Tên tiếng Nhật của bạn là gì khá hay

Tên tiếng Nhật của bạn là gì khá hay

Đây là danh sách những chữ cái theo tên của bạn ghép vào khá hay

ten-tieng-nhat-cua-ban.jpg


A - ka
B - tu
C - mi
D - te
E - ku
F - lu
G - ji
H - ri
I - ki
J - zu
K - me
L - ta
M - rin
N - to
O - mo
P - no
Q - ke
R - shi
S - ari
T - chi
U - do
V - ru
W - mei
X - na
Y - fu
Z - zi

Mình tên tiếng Nhật là: Chikitori :v cũng vần đó chứ
 
  • Chủ đề
    ten tieng nhat ten tieng nhat cua ban ten tieng nhat hay
  • Top