Xin mời [you] hãy show tốc độ internet đang dùng

Gói VNPT của mình đang dùng :)) còn các bạn mạng như nào ý nhỉ thì hãy show lên đây để đấu với mọi người nào

vforum.vn-557018-9850438713.png


vforum.vn-557018-ukvxbpb.jpg
 
 • Chủ đề
  internet mang đo tốc độ
 • latruongthinh

  Gà nhất Forum
  Viettel dạo này tăng băng thông ảo ghê nhờ, quan trọng là giờ cao điểm có sài được không :brd: :troll2:
   
  C[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ái t[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ốc [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]đ[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ộ m[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ạng m[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ình ch[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ẳng bao gi[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ờ [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]đ[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ể [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ý[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
  Top