Sách Hay Mỗi Ngày

shopoga

✩✩
9 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, linh hồn sống mãi, nhất là linh hồn đã tu luyện được nhiều thiện căn, thời về sống ở non tiên, về sống trên các tần trời là hợp tình hợp lý nhất, trần gian cõi tạm chúng ta còn không muốn ở, huống chi là các tần địa phủ thời lại càng xa lánh hơn, vì thế chúng ta không bao giờ nghĩ tới điều ác, nói chi đến hành ác làm hại nhân loại anh em đồng bào cùng chung một cội một nguồn .10 Vì làm ác làm hại nhân loại anh em đồng bào, chính là làm hại lấy mình. Phải nói là phạm vào đại trọng tội hành ác đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, thời con đường về non tiên về trời coi như chấm dứt, hết kiếp trần gian thời đọa luôn linh hồn xuống các tần địa phủ, rồi hình thành lên xã hội địa ngục, khốn khổ không biết bao giờ chấm dứt.11 Chúng ta đến được non tiên cực lạc thời chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của việc hành thiện, hành thiện sẽ đưa chúng ta đến cõi trời hạnh phúc sống mãi an vui, bằng chứng chúng ta đã đến cõi non tiên, đang ở phía Nam của dãy núi Thiện Kiến, dãy núi thứ 4 tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi đỉnh cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là đất báu rộng lớn nhiều vô biên, không bao giờ ở cho hết, nhất là củ quả, hoa trái, cỏ, cây, khí, nước, ở đây tràn ngập khắp nơi vô cùng quý hiếm, nhất là quả vàng, trái ngọc, nhân sâm đào tiên, chỉ cần ăn một quả, thời cũng thọ lên mười nghìn năm, chỉ cần tắm một lần nơi suối tiên cũng đã thay da đổi thịt, trải mãi không già, quả là còn gì sung sướng hơn là làm chủ non tiên, với tài khoa học của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, non tiên, kiến trúc xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu đẹp vô biên, kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng điện ngọc, cổ kính hiện đại, kỳ vĩ, trang nghiêm, đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga đồ sộ, lộng lẫy xinh đẹp, cuộc sống cực đại giàu sang, sống lâu, không ốm đau bệnh tật, trẻ mãi không già, tự do, tự tại, hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, quả là hướng về cội nguồn hành thiện không uổng kết quả làm chủ non tiên cực lạc, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thuyết giáo xong, thời có hơn 50 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, cơ nghiệp giàu sang vĩnh cửu. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây, thời đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cảnh giới cấp cao ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Thiện Kiến bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi Đảm Mộc bay đi, cứ một lần bay lên cảnh giới cao hơn. Thời vận tốc bay cũng nhanh hơn đoàn người bay qua biển hương thủy thứ 4, rộng 1 vạn dặm, đoàn anh em da đỏ giống dân huyết ngọc bay không bao lâu thời tới dãy núi Đảm Mộc xa xa nhìn dãy núi Đảm Mộc, hào quang châu báu vàng ngọc tỏa lên rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng, Dãy núi Đảm Mộc cao hun hút vượt qua hơn ngìn tần mây, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hơn nghìn tần mây bay lên trên đỉnh núi, Đảm Mộc ở trên hư không nhìn xuống dãy núi Đảm Mộc, ai nấy không khỏi rung động trước vẻ đẹp non tiên hùng vĩ kỳ bí kỳ bí vô cùng, rừng tiên rậm rạp, đá vách cheo leo, hào quang muôn màu muôn sắc. Hàng nghìn suối thác tuôn chảy âm thanh êm dịu lạ kỳ, non tiên chim muôn vạn thú loài nào cũng hiền thấy người liền bay đến ca hát ,sắc màu sặc sỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ.Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay xuống phía bên kia chân núi, núi Đảm Mộc to lớn hơn những dãy núi đã đi qua rộng lớn vô cùng anh em da đỏ vượt qua không biết bao nhiêu là đại ngàn đồi rừng bậc thang bạt ngàn bát ngát, đồng cỏ thảo nguyên rộng lớn xa tắp như nối liền với chân trời, vách núi cheo leo hiểm trở đến kỳ lạ.Sông suối uốn lượn ngoằn ngoèo rượt đuổi chân trời hun hút. Hoa thơm quả lạ tỏa khắp nơi làm cho con người khoan khoái thỏa mái không còn mệt mõi đói khóc chi cả sự kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ hạ chân xuống khu rừng đồi rộng lớn xa thăm thẳm, phía trên là thảo nguyên bao la, bạt ngàn, ai cũng cảm thấy sống nơi đây quả là một nơi lý tưởng không nơi nào bằng, vẻ đẹp nơi đây không bút mực nào diễn tả cho hết.

Thơ rằng:

Cỏ tiên mướt mượt chân trời

Hoa tiên tràn ngập dệt thời mùa xuân

Rừng tiên quả ngọt sum sê

Thác tiên khúc hát tóc thề xỏa buông

Dưới sông in bóng chim muôn

Cheo leo vách núi gió hôn lưng đồi

Báu châu vàng ngọc ngập tràn

Đất trời sáng rực sắc màu lung linh

Cảnh quang đẹp lạ cảnh tiên

Đến rồi thời hết muốn đi xuống trần.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 60 triệu người muốn ở lại dãy núi Đảm Mộc sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.12 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Chúng ta về được đến cõi non tiên cực lạc là vì ở chốn nhân gian chúng ta đã làm nhiều phúc thiện, luôn tự sửa mình, làm gương cho con cái, cháu chắt, chút chít, sự sửa mình ấy gieo nhiều phúc thiện đã đưa ta đến với non tiên, khiêm nhượng học tập, cứu giúp lẫn nhau, cùng nhau về trời đó là tấm lòng vàng, ngọc ngà châu báu của linh hồn chúng ta. Vàng bạc ngọc ngà châu báu vật chất không thể nào sánh kịp.13 Theo thiên ý CHA TRỜI, cứu người tức là cứu mình, cứu thiên hạ đồng bào anh em, đó là tấm lòng đại từ đại bi của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Văn Hóa Cội Nguồn là con đường đại đạo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ, đều có đầy đủ trong mỗi lương tâm linh hồn con người, làm ngược lại lương tâm chính mình, chính là hành sự ngược lại Thiên Luật vũ trụ, sẽ bị Thiên Luật xoay chuyển, theo luật nhân quả báo ứng, theo luật nhân duyên, trói buộc mà nhận lấy quả báo tai ương khắp cùng, vì thế hành sự ngược lại Thiên Ý Cha Trời quả báo khổ. Thuận theo Thiên Ý Cha Trời quả phước vui, phước hay họa đều có nguyên nhân của nó, tâm khởi ác, thời ác kéo đến dẫy đầy, tâm nghĩ thiện thời thiện đến như núi như non, chỉ cần một giờ không nghĩ thiện, thời ác sẽ mọc lên, chớ đừng nói chi đến suốt cả đời, không nghĩ đến việc thiện, thời phải nói sự ác trong tâm con người cứ lớn lên như núi như non, thời làm sao mà về trời cho được. Chúng ta đã về tới non tiên, là đã chứng minh chúng ta là những người hành thiện, làm nhiều điều hửu ích cho nhân loại con người, nên chúng ta mới đến được non tiên, bằng chứng chúng ta đang ở phía Nam của dãy núi Đảm Mộc, dãy núi thứ 3, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi đỉnh cao 1 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là rộng lớn vô cùng, không bao giờ ở cho hết, cỏ cây củ, quả, hoa, lá, khí, nước, ở nơi đây vô cùng quý hiếm, quý hơn những dãy núi đã đi qua, chỉ cần ăn một quả rừng tiên, ngửi hương hoa, tắm suối tiên, hít chân khí, cũng đã thọ lên hàng mấy trăm năm, huống chi là ăn quả nhân sâm ngọc, nhân sâm vàng, đào tiên ngọc, đào tiên vàng, thời thọ lên muôn tuổi, huống chi làm chủ non tiên, không những giàu sang vô tận, sống lâu vô kể, mà còn kiến tạo lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, với tài khoa học của chúng ta, thời làm gì không được, muốn gì không được, khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu non tiên, mỗi người tự xây cho mình kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, cổ kính, hiện đại, trang nghiêm, đền, chùa, nhà, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, lộng lẫy xinh đẹp, muốn giàu cở nào cũng được, không ai ngăn cấm, muốn đất báu rộng bao nhiêu cũng có, không ai cản, tự do tự tại, khi nào thấy chán thời tu luyện theo Văn Hóa Cội Nguồn bay lên các tần trời để ở, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong, thời có hơn 60 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài giàu sang trường cửu, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên thời đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cảnh giới cấp cao ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, thọ ký xong Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Đảm Mộc, rồi bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi Trì Trục bay tới, những người giác ngộ về Cội Nguồn ở cấp cao bay trên không trung nhìn biển hương thủy thứ 3 rộng lớn vô cùng, hoa sen ở đây không những xinh đẹp hơn hoa sen những biển hương thủy đã đi qua, mà còn to lớn hơn gấp đôi, với tốc độ bay nhanh không bao lâu vượt qua biển hương thủy thứ ba, tới dãy núi Trì Trục, xa xa nhìn thấy dãy núi Trì Trục, hào quang rực rỡ xinh đẹp vô cùng, núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, bay lên trên đỉnh núi Trì Trục ở trên hư không nhìn xuống dãy núi Trì Trục, không ai là không trằm trồ khen ngợi, vì dãy núi Trì Trục quá đẹp, đẹp hơn những dãy núi đã đi qua, nói về danh lam thắng cảnh kỳ quan kiến tạo của bàn tay Tạo Hóa Tổ Tiên thời không còn chê vào đâu được, nhìn non tiên cực lạc thời quên hết hồng trần biển khổ, cảnh mùa xuân sống động của non tiên hầu như bất tận không bao giờ phai tàn, niềm rung động quê hương non tiên cực lạc, một tình yêu gần gũi không muốn xa non tiên nữa sâu lắng trong linh hồn.Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi , rồi bay xuống bên kia chân núi Trì Trục, không những bay qua hàng nghìn tần mây, vượt qua hàng nghìn cảnh quan vách núi cheo leo, hàng nhìn đồi rừng bạt ngàn cây cối rừng tiên rậm rạp, thảo nguyên đại ngàn bao la, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng hoa quả sum sê, gần bên thảo nguyên bao la thăm thẳm, cao hơn mặt nước biển hương thủy chín mười dặm, nơi đây cảnh quan xinh đẹp thơ mộng lạ thường, chỉ cần nhìn thấy một lần là mãi mãi không quên.

Thơ rằng:

Hoa khoe sắc mời xuân đến ngự

Nhớ đất trời thác dậy gọi non

Thú chim nhộn nhịp hát vang

Non tiên châu báu hào quang sáng ngời

Muôn vạn cảnh nơi nào cũng đẹp

Gió tuyết mây nhè nhẹ điểm tô

Nắng hồng nhớ núi xuống chơi

Thảo nguyên mời gọi chân trời xa xa.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 85 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.14 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, đến đây chúng ta mới hiểu con đường về trời hạnh phúc như thế nào, ở trần gian không thể nào có được cảm giác nầy, sự cảm giác an lạc tâm hồn, an vui tự tại, bao cái khổ nhân thế hầu như đã được trút bỏ, giải thoát sự nghèo, giải thoát sự cực nhọc, giải thoát sự ngu si mê muội, giải thoát phiền não khốn khổ, sống trong một thế giới thanh bình cực lạc.15 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, đến được nơi đây chúng ta mới hiểu, làm thiện giúp người thời được phước báo như thế nào, chúng ta sẽ có tất cả, vì chúng ta đã đến non tiên cực lạc. Muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, muốn ngọc có ngọc, muốn kim cương có kim cương, muốn bao nhiêu cũng được tùy sức chúng ta khai thác lấy. Bằng chứng chúng ta đang ở non tiên châu báu, phía đông của dãy núi Trì Trục, dãy núi thứ 2, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi đỉnh cao 2 vạn 1 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn 1 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi Tu Di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói diện tích lớn kinh khủng, không bao giờ ở cho hết, muốn đất báu bao nhiêu cũng có, rộng mấy cũng được, không sức mà ở, không như trần gian nhỏ hẹp, dân số lên hàng chục tỉ thời chật mất, người đông đất chật, không như ở non tiên đất báu rộng lớn vô biên. Chỉ cần khai thác lấy vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, xây lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, cổ kính, hiện đại, đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp, lộng lẫy trang nghiêm, tùy theo ý thích của chính mình, chốn trần gian không thể nào sánh kịp, dù biết rằng trần gian, cũng có kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, miếu, thất nhưng chỉ toàn là đất đá mà thôi, không như non tiên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng điện ngọc, nhà, chùa, miếu, thất, toàn là ngọc ngà châu báu. Trần gian chỉ là trường đời giả tạm, trường thi tiến hóa linh hồn .Vô thường chuyển xây gặp nhiều chuyện không may, như động đất, núi lửa, nước dân, mưa to, gió lớn, tàn phá không tồn tại, đó là chưa nói đến chiến tranh gươm đao giáo mác, bằng chứng trận chiến với yêu tinh quỷ dữ với loài người chúng ta, chúng đã tàn phá đền đài, cung điện sụp đổ, nhà cửa, tan tành, kiến thiết xây dựng lại hơn trăm năm mới hồi phục lại như cũ, trần gian là cõi vô thường, không phải là cõi bình yêu, vì sao thế, vì trần gian chỉ là trường đời giả tạm, cõi trường thi tiến hóa linh hồn, một là siêu lên, hai là đọa xuống, chính bản thân con người chọn lấy, không ai chọn thay cho mình cả, lên thiên đàng hay xuống địa phủ là do mình chọn lấy vậy.16 Chúng ta đã đến được nơi đây, có nghĩa là chúng ta đã chọn con đường đi lên trở về ngôi nhà chung vũ trụ, con đường hành thiện, theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên cực lạc, làm chủ cuộc đời mình, làm chủ vận mệnh tương lai của mình, đây mới thật sự là hạnh phúc, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong, tức thời có hơn 85 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cơ nghiệp lâu dài vĩnh hằng hạnh phúc. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chấp nhận cho lời thỉnh cầu đó, thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên, thời đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới của ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa la Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm dãy núi Song Trì bay tới.Anh em da đỏ bay qua biển hương thủy thứ 2 vô cùng rộng lớn 3 vạn 1 nghìn dặm không nhìn thấy bến bờ đâu cả, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh như tia chớp, con cái, cháu chắt, chút chít, tăng tốc độ bay theo, nên không ai để ý đến hoa sen nữa, chỉ tập trung bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ bay không bao lâu thời tới dãy núi Song Trì, xa xa nhìn thấy dãy núi Song Trì hào quang châu báu rực rỡ vô cùng đẹp mắt, dãy núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây không thấy đỉnh đâu cả, phải nói là dãy núi song trì đỉnh quá cao, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ liền bay lên đỉnh vượt qua hàng nghìn tần mây vượt bay lên trên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống dãy núi Song trì, không thấy chân núi, đâu cả rộng ra vô tận sâu thăm thẳm, dãy núi to lớn vô cùng, hào quang châu báu rực rỡ hơn mấy dãy núi đã đi qua, phải nói là một dãy núi non tiên quá đẹp, đẹp đến nổi không bút mực nào tả cho hết, vách núi vàng, núi bạc, núi ngọc hùng vĩ cheo leo, xa xa lớp lớp bậc thang rõ nét, đồi rừng bậc thang ngút ngàn xa thẳm. Hầu hết khắp núi non mùa xuân tràn ngập một màu xuân hoa rực rỡ, mây ngũ sắc lớp lớp tần tần như bậc thang mây bắc lên cõi trời, non tiên lúc chiều tà càng đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, làm choán ngộp vẽ đẹp cảnh giới non tiên đối với người xem. Hàng nghìn đàn chim bay lượn trên bầu trời, vài cặp rồng bay về biển hương thủy, phóng hết tầm mắt cũng không thấy hết sức rộng lớn của dãy núi. Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi, liền bay xuống phía bên kia chân núi giáp với biển hương thủy số 1 biển giáp liền với núi Tu Di, đại ngàn dãy núi Song Trì quá rộng lớn anh em da đỏ bay vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, suối sông uốn lượn ngoằn ngoèo rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn bao la, đại ngàn bát ngát phải nói cảnh quang nơi đây tuyệt đẹp lạ làm sao, quang cảnh còn đẹp hơn như tranh vẽ, cõ tiên mơn mởn, rừng tiên cây rậm rạp, quả vàng quả bạc hào quang tỏa rực lung linh làm say đắm lòng người.

Thơ rằng:

Ai về cảnh giới non tiên

Mới hay tiên cảnh vô biên ngọc ngà

Quê tiên đẹp lạ đẹp lùng

Kể sao cho hết ngập tràn xuân bay

Trần gian khổ lắm ai ơi

Sanh già bệnh tử đứng ngồi không yên

Trở về cảnh giới non tiên

Báu châu vàng ngọc vô biên sang giàu

Xuân bay khắp cả bầu trời

Rừng tiên quả ngọc quả vàng lung linh

Đất trời rực ánh hào quang

Hoa đua sắc thắm núi non rực màu

Gió tiên len nhẹ vào hồn

Mây tiên ôm cả một bầu tự do

Tiếng chim giải hết âu lo

Trắng phau thác suối biết bao thắm tình

Non tiên đã bước đến rồi

Trường sanh bất tử vĩnh hằng tiêu diêu

Muốn gì được nấy thiếu chi

An vui tự taị bình yên, yên bình

Tự do dạo khắp đất trời

Không đau không ốm sống đời thần tiên

Non tiên cực lạc non tiên

Tiêu tan hết thảy lỵ phiền tấm thân

Thỏa lòng thỏa chí ước mơ

Cuộc đời hạnh phúc bến bờ tiêu diêu

Thả hồn thanh thản tự nhiên

Biến tan phiền não bình yên cuộc đời

Quê tiên đã đến được rồi

Lo gì chẳng được ngập tràn niềm vui.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh đẹp non tiên, liền quán sát thấy có hơn 90 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống liền thuyết giáo dạy rằng.
 

shopoga

✩✩
17 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đã đến được non tiên, đi vào cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang vĩnh cửu, xây dựng sự nghiệp lâu dài, cuộc sống thiên đàng cực lạc, làm chủ được non tiên, là coi như thành công trên bước đường thiện nghiệp làm chủ vũ trụ, thiện nghiệp chính là sự nghiệp cõi trời, sự nghiệp bất diệt, vì sao chúng ta đi tìm sự nghiệp vĩnh cửu lâu dài, vì linh hồn chúng ta là linh hồn bất diệt, dù trải qua vô lượng kiếp vẩn không thêm bớt thay đổi, linh giác vẩn trước sao sau vậy, không tăng không giảm, không chứng không đắc, chỉ có mê ngộ, gieo nhân thiện, gieo nhân ác làm khổ linh hồn, siêu, đọa , khác nhau, linh hồn đã bất diệt, thời phải tìm sự nghiệp bất diệt để mà sanh sống, vì thế chúng ta mới rời khỏi trần gian giả tạm mà về trời. Bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến non tiên cực lạc, làm chủ non tiên cực lạc, chúng ta đang ở phía Nam của dãy núi Song Trì, dãy núi thứ nhất đứng đầu trong bảy dãy núi, dãy núi cao 4 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nhìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là quá rộng, không bao giờ ở cho hết, dù cho hàng triệu tỉ người ở cũng không bao giờ ở hết.18 Vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, ở dãy núi Song Trì nầy, quý báu hơn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, ở chốn trần gian hàng mấy chục lần, hào quang tỏa sáng rực rỡ, với tài năng khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, ở nơi đây, xây dựng lên cuộc sống mới giàu có vô tận vô biên, ai ai cũng có kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, cổ kính, kỳ vĩ, tráng lệ, trang nghiêm, ai ai cũng có đền, nhà, chùa, miếu, thất, đồ sộ, nguy nga, xinh đẹp, lộng lẫy, tha hồ mà giàu mà sang, tha hồ mà sống hạnh phúc hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp trăm nghìn lần, hơn nữa hoa, quả, củ, thảo, mộc, khí, nước, nơi đây vô cùng quý hiếm, hơn hẳn các dãy núi đã đi qua, chỉ cần ăn một quả, trái rừng, hít mùi hương của hoa, uống một ngụm nước suối, cũng đã thọ lên hàng trăm nghìn tuổi, huống chi ăn một quả táo tiên táo vàng, táo ngọc, hay củ nhân sâm, vàng, nhân sâm ngọc, thời thọ hơn mười nghìn năm, quả là báu vật, chốn nhân gian không thể nào có được, lại nữa tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí mười năm, thời gian ở đây một ngày bằng trần gian một năm, làm chủ non tiên quý hiếm như thế thời còn gì bằng, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong có hơn 90 triệu người chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế Tổ Tổ Tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cơ nghiệp lâu dài vĩnh cửu hạnh phúc, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng.19 Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ đệ nhất non tiên cực lạc, là coi như chúng ta đã thành công trên bước đường tu thiện nghiệp trở về Cội Nguồn, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới ĐẠI ĐỊA LA, bật thượng, Địa La Thượng Phật, Địa La Thượng Thánh, Địa La Thượng Tiên, Địa La Thượng Thần, Địa La Thượng Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Song Trì rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng núi Tu Di bay tới, biển hương thủy thứ nhất rộng lớn vô cùng 6 vạn 2 nghìn dặm, không nhìn thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen ở biển hương thủy thứ nhất, không những to lớn mà còn tỏa hào quang trông đẹp mắt vô cùng, đoàn người bay qua biển hương thủy nhanh như tia chớp, không bao lâu thời thấy núi Tu Di, hào quang muôn màu muôn sắc tỏa sáng rực rỡLong Hoa Pháp Tạng Kinh là bộ kinh uy lực vô biên không thể nghĩ bàn, chỉ cần xem qua một lượt thời trí huệ giác ngộ đã tỏa sáng. Huống chi hành theo tu theo trong kinh, thời phải nói phước đức không thể nghĩ bàn, trí huệ không thể nghĩ bàn. Trở thành biện tài vô ngại, thường đứng đầu đại chúng, muôn kiếp vạn đời thường làm vua trời chúa trời hưởng phước báo vô cùng vô tận. Những người tu theo Long Hoa Pháp Tạng thường là con cái cháu chắt hiển đạt công danh, Ông Bà Cha Mẹ siêu sanh thiên giới. Gia đình con cái họa lớn biến thành họa nhỏ bình an vạn sự.Hết phần 1 chương 6

