôn đồng cùng chí hướng bảo vệ những quyền thiêng liêng ấy, sống hạnh phúc và biết lắng nghe những gì Cha Trời đã dạy.

Lạy Tổ Tiên.

Lạy Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời.

Lạy Ông Bà.

Lạy Cha Mẹ.

Cha Trời là đấng toàn năng, toàn giác, không gì mà Cha Trời làm không được. Xin Cha Trời ban cho nhân loại con người năm màu da anh em chúng con hiểu rằng, trên con đường về trời, phải đi trên con đường CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP TỰ DO, TÔN TRỌNG LẨN NHAU, vì con một Cha, một Cội Một Nguồn. Xin Ông Bà Cha Mẹ, ban cho chúng Con ánh sáng trí tuệ, và đầy lòng nhân ái, ánh sáng của sự vinh quang không còn sự khổ. Sau lễ tôn vinh và cầu nguyện, anh em chắt chít Xích Long Thập Đế, lâu ngày gặp nhau vui mừng khôn xiết sau thời đi ra khán đài.3 Trên khán đài nhìn xuống thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp, lên trên năm vạn người thời vô cùng vui vẻ, Mộc Đức Thịnh, nói với Mộc Thanh Hương sự sanh con đẻ cháu thời đại bây giờ nhanh hơn thời Ông Cha Ta gắp năm sáu lần, chỉ trong vòng hơn một nghìn năm, mà dân số tăng lên gấp năm lần đây là điều đáng mừng, Thiên Thiên Hương nói đúng thế đúng thế thời đại ngày nay đã khác với thời đại ngày trước, không những sanh con đẻ cái tăng dân số rất nhanh, mà ngay cả cuộc sống cũng đổi khác hơn xưa, có thể nói là hai cảnh giới xưa và nay hai cuộc sống khác nhau, Ông Cha Ta cuộc sống tinh thần vật chất song đôi, văn minh vật chất lên cao thời văn minh tinh thần cũng bước lên đỉnh tối cao thậm thâm vi diệu, không như bây giờ cuộc sống xu thế về vật chất nhiều hơn,văn minh tinh thần sa sút, đây là dấu hiệu nguy hiểm dẫn đến lạc Nguồn lạc Cội, thời hậu quả không sao lường được, Trì Hộ Quốc nói sự sống đi đôi với sự tiến hóa, nhưng không phải vì sự tiến hóa mà lạc mất Cội Nguồn, chúng ta phải có trách nhiệm điều chỉnh hướng dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, đi theo một hướng đạo mà Ông Cha Ta.Đã đi, Ngọc Hạ Hạ nói có lẽ thế hệ tiếp nối con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta càng về sau càng biến đổi khác đi, đó cũng là một quy luật thường tình ở đời, nhưng dù cho biến đổi cách nào đi nữa, cũng không được lìa xa Cội Nguồn, vì lìa xa Cội Nguồn con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta sẽ bị quỉ dữ ám hại, hậu quả không biết đâu mà lường, Thiết Chính Minh nói lạc Cội lạc Nguồn là coi như đi vào cảnh tối tăm ngay, bóng tối bắt đầu bao phủ lấy linh hồn con người, lòng ô uế xấu xa nổi dậy, sự dối trá tham lam tàn bạo nhự trị linh hồn con người, thời không còn mong gì trở về thiên đàng được nữa, hãy làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta mãi mãi sống trong niềm vui, lòng luôn tỉnh ngộ cuộc sống nhẹ nhàng, an lạc tâm hồn, cuộc đời luôn luôn hướng thiện, Kim Châu Hồng nói chỉ có tâm hồn hướng thiện, tấm lòng mới thanh cao trong sạch, thời mới mong gần được Cha Trời, gần được Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta, con đường về trời mới mở rộng ra, tuy rằng chúng Ta chưa về trời nhưng lòng tràng ngập niềm vui, lúc nào cũng thấy bình an, đó là dấu hiệu báo trước Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời, sẽ dẫn dắt chúng Ta về Trời gặp lại Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta, Vương Công Hầu nói chúng Ta là con cái nhà Trời, linh hồn chúng Ta, giọt máu trong người chúng ta do Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, sanh thành khai tạo ra. Chúng ta là con cái nhà Trời, Đức Cha Trời đã chúc phúc cho con Trời, các con cái của chúng Ta. Những gì ta tạo lập ra là của nhân loại con người các con cái của Trời. Nhưng các con muốn làm chủ giang sang vũ trụ giàu có của Ta, các con phải trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì sự chúc phúc của cha trời như thế nên mỗi con người phải tự biết giữ mình, lánh xa sự tội lỗi, nhất là sa vào dục lạc điên cuồng, hãy dạy dỗ con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta luôn hướng về Cội Nguồn. Văn Hóa Cội Nguồn mãi soi sáng cho con cái chúng Ta đi mãi trên con đường bình đẳng, công bằng, thánh thiện, con đường xa lìa tội lỗi, con đường thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, con đường về trời, con đường làm chủ vũ trụ, qua lời nói của Vương Công Hầu, ai nấy cũng tán đồng ý nghĩ như thế, được sự thống nhất tất cả anh chị em, Mộc Đức Thịnh đại diện cho tất cả anh chị em truyền dạy lại những gì mà Ông Cha Ta đã truyền dạy lại cho đời sau.4 Trên khán đài Mộc Đức Thịnh với chiếc áo long bào sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra Mộc Đức Thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài hướng mặt về con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang rất rất xa hơn mười dặm.5 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Cha về trời đến nay đã hơn một nghìn năm, nhưng lời dạy bảo Ông Cha trước khi về trời đến nay không bao giờ quên, Ông Cha dạy, con người lúc còn sống chỉ lo hưởng lạc hết thứ nầy đến thứ khác hết việc nọ đến việc kia.6 Mà không lo nghĩ đến một việc rất hệ trọng đó là chuẩn bị cho lúc lâm chung tức là bỏ xác phàm, linh hồn sẽ về đâu siêu hay đọa. Hai con đường vô cùng quang trọng, nếu không hiểu rõ khi chết đi bỏ lại xác phàm, thời linh hồn sẽ về đâu nói như thế thời quá lo xa, khi mọi việc chưa đến, nhưng chính vì mọi việc chưa đến đó, mà con người chỉ lo ham vui dục lạc, nhưng cái chết lại rất vô thường, không ai biết mình chết như thế nào, chết già hay chết trẻ đó là điều bí mật của tạo hóa, chỉ có những người như ông bà cha mẹ chúng ta tu luyện đã đạt đến cảnh giới làm chủ sanh tử, làm chủ linh hồn, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vận mệnh của mình, còn con cháu thế hệ hơn hai trăm mấy chục đời chúng ta thì sao, chúng ta có làm chủ được sanh tử chưa. Làm chủ linh hồn chưa, làm chủ vận mệnh chưa, làm chủ chân tâm chân tánh chưa, điều đó thế hệ con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta còn quá xa xôi, nghe nói Ông Bà tổ tổ tổ chúng ta từng bay lên 28 tần trời, bay xuống 18 tần địa phủ còn nghe nói Ông Bà tổ tổ tổ chúng Ta còn bay tới bảy hư không vũ trụ nữa kìa, còn thế hệ con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta thì sao, bay ra khỏi quả địa cầu đến các vì sao chưa, hay bay đến bảy núi thất sơn châu báu, xa đến 170 vạn dặm đó là nói núi gần nhất, còn những núi xa đến 300 vạn dặm, nói gì bay đến chân núi tu di.7 Có nhiều người dưới khán đài nói chúng con đã từng bay ra khỏi quả địa cầu, thậm chí đã bay lên cung trăng thấy đã xa quá rồi chưa bao giờ bay tới bảy núi thất sơn châu báu, bay qua khỏi biển nước mặn.8 Hỡi các con cháu, từ đây bay đến núi tu di còn gần bay lên các tần trời còn xa gấp hàng chục lần, các tần trời trên xa gấp hàng trăm lần, thậm chí cả hàng nhìn lần, nơi mà Ông Cha Ta đã đến, những người ở dưới khán đài kinh hoảng vì không thể nghĩ rằng lên các tần trời lại xa xôi đến khủng khiếp như vậy, bay biết chừng nào cho tới, thấy nổi lo lắng của con cái, cháu chắt, chút chít, Mộc Đức Thịnh nói hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta không nên lo lắng thái quá, nếu chúng Ta không rời xa Cội Nguồn, lại biết nghe theo lời dạy của Ông Cha chúng Ta, ra sức khó nhọc tu luyện, chửng bị hành trang ngay từ lúc nầy, đó chính là Văn Hóa hành Thiện, gieo nhân lành, tiến hóa linh hồn lên cấp cao, nhất định sau khi chết bỏ lại xác phàm bay lên các tần trời như Ông Bà Cha Mẹ chúng ta làm.
 

shopoga

✩✩
9 Nếu chúng Ta chỉ biết ham mê dục lạc quá mức, dẫn đến sa đọa thời không còn mong gì khi chết đi linh hồn còn ở lại chốn trần gian, có khi sa đọa xuống các tần địa phủ. Ông cha ta khi còn sống, nhưng đã lo cho sự chết khi bỏ xác phàm, con cái, cháu chắt, chút chít, ngày nay ít nghĩ tới điều nầy, coi thường sự chết không cần suy nghĩ tới, ôi rồi ai cũng phải chết có gì đáng lo, đây là một lối nghĩ sai lầm.10 Nếu sống mà chỉ biết hưởng thụ trong cuộc đời hiện tại, mà quên đi cuộc sống ở tương lai khi chết đi bỏ lại xác phàm, là một điều sai lầm lớn, như vậy cuộc sống chỉ biết chạy theo vật chất, mà quên đi tu luyện tiến hóa linh hồn. Khi chết đi bỏ lại xác phàm, thời linh hồn không đem theo hay mang theo bất cứ thứ gì, cái gì, dù cho vàng bạc châu báu chất như núi như non, dù cho quyền lực như vua, chúa, như thần thánh, phật, tiên, khi chết đi bỏ lại xác phàm thời chẳng khác gì người thường tục, đều không mang theo bất cứ thứ gì cả, bằng chứng là Ông Bà Cha Mẹ về Trời đều bỏ lại tất cả, thật vậy vay mượng của trần khi ra đi đều phải trả lại cho trần, đó chính là thiên luật không ai có thể làm chi khác được, nên Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta không quyến luyến mà bỏ tất cả sự nghiệp gầy dựng suốt hơn một trăm nghìn năm, kể cả chưa tới số chết mà vẩn bỏ thể xác phàm tục mà bay về trời, đây là một sự thật điều đó đã nói lên chết chỉ là cởi bỏ xác phàm, thay vào đó là thể xác thiên tiên nhị xác thân mà Ông Bà Cha Mẹ đã dày công tu luyện.11 Điều đáng nói ở đây nếu chưa tu luyện được nhị xác thân, nhưng linh hồn hướng thiện làm lành, không rời xa Cội Nguồn khi lúc lâm chung sẽ được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời tiếp dẫn về Trời, hoặc Ông Bà Cha Mẹ tiếp dẫn về trời, linh hồn thánh thiện là linh hồn cởi mở không những luôn luôn giúp đở nhân loại anh em, mà còn lìa xa những ham muốn dục lạc thấp kém chốn trần gian.

Siêng năng ngăn ngừa những điều tội lỗi

Siêng năng học tập Văn Hóa Cội Nguồn

Chuyển hướng vì mình sang vì đời.Lo cho nhân loại anh em cũng chính là lo cho mình vậy, giàu lòng giúp người, giàu lòng thương người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng trung hiếu, giàu lòng vị tha, sống ở đời luôn tạo phúc cho người, hửu ích cho đời, nhân loại anh em hạnh phúc chính là mình hạnh phúc. Mọi vật ở đời, sự nghiệp ở đời, cũng như thân thể, tuy quý giá, nhưng rồi có ngày cũng phải bỏ đi, chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa vô giá làm cho linh hồn Ta trở thành Thánh Thiện, trường tồn bất diệt.12 Thân hành lành, khẩu nói lành, ý nghĩ lành, giúp đời cứu người, truyền giáo độ người, truyền nghề giúp đời, đêm lại sự an vui cho cuộc sống, lối sống như thế là lối sống thánh thiện, lối sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lối sống công bằng, bình đẳng, sống hòa hiệp cùng nhau, sống tôn trọng lẫn nhau, nói lời chính nghĩa đêm lại sự bình yên cho sự sống lối sống như thế chính là lối sống thánh thiện, lối sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.13 Hỡi con cháu, nhờ lối sống Thánh Thiện nên trên đầu các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, lúc nào cũng có hào quang rất đẹp, hào quang đạo đức con mắt thường khó thấy, nhưng con mắt huệ thời thấy rất rõ ràng. Ông Cha Ta thường dạy trên đầu có hào quang Thánh Thiện thời yêu tinh quỷ dữ không dám tới gần để làm hại, chỉ trừ khi nào chúng bị ép vào con đường cùng thời chúng mới phản kháng chống cự lại chúng Ta, hơn nữa nhờ lòng tin dũng mãnh quyết liệt đối với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, nên lúc nào cũng được Cha Trời Mẹ Trời che chở, hộ trì hộ độ chúng Ta.14 Truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn cho đời, cho nhân loại anh em, chính là hoàn thiện cho chính mình, trên con đường tiến tới Chánh Đẳng Chánh Giác. Nói tốm lại làm theo, nghe theo những gì Ông Cha đã dạy, thời người đó đã tạo lập cho chính mình cơ nghiệp thiên đàng cực lạc. Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa thiết thực cho cuộc sống, cho đời sống mà còn vô cùng quý báu đối với cuộc sống Tâm Linh tinh thần và sự siêu thoát. Sự phồn vinh hưng thịnh xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng bình đẳng văn minh, nhờ đi trên con đường văn hóa Chính Nghĩa, văn hóa Đại Đồng, nhân loại con người ai ai cũng được hạnh phúc, khi chết đi linh hồn liền được siêu sanh lên các tần trời, gặp lại Ông Cha sống trong thế giới thiên đàng cực lạc muốn gì được nấy sống tự do tự tại hạnh phúc hơn hẳn chốn trần gian gắp trăm gắp nghìn lần, con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy những lời Ta dạy và truyền xuống mãi hết thế nầy sang thế hệ khác để cho các thế hệ sau biết đường về trời mà đi theo, lời châu ngọc đã truyền xong, Mộc Đức Thịnh quay sang các anh chị em hỏi còn ai có lời gì truyền dạy thêm nữa không ? Kim Châu Hồng nói để tôi có đôi lời với chúng, Kim Châu Hồng không những là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, tu luyện pháp thuật rất cao, tiếng nói trong trẻo vang xa hơn mười dặm.15 Hỡi các con cái, cháu chắt, chút chít, thân yêu của Ta, những người ăn chơi trị lạc sa đọa, cũng như những người quên Cội quên Nguồn, sa chân vào con đường tội lỗi, thời sự chết là kể thù của họ, vì cái chết đêm đến cho họ vô cùng sợ hãi, nhưng dù sợ sệt đến đâu, cũng không sao thoát khỏi cái chết, không chết trẻ, thì cũng chết già, chết đau chết bệnh, chết tai nạn bất thường, nói tốm lại cái chết nhất định phải đến, không ai tránh khỏi, dù đó là giàu hay nghèo, là vua, hay chúa, nhưng nghe đến cái chết thời làm khiếp đảm lòng người, nhưng đó chỉ là người thường còn mê muội, người ăn chơi trị lạc sa đọa, người lạc Cội lạc Nguồn, người sa chân vào con đường tội lỗi.16 Còn những người giác ngộ thường làm theo nghe theo những lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, thân, khẩu, ý, thường hành thiện, lìa xa ăn chơi trị lạc vô độ, không đánh mất Cội Nguồn, không sa ngã vào con đường tội lỗi, thời sự chết chính là sự giải thoát, cởi bỏ chiếc áo da xác phàm lìa bỏ cõi trần, mặc vào chiếc áo mới thiên thiên, sống trên các tần trời, cõi trời, bỏ cuộc sống ngắn ngủi, sống cuộc sống lâu dài, bỏ địa vị con người phàm tục tiến lên địa vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bỏ cuộc sống hạn hẹp chiếc nôi địa cầu, sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, bỏ kiếp sống chia lìa sanh tử, sống kiếp sống đoàn tụ vĩnh cửu lâu dài mãi mãi, rời bỏ cuộc sống vô thường, sống trong cuộc sống thường hằng vĩnh cửu, trần gian là biển khổ, thiên đàng là cực lạc, hơn nữa trần gian là chốn trường thi tiến hóa linh hồn vô cùng phúc tạp, vì sao lại nói thế, vì những linh hồn muôn loài cầm thú mới đầu thai sanh làm kiếp người, nên khôn lanh ngu dại khác nhau, những linh hồn chúa tể các loài cầm, thú, bò sát, thời còn đở còn những linh hồn bò sát, cầm, thú, tầm thường thời còn ngu si hết chỗ nói, khi đầu thai làm kiếp người thời học mười chỉ hiểu có một, đôi khi còn hiểu sai lệch nữa là khác, phải trải qua hàng trăm nghìn năm may ra mới tiến hóa có chút thông minh. Vì vậy nói tới trần gian là nói đến cuộc sống vô thường biển khổ.17 Nói đến sự tiến hóa linh hồn, làm thiện thời vô cùng khó, nhưng làm ác thời vô cùng dễ hấp thụ rất nhanh chóng vì sao lại thế, vì linh hồn muôn loài cầm, thú, bò sát, tánh tình hung dữ, mưu mô xão quyệt, tham ăn hố uống, tranh giành tàn sát với nhau ghê khiếp, rình mò trộm cướp, phóng túng điên đảo, ăn nuốt lẩn nhau ghê rợn, tham lam tàn độc, tranh giành thuộc địa, tranh giành lãnh thổ, mạnh được yếu thua, mạnh là chúa đàn, thua phải nạp mạng. Cuộc sống ngan tàn, không luật không lệ gì cả, thích đấu tranh, tranh giành dục lạc, đó mới là kể sơ còn không biết bao nhiêu là tà tánh, các tánh, hung tánh, kể sao cho hết, vì thế khi đầu thai làm kiếp người không có Luật Pháp, Hiến Pháp, Đạo Pháp, tôi luyện ngăn chặng, thời tánh nào tật nấy phát sinh ngay.18 Ông Cha Ta nhờ thần lực trí huệ của ĐỨC CHA TRỜI, dạy dỗ, hộ lực, hộ trì, chuyển hóa, cảm hóa, nên Cha Mẹ, Ông Bà chúng ta mới mau đắc quả Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy, bằng không dù cho trải qua vô lượng ức kiếp làm người cũng khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được, lại nữa khi chưa đầu thai làm người làm con trời, thời những linh căn của Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta là những Chúa Tể đứng đầu các loài Thần Thú, Thần Cầm Thần Bò Sát thông trí huệ pháp thuật vô biên, nhất là chúa tể loài RỒNG, chúa tể loài PHỤNG, chúa tể loài KHỔNG TƯỚC, KỲ LÂN linh thiên vô cùng.19 Hôm nay chúng Ta là con cái, cháu chắt, chút chít, của Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta. Khi chúng Ta chưa đầu thai làm người, thời chúng Ta cũng chỉ là chắt chít của các loài chúa tể mà thôi, ở kiếp chúng sinh chúng Ta cũng như thế, ở kiếp người chúng ta cũng như thế, chúng Ta cũng vẩn là con cháu những thế hệ kế tiếp những gì mà Ông Cha Ta đã thành công. Hôm nay Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta đã làm chủ các tần trời cai quản các tần trời, xây dựng lên vô lượng nước trời, mỗi mỗi cõi nước trời rộng lớn vô tận vô biên, lầu đài cung điện, kỳ quang bảo tháp đường sá ngan dọc, ao sen bá bảo, xây dựng kiến trúc toàn bằng vật liệu, chất liệu, châu báu, vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, nguy nga tráng lệ cổ kính hiện đại hào quang rực rỡ, muôn màu muôn sắc, đẹp hơn lầu đài cung điện, kỳ quang bảo tháp, đường sá ao hồ chốn trần gian gấp trăm gắp nghìn lần. Vì sao chúng Ta lại biết được như thế vì chúng Ta tu luyện đạt đến cảnh giới lục thông thời thấy rõ tất cả, như thấy trong lòng bàn tay. Vì thế sự chết đối với những người thờ Trời, nghe lời Trời dạy cái chết đến chính là sự thăng hoa, bỏ lại xác phàm để về trời là niềm vui vô hạn, không có niềm vui nào hơn. Còn người ác chết là đi vào con đường tối tăm tuyệt vọng đầy sợ hãi, vì sa đọa xuống các tần địa ngục, hoặc luân hồi vào con đường ngạ quỉ, hoặc luôn hồi trở lại con đường súc sanh, bắt đầu đi vào cuộc đời khốn khổ vĩnh viễn. Còn người hướng thiện làm lành chết là qua đời nầy, để rồi đến đời khác, bỏ kiếp sống khổ đến kiếp sống vui, sự chết chính là giải thoát, trở về trời đoàn tụ với Cha Ông, trên các cõi Thiên Đàng.20 Còn những người làm ác khi chết không những đi vào con đường tối tăm sa đọa ma lôi quỉ dắt luân hồi khốn khổ vô cùng, mất tất cả những quyền thiêng liêng mà Cha Trời đã ban tặng cho mỗi linh hồn con người, những quyền thiêng liêng cao quý hạnh phúc, những người làm ác không những mất những quyền thiêng liêng ấy lại sống trong cảnh nanh vuốt, đao búa , hận thù, sát phạt, ăn nuốt lẫn nhau.21 Phước lành thay cho những ai biết nghe lời Cha Trời dạy bảo, tin theo, nghe theo, và làm theo.22 Thương xót thay cho những ai quên Cội lạc Nguồn sa đọa vào con đường ác đạo, hết mong trở lại làm người, không còn có cơ hội siêu sanh lên các tần trời, những gì Tổ Tiên tạo lập lên cho chúng Ta làm chủ thừa hưởng coi như không còn nữa.23 Phước lành thay cho những ai biết ăn năng sám hối xa lìa tội lỗi trở về với Cội với Nguồn, sẽ được Ông Cha tiếp rướt về trời, sống mãi trong hạnh phúc, sống mãi trong sự bất diệt.24 Thương xót thay cho những ai rời xa Cội Nguồn như đi vào cõi tối tăm, đi trên con đường đầy chông gai, nhiều tai họa lạc vào con đường bể khổ trầm luân, muôn đời vạn kiếp không biết chừng nào cho hết khổ thương thay, thương thay, tội nghiệp thay cho những kẻ kêu căng tự phụ không biết nghe lời trời dạy, để rồi sống trong lo âu sợ hãi, gieo nhân dữ gặt đại họa, con đường về trời không đi lại đi xuống con đường địa ngục. Quyền công bằng không còn, Quyền bình đẳng không có yêu Tinh Quỉ dữ cướp đi quyền tự do. Cướp đi quyền sống, quyền ăn, quyền nói quyền ngôn luận khổ thôi là khổ, mất tất cả, không những cơ nghiệp vật chất mất, mà những quyền cơ bản con người cũng mất luôn, một khi sa xuống các tần địa phủ thời coi như không còn tìm thấy sự công bằng, mà chỉ tìm thấy đao búa tàn sát lẫn nhau, không bao giờ tìm thấy sự bình đẳng, mà chỉ tìm thấy tra tấn dã man sống trong cảnh địa ngục âm phủ, đày đọa kinh khiếp.25 Sống ở đời nhờ chút hồng phúc của Ông Bà Cha Mẹ có quyền có lực không chịu hướng thiện, mà lạm dụng quyền lực cướp đi quyền tự do của con người, khi hết phước, hoặc chết đi thời chính những người ấy không còn tự do được nữa, tù đày chốn trần gian, hay tù đày chốn âm phủ mau hay chậm mà thôi, sự đày đọa vay trả ấy không biết bao giờ mới chấm dứt, thương thay khốn khổ thay.26 Hãy thành tâm cầu nguyện sám hối với đấng tối cao đấng khai tạo lập lên tất cả, vũ trụ, vạn vật, con người, và cầu nguyện rằng.

Lạy Tổ tiên, lạy Cha Trời Mẹ Trời, lạy Ông Bà, lạy Cha Mẹ, đã trở thành Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ tổ tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ Tổ ở khắp cùng vũ trụ. Xin xá tội cho Chúng Con, xin cứu vớt Linh Hồn Chúng Con, để Chúng Con được sống trong tình thương yêu của Đức Cha Trời Mẹ Trời, Ông Bà Tổ Tổ Tổ.KIM CHÂU HỐNG nói sự chết đối với con cháu nhà trời chỉ là bỏ đời nầy qua đời sau, đi vào cuộc sống mới cuộc sống thiên đàng cực lạc, đoàn tụ vĩ đại nhất.27 Kim Châu Hồng nói hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chít chít, phước thay cho những người sắp qua đời nhớ đến lời dạy của Đức Cha Trời, nhất định Đức Cha Trời siêu độ về các tần trời, thương thay cho những ai quên Cội quên Nguồn để rồi lạc loài, sa đọa, mãi trong luân hồi sanh tử.28 Phước thay cho những ai lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, cái chết đến với họ là niềm hạnh phúc vì sao lại nói như thế vì họ sắp về trời sống mãi trong thiên đàng cực lạc, bỏ lại bao khốn khổ mà họ phải chịu bao năm sống ở chốn nhân gian, chết là con đường giải thoát cho những ai hướng về con đường thiện, con đường mà Cha Trời đã dạy cho con người con cháu Tiên Rồng sanh sống nơi chốn nhân gian, Đức Cha Trời bao giờ cũng dành phần thưởng lớn lao cho những ai biết nghe lời, và làm theo lời dạy của Đức Cha Trời.29 Ông Bà, Cha Trời, Tổ Tiên, ở trên trời sẽ bảo vệ hộ độ mãi cho những ai có lòng thành kính hiếu kính đối với Ông Bà, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, bởi vì chính họ là những chủ nhân tương lai làm chủ vũ trụ, làm chủ các tần trời.30 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nhớ lời Ta truyền dạy, vì đây là lời của Ông Cha truyền lại, hãy vực dậy đức tin, niềm tin, tự tin, bước những bước chân an lạc hướng về Cội Nguồn, hướng về làm chủ vũ trụ, làm chủ các tần trời, hãy cố lên và làm theo lời dạy của Ông Cha.31 Sau lần đại hội anh em Da Đỏ con cháu của thời Hậu Xích Đế, sống trong cảnh giới an bình thịnh vượng ấm êm gia đình họ tộc hạnh phúc, con cái, cháu chắt, chút chít, đầy đàn, kéo dài sự hưng thịnh hơn hai triệu năm,Long Hoa Pháp Tạng Kinh, thời Hậu Đế. Bộ tối đại linh thiên, đứng sau bộ kinh Long Hoa thiên Tạng kinh. Chỉ cần đọc một phần kinh. Không những tội lỗi biến tan mà còn chuyển họa thành phúc. Có thể nói là chuyển đổi đời địa vị, danh lợi càng ngày càng sáng. Gia đình con cái càng ngày càng hưng thịnh. Huống chi là truyền kinh giảng dạy cho người. Thời phước đức, công đức không thể nghĩ bàn. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là điều hiện thực ngay tại trần thế .Không còn gì để mà luận bàn. Bộ kinh như ý về sự nguyện cầu. Cầu chi hiện thực nấy.Hết phần 2 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 3

