Tình hình ứng phó với cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây của Việt Nam

Cơn bão Noru được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử 20 năm trở lại đây. Cơn bão đã càn quét qua Philippines gây thiệt hại rất lớn. Đảng và Nhà Nước đã có những biện pháp để ứng phó:
 
  • Chủ đề
    xã hội
  • Top