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 6

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 6Phần 2LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
Lìa trần rời bỏ nhân gian

Giác trong lối giác thiên đàng cung mây

Lòng ngay lối thẳng tung bay

Về nhà vũ trụ dựng xây cơ đồ.​1 Đây nói về anh em Da Vàng giống dân Hồng Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, dẫn hơn 700 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời, trùng trùng điệp điệp, che kín cả bầu trời rộng lớn, bay vượt qua biển khí nước mặn, bay hơn 9 vạn 4 nghìn dặm thời tới dãy núi Trì Địa, xa xa trông dãy núi Trì Địa hào quang tỏa lên rực rỡ, trông đẹp mắt vô cùng, ở trên không trung xa xa nhìn dãy núi Trì Địa hùng vĩ cao hun hút vượt qua hàng chục tần mây. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ quan sát một hồi rồi bay lên đỉnh núi, con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo rợp cả bầu trời, đoàn người bay lên theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, vượt qua hàng chục tần mây bay lên trên đỉnh dãy núi trì địa, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi Trì Địa ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi, đẹp quá, đẹp quá cõi trần gian không thể nào bì kịp.Bổng hàng trăm triệu người la lên kìa bên kia dãy núi Trì Địa cách mặt nước biển hương thủy không xa trên khu đồi rừng rộng lớn, kế bên là thảo nguyên bao la, anh em da đỏ đang say sưa vui đùa trên thảo nguyên, có số đang hái quả tiên rừng, có số đang vui đùa dưới dòng thác tiên tuyệt đẹp, thì ra anh em da đỏ giống dân huyết ngọc đã đến đây trước chúng ta, có lẽ mới đến mà thôi. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ không đáp xuống dãy núi trì địa nơi mà anh em da đỏ đang sinh sống, mà bay dọc theo dãy núi Trì Địa chạy dài về hướng đông, bay hơn 10 vạn dặm thời dừng lại nơi đây chính là Đông Nam của dãy núi Trì Địa, ở trên hư không Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ quan sát một hồi, rồi bay xuống chân núi, vượt qua, hàng nghìn vách núi cheo leo, suối sông ngoằn ngoèo, đồi rừng uốn lượn, cảnh quan non tiên thấp cao bậc thang đẹp như tranh vẽ, cuối cùng hạ chân xuống khu đồi rừng gần sát mặt nước biển, hương thủy nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, thơ mộng sinh động vô cùng, quả là chốn non tiên có khác, trần gian không thể nào sánh kịp, đất non tiên toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, hào quang tỏa sáng khắp nơi, hương thơm cây cỏ hoa quả ngào ngạc thấy người khỏe khoắn dồi dào sức lực, không còn đói khác chi cả. Ai nấy đều ca ngợi trằm trồ không ngớt, non tiên đẹp quá non tiên kỳ diệu vô cùng, quả là miền cực lạc không sai.

Thơ rằng:

Lai láng trào dân cảnh non tiên

Xuân khắp đầy non cảnh ý thiền

Hòa nhập đất trời phơi ý lắng

Tiêu diêu thoát tục cảnh non thiên

Cảnh đẹp non tiên quá diệu kỳ

Đất trời vào hội cảnh xuân thi

Sắc thắm muôn hoa tràn ngập lối

Ru hồn người đến chẳng muốn đi

Non tiên đẹp lắm người ơi

Nước non, mây, gió biển trời đẹp xinh

Rừng tiên hoa quả lung linh

Phụng hoàng ca hát biển tình âu ca

Rồng thiên uốn khúc bay qua

Rừng nghe thác gọi thiết tha nắng hồng

Cheo leo vách núi trập trùng

Suối sông uốn lượn chân trời xa xa

Cảnh quan đô hội phồn hoa

Sắc màu chen chúc xuân ca xuân mời

Non tiên đã đến được rồi

Sang giàu vô tận cuộc đời trường sanh

Vĩnh hằng sống mãi quê tiên

An vui tự tại tự do anh lành.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.2 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, thường ở đời ông cha giàu thời con cái, cháu chắt, chút chít, thừa hưởng sự giàu sang đó, từ khi nhân loại ra đời đến nay cũng thế mà thôi.3 TỔ TIÊN Khai Hóa đã lập lên vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên, địa thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú vô lượng vì sao, núi tu di, bảy biển hương thủy, bảy núi châu báu, bốn cõi trần gian, thiên địa trời đất, sau đó thời tổ tiên hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người đến ngày nay.4 Nầy hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, Tổ Tiên Khai Hóa Tạo vật, Cha Trời, Mẹ Trời có giàu không ?Phải nói là TỔ TIÊN Khai Hóa Tạo Vật, CHA TRỜI, MẸ Trời quá giàu vì sao lại nói thế. Vì Tổ Tiên Khai Hóa Tạo Vật, đấng hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời, ba ngôi tối cao vũ trụ. Đấng Khai Tạo lập lên tất. vì thế nhân loại con người con cháu Tiên Rồng, những ai biết nghe lời Trời dạy, tùy theo công đức lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn mà thừa hưởng cơ nghiệp của Cha Trời Mẹ Trời, như chúng ta đây chẳng hạn thường sống theo và làm theo lời dạy của Cha Trời không hướng tâm theo con đường ác. Rời bỏ trần gian bay về trời làm chủ non tiên, và chúng ta đã làm được điều đó bằng chứng chúng ta đang ở phía Đông Nam, của dãy núi Trì Địa, dãy núi báu thứ 7 tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi đỉnh cao 6 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 200 dặm, chạy dài bao giáp vòng núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng như thế không bao giờ ở cho hết, không như chốn trần gian địa cầu quá nhỏ hẹp, hơn nữa đất đai non tiên không giống như đất đai chốn trần gian, bằng bùn đất ô trược, mà toàn là đất vàng, đất bạc, đất ngọc, đất kim cương, hào quang sáng chóa, đẹp mắt vô cùng. Có thể nói chúng ta rời bỏ chốn trần gian lên non tiên sống trong châu báu ngọc ngà.5 Lại nữa dãy núi tiên thứ 7 gần chốn trần gian, nên xuống trần gian, lên non tiên không khó khăn chi cả, trở về trần gian thăm con cái, cháu chắt, chút chít, là chuyện bình thường, dẫn con cái, cháu chắt, chút chít lên non tiên ở cũng là chuyện bình thường. Chỉ những người lạc Cội lạc Nguồn lại rơi vào con đường ác đạo là không bao giờ đến được non tiên cực lạc.6 Con cái, cháu chắt, chút chít có thấy không kìa là rừng tiên hoa quả sum sê, kìa là biển hương thủy hương sen thơm ngát, không khí non tiên thật quý báu trong lành, chỉ cần hít thở sâu vào đan điền thời không còn đói khác, một ngày tu thiền luyện khí ở đây bằng trần gian tu thiền luyện khí một trăm ngày, chỉ cần ăn một quả rừng tiên, uống một ngụm nước suối, cũng đã thọ lên hàng mấy mươi năm, huống chi ăn quả nhơn sâm ngọc, nhơn sâm vàng, đào tiên ngọc, đào tiên vàng, ngô vàng, lúa ngọc, thời tăng tuổi thọ lên hơn vạn năm, có thể nói sống ở non tiên sống lâu vô cùng thọ mãi với thời gian, cũng vì sự sống lâu ấy, cũng như không đau ốm bệnh tật chi, mặc sức mà xây dựng cơ nghiệp lâu dài giàu sang hơn trần gian gấp trăm nghìn lần.7 Với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, non tiên, kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, vừa cổ kính, vừa kỳ vĩ, tráng lệ trang nghiêm, đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga lộng lẫy, cuộc sống như thế thời trần gian làm sao sánh kịp làm sao bì kịp, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong, thời có hơn 30 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cơ nghiệp giàu sang lâu dài, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên cực lạc thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Trì Địa, bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không, nhắm hướng dãy núi Chướng Ngại bay tới, anh em da vàng bay qua biển hương thủy thứ 7 rộng 1 nghìn 200 dặm, hoa sen từng vùng, từng vùng khắp cùng mặt biển, đủ màu đủ sắc xinh đẹp vô cùng, nhất là giống hoa sen như là ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lợi ca, và còn nhiều giống sen quý khác nữa. Xinh đẹp rực rỡ vô cùng, đoàn người bay trên không nhìn biển hương thủy bao la rộng lớn, cảm nhận được mùi hương sen dìu dịu, làm tăng thêm sức lực con người đoàn người đông rợp cả bầu trời bay qua biển hương thủy không bao lâu thời tới dãy núi Chướng Ngại.

Tạo hóa vần xoay vạn ý sinh

Sống bừng sức sống chí bay lên

Non tiên sừng sững cao hun hút

Đất báu hào quang đẹp lung linh.​Xa xa nhìn dãy núi chướng ngại cao hun hút vượt qua hơn trăm tần mây, hào quang rực rỡ do châu báu, ngọc ngà, vàng, bạc, phát ra, tới gần nhìn thấy dãy núi Chướng Ngại đẹp như tranh vẽ, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hơn trăm tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống, ai nấy đều trằm trồ khen ngợi, dãy núi Chướng Ngại đẹp quá.

Thơ rằng:

Non tiên cảnh đẹp tuyệt vời

Đâu như trần thế vô thường không yên

Động đất, bão lụt, liên miên

Họa tai núi lửa phụt lên chôn vùi

Non tiên châu báu sáng ngời

Thiên đàng cực lạc đất trời đầy xuân

An vui tự tại bình yên

Bến bờ chánh giác cửa thiền chân như.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, ở trên hư không quan sát một hồi, lượn một vòng trên không rồi bay xuống bên kia chân núi anh em da vàng gống dân Hồng Ngọc bay vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang đại ngàn đẹp như tranh vẽ, xen kẽ với vách núi bậc thang cheo leo, sông suối uốn lượn ngoằn ngèo, nhìn cảnh núi non cheo leo hùng vĩ, tuyệt tác của bàn tay Tạo Hóa quả là non tiên cực lạc có khác, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn gần sát mặt biển, tựa lưng vào vách núi cheo leo, hùng vĩ, sông, suối, uốn lượn, ngoằn ngoèo cảnh quan đẹp mắt vô cùng, càng nhìn càng ưa không biết chán.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Tranh Tạo Hóa ôi bức tranh tuyệt tác

Đẹp lạ lùng ôi non núi Thần Tiên

Vô biên xinh đẹp vô biên

Kể sao cho hết núi non diệu kỳ

Cảnh xuân tràng ngập đất trời

Sắc xuân rực thắm bạt ngàn kỳ hoa

Rừng tiên lớp lớp bao la

Cheo leo vách núi chim bay lưng đồi

Núi nhìn biển, biển nhìn trời

Non xanh nước biếc sáng ngời báu châu

Động nghe suối hát nghêu ngao

Gió đưa mây gió rì rào lá reo

Hương hoa dìu dịu bay lên

Thơm trời thơm đất thơm tình thơm ta

Cảnh quan, quang cảnh như mơ

Biển trời non nước bến bờ tiêu diêu

Đến đây thời khó mà đi

Non tiên cực lạc giữ chân người lành

Quê tiên muôn vạn bức tranh

Vẻ nào cũng đẹp cũng xinh tuyệt vời

Non tiên đã đến được rồi

Giàu sang sống mãi vạn nghìn an vui.​Thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh non tiên cực lạc đẹp như tranh vẽ, phồn hoa đô hội tưng bừng sắc xuân, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.8 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, đã là con người thời phải phân biệt được điều xấu điều tốt, siêu đọa, chính nghĩa và phi nghĩa, gieo nhân tốt thời gặt quả tốt, gieo nhân Ác thời gặt quả ác, sự quả báo ấy một mảy lông cũng không lọt, vì pháp thân thiên luật Cha Trời chỗ nào cũng có, hành thiện hành ác đều có kết quả không sai.9 Khi còn ở chốn nhân gian chúng ta đã chửng bị hành trang lên đường về trời, nào là tích gốp nhân thiện, mở rộng tình thương bao la, loại bỏ trong tâm những thói hư tật xấu. Rời khỏi trần gian về trời chúng ta không mang theo gì cả, chỉ mang theo tấm lòng vàng chân thiện của chúng ta, về non tiên tạo lập cơ nghiệp mới, cơ nghiệp lâu dài vĩnh cửu.10 Đến non tiên chúng ta mới hiểu, cái quý nhất của con người, chính là tấm lòng vàng, còn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, thời đầy non đầy núi, muốn bao nhiêu thời có bấy nhiêu, vì thế cái quý nhất con người chính là tấm lòng vàng, làm một việc lành là gốp vào sự giàu sang cho tương lai, làm nhiều việc lành, tích gốp nhiều việc thiện, là xây dựng cho ta kho tàn phước đức vô giá, chính vì kho tàn phước đức vô giá đó, đưa ta đến non tiên, làm chủ non tiên làm chủ các tần trời, bằng chứng là chúng ta về tới non tiên cực lạc đang ở phía Đông Nam của dãy núi Chướng Ngại, dãy núi thứ 6, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi cao 1 nghìn 200 dặm, chân núi bán kính rộng 2 nghìn 400 dặm, chạy dài bao giáp vòng núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là diện tích quá lớn tha hồ mà khai phá sanh sống, xây dựng xã hội non tiên cực lạc chân thiện, hoàn mĩ, giàu sang bật nhất, với kiến thức khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, non tiên, xây dựng lên nền văn minh máy móc vi tính hiện đại, bảo bối, tối tân hiện đại, rực rỡ của nền văn minh Địa Tiên, Thiên Tiên là điều quá dễ dàng, xây dựng lên xã hội hiện đại, xã hội không những giàu sang bật nhất, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc cũng thuộc hàng bậc nhất. Kỳ vĩ, trang nghiêm, tráng lệ, đền, nhà, chùa, miếu, thất, đồ sộ, nguy nga, xinh đẹp lộng lẫy, không bút mực nào diễn tả cho hết sự giàu sang cũng như vẻ đẹp lộng lẫy nguy nga của nó.11 Xây dựng lên xã hội bình đẳng, công bằng, tự do, tự tại, văn minh, sống theo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền tự tại, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, nói chung là những quyền cơ bản của con người, thiên quyền, những quyền bất khả xâm phạm, mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người.12 Ở non tiên không những sống lâu, mà còn vượt qua cảnh giới ốm đau bịnh tật, phải nói cuộc sống an vui cả tinh thần lẫn thể xác, cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống như thế chính là cuộc sống thiên đàng cực lạc, làm chủ non tiên là một thành công lớn, trong sự tiến hóa đi lên của nhân loại con người, và chính ta đã làm chủ cuộc sống của ta, đưa ta đến non tiên cực lạc. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong tức thời có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng lên cơ nghiệp lâu dài, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng:Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên cực lạc, thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cấp cao cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Chướng Ngại bay lên hư không, con cái, cháu chắt chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi Mã Nhĩ bay tới, mỗi lần bay qua biển hương thủy ai nấy cũng cảm nhận mùi hương sen dìu dịu sảng khoái vô cùng biển hương thủy thứ 6 rộng 2 nghìn 400 dặm, sen nở khắp vùng trên mặt biển, rực rỡ xinh đẹp vô cùng, đúng là biển tiên có khác, biển trần không thể nào sánh kịp, đoàn người bay không bao lâu thời tới dãy núi Mã Nhĩ, ai nấy cảm nhận đầu tiên là thấy dãy núi Mã Nhĩ hào quang rực rỡ, hơn hai dãy núi đã đi qua, bay đến gần thấy non tiên đẹp như tranh vẽ, núi cao hun hút, vượt qua hàng trăm tần mây, nhìn xuống biển sâu thăm thẳm, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng tiên, bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi Mã Nhĩ cảnh quan hùng vĩ hiện ra, đẹp chưa từng thấy bao giờ.

Thơ rằng:

Rời bỏ trần gian chốn tục trần

Bay về tiên giới chốn non bồng

Mới hay tiên cảnh ôi đẹp quá

Xuân sắc ngập tràn ngập hoa bông

Nghìn tần mây báu non tiên

Cảnh quan hùng vĩ vô biên tuyệt vời

Núi sông non nước gọi mời

Suối reo chim hót ngập tràn niềm vui

Đại ngàn châu báu sáng trưng

Suối soi cánh Phụng lẫy lừng cheo leo

Hoa trong nắng gió heo heo

Phồn hoa đô hội xuân chèo sắc xuân

Nghìn mây hun hút non tiên

Biển trời non núi cảnh quan diệu kỳ

Quê hương cực lạc cõi trời

Giàu sang bất tử mãi thời trường sanh.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quán sát một hồi, rồi bay xuống bên kia chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, đồi rừng bậc thang, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng đại ngàn rộng lớn gần sát mặt nước biển, nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết, gió từ biển hương thủy thổi vào mang theo mùi hương sen dìu dịu, làm cho con người không còn đói khác khỏe khoắn lạ thường, tất cả vẻ đẹp non tiên đều dồn hết nơi đây, trên rừng đồi đại ngàn, chim bay từng đàn, dưới biển hương thủy mênh mông, chim bay từng tốp trên vạn nẻo đường nơi nào cũng in đậm nét mùa xuân. Mây không cô độc lẻ loi vì có gió, núi không lẻ loi cô độc vì có nắng về bầu bạn, cảnh không đơn chiếc vì có xuân gắn bó bên nhau.