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------


 

shopoga

✩✩
Chương 3Phần 3THỜI HẬU ĐẾ THƯỢNG NGƯƠN, CỦA TRUNG NGƯƠN1 Đây nói về cháu chắt,chút chít hơn một vạn người của giống dân Hồng Ngọc DA VÀNG, nhìn theo ông bà tổ tổ tổ dẫn theo hơn 500 triệu người đồng loạt bỏ lại xác phàm bay về trời, Chân Thiên Bổn, ngơ ngác nhìn theo Ông Bà tổ tổ tổ cùng hơn năm trăm triệu người mất hút vào không gian vô tận, nhìn mãi như thế vô cùng hối tiếc sao mình không bay theo Ông Bà Cha Mẹ về trời, giờ bay theo cũng đã muộn rồi, bổng có tiếng nói vang lên anh Thiên Bổn, Ông Bà Cha Mẹ bay về trời khá lâu rồi, giờ chúng Ta bay theo cũng không còn kịp đâu, hơn nữa thần thông pháp thuật anh em chúng Ta còn quá kém, có bay theo cũng không thể nào bay theo kịp ông bà cha mẹ chúng Ta đâu, lại thêm một người lên tiếng nữa, anh Thiên Bổn, Chị Minh Hạnh nói đúng đấy, hối tiếc mà làm gì Ông Bà Cha Mẹ bay về trời, sống trên đó không bao lâu anh em chúng Ta cũng sẽ bay theo lên, nhìn kìa con cái, cháu chắt, chúng Ta còn quá ngây thơ, không thể nào rời bỏ chúng được, chúng Ta ở lại dạy dỗ chúng cho chúng nên người, như Ông Bà, Cha Mẹ dạy dỗ chúng Ta, ấy cũng là công lao của bậc làm Cha làm Mẹ, hơn nữa cơ nghiệp Ông Cha chúng Ta đã bỏ công xây dựng hơn trăm nghìn năm, nào là lầu đài cung điện, nào là kỳ quang bảo tháp, nào là ngọc ngà châu báu nhiều vô số kể, nào là bảo bối, nào là máy móc hiện đại, của cải vật chất nhiều như núi như non, gấm vóc lụa là đầy kho chật bãi muốn gì được nấy, tiêu xài mãi cũng không bao giờ hết, đi về trời hết bỏ lại không đáng tiếc lắm sao, người nói đó chính là Chân Văn Khánh, em của Chân Minh Hạnh, Chân Thiên Bổn, Chân Minh Hạnh, Chân Văn Khánh, chắt chít hơn hai trăm đời của Nhất Long Hoàng Đế. Nói về Văn Đức Thịnh, Văn Đức An, Văn Ngọc Liên, nghe Chân Văn Khánh nói thế liền tán đồng ý kiến, nói rằng chúng Ta thường nghe Ông Bà Cha Mẹ dạy dỗ muốn về trời không khó, chí tâm hành thiện, và không được rời xa Cội Nguồn, có công dạy dỗ con cái cháu chắt, chút chít, cho chúng nên người, không sa đọa vào con đường ác, luôn luôn đi theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, thời con đường về trời lúc nào cũng hiện ra trước mắt, Văn Hóa Cội Nguồn là con đường rộng lớn là kim chỉ nam cho bao thế hệ con cái, cháu chắt,chút chít, đi theo, hôm nay chúng Ta chưa về trời, thời mai kia chúng Ta cũng sẽ về trời đại đoàn tụ trở lại, và sống mãi trên miền thiên giới, Văn Đức Thịnh, Văn Đức An, Văn Ngọc Liên, chắt chít hơn hai trăm đời của Nhị Long Hoàng đế.Thiên Trúc Linh, Thiên Nại Am, Thiên Cung Giáo, nghe ba anh em Văn Đức Thịnh, Văn Đức An, Văn Ngọc Liên, chắt chít hơn hai trăm đời của Nhị Long Hoàng Đế nói nghe cũng phải, liền nói trần gian là cõi tạm thiên đàng là chánh quê, nhưng ở thiên đàng cực lạc không dung túng cho những con người còn mê muội ngu si, hành ác, vì thế việc tu và học, học và tu, là việc làm thường xuyên, như ăn cơm bửa không gián đoạn, một thửa ruộng không gieo lúa thời cỏ sẽ mọc lên, đó cũng là quy luật tự nhiên không có chi là lạ, không gieo chính nghĩa vào linh hồn chúng Ta, cũng như linh hồn con cái, linh hồn cháu chắt, chút chít, thời linh hồn sẽ mọc lên những cỏ dại, những rác rưỡi, làm nhơ bẩn, làm hư hoại linh hồn của chúng Ta, quét dọn rác rưỡi nhơ bẩn những tánh xấu trong linh hồn là sự quét dọn thường xuyên, có làm được như vậy thời không còn lo gì nữa, là không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,làm chủ vũ trụ, làm chủ các tần trời, Thái Đức Minh, Thái Thượng Quang, Thái Thiên Nữ, nghe ba anh em Thiên Trúc Linh, Thiên Nại Am, Thiên Cung Giáo, chắt chít hơn hai trăm đời của Tam Long Hoàng Đế, nói nghe rất phải liền tán đồng ý kiến nói, chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, những gì trời tạo lập lên là để cho con cháu trời thọ hưởng, chỉ trường hợp những người lìa bỏ Cội Nguồn đi ngược lại những gì Cha Trời dạy, thời những người ấy không những không được về trời, mà còn sa đọa xuống các tần địa phủ, Hồng Vương Công, Hồng Chính An, Hồng Thị Nương, là chắt chít hơn hai trăm đời của Ngũ Long Hoàng Đế, nghe ba anh em Thái Đức Minh, Thái Thượng Quang, Thái Thiên Nữ, chắt chít hơn hai trăm đời của Tứ Long Hoàng Đế nói hết sức chí lý liền phụ họa theo nói rằng.2 Sự giàu có của linh hồn không phải là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, trân châu, mà là tích gốp phúc thiện, giàu đạo đức mới thật là giàu, những lời Cha Trời dạy bảo còn quý hơn cả ngọc ngà kim cương châu báu, vũ trụ tuy rộng lớn nhưng làm chủ được chân tâm chân tánh chỉ trong vòng nhấy mắt thời đi khắp mọi nơi, Văn Hóa Cội Nguồn chỉ dạy như vậy, vì vậy con đường về trời, con đường làm chủ vũ trụ, nói gần thời gần thời gần ngay trước mắt, nói xa thời xa vô tận vô biên, xa hay gần đều do nơi mình tất cả, Đại Cơ Giác, Đại Cơ Trí, Đại Huệ Huệ, chắt chít hơn hai trăm đời của Lục Long Hoàng Đế, Ngộ Đạt Nghĩa, Ngộ Chính Hưng, Ngộ Chân Thiện, chắt chít hơn hai trăm đời của Thất Long Hoàng Đế, Tôn Thạch Nguyên, Tôn Quan Quân, Tôn Văn Văn, chắt chít hơn hai trăm đời của Bát Long Hoàng Đế, Thượng Thượng Tiên, Thượng Trung Tiên, Thượng Hạ Tiên, chắt chít hơn hai trăm đời của Cửu Long Hoàng Đế, Vạn Phước An, Vạn Đức Siêu, Vạn Hạnh Hạnh, chắt chít hơn hai trăm đời của Thập Long Hoàng Đế, cũng tán đồng ý như những anh em đã bàn, tất cả đều cho rằng phải lập công bồi đức cho nhiều sau đó về trời mới gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, trước mắt là dạy cho con cái, cháu chắt, chút chít, nên người tiếp nối thắp sáng chân lý chánh nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, con đường về trời hiển hiện mãi trong tâm hồn con cháu, là việc làm vô cùng hệ trọng mà Ông Cha thường dạy bảo chúng Ta, nhìn sự đoàn kết, sự thương yêu nhau , sự chia bùi xẻ ngọt cho nhau, ai nhìn thấy cũng phải cảm động, thời Nhân Luân Đạo Hạnh đã thành .Cái gốc Đạo Hạnh của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.3 Những người ở lại chốn trần gian, không theo Ông Bà tổ tổ tổ về trời, tiếp tục ở lại trần gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, thừa kế cơ nghiệp Ông Cha, nào lầu đài cung điện, nào kỳ quang bảo tháp, nào ngọc ngà châu báu, nào máy móc khoa học kỷ thuật, nào bảo bối máy móc tối tân hiện đại, nào gấm vóc lụa là, nào vật dụng đồ ăn thức uống, cuộc sống đầy đủ sung sướng muốn gì có nấy, sự giàu sang không thể nào kể cho hết, lại thêm con cái, cháu chắt, chút chít, mỗi năm một thêm đông, sự ra đi của ông bà cha mẹ về trời cũng phai nhạc dần theo thời gian trở thành quá khứ, cho đến một hôm quá khứ như hồi sanh sống dậy.

Non xanh nước biếc ánh trời hồng

Gió bụi cuồn lên ngựa xe đông

Cỡi mây người đến nhiều vô số

Hội tụ hoàng cung lạy cha ông

Trên trời có thấu lòng con cháu

Hiếu trung thành kính rạng non sông

Kệ kinh bay khắp trời non nước

Điệp trùng con cháu trổ hiếu bông

Ơn cha nghĩa mẹ đầy trời đất

Sanh thành dưỡng dục biết bao công

Ông bà cha mẹ thương con cháu

Dắt dìu qua khỏi bến mê sông

Giác ngộ chân như đường giải thoát

Cội nguồn, văn hóa, mãi rõ thông

Con cháu vạn đời lòng hiếu kính

Về trời chung sống với cha ông

Kìa hoàng cung sáng ngời châu báu

Kìa điệp trùng con cháu dân hương

Hai sáu tháng sáu ngày dương

Hai ba tháng năm ngày âm

Ông bà cha mẹ siêu thăng về trời,

Ngày đại hội da vàng đoàn kết

Ngày ông cha lìa dứt hồng trần

Bay về vũ trụ thiên đàng

Chủ nhân vũ trụ vạn ngàn trời mây

Năm màu da cùng chung nguồn cội

Khắp năm châu thờ phụng cha ông

Nối vòng tay lớn anh em

Chung cùng chí hướng càng thêm đậm đà.​Nhìn vào lễ hội Chân Thiên Bổn, Chân Minh Hạnh, Chân Văn Khánh, Văn Đức Thịnh, Văn Đức An, Văn Ngọc Liên, Thiên Trúc Linh, Thiên Nại Am, Thiên Cung Giáo, Thái Đức Minh, Thái Thượng Quang, Thái Thiên Nữ, Hồng Vương Công, Hồng Chính An, Hồng Thị Nương, Đại Cơ Giác, Đại Cơ Trí, Đại Huệ Huệ, Ngộ Đạt Nghĩa, Ngộ Chánh Hưng, Ngộ Chân Thiện, Tôn Thạch Nguyên, Tôn Quan Quân, Tôn Văn Văn, Thượng Thượng Tiên, Thượng Trung Tiên, Thượng Hạ Tiên, Vạn Phước An, Vạn Phước Siêu, Vạn Hạnh Hạnh. Tay bắt mặt mừng chúc tụng cho nhau bao lời tốt đẹp, anh em lâu ngày gặp nhau vui mừng khôn xiết, sau đó thời chủ trì cuộc lễ dâng hương cúng lạy Ông Bà Tổ Tổ Tổ thời Tiên Đế, cuộc lễ xong đồng cùng nhau đi ra khán đài, diễn đàng thuyết giáo.Trên khán đài nhìn xuống Ông Bà tối cao thời Hậu Đế nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, hơn bảy vạn người thời vô cùng vui vẻ Chân Thiên Bổn nói với Chân Minh Hạnh, sự sanh con đẻ cái bây giờ nhanh hơn thời Tiên Đế Ông Cha ta rất nhiều, chỉ trong vòng hơn một nghìn năm mà dân số tăng lên gấp bảy lần, đây là điều đáng mừng Chân Văn Khánh nói đúng thế đúng thế thời đại ngày nay khác với thời đại ngày xưa, không những sanh con đẻ cái tăng tốc mà ngay cả cuộc sống cũng đổi khác, có thể nói là hai cảnh giới cuộc sống khác nhau, thời Tiên Đế Ông Cha Ta văn võ song toàn, tinh thần vật chất song đôi, đời đạo cũng chỉ là một, đạo chính là đời, đời chính là đạo, không đắc không chứng, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, từ tâm mà ra, không có sự cao thấp, sống hòa đồng trong một tình thương yêu rộng lớn, vũ trụ chính là ngôi nhà chung cho toàn thể nhân loại năm màu da anh em, (xem kinh long hoa thiên tạng sẻ nói rõ hơn). Văn Đức Thịnh nói Ông Cha Ta thường dạy phải lìa xa tư tưởng độc quyền, độc tài, độc trị, vì tư tưởng độc quyền, độc tài, độc trị không những làm hại nhân loại anh em, mà còn làm hại bản thân, đi ngược lại thiên luật vũ trụ, Thiên Ý của Đức Cha Trời, đại họa sẻ gián xuống không sao tránh khỏi, linh hồn sẽ sa đọa luân hồi khắp nẻo, mất thân người khó mong trở lại làm người được nữa, tư tưởng độc quyền độc tài, độc trị, luôn đi ngược lại hiến pháp, luật pháp, đạo pháp Bình Đẳng Công Bằng chân chính, nhất là trù dập Quyền con người Nhân Quyền, những quyền bất khả xâm phạm. Gieo rét đại họa cho nhân loại anh em.4 Nhân loạn con cháu ngày nay tiến hóa cuộc sống đổi mới đi lên, đó là điều tốt, nhưng phải đi đúng thiên luật, hợp theo Thiên Ý Cha Trời, thời sự tiến hóa đi lên ấy mới gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, bằng ngược lại đi ngược lại thiên luật, ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, đó là điều đáng lo Thiên Trúc Linh nói vì thế chúng Ta hãy lường trước việc nầy, ngăn chặn, chặn đứng dẫn đến con đường độc quyền độc tài, độc trị gây tai hại cho con cháu Tiên Rồng, sự tai hại như sau.

Thơ rằng :

Độc quyền độc trị độc tài

Độc tiêu cuộc sống độc đày đọa dân

Độc tràng độc ngập nước non

Làm cho dân oán dân than khổ sầu

Độc làm cuộc sống tơi đầu,

Độc sanh bệnh tật ôi nào có yên

Bệnh cửa quyền bệnh quan liêu

Tham ô sách nhiễu muôn điều họa tai

Hung tàn bạo ác bủa vây

Độc tâm, ác tánh tiêu tan nước nhà

Binh đao máu lửa can qua

Nồi da nấu thịt ôi là đớn đau

Độc tràng độc ngập đông tây

Độc gieo tan tóc đó đây khắp cùng

Ngậm ngùi lệ chảy non mòn

Gió rên mây rĩ khóc than cuộc đời

Đồng bào cấu xé tơi bời

Rồng tiên một cội não nề còn chi

Về trời chẳng có người đi

Mấy tần địa sa chân đọa đày

Cội nguồn văn hóa tiêu bay

Ác ma ác quỷ thế thay lẫy lừng

Ôi thôi con cháu tiên rồng

Cũng vì cái độc hại ngầm hại tiêu

Khổ ôi khổ biết bao nhiêu

Khổ trong tâm trí khổ theo cuộc đời

Sa chân hủy hoại cuộc đời

Độc tài độc trị khó thời chánh danh

Độc quyền độc trị mà chi

Cho đời tàn úa cho bao hận thù

Thêm xiềng xích thêm nhà tù

Oan oan tương báo đáo đầu trả vay

Còn độc tai họa lắm thay

Đói nghèo lạc hậu còn thêm cùng đường

Hãy chận đứng con đường bạo ác

Đường độc quyền tàn sát lẫn nhau

Lấp đường địa ngục mau mau

Mở đường bình đẳng cùng nhau về trời

Sống theo Thiên Ý Cha Trời

Con đường Hiến Pháp rạng ngời tánh linh

Con đường Bình đẳng đi lên

Con đường hạnh phúc tự do con đường.​Thiên Trúc Linh hiểu quá rõ sự tai hại của tư tưởng độc quyền, độc tài, độc trị, nên có hướng ngăn chặng con cái, cháu chắt, chút chít, đổi mới cuộc sống đi lên lạc đường rơi vào ác đạo, độc quyền, độc tài, độc trị, không mong gì trở về thiên đàng được nữa, sa đọa vào con đường tội lỗi khổ mãi không dừng, Thái Đức Minh nói chị Thiên Trúc Linh nói rất phải, hãy ngăn chặn con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta không cho chúng đi lạc đường rơi vào độc quyền,độc tài, độc trị, nồi da nấu thịt tàn hại con cháu Tiên Rồng, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Chúng Ta hướng dẫn chúng đi theo con đường Ông Cha đã từng đi con đường sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, sống mãi trong sự Công Bằng, Bình Đẳng, Độc Lập Tự Chủ Tự Do, Nhân Quyền giữ vững, thời con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta mới gặt hái những kết quả tốt đẹp, con đường địa phủ khép kín, con đường về trời luôn rộng mở ,thời làm Ông Bà tối cao thời Hậu Đế như chúng Ta mới hoàn thành trách nhiệm, chỉ có tôn thờ Hiến Pháp, sống theo Luật Pháp, Đạo Pháp truyền thống Cha Ông đã từng làm đã từng đi thời mới thật sự gặt hái đem lại hạnh phúc tốt đẹp mà thôi.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Vua hiến pháp, đời đời thịnh trị

Luật công bằng giàu mạnh ấm no

Bình đẳng trời đãi trời cho

Nhân quyền cuộc sống hết lo đói nghèo

Vua hiến pháp, ngập tràng hạnh phúc

Đầy tự do ung đúc mưu sinh

Con đường no ấm đi lên

Sang giàu hùng mạnh văn minh tột cùng

Vua hiến pháp, muôn đời như một

Mãi cho đời cao tột vinh quang

Tinh thần vật chất hai bên

Chang hòa cuộc sống tiến lên sang giàu

Vua hiến pháp không già không cỗi

Mãi công bằng bình đẳng tự do

Con đường hạnh phúc trời cho

Con đường hòa hợp nở hoa thái bình

Đường truyền thống đường anh linh

Con đường siêu thoát vượt lên đỉnh trời

Đường cha ông đường sáng ngời

Con đường Chính Nghĩa loại trừ ác gian

Con đường độc lập muôn thu

Con đường tột đỉnh văn minh cõi trần

Cấm độc quyền tôn thờ hiến pháp

Là con đường duy nhất ấm no

Con đường độc lập tự do

Con đường bình đẳng xóa tan đói nghèo

Muốn tiến lên thái bình hạnh phúc

Phải tôn thờ Hiến Pháp cha ông

Con đường giàu đẹp non sông

Con đường hưng thịnh dựng xây thiên đàng

Thờ Hiến Pháp trong ngoài êm ấm

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xưa nay

Hiến Pháp Thiên Ý Trời Cha

Cội Nguồn Văn Hóa hiệp là Lương Tâm

Cõi trời ta đến ta bay

Trường sanh bất tử giàu sang tột cùng

Vua hiến pháp tuyệt vời như thế

Mãi tôn thờ trung hiếu ức năm

Thái bình thịnh vượng bình an

Tự do hạnh phúc thênh thang cuộc đời

Độc quyền, độc trị, hại đời

Con đường địa ngục phải thời tránh xa.​Thái đức minh quá hiểu rõ chỉ có tôn thờ Hiến Pháp, sống theo Luật Pháp, Đạo Pháp, mới có kết quả tốt đẹp, con đường thiên đàng luôn luôn rộng mở để cho nhân loại về trời, Hồng Vương Công nói muốn cho con cái, cháu chắt, chút chít, hiểu rõ Hiến Pháp, Luật Pháp , Đạo Pháp. Tam Bảo Pháp Vương là vua tối cao luôn luôn đêm lại cuộc sống công bằng, bình đẳng, độc lập tự do ấm no hạnh phúc, thời giáo dục chính là quốc sách, sự nghiệp trồng người mới đạt thành kết quả.QUỐC SÁCHNền giáo dục luôn là nền quốc sách

Chuyển linh hồn theo hiến pháp cha ông

Chuyển linh hồn theo chánh giác chân tâm

Nền giáo dục luôn dẫn đầu cuộc sống

Mãi tiến lên theo con đường chân lý

Nền giáo dục luôn đi đầu dẫn lối

Kim chỉ nam trên con đường hạnh phúc

Kết quả hoa đầy rực thắm mùa xuân

Trải giàu sang đầy non nước nước non

Nền giáo dục một công trình vĩ đại

Một công trình không bao giờ chiến bại

Đầy vinh quang trong cuộc sống vinh quang

Một cuộc sống niềm hạnh phúc thênh thang

Nền giáo dục một công trình tạo hóa

Đầy uy linh và cũng đầy quyền biến

Mãi dẫn đầu trong cuộc sống đi lên

Mãi dẫn đầu trong đạo đức vô biên

Nền quốc sách là con đường giáo dục

Là con đường luôn lắng trong gạn đục

Làm cho đời luôn tỏa sáng yên vui

Làm cho đời luôn hạnh phúc ấm êm

Nền giáo dục mang trong mình hạt giống

Giống rồng tiên đầy uy linh quyền quý

Vượt trời mây trong truyền thống lẫy lừng

Đầy vinh quang đầy khí phách oai hùng

Nền giáo dục một chân trời tỏa sáng

Nền giáo dục bừng lên bao sức sống

Như binh minh vàng rực khắp nước non

Như màu xanh trải rộng khắp thế gian.​Hồng Vương Công hiểu rõ chính sách giáo dục là chính sách hàng đầu, dẫn dắt con cái, cháu chắt, chút chít, đi mãi trên con đường vinh quang, con đường tiến tới làm chũ vũ trụ, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình, sống mãi an vui trong cảnh giới giàu sang thái bình thịnh vượng, Đại Cơ Giác nói cuộc sống công bằng bình đẳng là cuộc sống lấy dân làm gốc, mà gốc của dân chính là Cội Nguồn, dân mất Gốc sanh ra loạn lạc chính là mất Cội mất Nguồn, vì thế dân không được rời xa Cội Nguồn, nhà nước không được xa dân, có hiểu được như vậy thời cuộc sống mới tốt đẹp lên được, sống mãi trong thái bình thịnh vượng những dòng thơ sau đây nói lên điều đó.

Dân là chủ dân tôn thờ lẽ phải

Dân là nước, nước luôn luôn bình đẳng

Nước công bằng luôn đoàn kết cùng nhau

Dân là thế dân cùng khổ cùng đau

Dân là nước, nước bay lên tìm Cội

Tìm tự do, tìm công minh vận hội

Trên bầu trời, lớp lớp vạn tần mây

Trời bao la, một màu xanh độc lập

Dân là nước, dân chuyển mình tràng ngập

Và bừng lên đầy bão tố phong ba

Dân là vạn tuế, dân là lời ca

Dân là quả ngọt, dân là xuân hoa

Kìa tạo hóa, một vòng quay chung cuộc

Dân là nước dân nào theo bạo ngược

Theo luật trời theo thiên ý tự do

Theo luật trời theo guồng máy thiên cơ

Gốc của dân, gốc cội nền hiến pháp

Dân là gốc, từ nghìn xưa vẩn thế

Mãi công bằng trong cuộc sống muôn dân

Mãi công bằng trong cuộc sống thiên chân

Muôn bài học rút ra từ cuộc sống

Dân là nước, dân luôn luôn phản kháng

Cho những gì đi ngược lại lòng dân

Cho những gì tàn bạo sự bất công

Cho những gì đi ngược lại đạo cha ông.​Ngộ Đạt Nghĩa nói sống và chết không có gì đáng nói, nhưng chết theo con đường ác thời không có gì đau khổ cho bằng, chết nào có hết, linh hồn theo nghiệp ác đọa đày khắp nẽo, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, không biết bao giờ trở lại làm người được nữa, vì thế chúng Ta hãy dẫn dắt con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta theo con đường Thiên Ý Cha Trời, tức là Thiên Luật Vũ Trụ, hiệu quả nhất, dễ đi nhất, không bao giờ sa đọa xuống Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Sự sống chết không có gì là quan trọng, mà quan trọng chính là tích gốp sự chân thiện, bồi công lập đức cho nhiều, sau đây là những dòng thơ nói lên điều đó.SỐNG VÀ CHẾTSống và chết, là trò vui tạo hóa

Xác mất rồi, nhưng hồn vẩn tiêu diêu

Hồn thay xác, trong hành trình chuyển kiếp

Lạ gì đâu, nào có lạ gì đâu

Trẻ không chết, thời già cũng phải chết

Sớm muộn gì, thay xác cũng phải thay

Sống chân thiện, một hành trang châu báu

Về thiên đàng, ta sải cánh ta bay

Đường chính nghĩa, nối vòng tay rộng lớn

Cứu thế nhân, thoát khỏi ách họa tai

Sống và chết, là con đường tiến hóa

Sợ gì đâu, nào có sợ gì đâu

Xác mất rồi, nhưng hồn ta hiển thánh

Ôi hồn ta, sung sung sướng vô biên

Vì chính nghĩa, vì nhân dân vì nước

Vì tự do, vì cuộc sống vươn lên

Chọn cái chết, vì anh em nòi giống

Vì đồng bào, vì non nước thân yêu

Chết là thế, chết chỉ là thay xác

Chuyển linh hồn thành Phật, Thánh, Tiên

Kìa vũ trụ, rộng bao la ta bước

Đường cha ông, ôi rộng khắp vô biên

Sống và chết, là trò vui tạo hóa

Xác mất rồi, nhưng hồn vẩn tiêu diêu

Hồn thay xác, trong hành trình chuyển kiếp

Lạ gì đâu, nào có lạ gì đâu.​Tôn Thạch Nguyên nói khi Ông Bà tổ tổ tổ chưa về trời thường dạy dỗ chúng Ta rằng, không phải chỉ biết khoa học kỷ thuật, cũng như tu luyện pháp thuật thần thông, mà còn phải biết phát huy con đường chính nghĩa, vì lợi ích của toàn thể con cháu, toàn thể nhân loại, nên phải đi chung trên một con đường công bằng, bình đẳng, tự tại tự do, bảo vệ cái chung trong đó có cái riêng của chính mình, đó chính là Nhân Quyền, những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, vì thế con đường Văn Hóa Cội Nguồn chính là con đường tối cao của Chính Nghĩa là con đường hết sức quan trọng, không những đêm lại lợi ích to lớn cho hiện tại mà còn cả trong tương lai, mất Văn Hóa Cội Nguồn Chính Nghĩa là mất tất cả, không những xãy ra nghèo đói khắp nơi, chiến tranh loạn lạc, nồi da nấu thịt, con đường về trời không còn, con đường địa ngục mở ra, đại họa giáng xuống con cháu Tiên Rồng, những vòng thơ sau đây nói lên lời dạy bảo của Ông Cha.MỘT CỘI ANH EMBọc Âu Cơ bọc tình thương rộng lớn

Thể Đồng Bào trăm trứng nở trăm con

Thể đồng bào, cùng cội gốc Cha Ông

Năm màu da, cùng nòi giống Rồng Tiên

Năm màu da cùng một cội anh em

Sống cuộc sống, luôn công bằng bình đẳng

Vốn con trời, sống quang minh lẽ phải

Quyền tự do, quyền tự chủ mưu sanh

Quyền ngôn luận, quyền tự nguyện hiến dân

Quyền thiêng liêng, không ai quyền xâm phạm

Quyền con người, quyền Tổ Tiên ban tặng

Để con người, mãi mãi tiến vươn lên

Để con người mãi mãi sống yên vui

Bao thế hệ con người luôn nối tiếp

Mãi tồn sanh, mãi lan tràng cùng khắp

Khắp thiên đàng, và khắp cả thế gian

Ôi nhân loại, ôi con cháu Rồng Tiên

Thể đại đồng, trong cuộc sống vô biên

Đại đại đồng, trong cuộc sống thần tiên

Quyền tạo hóa, quyền nào ai cấm được

Quyền thiêng liêng quyền Cha Trời định đoạt

Quyền tự do, quyền tự tại mưu sanh

Quyền công bằng, quyền bình đẳng anh minh

Quyền sanh sống, quyền tự do ngôn luận

Quyền thiêng liêng, quyền Tổ Tiên ban tặng

Quyền thiêng liêng, không ai quyền xâm phạm

Quyền thiêng liêng là những quyền Chính Nghĩa

Quyền thiêng liêng là những quyền cao cả

Mất chính nghĩa, là đi vào địa ngục

Mất tự do, sống khổ cực biết bao

Mất công bằng, sống cuộc sống lao đao

Lời Cha Ông, thấm thía biết là bao.​Thượng Thượng Tiên nói cuộc sống đổi mới đi lên mà xa rời Cội Nguồn, xa rời con đường Văn Hóa Chính Nghĩa, thời chủ nghĩa cá nhân sẽ hưng thịnh. Độc quyền, độc tài, độc trị sẽ sanh ra làm lại nhân loại anh em, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, chân chính biến mất, thời nhân loại sẽ đi vào con đường đại loạn, u minh bao trùm lấy cuộc sống con người, những thảm cảnh cướp bóc, trù dập, cửa quyền đàn áp, những cảnh trái ngang oan ức xảy ra khắp nơi, thắng là vua thua là giặc, xem đi xét lại Vua với Giặc cũng chẳng khác gì nhau thường xảy ra, sau đây là những lời thơ nói lên điều đó.LẠC NGUỒN MẤT CỘITiếng ai ức nghẹn bên đường

