m30

  1. TCBC

    GIGABYTE công bố SSD M30 Series PCIe 3.0 x4 mới: lớp PCB đồng dày 2x độc quyền, dung lượng tùy chọn: 1TB và 512GB

    (vfo.vn) Vừa qua, GIGABYTE đã công bố dòng M30 (M30 Series) - SSD NVMe M.2 mới nhất được sử dụng lớp PCB đồng dày 2x, kế thừa công nghệ Ultra Durable, giao diện PCIe 3.0 x4, bao gồm 2 tùy chọn dung lượng: 1TB và 512GB. Khi xét theo tiêu chí hiệu suất dựa trên chi phí, SSD PCIe 3.0 có thể vẫn...
Top