Lai láng trào dân cảnh non tiên

Tiêu tan phiền não hết ưa phiền

Xuân nở trong lòng xuân rực thắm

Bụi trần tan biến lòng tịnh yên

Lìa trần về đến non linh

Về nhà vũ trụ thỏa tình hư không

Long Hoa hương kết muôn vòng

Non tiên vầy hội đại đồng anh em

Cội nguồn vi diệu thậm thâm

Căn vàng, ấn ngọc, rõ thông cơ đồ

Thiện lòng ta mãi điểm tô

Bồng lai tiên cảnh cơ đồ tiêu diêu.​Ông Bà Hậu Đế nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, hòa nhập vào cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.13 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đã đến non tiên an lành, rời xa biển khổ trần gian, đi vào cõi vĩnh hằng sống mãi, giàu có vô tận, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn coi trọng linh hồn, lẫn thể xác, nuôi dưỡng linh hồn, bằng con đường văn hóa lời dạy của Đức Cha Trời. CHA TRỜI MẸ TRỜI dạy bảo vật chất nuôi thể xác, văn hóa nuôi linh hồn, vì thế khoa học vật chất, và Văn Hóa Cội Nguồn, luôn song hành với nhau trên con đường tu luyện tiến hóa linh hồn, sống có mục đích chính là lối sống giác ngộ vậy, vấn đề sâu xa tế nhị, là hãy sống vì nhân loại anh em, luôn luôn giúp đở người khác, đó là lối sống chính nghĩa, từ khi nhân loại con người ra đời đến bây giờ, Ông Cha ta sống với lối sống như thế, và đặc hết niềm tin vào đức CHA TRỜI MẸ TRỜI, luôn luôn làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, phải tiến hóa linh hồn tiến lên làm chủ vũ trụ, bằng chứng cụ thể chúng ta đã rời bỏ chốn trần gian tìm đường về trời, và chúng ta đã đến được non tiên cực lạc, và làm chủ non tiên cực lạc, hiện giờ chúng ta đang ở phía Đông Nam của dãy núi Mã Nhĩ, dãy núi thứ 5, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi Mã Nhĩ đỉnh cao 3 nghìn 400 dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi Tu Di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là diện tích quá lớn, không bao giờ ở cho hết, muốn đất báu bao nhiêu thời có bấy nhiêu, không cần tranh giành chi cả. Vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, cũng thế muốn bao nhiêu thời có bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cấm cả.14 Với tài khoa học vật chất, tự mình khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương, châu báu, tự mình xây dựng cho mình cảnh giàu sang bậc nhất, nào là kỳ quan, bảo tháp, nào là cung vàng, điện ngọc, nào là đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, kỳ vĩ trang nghiêm, cổ kính hiện đại, xinh đẹp lộng lẫy, có nghĩa là muốn giàu bao nhiêu cũng được, hơn nữa non tiên không những chỉ là đất báu mà cây, cỏ, hoa quả, khí, nước, non tiên hiếm quý vô cùng, chỉ cần ăn một quả tiên rừng, tắm nước suối một lần, cũng đã thay da đổi thịt, thọ thêm lên hàng nghìn tuổi, tu thiền luyện khí ở đây một ngày, bằng trần gian tu thiền luyện khí hai trăm ngày, huống chi ăn quả nhơn sâm ngọc, nhơn sâm vàng, lúa ngọc, lúa vàng, đào tiên ngọc, đào tiên vàng, thời thọ lên hàng vạn tuổi, làm chủ non tiên là một thành công lớn, trên con làm chủ vũ trụ, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 50 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên, thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Mã Nhĩ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhằm hướng dãy núi Thiện Kiến bay tới, anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc tuy bay với tốc độ cao nhưng cũng nhìn thấy hoa sen báu rực rỡ đầy mặt biển. Biển hương thủy thứ 5 vô cùng rộng lớn 6 nghìn dặm hương sen dìu dịu bay lên tận hư không, ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhổm tiêu tan đói khác mệt nhọc, trùng điệp anh em da vàng bay không bao lâu thời tới dãy núi Thiện Kiến, hào quang từ dãy núi Thiện Kiến tỏa lên rực rỡ đẹp mắt vô cùng, đoàn người bay tới gần thấy dãy núi Thiện Kiến thấy dãy núi cao hun hút vượt qua hàng trăm tần mây, nhìn xuống biển hương thủy sâu thăm thẳm, dãy núi Thiện Kiến rộng lớn hùng vĩ đến kỳ lạ, cảnh quan tráng lệ vô cùng, quả là dãy núi đẹp chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hàng trăm tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống, thấy dãy núi Thiện Kiến đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, ai nấy cứ mãi trằm trồ khen ngợi không ngớt, có thể diễn tả đại khái cảnh quan non tiên Thiện Kiến như sau.15 Núi cao hun hút rộng lớn vô biên, biển sâu thăm thẳm, núi non cảnh quan hùng vĩ, quang cảnh kỳ bí, vách núi vàng ngọc dựng đứng heo hút cheo leo, đá tiên chọc mây, cụm hòn thấp, cao, lổm chổm, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, to lớn bằng phẳng như những hòn đảo nhỏ, vách đá rược đuổi uốn khúc ngằn ngoèo cùng khắp núi non, động ngọc, động vàng, sâu trong lòng núi, thác tiên đổ xuống, thác nước đổ ruống kéo dài trắng xóa, như dãi lựa buông xuống lướt bay, che kín cửa hang, động bạc, động vàng, động ngọc, đồi rừng đại ngàn bậc thang mênh mông bát ngát, từ trên cao trãi dài xuống thấp. Xa gần xen kẽ vách núi cheo leo, hàng trăm dòng sông dòng suối, từ tần đồi thượng nguồn chảy xuống uốn lượn ngoằn ngoèo chảy ra biển, rừng cây rậm rạp hoa quả sum sê hương thơm ngào ngạc. Đại ngàn non tiên thay nhau hiển bày quang cảnh, sắc xuân tổi dạy muôn sắc vạn màu thi nhau đua hình đua dáng. Mây ngũ sắc điệp trùng hun hút lớp lớp thang mây, nắng hồng phớt nhẹ non tiên hiển lộ kỳ quan đa hình vạn cảnh, chim muôn vạn thú giống nào cũng lạ, loài nào cũng hiền tự do bay nhảy bình yên, cảnh vật lung linh trang nghiêm tráng lệ, trời, mây, non nước đô hội non tiên bừng bừng sức sống, đất trời, mây nước, thi nhau trổ đẹp trổ sang, trổ giàu, trổ hưng, trổ thịnh, non tiên là thế ai đến thời khó mà quên.Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi lượn mình bay xuống bên chân dãy núi vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, suối sông uống khúc, đồi rừng bậc thang tăm tắp bạc ngàn, rồi hạ chân xuống đồi rừng gần sát mặt biển, nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ, anh em da vàng như đang lạc vào chốn bồng lai, ai nấy cảm thấy say sưa, trước cảnh đẹp kỳ diệu phồn hoa đô hội vạn xuân nầy.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Tuyệt vời cảnh giới non tiên

Muôn hoa đua sắc vạn miền xuân bay

Rừng tiên thấp thoáng đó đây

Non xanh nước biếc đắm say lòng người

Ngàn non rợp bóng chim trời

Đá vàng đá ngọc sáng ngời lung linh

Cảnh quan tuyệt đại bức tranh

Nàng mây cỡi gió trên gành non xa

Nặng tình thác lụa buông ra

Vẳng nghe tiếng suối ngân nga đại ngàn

Nghìn xuân ôm ấp nắng vàng

Đất trời vầy hội thỏa tình núi non.​Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thấy ai nấy say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát, thấy có hơn 60 triệu Người muốn ở lại dãy núi Thiện Kiến, liền thuyết giáo dạy rằng.16 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, được làm người là điều vô cùng may mắn, vì sao thế vì chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, dòng giống uy linh nhất vũ trụ cây có Cội nước có Nguồn.17 Nhờ chúng ta không rời bỏ cội nguồn, nên chúng ta tiến hóa linh hồn nhanh chóng lên thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tiến bước lên cảnh giới cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, rời bỏ nhân gian cõi tạm trở về ngôi nhà chung vũ trụ, tiến tới làm chủ vũ trụ, nay chúng ta đã đến non tiên theo lời dạy của CHA TRỜI MẸ TRỜI, xây dựng cuộc sống thiên đàng cực lạc, sống vĩnh hằng an vui tự tại hạnh phúc, hết lo âu sợ hãi, hết ưu phiền khốn khổ, không còn có cảnh chia lìa sanh tử nào nữa. Đã từ lâu con cháu Tiên Rồng chúng ta cố gắng xây dựng cuộc sống chân thiện văn minh, đời đạo cũng chỉ là một, vừa phát huy khoa học vật chất, làm ra của cải vật chất, để dưỡng nuôi thể xác, vừa ra sức học tập Văn Hóa Cội Nguồn trau dồi kiến thức tiến hóa linh hồn lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bay về vũ trụ làm chủ non tiên cực lạc. Hiện chúng ta đang ở phía Đông Nam của dãy núi Thiện Kiến, dãy núi thứ 4, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi Thiện Kiến đỉnh cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi Tu Di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, ai muốn bao nhiêu thời được bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cản, với tài năng khoa học vật chất của chúng ta, cọng thêm Văn Hóa Cội Nguồn, thời xây dựng lên xã hội thiên đàng cực lạc không khó, một xã hội văn minh hiện đại hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, nơi đây quý hiếm hơn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, trần gian rất nhiều, biết khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, non tiên, xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, kì vĩ hiện đại trang nghiêm, đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, sự giàu sang hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần. Vì sao thế vì trần gian chỉ là cõi đời giả tạm luyện tu tiến hóa linh hồn mà thôi. Còn những ai đã đến non tiên cực lạc sống lâu vô kể, sống trên châu báu ngọc ngà, không phải như ở chốn nhân gian sống trên đất cát bùn lầy, lại thêm cuộc đời quá ngắn ngủi, xây dựng sự nghiệp chưa xong thời đã bỏ trần thế ra đi. Hoa quả cỏ cây khí nước trần gian không thể nào sánh với. Hoa, quả, cây, cỏ, khí, nước, non tiên quý hiếm vô cùng, nhất là đào tiên quả ngọc, đào tiên quả vàng, nhơn sâm quả ngọc nhơn sâm quả vàng, lúa ngọc, lúa vàng, ngô ngọc, ngô vàng, chỉ cần ăn một hạt một quả, cũng thọ lên hơn mười nghìn năm, vì thế những người làm chủ non tiên sống lâu vô kể, sanh con đẻ cái đầy đàn, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong, liền có hơn 60 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, thưa rằng thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống lập cơ nghiệp giàu sang vĩnh hằng lâu dài, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng:Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Thiện Kiến bay lên hư không, con cái cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi Đảm Mộc bay tới.

Đường về thiên giới mưu sanh

Xa lìa mộng tưởng đảo điên hồng trần

Non tiên cảnh giới non bồng

Sống lâu mãi mãi an nhàn tự do.​Biển hương thủy thứ 4, rộng 1 vạn dặm, biển rộng bao la không thấy bờ thấy biến đâu cả, đoàn người bay qua biển hương thủy không bao lâu thời tới dãy núi Đảm Mộc, xa xa nhìn dãy núi Đảm Mộc hào quang rực rỡ, đẹp vô cùng, núi cao hun hút vượt qua hơn nghìn tần mây, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, liền bay lên đỉnh núi vượt qua hơn nghìn tần mây, rồi bay thẳng lên trên đỉnh núi ở trên không nhìn xuống dãy núi Đảm Mộc núi non rộng lớn vô biên cảnh quan, quang cảnh đẹp vô cùng, ai nấy đều trằm trồ khen ngợi mãi, đẹp quá, đẹp quá, không bút mực nào diễn tả cho hết.

Thơ rằng:

Bàn tay tạo hóa dựng non tiên

Núi cao hun hút, rộng vô biên

Rừng thẳm bạt ngàn mênh mông khắp

Thác, suối, gió, mây, khúc giao liên

Xuân bay khắp nẻo vui trong nắng

Chim Thú ngân nga sợi nhớ thương

Hạt châu lất phất rơi trên núi

Cảnh tình vầy hội những vấn vương.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên không trung qua sát một hồi, lượn một vòng bay xuống bên kia chân núi, dãy núi Đảm Mộc rộng lớn vô biên nên anh em da vàng bay vượt qua không biết là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, sông suối uốn lượn ngoằn ngoèo, rồi hạ chân xuống chân đồi rộng lớn gần sát mặt biển, gió từ biển hương thủy thổi vào mang theo hương sen thơm ngát, làm cho tinh thần phấn chấn, khoan khoái không còn đói khác mỏi mệt, cảnh quan biển núi nơi đây đẹp như tranh vẽ, làm say sưa lòng người. Ai nấy cảm thấy mình như lạc vào thế giới trong mơ.

Thơ rằng:

Sen chơi biển như trời mây vào hạ

Mãi đùa vui trong biển lạ mênh mông

Mặt trời soi điểm trang màu sen mướt

Gió nhẹ rung sen phơi phới nở bông

Kìa non núi một trời xuân lạ quá

Sắc rực màu cây, tán, lá, chen hoa

Vạn khúc xuân khắp trời đất bao la

Hồn bay bổng theo núi non cảnh giới

Thật diệu kỳ đầy hạnh phúc âu ca

Núi tiên rực thắm xuân hoa

Nắng soi cảnh đẹp trời soi sắc màu

Thơm tho gió thật ngọt ngào

Mây lên, mây xuống, gọi mời núi non.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng.18 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đến được non tiên làm chủ non tiên, không phải tự nhiên mà đến được, mà chúng ta là những con người hướng thiện, không bị cám dỗ lôi kéo bởi vật chất tầm thường, danh lợi hảo huyền sa ngã trầm trọng vào con đường tội lỗi, dẫn đến mất hết lương tri, đất mất lòng nhân thiện của con người.19 Sự dối trá, giả nhân giả nghĩa, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, xão quyệt, làm hại nhân loại anh em, là những thứ rác rưởi, cặn bả, đê tiện, ẩn náu trong linh hồn. Chúng ta cần phải loại bỏ quét sạch nó, nhờ sự quét sạch những thói hư tật xấu trong tâm hồn chúng ta, nên chúng ta mới đến được non tiên làm chủ non tiên cực lạc.20 Bao công sức của chúng ta đã trải qua hàng vạn vạn năm luôn luôn quét dọn những thói hư tật xấu nhơ bẩn trong linh hồn chúng ta, tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về trời làm chủ non tiên, bằng chứng cụ thể chúng ta đang ở phía Đông Nam của dãy núi Đảm Mộc, dãy núi thứ 3, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi đỉnh cao 1 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là đất báu rộng vô biên không bao giờ ở cho hết, ai muốn bao nhiêu cũng được, không như chốn trần gian nhỏ hẹp, và điều nầy CHA TRỜI cũng đã dạy rồi, trần gian chỉ là cõi tạm, chiếc nôi của nhân loại địa cầu nhỏ bé, hãy rời bỏ chiếc nôi ấy nhỏ bé ấy về ngôi nhà chung vũ trụ để sanh sống, và chúng ta đã làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, về trời làm chủ non tiên cực lạc.21 Như chúng ta đã thấy trước mắt chúng ta là non tiên đất báu, đất vàng, đất bạc, đất ngọc, đất kim cương, vì thế ai muốn giàu có bao nhiêu cũng được, chỉ cần chúng ta đổ chút công sức ra, khai thác vàng, khai thác bạc, khai thác ngọc, khai thác kim cương, xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, lầu đài, cung vàng, điện ngọc, kỳ vĩ, cổ kính, trang nghiêm, xây dựng lên đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp, lộng lẫy, giàu sang bậc nhất, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, không những giàu sang vô tận mà còn sống lâu vô kể. Cuộc sống như thế thời trần gian nào bằng. Vì thế hành thiện để rồi về trời làm chủ non tiên cực lạc. Thời còn hạnh phúc nào bằng.22 Đã làm chủ non tiên cực lạc thời coi như sống lâu vô kể giàu sang vô tận. Vì sao như thế, vì non tiên cực lạc, cây, cỏ, hoa, củ, quả, khí, nước, hiếm quý vô cùng, chỉ cần ăn một củ, hay một quả, uốn một ngụm nước tiên, cũng thọ lên hàng nghìn nghìn năm, huống chi là ăn quả nhơn sâm ngọc, nhân sâm vàng, đào tiên ngọc, đào tiên vàng, củ sâm ngọc, củ sâm vàng, lúa ngọc, lúa vàng, thời thọ lên hơn vạn năm, kìa trước mắt chúng ta là vườn đào tiên ngọc, đào tiên vàng, hào quang tỏa lên rực rỡ, kìa trước mắt chúng ta là suối tiên ngọc, suối tiên vàng, hào quang tỏa lên rực rỡ, chỉ cần tắm ở suối tiên một lần cũng đã thay da đổi thịt, trẻ mãi lâu già, tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí ba trăm ngày, huống chi làm chủ non tiên, thời muốn gì được nấy, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong, tức thời có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài,giàu sang trường sanh hạnh phúc. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng.23 Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên theo duy chí của ĐỨC CHA TRỜI, là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên, thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Đảm Mộc rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhắm hướng dãy núi Trì Trục bay tới. Anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc bay trên bầu trời biển hương thủy thứ 3 rộng vô cùng 2 vạn 2 nghìn dặm mênh mông thăm thẳm không thấy bờ thấy bến đâu cả, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh gấp đôi, đoàn người tăng tốc độ bay theo, không bao lâu thời tới dãy núi Trì Trục. Xa xa nhìn thấy dãy núi Trì Trục , hào quang tỏa lên rực rỡ đẹp vô cùng, bay tới gần nhìn thấy dãy núi trì trục đẹp lạ không những núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây, nhìn xuống biển sâu thăm thẳm, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ liền bay lên đỉnh núi, con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo vượt qua hàng nghìn tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi, Trì Trục ai nấy đều say sưa trước vẻ đẹp của núi non, núi tiên cao hun hút, đá ngọc, đá bạc, đá vàng, khắp nơi to lớn như những hoang đảo đá vàng, đá bạc, đá ngọc cao chót vót chọc mây hào quang sáng chóa đẹp mắt vô cùng.Cảnh quan non tiên huyền ão lung linh kỳ bí, vách núi lồi lõm nhô ra thụt vào dựng đứng cheo leo, đá tiên vầy trận, vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, đá liên uốn khúc, ngoằn ngoèo rượt đuổi lên xuống khắp núi khắp non, động ngọc, động vàng, sâu trong lòng núi, thác tiên đổ xuống, lụa trắng lướt bay, che kín hang động, rừng tiên bậc thang xa gần xen kẽ vách núi cheo leo hiểm trở, trên cao dưới thấp tần đồi lớp lớp, hòa nhịp lớp lớp tần mây, cảnh rừng chãy xuống chân núi, mênh mông đại ngàn vô tận, cảnh quan đẹp như danh họa làm say đắm lòng người, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi lượn một vòng rồi bay xuống phía bên kia chân núi, không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, đồi rừng bậc thang, sông suối uốn lượn ngoằn ngoèo vùn vụt trôi qua rồi hạ xuống một chân đồi rừng tiên bạc ngàn mênh mông vô tận, sát mặt nước biển hương thủy, thứ 2. Cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ không bút mực nào diễn tả cho hết, phải nói là quá đẹp, cái đẹp non tiên thu gọn hết ở nơi đây.

Thơ rằng:

Cảnh non tiên đại ngàn bát ngát

Chim thú bay ca hát cùng xuân

Mây tiên yêu cảnh non tiên

Mang thư vũ trụ giao liên đất trời

Suối thương nhớ gọi mời nắng sớm

Vách cheo leo lốm đốm hạt châu

Thác tiên dạo khúc giải sầu

Gió tiên ôm cả một bầu xuân tiên.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 100 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng:Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, linh hồn chúng ta là những viên ngọc mâu ni, trong sạch như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đã từ lâu chúng ta biết giữ cho linh hồn trong sạch, không buông mình trong dục lạc thấp kém đê hèn, nên lòng không bị ô uế, loại bỏ thói hư tật xấu hung ác dữ tợn, cấu xé tàn hại nhân loại anh em, tấm lòng vàng lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương nhân loại, trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chúng ta về trời làm chủ non tiên, theo duy chí của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI trên bước đường làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, sự nghiệp mà Tổ Tiên, Cha Trời đã tạo lập lên, đã là con cái nhà trời, thời chúng ta đã làm đúng những gì Cha Trời dạy. Bằng chứng chúng ta đang ở phía Đông Nam của dãy núi Trì Trục, dãy núi thứ 2, tính từ chân núi Tu Di trở ra, dãy núi đỉnh cao 2 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là đất báu quá rộng, rộng đến nổi không bao giờ ở cho hết ai muốn bao nhiêu cũng được, đâu cần tranh giành chi cho mệt, với đất đai châu báu rộng lớn như thế, tùy theo ý thích của chính mình chọn lấy một nơi, rồi khai thác lấy vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương, xây dựng cho mình cung vàng điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, cổ kính trang nghiêm, xây dựng đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp, lộng lẫy, tha hồ mà ở tha hồ mà giàu sang, xây dựng sự nghiệp ở non tiên, là xây dựng sự nghiệp lâu dài, hết hàng triệu năm nầy sang hàng triệu năm khác. Đâu như trần thế bể khổ vô thường cõi tạm, động đất, vùi lấp nhà cửa, lầu đài, cung điện, nước dân tàn phá nhà cửa, lầu đài, cung diện, núi lửa tàn phá, nhà cửa, lầu đài, cung điện, mưa to gió lớn tàn phá nhà cửa, lầu đài, cung điện, bao công luống nhọc sụp đổ tan tành tan theo mây khói, công giả tràng xây cơ nghiệp trên cát biển đông, luống công phí sức rốt cuộc thời chẳng được gì. Xây cơ nghiệp trên non tiên là xây cơ nghiệp vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi, không có sự động đất, nước dân, núi lửa, mưa to, gió lớn, tàn phá như chốn trần gian.
 

shopoga

✩✩
24 Lại nữa non tiên không những là đất báu vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, mà cây, cỏ, hoa, quả, khí, nước, cũng quí hiếm vô cùng, ở trần gian không thể nào sánh kịp, chỉ cần tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian một năm, hoa, quả, non tiên cũng vô cùng quý hiếm, chỉ cần ăn một quả cũng đã thọ lên hàng trăm nghìn năm, huống chi làm chủ non tiên tha hồ mà ăn mà uống, mà tắm, thời trẽ đẹp mãi sống lâu vô biên, không có sự ốm, đau, bệnh, tật, lúc nào cũng khỏe mạnh vui tươi. Cuộc sống giàu sang bậc nhất, sống trong cung vàng điện ngọc, sống lâu vô kể, trẻ đẹp mãi mãi, tự do tự tại, muốn gì được nấy, cuộc sống như thế có phải hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp trăm nghìn lần, cha trời con cái người chọn lựa, một là sống cực lạc thiên đàng, hai là sống cực khổ dưới các tần địa phủ, và chúng ta đã lựa chọn giải pháp hành thiện lên sống ở các non tiên, sau nầy lên sống ở các tần trời, chúng ta đã làm chủ non tiên thời coi như chúng ta đã thành công trên bước đường hành thiện, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về ngôi nhà chung vũ trụ, ngôi nhà 28 tần trời cũng như năm non bảy núi. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 100 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cơ nghiệp lâu dài giàu sang hạnh phúc an vui sống mãi. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng. Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên cực lạc, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Phật, Địa La Thánh, Địa La Tiên, Địa La Thần, Địa La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Trì Trục, rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không, nhắm hướng dãy núi Song Trì bay tới.