Tiếng than vang động núi rừng nước non

Tiếng ai oán tiếng dân oan

Tiếng gào thảm thiết nát tan cửa nhà

Tiếng ngậm ngùi, cảnh tù đày

Đời muôn hố thẩm, sống ngàn chông gai

Hỡi ai hỡi cảnh do ai

Hại dân hại chúng, hại tiêu nước nhà

Độc tài độc trị quỉ ma

Độc gieo đói rét độc pha ngục tù

Ôi cuộc sống bao trùm cái độc

Cùng khắp nơi tràng ngập hung tinh

Hận thù cứ mãi xông lên

Trời sầu đất thảm xiết rên hận thù

Ôi cái độc muôn nghìn tai hại

Làm nước non lụn bại tiêu vong

Đói nghèo lạc hậu tràn lan

Gông cùm xiềng xích nát tan cuộc đời

Bạo lực thay thế Nhân Quyền

Khảo tra thay thế công bằng tự do

Thiên đàng mất lối đi lên

Địa ngục rộng mở còn chi linh hồn.​Vì biết trước những gì xãy ra ở tương lai, nếu đi sai con đường Ông Cha đã dạy, nênThượng Thượng Tiên mới có ý chuyển xây con cái, cháu chắt, chút chít, nói trước những điều xảy ra. Nếu đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Thời gia đình xã hội rơi vào cảnh địa ngục ngay. Dù có đổi mới đi lên cũng phải duy trì chính nghĩa, không được rời xa Văn Hóa Cội Nguồn, để khỏi sa vào tư tưởng chủ nghĩa cá nhân chỉ biết mình, dẫn đến chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị, vô cùng nguy hiểm, không mong gì trở về thiên đàng được nữa, Vạn Phước An nói nếu về sau xã hội nhân loại con người con cháu chúng Ta, tối cao của xã hội mà không phải là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp truyền thống Văn Hóa Cha Ông, trên hết. Mà là độc quyền, độc tài, độc trị, muốn làm gì thời làm thời xã hội đó không bao giờ có sự công bằng, bình đẳng, tự do, nếu có chẳng qua cũng chỉ là danh từ, cái bóng của sự hão huyền viển vông của sự tự do, công bằng, bình đẳng, mà thôi.5 Đại họa lớn nhất của nhân loại con người, chính là chủ nghĩa Cá Nhân dẫn tới chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị.6 Khốn khổ lớn nhất của nhân loại con người chính là mất công bằng, mất bình đẳng, mất tự do.7 Sự đói nghèo lớn nhất của nhân loại con người chính là sự bảo thủ, sự lạc hậu, không có sự cầu tiến.8 Sai lầm lớn nhất của nhân loại con người chính là rời xa Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Chân Chính. Trở thành độc quyền, độc tài, độc trị, của một tổ chức hay một cá nhân dẫn đến đại họa không cứu vãn được.9 Tội lỗi lớn nhất của nhân loại con người là chối bỏ Cội nguồn, dẫn đến lạc Cội lạc Nguồn, tàn sát lẫn nhau,10 Thất bại lớn nhất của nhân loại con người chính là sự ghen tị hiềm khích, và sự dối trá.11 Thành công lớn nhất của nhân loại con người chính là sự hướng thiện và đoàn kết.12 Tài sản lớn nhất của nhân loại con người chính là tri thức và sự giác ngộ.13 Niềm vui lớn nhất của nhân loại con người chính là sự khoan dung và độ lượng.14 Đáng khâm phục lớn nhất của nhân loại con người là tự nhận biết cái sai của mình. Biết hổ thẹn loại bỏ cái sai của mình ,cũng như vươn lên sau khi ngã, qua sự thảo luận đóng góp trao đổi ý kiến nói lên sự hiểu biết của chính mình, sau cùng tất cả anh chị em đề cử Chân Thiên Bổn đại diện thay mặt cho tất cả anh chị em truyền bá lại những gì mà Ông Cha đã truyền dạy, truyền lại cho con cái, cháu, chắt, chút, chít.15 được sự đề cử thống nhất tất cả anh chị em, trên khán đài Chân Thiên Bổn với chiếc áo long bào sáng lấp lánh, do châu báu ngọc ngà phát ra, từ chỗ ngồi đứng dậy Chân Thiên Bổn bước ra trước khán đài hướng mặt về con cái cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang xa hơn mười dặm. Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi Ông Bà Tiên Đế về trời đến nay đã hơn một nghìn năm, cũng đã trải qua mấy lần đại hội báo hiếu , nhưng đại hội báo hiếu lần nầy khác biệt lớn hơn các lần khác có thêm phần hội luận, cũng như sự thuyết giáo truyền lại những gì mà Ông Bà Tiên Đế Ông Cha Ta đã từng dạy.16 Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng con cái nhà trời, thời chúng Ta phải biết nghe những gì Cha Trời dạy, gìn giữ những gì Cha Trời dạy, tôn thờ những gì Cha Trời Dạy, làm theo những gì Cha Trời dạy, khi đức Địa Mẫu Mẹ Trời ÂU CƠ khi sắp sanh ra nhân loại Ông Bà tổ tổ tổ chúng Ta, thời đức LONG HOA CHA TRỜI truyền phán rằng.17 Nầy hỡi các con của Ta, khi các con chào đời sẽ vang lên tiếng sấm, tiếng sấm trí tuệ, tiếng sấm chúa tể của muôn loài, các con sẽ có trí huệ, sáng hơn mặt trời, sáng hơn hào quang của Ta, các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA vào năm ngôi báu của Ta, đó là Thiên Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Hiến Tạng, Mật Tạng. Năm ngôi CHÍ TÔN, thay thế ta điều hành vũ trụ, và lập lên các cõi nước trời, thiên đàng cực lạc, làm cho tam thiên đại thiên thế giới vũ trụ mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ xinh đẹp.18 Lời nguyền của đức LONG HOA CHA TRỜI vừa dứt, thời ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI đã sanh ra một bọc trứng to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động toàn vũ trụ, (tiếng sấm đại đồng) kế theo là một trăm tiếng sấm nổ, làm chấn động liên miên vũ trụ như muốn đến hồi sụp đổ, đó là tiếng sấm của trăm người con, tiếng sấm lương tâm, chân thiện, chính nghĩa.19 Như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết là nhân loại con người đã ra đời, thay thế cha ông làm chủ vũ trụ, cai quảng hết thảy thế giới vật chất cũng như thế giới linh hồn, kế tục và gìn giữ cơ nghiệp của Ông Cha.20 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, những gì Cha Trời đã cầu nguyện cho con người nhân loại chúng Ta, con cái nhà trời, con cháu Tiên Rồng các con các cháu, các chắt, các chít, hãy nhớ lấy và mãi mãi nhớ lấy lời cầu nguyện của Đức Cha Trời.21 Một hôm đức LONG HOA CHA TRỜI, cùng đức ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn đàn con đã lớn chúng có thể nghe, có thể hiểu, ĐỊA MẪU ÂU CƠ bằng nói với đức CHA TRỜI rằng ông hãy dạy bảo cho con cái đi.22 Đức Cha Trời thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm, luôn luôn phân biệt màu da, chia rẽ cùng nhau da vàng theo da vàng, da trắng theo da trắng, da đen theo da đen, da đỏ theo da đỏ, da chàm theo da chàm, đức LONG HOA CHA TRỜI liền phán rằng.23 Nầy hỡi các con của Ta, các con từ một bọc mà ra, tuy các con khác màu da, nhưng các con chung cùng một Cội, sanh ra trong chiếc nôi địa cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ. Các con là ĐỒNG BÀO, các con là ANH EM, các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, các con phải có tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đối xử với nhau thật CÔNG BẰNG, thật BÌNH ĐẲNG, tôn trọng quyền tự do, quyền tự chủ, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, đây là những quyền thiêng liêng cơ bản của mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm, bảo vệ quyền tự do, quyền tự chủ, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, bảo vệ cái Chung, trong đó có cái Riêng của mỗi các con.24 Bảo vệ cái chung tức là bảo vệ HIẾN PHÁP ĐẠI ĐỒNG, trong đó có Nhân Quyền con người.25 Đã là con người thời phải có tấm lòng quảng đại, có chí nghĩa nhân, có lòng hiếu thuận, biết thương yêu đồng loại, nòi giống Tiên Rồng, đã là con người thời phải khác với loài cầm thú, không được tàn sát chém giết lẫn nhau, mưu mô xão quyệt, độc quyền, độc bá, độc tài, độc trị muốn được cho phần mình mà làm hại bao loài khác, đó là sống trái với Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Thiên Ý của Đức Cha Trời. Sống ngược lại Lương Tâm của chính mình. Các con phải sống thật Công Bằng Bình Đẳng, sống chân thật, không được lừa dối phỉnh gạt lẫn nhau, các con phải lấy lòng khoan dung độ lượng làm đầu, tha thứ cho nhau khi có lỗi, nân đở cho nhau khi lâm nạn, giúp đở cho nhau khi đói khổ, đoàn kết là lối sống văn minh, chia rẽ là lối sống địa ngục, biết yêu thương con cái, biết huy sinh vì đại nghĩa, phải lập công lớn trong Văn Hóa Cội Nguồn, truyền giáo độ sanh cứu khổ nhân loại con cháu.26 Hỡi con cái cháu chắt, những lời dạy của Ta, còn quý hơn cả châu ngọc, là hành trang các con về trời, làm vua, làm chúa, làm phạm thiên đế thích, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sống trên châu báu tột đỉnh của sự giàu sang, các con hãy nhớ lấy và làm theo những lời Ta dạy.27 Trước khi CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bay về hư không vũ trụ, dạy bảo con cái lần cuối. Nầy các con của Ta, quả địa cầu nầy tuy là rất đẹp, của cải vật chất chẳng thiếu chi, quả địa cầu Cha tạo ra sau cùng khi Cha tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới vũ trụ, quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần tục, các con đang sanh sống trong cõi trần giã tạm, không phải là cõi vĩnh hằng, thân xác phàm tục các con cũng thế, mượn thiên trả thiên, mượn địa trả địa, mượn tứ đại giả hợp trần gian cuối cùng cũng phải trả về cho tứ đại trần gian, khi nào các con tu luyện thành thân xác tiên thiên tinh hoa vũ trụ, thời thân xác phàm tục chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhị xác Kim Thân các con tuổi thọ vô biên.28 Như quý hiếm hơn chính là Linh Hồn các con. Quý hiếm hơn nữa chính là CĂN THÂN HUỆ MẠNG linh hồn Trí Huệ giác ngộ Chân Thiện mới thật là trường sanh bất tử vũ trụ nầy mất, vũ trụ khác sanh, lặp đi lặp lại hàng muôn vạn lần nhưng CÂN THÂN HUỆ MẠNG linh hồn Trí Huệ giác ngộ các con vẩn sống mãi trường tồn vĩnh cửu.
 

shopoga

✩✩
29 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, những gì Ông Cha đã truyền lại cho bao thế hệ cháu con, những lời truyền dạy của Đức Cha Trời, những lời quý hơn vàng ngọc châu báu ấy, Ta vẩn ghi nhớ mãi không quên, đó chính là hành trang cho chúng Ta về trời, để kết tụ được căn thân huệ mạng, trường sanh bất tử, Ông Bà tổ tổ tổ thường truyền dạy đại pháp sau đây:

1) Phân biệt sự lành với sự dữ, phân biệt phi nghĩa với chính nghĩa, phân biệt sự giã tạm, sự trường cửu vĩnh hằng.

2) Văn ôn đức luyện, tinh tấn vươn lên.

3) Lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, nhất là thuyết giáo, truyền giáo.

4) Nhớ tưởng đạo lý nghiền ngẩm cho thấu đáo.

5) Nhất tâm phò trì chính nghĩa, phò trì Văn Hóa Cội Nguồn.

6) Nhất tâm đại định, chuyên chú cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em.

7) Vui chịu với mọi cảnh ngộ, không than thân trách phận, dù ở hoàng cảnh nào.Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, bảy đại pháp trên sẽ kết tụ căn thân huệ mạng của linh hồn, sau đây là 10 đại pháp nuôi lớn huệ mạng linh hồn:1) Do công đức truyền kinh dạy đạo cứu nhân loại anh em nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

2) Do văn ôn đức luyện theo Văn Hóa Cội Nguồn, nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

3) Do phát tâm hướng thiện làm tất cả hạnh lành nên nuôi lớn cân thân huệ mạng linh hồn.

4) Do phát tâm xây dựng cũng cố Văn Hóa Cội Nguồn nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

5) Luôn luôn gần người lành, bạn tốt, hiếu kính Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, Ông Bà, Cha Mẹ, nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

6) Luôn luôn vì đại nghĩa, huy sinh quên mình vì chánh pháp nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

7) Sống hòa kính, bình đẳng, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, cao thấp, hòa kính nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

8) Luôn luôn thương yêu nhân loại con người, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích cho người khác, nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

9) Luôn luôn đối xữ thân thiện, hết thảy bất cứ là ai dù nghịch hay thuận, nên nuôi lớn căn thân huệ mạng linh hồn.

10) Luôn cầu nguyện cho nhân loại anh em , sớm hướng thiện, sớm giác ngộ, sớm giải thoát tội lỗi, mãi mãi an lành, siêu sanh cực lạc.Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, 10 đại pháp trên luôn luôn nuôi lớn huệ mạng linh hồn, những gì Ông Cha truyền dạy Ta đã truyền dạy lại con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy, nghe theo và làm theo, thời gặt hái những sự tốt đẹp không thể nghĩ bàn, lời châu ngọc đã truyền dạy xong Chân Thiên Bổn quay sang hỏi anh chị em còn có ai muốn truyền dạy gì thêm nữa không ? Văn Ngọc Liên nói tôi có vài lời muốn nói với chúng.30 Văn Ngọc Liên người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy tuổi đã cao nhưng nhờ tu luyện được pháp trường xuân nên nhan sắc không thấy già, tiếng nói trong trẻo vang xa đến hàng mười dặm. Hỡi con cái, cháu hắt, chút chít, thân yêu của Ta, muốn có cuộc sống tốt đẹp, gia đình tốt đẹp, xã hội tốt đẹp, thời phải siêng năng học tập những gì mà Ông Cha đã truyền lại.31 Cuộc sống trần gian chỉ là cõi tạm, tuy hiện tại chúng Ta đang sống trong cảnh thái bình thịnh vượng, muốn gì được nấy, nhưng chúng Ta mãi vui trong cảnh giới dục lạc, mà quên đi gieo trồng phúc thiện để lại cho con cái, cháu chắt, chút chít. Thời nhiều thế hệ con cái, cháu, chắt, chút, chít về sau chúng lấy gì thọ hưởng. Con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta sẽ nghèo đói vì thiếu phần Âm Đức của Ông Bà, Cha Mẹ để lại con cái, cháu, chắt, chút, chít sẽ vui ít khổ nhiều, đẫm mồ hôi sôi nước mắt, tuy biết rằng trần gian cõi tạm, thiên đàng là quê, nhưng sự sống trần gian không tích Âm Đức sẽ vô cùng khốn khổ đẫm mồ hôi sôi nước mắt. Cuộc sống nghèo khổ luôn là trở ngại cho con đường hướng thiện làm lành, phải nói là vô cùng khó khăn, cái nghèo cái đói cái khổ nó sẽ dẫn dắt con người vào con đường Quỉ Ma, con đường bạo ác lại hưng thịnh sanh ra cái khổ lại chồng chất lên cái khổ, sự cuồn mê lại chồng lên cuồn mê. Không làm chủ được chính mình lương tâm dần dần bị đánh mất, sa chân vào con đường tội lỗi, linh hồn sa đọa trầm luân, khốn khổ mãi mãi.32 Vì thế mỗi thế hệ chúng Ta phải gieo trồng thật nhiều phúc thiện, để lại cho bao thế hệ mai sau, như thời Ông Cha để lại phúc đức cho chúng Ta, nên chúng Ta mới được như ngày hôm nay muốn gì được nấy, sống trong sự giàu sang hạnh phúc. Muốn để lại nhiều phúc đức cho con cái, cháu chắt ở mai sau, thời chúng Ta không những phải biết nghe những gì Ông Cha đã truyền dạy, mà còn phải biết huy sinh đời mình cũng cố cho các đời sau. Thời Tiên Đế thường dạy.33 Một ngày đọc qua Văn Hóa Cội Nguồn một lần, thời tiêu vô lượng tội lỗi, nếu đọc mà nhớ làm theo hành theo sửa mình thời công đức phước đức vô tận, nếu truyền đạt giảng giải co người khác nghe, thời công đức phước đức càng cao hơn nữa, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao siêu sanh lên các tần trời, sống mãi trong thiên đàng cực lạc. Ông Cha thường dạy, sự họa phúc là do mình tự tạo ra, không phải ngồi không mà có, hể có công thời có quả, gieo thiện gặt thiện, gieo ác gặt ác, không ai là thoát khỏi thiên luật nhân quả báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi, Ông Cha thường dạy, lòng tin là mẹ đẻ sanh ra tất cả công đức, mong con cái, cháu chắt, chút chít, hãy tuyệt đối tin vào nhân quả báo ứng, cố gắng gieo trồng thật nhiều điều tốt, vừa siêu độ bản thân, vừa để phước đức lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, tận hưởng ở mai sau, hãy nhớ lấy những lời Ta dạy, vì đây là những lời Ông Cha truyền lại cho chúng Ta.34 Sau lần đại hội anh chị em, cũng như con cái, cháu chắt, chút chít, da Vàng, giống dân Hồng Ngọc sống trong cảnh giới trong ấm ngoài êm, gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên, kéo dài sự hưng thịnh hơn hai triệu năm, hết giai đoạn trung ngơn của thượng ngươn, tiếp theo là giai đoạn của thượng ngươn mạc pháp, giai đoạn đi vào độc quyền, độc tài, độc trị, cũng chính là giai đoạn hình thành lên chũ nghĩa ma vương, và chủ nghĩa đại quỉ. Ở những giai đoạn hạ ngươn, hạ ngơn mạc pháp kéo dài cho đến gần hết tiểu kiếp, nhân loại đi vào diệt vong, những người còn sống sót chuyển sang tiểu kiếp kế theo, trở thành dân tộc hồng hoang.Long Hoa Pháp Tạng, thời Hậu Đế là bộ kinh kho báu vũ trụ, bộ kinh đại phúc chỉ cần nghe qua cũng tiêu tan nghiệp ác. Huống chi là đọc tụng, biên chép, ấn in. Truyền bá biên soạn giảng giải cho đời. Làm cho nhân loại được yên vui thoát khổ, thành tựu căn lành siêu sanh về thượng giới. Thời công đức của người nầy phải nói là vô tận vô biên. Chỉ cần phát tâm lập thành đại nguyện vì nhân loại mà cứu khổ, có nghĩa là cống hiến đời mình vì nhân loại thời vào ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay. Người giàu cũng như người nghèo, làm dân cũng như làm quan, tiến sĩ, hay thất học, khi chết hai tay buông xuôi, không ai mang theo được gì, chỉ mang theo cái nghiệp thiện hay ác, để rồi được siêu hay bị đọa, về trời hay xuống địa ngục, là do cái nghiệp thiện ác mà thôi. Vì thế khi chết đi vua không chắc gì hơn được dân, nếu vua đó là vua ác, còn người dân khi chết đó là người dân thiện, có biết bao tỷ tỷ phú khi chết đi không hơn được người dân nghèo, vì tỷ tỷ phú đó là tỷ phú ác, con người dân nghèo đó là người dân thiện, tỷ phú bị sa đọa, trái lại người dân nghèo lại được siêu sanh về trời, cũng như người tiến sĩ khi chết không hơn được người thất học, nếu tiến sĩ đó là tiến sĩ ác, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, đối với cha ông, hảm hại đồng bào, rước giặc làm hại non sông tổ quốc, tuy là thất học nhưng họ có nhân có nghĩa, có trung có hiếu, đối với ông cha, giúp đở nhân loại anh em đồng bào, yêu tổ quốc non song. Mới hay thiên luật, thiên ý cha trời, thiên ý hóa công, công bằng như vậy không thiên vị một ai, gieo thiện gặt thiện, gieo ác gặt ác, gieo nhân ác kết nghiệp ác, gieo nhân thiện kết nghiệp thiện, sự siêu hay đọa của linh hồn, không phải ở nơi giàu có, hay vua, chúa, thất học, hay tiến sĩ, mà ở nơi hành thiện hay hành ác. Đối với những bật giác ngộ, trần gian chỉ là cõi tạm trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, còn khi bỏ xác phàm hay còn gọi là chết, chỉ là thay đổi cái xác, giống như là cởi bỏ bộ quần áo cũ, mặt bộ quần áo mới mà thôi. Nếu muốn tránh được quả báo xấu, sa đọa xuống các tần địa phủ, sống trong địa ngục, sa đọa chuyển kiếp thành ngạ quỉ, sa đọa chuyển kiếp thành súc sanh, thời ngay trong cuộc đời hiện tại, hãy tạo lập cho chính mình nghiệp thiện, có nghĩa là chúng ta hướng thiện, làm việc thiện, bỏ ác và không làm ác, không ai cứu lấy mình, cho bằng chính mình cứu lấy mình, hãy thể hiện thiện tâm nhân đức qua hành động, tỳ theo khả năng của mình, trình độ hiểu biết của mình, xây cho chính mình một nền tản chân thiện kiên cố vững chắc. Thật ra con người sau khi chết, nếu được tái sanh trở lại làm người thời đó là điều đáng mừng, nhưng vì nghiệp ác quá nặng sa đọa xuống địa ngục, chuyển kiếp làm ngạ quỉ, làm súc sanh, thời khốn khổ làm sao, đáng tiếc làm sao, biết bao giờ trở lại được làm người, chúng ta đã bỏ lở cơ hội thành, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Nói đến cái chết là nói đến thân xác mà thôi, chứ linh hồn không bao giờ chết, mà theo nghiệp ác thiện chuyển kiếp đầu thai, qua cuộc sống mới. Phần lớn những người chết, tâm trạng hốt hoảng, lo sợ, đau buồn, xa lìa người thân, lạc lõng bơ vơ nơi mà họ chưa bao giờ thấy hay biết, nhưng thật ra không phải như vậy, những người hành thiện khi chết đi linh hồn của họ vẩn thấy rõ con cái hay người thân của họ, nhưng người thân của họ, hay con cái họ không thấy linh hồn của họ mà thôi, khi nào linh hồn họ đầu thai chuyển kiếp thời họ mới thật sự chia lìa con cái người thân, của họ đi vào cuộc sống mới, còn sau khi chết linh hồn chưa đầu thai, thời họ vẩn thường gặp con cái, cũng như người thân, nhưng con cái họ không thấy họ, nhưng họ vẩn thấy con cái rất rõ ràng, và luôn luôn phù hộ cho con cái. Sự không thấy linh hồn của họ, cũng như người thân, dù linh hồn của họ có cố gắng cở nào đi nữa, kêu gọi la hét, nhưng con cái họ không bao giờ thấy họ cũng như nghe linh hồn họ nói, điều ấy làm linh hồn họ thức tỉnh, và họ từ bỏ con cái, cũng như người thân theo nghiệp duyên đầu thai kiếp khác.Hết phần 3 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 3

