lop 11

 1. C

  Dàn ý Những cảm nhận sâu sắc của anh (chị) qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

  Hướng dẫn lập dàn ý “Những cảm nhận sâu sắc của anh (chị) qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Mỗi chúng ra sinh ra đều có một số phận và hoàn cảnh khác nhau, mỗi chúng ta không ai có thể chọn cách chúng ta sinh và chọn cách mà chúng ta...
 2. C

  Dàn ý Phân tích bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Trong nền văn thơ Việt Nam ta có những nhà văn, nhà thơ rất nổi tiếng với các tác phẩm của mình. Các tác phẩm thơ văn thường nói đến cuộc sống con người, đến cuộc sống của...
 3. C

  Dàn ý suy nghĩ bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay

  Hướng dẫn lập dàn ý “suy nghĩ bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Cuộc sống có muôn vàng khó khăn và thử thách, chúng ta vượt qua những điều đó mới có thể tồn tại và phát triển trong cuộc sống này. Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng, phấn đấu, nỗ lực để...
 4. C

  Dàn ý Nghị luận suy nghĩ về bệnh thành tích

  Hướng dẫn lập dàn ý “Nghị luận suy nghĩ về bệnh thành tích” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Cuộc sống có muôn vàng khó khăn và thử thách, chúng ta vượt qua những điều đó mới có thể tồn tại và phát triển trong cuộc sống này. Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng, phấn đấu, nỗ lực để có...
 5. C

  Dàn ý Nghị luận suy nghĩ về thái độ thiếu trung thực trong thi cử

  Hướng dẫn lập dàn ý “Nghị luận suy nghĩ về thái độ thiếu trung thực trong thi cử” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sinh ra và lớn lên chúng ta không thể lựa chọn cách mình sinh ra cũng như cách mình được nuôi dưỡng để lớn lên. Nhưng cho thế nào đi...
 6. C

  Dàn ý Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay qua bài Từ ấy

  Hướng dẫn lập dàn ý “Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay qua bài Từ ấy” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Tố Hữu là một nhà thơ lớn của dân tộc, ông được mệnh danh là “ con chim đầu đàn” của thơ ca cách mạng Việt Nam. Những tác phẩm thơ của ông luôn gắn với con người giải phóng dân tộc...
 7. C

  Dàn ý Ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao

  Hướng dẫn lập dàn ý “Ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình. Huy Cận được...
 8. C

  Dàn ý Theo anh(chị) làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh- sạch-đẹp

  Hướng dẫn lập dàn ý “Theo anh(chị) làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh- sạch-đẹp” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Môi trường ngày càng ô nhiễm, cuộc sống của con người ngày càng bị đe dọa. cùng với sự phát triển công nghệ, công nghiệp hóa hiện đại hóa cùng với...
 9. C

  Dàn ý Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

  Hướng dẫn lập dàn ý “Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Đất nước ta đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử, những năm tháng bao thăng trầm, gian khó và khổ cực. có trải qua nhữ thế thì chúng ta mới biết những gì gắn...
 10. C

  Dàn ý Tinh thần thơ mới qua bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh

  Hướng dẫn lập dàn ý “Tinh thần thơ mới qua bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng...
 11. C

  Dàn ý Phân tích nhân vật Bê li cốp trong Người trong bao

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích nhân vật Bê li cốp trong Người trong bao” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình. Huy Cận...
 12. C

  Dàn ý Phân tích nhân vật Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích nhân vật Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình...
 13. C

  Dàn ý Phân tích nhân vật Đan Thiềm trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích nhân vật Đan Thiềm trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình...
 14. C

  Dàn ý Phân tích bài thơ Tương tư -Nguyễn Bính

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài thơ Tương tư -Nguyễn Bính” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình. Huy Cận được sinh ra...
 15. C

  Dàn ý Phân tích Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Đất nước Việt Nam có 1 thời kì rơi vào tình hình khủng hoảng đó là thế kỉ XIX. Việt Nam vào thời đó việc chọn nahan tài dần dần suy tàn, tệ mua bán quan chức phổ biến. để nói lên tình hình đó...
 16. C

  Dàn ý Phân tích trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uy quyền

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uy quyền” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình. Huy...
 17. C

  Dàn ý Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận trích Romeo và Juliet

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận trích Romeo và Juliet” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng...
 18. C

  Dàn ý Phân tích bài thơ Chiều tối trích Nhật ký trong tù của HCM

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài thơ Chiều tối trích Nhật ký trong tù của HCM” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình...
 19. C

  Dàn ý Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình. Huy Cận được sinh...
 20. C

  Dàn ý Phân tích Đám tang lão Gô ri ô

  Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích Đám tang lão Gô ri ô” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn. Các nhà thơ đều cống hiến sức mình cho nền văn học của nước ta với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. mỗi nhà thơ đều mang một phong cách thơ dặc sắc và nổi bật cho riêng mình. Huy Cận được sinh ra trong một...
Top