Thơ rằng:

Đường về vũ trụ lạ làm sao

Cảnh giới non tiên đẹp biết bao

Trần gian đâu thể nào bì kịp

Non tiên cực lạc ngọc báu châu

Cõi trần như giất chiêm bao

Ác gian chi lắm lao đao cuộc đời

Quây đầu giác ngộ về trời

Ngôi nhà vũ trụ đất trời mênh mông

Tỉnh rồi tìm thấy chân ông

Tiêu diêu thoát tục tâm không vạn lành

Cảnh tiên chẳng gợn cạnh tranh

Non tiên đất báu kim cương, bạc, vàng

Tha hồ hạnh phúc giàu sang

Tha hồ xây dựng thiên đàng tự do

Đâu như trần thế âu lo

Đói nghèo, bệnh tật, biết bao khốn cùng

Chiến tranh chết chóc hãi hùng

Mưa to gió lớn lắm đường tai ương

Nước dân, động đất liên miên

Tan tành cơ nghiệp còn chi cuộc đời

Ôn tai dịch họa biến dời

Trần gian cõi tạm đứng, ngồi, chẳng yên

Tỉnh rồi ta đến non tiên

Trường sanh sống mãi bình yên đời đời

Trong tâm hội ngộ Cội Nguồn

Lắng yên hội nhập cội thiền chân như

Mới hay thế giới Cha Ông

Sắc không, không sắc, tương thông lạ gì

Nằm ngồi tự tại uy nghi

Trường sanh bất tử còn gì vui hơn.​Nói về anh em da vàng bay qua biển hương thủy thứ 2 rộng 3 vạn 1 nghìn dặm phải nói là quá rộng, mênh mông vô tận không nhìn thấy bờ thấy biến đâu cả, đoàn người bay qua biển hương thủy với vận tốc rất nhanh không bao lâu thời thấy dãy núi Song Trì, hào quang tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn sáu dãy núi đã qua, bay tới gần nhìn thấy dãy núi Song Trì không những vô cùng đẹp, mà còn cao, to rộng lớn vô biên, hùng vĩ hơn những dãy núi đã đi qua, núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, không bao lâu thời bay lên tới đỉnh núi, rồi vượt lên trên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống dãy núi song trì chỉ nhìn thấy núi non hùng vĩ bao la vô tận đẹp vô cùng, mỗi dãy núi đi qua có mỗi vẻ đẹp, dãy núi song trì có vẻ đẹp khác lạ hơn cả, không những núi cao hun hút, rộng lớn bao la vô tận, biển sâu thăm thẳm, mà còn cảnh quan vô cùng huyền bí, ẩn tàng nhiều huyền cơ của trời đất, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi, lượn một vòng rồi bay xuống bên kia phía chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, rừng tiên đại ngàn, thảo nguyên bao la, suối, sông, uốn lượn, ngoằn ngoèo, thác tiên đổ xuống, như dãi lụa trắng lướt bay che kín hang động, muôn hoa rực thắm, cảnh quan, đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết, quả là núi tiên có khác, càng nhìn càng say sưa, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ hạ chân xuống chân đồi rộng lớn, rừng cây rậm rạp bao la vô tận, gần sát mặt biển hương thủy thứ 1, quả là một nơi lý tưởng cho anh em da vàng giống dân Hồng Ngọc đến ở xây dựng lên quê hương non tiên cực lạc, nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, cái đẹp làm say sưa lòng người.

Thơ rằng :

Say sưa nhìn cảnh non tiên

Đẹp như tranh vẽ khắp miền rực hoa

Non tiên cảnh giới Ông Cha

Bồng lai tiên cảnh biết bao diệu kỳ

Hào quang rực rỡ muôn màu

Báu châu tràn ngập khắp cùng núi non

Hương thơm dìu dịu tỏa lan

Suối reo chim hót núi non dậy tình

Khúc đàn xuân hội yên bình

Nhịp cầu mây gió phỉ tình gió mây

Non tiên bước đến ngất ngây

Tiêu tan phiền não tiêu bay lòng trần

An vui tự tại an nhàn

Trường sanh hạnh phúc ngập tràn niềm vui

Vẻ đẹp non tiên quá diệu kỳ

Ru hồn người đến chẳng muốn đi

Tràn ngập khắp cùng xuân vạn lối

Hào quang tỏa sáng báu châu thi

Cảnh xuân tràn ngập trời mây

Muôn hoa sắc thắm đó đây khắp cùng

Hương hoa len nhẹ vào hồn

Núi non biển cả thì thầm gọi nhau

Non tiên xinh đẹp biết bao

Kỳ quang ghềnh thác hút heo hút ngàn

Rừng đồi lớp lớp điệp trùng

Cheo leo vách núi phụng hoàng lươn bay

Đắm say lòng đã đắm say

Non tiên cực lạc say sưa ngắm nhìn.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa nhìn ngắm cảnh quan non tiên quang cảnh lộng lẫy của xuân sắc liền quán sát thấy có hơn 120 triệu người muốn ở lại dãy núi Song Trì, liền thuyết giáo dạy rằng.26 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu Tiên Rồng con cái nhà trời, những gì Ông Cha tạo ra thời con cái cháu chắt đến ở, đó cũng là một lẽ tất nhiên, chốn trần gian quá nhỏ bé, gò bó sự sống nhân loại con người, địa cầu trần gian nhỏ hẹp chật chội, khi hàng chục tỉ người tăng lên thời không còn đất để mà ở, nhất là tuổi thọ con người quá cao, sống đến hàng trăm nghìn tuổi, ông cha chưa qua đời mà con cái đã tăng lên hàng nghìn hàng vạn, tránh sao cho khỏi sự tàn sát lẫn nhau tranh giành sự sống, đói là một thứ giặc, chật chội cũng là một thứ giặc, để tránh những tai họa ấy, chúng ta mới rời bỏ chốn trần gian vô thường chật hẹp ấy, bay về non tiên cực lạc, bay về trời để sanh sống, theo lời CHA TRỜI chỉ dạy.27 Để tránh đi cảnh tàn sát lẫn nhau tranh giành sự sống, mạnh được yếu thua, thắng là vua thua là giặc tranh giành đất đai, tranh giành thuộc địa. Quyền lợi là miếng mồi, dẫn đến bao thói hư tật xấu sanh ra, sa đọa, hung dữ ác độc, dấn thân vào tội lỗi, kiêu căng, tự đại, làm hại lẫn nhau. Hảm hại nhau không một chút tiếc thương, dẫn đến tham lam vô độ hung tàn bạo ác không biết đâu là bờ là biến, không kể gì đến luân thường đạo lý, sự dối trá lớn lần lên như núi như non, tán tận lương tâm, chai lì trong sự tàn bạo hung ác, CHA TRỜI đã biết thế, nên dạy bảo con người hành thiện rồi về trời, rời bỏ trần gian nhỏ hẹp, về sống trong ngôi nhà vũ trụ vô tận, muốn gì được nấy, giàu sang bật nhất, sống an vui hạnh phúc, và chúng ta đã làm theo lời dạy của đức CHA TRỜI, rời bỏ chốn trần nhỏ bé, vô thường, đầy thiên tai hiểm họa, động đất, nước dân, núi lửa, mưa to, gió lớn, vùi lấp tất cả, về non tiên sanh sống, và chúng ta đã làm theo lời dạy Cha Trời về non tiên cực lạc. Bằng chứng là chúng ta đang ở phía Đông Nam của dãy núi song trì, dãy núi thứ nhất , dãy núi gần chân núi Tu Di chỉ cách nhau biển hương thủy thứ nhất, dãy núi Song Trì là dãy núi đứng đầu trong bảy dãy núi, dãy núi Song Trì đỉnh cao 4 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi Tu Di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, lần, phải nói là vô cùng rộng lớn không bao giờ ở cho hết, dù cho đến hàng trăm vạn tĩ người ở cũng không bao giờ hết, mặt sức cho nhân loại con người sanh con đẻ cái hoạnh tài khai cơ lập nghiệp, muốn giàu bao nhiêu thời được bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cản, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc được tôn trọng, hơn nữa non tiên cái gì, vật gì cũng quý báu, không như chốn trần gian, không khí cũng quý, chỉ cần hít sâu vào đan điền bảy lần thời không còn đói khác, tu thiền luyện khí ở non tiên một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí cả năm, không những thế cây, cỏ, hoa quả, suối nước ở đây, cũng vô cùng quý hiếm, chỉ cần ăn một quả tiên rừng, tắm suối tiên, cũng đã thay da đổi thịt tăng tuổi thọ lên hàng nghìn nghìn năm, huống chi ăn quả nhơn sâm vàng, nhơn sâm ngọc, đào tiên vàng, đào tiên ngọc, táo vàng, táo ngọc, ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng, lúa ngọc, thời thọ hơn mười nghìn năm, ở đây một ngày bằng trần gian một năm, với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, kim cương, ngọc ngà, châu báu non tiên Song Trì, kiến trúc xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, giàu sang bật nhất hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, đều đáng nói ở đây là sống ở non tiên tuổi thọ kéo dài vô tận, không đau ốm bệnh tật, tự tại an vui, thọ hưởng hạnh phúc dài lâu vĩnh cửu.Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 120 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài giàu sang trường sanh hạnh phúc, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được non tiên, làm chủ non tiên cực lạc, thời coi như chúng ta đã thành công trên bước đường hành thiện, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới tột đỉnh của cảnh giới ĐỊA LA, Địa La Thượng Phật, Địa La Thượng Thánh, Địa La Thượng Tiên, Địa La Thượng Thần, Địa La Thượng Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi Song Trì, rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không, bay theo ông bà tổ tổ nhắm hướng núi Tu Di bay đến.Trên đời nầy không gì phước đức hơn là truyền giáo, nhất là truyền Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời. Chỉ cần truyền một câu một lời , thời cũng đã thành tựu công đức vô cùng, huống chí lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn truyền Văn Hóa Cội Nguồn cho Đồng Bào anh em. Những người như thế phải nói là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần làm phận sự thế thiên hành đạo. Gánh vát trách nhiệm theo Thiên Ý Cha Trời. Lập đời Thánh Đức, mở cửa thiên đàng cực lạc, lấp cửa địa ngục. Dẫn dắt nhân loại về trời. Những người nầy ai may mắn gặp được thời nên cung phụng cúng dường ngợi ca công đức của họ. Nếu làm được như vậy thời gia đình con cái cháu chắt đều được bình yên. Làm ăn phát tài phát lộc, con cái, cháu chắt công danh thành đạt. Những phước đức nói trên đều nhờ sự cung kính cúng dường, ngợi ca người truyền giáo.Hết phần 2 chương 6

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 6

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 6Phần 3LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ1 Đây nói về anh em Da Trắng, giống dân Bạch Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển tây biển hương thủy thứ 1 bay đến núi Tu Di, biển tây hương thủy thứ 1 vô cùng rộng lớn 6 vạn 2 nghìn dặm, phải nói là quá rộng không nhìn thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen ở đây to lớn, xinh đẹp vô cùng hơn hẳn những hoa sen ở các biển đã đi qua, hương sen dìu dịu lan tỏa lên hư không, làm cho tinh thần minh mẩn lạ thường, khoan khoái không còn thấy đói khác gì cả, đoàn người bay trên không trung bay không bao lâu thời nhìn thấy núi Tu Di, núi Tu Di không những vô cùng to lớn tỏa hào quang sáng rực, muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, bay tới gần thấy núi Tu Di còn có những ngọn kim sơn nhỏ nhô ra biển bao bọc xung quanh núi Tu Di, đó là kim sơn Du Kiện Đà La, kim sơn Y Sa Đà La, Kim Sơn Kiệt Địa Lạc Ca, kim sơn Tô Đạt Lê Xá Na, kim sơn Án Thấp Phược Yết Noa, kim sơn Tỳ Na Đát Ca, kim sơn Ni Dân Đạt La, tạo thành những eo biển ngoằn ngoèo sâu ra biển, đẹp chưa từng thấy bao giờ, chân núi Tu Gi vì thế mà rộng lớn vô cùng, núi Tu Di chân núi to, đỉnh núi phình to chính giữa thân núi nhỏ, núi Tu Di cao hun hút đụng tới các tần trời, thân núi Tu Di to lớn vô cùng , còn chân núi Tu Di thời rộng lớn vô tận, bỡi có bảy kim sơn xung quanh tạo thành chân núi vô cùng rộng lớn, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ từ trên không ngoài biển hương thủy liền bay thẳng vào eo biển do dãy núi Kim Sơn tạo ra anh em da trắng vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, sông, suối, rồi hạ chân xuống chân đồi rừng tiên rộng lớn bạt ngàn, hoa quả sum sê hương thơm ngào ngạc, cảnh quan nơi đây đẹp lạ đẹp lùng không bút mực nào diễn tả cho hết. Nhìn dãy núi Kim Sơn bao bọc xung quanh núi Tu Di không những núi cao hun hút mà còn tạo ra những eo biển đẹp vô cùng, nhìn xa xa là biển rộng mênh mông, những vách núi dựng đứng cheo leo hùng vĩ tiếp giáp với mặt nước biển. Những cụm đá vàng đá ngọc, đá bạc, chọc mây, đất lưu ly, đất pha lê, trong suốt sáng chóa, vách núi cheo leo uốn khúc ngoằn ngoèo, rượt đuổi nhau cảnh tượng lạ lùng muôn hình vạn trạng lạ mắt nhìn không thấy chán càng nhìn càng say sưa. Trên bầu trời biển cả thang mây ngũ sắc trùng trùng lớp lớp, xa gần nơi eo biển đại ngàn rừng tiên tăm tắp, thác tiên từ trên cao đổ xuống, lụa thác lướt bay che phủ động ngọc, động vàng, động lưu ly ,động pha lê, muôn vạn lối xuân ra vào rực rỡ, muôn loài hoa, muôn dị cảnh khoe dáng, khoe hình thi nhau đua sắc đua hương. Trên hư không eo biển chim thú bay trên nền trời xanh thẳm, dưới biển sâu sen vui đùa cùng nắng vàng rực rỡ. Biển - Núi cảnh đẹp như tranh vẽ, hào quang châu báu rực rỡ làm say đắm lòng người.2 Mỗi phương chân núi Tu Di hình thành lên 36 cảnh giới địa châu tần lớp khác nhau, 72 cảnh quan địa động mỗi vẻ đẹp mỗi khác. Chân núi Tu Di đất đai bằng 5 chất báu vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, đẹp lạ quý hiếm vô cùng hào quang rực rỡ, rừng tiên bạt ngàn cây trái rậm rạp hơi thơm lan tỏa khắp nơi. Chỉ cần hít vào liền tăng lên thần lực, không còn thấy đói khác tâm hồn nhẹ nhổm lân lân có thể diễn tả cảnh quan một phương vòng cung chân núi Tu Di như sau. Chân núi rộng lớn vô biên, từ thấp lên cao rừng tiên bạt ngàn tần tần lớp lớp ngút tận xa xa. Cao lần chót vót. Biển sâu thăm thẳm, núi non hùng vĩ, cảnh quan eo biển kỳ bí, vách núi ngoằn ngoèo dựng đứng cheo leo, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, chọc mây, đất vàng, đất bạc, đất kim cương, đất lưu ly, đất pha lê hào quang muôn màu muôn sắc đẹp lạ chưa từng thấy. Đại ngàn cảnh quan rộng lớn thấp cao bậc thang, trùng điệp, sông suối uốn khúc ngoằn ngoèo, rượt đuổi khắp chân núi Tu Di, động ngọc động vàng, mỗi nơi mỗi cảnh. Thác tiên khắp nơi thấp cao trắng xóa đổ xuống, lụa trắng bốc khói lướt bay, che kín hang động, muôn vạn lối xuân vào rực rỡ, muôn loài hoa đua nở khoe màu, đua sắc đua hương, chim lượn trời xa, thú bay eo núi, núi non biển cả cảnh quan như tranh vẽ, quang cảnh đô hội sắc xuân, đẹp chưa từng thấy bao giờ, anh em Da Trắng say sưa. Đến non tiên cực lạc mới hiểu được lời dạy của Ông Bà Tiên Tổ, trần gian cõi tạm thiên đàng mới thật chính quê, lời dạy ấy giờ đây mới được chứng kiến. Có thể nói Quê Tiên Cực Lạc, trần gian bể khổ.

Thơ rằng:

Về đến non tiên cảnh quê nhà

Quê hương cực lạc chốn âu ca

Suối ao trong vét sen tỏa sáng

Đất trời mây gió hoa phồn hoa

Chim thú lượn bay nhìn non nước

Động nghe chim hót, thác nghê nga

Trên cao chót vót đèo uốn khúc

Dưới chân cùng khắp biển bao la

Chốn non tiên trời mây non nước

Chim thú bay ca hát cùng xuân

Cảnh quan xinh đẹp vô biên

Cho người mê mẩm đắm say tâm hồn

Rừng đại ngàn lớp tần cao thấp

Cho nghìn xuân kết trái đơm hoa

Thú chim nhảy múa hát ca

Ngoằn ngoèo suối lượn vượt qua chân đèo

Hương tràn ngập tâm hồn nhẹ bổng

Lòng yên vui xúc cảm lân lân

Biến tan phàm tục lòng trần

Non tiên cực lạc vạn ngàn an vui.​Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa nhìn cảnh quan, đẹp như trong mơ, liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ muốn ở lại chân núi Tu Di sanh sống xây dựng cơ nghiệp thiên đàng cực lạc non tiên lâu dài, liền thuyết giáo dạy rằng.3 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đến được nơi đây là đã vượt lên cảnh giới của ĐỊA LA, tiến lên cảnh giới của THIÊN LA, chúng ta đang ở phía tây chân núi Tu Di, núi tu di đỉnh cao 8 vạn 4 nghìn do tuần, chân núi đỉnh núi lớn, chính giữa thân núi nhỏ, chân núi Tu Di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần, một do tuần bằng 10 dặm phải nói là vô cùng rộng lớn, diện tích đất báu một bên vòng cung chân núi cũng rộng lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, phải nói một phương đất báu ở núi Tu Di không bao giờ ở cho hết, đất báu một bên vòng cung một phương chân núi, hình thành thấp cao 36 cảnh giới đại địa cung, 72 cảnh giới đại địa động, phải nói là đẹp chưa từng thấy bao giờ. Với tài khoa học vật chất chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, kim cương, lưu ly, pha lê, kiến trúc xây dựng lập lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện, ngọc, kỳ vĩ trang nghiêm, đền, nhà, chùa, am, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, trên các tần đại địa, cũng như trong các tần địa động, tạo lên cảnh giới non tiên cực lạc, hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, núi báu Tu Di cây, cỏ, hoa, quả, khí, nước, còn quý hơn bảy núi, ở chân núi Tu Di tu thiền luyện khí ở một ngày, bằng trần gian tu thiền luyện khí 3 năm, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng. Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ chân núi Tu Di, đã là một sự thành công lớn , tất cả đều nhờ lòng tin sâu đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nghe theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời.Đã làm chủ chân núi Tu Di thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, năm non bảy núi. Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại chân núi Tu Di rồi bay lên hư không, với tốc độ nhanh khôn tả con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, nhanh hơn gấp ba gấp bốn trước đây bay qua biển hương thủy. Vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không bay cao lên đến 1 vạn do tuần, tức là 100 nghìn dặm, những người bay theo Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ toàn là những người có trí huệ lớn, thần thông pháp thuật vô biên, ở cấp Thiên La, không phải ở cấp Địa La, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ bay lên hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di, thấy hàng nghìn tần mây đang chuyển động tần tần lớp lớp khắp núi, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên chỉ tay vào núi Tu Di nơi chỗ có hàng nghìn tần mây đang chuyển động nói, chỗ hàng nghìn tần mây chuyển động kia là tần núi Thiên Thủ, tần núi Tu Di nầy triền lài cao lên hơn 5 nghìn dặm, chiều ngang núi Tu Di, chiều dọc tần Thiên Thủ chạy dài vòng cung kéo dài vòng cung hơn 500 nghìn dặm, đất đai châu báu rộng lớn vô cùng, rộng hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, ai muốn ở rộng bao nhiêu cũng được, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nói xong, liền bay vào tần núi Thiên Thủ, hạ chân xuống khu rừng tần đồi bằng phẳng rộng lớn vô biên, cảnh quan tuyệt đẹp chưa từng thấy bao giờ, cây báu xuất hiện khắp nơi, tỏa hào quang rực rỡ, ao sen báu, rừng tiên báu, suối báu, sông báu, đẹp quá, nhất là hoa quả nơi đây đều tỏa hào quang, cảnh quan đẹp như tranh vẽ, năm non bảy núi còn thua xa, nói chi đến trần gian.

Thơ rằng:

Cảnh đẹp nào hơn cảnh nơi đây

Đất báu lưu ly ngọc sáng đầy

Cây báu lung linh ngời tỏa sáng

Xuân tiên rực sắc phụng rồng bay

Quê tiên đẹp lắm người ơi

Đất vàng đất ngọc sáng ngời lung linh

Cảnh xuân nẩy nở hồn xuân

Hoa xuân sắc thắm đua chen rực trời

Non tiên hết khổ cuộc đời

Vĩnh hằng cuộc sống đất trời tự do

Non tiên ta hát ta ca

Ta xây đời mới giàu sang tột cùng.​Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 60 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.4 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, những gì Ông Cha khai tạo ra, thời con cái chúng ta thừa kế thọ hưởng, chúng ta đang ở phía tây núi Tu Di, tần núi Thiên Thủ, chúng ta đang ở trên cao cách chân núi tu di 1 vạn do tuần 100 nghìn dặm, những gì ở đây đều hơn hẳn ở dưới chân núi Tu Di, thọ hưởng phước báo rất cao muốn gì được nấy, nhờ giác ngộ cao, tỉnh ngộ lớn, hào quang trí huệ tuy chưa rực rỡ nhưng cũng đã tỏa sáng, tiếp nhận được chân lý thiên ý CHA TRỜI dạy bảo, ác tánh không còn, hiểu rõ Thiên Quyền, công bằng bình đẳng, tự do tự tại, mà bấy lâu nay có nghe nhưng chưa rốt ráo để hiểu. Chúng ta đến đây hít thở được không khí thiên đàng, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, an vui tự tại, làm chủ phía Tây tần núi Thiên Thủ trên cao tần một của núi Tu Di là một thành công lớn trên con đường hành thiện về trời. trở về Cội Nguồn chúng ta đã đến được đất báu, đất vàng sáng chóa , đát bạc lấp lánh, đất lưu ly, pha lê trong suốt, đất báu tần bậc thấp cao, bằng phẳng, rộng lớn vô biên bao la bạt ngàn, không bao giờ ở cho hết, xây dựng cuộc sống nơi không còn gì bằng, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 60 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại tần một núi Tu Di tần Thiên Thủ trên cao nầy sanh sống, xây dựng cơ nghiệp lâu dài, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ chấp thuận, thuyết giáo dạy rằng:Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần 1 núi Tu Di là một thành công lớn trên con đường làm chủ vũ trụ, là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi tần gian, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít những người ở lại tần núi Tu Di Thiên Thủ, rồi bay lên hư không những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm đỉnh núi Tu Di bay tới, đằng vân giá vũ bay với tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời vượt qua hơn 100 nghìn dặm tức là 1 vạn do tuần, thời tới tần hai núi Tu Di, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên dừng chân nơi khoảng chân không nhìn vào tần núi Thiên Hoa mây báu lớp lớp trông đẹp mắt vô cùng , tần núi Thiên Hoa triền lài lên cao 6 nghìn dặm. Tần núi Thiên Hoa chạy dài vòng cung kéo dài hơn 400 nghìn dặm, đất báu rộng lớn ở không bao giờ cho hết, không như đất đai chật hẹp chốn trần gian, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ bay vào tần núi Thiên Hoa, bay qua không biết bao nhiêu là vách núi bạc núi vàng, suối sông uốn lượn rồi hạ chân xuống chân đồi rừng tiên rộng lớn nơi đây cảnh quan đẹp đến nổi không bút mực nào diễn tả cho hết, rừng tiên muôn sắc muôn màu, thác suối, hang động, đẹp vô cùng, ao sen rộng lớn, hoa sen báu tỏa rực hào quang, cây báu mọc khắp nơi, lá bạc, cành vàng, thân ngọc, thân kim cương, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đất báu lưu ly trong suốt, mênh mông vô tận, rừng tiên bậc thang đại ngàn bằng phẳng, xen kẽ vách núi cheo leo, thác tiên trắng xóa nhất là muôn hoa ở đây khác hẳn bảy núi tiên đã đi qua. Tất cả đều tỏa hào quang sắc màu rực rỡ khác lạ xinh đẹp tuyệt vời cuốn hút làm sao, làm say sưa lòng người, nhất là gió tiên làm cho con người khỏe khoắn đến kỳ lạ.