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 3Phần 4BA CON QUỶ1 Đây nói về ba con quỷ Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, nhờ tu luyện hàng triệu triệu năm, nên thần thông quảng đại vô biên, mất thân xác nầy chúng liền hiện ra thân xác khác, chúng sống mãi theo thời gian, trở thành chúa tể của u minh gây ra bao cảnh tan tốc chết chóc đối với nhân loại con người, nhất là đa nghi xạo hoạt, không có một loại cầm thú nào bằng, lý lịch, nguồn gốc, u minh ác tánh, của ba con quỷ chúa tể như sau.Mộc tinh loài cây đại thụ sống lâu năm, đó là cây MỘC HƯƠNG, loài cây cực độc tỏa mùi hương lạ loài cây ăn thịt, nhờ tiết ra mùi hương lạ, dụ các loài động vật đến ăn thịt, tánh tình ngược ngạo, thích giả tạo ngược ngạo hơn là sự thật, đâm thọc thiêu dệt sự thật biến giả, sự giả biến thật dối trá ảo thuật lừa đão là số một, biến không thành có, biến phải thành trái, biến trái thành phải, muôn loài vạn vật luôn luôn bị mộc tinh lừa vào bẫy làm hại nhất là đi ngược lại Lương Tâm con người, đồng nghĩa đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời.Ngư Tinh loài thuồng luồng có cánh không phải cầm không phải thú, không phải loài bò sát, tánh tình hung dữ, háo sát, háo chiến, đa nghi, xão quyệt, trá hình, ẩn hình rất khéo, đem cái lợi dụ muôn loài , nhất là dụ con con sa vào nanh vuốt của Ngư Tinh. Ngư Tinh hút lấy sức lực con người nhưng khó mà phát hiện nhận ra, tính cách vét chanh ném vỏ, thâm độc, mưu mẹo, phản bội lại bè đảng, kể cả nòi giống ông cha, ngư tinh hủy diệt cả tổ tông của chúng, loài khủng long, loài cá sấu.Hồ Tinh loài chồn cáo có cánh, không phải cầm, không phải thú, không phải loài bò sát, tánh tình đệ nhất đa nghi đệ nhất dâm dật, hể thấy ai ưa thích liền chiếm cho bằng được nhất là loài người những cô gái đẹp. Hồ Tinh mưu mô xạo hoạt, trộm cướp thuộc hàng bậc nhất, tính lén lút rình mò vu khống thời tuyệt vời không ai bằng. Sự tinh khôn của Hồ Tinh là hạ mình xuống để rồi hủy diệt những loài mạnh hơn mình gấp trăm gấp nghìn lần, khó gặp đối thủ, vì Hồ Tinh nói một đường làm một nẻo khó có ai phát hiện được âm mưu đệ nhất thâm độc của Hồ Tinh. Nước mắt Hồ Tinh khóc ai làm như là thương người đó, nhưng thật ra Hồ Tinh đã ăn thịt người đó rồi. Nanh vuốt của Hồ Tinh vô cùng tàn độc, cái độc không mùi không vị ít ai nhận ra, háo chiến, háo sát không loài nào bằng, nhưng kín đáo hơn loài Ngư Tinh, cao ngạo xảo trá hơn loài Mộc Tinh. Sự đóng tuồng giả đạo đức giả nhân nghĩa không loài nào bằng . Sự tinh khôn của Loài Hồ Tinh là biết ẩn mình sau lời dạy của Đức Cha Trời. Nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng đành phải bó tay bị Hồ Tinh hảm hại.Nói chung ba con yêu tinh chúa quỷ, tính tình phần lớn là giống nhau, thích nửa tối, nửa sáng, vì chúng sanh ra từ nguồn gốc hổn độn, lập là lập lờ, không được rõ ràng, chính vì thế mà đánh lừa tất cả, luôn luôn bị chúng làm hại,2 Chúng cũng được Cha Trời gọi đến để đầu thai làm người, nhưng Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, tự cao tự đại không coi ai ra gì, ngạo mạn, kiêu căng, ngạo nghễ, ngạo ngược hổn xược thách thức đối với Cha Trời, chúng coi Cha Trời không vào đâu Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, nhìn loài RỒNG, loài phụng, loài khổng tức, loài KỲ LÂN, loài voi, đầu thai vào bụng mẹ ÂU CƠ để được làm người đứng thẳng, chân đạp đất đầu đội trời, xa lìa loài cầm thân ngang làm con người con trời. Ba con quỷ không cho sự đầu thai làm người đêm lại sự tốt đẹp. Mà con xem thường những chúa tể Bò Sát, Cầm, Thú đầu thai làm người, làm con trời, là điều ngu xuẩn. Không những thế ba con chúa quỉ còn tỏ thái độ ganh ghét, sự cao sang, đầy uy lực, cũng như thần thông quảng đại của Đức Cha Trời Mẹ Trời, chúng có vẻ thách đố con người con trời thời làm gì được chúng, con người sanh ra chỉ là để cho chúng cợt đùa, như mèo vồ chuột trước khi ăn thịt.3 CHA TRỜI tuy biết thế nhưng cũng để yên cho chúng cao ngạo không phê phán gì chúng cả, mà xem chúng như là kẻ có lợi cho sự tu luyện tiến hóa linh hồn con người tiến tới cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, từ cấp thấp đến cấp cao. Muốn tu luyện mau thành chánh quả phải nhờ cái ác khảo đảo phản tỉnh, mới làm sáng được cái thiện, có đại ác mới thấy được đại thiện, có chán ngán cái ác, mới đến được thiên đàng cực lạc, không có ma quỷ khảo đảo thời khó thành đại đạo, ma bất khảo bất thành đại đạo. Ma càng khảo thời đạo càng cao. Thép càng tôi càng luyện thời càng trở nên hửu dụng. Ba con chúa quỷ yêu tinh cũng đã mấy lần làm hại nhân loại con người làm hai một trăm Ông Bà tổ tổ tổ nhưng đều thất bại, nhất là lần thất bại bị mẹ trời ÂU CƠ đánh cho một trận thất kinh hồn vía, từ đó không dám động đến con trời nữa, đến nay đã trải qua hơn năm trăm nghìn năm, thời CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ, Tam Hoàn, Ngũ Đế kéo dài hơn một trăm mười nghìn năm. Thời hậu đế thái bình thịnh vượng an lạc yên vui kéo dài hơn bốn trăm nghìn năm, thời có chuyện xãy ra.4 Đây nói về ba con yêu tinh chúa quỷ, bị Mẹ Âu Cơ đánh cho một trẫn ba con chúa Quỉ sợ khiếp vía chúng trốn chui trốn nhủi nơi u minh cùng cốc dốc sức tu luyện chờ cơ hội là hảm hại con người, khi ấy ba con chúa tể yêu tinh đang ở dưới động không đáy thông thương xuống các tần địa phủ, cảnh giới nơi đây màu xám đen âm u hơi lạnh bao trùm, ba con yêu tinh chúa quỷ đang bàn tính với nhau, Mộc Tinh Nói, một trăm người con trời dẫn theo hàng trăm triệu con cái, cháu chắt, chút chít, những người có võ nghệ, trí huệ, thần thông pháp thuật cao cường bay về trời, không bao giờ trở lại trần gian nữa, còn những người ở lại trần gian chỉ là những người con cái, cháu chắt, chút chít, tầm thường, không có gì là đáng ngại, coi như trái đất nầy thuộc về ba chúng Ta, chúng Ta hãy bàn tính cách ăn tinh uống máu thời Hậu Đế tăng thêm công lực tu luyện cho ba chúng Ta, những Ông Bà tổ tổ tổ thời Hậu Đế tu luyện hơn bốn trăm nghìn năm, phải nói đây là miếng mồi ngon béo bở tẩm bổ thần lực tu luyện cho chúng Ta. Chúng Ta không làm chủ được vũ trụ, thời làm chủ quả địa cầu nầy vậy, tất cả đều dưới quyền cai quản sanh sát của ba chúng Ta, Ngư Tinh Nói chúng Ta biến con người thành nô lệ cho chúng Ta. Chúng ta đưa linh hồn con người xuống các tần địa ngục, hoặc trở lại linh hồn các loài cầm thú, bò sát, đi ngược lại lời dạy của trời đó chính là nanh vuốt ác quỉ của chúng Ta .Nhân loại con người không còn còn cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, và mãi mãi đọa lạc trong sanh tử làm mồi ngon cho chúng Ta, Hồ Tinh Nói con người là tiểu thiên vũ trụ, ăn thịt chúng thời còn gì hay bằng, nhất là trẻ con còn nằm trong bụng mẹ hà nàm tăng thần thông pháp thuật nanh vuốt cho chúng Ta, khi ba chúng Ta làm chủ Địa Cầu chúng ta sẽ có mưu đồ lớn. Biến trần gian thành Địa Ngục trần gian. Và ba chúng Ta sẽ có cơ hội làm chủ vũ trụ, nói xong ba con chúa quỷ yêu tinh cười lên the thé làm rung rinh chấn động địa cầu.5 Ba con chúa quỷ yêu tinh đang ở động không đáy hơn năm trăm nghìn năm tu luyện đạt đến cảnh giới thần thông pháp thuật như ý. Đang đắc ý với những toan tính của mình, thời bổng một trận gió bay đến hiện ra một con quỷ chồn cáo bảy đuôi có cánh kinh hãi nói, bẩm tam chúa u minh, nhân loại con người hiện nay lên đến hàng tỉ tỉ người ở khắp mặt địa cầu, tàn sát con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta nhiều vô số kể, loài chồn cáo yêu tinh quỉ dữ con cháu của Tam Chúa đánh không lại nhân loại con người sát hại hàng trăm nghìn năm nay, chết vô số kể linh hồn vất vơ vất vưởng khốn khổ vô cùng, tiếp theo là một trận gió bay đến hiện ra một con thuồng luồng có cánh, bảy đuôi vô cùng sợ hãi nói nguy mất nguy mất, con người đã tràng ngập khắp mặt địa cầu, càng quét loài yêu tinh chúng ta, chết vô số vô biên không còn chỗ để ẩn núp trốn tránh nữa, lại thêm một trận gió nữa bay đến hiện ra một mộc tinh yêu tinh vô cùng sợ hãi nói, thưa tam chúa quỷ yêu tinh, khiếp quá khiếp quá, con người hiện nay sùng lục khắp mọi nơi tàn phá cây mộc hương chúng ta, chúng đêm về làm vật tế trời tế ông bà của chúng, vô cùng thê thảm, ba con chúa quỷ yêu tinh nghe xong vô cùng giận dữ quát lên ầm ĩ làm chấn động địa cầu liên hồi động đất xãy ra dữ dội, ba con chúa quỷ yêu tinh nói ngày tận số con người đã đến, ba con chúa quỷ yêu tinh ra lịnh cho ba con quỷ yêu tinh các ngươi hãy về trần gian, tập hợp hết thảy yêu tinh quỷ dữ chờ Ta trở lại trần gian ban pháp thuật thần thông cho chúng, thời chúng mới đủ sức tiêu diệt con người, nói xong ba con chúa quỷ yêu tinh phất tay một cái tức thời ba con quỷ yêu tinh thần thông pháp thuật tăng lên gấp trăm nghìn lần, ba con quỷ lấy làm kinh hãi khiếp phục cho thần thông quảng đại ba con chúa quỷ yêu tinh, chúng nhanh chóng biến mất nơi động âm u không đáy trở lại chốn trần gian.6 Đây nói về năm màu da anh em, đang sanh sống bình yên trong cảnh thái bình thịnh vượng, lan tràng làm chủ đất đai, núi, rừng, sông, hồ, biển cả, trở thành các vị thần ,như Thần Thổ Địa, Thần Rừng, Thần Núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Sấm, Thần Sét, Thần Lửa, Thần Tuyết, Thần Khoa Học, Thần Dược Vương, Thần Nông, Thần Trí Huệ, Thần Ánh Sáng, Thần Bóng Tối, Thần Quang Minh, Thần Hạnh Phúc, Thần Tình Yêu, Thần Chủ Năm, Thần Chủ Tháng, Thần Chủ Ngày, Thần Chủ Giờ, Thần Tài Năng, Thần Điều Binh, Thần Khiển Tướng, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Ngựa, vân vân … Các vị thần trong năm màu da anh em đếm không kể xiết các vị đều có sở trường pháp thuật thần thông tuyệt kỷ riêng, những vị thần ít tuổi nhất cũng trên ba trăm nghìn năm, con cái, cháu chắt, chút chít, của các vị thần, lên trên hàng chục nghìn người, sống bình yên trong thái bình thịnh vượng.7 Bổng một hôm đất trời rung chuyển tưởng chừng như động đất khắp nơi, nhân loại anh năm màu da anh em vô cùng kinh hãi, chuyện gì xãy ra thế, chuyện gì xãy ra thế, trái địa cầu chấn động rung rinh một hồi lâu, lầu đài cung điện như muốn sụp đổ, cũng may sau đó lắng yên bình thường trở lại. Nhân loại năm màu da anh em lại sống yên một thời gian nữa, cho đến một ngày đất trời bổng nhiên tối ôm, hơi lạnh bao trùm khắp mặt đất, nhân loại năm màu da anh em nghĩ rằng mùa đông năm nay đếm sớm, nên không lo lắng gì cả, cứ an vui hưởng lạc, duy chỉ có hàng nghìn vị thần lấy làm lạ tâm thần bất an, nhất là Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Gió, thời vô cùng kinh hãi vì tất cả mưa gió đều ngoài tầm kiểm soát của mình, nên lo lắng không yên, sao kỳ thế nầy, mây, gió, mưa, không theo ý Ta nữa, hay là pháp thuật thần thông của Ta hết hiệu lực, nên điều khiển Gió - Mây - Mưa không được nữa. Điều kỳ lạ nầy Ta nên hỏi Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ liền bay đến Bạch Long Linh Cung. Thanh Long Linh Cung. Hoàng Long Linh Cung. Ô Long Linh Cung. Xích Long Linh Cung.8 Nói về ba con chúa quỷ yêu tinh, sau một hồi tức giận, dùng pháp thuật thần thông quán sát khắp địa cầu, năm châu bốn biển, thấy nhân loại đông hàng tỉ tỉ người ở khắp cùng mặt đất, về đêm tiếng niệm kinh làm chấn động không gian, nhất là niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI, niệm Ông Bà tổ tổ tổ, thời lấy làm kinh hãi, sau một hồi lấy lại sự bình tỉnh tiếp tục quán sát tiếng niệm kinh kia, thời ba con chúa quỷ yêu tinh mới hết sợ vui mừng nói thì ra là thế, chúng cười lên rung chuyển động không đáy, tuy nhân loại con người niệm danh hiệu CHA TRỜI MẸ TRỜI, niệm danh hiệu ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ, cho có lệ không nhất tâm, chỉ lo cầu phúc cầu báo, không cầu sự mầu nhiệm đạo pháp Văn Hóa Cội Nguồn. Vì thế sự cơ cảm đối với Cội Nguồn vô cùng mờ nhạc, có thể nói nhân loại năm màu da anh em con cái, cháu, chắt, chút, chít thời Hậu Đế đã lạc mất pháp môn tam muội, Thật Tướng, Thật Tánh, Thật Pháp Vũ Trụ niệm CHA TRỜI MẸ TRỜI, niệm ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ, không được nhất tâm dấu hiệu nhân loại con người đã bắt đầu lạc Cội lạc Nguồn, đây chính là lúc chúng Ta tiêu diệt nhân loại con người cho bớt cơn hả giận, ba con chúa quỷ yêu tinh sợ Cha Trời Mẹ trời trốn xuống động u linh không đáy giáp với tần địa phủ tần thứ một, sống ở đây hơn năm trăm nghìn năm, ra sức tu luyện chờ cơ hội tiêu diệt nhân loại con người, và thời cơ đó cũng đã đến, ba con chúa quỷ liền bay lên chốn trần gian hội tụ tất cả hung tinh, yêu tinh, đông vô số vô biên, truyền dạy pháp thuật thần thông cho chúng, phong cho chúng những chức vị, như Hổn Chiến Quỷ Vương, Như Đại Sát Quỷ Vương, Tàn Sát Quỷ Vương, Đại Nghịch Quỷ Vương, Hổn Độn Quỷ Vương, Man Trá Quỷ Vương, Tranh Bá Quỷ Vương, Độc Ác Quỷ Vương, Cao Ngạo Quỷ Vương, Truyền Nhiễm Độc Vương, Tan Tốc Ác Vương, Khủng Bố Ác Vương , vân vân và … Độc Tinh, Ác Tinh, Hung Tinh, Sát Tinh, Cuồng Tinh, Phá Tinh, Tai Tinh, Diệt Tinh, Huyết Tinh, Khủng Tinh, Ôn Dịch Tinh, Gieo Họa Tinh, Nhện Quỷ, Trăng Quỷ, Rắn Quỷ, Bò Cạp Quỷ, Đĩa Quỷ, Bạch Tuột Quỷ, Cáo Quỷ, Chồn Quỷ, Mộc Quỷ, vân vân và … Trước pháp thuật thần thông yêu tinh hung khí của chúng đã làm cho âm dương đão lộn trời đất âm u mù mịt, lạnh lẽo bao trùm khắp mặt địa cầu, như báo hiệu nhân loại con người đại nạn đã đến.Long Hoa Pháp Tạng Kinh. Bộ kinh uy lực vô biên không thể nghĩ bàn, chỉ cần nghe người dọc cũng đặng phước đức không thể nghĩ bàn, dù chỉ là một câu một phần cũng đã chuyển họa thành phước. Huống chi dọc tụng biên chép ấn in, truyền bá lập công lao trong Văn Hóa Cội Nguồn, làm sáng tỏ Thiên Ý Cha Trời, thời phước đức của người nầy dù trải qua một đời cũng không thể nào nói hết. Người nầy sẽ được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời khai tâm mở trí thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sanh sống trên các cõi trời hưởng phước vô tận vô biên. Long Hoa Pháp Tạng Kinh là bộ kinh pháp tạng vũ trụ mỗi lời trong kinh là mỗi Thiên Ý Cha Trời, chỉ cần nhớ đặng một câu một chữ. Thời cũng đã gieo trồng cho chính mình một hạt giống phúc đức đại thừa vũ trụ nhờ hạt giống đại thừa Thiên Ý pháp tạng nầy mà trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Như các bạn đã biết Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến, không tìm cầu đâu xa. Mà từ nơi tâm tánh của chính mình theo Thiên Ý Cha Trời hành thiện truyền bá kinh luân cứu khổ nhân loại anh em mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trần gian không những là cõi tạm, mà còn là cõi vô thường, tiến hóa, biến hóa thay đổi không ngừng, thời thế luôn chuyển đổi, như xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa, chuyển hóa luôn luôn, không có gì là muôn năm, chỉ có tiến hóa là tồn tại, hết mùa nầy sang mùa khác, hết sanh tới tử, hết tử tới sanh, hết họa tới phúc, hết phúc tới họa, hết bình yên tới chiến tranh, hết chiến tranh tới bình yên, hết thời đại ác, tới thời đại thiện, hết thời đại thiện tới thời đại ác, cõi trần gian là thế, luật vô thường chuyển biến liên miên, nên CHA TRỜI mới dạy trẩn gian cõi tạm thiên đàng chánh quê, trần gian chỉ là bàn đạp tiến hóa linh hồn về trời thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, chỉ khi nào TU LUYỆN không còn tiến hóa được nữa, minh tâm kiến tánh, hội nhập cội nguồn, thời mới thường hằng vĩnh cửu. Con người đang sống trong trần gian cõi tạm, không lo tu luyện tiến hóa linh hồn, mà cứ lo tranh danh đoạt lợi, chú trọng về con đường vật chất, mà quên đi chú trọng về linh hồn, CHA TRỜI đã từng dạy vật chất chỉ để nuôi thể xác, không thể nuôi linh hồn được, mà nuôi linh hồn chính là đạo lý văn hóa, nhất là văn hóa cội nguồn, sẽ làm cho linh hồn thành, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, trở thành chủ nhân vũ trụ. Nhất là ở thời mạc pháp, con người quên mất linh hồn chính mình, chỉ biết lao theo vật chất, để rồi gieo ra bao tội ác không còn cứu vãng được nữa, linh hồn liền sa đọa xuống các tần địa phủ, sa đọa vào địa ngục, sa đọa vào con đường ngạ quỉ, súc sanh, một sự sai lầm dẩn đến muôn kiếp khốn khổ, vì thế ta cần phải hiểu rõ, biết rõ, sống và chết, vật chất và tinh thần, thể xác và linh hồn, lúc nào cũng cần thiết chăm lo đi song song với nhau.Hết phần 4 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 4

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 4Phần 1ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ1 Đây nói về anh em DA TRẮNG giống dân BẠCH NGỌC con cái, cháu chắt, chút chít, của BẠCH ĐẾ, thời Hậu Đế đang sanh sống trong cảnh giàu sang hạnh phúc, thời bổng thấy địa cầu rung chuyển, sau đó thời bình yên trở lại nên không lấy gì làm lo lắng nữa. Cho đến một hôm đất trời bổng tối đen mù mịt, hơi lạnh bao trùm khắp địa cầu, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, lấy làm kinh hãi không hiểu chuyện gì đã xãy ra, liền gọi Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, đến hỏi chúng thần các ngươi làm gì thế, chưa đến mùa đông sao các thần lại kéo mây, kéo gió, kéo mưa che kín cả bầu trời, không lẽ các ngươi muốn làm trái Thiên Luật. Ta xem ra các ngươi đã liên kết hết thảy các vị thần mây, thần mưa, thần gió, khắp cả ngũ phương, mới làm cho quả địa cầu tối tăm mù mịt khắp cả năm châu bốn biển hơi lạnh thấu xương như vậy, các ngươi không sợ phạm luật trời sao ?Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, run sợ nói, không phải chúng Thần tạo ra, chúng tôi chỉ là Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió thuộc địa phận phương Tây, làm gì có quyền lực to lớn như thế, che cả bầu trời đông, tây, nam, bắc, trung ương, ngũ phương địa cầu. Chúng Thần cũng đang lấy làm lạ không lẽ là do yêu tinh quỷ dữ tạo ra, chúng đão ngược cả âm dương trời đất, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, nghe xong lấy làm kinh sợ nói có chuyện đó sao? Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió vừa hỏi xong tức thời hàng nghìn Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, hiện ra nói chúng Tôi không thể cưởng lại được pháp thuật thần thông yêu tinh của ba con Chúa Quỉ nên đã bị chúng điều khiển chúng muốn sao thì chúng tôi chỉ biết theo ý của chúng mà hành động không sao cưởng lại được, nói xong các thần đều biến hết (hàng nghìn hàng trăm thần mây, thần mưa, thần gió, chính là những thần dân thời hậu đế, lúc còn sống thường có lời nguyện, ta thích nguyện làm mây, ta thích nguyện làm mưa, ta thích nguyện làm gió, khi chết đi biến thành linh hồn của mây, linh hồn của gió,linh hồn của mưa ứng hóa theo thiên luật vũ trụ, dưới sự điều khiển của chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, ). Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, nghe xong lấy làm kinh hãi liền đằng vân đến Bạch Long Linh Cung, đang lúc bay đi đến Bạch Linh Cung thời gặpThần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Tuyết, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ Ngũ Cốc, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Bóng Tối, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Hạnh Phúc, Thần Chủ Tình Yêu, Thần Chủ Năm, Thần Chủ Tháng, Thần Chủ Ngày, Thần Chủ Giờ, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Ngựa, Trâu, vân vân và .. vô số các vị Thần Cũng đang bay đến bạch long cung.2 Cùng lúc ấy Bạch Long Linh Cung đang có cuộc hội hộp Ông Bà cấp cao đứng đầu thời Hậu Đế vô cùng quan trọng, Phi Li Ông, Phi Ý Ma, Phi Tất Đa, Thi Đắc Nga, Thi Lan Ca, Thi Hoàng Ma, Hà Linh Lan, Hà Âu Châu, Hà Tây Nha, Cù Lưu Gia, Cù Hôn Ri, Cù Rô Ni, Mát Cốt Phi, Mát Bát Ca, Mát Sát Đế Lị, Hi Ma Ly, Hi Bạc Đô, Hi Lạp Tân, Nô Bô Gia, Nô Cam Lô, Nô Vi Sa, Pha Đa La, Pha Đế Lợi, Pha Hắc Ta, Đồ Rô Ta, Đồ Phi La, Đồ Ma Ri, Cô Ly A, Cô Lôm Pha, Cô Ri Pha, đang bàn luận cách đối phó với kiếp nạn con người sắp xãy ra, đang lúc bàn luận thời hàng trăm, hàng nghìn con cái, cháu chắt, chút chít, các vị Thần Chủ, cũng như các vị Thần cũng bay tới Bạch Long Cung, báo cáo những chuyện đang rãy ra ( các vị thần chủ chính là các vị đế, các vị vương, các vị Chúa sanh con, đẻ cháu trên 36 thế hệ, trên 72 thế hệ, có vị lên đến 100 thế hệ con cái cháu chắt chút chít lên đến hàng vạn vạn người các vị Thần Chủ phần lớn có pháp thuật thần thông rất cao, tuổi thọ cũng rất cao, những vị nhỏ tuổi nhất cũng 100 nghìn tuổi trở lên). Thần Chủ Đất báo cáo, bẩm thưa Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ các thần Thổ Địa ở khắp các vùng lãnh thổ cho biết là thường thấy yêu tinh xuất hiện khắp nơi hung khí bao trùm khắp chốn, không hiểu là chuyện gì sắp xãy ra vì sao lại có chuyện lạ như thế nầy, xin Ông Bà tổ tổ tổ cho biết nguyên nhân, và chỉ cho cách đối phó với Yêu Tinh Quỉ dữ.Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng báo cáo bẩm thưa Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ theo Thần Rừng, Thần Núi, báo cáo gần đây núi, rừng,bổng nhiên kiệt mạch, độc khí lan tỏa khắp nơi làm cho hoa quả héo rụng, Rắn, Rít, Bò Cạp, Chồn Cáo, Cầm, Thú,trở nên hung dữ vô cùng, chúng gặp con người là tấn công ngay chuyện gì sắp xãy ra thế xin Ông Bà tổ tổ tổ cho biết, cũng như cách đối phó với chúng. Giết sạch chúng thời phạm luật thiên, nếu không giết chúng thời chúng làm hại đến con người. Trong hoàng cảnh thế nầy khó mà tu luyện thành Phật, Thánh, Tiên, thần, Chúa được.Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối caoHậu Đế tổ tổ tổ hiện giờ các Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, đã bị yêu tinh quỷ dữ khống chế hết rồi, không còn tuân theo chúng con nữa, nên trời đất âm u mù mịt như thế nầy, chuyện gì sắp xãy ra thế xin Ông Bà tổ tổ tổ cho biết, cũng như cách đối phó với yêu tinh quỷ dữ, chúng như đang làm chủ Càn Khôn Thiên Địa nơi quả địa cầu. Làm thế nào đối phó với chúng?Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổđiện lực âm dương do quả địa cầu chuyển động quay tròn tạo ra, đã bị yêu tinh quỷ dữ khống chế hết rồi, Thần Sấm, Thần Sét không thể tạo ra sấm sét được nữa, nên không thể đánh tan u minh đen tối che lấp ánh sáng mặt trời .Pháp thuật thần thông gì mà ghê gớm như vậy, xin Ông Bà tối cao tổ tổ tổ cho biết cách đối phó, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Quang Minh báo cáo, bẩm thưa Ông Bà tối caoHậu Đế tổ tổ tổ các Thần Ánh Sáng, các Thần Quang Minh báo cáo, từ mặt đất cao lên tám muôn bốn nghìn tần khí hóa đã bị yêu tinh chiếm lĩnh khống chế hết rồi nên không cách gì giải tỏa phá tan sự u minh được quả địa cầu chỉ toàn là màng u minh đen tối thần thông gì mà ghê gớm như vậy, xin Ông Bà tối cao tổ tổ tổ cho biết cách đối phó chống trả lại yêu thuật nầy.Thần Chủ Trí Huệ báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ không những yêu tinh quỷ dữ dùng pháp thuật che cả bầu trời, mà còn che cả trí huệ linh hồn con người, làm cho tối tăm mù mịt, kinh hoàng sợ hãi, thần thông gì mà kinh khiếp thế, xin Ông Bà tổ tổ tổ cho biết cách đối phó.Thần Chủ Đại Bàng, Chim Ưng, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Ngựa, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Hổ, báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ không hiểu vì sao các loài cầm, thú, không theo hiệu lệnh chúng Thần nữa, hình như chúng chỉ nghe theo hiệu lệnh của yêu tinh quỷ dữ, tấn công lại con người quả thật là nguy hiểm vô cùng, các Thần Chủ lần lượt báo cáo xong, Ông Bà tối cao thời Hậu Đế tổ tổ tổ nghe hàng trăm hàng nghìn vị Thần Chủ báo xong thời mỉm cười nói không có gì là lo lắng lắm đâu. Tuy chúng Ta chỉ là hàng con cái, cháu, chắt, chút, chít thời Hậu Đế, nhưng yêu Tinh Quỉ dữ cũng chẳng làm gì được chúng Ta đâu.3 Phi Li Ông nói, hỡi thần dân, con cái, cháu chắt, chút chít, của Ta, hỡi Thần Chủ các bậc Đế, các bậc Vương, bậc vua, bậc Chúa các thần chủ không có gì phải lo lắng, hãy động viên thần dân, trăm họ vì dân tộc vì đồng bào, quyết tử với Yêu Tinh Quỉ dữ con cháu Tiên Rồng là con cháu nhà trời không có một thế lực Yêu Tinh nào đánh bại được hãy dốc toàn lực trí huệ, sức lực tu luyện của chính mình, quyết tử với yêu tinh quỷ dữ, đây là con đường về trời nhanh nhất, hãy tận trung, tận hiếu, bảo vệ truyền thống Ông Cha, bảo vệ nòi giống con người, xứng đáng là chủ nhân tương lai của vũ trụ, xứng đáng là chúa tể của muôn loài vạn vật, sức mạnh của con người là sức mạnh trí tuệ và sự đoàn kết, bất chiến bại của con người là không sợ chết, chết chỉ là thay đổi thể xác mà thôi. Bỏ lại thân xác phàm trần nầy Linh Hồn chúng ta sẽ bay về trời theo Ông Bà tối cao thời Tiên Đế của chúng Ta. TÀ không bao giờ thắng được CHÁNH, đó là định luật xưa nay sẳng sàng tử chiến. Yêu Tinh Quỉ dữ sẽ bị con cháu Tiên Rồng đánh bại.4 Hỡi tất cả Thần Dân, Thần Chủ, con cái, cháu chắt, chút chít, chết không có nghĩa là hết, mà chỉ là bỏ xác phàm, kể cả nhị xác thân, hàng trăm nghìn năm tu luyện của ta, cũng không có gì làm tiếc cả, linh hồn chúng ta sẽ được siêu sanh về trời, gặp lại Ông Bà Cha Mẹ chúng Ta ở trên thiên giới, chúng ta tử vì đạo, tử vì chính nghĩa, tử vì bảo tồn nòi giống con người, CHA TRỜI MẸ TRỜI sẽ dẫn dắt linh hồn chúng Ta về trời, đoàn tụ với ông bà cha mẹ chúng Ta, sống mãi trong thế giới thiên đàng cực lạc, sống mãi trong cõi vĩnh hằng, đây là cơ hội con đường về trời nhanh chóng nhất, bao lâu nay chúng ta đã tích gốp được nhiều phúc thiện, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn những hành trang vô giá ấy chúng ta chửng bị mang theo về trời, Ông Bà thời Tiên Đế tổ tổ tổ tổ cùng hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, tự bỏ lại xác phàm mà bay về trời, đây là diệp may đầy ý nghĩa cho chúng ta bỏ lại xác phàm mà bay về trời. Ông Bà tối cao tổ tổ tổ thời Tiên Đế thường dạy, những linh hồn tu luyện thiện căn định lực còn yếu, thời phải nương theo thần lực của Đức Cha Trời cho thấy ánh sáng màu sắc mà nương theo bay về trời, khi bỏ xác phàm thần hồn thấy ánh sáng châu báu ánh sáng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ánh sáng vàng ánh rực rỡ, chính là ánh sáng từ các cõi trời chiếu xuống thần hồn chúng Ta lập tức nương vào ánh sáng ấy mà bay về trời với vận tốc nhanh chóng khủng khiếp tích tắc tới các cõi trời liền, với ánh sáng nầy thần hồn những người làm ác thời vô cùng sợ hãi trốn tránh không dám tới gần. Nhất là thần hồn Yêu Tinh Quỉ dữ càng khiếp hãi. Yêu tinh quỷ dữ cũng không dám tới gần ánh sáng vàng ánh, mà chỉ có linh hồn con người nhất là linh hồn đã có thiện căn hãy nương theo ánh sáng vàng ánh mà về trời. hãy dặn bảo cho thần dân nhớ lấy, không được quên.5 Ánh sáng màu xanh là ánh sáng của cõi trần gian, không nên đi vào ánh sáng nầy, vì thần hồn sẽ sanh trở lại chốn nhân gian, tiếp tục làm người phàm tục phải chịu cảnh sanh già bệnh tử, hơn nữa lại rất dễ lạc vào con đường ác tham tàn mê muội, chạy theo dục lạc ngu si, nhất là thời mạc pháp, hết mong trở lại thiên đàng cực lạc.6 Ánh sáng màu xám mờ đục, đó là ánh sáng từ các tần địa phủ sáng lên dẫn đường cho những linh hồn người ác, linh hồn ma, quỷ sa xuống địa ngục, khốn khổ vô cùng không mong gì trở lại làm người được nữa, nhớ lấy nhớ lấy không được nương theo ánh sáng mờ đục, mà hãy nương theo ánh sáng vàng ánh. Nhớ lấy nhớ lấy.7 Thi Đắc Nga Nói có lẽ Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, hơn năm trăm nghìn năm lẫn trốn vì khiếp sợ CHA TRỜI, MẸ TRỜI, khiếp sợ Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ tổ chúng Ta, nay ba con Yêu Tinh Chúa Quỉ chúng phát hiện ra Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ tổ chúng Ta về trời hơn bốn trăm nghìn năm. Nhân loại con người thời Hậu Đế chúng Ta không còn là đối thủ của chúng nữa, nên chúng phát động yêu tinh quỷ dữ tiêu diệt nhân loại con người chúng ta, nhưng chúng đã lầm chúng sẽ bị tiêu diệt không còn một tên.8 Cù Lưu Gia Nói, chúng Ta có rất nhiều bảo bối thời ngũ Đế Ông Cha để lại cho chúng Ta, nhất là Bạch Long Ấn Bút Bảo Bối, tối đại oai linh Ông Bà tối cao thời Tiên Đế tổ tổ tổ trước khi về trời có dặn bảo, nếu không phải nguy cập cho giống dân Bạch Ngọc, thời không nên đêm ra xử dụng, vì xử dụng chỉ có một lần thôi, sau đó thời Thiên Ấn Thiên Bút Bạch Linh Cung sẽ biến mất, về trời không còn ở lại chốn trần gian nữa. Mát Cốt Phi Nói, xử dụng Bạch Long Ấn Bút là những phút nguy hiểm tột cùng, mới đêm ra xữ dụng. Hi Ma Ly nói, hãy xử dụng máy vi tính ghi hình hiện đại lưu trử về sau để cho con cái, cháu chắt, chút chít, xem, cũng như phát sóng toàn cầu, thông báo cho năm màu da anh em, chửng bị cho cuộc đại chiến với yêu tinh quỷ dữ.Đây nói về giống dân HỒNG NGỌC, anh em DA VÀNG ở địa linh trung ương địa cầu, đang sống trong cảnh thái bình thịnh vượng an lạc, thời bổng nhiên địa chấn dữ dội tưởng chừng như lầu đài sắp sụp đổ đến nơi động đất ầm ầm làm chao đảo lầu đài cung điện, làm cho ai nấy cũng đều kinh hoảng, nhưng sau đó bình yên trở lại, không có chuyện gì xãy ra, bổng một hôm đất trời bổng tối ôm, hơi lạnh bao trùm khắp địa cầu, liền cả mấy ngày mấy đêm trời vẩn chưa sáng chuyện lạ hi hữu chưa từng xãy ra, nhất là Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, vô cùng kinh hãi vì pháp thuật của mình không còn hiệu nghiệm không cách nào làm cho âm u tan đi, liền triệu Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, đến hỏi, chuyện gì xãy ra thế, chúng thần đang làm chuyện gì thế ? chưa tới mùa đông sao chúng thần kéo mây, kéo mưa, kéo gió, phủ kín khắp trời đất, chúng thần không sợ phạm luật thiên sao ?Hàng trăm Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, hiện ra run lập cập, trả lời không phải chúng tôi tạo ra trời đất âm u đâu, mà do pháp thật thần thông của yêu tinh quỷ dữ tạo ra chúng tôi bị Yêu Tinh khống chế hết pháp thuật chúng tôi rồi, không còn làm chủ được mình nữa, tất cả đều phải dưới sự điều khiển của chúng, vì pháp thuật thần thông Yêu Tinh Quỉ dữ đão lộn âm dương thiên địa, chúng muốn tối là tối, chúng muốn sáng là sáng chúng tôi chỉ biết hành theo hiệu lệnh pháp thuật thần thông của Yêu Tinh mà thôi. Hàng nghìn Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió nói xong liền biến mất. Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, nghe xong lấy làm kinh hãi, không thể chậm trể Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, liền tức tốc lên đường đằng vân giá vũ bay về Hoàng Linh Cung báo tin, trên đường bay về Hoàng Linh Cung thời gặp các Chủ Thần cũng thi nhau bay về Hoàng Linh Cung để báo tin, nhưThần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Tuyết, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ ngũ cốc, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Bóng Tối, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Hạnh Phúc, Thần Chủ Tình Yêu, Thần Chủ Xuân - Hạ - Thu - Đông. Thần Chủ Năm, Thần Chủ Tháng, Thần Chủ Ngày, Thần Chủ Giờ, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Ngựa, Thần Chủ Trâu, Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng, cùng hàng trăm các chủ thần khác nữa, vân vân và … Dẫn theo vô số vô biên THẦN, như hàng vạn Thần Rừng, hàng vạn Thần Núi, hàng vạn Thần Sông, hàng vạn Thần Biển, hàng vạn Thần Sấm, hàng vạn Thần Sét, hàng vạn Thần Lửa, hàng vạn Thần Tuyết, hàng vạn Thần Khoa học, hàng vạn Thần Dược Vương, hàng vạn Thần Ngũ Cốc, hàng vạn Thần Trí Tuệ, hàng vạn Thần Ánh Sáng, hàng vạn Thần Bóng Tối, hàng vạn Thần Quang Minh, hàng vạn Thần Hạnh Phúc, hàng vạn Thần Tình Yêu, hàng vạn Thần Chủ Năm, hàng vạn Thần Chủ Tháng, hàng vạn Thần Chủ Ngày, hàng vạn Thần Chủ Giờ, hàng vạn Thần Tài Năng, hàng vạn Thần Điều Binh, hàng vạn Thần Khiển Tướng, hàng vạn Thần Hổ, hàng vạn Thần Sư Tử, hàng vạn Thần Voi, hàng vạn Thần Chim Ưng, Thần Đại Bàng, hàng vạn Thần Mã, hàng vạn Thần Trâu, vân vân. và .. nhiều vô số vô biên, đằng vân bay đến Hoàng Long Linh Cung rợp cả không gian bầu.9 Trong khi ấy nơi Hoàng Linh Cung, một cuộc hội hộp vô cùng khẩn cấp, của những Ông Bà tối cao thời Hậu Đế như Chân Thiên Bổn, Chân Minh Hạnh, Chân Văn Khánh, Văn Đức Thịnh, Văn Đức An, Văn Ngọc Liên, Thiên Trúc Linh, Thiên Nại Am, Thiên Cung Giáo, Thái Đức Minh, Thái Thượng Quang, Thái Thiên Nữ, Hồng Vương Công, Hồng Chính An, Hồng Thị Nương, Đại Cơ Giác, Đại Cơ Trí, Đại Đại Huệ, Ngộ Đạt Nghĩa, Ngộ Chánh Hưng, Ngộ Chân Thiện, Tôn Thạch Nguyên, Tôn Quân Quân, Tôn Văn Văn, Thượng Thượng Tiên, Thượng Trung Tiên, Thượng Hạ Tiên, Vạn Phước An, Vạn Phước Siêu, Vạn Hạnh Hạnh. Đang bàn kế chống yêu tinh quỷ dữ, bàn kế sách vừa xong thời các thần ở khắp lục địa trung ương địa cầu cũng vừa đằng vân giá vũ bay đến, đông vô số vô biên, khí thế dậy trời dậy đất.

