Sửa lỗi Word 2010 2013 2016 xuất hiện lỗi {FORMTEXT}

Sửa lỗi Word 2010 2013 2016 xuất hiện lỗi {FORMTEXT}, sửa lỗi gõ word bị dấu cách, chữ trong word bị gạch chân răng cưa màu xanh, màu đỏ

Các bạn vào cài đặt Option, tab Advanced. Cuộn chuột xuống dưới, trong mục Show document content, bỏ tick ở ô Show field codes instead of their values. Kích OK để lưu và đóng lại là xong.

sua-loi-xuat-hien-FORMTEXT.png
 
Top