Thơ rằng:

Cây báu nơi đây thật lạ thường

Cành vàng lá ngọc quả kim cương

Hào quang tỏa sáng đầy lấp lánh

Vạn sắc muôn màu tỏa thiên hương

Cảnh giới non tiên thật diệu kỳ

Mây trời non nước trổ xuân thi

Muôn Hoa vầy hội đua sắc thắm

Núi non kỳ vĩ trổ uy nghi

Mưa báu lưa thưa trên ngàn lá

Ghềnh, thác, suối, rừng, gió lâm li

Thú , chim ca hát bay nhảy múa

Non tiên đẹp quá, xiếc kể chi.​Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan, quang cảnh non tiên tần Thiên Hoa núi Tu Di như thế liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng.5 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, người có tấm lòng thương người, lại không rời xa Văn Hóa Cội Nguồn, lòng nhân hậu từ bi hỷ xả, những người như thế thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có Văn Hóa Cội Nguồn đó là con đường tiến thân đến tột đỉnh vinh quan, nhờ Văn Hóa Cội Nguồn mà chúng ta càng tiến xa mãi mãi tiến tới làm chủ toàn vũ trụ, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác, lòng thương yêu nhân loại thương yêu đồng loại, thương yêu anh em đã dẫn chúng ta đến non tiên tu di làm chủ Tu Di đây cũng là một phần thưởng xứng đáng cho những ai sống vì nhân loại anh em hơn sống vì mình. Bí quyết thành công đại thành công của chúng ta, là tin sâu vào lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, nghiền ngẩm lời dạy của đức CHA TRỜI, và Văn Hóa Cội Nguồn là kim chỉ nam, quyết định trên con đường tiến tới thành công.Bằng chứng cụ thể chúng ta đã lên được tần hai phía tây của núi Tu Di tần núi Thiên Hoa, cảnh sắc mùa xuân nơi đây không có nơi nào sánh kịp, cách chân núi tu di 200 nghìn dặm, không báu vật nào mà nơi đây không có, không có cảnh đẹp nào hơn được nơi đây. Người có tấm lòng thời nhất định lên được non tiên cực lạc, không cầu giàu sang mà tột thế giàu sang, không cầu quyền lực mà quyền lực không ai bằng, vậy mới biết càng mở rộng tấm lòng vàng, thương nhân loại anh em, là có cả giang sang châu báu rộng lớn, muốn gì được nấy, sống mãi hạnh phúc trường sanh bất tử, an vui hạnh phúc.

Thơ rằng:

Đặng phước lớn giữ tâm thanh tịnh

Hãy thương người ngâm vịnh từ bi

Cội nguồn nhớ mãi gắn ghi

Tham tàn bạo ác quyết không dính vào

Nền văn hóa nhớ nào rèn luyện

Mãi vượt lên thánh thiện cao bay

Đồng bào nhân loại anh em

Chung cùng nguồn cội phải nên dung hòa

Lòng thanh tịnh chính là Chúa Phật

Để cho mình đắc đạo bay lên

Cội nguồn văn hóa cha ông

Con đường bình đẳng đại đồng chân như

Lòng chánh thiện vượt lên tiên gới

Thoát nghiệp trần hạnh phúc tự do

Non tiên dứt sạch âu lo

Ra vào sanh tử chủ nhân đất trời.​6 Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cơ nghiệp lâu dài, tu thiền luyện đạo, sống mãi an vui tự do tự tại, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng.
 

shopoga

✩✩
6 Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cơ nghiệp lâu dài, tu thiền luyện đạo, sống mãi an vui tự do tự tại, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng.7 Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ tần hai, tần Thiên Hoa non tiên Tu Di là một sự thành công lớn trên bước đường chinh phục vũ trụ, làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật Thánh, Tiên , Thần , Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi ,18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần Thiên Hoa núi Tu Di rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, bay lên cao thêm 1 vạn do tuần nữa, tức là 100 nghìn dặm, thời tới tần núi thứ 3 tần núi An Lạc Thiên, đứng ngoài hư không nhìn tần núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung núi Tu Di, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ chỉ tay vào núi Tu Di chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động nói, nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh kia chính là tần núi An Lạc Thiên nói xong Ông Bà Hậu Đế liền bay vào tần núi An Lạc Thiên, ở trên hư không nhìn xuống tần núi An Lạc Thiên, cảnh quan, quang cảnh đẹp vô cùng, khác lạ vô cùng, cảnh quan núi non không những cảnh quan kỳ vĩ đến kỳ lạ, quang cảnh đẹp như tranh vẽ, mà cây cối, đất báu nơi đây đều tỏa hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đất báu bằng phẳng bao la bát ngát, từ thấp lên cao, mỗi tần rộng lớn vô cùng.Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ ở trên không quan sát một hồi rồi bay vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, hồ sen báu, sông, suối, rồi hạ chân xuống một khu đồi rừng tiên rộng lớn xa xa là vách núi dựng đứng cheo leo, cảnh quan hùng vĩ, núi non kỳ bí, đá vàng, đá ngọc, đá kim cương, to lớn cao vút chọc mây, đất lưu ly, đất pha lê, trong suốt sáng chóa, cảnh quan nơi đây không khác gì trên các tần trời đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết, động ngọc, động vàng, động lưu ly, động pha lê sắc màu rực rỡ, ao sen báu, hoa sen báu, cây báu khắp nơi, lung linh sắc màu xinh đẹp làm sao, gió tiên nhè nhẹ mang theo mùi hương của núi rừng muôn hoa thơm ngát, không những làm cho con người như uống phải linh đơn diệu dược khỏe khoắn vô cùng không còn đói khác, mà còn làm cho lòng người thanh tịnh thánh khiết an lạc lạ lùng, quả đúng là non tiên cực lạc trần gian không thể nào có được.

Thơ rằng:

Cõi non tiên thiên đàng cực lạc

Cõi an vui tột bực an vui

Vĩnh hằng sống mãi tự do

Sống trên châu báu giàu sang tột cùng

Lòng thánh khiết chính là thanh tịnh

Mãi an vui nuôi hạnh từ bi

Tham - sân gọt rửa bỏ đi

Cho người cuộc sống yên vui đẹp giàu

Đức từ bi một bầu cam lộ

Mãi cho đời tự tại an vui

Xây nền đạo đức ấm no

Non tiên sống mãi tự do an lành

Đường về trời hạnh lành chân thiện

Lìa ác gian tu luyện thiện căn

Cội nguồn văn hóa kề bên

Chăm lo học tập vượt lên tục trần

Đường chính nghĩa giúp đời truyền giáo

Giúp nhân sanh thoát kiếp khốn nguy

Vào nhà bình đẳng Cha Ông

Tự do hạnh phúc đắp xây thiên đàng

Cõi non tiên ngập tràn châu báu

Đẹp vô cùng gấp mấy trần gian

Xuân hoa đầy khắp núi non

Non tiên cực lạc trường sanh vĩnh hằng.​Thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ liền quán sát thấy có hơn 20 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.8 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tiếng gọi thiêng liêng của ĐỨC CHA TRỜI đã thúc dục con người trở về Cội Nguồn làm chủ vũ trụ, luôn luôn tích cực giáo dục con cái, cháu chắt, chút chít, đi theo con đường chính nghĩa hướng thiện làm lành, vun trồng cội phúc, để mãi mãi xứng đáng là con cái nhà trời, con cháu của đấng đã tạo lập lên vũ trụ, tạo lên sự sống của muôn loài vạn vật.9 Lòng yêu thương, nhơn từ, lòng trung tín, đưa chúng ta gần đấng Cha Trời , Mẹ Trời hơn, làm chủ non tiên cực lạc như loại bỏ cái ác, tu tập cái thiện, mỗi con người chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vẻ đẹp non tiên cực lạc không khác gì vẻ đẹp linh hồn của chúng ta, non tiên vô cùng trong sạch không bợn nhơ bẩn, cũng giống như linh hồn chúng ta không bẩn ác, không bợn nhơ bẩn thói hư tật xấu, những cặn bả rác rưỡi, tham tàn, bạo ác, mưu mô xão quyệt, ganh, ghét, đâm thọc, thêu dệt, nói láo, nói ác khẩu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, tàn bạo, độc quyền, độc trị, sống mất bình đẳng, sống mất công bằng, đàn áp tự do của người khác, áp đặc trói buộc nhân loại trong khuôn khổ ác độc, tàn bạo, lối sống nhơ bẩn rác rưỡi như thế chúng ta đã loại bỏ từ lâu, và không cho chúng sống trong linh hồn chúng ta. Nên chúng ta mới đến được non tiên làm chủ non tiên cực lạc, lần lần tiến tới làm chủ toàn vũ trụ 28 tần trời tam thiên đại thiên thế giới.10 Còn gì sung sướng hơn là lòng trong sạch, thánh khiết tự do tự tại, sống trên non tiên cực lạc, với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời xây dựng lên một thế giới văn minh bậc nhất, giàu sang bậc nhất, chân thiện, hoàn mĩ, giàu sang bật nhất là điều không còn khó khăn đối với chúng ta. Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo truyền dạy xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, theo lời dạy của Đức Cha Trời, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã vượt qua cảnh giới trần gian, vượt qua cảnh giới Địa La, tiến lên cảnh giới Thiên La và vượt lên cuối cùng cảnh giới Thiên La, quả là một sự thành công to lớn trên con đường trở về Cội Nguồn gặt hái những thành quả to lớn. Đến được nơi đây làm chủ tần 3, An Lạc Thiên ,núi Tu Di, là một thành công lớn trên con đường làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới thượng THIÊN LA, Thiên La Thượng Phật, Thiên La Thượng Thánh, Thiên La Thượng Tiên, Thiên La Thượng Thần, Thiên La Thượng Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại An Lạc Thiên, rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nhìn lại con cái, cháu chắt, chút chít, chỉ còn 20 triệu người, những người bay theo người nào người nấy trên đầu tỏa hào quang, toàn là con cái, cháu chắt, chút chít, cấp cao, Ông Bà tổ tổ tổ thời Hậu Đế làm chủ toàn cõi Hạ Thiên Vũ Trụ, trí huệ cao, giác ngộ cao, đạo đức cao, thần thông pháp thuật vô biên, có thể bay lên các tần trời trên sanh sống, nhưng Thiên Ý Cha Trời đã an bày, nên Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít làm chủ hạ thiên vũ trụ.11 Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ bay lên cao hơn 1 trăm 50 nghìn dặm thời tới phía tây tần trời thứ 1 tần Trời Thiên vương, phía tây tần trời thiên vương có 7 tần cao lên 7 nghìn dặm, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ ở ngoài hư không xa xa nhìn vào núi Tu Di chỉ tay nói rằng chúng ta có thấy chăng núi Tu Di hai đầu phình to chính giữa thân núi nhỏ, chỗ thân núi nhỏ dài đó chính là tần trời thứ 1, tần Trời Thiên Vương, tần Trời Thiên Vương có bảy tần thấp cao, kéo dài lên cao hơn 7 nghìn dặm, tần thứ 7 là tần cao nhất, chiều ngang một phía của thân núi Tu Di, chiều dài một phía tây tần Trời thứ 1, kéo dài vòng cung một phía Tây núi Tu Di tần Trời thứ nhất chạy dài hơn 2 trăm 50 nghìn dặm, đất báu rộng lớn vô cùng, không như trần gian nhỏ hẹp, người đông đất ít, nói xong Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ bay vào núi Tu Di tần trời thứ 1, con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo, nhìn xa, gần, tận xa, hư không vũ trụ thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú tạo thành một thái dương hệ, ngang tầm với tần trời thứ 1, chuyển động không ngừng, chuyển động vòng quanh bốn phương, đông, tây, nam, bắc, núi tu di. Thành một ngày đêm ở non tiên cực lạc.Tạo ra xuân - hạ - thu - đông 365 ngày ở nhân gian. ( vì sự chuyển động toàn bộ hệ thống thái dương hệ nên ngân hà, thiên hà, nhật, nguyệt, tinh tú, biển khí nước mặn, núi thiết vi, nói chung là chuyển động toàn bộ hệ thống hạ thiên vũ trụ xung quanh núi Tu Di ) muốn thấy được sự chuyển đó chỉ khi nào ra ngoài hạ thiên vũ trụ mới nhìn thấy được, ( cũng như chúng ta ra khỏi địa cầu, mới thấy địa cầu, vừa quay tròn tự thể, vừa chuyển động theo tuần hoàn hạ thiên vũ trụ) sự chuyển động một vòng cả hệ thống hạ thiên vũ trụ, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, biển khí nước mặn, núi thiết vi, một ngày đêm, thời trần gian địa cầu đã trải qua một năm, bốn mùa xuân - hạ - thu - đông 365 ngày.12 Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ bay vào tần trời thứ 1, rồi bay lên tần cao của tần trời thứ 1, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, thác tuôn trắng xóa, suối lượn uốn quanh, ngoằn ngoèo đẹp lạ, Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ hạ chân xuống khu rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê, cây báu mọc khắp nơi hào quang muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, đẹp hơn năm non bảy núi, đẹp hơn các tần núi phía dưới. Chim phụng hoàng ở đây rất nhiều, chim khổng tước cũng thế, chim cọng mạng, chim ca tăng, chim tần già, còn nhiều loài chim quý khác nữa, nhảy múa ca hát, vui tai kỳ diệu lạ lùng người nghe tâm hồn như bay bổng an vui hạnh phúc vô cùng. Đất báu bằng phẳng, hào quang rực rỡ, cây báu khắp nơi hào quang muôn màu vạn sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, trái vàng trái ngọc lung linh, gió lành mang hương thơm ngát làm cho con người khỏe khoắn an vui lạ kỳ, không những không còn đói khác, mà còn tăng thêm thần lực hàng trăm năm tu luyện, quả đúng là non tiên cực lạc bồng tiên cảnh, tần trời có khác, đến đây mới biết về trời hạnh phúc như thế nào càng lên cao càng mới lạ càng đẹp vô cùng, không bút mực nào diễn tả cho hết, tất cả đều như trong mơ.

Thơ rằng:

Hãy tỉnh giất quay về Nguồn Cội

Về thiên đàng an lạc niềm vui

Đường về đường đến non tiên

Có nền Văn Hóa kề bên đây rồi

Vượt qua muôn vạn bể sầu

Gieo mầm giải thoát gieo chồi trường sanh

Bênh dòng nước thánh anh linh

Ấn vàng, bút ngọc, vượt lên tục trần

Thiện tâm đạo hạnh suy tầm

Chơn như một cội ngộ rồi anh linh

Tâm không đại định thênh thang

Thức yên biển lặng mọi đàng rõ thông

Chơn Linh trùm khắp tam thiên

Mặt trời tỏa sáng chơn dương rạng ngời

Bước chân về đến cung trời

An vui tự tại cuộc đời an vui.​Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, ở vào hàng cấp cao, cấp Ông Bà tổ tổ không ai còn muốn đi đâu nữa, đây cũng chính là Ý Trời, phước lộc làm chủ hạ thiên vũ trụ, nên ai nấy đến đây không còn muốn đi đâu nữa. Liền thuyết giáo dạy rằng.13 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là những cấp cao ở vào hàng Ông Bà Hậu Đế tổ tổ cả, hãy nhìn xuống chân núi Tu Di, cũng như bảy núi, với con mắt thiên nhãn của chúng ta, thời thấy con cháu chúng ta đang vui sướng vô cùng, vì chúng đã được tọa nguyện, sống trên non tiên cực lạc làm chủ non tiên cực lạc, làm chủ vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu vô tận, chúng muốn giàu có cở nào cũng được, chúng muốn đất báu rộng bao nhiêu cũng có, quả là muốn gì được nấy, kìa các con xem kìa ngang tầm chúng ta đang ở xa, gần, tận xa, là nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, chuyển động suốt ngày đêm, một ngày đêm ở đây bằng trần gian một năm, chúng ta đã đến đây là chủ quản thiên địa, trời đất, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, năm non bảy núi, muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, thay thế TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, giữ vững cán cân công lý vũ trụ, thi hành di mệnh, bảo vệ Thiên Luật, đi vào cuộc sống, làm chủ muôn loài vạn vật trong đó có con người, đã đến được nơi đây là tùy theo ý thích của mỗi người xây dựng cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống thiên đàng cực lạc, và từ đó Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ , cùng hơn 20 triệu người ở lại tần trời thứ 1, làm chủ hạ thiên vũ trụ, Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa ở cấp THIÊN VƯƠNG, Thiên Vương Phật, Thiên Vương Thánh, Thiên Vương Tiên, Thiên Vương Thần, Thiên Vương Chúa.Cho đến cuối tiểu kiếp thứ 5 ở chốn trần gian, ở vào cuối thời Hậu Đế. Nhân loại con người con cái, cháu chắt, chút chít Bạch Long Bạch Tiên nơi chốn trần gian tu theo đại thừa Văn Hóa Cội Nguồn, bỏ xác phàm bay lên cõi trời thiên vân trung trung thiên giới, chỗ Ông Bà Tiên Đế đang ở, thành Phật tổ tổ, Thánh tổ tổ, Tiên tổ tổ, Lão tổ tổ, không còn giai cấp, bình đẳng.Sở dĩ con người lạc mất cội nguồn, nên không nhìn thấy được TỔ TIÊN KHAI HÓA, cũng như CHA TRỜI MẸ TRỜI, lại khởi tâm sanh ra bao phiền não tội ác, che lấp sự sáng suốt minh mẩn của tâm linh, bị cám dỗ bỡi vật chất, sa ngã vào con đường tội lỗi, nên không còn nhận ra lương tâm lương tri của chính mình, lương tâm lương tri của chính mình, luôn luôn phù hợp với thiên ý cha trời, phù hợp với thiên luật vũ trụ, người đánh mất lương tâm, đánh mất lương tri, thời coi như đi vào cảnh tối tăm thời hành sự ngược lại thiên ý, ngược lại thiên luật, nên phải sa đọa khốn khổ, luân hồi sanh tử, lúc thời ở địa ngục, lúc thời ở súc sanh, lúc thời làm quỷ, lúc thời làm ma, quả là khốn khổ vô tận, cũng chỉ bỡi vì lạc cội lạc nguồn, mà ra cớ sự như thế, muốn thoát khổ thời phải trở về với cội với nguồn, ví như cây có gốc thời nở cành xanh ngọn, sông có nguồn thời chẳng cạn chẳng khô, người trở về với cội với nguồn, thời tội ác lần lần tiêu tan, ác nghiệp tiêu biến, nhờ tội ác tiêu tan, ác nghiệp tiêu biến, nên mặt trời trí tuệ xuất hiện trong tâm, vô minh không còn, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, tùy theo công đức hành thiện, mà hưởng phước báo, làm chủ non tiên, làm chủ các tần trời, làm chủ linh hồn, làm chủ chân tâm chân tánh, vào ngôi chánh đẳng chánh giác, chủ nhân hư không vũ trụ.