Khí thế anh linh ngút trời mây

Con cháu Rồng Tiên, gan, mật đầy

Hào khí ngút ngàn rền sông núi

Chết sống xem thường chí cao bay.​Chân Thiên Bổn, Văn Đức Thịnh, Thiên Cung Giáo, Thái Đức Minh, Hồng Vương Công, Đại Cơ Giác, Ngộ Đạt Nghĩa, Tôn Thạch Nguyên, Thượng Thượng Tiên, Vạn Phước An nhìn khí thế oai hùng con cái, cháu, chắt, chút, chít các vị Thần, Chủ Thần trùng trùng điệp điệp oai phong lẫm liệt, xứng đáng con Rồng cháu Tiên Thần nào Thần nấy mang trong mình một bầu nhiệt huyết, quyết tử cùng Yêu Tinh Quỉ dữ cho con cháu Tiên Rồng quyết sinh.

Bầu nhiệt huyết ôi một bầu máu nóng

Luôn bừng lên khi quân thù xâm lấn

Luôn bừng lên khi yêu tinh đánh phá

Bầu nhiệt huyết ôi một bầu chánh khí

Luôn quật khởi và luôn luôn quyết chiến

Giống Tiên Rồng giống uy linh quyền biến

Giống Tiên Rồng, nào sợ gì cái chết

Diệt quân thù, diệt quỷ dữ yêu tinh

Giống Tiên Rồng anh dũng mãi tiến lên.​Chân Thiên Bổn kêu gọi: hỡi các vị Thần con cháu Tiên Rồng, giờ quyết tử đã đến giặc Mộc Tinh, giặc Ngư Tinh, giặc Hồ Tinh, quyết tiêu diệt nhân loại con người chúng Ta, chúng nó đã từng thách thức với Đức Cha Trời, là chúng nó sẽ ngự trị con người, bắt con người làm nô lệ cho chúng, làm trò hề cho chúng coi, chúng xui khiến con người tàn sát lẫn nhau cho chúng xem, thể xác con người làm món ăn cho chúng nhậu, biến linh hồn con người xuống các tần địa ngục, không cho lời nguyện của Cha Trời, cầu chúc cho con người thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chúng sẽ làm cho con người khốn khổ mãi mãi. Có nghĩa là yêu tinh quỷ dữ không cho con người hướng thiện, chuyển xây con người vào con đường tội ác. Ngăn cản che lấp lương tâm con người, không cho con người về trời, không cho con người làm chủ vũ trụ, không cho con người trở thành, Phật, Phánh, Tiên, Thần, Chúa, với ý nghĩ cuồn vọng đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, chúng luôn luôn tìm cách hại nhân loại con người, làm cho con người sống trong biển khổ. Vì thế nhân loại con người luôn luôn là nạn nhân của chúng, chúng còn tồn tại, thời nhân loại con người luôn luôn đày đọa khốn khổ, vì thế cuộc chiến nầy chúng Ta phải quét sạch chúng, không cho Yêu Tinh Quỉ dữ tồn tại nơi chốn nhân gian, không còn làm hại đến nhân loại con người, làm hại con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta, kìa chúng đã tới mây đen cuồn cuộn, bão tố ầm ầm từ xa xa ập tới.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Trần gian đang lúc yên bình

Bổng đâu nổi dậy khắp cùng yêu tinh

Đất trời mờ mịt tối đen

Phong ba bão táp hung tinh đầy trời

Gió cuồn mây cuộn ầm ầm

Đền đài sụp đỗ tan tành còn chi

Yêu tinh lớp lớp bao vây

Thét gào, gào thét khiếp thay kinh hồn

Trùng trùng gươm giáo mịt mùng

Khí yêu càn quét sụp đồi lở non

Tiên Rồng hào khí hiên ngang

Tự tin anh dũng đánh tan quân thù

Đánh cho Yêu Quỉ không còn

Đánh cho Yêu Quỉ nát hồn tan thây.​Đây nói về giống dân Bích Ngọc, anh em DA CHÀM đang sống trong cảnh thái bình an lạc bổng tự nhiên nhà cửa đền đài cung điện kỳ quang bảo tháp rung chuyển, tưởng chừng như muốn sập đến nơi, ai nấy đều kinh hoảng không biết chuyện gì đã xãy ra, nhưng sau đó thời trở lại bình yên, không có chuyện gì xãy ra nữa nên không ai chú ý đến chuyện kỳ lạ đó lần lần cũng quên đi. Cho đến một hôm đất trời bổng tự nhiên tối tăm mù mịt mấy ngày liền trời vẩn còn tiếp tục âm u điềm kỳ lạ xãy ra chưa từng thấy bao giờ, lòng lo lắng không yên, máy móc điện đài nhiễu sóng mở không được.10 Khi ấy nơi đài quang minh hàng trăm Thần Chủ Quang Minh, hàng trăm Thần Chủ Ánh Sáng, đang cố sức dùng hết thần lực hóa phép làm cho trời đất quang minh trở lại, nhưng bất lực không làm được, các Chủ Thần lấy làm kinh hãi, triệu tập các Thần Quang Minh, Thần Ánh Sáng đến bàn tính kế sách chúng Ta hãy đến cung điện Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, xem thử chuyện gì đã xãy ra, có thể chúng Ta hợp lực với Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, may ra phá được u minh tối tăm kỳ lạ nầy cũng nên, thế là hàng trăm thần Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Ánh Sáng, đằng vân bay tới cung điện Phong Luân, Thủy Luân. Vân Luân. Cùng lúc ấy nơi cung Phong Luân, Thủy Luân, Vân Luân, Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, gọi hàng trăm Thần Mây hàng trăm Thần Mưa, hàng trăm Thần Gió đến, nói các Thần làm gì thế, chưa có lệnh của Ta, sao các thần kéo mây, kéo mưa, kéo gió, phủ kín khắp nơi âm u cùng khắp ngày cũng như đêm, khi chưa có ấn lệnh của huyền cơ, tạo hóa, không sợ phạm Thiên Luật hay sao?Hàng trăm Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, run sợ nói thưa Chủ Thần trời đất u ám tối đen không phải do chúng Thần làm ra, kéo mây, kéo mưa, kéo gió, che kín bầu trời là do pháp thuật thần thông quảng đại do yêu tinh quỷ dữ tạo ra, chúng thần đã bị yêu tinh quỷ dữ khống chế hết rồi, không tự chủ làm chủ mình được nữa, nói xong các thần biến mất. Cùng lúc ấy Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Ánh Sáng, cũng vừa bay đến, nhìn thấy Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, vô cùng sợ hãi đồng loạt biến mất, Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, mời Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Ánh Sáng vào cung điện nói lên những gì Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió đã nói, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Ánh Sáng nghe xong lấy làm kinh sợ, bằng bàn tính chúng Ta hãy đến Thanh Long Linh Cung, báo cáo tình hình cho tối cao Ông Bà tổ tổ tổ biết, để đối phó, các Thần đều đồng ý với giải pháp nầy bằng đằng vân bay tớiThanh Long Linh Cung, trên đường bay tới Thanh Long Cung, thời lần lượt gặp các Chủ Thần cũng đang bay tới Thanh Long Cung, như Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Tuyết, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ Ngũ Cốc, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Bóng Tối, Thần Chủ Hạnh Phúc, Thần Chủ May Mắn, Thần Chủ Giàu Sang, Thần Chủ Tình Yêu, Thần Chủ Xuân- Hạ- Thu- Đông. Thần Chủ Năm, Thần Chủ Tháng, Thần Chủ Ngày, Thần Chủ Giờ, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng, Thần Chủ Trâu, Thần Chủ Ngựa, vân vân và …11 Đây nói về Thanh Long Linh Cung, đang đi vào cuộc hội hợp vô cùng quan trọng, những Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ tối cao như Đạt Đạt La, Đạt Đạt Ma, Đạt Thanh Uy, Ma Ma Ni, Ma Phạt Thi, Ma Cẩn Phà, Tu Đa La, Tu Ma Ha, Tu Đề Bà, Hi Ma Tất La, Hi Ma Kiện Đà, Hi Ma Bát La, Ca Thiên Trì, Ca Liên Hoa, Ca Tất Đế, A Mật Ca, A Thanh Hoa, A Nhị Ba, Lạp Thi Na, Lạp Phi Pha, Lạp La La, Tăng Đắc Sa, Tăng Gia Gia, Tăng Hốt Ta, Da Xê Da, Da Ma Na, Da Đại Luân, Bà La Thi, Bà Tần Sa, Bà Đà Di, đang bàn tính cách đối phó với yêu tinh quỷ dữ, cuộc hợp vừa xong thời hàng trăm hàng nghìn các Chủ Thần cũng vừa bay đến, Thanh Long Linh Cung trở nên đông đảo vô cùng.Chủ Thần Núi, Chủ Thần Sông, Chủ Thần Biển, báo cáo, bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ, Thần Sông, Thần Núi, Thần Biển, các nơi báo cáo về, muôn loài cầm thú, bò sát, cá, bổng trở nên vô cùng hung dữ, chúng gặp con người là tấn công liền, nhất là loài trăn, loài rắn, loài rít, loài bò cạp ,còn có cả các loài cây đại thụ, cũng tấn công con người, ngoài biển thời cá mập cá xà, loài rắn biển, mọc cánh bay lên không gặp người là tấn công, hết sức kỳ lạ, vô cùng nguy hiểm, chuyện gì xãy ra thế xin Ông Bà tối cao tổ tổ tổ chỉ đạo để đối phó với tình hình đang xãy ra.Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối caoHậu Đế tổ tổ tổ yêu tinh quỷ dữ đã khống chế hết thảy Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, chúng làm cho đảo lộn cả âm dương, làm cho trời đất tối tăm mù mịt, không còn thấy ánh sáng mặt trời, chúng còn hóa phép làm cho muôn loài cầm, thú, bò sát, cá trên sông, cá dưới biển, trở nên hung dữ gặp người là tấn công ngay, Ông Bà tổ tổ tổ chỉ đạo cho cách đối phó với tình hình nguy cập đang xảy ra. Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Ánh Sáng báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ yêu tinh quỷ dữ không những khống chế hầu hết muôn loài vạn vật, mà còn khống chế cả tứ đại đất, nước, gió, lửa, làm đảo lộn cả âm dương, mà còn muốn khống chế cả nhân loại con người, yêu tinh quỷ dữ quả thật không coi con người con cháu Tiên Rồng ra gì, chúng thật đáng tội chết, xin Ông Bà tối cao tổ tổ tổ ra lệnh trừng phạt chúng.Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ chúng Thần đã chửng bị địa binh, thiên binh, thần quân, thần tướng, chửng bị cho chiến đấu khi có lịnh, các Ông Bà tối cao Hậu Đế Tổ Tổ khen rằng các Chủ Thần quả xứng đáng là con Rồng cháu Tiên, con cái nhà trời. Đạt Đạt La con cái, cháu chắt, chút, chít hàng trăm hàng nghìn vị Chủ Thần hùng tâm hùng khí ngút trời thời thuyết giáo nói rằng.Hỡi Thần Vương, Thần Đế, Thần Chúa, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Chủ Thần, chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, chủ nhân tương lai của vũ trụ, sống theo duy mệnh Tổ Tiên, làm theo duy mệnh của Đức Cha Trời, Mẹ Trời sống theo trời và chết cũng theo trời, diệt trừ yêu tinh quỷ dữ bảo vệ sự sống bình yên của nhân loại con người, là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, không có nghĩa vụ thiêng liêng nào hơn, hãy thể hiện lòng trung hiếu đối với Cha Ông, thể hiện lòng trách nhiệm đối với con cái, cháu chắt, chút chít, bảo vệ chúng bình an mãi mãi, hãy triệu tập tất cả sức mạnh toàn Thần quân, toàn Thần dân, chửng bị cho chiến đấu sống là Thần, chết là Thánh không có gì phải đáng sợ, sống thời ở trần gian chết thời về thiên đàng, sống mãi trong sự giàu sang bình yên vĩnh hằng trên thiên đàng thượng giới, chửng bị chiến đấu, chửng bị chiến đấu tiếng hô vang, vang dậy cả đất trời. Kìa chúng yêu tinh quỷ dữ đã đến, mây đen kéo tới cuồn cuộn mịt mù, tiếng gào thét yêu tinh quỷ dữ mỗi lúc một gần, thế là con cháu Tiên Rồng giống dân Bích Ngọc chửng bị cho cuộc quyết tử đối với Yêu Tinh Quỉ dữ bảo vệ nòi giống Tiên Rồng quyết sinh.

Thơ rằng:

Đã là con cháu Rồng Tiên

Sá gì một lũ yêu tinh hại người

Chân đạp đất đầu đội trời

Hiên ngang khí phách rạng ngời non sông

Chân động nhích như vạn ngàn sóng dữ

Tay cựa lên đầy gió bão chuyển rung

Tiên Rồng nòi giống uy linh

Hùng tâm bất khuất vô biên anh hào

Tuy cuộc chiến gần kề cái chết

Nhưng tinh thần cao vót trời mây

Sẳn sàng tử chiến hy sinh

Cho non cho nước chuyển mình nở hoa

Ôi hùng khí bừng lên ngun ngút

Kìa yêu tinh đầy khắp nước non

Còn một mất vùng lên quyết chiến

Cứu đồng bào cứu cả cháu con

Đã là con cháu Rồng Tiên

Kể gì sống chết tiếng lên diệt thù

Đánh cho yêu quỷ tan tành

Đánh cho yêu quỷ hết còn từ đây.​Mây đen phủ kín, yêu tinh đầy trời, cuồn phong cuồn cuộn ầm ầm nhưng anh em Da Chàm dân Bích Ngọc vẩn không lùi bước trước sức mạnh của Yêu Tinh Quỷ dữ, thế là trận chiến bắt đầu, giữa người và yêu tinh quỉ dữ khủng khiếp xảy ra .Đây nói về giống dân Xích Ngọc anh em Da Đỏ, đang sống trong cảnh yên ổn thái bình thịnh vượng kéo dài hơn mấy trăm nghìn năm. Bổng đền đài cung điện rung chuyển dữ dội tưởng chừng như sụp đổ đến nơi, làm cho ai nấy kinh hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nổi lo sợ đó rồi cũng chấm dứt vì tất cả bình yên trở lại, nhưng sau đó một thời gian không bao lâu, bổng trời đất tối tăm mù mịt tới mấy ngày liền, hung khí đầy trời, hơi lạnh thấu xương, chuyện kỳ lạ nầy chưa từng thấy bao giờ tưởng tượng như đất trời đảo lộn đến nơi, Chủ Thần Bóng Tối đang ở Cung Kim Ô bổng té nhào bất tỉnh thần hồn liền thoát ra khỏi thể xác bay tới một nơi xa lạ thấy ba con Chúa Quỷ Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh đang hóa phép làm cho trời đất tối tăm mù mịt hơi lạnh thấu xương, ba con chúa quỷ yêu tinh làm phép hiệu triệu tất cả yêu tinh, chúng bay đến một lúc một đông, đông đến nổi không thể nào tính đếm cho hết được, Thần Chủ Bóng Tối, vô cùng khiếp hãi đến lúc nầy mới nhìn thấy rõ ba con chúa quỷ yêu tinh, hết sức quái dị kỳ lạ thân hình có cánh, chúa quỷ yêu tinh thứ nhất chỗ nào cũng có tai mắt có thể nói hàng trăm hàng nghìn tai mắt khắp châu thân tứ chi, những tia sáng phát ra xanh lè từ hàng nghìn con mắt ấy, xuyên suốt ruột gan những người xung quanh, Thần Bóng Tối lấy làm khiếp sợ, con chúa quỷ yêu tinh thứ hai, đầu chó, mình cá sấu, đuôi rồng, có cánh hết sức dữ tợn, đuôi cựa quậy thời trời đất mù mịt, bão tố ầm ầm, mình cựa quậy thời đất đai rung rinh địa chấn, tưởng chừng như trời đất sụp đổ đến nơi, đầu lắc qua lắc lại thời hung khí mù trời mịt đất, đao, kiếm, rìu, búa, giáo, lê, hiện ra trùng trùng khắp chốn khắp nơi, thần bóng tối vô cùng kinh hãi. Con chúa quỷ yêu tinh thứ ba con chồn cáo có cánh bộ dạng mưu mô xão quyệt vô cùng, nhích tay một cái đão lộn âm dương trời đất, nhích chân một cái chuyển có thành không, chuyện không thành có, chuyển trái thành phải, chuyển phải thành trái, mờ mờ ảo ảo , thực thực hư hư, một tay che cả bầu trời, muốn trắng thời trắng, muốn đen thời đen, yêu tinh quỷ dữ nghe theo răm rắp, biến yêu tinh quỷ dữ nhưng những cổ máy gieo hiểm họa khắp nơi, Thần Bóng Tối vô cùng hoảng sợ kinh hãi, lẳng lặng biến mất trong hư không, đến khi tỉnh dậy thời thấy Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, Chủ Thần Ánh Sáng. Đứng xung quanh mình, cùng con cái, cháu chắt, chút chít, hàng nghìn hàng vạn người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, Chủ Thần Ánh Sáng, thấy Chủ Thần Bóng Tối tỉnh dậy, liền hỏi chuyện gì đã xảy ra với Chủ Thần vậy, Chủ Thần bóng tối lắc đầu sắc mặt vẩn còn kinh hãi, thấy sự kinh hãi của Chủ Thần bóng tối như thế các Chủ Thần hết sức lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.Chủ Thần Bóng Tối sau một lúc hồi tỉnh trở lại nói, đại họa sắp gián xuống đến nơi rồi, việc nầy mau cấp tốc báo cáo lên Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ, Thần Bóng Tối liền kể lại tai nghe mắt thấy cho các Chủ Thần nghe, các Chủ Thần nghe xong lấy làm kinh hãi nói không lẽ ba con chúa Quỷ Yêu Tinh xuất hiện, đã hơn năm trăm nghìn năm vắng bóng, kể từ khi Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ, đánh cho chúng một trận nên thân, từ đó đến nay chúng chưa một lần xuất hiện, nay ba con chúa quỷ yêu tinh xuất hiện, thời đại nạn con người trên khắp hoàn cầu không sao tránh khỏi. Chúng Ta hãy mau mau đến Xích Long Linh Cung báo tin lên Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ, thế là các Thần bay lên không trung đằng vân giá vũ bay đến Xích Long Linh Cung, trên đường bay đến Xích Long Cung, thời gặp các Chủ Thần cũng đang bay đến Xích Long Cung, như Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Sa Mạc, Thần Chủ Thảo Nguyên, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, Thần Thủ Tuyết, Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Hạnh Phúc, Thần Chủ Phước Lộc, Thần Chủ Giàu Sang, Thần Chủ Tiên Tri, Thần Chủ Xuân - Hạ - Thu - Đông, Thần Chủ Năm, Thần Chủ Tháng, Thần Chủ Ngày, Thần Chủ Giờ, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng, Thần Chủ Mã , vân vân và .. cùng vô số đủ loại vị Thần đông vô số vô biên.Nói về Xích Long Linh Cung các Ông Bà tối cao tổ tổ tổ Hậu Đế bàn kế sách chống lại quân thù, Yêu Tinh Quỷ dữ chuyên làm hại con người, cuộc hộp bàn vừa xong thời hàng nghìn hàng vạn Chủ Thần cũng như vô số vô biên các vị Thần cũng vừa bay đến, Xích Long Linh Cung vì thế càng lúc càng đông. Thần Chủ Hổ báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao tổ tổ tổ không hiểu vì sao các loài hổ, loài báo, loài mèo, loài beo, trở nên hung dữ một cách kỳ lạ, không còn nghe theo hiệu lệnh các Chủ Thần nữa, điều kỳ lạ hơn nữa là chúng bổng biến dạng đi đâu mất hết, xin Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ đạo cho cách đối phó với tình hình kỳ lạ đang xảy ra.Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ,không hiểu vì sao các loài chim ưng, đại bàng, chim điêu, dều hâu, quạ, chúng trở nên vô cùng hung dữ, không nghe theo hiệu lệnh của các chủ thần, đôi khi còn tấn công lại các chủ thần, và cách đây mấy hôm chúng liền biến mất đi đâu hết, chúng thần linh cảm nhân loại con người sắp đi vào đại nạn, do yêu tinh quỷ dữ gây ra xin Ông Bà tối cao tổ tổ tổ chỉ cho cách đối phó.Thần Bóng Đêm báo cáo bẩm thưa Ông Bà tối cao tổ tổ tổ, ở cách đây khá xa một nơi vô cùng bí mật, ba con chúa Quỷ Yêu Tinh xuất hiện, chúng hóa phép đão lộn âm dương làm cho đất trời u tối, hơi lạnh bao trùm toàn cõi địa cầu, chúng đang triệu tập yêu tinh quỷ dữ khắp cùng lục địa, khí thế yêu tinh quỷ dữ của chúng quả thật long trời lở đất, chúng sẽ tấn công con người không biết lúc nào, xin Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ đạo cách đối phó chống trả lại Yêu Tinh Quỷ dữ, trước khi chúng tấn công tiêu diệt con người con cháu Tiên Rồng.Nói về Ông Bà tối cao Hậu Đế tổ tổ tổ:

Mộc Đức Thịnh, Mộc Thanh Hương, Mộc Thanh Hoa, Thiên Đại Tôn, Thiên Đại Vương, Thiên Thiên Hương, Trì Hộ Quốc, Trì Đại Địa, Trì Thị Nương, Ngọc Hạ Hạ, Ngọc Linh Linh, Ngọc Quân Quân, Thiết Chính Nhân, Thiết Chính Nghĩa, Thiết Chính Minh, Kim Châu Hồng, Kim Tôn Thánh, Kim Sa Vương, Vương Công Hầu, Vương Tế Hiền, Vương Cao Đệ, Bạch Linh Hạt, Bạch Linh Phụng, Bạch Văn Nhân, Tây Cung Hản, Tây Hạo Duyên, Tây Tây Thiên, Phong Đại Luân, Cửu Thiên Hoa, Địa Châu Lục, dùng huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, thấy rõ yêu tinh quỹ dữ , tái xuất gây hậu họa cho nhân loại con người trên toàn cầu, liền hợp bàn kế sách đối phó, khi nghe báo cáo của các Chủ Thần, thời không lấy gì làm lạ, vì hiểu rõ tình hình yêu tinh như trong lòng bàn tay.
 

shopoga

✩✩
12 Mộc Đức Thịnh thuyết giáo dạy rằng:

Hỡi tất cả các Đế, các Vương, các Vua, các Chúa , các Chủ Thần, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Yêu Tinh Quỷ dữ, chúng chờ cho nhân loại con người lạc Cội lạc Nguồn là chúng ra tay làm hại ngay, đưa linh hồn nhân loại xuống các tần địa ngục, không những chúng chuyển xây tình thế biến hòa bình thành chiến tranh, biến trần gian thành địa ngục, biến yêu thương thành hận thù, biến sự đoàn kết thành sự chia bè rẽ phái, tranh bá tranh quyền, tàn sát lẫn nhau, biến nhân loại con người, trở thành tham lam ích kỷ, chỉ biết vì mình làm hại bao người khác.13 Chúng biến nhân loại con người thành những tội phạm, đi ngược lại Thiên Ý lời dạy của Đức Cha Trời, háo sát chém giết lẫn nhau, trộm cướp bạo tàn độc ác, nói láo, nói đâm thọc, nói thêu dệt chuyện không nói có, chuyện có nói không, lừa đão lẫn nhau, làm mất long tin lẫn nhau, gieo mầm móng không tín, không tin, nghi ngờ, ăn sâu vào tâm hồn nhân loại, và từ đó thuyết ảo tưởng độc tài độc trị duy vật luận chứng ra đời, đề cao dục lạc vật chất, ham muốn vật chất, mê say vật chất, tham tàn bạo ác bỏ rơi linh hồn làm cho linh hồn lạc Cội lạc Nguồn sa đọa vĩnh viễn sa đọa trong đau khổ mãi mãi không được an vui, mãi mãi không được về trời, mãi mãi nơi địa ngục, mãi mãi là ngạ quỷ, mãi mãi là súc sanh, chúng làm cho con người ăn không ngon ngủ không yên, truyền miên sự sợ hãi. Chúng làm cho nhân loại con người không phân biệt được đâu là thiện - ác, tà - chính, chân - giả, để nhân loại con người lẫn quẩn trong thiện ác quả báo, khổ vui lẫn lộn vô thường chuyển xây, độc hại hơn chúng dẫn dắt nhân loại con người đêm lòng trung, hiếu, trung hiếu, phục vụ cho phi nghĩa kêu căn, ngạo mạn, độc tôn độc trị của chúng, hành ác để rồi nhận quả báo đọa đày mãi linh hồn, chúng chuyển xây tâm ý con người đi vào con đường tà đạo, mà cứ tưởng là mình đi vào con đường chính nghĩa, vì đi theo con đường tà đạo nên tâm ý luôn luôn rối loạn không yên định, dẫn đến sa đọa vào ba con đường khổ, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Hết mong trở lại làm người.14 Hỡi các Đế, các Vương, các Vua, các Chúa, các Chủ Thần, các Thần, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chúng Ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, chủ nhân của vũ trụ, làm chủ nhân các tần trời, nhưng Yêu Tinh Quỷ dữ, chúng trăm phương nghìn kế ngăn cản con cháu Tiên Rồng chúng Ta thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, biến con cháu Tiên Rồng trở thành linh hồn quỉ ma để chúng sai khiến mãi mãi không được về trời, chúng xúi giục con người con cháu Tiên Rồng phản bội lại lời dạy của Ông Cha, phản bội lại lời dạy của Đức Cha Trời, để nhân loại con người mãi mãi trầm luân, thân đầy bịnh tật, thọ mạng ngắn ngủi, ác lai ác báo hảm hại, ăn ngủ không yên thường hay ác mộng, oán thù chồng chất, sau khi chết sa đọa xuống các tần địa ngục, không bao giờ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không được Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ủng hộ, che chở. Sống trong sự lường gạt, lừa gạt, dối trá, gạt gẩm lẫn nhau, sống mãi trong sự sợ hãi lo âu, trí huệ u tối, gia tộc mâu thuẩn chia rẽ, luôn gặp người dữ hảm hại, tranh danh đoạt lợi cho nhiều rồi cũng như không trắng tay, và còn nhiều điều tai hại không thể nào kể cho hết.15 Hỡi con cháu Tiên Rồng, quyết chiến với Yêu Tinh Quỷ dữ, trừ hậu họa cho nhân loại con người, con cháu tương lai của chúng Ta, là việc làm đầy chính nghĩa, sống thời ở lại chốn trần gian, chết thời siêu sanh về chốn thiên đàng cực lạc, sự chết chẳng qua là bỏ thể xác phàm lớp áo da phàm tục, linh hồn về trời bận lại lớp áo da thiên tiên nhị xác thân, xác thân thần thánh, sống mãi trong cõi vĩnh hằng sống mãi tự do hạnh phúc, đây chính là cơ hội cho chúng Ta lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, quyết tử với Yêu Tinh Quỷ dữ lập lên những chiến công lừng danh mãi trong vũ trụ, lưu danh mãi về sau, các Đế, các Vương, các Vua, các Chúa, các Chủ Thần, Các Thần, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, hồn thiên thần linh địa tiên, Thần Thổ Địa, Thần Rừng, Thần Núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Sấm, Thần Sét, Thần Lửa, Thần Tuyết, Thần Khoa Học, Thần Dược Vương, Thần Ngũ Cốc, Thần Ánh Sáng, Thần Bóng Tối, Thần Trí Huệ, Thần Quang Minh, Thần Tài Năng, Theo Các Chủ Thần chửng bị chiến đấu, lời hiệu lịnh của MỘC ĐỨC THỊNH vừa xong tức thời các Chủ Thần hiệu triệu hết thảy các Thần , Linh Thần, cỡi mây cỡi gió bay đến Xích Long Linh Cung nhiều vô số vô biên.

Thơ rằng:

Khí thế Rồng Tiên thật hào hùng

Cỡi mây đạp gió đất trời rung

Khí thế dậy non trùng trùng tiến

Cuồn cuộn bay lên tới Linh Cung

Yêu Tinh kéo tới mịt mù

Ầm ầm bảo tố đùng đùng dậy non

Trời sầu đất thảm khiếp kinh

Yêu tinh trùng điệp rung rinh đất trời

Cỏ cây ngã rạp tơi bời

Lầu đài sụp đỗ ầm ầm tan hoang

Kìa trận chiến mở màng dậy núi

Mất hay còn trận chiến nầy đây

Rồng Tiên cuồn cuộn tung bay

Trùng trùng yêu quỷ chuyển xây mịt mù

Rồng Tiên khí phách anh hào

Hiên ngang quyết chiến kể gì tử sanh.​Đây nói về giống dân Kim Ngọc anh em Da Đen đang sanh sống trong cảnh thái bình thịnh vượng an vui hạnh phúc, bổng lầu đài cung diện rung chuyển như muốn sụp đổ đến nơi, ai nấy đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đã xãy ra, cũng may sau đó thời bình yên trở lại, bình yên không bao lâu thời bổng nhiên đất trời mù mịt, tối thui tối mò, hơi lạnh thấu xương, không thấy ánh mặt trời mấy ngày mấy đêm, hung khí đầy trời, chuyện lạ hung hiểm chưa từng thấy bao giờ, nói về Thần Chủ Năm, Thần Chủ Tháng, Thần Chủ Ngày, Thần Chủ Giờ, ở điện thời gian Dịch Điện, lấy làm lạ chưa đến mùa đông sao trời đất tối đen âm u thế nầy, không lẽ bộ máy tuần hoàn vũ trụ đã lệch sai, Cha Trời muốn lập lại bộ máy vũ trụ tuần hoàn khác, Thần Chủ Giờ Nói, chúng Ta hãy đến Thần Chủ Trí Huệ, hỏi xem sao may ra mới biết chuyện gì đang xãy ra, thế là tứ thần thời gian, đằng vân giá vũ bay đến điện thuật số, khi ấy nơi điện thuật số các chủ thần đang bàn với nhau, như Thần Chủ Tiên Tri, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Khoa Học, đang bàn luận chuyện hết sức kỳ lạ đang xãy ra, thời thấy tứ chủ thần thời gian bay đến, liền mời vào điện chờ cho các Thần an tọa xongThần Chủ Giờ mới lên tiếng hỏi thưa Thần Chủ Tiên Tri, chuyện kỳ lạ đang xãy ra là do đâu, Thần Chủ Tiên Tri nói, chuyện kỳ lạ nầy không phải do Cha Trời tạo ra, mà là do yêu tinh quỷ dữ tạo ra, có lẽ kiếp nạn con người đã đến, Thần Chủ Khoa Học nói, tôi dùng bảo bối máy móc hiện đại vi tính, kiểm tra thiên địa tuần hoàn vũ trụ không có gì thay đổi, không có động đất xãy ra, sự rung chuyển đền đài vừa qua, là do pháp thuật yêu tinh tạo ra, cũng như Yêu Tinh dùng pháp thuật che lấp mặt trời hóa phép tạo ra hơi lạnh bao phủ Khắp địa cầu, yêu khí nồng nặc, hung khí đầy trời, điềm hung dữ nầy nhất định là do yêu tinh quỷ dữ tạo ra rồi, kiếp nạn con người không sao tránh khỏi, chúng Ta hãy mau đến Ô Long Linh Cung trình tấu lên tối cao Hậu Đế Ông Bà tổ tổ, thế là các Chủ Thần đằng vân giá vũ bay đến Ô Long Linh Cung, đằng vân giá vũ không bao lâu thời gặp các Chủ Thần cũng đang trên đường bay tới Ô Long Linh Cung, như Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Tuyết, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ ngũ cốc, Thần Chủ Hạnh Phúc, Thần Chủ Tình Yêu, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Sư Tử, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Chim Ưng, Đại Bàng, Thần Chủ Ngựa Trâu, Dê vân vân và .. còn nhiều chủ thần khác nữa lên đến hàng nghìn nghìn cùng đồng hành bay đến Ô Long Linh Cung.16 Nói về Ô Long Linh Cung các Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ đang đi vào cuộc hộp khẩn cấp, hộp bàn tìm ra kế sách chống lại yêu tinh quỷ dữ sắp tấn công tiêu diệt loài người làm chủ địa cầu, cuộc hộp vừa xong thời các chủ thần cũng vừa bay đến, Ô Long Linh Cung càng lúc càng đông, khí thế càng lúc càng hùng mạnh. Thần Chủ Năm báo cáo, bẩm thưa Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ yêu tinh quỉ dữ đã triển khai lực lượng, chúng dùng pháp thuật thần thông làm đảo lộn âm dương dịch lý trời đất, mây đen phủ kín hung khí đầy trời, làm cho ngày cũng như đêm tối tăm mù mịt, xin Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ chỉ đạo cách đối phó với tình hình nguy cập yêu tinh quỷ dữ lộng hành làm đảo lộn cuộc sống, làm hại nhân loại con người con cháu tiên rồng. Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng báo cáo bẩm thưa Ông Bà Hậu Đế tối cao tổ tổ tình thế hết sức nguy cấp, chúng thần chờ nghe lệnh.17 Đại Thiên Thiên đại diện cho Ông Bà tối cao tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, hỡi con cháu Tiên Rồng con cái nhà trời, các Đế, các Vương, các Chúa, các Chủ Thần, Các Thần, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chúng Ta sinh ra theo di chí Ông Cha làm chủ đất đai, non sông, tổ quốc, làm chủ núi, rừng, sông, hồ, biển cả, làm chủ mây, làm chủ mưa, làm chủ gió, làm chủ lửa, làm chủ ánh sáng, làm chủ bóng tối, làm chủ khoa học, làm chủ côn trùng, thảo mộc, làm chủ tứ đại, đất, nước, gió, lửa, làm chủ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, làm chủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, làm chủ âm dương, làm chủ thuận nghịch, làm chủ thập nhị địa chi, mười hai tháng trong năm, mười hai giờ trong ngày, làm chủ thiên can, thiên địa âm dương ngũ hành, tương sanh, tương khắc, làm chủ sanh sanh hóa muôn loài vạn vật, tiến đến làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ 28 tần trời, làm chủ 18 tần địa phủ, làm chủ thiên luật, nhân loại con người là chủ nhân của tất cả, cho đến làm chủ cả yêu, tinh, quỷ dữ.18 Thế mà yêu tinh quỷ dữ, chúng muốn tiêu diệt con người con cái Nhà Trời. Chúng muốn đảo lộn di chí Ông Cha, Chúng muốn làm chủ tất cả, làm chủ nhân loại con người, làm chủ linh hồn con người, làm chủ giang sang vũ trụ mà Tổ Tiên, Cha Trời đã tạo lập lên cho con cái của trời làm chủ.19 Yêu Tinh Quỷ dữ chúng đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Chúng là một lũ ăn cướp, chúng giành lấy quyền thừa kế con cháu Tiên Rồng, chúng muốn cướp cả công lao mà Ông Cha Ta đã dày công vun đắp, hàng mấy trăm nghìn năm, chúng muốn cướp tất cả những gì con người có, con người thừa kế. Nhưng lũ yêu tinh quỷ dữ chúng đã lầm, con cháu Tiên Rồng nào dễ đối phó, nào dễ cướp được những gì con cháu Tiên Rồng có được. Con cháu Tiên Rồng hãy tiến lên, thừa hành di chí Ông Cha, đánh cho yêu tinh quỷ dữ lũ cướp, tan tành thành tro bụi, không còn làm hại con người nữa, hãy chửng bị tinh thần quyết tử, quyết tử cho con cháu Tiên Rồng quyết sinh, vì chính nghĩa thời cái chết chỉ là đổi xác tiến lên con đường hạnh phúc về trời, hãy dốc toàn lực lượng một mất một còn với chúng. Các Đế, các Vương, các Chúa, các chủ Thần được lệnh liền cấp tốc hiệu triệu toàn lực lượng chửng bị cho cuộc chiến.20 Kìa mây đen cuồn cuộn kéo đến bão tố dậy trời dậy đất đền đài sụp đỗ ầm ầm yêu tinh quỷ dữ đã đến con cháu Tiên Rồng chửng bị tử chiến.

Cuồn cuộn mây đen tối mịt mù

Ầm ầm bão tố rợn âm u

Đền đài sụp đổ ôi kinh khiếp

Gió bụi cuồng lên cuốn sạch ru

Lớp lớp trùng trùng yêu tinh khắp

Rung rinh mặt đất Quỉ Yêu tru

Quỷ yêu tiến tới rền sấm sét

Sang bằng tàn phá núi non tiêu

Trước khốn nguy đầy trời quỷ dữ

Chí hùng anh quyết tử tiến lên

Con đường chính nghĩa cha ông

Đánh cho yêu quỷ tan thây nát hồn

Cùng chí hướng thắm tình đồng loại

Nghĩa đồng bào nguồn cội anh em

Hỡi nào con cháu rồng tiên

Tiến lên quyết tử yêu tinh phen nầy

Vòng tay lớn chung cùng chiến đấu

Cùng xông lên tiến tới xông lên

Dọc ngang càn quét yêu tinh

Con đường quyết tử đường lên cõi trời,

Quả tim sống chung cùng nhau nhịp đập

Diệt yêu tinh quét dọn sạch chông gai

Chung cùng nhau một con đường độc lập

Một con đường, tươi sáng rạng tương lai.​Tà bất thắng chính, có nghĩa là tà không thể nào thắng được chính, nói ra thời rất nhiều nguyên do, tà không thể thắng được chính, nhưng ở đây chỉ nói lên một hai ý chính tiêu biểu minh chứng cho tà không thắng được chính, là vì tà bị cán cân công lý thiên luật vũ trụ xoay chuyển, nhân nào quả nấy, gieo ác gặt ác, trồng cà hái cà, trồng ớt hái ớt, lại còn đi ngược lại thiên ý của đức cha trời, tức là lương tâm chân chánh của mỗi con người, thường bị vùi lấp dưới bả danh lợi, cũng như sự vùi lấp dưới sự bạo tàn ác bá, và cũng chính vì sự vùi lấp đè nén dưới sự bạo tàn ác bá, làm cho lương tâm chân chính của mỗi con người sống dậy, quét sạch bạo tàn ác bá, nên tà không thể thắng được chính, hơn nữa chính nghĩa, là hành động làm theo lương tâm của con người, cũng chính là làm theo thiên ý của đức cha trời, luôn luôn được cha trời che chở ủng hộ, hành động chính nghĩa là thường đi trên chông gai, nhưng lại gieo ra những quả ngọt, gieo nhân tốt, nhất định sẽ gặt những quả lành, thiên luật chính là cán cân công lý không bỏ sót dù chỉ là một mảy lông thiện ác. Nên ông cha ta thường dạy, họa phúc do mình tạo ra, khổ vui do mình triệu đến, lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng do nơi mình hết thảy. Đã gọi là luật thời không có gì bàn cải, nhất là quy luật hể gieo nhân thời gặt quả, có lâu có mau, nhất định đều phải đến, ví dụ gieo lúa tất nhiên phải gặt lúa, nhưng có giống lúa ba tháng, có giống lúa sáu tháng, mới gặt, còn như trồng xoài, trồng dừa, trồng cam, trồng quít, sớm lằm thời cũng mất ba năm, mới kết quả, như thế người người gieo ác chưa gặt ác là chưa đến lúc đó thôi, người gieo thiện mà chưa gặt thiện là vì hồng phúc đến chậm.Tóm lại tà không thể thắng được chính, là vì tà gieo rét cái ác, làm hại đến nhân loại con người, chỉ đêm lại lợi lộc cho một cá nhân, cho một bè nhốm, còn chính nghĩa là đêm lại sự công bằng, sự tự do, tự do mưu cầu hạnh phúc, đã là chính nghĩa thời không có cá nhân, tập thể sự độc quyền, độc trị, mà chỉ có HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG LÝ XÃ HỘI, mới đêm lại thật sự tự do, thật sự công bằng, bình đẳng, tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do ngôn luận, quyền sống, những quyền cơ bản con người được tôn trọng.Long Hoa Pháp Tạng Kinh, thời Hậu Đế là bộ kinh tối cao, tối đại linh thiên, bộ kinh của sự chuyển đổi số mạng. Chỉ cần đọc qua một phần hay một chương thời cũng chuyển họa thành phúc. Huống chi là biên chép giảng giải cho người khác nghe, không những linh hồn hiển Thánh siêu sanh về thượng giới. Mà con cái cháu chắt cũng chuyển đổi số mệnh từ họa chuyển thành phúc. Công thành danh tọa giàu sang phú quý. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu sanh về trời. Huống chi đọc tụng nghiền ngẩm chân lý vi diệu thậm thâm trong kinh, làm theo tu theo thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu phát tâm lập thành đại nguyện truyền bá tận độ nhân loại anh em. Thời nhất định thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Chuyển luân đại pháp vô lượng cõi nước. Thần thông Phước Đức, Trí Huệ không thể nghĩ bàn.Hết phần 1 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 4

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------HẾT QUYỂN 1.
 

shopoga

✩✩
LONGHOAPHÁPTẠNGKINHTHIÊN ẤN - THIÊN BÚTGÒ HỘIĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI2014Dr. CAO ĐỨC TOÀN
QUYỂN 2Chương 4Phần 2ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ1 Đây nói về giống dân bạch ngọc, anh em da vàng thấy rõ sự hiểm họa con người đã đến do yêu tinh quỷ dư gây ra, liền dốc toàn lực lượng quyết một còn một mất với yêu tinh quỷ dữ, khí thế hào hùng chưa từng có.

Tử vì đạo tử vì non sông tổ quốc

Cứu nhân loại không bao giờ dừng bước

Mãi tiến lên theo tiếng gọi lương tâm

Mãi tiến lên theo khí phách cha ông.​Đây nói về Hổn Chiến Quỷ Vương mặt cáo, dẫn theo trùng trùng Yêu Tinh Quỷ dữ từ hướng tây kéo tới Bạch Long Linh Cung mù trời mịt đất, cuồn phong nổi dậy ầm ầm tàn phá đền đài cung điện sụp đổ ầm ầm kinh khiếp bổng Hổn Chiến Quỷ Vương mặt cáo, gặp phải một đội Thần Quân vô cùng hùng mạnh, xông lên chống trả quyết liệt thế là trận chiến long trời lở đất.

Thơ rằng :

Một bên con cháu Tiên Rồng

Một bên Quỷ dữ hung tàn ác hung

Mưa đao bão kiếm vùng lên

Ầm âm trận địa rung rinh ầm ầm

Yêu Tinh lớp lớp ngã nhào

Yêu Tinh lớp lớp tan nào tan thây

Kìa Phụng đánh, kìa Rồng vây

Yêu Tinh ngã gục tan thây tàn đời

Kìa sấm nổ vang trời chuyển đất

Kìa yêu tinh lớp lớp mạng vong

Chiến trường thây chất như non

Yêu Tinh Quỷ dữ hết nát tan cuộc đời

Nhìn trận chiến kinh hồn bạc vía

Giống Rồng Tiên tứ phía bủa vây

Yêu Tinh ngã gục phơi thây

Linh Hồn khiếp đảm đọa ngay ngục hình.​Trước sức mạnh võ nghệ cao cường thần thông phép tắc Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, con cháu Tiên Rồng. Thây xác Yêu Tinh Quỷ dữ chúng hiện lại nguyên hình chất như núi như non, toàn là côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, linh hồn Yêu Tinh Quỷ dữ theo ánh sáng màu đen tan biến vào hư không, một số sa xuống các tần địa phủ, đọa đày khổn khổ khủng khiếp hàng triệu triệu năm.Hổn Chiến Quỷ Vương mặt cáo, thấy yêu tinh quỷ dữ lớp lớp ngã gục đánh không lại con cháu Tiên Rồng tức thời gào thét rung chuyển trời đất, hóa phép liên miên cuồng phong quét tới ầm ầm yêu khí phóng ra đầy trời mịt đất, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chống trả không lại chết vô số kể, những người tử nạn linh hồnThần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, vừa rời khỏi thể xác phàm trần liền thấy ánh sáng màu vàng sáng chóa xuất hiện, tức thời ẩn thân vào đó, linh hồn liền bay lên các tần trời,dục giới đầu thai tái sanh làm người trở lại trở thành Thiên Tiên, đó là nói những người chưa tu luyện được nhị xác thân, còn những người tu luyện được nhị xác thân khi tử nạn bỏ xác phàm liền nương theo ánh sáng châu báu bay thẳng về trời sanh sống.Nói về Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Kiển Tướng, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, thấy Hổn Chiến Quỷ Vương thần thông pháp thuật vô biên, liền đồng loạt quát lên long trời lở đất, múa binh phù đánh tới Hổn Chiến Quỷ Vương kình phong phát ra ầm ầm đồng loạt đánh xuống đầu Hổn Chiến Quỷ Vương. Hổn Chiến Quỷ Vương thấy thế liền hét lớn rung xinh đất trời. Loài người các ngươi đã đến ngày tận số, Quỷ Yêu Tinh làm chủ địa cầu, tức thời Hổn Chiến Quỷ Vương thổi ra một đạo yêu phong chống trả ầm ầm kinh thiên động địa, Thần Chủ Khiển Tướng không bỏ lở cơ hội bay lên không trung múa ấn phù phát tỏa ra hàng nghìn tia sáng đánh xuống hợp lực với các Thần Chủ khác. Hổn Chiến Quỷ Vương tức giận la hét ầm ỉ, phất tay yêu khí rít lên kinh khiếp dậy trời dậy đất đánh lên chống đở hàng nghìn tia sáng, chống đở hàng loạt chưởng phong kình phong tấn công tới tấp của các Chủ Thần, tức thời hàng nghìn tiếng nổ long trời lở đất kinh thiên động địa. Thần Chủ tài năng đâu dễ gì đứng ngoài mà nhìn, liền trổ thần oai hóa ra lưới phép chụp xuống đầu Hổn Chiến Quỷ Vương. Quỷ Vương liền hóa phép đánh tan lưới phép thế là trận chiến càng trở nên khốc liệt, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận dậy trời dậy đất. Hổn Chiến Quỷ Vương nào phải tay vừa thấy hàng loạt bảo bối tấn công, lưới thần từ trên không chụp xuống liền tàng hình biến mất, bay lên không trung hò hét yêu tinh quỷ dữ xông lên tiêu diệt con người, thế là yêu tinh quỷ dữ lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên cuồn cuộn như thác đổ tấn công con người như vũ bão mưa sa bão táp, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, nào chịu kém yêu tinh quỷ dữ, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên trùng trùng lao tới, tử chiến.

Thế là đao kiếm như mưa

Chưởng phong ập tới nào thua thát gầm

Đất trời rung chuyển ầm ầm

Cát bay đá chạy cuộn cuồng giáo đao

Núi non nghiêng ngửa đảo chao

Rền trời sấm sét chưởng phong đùng đùng

Hãi hùng kinh khiếp hãi hùng

Yêu tinh tan xác nát hồn tan thây

Xác phơi như núi như non

Tàn đời yêu quỷ khiếp kinh yêu tà

Hổn Chiến Quỷ Vương thét gào

Liên Miên hóa phép mịt mù trời mây

Thần Dân, Thần Tướng, bao vây

Ầm ầm đại phá yêu tinh dậy trời

Yêu tinh ngã gục tơi bời

uy phong lẩm liệt rạng ngời Rồng Tiên

Vì tự do vì anh linh

Vì quyền thừa kế đánh tiêu gian tà

Đánh cho yêu quỷ tiêu ma

Tàn đời ăn cướp lết la tàn đời

Hết còn làm hại con người

Non sông Tổ Quốc đất trời bình yên.​Thần Chủ Núi, ra lịnh hỡi các Thần Núi, trấn khắp nơi mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ, tức thời hàng trăm ngọn núi, núi lớn núi nhỏ, núi cao, núi thấp hiện ra đánh xuống, Thần Chủ Rừng, ra lệnh hỡi các Thần Rừng trấn khắp nơi, mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ thế là cây cối như muôn nghìn đám mây từ trên không đánh xuống, Thần Chủ Sông ra lịnh hỡi các Thần Sông trấn lĩnh khắp nơi mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ, thế là hàng trăm con sông sông lớn sông nhỏ, con sông ngắn, con sông dài hiện ra từ trên không cuồn cuộn đánh xuống, Thần Chủ Biển ra lịnh hỡi các Thần Biển, biển nước mặn, biển nước ngọt, biển hồ, biển cạn, biển sâu, mau mau đánh xuống yêu tinh quỷ dữ, thế là trên không trung hiện ra vô lượng vô biên sóng thần đánh xuống nhấn chìm yêu tinh quỷ dữ.

Nhìn trận chiến kinh thiên động địa

Khắp trận tiền phép lạ dậy non

Tiên Rồng đại chiến Yêu Tinh

Làm cho trời đất đão điên ầm ầm

Con cháu Tiên Rồng chí dân cao

Sang bằng yêu quỷ dậy anh hào

Thần thông phép tắc nghiêng trời đất

Lưới phép trùng trùng bủa vây, bao

Trên không đánh xuống như mưa trút

Bốn phương tám hướng kiếm giáo đao

tinh thần quyết tử cao cao ngút

yêu tinh khiếp vía sợ biết bao.​Đây nói về Hổn Chiến Quỷ Vương, càng đánh càng lếp vế trước sức mạnh đoàn kết quyết tử của con cháu Tiên Rồng, lại thêm thần thông phép tắc vô biên, Hổn Chiến Quỷ Vương ra sức chống trả nhưng trức sức mạnh thần thông pháp thuật hàng nghìn hàng vạn các vị Chủ Thần, cũng như các Thần những ngọn núi từ trên không đáng xuống, những con sóng, những dòng sông khổng lồ từ trên không đánh xuống, lại thêm cây cối từ trên không lao xuống như mưa, dưới đất thời bão kiếm, bão đao, bão thương, ầm ầm ập tới, trước tinh thần quyết tử mạnh không gì cản nổi, Hổn Chiến Quỷ Vương khiếp đảm thế là tàn đời, định bỏ chạy tẩu thoát nhưng nào có được.Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, Thần Chủ Tài Năng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, cùng hàng nghìn hàng vạn Thần bao vây Hổn Chiến Quỷ Vương hóa phép tấn công tới tấp.

Thơ rằng:

Thiên la đại võng trùng trùng

Bao vây Hổn Chiến khắp cùng khắp nơi

Binh phù càng quét tả tơi

Ấn phù chơm chớp khó thời thoát thân

Tài năng Thần Chủ vô biên

Lưới thần bủa khắp Quỷ Vương hết đời

Binh thần đánh xuống nát nhừ

Xong đời yêu quỷ hết đời hung hăng

Tà thắng chánh được chăng

Trước sau vẩn thế chớ nên bạo tàn

Nhân quả thiện ác rõ ràng

Nhân nào quả nấy luật trời nào sai

Gieo ác gặt ác xưa nay

Thiện gieo thiện hưởng có sai bao giờ

Cán cân công lý luật trời

Cải tà quy chánh để rồi an vui

Hung hăng gian ác mà chi

Kìa kìa một lũ yêu tinh chẳng còn

Quỷ vương hồn xác tan tành

Uổng công tu luyện vạn nghìn ức năm

Chống trời họa khắp giăng giăng

Đọa đày khủng khiếp con chi linh hồn

Kìa xem con cháu tiên rồng

Linh hồn tỏa sáng cõi trời bay lên

Thành Phật, thành Thánh, thành Tiên

Thành Thần, thành Chúa, ngự trên thiên đàng

Sử kinh ghi chép rõ ràng

Thuận trời thời được bảo toàn tâm linh

Kia kìa yêu quỷ hồn tan

Trí căn diệt mất theo làn khói mây

Linh hồn trở lại cỏ cây

Linh hồn sa đọa chuyển xây ngục hình

Triệu muôn ức kiếp khốn cùng

Bỡi do nghịch lại Ý Trời mà ra.​2 Đây nói về Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, Chủ Thần Sấm, Chủ Thần Sét, Chủ Thần Lửa, và còn vô số các chủ thần nữa, trấn thủ ở phía bắc Bạch Long Linh Cung, nhìn thấy mây đen từ hướng bắc kéo tới mịt mù dông bão nổi lên ầm ầm đền đài thi nhau sụp đổ, yêu tinh quỷ dữ hiện ra đầy trời mịt đất, chúng tới đâu là sang bằng nhà cửa đến đó, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía trước sức mạnh của yêu tinh quỷ dữ, phải nói là như trời đất sụp đổ đến nơi.

