công nghệ dry fiber

  1. TCBC

    Epson công bố PaperLab: hệ thống chế tạo giấy không sử dụng nước

    (vfo.vn) Epson Đông Nam Á (Epson SEA) chính thức đánh dấu việc chuyển đến trụ sở khu vực mới tại Alexandra TechnoPark, Singapore thông qua một sự kiện ra mắt đặc biệt diễn ra đồng thời tại trụ sở và được truyền trực tuyến vào ngày 08/09/2021. Trụ sở mới của Epson Đông Nam Á sở hữu hai Trung tâm...
Top