tìm việc

Mình đang tìm việc làm thêm gia sư online, mình có tiếng anh 6.5 ielts mng có kinh nghiệm giới thiệu mình với
 
Mình cũng như bạn, đang tìm công việc làm thêm gia sư online mà không biết trung tâm nào uy tín không? Cũng tham khảo vài trung tâm mà thấy cũng có nhiều phốt, làm việc vất vả mà lương chậm, nợ lương, đồng nghiệp thì tranh đấu nhau... thấy cũng rén. Không biết có nơi nào làm việc ổn áp không ta? 🙁
 
Top