Đạo trời chuyển thế cứu dân

Cội nguồn tỏa sáng Việt Nam định rồi

Pháp luân phổ chiếu khắp nơi

Đại đồng chính nghĩa đổi đời thượng ngươn

Long Hoa hội tụ ngũ phương

Luật trời phán xét dưới trên giao hòa

Chơn tâm thiên ý chung nhà

Cháu con hội ngộ Trời Cha trở về

Nam Việt bừng lên cảnh xuân tươi

Rực rỡ non sông điểm sắc cười

Tiên Rồng hội tụ gieo ý thánh

Đại đồng nhân loại sống yên vui

Cội Nguồn phưởng phất mùi hương đạo

Nhẹ gót trần gian đến cõi thiên

Đuốc huệ bừng lên niềm châu ngọc

Tâm hồn tỏa rực ánh xuân tiên

Quán soi thế sự rõ thông

Đừng gây oan chướng uổng công kiếp người

Về trời hãy nhớ về trời

Non tiên làm chủ cuộc đời an vui

Trở về nguồn cội thảnh thơi

Lên ngôi chánh giác cuộc đời trường sanh

Hư không lồng lộng vô biên

Gieo nguồn thiện đức phát nguyền cứu dân

Cội Nguồn văn hóa thậm thâm

Điềm lành kết tụ anh linh vạn đời

Cha Trời ấn chứng công rồi

Từ đây mãi mãi cuộc đời tung bay

Đài linh lộ rõ chân tâm

Trường tồn bất diệt thậm thâm trường tồn

Kinh thơ truyền tự thuở nào

Xuân khai muôn sắc khởi vào tâm tư

Muôn hoa bừng nở cánh tươi

Chúa xuân hé nở nụ cười rạng đông

Lòng vàng thấm khắp non sông

Thái bình an lạc khắp trong lẩn ngoài.​Không có gì nguy hiểm hơn là lạc Cội lạc Nguồn, không có gì phước đức hơn là trở về với Cội Nguồn. Sống theo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ. Cũng có nghĩa là sống theo lương tâm của chính mình. Những gì trái ngược lại lương tâm thời không nên làm. Để cải đổi số mạng, từ nghèo chuyển sang giàu, từ họa chuyển sang phúc, từ ngu si chuyển thành thông minh. Con cái, cháu chắt vạn sự bình yên. Thời chỉ có truyền kinh là hiệu quả nhất. Vì sao lại nói như thế vì lời kinh chính là Thiên Ý Cha Trời. Như chúng ta đã biết không có tai họa nào mà Cha Trời cứu không được, không có số mạng nào mà Cha Trời chuyển đổi không được. Vì Cha trời là đấng quyền năng vô hạn. Đấng chủ quyền tạo hóa. Đấng hủy diệt tất cả, tạo lập ra tất cả. Hãy thành kính đối với Cha Trời Mẹ Trời. Truyền Thiên Ý Cha Trời Mẹ Trời, tức là truyền kinh giáo công đức vô lượng. Phước đức không thể nghĩ bàn. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gia hộ thường cầu chi đặng nấy. Chỉ cần truyền một câu cũng tai qua nạn khỏi. Huống chi là truyền trọn bộ Long Hoa Pháp Tạng.Hết phần 3 chương 6

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 6

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 6Phần 4LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ1 Nói về anh em Da Den giống dân Kim Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ, dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển tây bắc hương thủy thứ 1, rộng lớn vô biên không thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen ở biển tây bắc hương thủy thứ 1 to lớn đẹp hơn những biển hương thủy đã đi qua, đoàn người anh em da đen bay không bao lâu thời thấy núi Tu Di hào quang sáng rực đẹp vô cùng, bay tới gần nhìn núi Tu Di tất cả đều khác lạ, không những núi cao không thấy đỉnh, mà chân núi vô cùng kỳ lạ xung quanh còn có bảy kim sơn bao quanh, nhô ra xa bò ngoằn ngoèo ra biển tạo lên những vịnh biển, eo biển, đẹp chưa từng thấy tuyệt tác kỳ quang thiên nhiên, những kim sơn ăn sâu ra biển cũng đẹp một cách kỳ lạ, như kim sơn Kiện Đà La, kim sơn Y Sa Đà La, kim sơn Kiệt Địa Lạc Ca, kim sơn Tô Đạt Lê Xá Na, kim sơn Án Thấp Phược Yết Noa,kim sơn Tỳ Ca Đát Na, kim sơn Ni Dân Đạt La, bảy kim sơn nầy đều là chân núi Tu Di, đất báu bảy kim sơn bằng chất vàng, chất kim cương, chất pha lê, chất lưu ly, hào quang rực rỡ, nhìn chân núi Tu Di, núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí, sông suối ngoằn ngoèo uốn lượn, thác tiên đổ xuống, như những dãy vải lụa trắng lướt bay phủ xuống các hang động, rừng tiên bậc thang bạt ngàn thăm thẳm, đại ngàn núi non xa gần xen kẽ những hố thẳm, vách núi dựng đứng cheo leo, cảnh quan đẹp như tranh vẽ, nhất là vịnh, eo biển đẹp chưa từng thấy bao giờ, đất báu rộng lớn vô biên, hình thành lên 36 cung đại địa châu, 72 cung đại địa động, kéo dài hơn 700 nghìn dặm, bao hàm hầu hết phía tây bắc vòng cung chân núi Tu Di. Phải nói đất báu một phía chân núi vô cùng rộng lớn.Diện tích lớn hơn địa cầu gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, không như trần gian nhỏ hẹp, đất chật người đông, quả là một nơi sanh sống vô cùng lý tưởng không có nơi nào bằng, cảnh đẹp nơi đây bảy núi đi qua còn kém xa, huống chi là trần gian phàm tục.Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ cùng đoàn người bay qua không biết bao nhiêu là rừng đồi bay lần lên cao càng nhìn thấy eo biển càng đẹp, ăn sâu vào gần thân chân núi Tu Di, nơi đây cảnh quan đẹp vô cùng rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê, sắc màu rực rở hương thơm lan tỏa khắp nơi, gió tiên mát lạ khoan khoái, thoải mái vô cùng, đói khác tiêu tan, trong lòng tràn đầy vui vẻ, ai nấy cảm thấy hài lòng cảnh giới nơi đây về tinh thần, lẫn thể xác, cảnh quang nơi đây đẹp hơn tranh vẽ, làm say sưa lòng người, như tưởng mình đang lạc vào giất mơ.

Thơ rằng:

Chốn non tiên trời mây non nước

Xuân nở bừng rực thắm núi non

Ngập tràn màu sắc đẹp xinh

Cảnh hoa đô hội cảnh tình chúc chen

Biển bao la sen nở cùng sen

Cheo leo vách núi trắng hằng thác tuôn

Non tiên đẹp lắm vô biên

Tả sao cho hết nói sao cho cùng

Ôi khúc hát non bồng bất tận

Hoa đầy hoa tràn ngập núi non

Biển trời rừng núi mênh mông

Chập chồng ghềnh thác lượn vòng gió mây

Non hun hút chim bay vạn lối

Đồi nối đồi cùng khắp bao la

Nghê nga thác suối nghê nga

Thiên đàng cực lạc quê nhà rồng tiên.​Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan non tiên Tu Di, liền quan sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại chân núi Tu Di sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.2 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, người giác ngộ là người luôn hướng về Cội Nguồn. Thường mong làm việc thiện, chính vì làm nhiều việc thiện. Nên thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, rời bỏ trần gian về non tiên cực lạc, về trời để sanh sống, đó là điều hiển nhiên không thể làm khác đi được, như chúng ta thấy đó rời bỏ trần gian về non tiên cực lạc, về trời có gì sai lầm đâu, bỏ chốn khổ đến chốn vui, bỏ cuộc sống giả tạm đến cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, bỏ cuộc sống chật hẹp nghèo khổ đến cuộc sống bao la vô tận giàu sang tột bực, sự lựa chọn như thế có gì sai lầm, phải nói là vô cùng khôn ngoan. Luôn làm theo Cha Trời Mẹ Trời đã dạy.3 Khi lòng tin hướng về Cội Nguồn, đức tin mãnh liệt, niềm tin trào dân, thời Thánh Linh tỏa sáng, làm tan biến bóng tối u minh , bầu trời tâm linh trong sáng thấy rõ Thiên Ý của Đức Cha Trời, cũng bỡi gì chúng ta không rời xa Cội Nguồn, nên con đường về trời đối với chúng ta quá dễ, bằng chứng cụ thể, chúng ta đang ở phía tây bắc chân núi Tu Di, núi Tu Di cao 8 vạn 4 nghìn do tuần, chân núi Tu Di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần, một bên chân núi chạy dài vòng cung cũng hơn 700 nghìn dặm, phải nói diện tích là vô cùng rộng lớn ,chia địa lục đất châu báu một bên phía núi ra làm nhiều tần nhiều bậc, 36 cảnh giới đại địa cung, 72 cảnh giới đại địa động, mặt sức mà xây dựng lập lên cảnh cực lạc non tiên, với tài khoa học vật chất chúng ta thời làm lên cảnh giới gì mà không được, tất cả đều theo ý muốn của mình, cây, cỏ, đất báu, hoa, quả, khí, nước, ở đây quý hơn bảy núi, nhất là những cây báu, trái báu, thời càng quý hiếm vô biên, chỉ cần ăn một quả cũng thọ hơn mười nghìn năm, nước suối, nước sông ở đây không khác gì cam lộ, chỉ cần uống, tắm, một lần cũng đã thay da đổi thịt, trẻ đẹp vô cùng, làm chủ chân núi tu di thời còn gì sung sướng cho bằng, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc vĩnh cửu lâu dài, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng.4 Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ chân núi Tu Di là một thành công lớn, trên con đường làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, cai quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi,18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại chân núi Tu Di rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ lên hư không, bay với tốc độ nhanh vô cùng vượt qua hàng nghìn tần mây bay vào hư không, bay lên cao hơn 1 vạn do tuần tức là hơn 100 nghìn dặm, thời Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di thấy có hàng nghìn tần mây đang chuyển động xung quanh núi Tu Di, liền chỉ tay nói nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi Tu Di kia chính là tần núi Thiên Thủ phía tây bắc tần thứ nhất núi Tu Di, tần núi Thiên Thủ, tần núi Thiên Thủ triền lài kéo dài lên cao hơn 5 nghìn dặm, chiều dọc tần Thiên Thủ kéo dài vòng cung hơn 500 nghìn dặm, phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn tha hồ mà ở, tha hồ mà xây mà dựng, đất báu rực rỡ, tần bậc thấp cao bằng phẳng kéo dài từ thấp lên cao hàng nghìn bậc thang, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi Thiên Thủ, ở trên không nhìn xuống thấy tần núi thiên thủ cảnh như tranh vẽ đẹp chưa từng thấy bao giờ.

Thơ rằng:

Quê tiên quê châu báu

Ngọc ngà rực tỏa sáng

Núi non xuân rạo rực

Gió đùa mây rung nhẹ

Rừng đồi suối thác nghe

Lung linh đầy lung linh

Sắc xuân nghìn vẻ đẹp

Hào quang trùng trùng điệp

Hoa nở cười xinh xinh.​Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ ở trên không quan sát một hồi, rồi bay thẳng lên chính giữa tần núi Thiên Thủ, vượt qua hàng loạt đồi rừng rộng lớn cây rừng rậm rạp, thác suối nghê nga trong vét trong veo nhiều giống chim quý bay lượn trên bầu trời, hương thơm ngào ngạc của nhiều loại hoa, quả, cây, cỏ, làm cho con người khoan khoái tràng đầy sanh lực, gió tiên mát lành cảm giác dễ chịu vô cùng, không còn thấy đói khác mệt mỏi gì cả, khoan khoái trong lòng.5 Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ liền hạ chân xuống chân đồi rộng lớn rừng tiên rậm rạp, hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây đẹp vô cùng, làm say sưa lòng người không bút mực nào diễn tả cho hết, đất vàng, đất ngọc, đất kim cương, đất lưu ly, đất pha lê sáng chóa, nhất là những cây báu hào quang đẹp lạ. chưa từng thấy bao giờ, hồ sen rộng lớn khắp nơi, hoa sen ở đây không những quá đẹp mà còn tỏa rực hào quang rực rỡ nổi bật hẳn lên càng nhìn càng đẹp lạ, gió tiên từ các hồ sen thổi vào, hương thơm ngào ngạc mát mẻ khoan khoái trong người, không những hết đói khác mà còn tăng thêm sức lực. Cảnh quan tiên cảnh nơi đây càng nhìn càng đẹp lạ nhìn không biết chán.

Thơ rằng:

Ngân nga tiếng suối cao vời

Gió đưa mây đến bầu trời đầy xuân

Hát ca chim thú lượn quanh

Chen nhau hoa nở dệt tranh muôn màu

Quê tiên quê xinh đẹp ngọt ngào

Đất lành châu báu sáng ngời giàu sang

Trường sanh sống mãi bình an

Muốn gì được nấy cung đàng tiêu diêu.​Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa nhìn quan cảnh non tiên đẹp như tranh vẽ, như quên cả thời gian liền quán sát thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng.6 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta nhờ hướng về Cội Nguồn làm sạch mọi tội lỗi chúng ta, nhờ làm sạch mọi tội lỗi, nên trí tuệ tỏa sáng nhờ trí huệ tỏa sáng nên chúng ta trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, theo lời Cha Trời dạy bảo, chúng ta rời khỏi trần gian bay về vũ trụ, làm chủ non tiên cực lạc tiến lên làm chủ các tần trời, và chúng ta đã làm theo lời dạy đó, bằng chứng chúng ta đang ở phía tây bắc tần một Thiên Thủ, của núi Tu Di, cách chân núi Tu Di hơn 100 nghìn dặm, với tài khoa học của chúng ta, thời việc kiến tạo lên cảnh giới non tiên cực lạc theo ý muốn của mình là điều không khó, trước mắt chúng ta là đất báu bạc ngàn rộng lớn vô biên, kéo dài hàng chục vạn dặm, đất báu không bao giờ ở cho hết, khai thác đất báu vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy giàu sang bật nhất, sang trọng bật nhất, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, cỏ, cây, hoa, quả, khí, nước, nơi đây quí hiếm vô cùng, chỉ cần ăn một quả đào tiên ngọc, đào tiên vàng, ngô ngọc, lúa vàng, cũng đã thọ lên hơn mười nghìn năm, một ngày ở nơi đây bằng trần gian một năm, tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí hai năm, mau đạt đến cảnh giới Tối Cao thần thông thần thông quảng đại, tuổi thọ sống ở tần Thiên Thủ sống lâu vô kể, đời sống tự do tự tại không đâu bằng. Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 50 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc lâu dài vĩnh cửu, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ chấp nhận lời thỉnh cầu con cái, cháu chắt, chút chít, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đến được nơi đây làm chủ tần một Thiên Thủ núi Tu Di, là một sự thành công lớn trên con đường làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh của chính mình, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại Tần Thiên Thủ bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà tổ tổ tổ với tốc độ nhanh khôn tả, vượt qua hàng nghìn tần mây bay vượt lên hư không bay vào không gian vũ trụ, bay không bao lâu thời vượt lên cao hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây báu ngũ sắc chuyển động xung quanh núi Tu Di, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ chỉ tay nói, nơi có hàng nghìn tần mây báu ngũ sắc chuyển động kia chính là tần núi tu di thứ 2, tần núiThiên Hoa, tần thiên hoa triền lài kéo dài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung tần núi thiên hoa, kéo dài hơn 400 nghìn dặm, diện tích đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, tha hồ mà sanh con đẻ cháu, tha hồ mà sanh sống không làm mà cũng có ăn, chỉ cần hít thở chân khí thiên tiên vài lần sâu vào đan điền, thời hết đói khác ngay, huống chi là rừng tiên bặc thang thấp cao nghìn nghìn lớp lớp trông đẹp mắt vô cùng, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ ở ngoài hư không quan sát một hồi rồi bay thẳng lên khoản giữa của tần núi Thiên hoa, vượt qua không biết bao nhiêu là rừng bậc thang, không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, sông suối uốn lượn, thác, động, ao sen xa gần cùng khắp, rồi hạ chân xuống đồi rừng cây cối rậm rạp nơi đây cảnh quan đẹp lạ khác với những cảnh quan nơi khác, mỗi tần núi có mỗi vẻ đẹp khác nhau.

Thơ rằng :

Núi non hùng vĩ vách cheo leo

gió lượn đồi non mây vượt đèo

Khắp nơi vầy hội đua màu sắc

Non xanh nước biếc nhạc tiên reo

Chim muôn vạn thú vui đùa hát

Tỏa sáng lung linh cây báu kêu

trời, mây, non, nước, hoa , suối, thác

Bức họa trường xuân gấm hoa thêu.​Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan non tiên liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng.
 

shopoga

✩✩
7 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta khi còn ở chốn nhân gian, thường làm nhiều việc phúc thiện, giúp đở nhân loại anh em, không bao giờ biết mõi mệt, bồi công lập đức, thường làm lợi cho người cũng chính là làm lợi cho ta, gieo nhân tốt để rồi hưởng quả lành, bằng chứng chúng ta đã đến được phía tây bắc tần núi thứ 2, của núi Tu Di, tần núi Thiên Hoa, tần núi không những rộng lớn vô biên, kéo dài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dọc vòng cung tần Thiên Hoa chạy dài hơn 400 nghìn dặm đất báu rộng lớn như vậy không bao giờ ở cho hết, tần Thiên Hoa đất báu đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ không khác gì chúng ta bước vào cảnh giới trong mơ. Với tài khoa học vật chất của chúng ta thời việc khai thác đất báu vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, kiến trúc xây dựng lên xã hội cực lạc non tiên cực lạc, hơn hẳn trần gian nghìn nghìn lần, lầu đài châu báu cung điện nguy nga, nhà, đền, chùa, thất, tráng lệ, cuộc sống giàu sang như thế thời còn gì bằng, muốn gì được nấy thời còn gì hơn, lại thêm sống lâu vô kể, không ốm đau bệnh tật gì cả, thái bình an lạc đời đời, ăn một quả báu trái cây cũng thọ lên mười nghìn năm, chỉ cần hít thở không khí vài lần sâu vào đan điền thời không cần ăn uống gì cả, cuộc sống như thế đâu cần kham khổ cực nhọc, chỉ hưởng phúc báo mà thôi, vậy mới biết làm lành lánh dữ là con đường dẫn tới hạnh phúc an vui tự do tự tại, trên các tần trời, và ở các non tiên, và chính chúng ta là những người hiểu rõ điều đó nhất, dù ở nơi đâu con đường hành thiện trở về Cội Nguồn vẩn là con đường chúng ta luôn phấn đấu mãi mãi, không có gì sung sướng hơn là làm chủ tần núi Thiên Hoa nầy.Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây, xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống trường tồn vĩnh cửu giàu sang tột bực lâu dài an vui tự tại, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời chấp thuận lời thỉnh cầu con cháu. Rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ tần núi Thiên Hoa Tu Di, là một thành công lớn trên bước đường làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản, muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian.Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần núi Thiên Hoa rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi vượt lên hư không bay không bao lâu thời tới tần 3 An Lạc Thiên, đứng ở ngoài hư không nhìn vào tần 3 An Lạc Thiên núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí còn hơn những tần núi đã đi qua. Vách núi cheo leo ngoằn ngoèo đến kỳ lạ xen kẽ rừng bậc thang mênh mông từ thấp lên cao xa hun hút hơn năm sáu nghìn dặm, đất báu từng tần chạy dài vòng cung theo núi hàng 300 nghìn dặm, phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn trần gian gấp hàng vạn vạn vạn lần Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ quan sát một hồi rồi bay thẳng vào tần núi An Lạc Thiên, ở trên không nhìn xuống thấy tần núi An Lạc Thiên không những hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc , mà còn cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ như vạn bức tranh tuyệt đẹp hiển bày khắp núi non, làm cho con người lân lân thoát tục, quên hết bao nổi mệt nhọc phiền não còn sót lại trong lòng.

Thơ rằng:

An Lạc Thiên, An Lạc Thiên

Lưu ly đất báu sáng vô biên

Vạn cảnh non ngàn đua sắc thắm

Đất trời, mây, gió trổi linh thiên

Quê tiên cực lạc cảnh quê tiên

Điệp khúc trường sanh khúc bình yên

Ẩn hiện tần mây chim sải cánh

Nằm yên trên lá ngọc lệ sương

Vũ khúc bồng lai xuân phất phới

Vợi vời chân trời phụng náo nương

Điệp khúc nghê nga ghềnh, thác, suối

Ngàn non vàng ánh nắng hồng vương.​Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ bay thẳng lên tần cao An Lạc Thiên, vượt qua hàng trăm hàng nghìn ao hồ sông suối, rừng đại ngàn bậc thang cứ trôi qua vùn vụt rồi hạ chân xuống một chân đồi rộng lớn nơi đây cảnh quan đẹp hơn tranh vẽ.