Yêu tinh quỷ dữ đến rồi

Chúng vơ chúng vét hết thời báu châu

Moi gan hút máu chúng ăn

Đền đài chúng phá sang bằng còn chi

Ôi thôi một lũ yêu tinh

Hung tàn bạo ác khiếp kinh hung tàn

Đồng Bào đại nạn kinh hoàng

Kêu trời khóc đất khốn nàn bi ai

Yêu tinh đánh tới Bạch Cung

Tiên Rồng, Yêu Quỷ tử sanh mất còn.​Nhìn thấy yêu tinh quỷ dữ tàn phá khủng khiếp tiến tới Bạch Long Linh Cung, tức thờiThần Chủ Thần Mây, Chủ Thần Mưa, Chủ Thần Gió, Chủ Thần Sấm, Chủ Thần Sét, Chủ Thần Lửa, đồng ra lịnh, hỡi các Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Lửa, Thần Sấm, Thần Sét, những vị Thần nào chưa bị Yêu Tinh khống chế thời xông lên quyết tử với chúng, những tử sĩ Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác thấy ánh sáng màu vàng hồng sáng chóa thời ẩn hết vào đó siêu sanh về trời theo lời Hậu Đế Ông Bà tối cao tổ tổ chỉ dạy. Được lịnh hàng vạn vạn binh thần, tướng thần, xông lên như vũ bão quyết tử với yêu tinh quỷ dữ.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Cuồn cuộn xông lên chuyển đất trời

Mịt mù đao kiến dậy khắp nơi

Bình sanh dốc hết vào trận địa

Quyết tử lao vào xác lớp phơi

Một bên con cháu Tiên Rồng

Một bên Yêu Quỷ hung hăng kể gì

Chánh tà quyết tử kể chi

Bình sanh dốc hết tan thây nát hồn

Kiếm đao dồn dập dập dồn

Thây tan xác nát kinh hồn khiếp kinh

Yêu tinh hồn vía phất phơ

Lạc vào bóng tối ngẩn ngơ tan tành

Hồn linh con cháu Tiên Rồng

Ẩn vào ánh vàng hồng bay lên

Bản vàng trời đã ghi tên

Cửa trời mở rộng vào nơi Thiên Đàng

Sống chết thời có sợ gì

Con đường Chánh Nghĩa rạng ngời trời xanh

Linh hồn hiển thánh anh linh

Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng

Tiên Rồng càng đánh càng hăng

Yêu Tinh Quỷ dữ khiếp kinh hãi hùng.​Nói về Đại Sát Quỷ Vương mặt cá sấu thấy yêu tinh quỷ dữ bị đánh tơi bời lớp lớp tan thây nát thịt, xác phơi như núi như non thời tức giận gào thét đinh tai nhứt óc liền hóa phép biến ra yêu đao, khí đao, hiện ra trùng trùng càn quét chém rối rả vào Binh Thần Tướng Thần, Binh Thần Tướng Thần, Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Sấm, Thần Sét, chống trả không lại trước pháp thuật thần thông quảng đại của đại Sát Quỷ Vương, chết vô số kể Thần Hồn Thần Binh , Thần Tướng, Thần Mây, Thần Mưa, Thần Gió liền ẩn mình vào ánh sánh vàng hồng sáng chóa siêu sanh hết thảy lên các tần trời, cũng có một số linh hồn vội vả quên mất lời dạy của Hậu Đế Ông Bà tối cao tổ tổ, linh hồn ẩn vào màu xanh, tức là đầu thai trở lại làm người trần tục, đây là điều đáng tiếc Linh Hồn chưa được siêu sanh về trời. Ở vào thời đại nầy không có linh hồn con cháu tiên rồng nào lạc vào Ác Đạo ẩn hồn vào ánh sáng màu xám, ánh sáng màu đen, nên không có ai sa đọa xuống Địa Ngục hoặc trở lại chúng sanh cầm, thú, bò sát, hay thành Quỉ Ma sa đọa xuống các tần địa phủ, hay vất vơ vất vưỡng ở chốn nhân gian. Mà chỉ có một số ít linh hồn tái sanh trở lại làm người phàm tục, còn hầu hết linh hồn tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa theo Thiên Ý Cha Trời bảo vệ nòi giống Tiên Rồng con người đều được siêu sanh lên các tần trời hưởng phước làm thiên chúng chư thiên, sống mãi an vui trên các cõi trời, nói về các Chủ Thần thấy Đại Sát Quỷ Vương mặt cá sấu quá lợi hại như vậy, liền đồng loạt bay lên không trung mỗi người dùng một tuyệt kỷ công phu đồng loạt tấn công vào Đại Sát Quỷ Vương, Thần Chủ Mây quát lên một tiếng, xem nầy tức thời biến ra thành mây kiếm mây đao chém xuống Quỷ Vương như mưa, Thần Chủ Mưa quát lên một tiếng xem đây tức thời hóa ra một trận mưa tên lao xuống quyết tâm hạ gục Quỷ Vương, Thần Chủ Gió quát lên một tiếng xem đây tức thời biến ra cuồng thương, bão đao lao tới ầm ầm hầu bằm nát Quỷ Vương ra tương, Thần Chủ Sấm quát lên một tiếng chết nầy tức thời hiện ra thiên lôi địa lôi sấm nổ ầm ầm đáng xuống đầu Đại Sát Quỷ Vương long trời lở đấtThần Chủ Sét quát lên một tiếng chạy đâu cho thoát tức thời hiện ra hàng vạn tia lửa điện đánh xuống như thiên la địa võng. Thần Chủ Lửa quát lên một tiếng chết nầy tức thời lửa dậy ầm ầm bao phủ thiêu đốt yêu tinh quỷ dữ. Đại Sát Quỷ Vương mặt cá sấu, kinh hãi ra sức chống trả hóa phép liên miên nhưng không cách gì chống trả lại nổi đành tan thây nát thịt, thần hồn tản mát khiếp hoảng lao vào hào quang bóng tối ẩn mình, phải mất hàng triệu năm mới hoàn hồn trở lại được, thắng thế con cháu Tiên Rồng những người đang hăng say chiến đấu Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng xông lên quét sạch Yêu Tinh Quỷ dữ không còn một mống. Thế là cánh Tây của Yêu Tinh Quỷ dữ tấn công vào Bạch Long Linh Cung, đã bị con cái cháu chắt chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ.3 Đây nói về Chủ Thần Trí Huệ, Chủ Thần Ánh Sáng, Chủ Thần Quang Minh, Chủ Thần Khoa Học, Chủ Thần Dược Vương, cùng hàng trăm Chủ Thần khác nữa,trấn giữ phía NAM Bạch Long Linh Cung, nhìn thấy hướng NAM xuất hiện mây đen cuồn cuộn, thời biết yêu tinh quỷ dữ đã kéo đến, liền ra lịnh cho Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng chửng bị tử chiến, tiếng cuồng phong vũ bão tiếng ầm ầm đùng đùng vang dội đền đài sụp đổ Yêu Tinh Quỷ dữ tàn phá đền đài nhà cửa khắp nơi ra sức tiêu diệt con người làm chủ trái đất.

Yêu Tinh Quỷ dữ hiện khắp nơi

Tham lam hung bạo nghịch lại trời

Trùng trùng điệp điệp tràn kéo đến

Đền đài sụp đổ nát tả tơi

Bầu trời u ám mây đen khắp

Beo gầm sói hụ rắn trăn xơi

Con cháu tiên rồng tại nạn đến

Yêu tinh tàn phá khổ ôi ôi.​Nói về Yêu Tinh Quỷ dữ khí thế hung hăng, tàn phá khủng khiếp ào ào tràng tới Bạch Long Linh Cung, thời bị con cháu Tiên Rồng xông ra quyết tử thế là trận đánh rung trời chuyển đất, gươm, đao, giáo, mác, dậy núi dậy non lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên trận chiến vang rền đinh tai nhứt óc, những anh hùng tử sĩ ẩn mình vào ánh sáng vàng hồng sáng chóa bay về thiên giới, còn những linh hồn yêu tinh quỷ dữ khiếp kinh hồn vía ẩn núp vào ánh sáng màu xám tro, ánh sáng màu đen liền bị chuyển xây sa đọa xuống các tần Địa Phủ, phải mất hàng triệu năm mới hoàn hồn trở lại Tàn Tát Quỷ Vương mặt rắn, nhìn thấy vô số vô biên Yêu Tinh Quỷ dữ, trăn, rắn, bò cạp, rít, sói, beo, heo, khỉ, dều hâu, bọ hung, sâu, bọ, mấm, hến, chết đầy đất chật bãi khó mà chống cự lại sự đoàn kết anh dũng của con người lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên càn quét Yêu Tinh Quỷ dữ như thát đổ, Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn, vô cùng tức giận gầm thét rung trời chuyển đất, liền hóa phép độc khí hiện ra đen trời mịt đất, ai trúng phải thời mù mắt, ai hít phải thời chết ngay, Thần Chủ Dược Vương liền bay lên hư không hóa phép tức thời hàng loạt vị Thần ngũ cốc thảo mộc xuất hiện tạo ra một trận mưa dược giãi độc phá phép tàn sát Quỷ Vương mặt rắn, Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn vô cùng tức giận hóa phép đánh tan trận mưa dược liệu hiện nguyên hình trở thành con Rắn khổng lồ chín đầu chín đuôi thổi ra yêu khí trùng trùng biến hiện ra hàng vạn vạn lưỡi đao tiêu diệt Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, Thần Chủ Dược Vương, cùng hàng trăm Thần Chủ khác đồng hô biến tức dốc toàn lực vận dụng kim cang thần công chống trả ầm ầm liên miên bất tận, còn Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, chống trả không lại tử trận chết thôi vô số vô biên Linh Hồn nương theo ánh sáng vàng hồng châu báu siêu sanh về các tần trời. Thần Chủ Khoa Học thấy Tàn Sát Quỷ Vương vô cùng lợi hại, liền ra lịnh cho hàng nghìn nhà khoa học mở máy vi tính điều khiển hàng trăm con Nhện, hàng nghìn con khủng Long máy móc bay lên không trung tấn công vào Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn đã hiện nguyên hình là con Rắn chín đầu chín đuôi khổng lồ đang phù phép tàn sát con người. Bầy nhện máy bay lên không trung con thì khạc ra lửa, con thì phóng ra tia lửa điện khủng khiếp con thì lao tới xé xác quỷ vương mặt Rắn. Hàng nghìn con khủng long máy móc bay lên không phóng ra những tia điện quang sấm sét nổi lên ầm ầm. Hàng trăm Thần chủ khoa học liền bay lên không trung quăng bảo bối lên không điều khiển hàng nghìn lưỡi đao bảo bối máy móc lao tới với tốc độ kinh hồn lại phát ra những tia lửa điện xuyên thủng sắt, đá, vàng, Tàn Sát Quỷ Vương mắt rắn, kinh hoàng khiếp vía hóa phép trời đất tối đen, ẩn mình biến mất, Thần Chủ Ánh Sáng, thấy thế liền hóa hô biến tức thời hàng vạn thần minh châu xuất hiện trên không trung tỏa sáng, nhưng chưa đủ sức thấy được Tàn Sát Quỷ Vương ẩn núp nơi đâu, Thần Chủ Quang Minh, liền hô biến tức thời hàng nghìn mặt trời hiện ra bóng tối tiêu tan, thấy rõ Tàn Sát Quỷ Vương ẩn núp trong đống xác chết của Yêu Tinh Quỷ dữ, Thần Chủ Trí Huệ nói chúng Ta hãy đồng loạt tấn công, không cho Tàn Sát Quỷ Vương, hay một yêu tinh quỷ dữ nào trốn thoát. Tàn Sát Quỷ Vương mặt rắn biết không thể trốn thoát được nữa, liền dở hết thần thông pháp thuật ra chống trả nhưng chống làm sao lại trước sự khôn ngoan liên kết quyết tử của các Thần Chủ, Tàn Tát Quỷ Vương mặt rắn, cùng đám yêu tinh phải đành tan thây nát thịt, trước sách mạnh tập thể muôn người như một của con người. Trước sức mạnh trí tuệ khôn ngoan của con người. Thế là cánh Nam của Yêu Tinh Quỷ dữ tấn công vào Bạch Long Linh Cung do Tàn Sát Quỷ Vương mặt Rắn thống lĩnh chỉ huy, đã bị con cái cháu chắt chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ.

Có thơ khen rằng:

Ở trên đời phải sống cho ra sống

Sống anh linh luôn sống theo truyền thống

Sống vì nhân loại sống vì anh em

Sống vì chính nghĩa sống anh linh

Theo bước Cha Ông ta cỡi mây cỡi gió

Kìa lũ quỷ chúng ngông cuồng gian ác

Thử hỏi chúng là ai, là cỏ hay là cây

Loài cặn bả, hay loài điên dại ngu si

Chúng là Chồn, là Cáo, hay loài ếch Nhái

Là hạt bụi cũng đòi làm nên nghiệp lớn

Nực cười thay trò hề

Loài ẩn mình trong bóng tối

Luôn đóng tuồng hát xướng

chẳng ai xem, cũng chẳng đáng đồng xu.​Đây nói về phía Đông Bạch Long Linh Cung Thần Chủ Hổ, Thần Chủ Voi, Thần Chủ Đại Bàng, Chim Ưng, Thần Chủ Sư Tử, còn hàng trăm Thần Chủ khác nữa, trấn thủ ở chánh ĐÔNG bổng thấy mây đen từ hướng ĐÔNG kéo tới mịt mù, cuồng phong ầm ầm đền đài nhà cửa sụp đổ tan tành, ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, thấy Yêu Tinh Quỷ dữ tràng tới như nước lũ, dẫn đầu lũ yêu tinh là Đại Nghịch Quỷ Vương mặt khỉ, ra lệnh hò hét Yêu Tinh quỷ dữ tàn phá ầm ầm xông vào cửa chính Đông Bạch Long Linh Cung. Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, tức tời lớp lớp xông lên chận đánh Yêu Tinh Quỷ dữ với khí thế dời non lấp biển.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng :

Yêu, Tinh mà gặp Tiên Rồng

Như trứng chọi đá hết mong ngày về

Chết thôi chết thảm chết thê

Rồng xơi Tiên nuốt ê hề còn chi

Ác lớn thời họa buốt tê

Ác gieo ác gặt nảo nề xưa nay

Nghịch trời họa khắp tai bay

Tan xương nát thịt ôi thôi kinh hoàng

Yêu, Tinh khiếp nhược nát tan

Đầu rơi máu đổ núi non xác đầy

Đánh cho một trận tơi bời

Yêu, Tinh, quỷ dữ tàn đời hung hăng.​Nói về Ác Bá Yêu Vương thống lĩnh quân Yêu, Tinh, Quỷ dữ vừa chạm chân đến địa phận Phía Bắc Ô Long Linh Cung, liền nghe hàng vạn tiếng thét nổi lên tức thời quân reo đậy đất, giáo reo dậy trời, con cháu Tiên Rồng ào ào lao tới như sóng gầm thát đổ, đánh cho Yêu Tinh Quỷ dữ khiếp vía kinh hồn, lớp lớp vùi chôn, lớp lớp tan hồn nát phách.2 Bổng nghe tiếng quát long trời lở đất Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo bay lên không trung vừa quạt đôi cánh,vừa thổi ra yêu đao khí đao, tức thời một đạo cuồng phong nổi lên cuốn hút tất cả, yêu đao khí đao chém tới ôi thôi kinh kiếp Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, bay lông lốc lớp chết lớp bị thương nhiều không kể xiết, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Lửa, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, chống trả không lại trước sức mạnh cuồng phong kỳ lạ đó, tất cả đều xây xẩm cả mặt mày, Yêu Tinh Quỷ dữ thắng thế ào ào xông lên tấn công tới tấp, trước tình thế nguy cấp, con cháu Tiên Rồng sắp bại trận đến nơi, bổng trên không trung xuất hiện 30 người hào quang sáng rực phóng ra muôn đạo kim quang tức thời cuồng phong của yêu tinh tan biến ngay. Ác Bá Yêu Vương thấy pháp thuật của mình bị phá tan biến đâu hết, tức giận quát tháo các ngươi là ai?Đại Thiên Thiên quát loài Yêu Tinh hổn láo, không lo tu luyện tiến hóa linh hồn, giải thoát nghiệp chướng lên thiên đàng để ở, mà cứ lao vào con đường tàn ác trở thành Yêu Tinh mãi mãi. Mau cải tà quy chánh may ra còn kịp, Ác Bá Yêu Vương quát các ngươi ngu đần không biết Ta là ai mới hổn láo như vậy. Rán vểnh tai nghe Ta nói đây, Ta chính là Ác Bá Yêu Vương chúa tể của sự tàn bạo chuyên ăn thịt uống máu những kẻ không chịu tùng phục Ta, Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, còn phải kính trọng Ta, huống hồ chi là lũ con người các ngươi, cũng chỉ là món ăn khoái khẩu của Ta. Linh Thảo Thảo thấy Ác Bá Quỷ Vương hổn láo quát lớn chết tới nơi mà con hổn láo, Ác Bá Yêu Vương quát, con nhải ranh kia nghe Ta nói đây, Ta không phải ở quả địa cầu nầy, Ta là loài Yêu Tinh ở Tây Ngưu Hóa Châu được Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh, mời đến dự tiệc thịt người, nghe đâu ăn thịt mấy nhải ranh Hậu Đếthời trường sanh bất tử, các ngươi có phải mấy nhải ranh Hậu Đế không?Di Tiểu Tiểu nghe Ác Bá Yêu Vương nói thế tức sôi gan, quát loài Yêu Tinh hổn láo đã gặp Hậu Đế Ta không cúi đầu xin tha mạng thời Yêu Tinh ngươi tới số rồi, Ác Bá Yêu Vương không nói không rằng nhìn 30 người Hậu Đế tỏ vẻ thèm thuồng nói thịt các ngươi thơm lắm nghe đâu Hậu Đế các ngươi tu luyện hơn bốn trăm nghìn năm, quý hiếm lắm đây, Ngân Mộc Mộc, quát lớn nói hơi nào đấu khẩu với loài yêu tinh tiêu diệt chúng đi tức thời 30 người đồng loạt ra tay, chia ra thập phương bao vây Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo, vào giữa. Đại Thiên Thiên, Đại Địa Địa, Đại Trung Trung, bay lên không trung từ trên phóng kim quang đánh xuống. Phúc Lợi Lợi, Phúc An An, Phúc Hạnh Hạnh, bay xuống phía dưới từ dưới phóng hồng quang đánh thốc lên. Linh Thảo Thảo, Linh Mộc Mộc, Linh Hoa Hoa, trấn thủ phía Đông phóng chỉ quang đánh vào Ác Bá Yêu Vương như sấm sét. Trường Đại Nhân, Trường Đại Nghĩa, Trường Hiếu Hiếu trấn thủ phía Nam phóng hỏa lôi ầm ầm đánh tới. Di Đại Đại, Di Quang Quang, Di Tiểu Tiểu, trấn thủ phía Bắc phóng đao khí kiếm khí ầm ầm lao tới. Thịnh Vượng Vượng, Thịnh Phát Phát, Thịnh Đức Đức, trấn thủ ở phía Tây phóng bạch quang phóng ra chuyển trời rung đất đánh tới. Lượng Chung Chung, Lượng Hiệp Hiệp, Lượng Hòa Hòa trấn thủ ở phía Đông Bắc phóng chỉ quang đánh tới. Hà Hào Hào, Hà Hùng Hùng, Hà Dũng Dũng, trấn thủ ở phía Tây Nam phóng ra hàng loạt chưởng phong sức mạnh di sơn đão hải đánh tới. Kim Thuận Thuận, Kim Vân Vân, Kim Đen Đen, trấn thủ ở phía Đông Nam đánh ra hàng loạt chỉ phong xé gió ầm ầm đùng đùng lao tới. Ngân Châu Châu, Ngân Tài Tài, Ngân Trí Trí, trấn thủ phía Tây Bắc phóng kim quang sấm nổ ầm ầm đánh tới. Thế là Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo, bị bao vây trong trận thập la đại pháp biến hóa vô cùng chỉ thấy chỉ phong đao kiếm mịt mù, Ác Bá Yêu Vương không còn phân biệt đâu là, đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, nữa, chống đở bên nầy thời chưởng phong kim quang bên kia đánh tới, Ác Bá Yêu Vương phá trận không được càng đánh càng yếu thế bị thập la đại pháp đánh toi mạng.

Thơ rằng :

Tiêu diệt con người dễ lắm sao

Tan nát xác thân đọa Âm Tào

Uổng công tu luyện muôn ức kiếp

Biến thành tro bụi xác còn đâu

Thuận trời lìa bỏ đường gian ác

Mới mong giải thoát họa dài lâu

Con đường chính nghĩa luôn phía trước

Cải tà quy chánh phúc biết bao

Lời thơ để lại luôn soi sáng

Ác lai ác báo Địa Ngục lao.​Cùng lúc xãy ra trận chiến giữa Ông Bà tổ tổ tổ cùng Ác Bá Yêu Vương mặt cú mèo chuyển trời rung đất. Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng lấy lại khí thế ào ào xông tới quét sạch yêu tinh quỷ dữ, Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột, nhìn thấy Yêu Tinh Quỷ dữ chết la chết liệt, liền tức giận bay lên hóa phép tức thời yêu khí, yêu kiếm, yêu đao, hiện ra trùng trùng ầm ầm lao tới tàn sát Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng. Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, chống đở không nổi yêu đao, yêu khí chết la chết liệt, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, thấy Khủng Bố Quỷ Vương thần thông pháp thuật cao cường Thần Dân, Thần Quân, Thần Tướng khó mà đánh lại liền bay lên không trung niệm chú hóa phép tức thời hàng nghìn linh thần. Thần Mây xuất hiện, hàng nghìn linh thần, Thần Mưa xuất hiện, hàng nghìn linh thần, Thần Gió xuất hiện, chống trả lại Khủng Bố Quỷ Vương, Khủng Bố Quỷ Vương pháp thuật cao cường một mình đánh với cả vạn linh thần vẩn không thua kém, còn đánh chết hàng trăm linh thần, Thần Chủ Mây thấy thế hóa phép ra một đám mây khổng lồ từ trên không những tia kim quang đánh xuống đầu Khủng Bố Quỷ Vương, cùng lúc ấy Thần Chủ Mưa, hóa phép hóa ra một trận mưa trút xuống bất thình lình hóa ra một trận mưa đao mưa kiếm ào ào xối xả lao xuống tiêu diệt Khủng Bố Quỷ Vương, cũng cùng lúc ấy Thần Chủ Gió, hóa ra một trận cuồng phong tối trời mịt đất bổng thình lình hóa ra đầy trời bão kiếm cuồn cuộn ập tới tấn công Khủng Bố Quỷ Vương. Khủng Bố quỷ Vương ra sức chống đở muốn hụt hơi.Nói về Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo, nhìn thấy Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột đang bị bao vây trong bão kiếm mưa đao, tên giáo ầm ầm khó mà chống trả, bằng thét lên một tiếng rung trời chuyển đất lao vào trận chiến hóa phép, trợ chiến cho Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột nhưng đả bị ba tiếng quát đinh tai nhức óc Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, bay ra chận đánh Cao Ngạo Quỷ Vương chưa kịp ra tay thời Thần Chủ Sấm tay trái đánh ra một luồng kình lực dữ dội tay phải đánh ra ba đạo chỉ phong xé gió ầm ầm quyết tiêu diệt Cao Ngạo Quỷ Vương, cùng lúc ấy Thần Chủ Sét bay tới tay trái đánh ra một đạo kim quang những tia lữa chớp khủng khiếp tay phải đánh ra ba đạo chỉ phong lao tới ầm ầm, Thần Chủ Lửa Nào chịu kém tay trái đánh ra hỏa lôi thần chưởng, tay phải đánh ra kim cang thần công quyết tiêu diệt cao ngạo quỷ vương, Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo vô cùng kinh khiếp, nhưng cũng vô cùng tức giận quát lên rung trời chuyển đất vận yêu đạo thần công tuôn ra chống đở ầm ầm đùng đùng long trời lở đất trận chiến mỗi lúc mỗi khiếp vía kinh hồn, cát bay đá chạy mù trời, nói về Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên tấn công tới tấp vào Yêu, Tinh, Quỷ dữ. Yêu Tinh quỷ dữ chống trả không lại thi nhau ngã gục.

Thơ rằng:

Ôi thôi yêu quỷ còn gì

Mưa đao, bão kiếm, còn chi cuộc đời

Rồng Tiên càn quét tơi bời

Tan thây nát thịt ôi thời tan thây

Cuộc đời xâm lược thê lương

Bỏ thây trận địa hồn tan mịt mờ

Cuồng ngông chống lại đạo trời

Uổng công tu luyện để rồi nát tiêu

Cuộc đời loài quỷ loài yêu

Vùi chôn thân xác nát tiêu linh hồn.​Nói về Khủng Bố Quỷ Vương mặt chuột, ra sức chống đở trước mưa đao bão kiếm, kim quang, đạo quang, chưởng, chỉ ầm ầm, cuối cùng cũng tan thây nát thịt.

Uổng công tu luyện triệu năm

Tan thay nát thịt hết mong sống còn

Hồn linh tan biến vật vờ

Khó mong trở lại cuộc đời yêu tinh.​Đây nói về Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo, ra sức chống đở trước pháp thuật thần thông của ba vị thần chủ, võ công pháp thuật Cao Ngạo Quỷ Vương vô cùng lợi hại,Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, Thần Chủ Lửa, thấy không dễ gì tiêu diệt được Cao Ngạo Quỷ Vương nếu không dốc toàn bộ sức lực Thần Shủ Sấm bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn thần sấm hiện ra, sấm lôi nổ ầm ầm cùng lúc ấyThần Chủ Sét niệm chú tức thời hàng nghìn thần sét hiện ra những tia chớp nổi lên cùng khắp, hàng nghìn thần sấm thần sét, kết hợp sức mạnh cùng nhau đánh xuống đầu Cao Ngạo Quỷ Vương mặt beo, sấm sét rền trời kinh khiếp. Cao Ngạo Quỷ Vương chống đở muốn hụt hơi Thần Chủ Lửa nào chịu bỏ qua cơ hội bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn thần lửa hiện ra, những quả cầu lửa đánh xuống như mưa, Cao Ngạo Quỷ Vương mặt cáo chống đở không nổi đành phải toi mạng, tiêu tan ra tro bụi, con cháu Tiên Rồng thắng thế ào lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ, không còn một tên. Thế là trần chiến cánh Bắc kết thúc, Yêu, Tinh, quỷ dữ bị con cháu Tiên Rồng tiêu diệt hoàn toàn.3 Nói về linh hồn các anh linh tử sĩ vì chính nghĩa bỏ mạng, thấy mình như bị cuốn hút vào ánh sáng vàng hồng rực rỡ bay lên các tần trời, sống trong thế giới cực lạc vĩnh hằng an vui tự tại. Như vậy chết không phải là hết mà chỉ bỏ lại cái xác thân phàm trần linh hồn siêu sanh về các cõi trời thiên đàng cực lạc. Chết không phải là mất hẳn, mà chỉ là chuyển đổi kiếp sống, từ giả kiếp sống trần gian, lên sống kiếp sống thiên đàng, mà hành trang mang theo về trời, chính là thiện nghiệp chính nghĩa, và sự giác ngộ. Muốn có một kết quả tốt đẹp về trời, hãy trở về với nguồn với Cội, làm nhiều việc phúc thiện, cứu vớt, gúp đở anh em đồng bào nhân loại con người, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, tạo phúc lớn cho chính mình mà cũng cho toàn nhân loại, muốn biết các tần trời, cõi trời, hãy xem LONG HOA THIÊN TẠNG, sẽ nói rõ hơn.4 Đây nói về cửa chánh Nam của Ô Long Linh Cung, Thần Chủ Dược Vương, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Tài Năng, cùng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, trấn giữ nhìn thấy hướng nam mây đen xuất hiện cuồn cuộn, mỗi lúc một đen trời mịt đất, dông bão nổi lên ầm ầm nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, Yêu Tinh Quỷ dữ trùng trùng lớp lớp ào ào xông tới tiến thẳng vào địa phận cánh Nam của Ô Long Linh Cung tức thời hàng vạn tiếng quát tiến lên tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ thế là con cháu Tiên rồng ào ào xông tới đánh tới tấp làm cho yêu tinh quỷ dữ kinh hồn bạc vía thi nhau ngã gục, con cháu Tiên Rồng Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp bay trên không lớp phi dưới đất, gươm, đao, giáo, mác, rền trời rền đất cuồn cuộn chém tới xối xả vào Yêu Tinh Quỷ dữ, chết thôi là chết.