Thơ rằng:

Non tiên cảnh giới thật diệu kỳ

Đất vàng, đất ngọc, đất lưu ly

Xuân trổ xuân bay muôn màu sắc

Chim ca chim hát, chim bay đi

Dòng thác thì thầm yêu nắng ốm

Động rừng sông suối Phụng rồng thi

Lớp tần mây báu bay quanh núi

Hào quang châu báu đẹp uy nghi.​Ai đã đến đây thời nghĩ rằng mình đã lạc vào một thế giới vô cùng mới lạ như lạc vào cảnh giới trong mơ, không những đẹp như tranh vẽ mà còn kỳ bí vô cùng, hương thơm ngào ngạc làm cho con người không những dễ chịu, khoan khoái vô cùng đói khác tiêu tan, mà còn khỏe lên như uống phải linh đan dược liệu, quả đúng là non tiên cực lạc có khác ai nấy đều say sưa thưởng thức, càng thưởng thức càng say sưa, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ quan sát thấy có hơn 20 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.8 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cuộc sống trần gian không những quá ngắn, mà còn lắm nhiều đại họa, như núi lửa, chiến tranh, nước dân, động đất, mưa to, gió lớn, thế giới vô thường cứ đảo lộn mãi cuộc sống trần gian, vì thế chúng ta mới rời bỏ trần gian, về non tiên về trời, theo lời của Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo, đã là con cháu Tiên Rồng con cái nhà trời thời phải tuyệt đối tin lời dạy Cha Trời, và làm theo lời dạy Cha Trời, thời chúng mới gặt hái những kết quả tốt đẹp, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được phía tây bắc tần núi thứ 3 An Lạc Thiên , cách chân núi Tu Di 300 nghìn dặm tần núi An Lạc Thiên phải nói là rộng lớn vô tận vô biên, triền lài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung An Lạc Thiên chạy dọc theo dãy núi hơn 300 trăm nghìn dặm, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, rộng hơn địa cầu trần gian gấp hàng vạn, vạn vạn lần, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đất báu hào quang rực rỡ, cây báu mọc khắp nơi, suối rừng chim hát mãi, gió tiên thổi nghê nga, mây trời lượn xa xa, mưa tiên rơi lác đác, xuân rượt đuổi không dứt, cảnh quan hùng vĩ, vách núi dựng đứng cheo leo, rừng tiên bậc thang, thấp cao đại ngàn thăm thẳm, đá vàng, đá bạc, đá ngọc to lớn cao chót vót chọc thủng mấy tần mây, thác tiên đổ xuống lụa trắng lướt bay, động lưu ly, động pha lê, tỏa rực hào quang, vừa bước chân đến đây thời đã thấy tâm hồn an lạc, an vui tự tại, thoải ý vô cùng.Nói đến sự giàu có non tiên cực lạc thời phải nói nơi đây là bậc nhất thời ở đây không thiếu gì cả, vàng, bạc, ngọc ngà châu báu quý hiếm vô cùng. Còn nói đến cỏ cây, hoa quả, khí, nước, thời vô cùng quý, có thể nói ở đây làm tùy sức muốn bao nhiêu là tùy cần, không làm cũng có ăn, vì sao lại có chuyện lạ như thế, vì lên ở non tiên, lên ở các tần trời, là đến cõi hưởng phước báo, do công sức hành thiện của chính mình khi còn ở chốn nhân gian, làm chủ non tiên cực lạc chính là phần thưởng của đức cha trời ban cho muốn gì được nấy, nên không cần làm mà cũng giàu có bật nhất, không cần khổ nhọc gian nan mà cũng có ăn muốn bao nhiêu cũng được, nói chung là muốn gì được nấy, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, xây dựng lên kỳ quan bảo tháp, cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, xây dựng lên cung vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, cho chính mình hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, nhờ công sức hành thiện, nên mới về được non tiên cực lạc, sống mãi an vui tự tại, cỏ, cây, hoa, quả, khí, nước, ở đây phải nói là vô cùng quý hiếm, chỉ cần ăn một quả táo tiên ngọc, táo tiên vàng, hay quả cây báu cũng đã trường thọ lên hàng vạn năm, huống chi trước mặt chúng ta là rừng tiên bạc ngàn, suối tiên khắp chốn, chỉ cần tắm một lần cũng đã trẻ đẹp mãi mãi, còn gì sung sướng hơn là làm chủ nơi đây, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống thiên đàng cực lạc lâu dài vĩnh cửu giàu sang hạnh phúc.Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã vượt qua sự kéo níu chốn trần gian, vượt qua sự quyến rủ xinh đẹp của thất sơn Địa La, tiến lên cảnh giới Thiên La, rồi vượt qua bao cảnh giới giữa chân của các tần núi Thiên La, đến được nơi đây làm chủ tần núi An Lạc Thiên, cảnh giới tối cao của Thiên La, là một thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến về trời làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cảnh giới tối cao của THIÊN LA, trở thành, Thiên La Thượng Phật, Thiên La Thượng Thánh, Thiên La Thượng Tiên, Thiên La Thượng Thần, Thiên La Thượng Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian.Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại An Lạc Thiên rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không, ông bà hậu đế tổ tổ nhìn lại những người bay theo mình, người nào người nấy trên đầu có hào quang, liền biết đây là những con cái, cháu chắt, chút chít, ở cấp cao, thần thông pháp thuật thuộc hàng bậc nhất, còn lại hơn 20 triệu người, đoàn người bay không bao lâu thời vượt qua hơn 150 nghìn dặm tới địa phận gần chính giữa eo núi Tu Di, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ dừng lại chỉ tay vào chổ eo giữa núi Tu Di nhỏ hơn hai đầu nói, núi Tu Di hai đầu phình ra to lớn, chính giữa núi nhỏ hơn, chỗ nhỏ hơn đó chính là phía tây bắc tần trời thứ 1, tần trời Thiên Vương, nói xong Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ bay vào tần trời Thiên Vương, tần trời Thiên Vương từ chân tần tiến tới thượng tần có 7 cấp, triền lài dài lên cao tới chỗ thân núi nhỏ nhất hơn 7 nghìn dặm, mỗi tần cấp có hàng nghìn tần đồi bậc thang, rừng tiên rậm rạp, đất báu kéo dài rộng lớn vô cùng, chiều dọc dài tần trời Thiên Vương, kéo dài hơn hai trăm năm mươi nghìn dặm, đất báu rộng lớn không bao giờ ở cho hết, không như chốn trần gian địa cầu nhỏ hẹp, đất chật người đông, không sao tránh khỏi chiến tranh, tranh giành đất đai thuộc địa chém giết lẫn nhau.Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ bay thẳng lên thượng tần cấp bảy, của tần Thiên Vương anh em da đen vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo thác suối ngoằn ngoèo, ao sen rộng lớn, cây báu khắp nơi, đất báu lưu ly, pha lê, hào quang sáng chóa, đẹp chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà Hậu Đế hạ chân xuống chân đồi rộng lớn, cây báu mọc khắp nơi, thân ngọc, lá bạc lá vàng, hoa kim cương, trái trân châu, hào quang muôn màu muôn sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, gió tiên chuyển động khắp núi rừng mang theo hương thơm ngào ngạc, ai nấy cũng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu khoan khoái, không những tiêu tan cả mệt nhọc đói khác, còn tăng thêm sức lực như uống phải linh dược, quả là kỳ dịu không nơi nào có, cảnh quan nơi đây đẹp lạ, không chỗ nào là không cuốn hút con người, chim phụng hoàng, chim khổng tước, chim cọng mạng, chim ca lăng, chim tần già, bay từng đàn ca hát nhảy múa vui tai làm cho người nghe thanh tỉnh an vui, lân lân thoát tục, nhìn ra xa hư không xa gần và rất xa, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà , ngang tầm với tần trời thứ 1, chuyển động suốt ngày đêm, xung quanh núi tu di, (vì sự chuyển động toàn hệ thống nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, cũng như biển khí nước mặn, núi thiết vi bao bọc xung quanh, nói chung là cả hạ thiên vũ trụ chuyển động nên không thể nhìn thấy được. Khi nào ra khỏi sự hạ thiên vũ trụ mới thấy sự chuyển động toàn hệ thống hạ thiên vũ trụ, mới thấy sự chuyển động của nó, toàn thể hệ thống hạ thiên vũ trụ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, biển khí nước mặn núi thiết vi, chuyển động theo trục quây chuyển động mặt trời, Mặt trời chuyển động một vòng quanh núi Tu Di tức là một ngày đêm của hạ thiên Vũ Trụ. Tu Di, năm non bảy núi. Có nghĩa là Mặt trời chuyển động vòng quanh núi Tu Di. Thời thất sơn châu báu năm non bảy núi đã trải qua một ngày đêm, nơi chốn trần gian là đúng một năm) trải qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Nên nói một ngày đêm non tiên, thời trần gian đã trải qua một năm.Nói tốm lại cái trục chính giữa của hạ thiên vũ trụ, chính là núi Tu Di, cũng như thất sơn châu báu bao bọc vòng quanh núi Tu Di, Tu Di cũng như thất sơn châu báu tự nó chuyển động rất chậm. Cũng như muốn biết quả đất quay thời phải ra khỏi quả địa cầu mới thấy được, sự chuyển động cả hạ thiên vũ trụ, chuyển động vòng quanh núi Tu Di, là sự chuyển động cả một hệ thống theo guồng máy huyền cơ vũ trụ chuyển động trật tự trong hư không. Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, cấp cao ai nấy cũng muốn ở lại nơi đây không đi nữa, liền nhìn lên hư không nghĩ rằng đây cũng là Ý Trời, Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng chúng ta là những ông bà cấp cao thời hậu đế, làm chủ hạ thiên vũ trụ, theo Thiên Ý của Đức CHA TRỜI.9 Chúng ta dùng pháp thuật thần thông thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhìn, con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta cũng như nhân loại anh em năm màu da ở cùng khắp làm chủ năm non bảy núi non tiên cực lạc, nhìn chúng vô cùng vui vẻ, tọa nguyện vì đã làm chủ non tiên, muốn gì được nấy. Làm chủ vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, muốn giàu có bao nhiêu cũng được, muốn đất báu bao lớn cũng có, nói chung là muốn gì được nấy, cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần. Ông Bà cấp cao chúng ta ở lại nơi đây chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thiên, địa trời đất, biển khí nước mặn, bốn cõi trần gian, 18 tần địa phủ, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc hạ thiên vũ trụ, hành sự theo di mệnh của CHA TRỜI.10 Từ đó trở đi Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, cùng ông bà cấp cao nhiều đời ở lại tần trời thứ 1, tần trời THIÊN VƯƠNG, trở thành, Thiên Vương Phật, Thiên Vương Thánh, Thiên Vương Tiên, Thiên Vương Thần, Thiên Vương Chúa, cai quản hạ thiên vũ trụ. Cho đến gần cuối tiểu kiếp thứ 5 ở chốn nhân gian, thời Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ, con cái, cháu chắt, chút chít, ở chốn nhân gian phần đông tu hành hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn cấp cao bỏ lại xác phàm, bay lên cõi thiên vân trung trung thiên giới, ở với Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, thành Phật tổ tổ, Thánh tổ tổ, Tiên tổ tổ, Lão tổ tổ. Chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, chúng ta không vể trời thời còn đi đâu nữa, không lẽ đi xuống địa ngục, làm phật, thánh, tiên, thần, chúa, không sướng hơn làm quỷ, làm ma, làm súc sanh sao ? Đến cảnh non tiên, làm giàu, sống lâu, không ốm đau bệnh tật, an vui tự tại, hơn trần gian gấp trăm nghìn lần, muốn gì được nấy, đừng luyến tiếc trần gian nữa, vì trần gian chỉ là cõi tạm, lại là chốn không yên, vì động đất, nước dân, núi lửa, mưa to, bão lớn, chiến tranh, bệnh tật hành hạ, đó là chưa nói đến sự đói nghèo, nô lệ, áp bức, đã thế lại khi chết đi chỉ hai bàn tay trắng, không mang theo gì được, chỉ mang theo sự thiện ác, cái nghiệp của linh hồn, để rồi nhận lấy bao sự quả báo khốn khổ, hãy trở về cội nguồn, làm chủ văn hóa cội nguồn, tiến hóa linh hồn lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, theo lời dạy cha trời làm chủ vũ trụ, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình. Vậy tại sao chúng ta không trở về cội nguồn, có lẽ chúng ta còn mê, hãy vứt bỏ cái mê ấy đi, vì còn mê là chúng ta còn khổ.Sự truyền kinh sẽ giúp chúng ta đổi đời, mau chóng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mau chóng thoát khỏi đại họa. Khi mạng chung thời liền được siêu sanh lên non tiên cực lạc, hay các tần trời. Là do lập công lớn hay nhỏ trong Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha trời.Hết phần 4 chương 6

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 6

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------HẾT QUYỂN 3.
 

shopoga

✩✩
QUYỂN 4Chương 6Phần 5LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ1 Đây nói về anh em Da Chàm giống dân Bích Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển đông biển hương thủy thứ 1, rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, mênh mông vô tận nên không thấy bờ thấy bến đâu cả, cũng như các biển hương thủy khác hoa sen từng vùng mọc khắp đầy. Nhưng hoa sen ở biển hương thủy thứ nhất không những to lớn màu sắc đẹp vô cùng, hương sen lan tỏa lên hư không làm cho con người khỏe khoắn dồi dào sức lực tinh thần tráng kiện minh mẩn lạ thường, đoàn người anh em da chàm bay không bao lâu thời nhìn thấy núi Tu Di, hào quang tỏa sáng muôn màu muôn sắc đẹp lạ lùng, bay gần tới nơi thấy núi Tu Di càng đẹp hơn nữa, bỡi có nhiều ngọn núi chân Tu Di chạy dài nhô ra biển.2 Chân núi Tu Di vô cùng rộng lớn, chân núi Tu Di hình thù kỳ lạ bảy kim sơn bao quanh Tu Di lấn dài ra xa ra biển hương thủy, tạo lên những eo vịnh ngoằn ngoèo đẹp lạ vô cùng, bảy kim sơn lấn ra biển đó là, kim sơn Du Kiện Đà La, kim sơn Y Sa Đà La, kim sơn Kiệt Địa Lạc Ca, kim sơn Tô Tạt Lê Xá Na, kim sơn Án Thấp Phược Yết Noa, kim sơn Tỳ Na Đát Ca, kim sơn Ni Dân Đạt La, làm cho chân núi Tu Di cảnh quan càng thêm kỳ bí, xinh đẹp vô cùng, nhất là những eo biển cảnh quan kỳ bí kỳ quan thiên tạo, uốn lượn ngoằn ngèo, chạy dài ra ngoài biển, đẹp chưa từng thấy bao giờ.Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ bay vào eo vịnh, bay thẳng cao lên chân núi chỗ eo biển sâu vào đẹp nhất, rồi hạ chân xuống một chân đồi rộng lớn, rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê. Cảnh quan nơi đây đẹp vô cùng, đẹp như tranh vẽ không bút mục nào diễn tả cho hết, núi non hùng vĩ chót vót, biển sâu thăm thẳm bao la, cảnh quan kỳ bí, vách núi dựng đứng cheo, đá tiên chọc mây, xa gần cụm hòn thấp cao lổm chổm, đá bạc, đá vàng, đá ngọc,to lớn bằng phẳng, đá liên nồi liền uốn khúc, chạy xa, ngoằn ngoèo rượt đuổi, thác tiên đổ xuống, lụa tiên trắng tinh, che phủ động ngọc, động vàng, rừng tiên bậc thang xa gần, xen kẽ vách núi cheo leo, trên cao dưới thấp, tần đồi thi nhau bay lên, hạ xuống, thang mây lớp lớp hun hút trời xanh, chim lượn trời xa, thú bay eo núi, xuân cùng khắp nẻo, hoa nở khắp nơi, hoa cười chim múa, cây báu lung linh, đất trời mở hội, trời mây non nước yên bình, non tiên tràng đầy sức sống, ai đến đây mà chẳng say sưa, quên hết đường về trần gian.

Thơ rằng:

Cảnh đẹp hơn tranh đẹp hơn tranh

Đẹp lạ đẹp lùng đẹp uy linh

Hào quang muôn sắc ôi đẹp quá

Châu báu ngọc ngà vừa đẹp vừa xinh

Lung linh cảnh giới lung linh

Sắc màu huyền ảo rung rinh diệu kỳ

Núi non biển cả xuân thi

Rừng nghe suối hát lâm li tuyệt vời

Cảnh quan muôn trạn vạn hình

Ôi thôi kỳ lạ ôi nghìn đẹp ôi

Lạ lùng kì lạ làm sao

Đất trời mây gió cuốn vào hồn xuân.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại chân núi Tu Di sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.3 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta nhờ giữ tâm thanh tịnh, không mê say dục lạc trần gian, lúc nào cũng hướng thiện làm lành, theo lời dạy Cha Trời mà sống, lòng tin sâu vào Văn Hóa Cội Nguồn, sống công bằng, sống bình đẳng, tôn trọng lẽ phải, chí công và thật vô tư, vui theo đạo đức, sống vì người hơn là vì mình, không bao giờ làm hại nhân loại anh em, lợi người cũng chính là lợi mình, cứu người cũng chính là cứu mình, với lối sống như thế, gieo nhân lành gặt quả lành, tin Đạo Trời, thời Trời sẽ độ cho, bằng chứng chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ nơi đây cũng chính là phần thưởng của Đức Cha Trời, dành cho những người biết nghe lời Trời, tin Trời, tôn thờ Trời, với tấm lòng hiếu thuận ấy, Trời dành cho chúng ta phước báo làm chủ non tiên, sống mãi an vui hạnh phúc.4 Chúng ta đang ở trên cao phía đông chân núi Tu Di cách mặt nước biển hương thủy lên cao nghìn dặm, núi Tu Di cao 8 vạn 4 nghìn do tuần, chân núi bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần, một bên chân núi vòng cung kéo dài hơn 700 nghìn dặm, chân núi triền lài lên cao với những ngọn núi nhô ra biển hơn 7 nghìn dặm, hình thành lên 36 đại địa châu, 72 đại địa động phải núi chân núi Tu Di đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết, phải nói một phía chân núi đất báu rộng lớn vô biên, lớn hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, không bao giờ ở cho hết với tài khoa học của chúng ta, thời xây dựng lên xã hội chân thiện, hoàn mĩ, là điều không khó, xây dựng lên cảnh giới non tiên cực lạc lại còn dễ hơn, chỉ cần chúng ta khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, pha lê, lưu ly, kiến trúc tạo lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, xây dựng, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, kiến trúc sửa sang lại những cung động thiên tạo theo ý muốn của mình, xây dựng cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi sanh sống, xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống an vui tự do tự tại giàu sang trường sanh vĩnh cửu lâu dài, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chấp thuận lời thỉnh cầu đó rồi thuyết giáo dạy rằng.5 Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ chân núi Tu Di, vượt qua cảnh giới ĐỊA LA, tiến vào cảnh giới THIÊN LA, vì thế chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại Phía Đông chân núi Tu Di rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo vượt qua hàng nghìn tần mây rồi bay vào hư không vô tận, bay mãi lên cao.

Thơ rằng:

Lìa trần thế rời xa u tối

Đường về trời hạnh phúc tiêu diêu

Non tiên cảnh giới non tiên

Hạnh hiền về tới khắp miền Trời Cha

Hồn nhẹ bổng hồn bay tia chớp

Dứt não phiền bờ giác đến nơi

Tự do tự tại về trời

Về nhà vũ trụ cuộc đời trường sanh.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ bay lên cao hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung quanh núi, liền chỉ tay vào núi Tu Di chỗ có hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung quanh nói trước mặt chúng ta là tần núi thứ nhất, tần núi THIÊN THỦ, tần núi Thiên Thủ triền lài lên cao hơn năm nghìn dặm, chiều dọc chạy dài vòng cung tần núi Thiên Thủ kéo dài hơn 500 nghìn dặm, phải nói tần núi Thiên Thủ vòng cung ở phía đông núi Tu Di đất báu vô cùng rộng lớn, không bao giờ ở cho hết, diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, đất báu rộng lớn như thế, muốn bao nhiêu cũng có không bao giờ ở cho hết, tha hồ mà sanh con đẻ cái, tha hồ mà làm giàu làm có. Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi Thiên Thủ, ở trên cao nhìn tần núi Thiên Thủ hào quang rực rỡ, cảnh đẹp như tranh vẽ, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ.

Thơ rằng:

Bước chân đến cõi non tiên

Xuân bay khắp nẻo vô biên sắc màu

Hào quang tỏa rực đất trời

Đất vàng, đất ngọc, đất thời kim cương

Lưu ly trong sáng vô biên

Rừng tiên rộng lớn xa xa sông hồ

Gió tiên nhè nhẹ ru hồn

Thiên đàng cực lạc vạn ngàn an vui.​Ở trên không quan sát một hồi, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh tiên tổ tổ tổ bay lên tần đồi cao nhất vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, thác, động, cảnh đèo, suối tiên uốn lượn, hồ sen rộng lớn cảnh núi non đẹp như tranh vẽ, bay vượt lên cao gần hết tần Thiên Thủ Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ hạ chân xuống tần đồi rộng lớn, rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây đẹp hơn tranh vẽ đẹp lạ đẹp lùng.