Thơ rằng:

Thế là trận chiến kinh thiên

Đao gầm kiếm thét liên miên ầm ầm

Binh thần lao tới rầm rầm

Cuộn cuồn lớp lớp dẩm càn lên nhau

Kim quang chỉ chưởng như mưa

Yêu tinh ngã rạp nào thua hạ rừng

Kinh thay con cháu tiên rồng

Tung hoành ngang dọc hào hùng biết bao

Hùng tâm khí phách dân cao

Liều mình quyết tử xiết bao lẫy lừng

Chiến trường yêu quỷ khiếp hồn

Rền vang chính nghĩa điệp trùng quân reo.​Yêu Tinh Quỷ dữ chết la chết liệt Truyền Nhiễm Độc Vương mặt muỗi quơ quơ cái vòi hút máu vô cùng tức giận bay lên không trung niệm chú hóa phép phun ra độc yêu mù trời mịt đất tàn sát con cháu Tiên Rồng, ai trúng phải thời chết liền ai hít phải thời tiêu ra nước, Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng chết la chết liệt Thần Chủ Dược Vương tức tốc bay lên không trung niệm chú hàng nghìn linh thần Dược Vương xuất hiện, mỗi người trút bầu hồ lô, linh dược tuôn ra hóa giải yêu độc khí độc cứu Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, Truyền Nhiễm Độc Vương mặt muỗi tức quá hóa phép cái vòi hút máu tuôn ra yêu kiếm yêu đao trùng trùng hiện càn quét con cháu Tiên Rồng, tiêu diệt Linh Thần, Thần Chủ Trí Huệ, Thần Chủ Ánh Sáng, Thần Chủ Quang Minh, Thần Chủ Tài Năng, bay lên không trung bao vây quyết một còn một mất với Truyền Nhiễm Độc Vương, Thần Chủ Trí Huệ dùng kim cang thần công đánh tới, Thần Chủ Ánh Sáng, ném lên không trung một vòng kim cang tảo ra muôn đạo hào quang hút sạch yêu đao, yêu khí, rồi từ trên không lao thẳng đánh xuống đầu Truyền Nhiễm Độc Vương, Truyền Nhiễm Độc Vương khiếp vía kinh hồn tàn hình né tránh. Cùng lúc ấy Thần Chủ Minh Quang nén một thần đao lên không trung hô biến, tức thời thần đao nổ lên ầm ầm trở thành thần đao khổng lồ tỏa ra muôn đạo hào quang chém xuống, với một tốc độ kinh hồn, Thần Chủ Tài Năng thấy Truyền Nhiễm Độc Vương có vẻ yếu thế ra sức hóa phép chống trả lại Thần Đao, chống trả lại vòng kim quang ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận bằng ném lên không trung Thần Kiếm niệm chú hô biến tức thời Thần Kiếm biến hóa ra thành năm Thần Kiếm tỏa ra muôn đạo hào quang lao xuống nhanh như tia chớp đâm chết Truyền Nhiễm Độc Vương mặt muỗi.

Thế là bỏ mạng lìa đời

hung sùng ác sát hết rồi hại dân

Ác lai ác báo xưa nay

Luật trời há dễ có sai bao giờ

Thịt nát hồn đọa muôn đời

Bơ vơ vất vưỡng mãi thời âm ti

Thiện lành lại chẳng muốn đi

Hung tàn bạo ác sa chân lao vào

Hồn linh sa đọa Âm Tào

Muôn đời vạn kiếp biết ngày nào ra.​Nói về con cháu Tiên Rồng Anh em Da Đen giống dân Kim Ngọc thắng thế như nước vỡ bờ ào ào bay tới quét sạch Yêu Tinh Quỷ dữ thế là cánh Nam toàn thắng con cháu Tiên Rồng hò reo vang dậy.Nói về Ô Long Linh Cung, cánh Bắc, cánh Nam, trận chiến xãy ra mỗi lúc một dữ dội, những tử sĩ vì chính nghĩa, được CHA TRỜI MẸ TRỜI tiếp dẫn linh hồn siêu sanh lên các tần trời hưởng phước, sống mãi trong cảnh giàu sang thiên đàng cực lạc an vui hạnh phúc, những người còn sống thời reo hò chiến thắng, cánh Nam, cánh Bắc quân yêu tinh quỷ dữ đã bị thất bại dưới sức mạnh muôn người như một, hoàn toàn chết sạch không còn một tên.5 Đây nói về cánh Tây Ô Long Linh Cung, Thần Chủ Điều Binh, Thần Chủ Khiển Tướng, hàng trăm Thần Chủ Khoa Học, Thần Chủ Tuyết, cùng hàng trăm Thần Chủ Khác, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, trấn giữ cánh Tây, thấy hướng Tây mây đen xuất hiện cuồn cuộn mỗi lúc một đen trời mịt đất, dông bão nổi lên ầm ầm kéo tới mỗi lúc một gần tàn phá dữ dội nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, yêu tinh quỷ dữ vừa kéo đến địa phận phía tây Ô Long Linh Cung thời hàng vạn tiến quát nổi lên tiêu diệt Yêu Tinh Quỷ dữ tiến lên tiến lên thế là con cháu Tiên Rồng anh em da đen ào ào xông tới đánh tới tấp tiêu diệt yêu tinh quỷ dữ như vũ bão.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng :

Cuộc đời xâm lược kiếp chung quy

Bỏ xác phơi thây chẳng được gì

Linh hồn sa đọa ôi muôn kiếp

Hung tàn bạo ác có ra chi.​Trận chiến mỗi lúc một dữ dội Yêu Tinh Quỷ dữ đánh không lại chết la chết liệt, thây chất thành đống xác phơi thành gò, Tàn Độc Ác Vương mặt sói, thấy con cháu Tiên Rồng mạnh như thát lũ cuồn cuộn như muôn nghìn sóng dữ phủ tới ầm ầm tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ liền bay lên không trung, thổi ra biển lửa thiêu đốt Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lửa Yêu nhanh chóng phủ ra khắp cả hư không đỏ rực cả bầu trời, phủ xuống thiêu đốt Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, Thần Chủ Điều Binh liền bay lên hư không phất binh phù hóa ra một trận mưa, chống trả lại lửa yêu tinh, nhưng không dập tắt được Thần Chủ Tuyết thấy mưa không dập tắt được lửa yêu tinh liền bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn Thần Tuyết hiện ra, thổi ra bão tuyết cuốn sạch lửa yêu tinh, Thần Chủ Khiển Tướng, không bỏ lở cơ hội liền phất ấn phù hóa ra sấm chớp đánh xuống ầm ầm làm cho Tàn Độc Quỷ Vương Mặt Sói chống trả mệt nhừ, hàng nghìnThần Chủ Khoa Học điều khiển hàng nghìn con rô bốt bảo bối bay lên không trung đồng loạt phóng ra tia lửa diện xuyên thủng sắt đồng tiêu diệt Tàn Độc Quỷ Vương mặt sói, Tàn Độc Quỷ Vương khiếp hãi kinh hoàng tàn hình trốn chạy, nhưng đã muộn bị hàng nghìn tia lửa điện từ hàng trăm bảo bối rô bốt phóng ra thiêu hủy thành tro bụi, tướng lĩnh yêu tinh đã chết con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng anh em da đen thừa thắng xông lên như vũ bão ào ào cuộn tới quét sạch yêu tinh quỷ dữ không còn một mống, chẳng sống một tên. Thế là trận chiến cánh tây Yêu, Tinh, Quỷ dữ do do Tàn Độc Quỷ Vương mặt sói chỉ huy tấn công vào Ô Long Linh Cung đã bị anh em da đen con cái, cháu chắt, chút chít thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ. Không có gì sung sướng hơn là chết vì nhân loại anh em, chết cho chính nghĩa, cái chết không những không đáng sợ mà là cái chết vô cùng hạnh phúc cái chết siêu thoát về trời. Ngược lại những linh hồn ác quỷ, chết là bơ vơ, chết là đọa lạc, chết là đau khổ vì nghiệp ác của mình, những người chỉ biết sống cho dục vọng tham tàn bạo ác của mình, mà quên đi nhân quả xoay vần, gieo ác để rồi gặt ác, sự chết quả thật là rất quan trọng, chết vì sai đường lạc Cội, chết cho gian tà, chết cho phi nghĩa, là cái chết xấu xa và đầy đau khổ. Xem yêu tinh quỷ dữ kia, chết mà linh hồn bơ vơ đọa lạc khốn khổ vô cùng, đó chính là cái chết sai lầm ghê gớm, không mong gì trở lại loài cầm thú, nói gì đến đầu thai làm người, những người đại gian đại ác cũng thế, khi chết đi không mong gì trở lại làm người được nữa, bỏ mất cơ hội về trời, cơ hội thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Họ nào có biết khi chết linh hồn không đem theo được bất cứ cái gì, thậm chí thể xác cũng phải bỏ lại, nói gì đến giang sang sự nghiệp, tiền tài danh lợi, chết chỉ mang theo cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà thôi, thiện thời siêu sanh về trời, ác thời đọa xuống các tần địa phủ, đơn giản thế thôi, con cháu Tiên Rồng hy sinh vì đại nghĩa, bảo vệ sự tồn vong của nhân loại con người, nên nương theo hào quang châu báu siêu sanh hết thảy về trời, sống trong thế giới vĩnh hằng an vui tự tại.6 Những người còn sống tiếp tục ở lại chốn trần gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, tu luyện tiến hóa linh hồn, thành sống theo Thiên Ý Cha trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, yêu tinh quỷ dữ chuyên tâm làm hại con người, thậm chí hút máu ăn thịt con người, yêu tinh quỷ dữ sống thời con người phải khốn, phải khổ, chúng ra tay tàn hại nhân loại con người, buột lòng nhân loại con người con cháu Tiên Rồng tử chiến với chúng đêm lại sự bình yên cho nhân loại con người.7 Đây nói về cánh đông Ô Long Linh Cung, Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, hàng trăm Chủ Thần khác, cùng hàng vạn vạn Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, trấn thủ ở cánh đông Ô Long Linh Cung, nhìn thấy phía đông mây đen xuất hiện càng lúc càng nhiều tối trời mịt đất kéo tới mỗi lúc một gần dông bão ầm ầm kinh hồn bạc vía, cây cối nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, tiếng gào thét yêu tinh quỷ dữ đinh tai nhứt óc, chúng ào ào xông vào địa phận phía đông của Ô Long Linh Cung, thời hàng vạn tiếng quát nổi lên tất cả xông lên tiêu diệt chúng đi, Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, lớp bay trên không lớp phi trên mặt đất trùng trùng lớp lớp như nước vỡ bờ ầm ầm lao tới xáp lá cà tử chiến với Yêu, Tinh, Quỷ dữ, Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, pháp thuật thần thông võ nghệ cao cường, yêu tinh quỷ dữ bị đánh tơi bời, phơi thây bỏ mạng lớp lớp, yêu tinh quỷ dữ coi bề yếu thế đánh không lại con cháu Tiên Rồng, kinh hồn khiếp vía, bổng nghe tiếng quát dữ dội Tàn Khốc Quỷ Vương mặt chuột xuất hiện bay lên không trung xông thẳng vào Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, hóa ra yêu khí đánh tới ầm ầm càn quét con cháu Tiên Rồng, tung hoành ngang dọc như vào chổ không người, con cháu Tiên Rồng ngã rạp như rạ sức mạnh pháp thuật của Tàn Khốc Quỷ Vươngkhông ai địch nổi, kiếm đao chém không chết đâm không thủng, quả là một Quỷ Vương lợi hại vô cùng, Thần Chủ Hổ múa binh khí đánh tới thần lực tuôn ra ầm ầm chận đánh Tàn Khốc Quỷ Vương, Tàn Khốc Quỷ Vương xem thường đưa yêu khí lên chống đở, ầm một tiếng kinh thiên động địa, Tàn Khốc Quỷ Vương không hề hấn gì, còn Thần Chủ Hổ thời liểng xiểng muốn ngã, Tàn Khốc Quỷ Vương lao tới kết thúc tiêu diệt Thần Chủ Hổ, thấy Thần Chủ Hổ lâm nguy Thần Chủ Voi, Thần Chủ Đại Bàng, Thần Chủ Sư Tử, kẻ kiếm người đao, kẻ chưởng, người chỉ, như tia chớp đánh tới, Tàn Khốc Quỷ Vương, phát chưởng chống trả, ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận, Thần Chủ Hổ hồi phục công lực xông vào múa binh khí vù vù tấn công trở lại, Tàn Khốc Quỷ Vương một mình chống trả với bốn thần chủ không dễ gì đánh bại cho được, trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa cát bay đá chạy ầm ầm. Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lấy lại khí thế ào ào xông lên tiêu diệt Yêu. Tinh, Quỷ dữ như chẻ tre. Lại một tiếng quát long trời lở đất, xuất hiện Tàn Bạo Yêu Vương mặt nhện, phất tay một cái tức thời Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, hàng vạn người bay đi lông lốc, ai nấy đều kinh hồn bạc vía, Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, đồng loạt hóa phép ra tay tấn công, Thần Chủ Đất bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn linh thần Thổ Địa hiện ra, mỗi Linh Thần mỗi loại vũ khí tấn công vào Tàn Bạo Yêu Vương, Tàn Bạo Yêu Vương thổi ra một đạo yêu khí quét sạch linh thần Thổ Địa, Thần Hồn linh thần Thổ Địa liền ẩn mình vào hào quang châu báu sắc vàng rực rỡ siêu sanh lên các tần trời. Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, thấy Tàn Bạo Yêu Vương quá lợi hại, kẻ múa kiếm, người múa đao, kẻ múa chưởng, người múa chỉ từ bốn hướng tám hướng tấn công vào Tàn Bạo Yêu Vương. Tàn Bạo Yêu Vương xem thường vận công thần lực tuông ra chống trả ầm ầm đùng đùng, Thần Chủ Đất, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, Thần Chủ Núi, bị thần lực của Yêu Vương đánh cho liểng xiểng, Tàn Bạo Yêu Vương quát lên một tiếng, Ta đưa các ngươi về bên kia thế giới, tức thời yêu vương phất tay trời đất dường như đảo lộn, một luồn yêu lực tuôn ra kết liễu đời năm Thần Chủ, bổng trên không tiếng quát nổi lên, Yêu Tinh chớ hổn láo, tức thời muôn đạo hào quang đánh xuống, thần lực yêu tinh tan biến tức khắc, Tàn Bạo Yêu Tinh mặt nhện, kinh hồn nhìn lên thấy ba mươi vị mới xuất hiện hào quang sáng chóa, bằng quát lên các ngươi là ai, Đại Thiên Thiênquát lũ Yêu Tinh các ngươi hung bạo tàn ác nghịch lại Ý Trời thời khó mà bảo toàn tánh mạng, Đại Địa Địa nói xử chúng đi tức thời mỗi người đánh ra một đạo kim quang sấm sét nổi lên ầm ầm như thiên la địa võng bao vây đánh xuống đầu Tàn Bạo Yêu Vương mặt nhện, Tàn Bạo Yêu Vương chống đở không nổi trước sức mạnh liên hợp tấn công Hậu Đế Ông Bà tối cao tổ tổ tổ đành phải tan thây nát thịt, bỏ mạng nơi sa trường.

Thơ rằng :

Tàn Bạo Yêu Vương được cái gì

Tàn đời bỏ mạng được cái chi

Nghịch lại thiên công hồn sa đọa

Muôn kiếp nghìn đời họa liền khi

Tham Tàn bạo ác gieo chết chóc

Vinh quang không thấy, thấy âm ti

Hồn linh vùi dập nơi bão tố

Địa ngục giam cầm cảnh khốn nguy.​Nói về Tàn Khốc Quỷ Vương mặt chuột, một mình chống trả với bốn Thần Chủ, trúng chưởng, trúng kiếm, trúng đao, trúng chỉ, cuối cùng đành phải to mạng chết thê chết chết thảm, con cháu Tiên Rồng thừa thắng xông lên quét sạch Yêu Tinh Quỷ dữ không còn một mống, không sống một tên. Thế là cánh Đông của Yêu, Tinh, Quỷ dữ do hai con Yêu Tinh chúa Tàn Bạo Yên Vương, Tàn Khốc Quỷ Vương dẫn đầu tấn công vào Ô Long Linh Cung đã bị anh em da đem con cháu Tiên Rồng, giống dân Kim Ngọc thời Hậu Đế đánh bại xóa sổ không còn một tên.8 Nói về Ông Bà tổ tổ tổ hậu đế, sau cuộc đại chiến với yêu tinh quỷ dữ, thời bổng giác ngộ ra một điều, trần gian không phải là nơi bình yên, mà chỉ là trần gian cõi tạm, đầy dẫy vô thường phước họa chen lấn cuộc sống, thiện ác chung đụng cùng nhau, phiền não vì thế mà phát sanh, dễ đi vào con đường sa đọa, sống ở đời con người lo đủ thứ , hết chuyện nầy đến chuyện nọ, hết chuyện nọ đến chuyện kia, lo cho lúc sống, không mấy ai lo cho lúc chết, và khi chết linh hồn mang theo những gì, vạn vật có sanh là có tử, không ai là không chết dù cho thọ tới đâu cũng phải chết, khi chết linh hồn ra đi đơn độc, dù cho đó là vua , chúa, nếu không chửng bị trước linh hồn sẽ bơ vơ ngơ ngác, không biết mình về đâu, và sẽ tới đâu. Vì giác ngộ như thế nên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quyết định rời bỏ trần gian về trời, theo chân Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ tổ khi ổn định lại cuộc sống cho con cái, cháu chắt, chút chít.Long Hoa Pháp Tạng Kinh. Bộ kinh nhân loại con người tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ tiến về làm chủ vũ trụ. Hạ Thiên Thế Giới.Hết phần 4 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 4

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 4Phần 5ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ1 Đây nói về giống dân Huyết Ngọc anh em Da Đỏ dồn hết lực lượng về Xích Long Linh Cung, quyết tử chiến với Yêu Tinh Quỷ dữ một trận, nơi cửa Bắc Xích Long Linh Cung Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét, cùng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ nơi đây, chờ đợi yêu tinh quỷ dữ đến là quyết chiến, từ xa xa nơi biển sa mạc mây đen kéo tới một lúc một gần bão cát mịt mù quả là khủng khiếp mây đen ập vào đất liền bão tố ầm ầm nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, chúng tràn tới địa phận cánh bắc của Xích Long Linh Cung, tức thời hàng vạn tiếng quát chấn động không gian, tiến lên tiêu diệt bọn chúng, thế là anh em Da Đỏ khí thế dời non lấp biển con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, ào ào bay tới lớp trên không lớp dưới đất, cung, kiếm, tên, đao, giáo, mác, chém, đâm, bắn, đánh, xối xả xào Yêu Tinh Quỷ dữ, ra sức quét sạch những tên xâm lược thôn tính con người, trận chiến ầm ầm cát bay đá chạy, đen trời đen đất lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, con cháu Tiên Rồng tinh thần quyết tử, lớp nầy ngã gục, lớp khác xông lên đánh cho Yêu Tinh Quỷ dữ khiếp vía kinh hồn, Độc Ác Tinh mặt bò cạp, thấy yêu tinh quỷ dữ đánh không lại con người chết la chết liệt, bằng hét lên như sấm nổ bay lên không hóa phép hóa ra lửa dữ đỏ rực cả bầu trời thiêu đốt Thần Dân, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Chủ Mây, Thần Chủ Mưa, Thần Chủ Gió, anh em da đỏ hợp tác hóa biến thành trận mưa đập tắc lửa dữ yêu tinh, Độc Ác Tinh mặt bò cạp thấy phép mình bị phá, tức giận vô cùng hóa phép thổi ra yêu ầm ầm tiêu diệt con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ, Thần Chủ Sấm, Thần Chủ Sét bay lên không trung hóa sấm sét đánh xuống, làm tan biến hết thảy yêu khí, Độc Ác Tinh phùng mang trợn mắt hóa ra hàng nghìn Độc Ác Tinh thổi ra yêu kiếm, yêu đao, tràn ngập chiến trường lao tới tàn sát con cháu Tiên Rồng, vô cùng lợi hại, anh em da đỏ chết thôi vô số. Thần Chủ Mây, ném lên hư không thiên quang đao, phát tỏa ra muôn đạo hào quang chống trả yêu khí yêu đao, Thần Chủ Mây, ném lên không trung địa quang đao tỏa ra muôn đạo hào quang chống trả lại yêu đao yêu khí của yêu tinh, Thần Chủ Gió thổi ra Đao Khí, Kiếm Khí chống trả lại đao khí yêu khí của yêu tinh, Thần Chủ Sấm, Sét thời hóa ra sấm sét đánh xuống, trận chiến đấu phép càng lúc càng kịch liệt kinh hồn bạc vía, Độc Ác Tinh mặt bò cạp, càng đánh càng yếu thế trúng liền một tia sấm sét bị trọng thương, định hóa phép chuồng mất, nhưng không kịp bị đao khí kiếm khí băm nát như tương, thế là rồi đời một ác tinh tàn bạo. Con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, ào ào bay tới bao vây đánh cho Yêu Tinh Quỷ dữ không còn manh giáp những tên còn sống sót tan biến vào hư không trốn biệt vào hang động thâm sâu hàng trăm nghìn năm không dám xuất hiện không dám lo đầu ra nữa, thế là anh em da đỏ cánh Bắc trấn giữ cửa Bắc Xích Long Linh Cung chiến thắng yêu tinh quỷ dữ ho reo vang dậy.2 Những linh hồn tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa vì nhân loại con người, được CHA TRỜI , MẸ TRỜI, cứu vớt linh hồn về trời hết thảy, văn hóa cội nguồn vô cùng quang trọng, văn hóa tối cao, văn hóa cần thiết cho tất cả mọi người, văn hóa lịch sử ông cha, văn hóa làm sáng tỏ sống chết, sinh tử, siêu đọa của mỗi con người, đời đạo viên dung. Tuy đang sống, nhưng cũng đã lo cho khi chết, có nghĩa là hướng thiện, làm bao nhiêu việc phúc lành, đó là lối sống chân thiện hoàn mĩ, có người cho rằng chết là hết, không còn gì nữa, đây là ý nghĩ sai lầm, vô cùng tai hại, vì có ý nghĩ như thế nên họ không ngại làm bao nhiêu là điều ác, để rồi gánh hậu quả, tai họa muôn kiếp vạn đời, thảm thương thay. Nói về cánh Nam Xích Long Linh Cung, Thần Chủ Đất Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, cùng Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, hàng vạn vạn người, trấn thủ ở nơi đây chờ yêu tinh quỷ dữ đến là tử chiến. Con người muốn sống yên cũng không được con người luôn luôn khốn khổ với chúng, chúng luôn luôn tìm con người để hảm hai để ăn thịt, không những chúng ăn thịt con người, mà còn tàn phá sự sống của con người, chúng tìm trăm phương nghìn kế hại con, càng tàn độc đối với con người chúng càng vui sướng, vì thế con Cháu Tiên Rồng chỉ còn quyết tử với chúng, để bảo vệ sự bình yên cho nhân loại đồng bào, anh em năm màu da khắp cùng mặt đất.3 Giống dân Dân Huyết Ngọc, anh em da đỏ, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, trấn thủ ở cánh nam Xích Long Linh Cung, nhìn thấy xa xa hướng Nam mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều, rồi phủ kín vùng trời phía nam mây đen cuồn cuộn tới đâu bão tố ầm ầm đến đó, mây đen phủ tới đâu là cây cối nhà cửa, đền đài sụp đổ tan tành, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, Yêu Tinh Quỷ dữ ào ào tràng vào địa phận cánh nam Xích Long Linh Cung, tức thời hàng vạn tiếng quát nổi lên vang dội trời đất, tiến lên tiêu diệt Yêu, Tinh, Quỷ dữ thế là con cháu Tiên Rồng anh em da đỏ giống dân Huyết Ngọc như nước vỡ bờ lớp bay trên không lớp bay dưới đất gươm, đao, giáo, mác, chém tới ầm ầm tấn công Yêu, Tinh, Quỷ dữ như thát đổ.

Thơ rằng:

Rồng Tiên ung đúc khí Ông Cha

Dũng khí anh linh cội một tòa

Hiên ngang chống trả Yêu , Tinh Ác

Đồng lòng quyết tử diệt Tinh Ma

Đồng loạt tiến lên rền trời đất

Tung hoành ngang dọc đánh xông pha

Kể chi sanh mạng còn hay mất

Quyết chiến đến cùng quyết chẳng tha.​Trước sức mạnh quyết tử anh em da đỏ, Yêu, Tinh, Quỷ dữ chống trả không lại bị Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, đánh tả tơi.

Thơ rằng:

Kìa chiến trận rền vang không dứt

Tiếng xung phong gầm thét trời nam

Đánh cho yêu quỷ khiếp kinh

Đánh cho lũ quỷ yêu tinh tàn đời

Kìa lũ giặc chôn vùi lớp lớp

Thây chất chồng như núi như non

Khiếp kinh lũ giặc khiếp kinh

Hãi hùng khiếp sợ nát thây tan hồn.​Nói về Hung Tinh Mặt Quạ, nhìn thấy Yêu Tinh Quỷ dữ thây phơi lớp lớp trước sức mạnh của con người, bằng bay lên không trung hóa phép nước phép hiện ra cuồn cuộn phủ tới ầm ầm ngập nhà ngập cửa, ngập đền, ngập đài, nhấn chìm Quân Binh, Thần Tướng. Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, bay lên không trung thổi ra một đạo hào quang, tức thời nước phép yêu tinh biến mất, Hung Tinh Mặt Quạ, thấy phép của mình bị phá tức quá gầm lên một tiếng quạt lia quạt lịa đôi cánh, tức thời dông tố nổi lên ầm ầm càn quét khủng khiếp, Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, chống trả không lại bay như giấy, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Đất, thấy pháp thuật Hung Tinh Mặt Quạ quá lợi hại, liền bay lên không trung hóa phép tức muôn đạo hào quang hiện ra đánh xuống luồn yêu phong kỳ lạ của Hung Tinh, tức thời luồn yêu phong tan biến đâu mất, Hung Tinh Mặt Quạ, thấy phép mình bị phá liền thổi ra năm luồn yêu đao lao tới tiêu diệt năm vị Thần Chủ, năm vị Thần Chủ nào chịu kém, mỗi người đánh ra một đạo kim quang chống trả, ầm ầm đùng đùng đinh tai nhức óc, cuộc chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa, Hung Tinh Mặt Quạ càng đánh càng bị lếp vế định trốn chạy nhưng không còn kịp Thần Chủ Đất, Thần Chủ Núi, Thần Chủ Rừng, Thần Chủ Sông, Thần Chủ Biển, mỗi người ném ra một bảo bối tỏa ra muôn đạo hào quang năm viên minh châu đánh xuống sấm sét ầm ầm đánh Hung Tinh Mặt Quạ tiêu tan thành tro bụi, con cháu Tiên Rồng Thần Binh, Thần Tướng, Thần Dân, thừa thắng xông lên quét sạch Yêu, Tinh, Quỷ dữ, những tên yêu tinh quỷ dữ chạy trốn thoát chết kinh hồn bạc vía, khiếp đảm trốn ẩn nơi thâm sâu cùng cốc không dám ló đầu ra nữa. Thế là cánh Nam của Yêu Tinh Quỷ dữ do Hung Tinh mặt Quạ chỉ huy tấn công vào cửa nam Xích Long Linh Cung đã bị anh em da đỏ giống dân huyết ngọc, con cái, cháu, chắt, chút, chít, thời Hậu Đế đánh bại tiêu diệt xóa sổ. Những linh hồn tử sĩ Thần Binh, Thần Dân, Thần Tướng, vì chính nghĩa, có công diệt yêu tinh quỷ dữ bảo tồn nòi giống con người, được CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tiếp dẫn linh hồn về thượng giới, sống hạnh phúc yên vui trên các cõi thiên đàng cực lạc, bảo vệ chính nghĩa. Có nghĩa là bảo vệ sự sống bình yên cho nhân loại con người, người chết thời về trời người sống thời hò reo vui mừng, chiến thắng, ác tà bảo vệ chân thiện là việc làm cao cả, tà không bao giờ thắng chánh, đó là quy luật xưa nay.
 

Thống kê

Chủ đề
100,796
Bài viết
467,652
Thành viên
339,870
Thành viên mới nhất
IDM Guru
Top