Thơ rằng:

Non tiên cực lạc thiên đàng

Rừng tiên lá bạc lá vàng lung linh

Đất tiên sáng tỏa hào quang

Suối tiên, thác ngọc, nắng vàng chân mây

Gió tiên nhè nhẹ lay lay

Thú soi suối ngọc chim bay rừng ngàn

Xuân vầy hội suối thì thầm

Dộng vàng , động ngọc thác màng trắng tinh

Lanh quanh vách núi cheo leo

Thác ghềnh uốn khúc ngoằn ngoèo xa xa

Lối xuân tràn ngập muôn hoa

Nàng mây cỡi gió bay qua vách đồi

Nước thương mây, núi nhớ trời

Trên cao dưới thấp tần đồi mênh mông

Đến đây thời khó mà quên

Đất trời non nước giữ chân người lành

Xuân non xuân nước hửu tình

Đến đây quên hết đường về trần gian

Non tiên cực lạc thênh thang

Xây đời hạnh phúc giàu sang tột cùng

Non tiên đẹp lạ đẹp lùng

Đâu như trần thế bão bùng binh đao.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 60 triệu người muốn ở lại sanh sống tần núi Thiên Thủ, liền thuyết giáo dạy rằng.6 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, từ khi Ông Bà Tiên Đế chúng ta ra đời đến nay có hơn trên 500 nghìn năm, nhưng lời dạy của Ông Bà Tiên Đế được lưu truyền mãi mãi cho đến bây giờ, và hiệu quả của lời dạy đó, là con cháu lần lượt thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, và cũng lần lượt về trời, bằng chứng thời Tiên Đế, dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít bay về trời đông vô số vô biên cách đây hơn 400 nghìn năm lần thứ nhất, làm chủ 27 tần trời.Rồi đến thời Hậu Đế chúng ta sau 400 nghìn năm bay về trời lần thứ hai làm chủ năm non bảy núi, non tiên cực lạc bằng chứng cự thể hơn nữa, là chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần 1 tần Thiên Thủ phía đông núi Tu Di, đất báu nơi đây vô cùng rộng lớn, ở không bao giờ hết , không như trần gian nhỏ hẹp, đất chật người đông, lại thêm vô thường đảo lộn cuộc sống, không bao lâu thời núi lửa phụt lên, vùi lấp hết thảy lầu đài cung điện, cuộc sống văn minh con người, khi con người hồi phục lại cuộc sống văn minh, thời động đất trước ít sau nhiều rồi đến liên miên, vùi lấp tất cả lầu đài cung điện, chưa kể đến mưa to gió lớn, cướp đi bao mạng sống, sống trên cõi trần gian vô thường giả tạm làm cho ông cha cứ mãi lo lắng cho cuộc sống con cái, cháu, chắt, chút chít, hết đại họa nầy, sang đại họa khác.7 Cũng vì hiểu rõ như vậy nên chúng ta mới rời bỏ trần gian mà về trời, nhưng con đường về trời không dành cho những người hành ác, làm hại nhân loại anh em, mà phải thương yêu nhân loại anh em, như thương yêu chính bản thân mình, và tất cả chúng ta đã làm được điều đó.8 Với tài khoa học của chúng ta thời xây dựng lên non tiên cực lạc không khó, khai thác đất vàng, đất ngọc, đất kim cương, đất pha lê, đất lưu ly, kiến trúc lập lên kỳ quan, bảo tháp, cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ, giàu có bật nhất, xinh đẹp lộng lẫy, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, hơn nữa ở đây sự sống lâu là vô tận, mặt sức mà xây dựng sự nghiệp vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 60 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc lâu dài giàu sang hạnh phúc vĩnh cửu, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chấp thuận lời yêu cầu đó, rồi thuyết giáo dạy rằng:Chúng ta đến được nơi đây làm chủ tần núi Tu Di Thiên Thủ thứ nhất là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện tiến về làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA. Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian.Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần núi Thiên Thủ bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Theo chân Hậu Đế về trời

Thiên đàng cực lạc biển trời tự do

Sống đời hạnh phúc an vui

Vĩnh hằng sống mãi giàu sang tột cùng

Kẻ giác ngộ mong làm việc thiện

Người ác gian lắm chuyện hại người

Làm cho cuộc sống khốn cùng

Binh đao máu lửa, ngục tù, khảo tra

Theo hậu đế lìa xa tranh đấu

Vững tâm thiền thẳng tới vô vi

Cất nhà trên cõi tam thiên

Vững bền khỏi sợ đổ nghiêng bao giờ.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ cùng đoàn người vượt qua hàng nghìn tần mây bay thẳng lên hư không vượt qua hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di, thấy mây ngũ sắc tần tần lớp lớp, hào quang đất báu tu di sáng chóa.Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ tay vào chỗ mây ngũ sắc tần tần lớp lớp nói chúng ta đã bay đến tần 2 phía đông của núi Tu Di tần Thiên Hoa, tần Thiên Hoa cao triền lài lên 6 nghìn dặm, chiều dọc vòng cung tần Thiên Hoa kéo dài hơn 400 nghìn dặm, phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn ở không bao giờ hết, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ ở ngoài hư không quan sát một hồi, rồi bay vào núi Tu Di bay thẳng lên tần đồi cao nhất tần Thiên Hoa, đoàn người bay vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, cảnh quan hùng vĩ, đá tiên chọc mây, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, to lớn bằng phẳng, hào quang rực rỡ đẹp chưa từng thấy bao giờ, rừng tiên thấp cao bạc ngàn, hoa xuân ngập lối, thác tiên thi nhau chảy xuống, suối tiên uốn lượn ngoằn ngoèo, cảnh quan tần núi Thiên Hoa, đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp nơi đây, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ bay lên trên cao tần Thiên Hoa hơn 5 nghìn dặm rồi hạ xuống một chân đồi rộng lớn, nơi đây cảnh quan, đẹp quá, đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết.

Thơ rằng:

Thiên Hoa tần cảnh Thiên Hoa

Đẹp như tranh vẽ không nơi nào bằng

Rừng tiên hoa quả hằng hằng

Non tiên đất báu sáng ngời hào quang

Chốn non tiên trời mây non nước

Chim, thú đầy nhộn nhịp hát ca

Lớp tần mây báu xa xa

Điệp trùng rừng thẳm bao la chân trời

Muôn vạn lối xuân cười rực sắc

Cảnh đại ngàn tăm tắp trời xanh

Gió vui gió mãi đưa mây

Mây vui gọt lệ tuôn rơi núi rừng

Nắng vàng trải khắp vạn đồi

Nghìn sông muôn suối uốn thời lượn quanh

Non tiên cảnh đẹp như tranh

Cheo leo vách núi thác buông tóc thề

Thác ghềnh lên xuống ngoằn ngoèo

Nắng hồng hơi ốm hẹn thề cùng non

Hoa vầy cảnh, cảnh trổ xuân

Thiên bồng tiên cảnh biết bao diệu kỳ

Đến rồi thời hết muốn đi

Mới hay tiên cảnh diệu kỳ làm sao

Tâm giác ngộ xa lìa trần cấu

Lòng tịnh thanh đạt thấu hư không

Thiện căn đại hạnh cơ đồ

Vĩnh hằng tự tại về trời an vui.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây lập cơ nghiệp thiên đàng cực lạc, liền thuyết giáo dạy rằng.9 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, lòng hướng thiện đưa ta đến non tiên cực lạc, nhờ lòng hướng thiện nên ta tin sâu vào đức CHA TRỜI, tôn thờ Cha Trời, cảm tạ Cha Trời, ca ngợi Đức Cha Trời, nên chúng ta tiêu tan vô lượng vô biên tội lỗi, thành tựu vô lượng vô biên công đức nên chúng ta trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,bay về trời làm chủ non tiên cực lạc, hãy cầu cho nhân loại anh em, còn ở chốn trần gian, những người không được bình an, những người khốn khổ, những người thiếu lòng tin, những người đang rơi vào con đường tội lỗi, hãy tự mình hướng thiện, tiến hóa linh hồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về trời an vui tự tại, vào cuộc sống vĩnh hằng bất tử, như chúng ta hiện giờ, chúng ta đã đến được phía đông tần núi thứ 2, tần núi Thiên Hoa, núi Tu Di, nhìn thấy đất báu, vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, hào quang rực rỡ, muôn màu vạn sắc đẹp vô cùng, lại thêm tần núi Thiên Hoa là tần núi muôn vạn kỳ hoa đẹp vô cùng không có nơi nào bằng, đất báu rộng lớn vô cùng, lớn hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu như thế không bao giờ ở cho hết, đâu phải như trần gian nhỏ hẹp, người chật đất ít, không khỏi dẫn đến tranh giành lẫn nhau.Với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác ngọc ngà châu báu, vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần, cuộc sống muốn gì được nấy, không cần khó nhọc mà cũng có ăn, ai nấy cũng ở kỳ quan, bảo tháp, làm chủ cung vàng, điện ngọc, làm chủ nhà, đền, chùa, đình, miếu thất, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, đường sá qua lại lát vàng, lát ngọc, lát kim cương, tạo lên xã hội non tiên cực lạc, thường hằng vĩnh cửu tồn tại mãi với thời gian, không như trần gian, động đất vùi lấp tất cả, núi lửa vùi chôn tất cả, nước biển dâng sang bằng tất cả, bão lụt tàn phá tất cả, chiến tranh tàn phá tất cả, vì thế chúng ta mới rời bỏ trần gian mà về trời, tìm đến cuộc sống vĩnh hằng, sự nghiệp trường tồn dài lâu, bằng chứng chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần núi châu báu Thiên Hoa nầy, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong, liền có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bật nhất, cuộc sống lâu dài an vui tự tại, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ nơi đây, làm chủ tần núi Thiên HoaTu Di, thời coi như là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA. Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên,Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian. Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần núi Thiên Hoa bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vào hư không vượt lên cao bay không bao lâu thời vượt lên trên 100 nghìn dặm thời Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ dừng lại ở giữa hư không, chỉ tay vào núi Tu Di chỗ có hàng hàng nghìn tần mây ngũ sắc chuyển động nói.10 Nhìn kìa chỗ có hàng nghìn tần mây báu ngũ sắc chuyển động như hàng nghìn tần thang mây xinh đẹp kia, cũng như hào quang từ núi Tu Di tỏa ra muôn màu muôn sắc rực rỡ đẹp vô cùng, đó chính là tần núi An Lạc Thiên, tần núi cao lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dài an lạc thiên, dọc ngang núi tu di kéo dài 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên nói xong liền bay vào tần núi An Lạc Thiên, bay đến nơi thấy tần núi An Lạc Thiên đẹp vô cùng đất báu hào quang tỏa lên muôn màu muôn sắc rực rỡ, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ liền bay lên tần cao An Lạc Thiên vượt qua không biết bao nhiêu là rừng đồi mênh mông, thác đổ trắng xóa, suối sông trong ven vét, chạy dài uốn lượn ngoằn ngoèo quanh quanh xuyên qua các cánh rừng tiên nối liền các hồ sen, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo bậc thang , hang động cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ hạ chân xuống một khu rừng đồi rộng lớn cây rừng rậm rạp, hoa quả sum sê, cây báu mọc khắp nơi hào quang tỏa lên rực rỡ, cảnh quan nơi đây đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết, làm cho con người như lạc vào chốn bông lai trong mơ yên bình, lân lân thoát tục.

Thơ rằng:

Bồng lai cảnh giới Bồng Lai

Non tiên cực lạc thiên thai nhiệm mầu

Cảnh quan đẹp lạ đẹp kì

Trong mơ hiện thực những gì trong mơ

Hào quang rực rỡ hào quang

Lưu ly đất ngọc, đất vàng lung linh

Trời mây trổi khúc xuân tiên

Non ngàn hiển hiện vô biên sắc màu

Muôn hoa hé nụ tươi cười

Nước non, non nước, bầu trời tự do

Trong mơ cảnh đẹp như mơ

Mây, rừng, suối, thác, nghê nga tâm tình

Khúc xuân khúc nhạc tuyệt vời

Bồng bềnh mây gió đất trời mênh mông

Nắng vàng khắp nẻo non sông

Uy linh cảnh núi, cảnh sông, cảnh đèo

Ngọt ngào tiếng gọi chim chiều

Quê tiên êm ả bao điều ấm êm

Đường lành đường đến non tiên

Hết còn sanh tử hết muôn vạn sầu

Cội Nguồn Văn Hóa Đại Đồng

Tâm hồn tỏa sáng ngập tràn niềm vui

Cội Nguồn Văn Hóa trong ta

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, lên tòa thiên tiên.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, như nhập hồn vào nơi đây.

Thơ rằng:

Non tiên bừng sắc thắm

Vạn vật khoe dáng xinh

Lòng người đầy rạo rực

Hoa cười nắng lung linh.​Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ quán sát thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây thuyết giáo dạy rằng.11 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không phải ai ban cho mà do chúng ta cố gắng nghe theo, tin theo, làm theo, lời CHA TRỜI dạy bảo. Thực hành lòng từ bi là phật, thực hành theo Thiên Ý là Thánh, sáng tạo vận hành khoa học là Tiên, hộ vệ, bảo vệ, lời dạy của CHA TRỜI là Thần, cứu vớt nhân loại anh em là Chúa.12 Như vậy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không từ đâu đến, mà do tâm hồn chúng ta tạo ra cả.13 Bí quyết thành công của chúng ta là hết lòng phụng thờ và nghe theo lời dạy của đức CHA TRỜI, hết lòng trung hiếu đối với Cha Trời, dâng trọn cuộc đời mình cho chính nghĩa vì chính nghĩa, cứu vớt nhân loại anh em theo lời Cha Trời chỉ dạy, và đều đó chúng ta đã làm được tùy theo công sức của chính mình, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ nơi đây , hiện giờ chúng ta đang ở phía đông tần núi thứ 3 của núi Tu Di, tần núi An Lạc Thiên, cách chân núi Tu Di hơn 300 nghìn dặm, tần núi An Lạc Thiên.Tần núi An Lạc Thiên cao triền lài lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dọc vòng cung An Lạc Thiên hơn 300 nghìn dặm, phải nói là đất báu An Lạc Thiên diện tích vô cùng rộng lớn, rộng lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, không bao giờ ở cho hết mặt sức mà sanh con đẻ cháu, sự giàu có ở đây cũng vô tận muốn bao nhiêu thời được bấy nhiêu, tuổi thọ ở đây cũng vô tận muốn thọ bao nhiêu thời được bấy nhiêu, sự hưởng phước báo ở đây không khác gì trên các tần trời, phải nói là muốn gì được nấy, muốn có cung vàng, điện ngọc, thời có cung vàng điện ngọc, muốn có kỳ quan, bảo tháp, thời có kỳ quan bảo tháp, muốn có nhà lầu cổ kính trang nghiêm, thời có nhà lầu cổ kính trang nghiêm, muốn có đền, chùa, nguy nga tráng lệ, thời có đền, chùa, nguy nga tráng lệ, muốn cở nào cũng được tùy theo tài khéo léo của chính mình, sự sống ở đây, cũng như sự giàu sang ở đây, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên thuyết giáo chỉ dạy xong liền có hơn 30 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp ta hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, cuộc sống trường thọ, cuộc sống vĩnh cửu lâu dài, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ nơi đây là một thành công lớn trên con đường hành thiện tiến lên làm chủ vũ trụ, và còn sẽ tiến xa hơn nữa, cho đến khi làm chủ toàn vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, cũng như làm chủ chân tâm chân tánh của chính mình, chúng ta đã vượt qua cảnh giới trì niếu của trần gian, vượt qua bao cảnh giới giữ chân của Địa La, tiến lên cảnh giới Thiên La, vượt qua bao sự quyến rũ cảnh giới Thiên La, đến được An Lạc Thiên, thượng đỉnh của Thiên La là điều không phải dễ, vô cùng khó khăn trên bước đường vượt qua mọi cám dỗ trì níu của các cảnh giới, hiện giờ chúng ta ở vào cảnh giới THIÊN LA bậc thượng. Thiên La Thượng Phật, Thiên La Thượng Thánh, Thiên La Thượng Tiên, Thiên La Thượng Thần, Thiên La Thượng Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần An Lạc Thiên rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây rồi bay vào hư không, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ đang bay với tốc độ nhanh quay đầu nhìn lại con cái, cháu chắt, chút chít, những người bay theo khoảng độ hơn trên 20 triệu người, người nào người nấy trên đầu có hào quang, thời biết ngay những người bay theo toàn là những con cái, cháu chắt, chút chít, thuộc hàng cấp cao, Ông Bà cấp cao thời Hậu Đế đoàn người bay lên cao không bao lâu thời vượt qua hơn 150 nghìn dặm tới phân nửa núi tu di, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào chỗ phần eo nhỏ nhất giữa núi Tu Di mây báu phủ lớp lớp lên cao hàng nghìn tần mây, chỉ tay nói chỗ phần eo nhỏ giữa núi Tu Di mây báu phủ lớp lớp lên cao hàng nghìn tần kia, chính là tần trời thứ 1, tần trời phía đôngThiên Vương.14 Tần trời phía đông Thiên Vương cao lên hơn 7 nghìn dặm, 7 tần chính, chiều dọc vòng cung một phía tần trời, kéo dài hơn 2 trăm 50 nghìn dặm, một phía tần trời thứ 1, phải nói là vô cùng rộng lớn, ở không bao giờ cho hết, không như địa cầu trần gian quá nhỏ hẹp, đất chật người đông. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ lại chỉ tay ra hư không nói ngang tầm với tần trời thứ 1 Tần Trời Thiên Vương, xa xa là mặt trời, thiên hà, ngân hà, vô lượng vì sao cùng một số hành tinh quay xung quanh hệ mặt trời. Hệ mặt trời quay xung quanh núi Tu Di.
 

shopoga

✩✩
15 Nói chung có một số hành tinh quay xung quanh mặt trời. Mặt Trời cùng Thiên Hà Ngân Hà quay xung quanh núi Tu Di. Vì có sự chuyển động đồng loạt của hạ thiên vũ trụ xung quanh núi tu di theo hệ thống tuần hoàn hạ thiên vũ trụ, mặt trời cũng như cả hệ thống thiên hà ngân hà. Nếu ở trong hạ Thiên Vũ Trụ thời khó mà nhận biết mặt trời, thiên hà ngân hà quay xung quanh núi Tu Di. Chỉ có con mắt pháp nhãn mới thấy rõ được điều nầy. Vì có sự mặt trời, thiên hà ,ngân hà quay xung quanh núi Tu Di , nên một ngày đêm ở tần trời thứ 1, bằng trần gian trải qua một năm, cũng giống như năm non bảy núi một ngày đêm bằng trần gian một năm, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần trời thứ 1, tần trời Thiên Vương, tần trời Thiên Vương, đất báu vàng bạc, kim cương, pha lê, lưu ly sáng rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng. Rừng tiên cây báu, hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc còn đẹp hơn nữa đẹp vô cùng. Cảnh quan non tiên tần trời thứ nhất đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, cảnh đẹp cõi trời có khác non tiên. Cõi trời là cảnh giới tối cao của cực lạc. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ liền bay lên tần cao nhất của tần trời thứ 1, vượt qua không biết bao nhiêu là hồ sen báu, hương sen báu lan tỏa lên hư không làm cho con người tràng đầy sinh lực, cây báu mọc khắp nơi, thân vàng, lá bạc, trái trân châu, hào quang lung linh tỏa sáng đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, thác, suối, nước tiên trong veo, uốn lượn, quanh quanh ngoằn ngoèo, chảy vào các hồ sen, cảnh quan đẹp như tranh không bút mực nào diễn tả cho hết vẽ đẹp cõi trời cực lạc. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ hạ chân xuống rừng tiên cây báu, cảnh quan nơi đây đẹp quá, ai nấy tưởng như là lạc vào cảnh giới trong mơ không bút mực nào diễn tả cho hết, làm say sưa lòng người.

Thơ rằng:

Cõi trời đẹp lạ đẹp lùng

Đẹp không thể tả đẹp cùng núi non

Đẹp xuân sắc, đẹp hào quang

Đẹp muôn vạn cảnh, đẹp ôi lạ lùng

Cõi trời cõi tiên bồng

Vạn vật đẹp vô cùng

Xuân tràn xuân rạo rực

Cảnh quan bừng rộn rịp

Hoa cười nắng lung linh

Quê tiên miền cực lạc

Quê tiên đẹp đẹp xinh

Chim ca hát mời xuân đến ngự

Thác ngân nga buông lụa mời mây

Hồ sen phụng múa phụng bay

Vách đồi sừng sửng cheo leo ngút ngàn

Muôn vạn lối xuân đầy xuân trổ

Cảnh bình minh rực rỡ trời mây

Thiên đàng cảnh đẹp ngất ngây

Tiêu diêu thoát tục ôi nầy tiêu diêu

Cõi trời đất báu thênh thang

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, non ngàn tự do

Lòng thanh trí tịnh hư vô

Không không bờ giác tịnh yên mái chèo

Vượt qua bể khổ hồng trần

Non tiên cực lạc hết rồi khổ đau.​Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên thấy ai nấy say sưa cảnh giới non tiên tần trời thứ 1, không còn muốn lên cao nữa thời biết đây cũng là Thiên Ý Cha Trời. Liền thuyết giáo dạy rằng, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, Ông Bà cấp cao thời hậu đế, đã đến được nơi đây làm chủ tần trời Thiên Vương, là một sự thành công lớn, trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ. Chúng ta đã vào cảnh giới ĐÀ LA trở thành Thiên Vương Phật, Thiên Vương Thánh, Thiên Vương Tiên, Thiên Vương Thần, Thiên Vương Chúa, chúa tể tối cao của hạ thiên vũ trụ. Chủ quản, muôn loài vạn vật, năm non bảy núi,18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc hạ thiên vũ trụ. Chúng ta hãy nhìn kìa, thất sơn núi báu, con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta sống trong sự giàu sang như ý muốn gì được nấy hết sức vui vẻ, đang xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống trường tồn vĩnh cửu lâu dài, không như cuộc sống trần gian giã tạm, đầy khốn khổ trong cảnh giới vô thường. Hãy nhìn kìa con cái, cháu chắt, chút chít, còn ở nơi chốn trần gian, đang sống trong cảnh giới nhỏ hẹp không mấy như ý, đang ra sức khó nhọc tìm cuộc sống hạnh phúc không mấy vừa ý, trần gian vô thường hết thịnh rồi tới suy hung khí sẽ xuất hiện, vì thế trần gian hết kiếp nạn nầy tời kiếp nạn khác, thương cho con cháu còn mê, không cách gì cứu vớt được, vì sự tiến hóa linh hồn còn chậm quá, chưa hiểu được lời dạy thâm sâu của Đức Cha Trời, thương thay thương thay.Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo truyền dạy xong, trên 20 triệu người cả nam lẫn nữ, thuộc diện Ông Bà tổ tổ ở cấp cao, tùy theo ý thích của mình chọn lấy cuộc sống mới, cuộc sống thiên quyền tự do sống theo Thiên Ý Cha Trời, quyền sống, quyền công bằng, quyền tự do, quyền tự tại, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng như ai, tự do mưu cầu cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung vũ trụ vô tận, tất cả đều sống theo Thiên Luật, Thiên Ý của Đức Cha Trời, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ ở lại tần trời thứ 1, trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ sống an vui tự tại ở tần trời thứ nhất, thường hiện thân khắp nơi truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn cho con cái, cháu chắt, chút chít, ở khắp hạ thiên vũ trụ.Cho đến hết tiểu kiếp thứ 5 Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ, bỏ lại xác phàm ở tần trời thứ 1, bay về tần trời thứ 18 tần trời Thiên Vân sống chung với Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, thành Phật tổ tổ, Thánh tổ tổ, Tiên tổ tổ, Lão tổ tổ. Con đường về trời, không phải là con đường đấu tranh giai cấp, mạnh được yếu thua, thôn tính lẩn nhau, biến cuộc sống người dân thành cuộc sống nô lệ, đánh mất những quyền cơ bản của con người, những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Những dã tâm đả kích, độc quyền, thống trị, bóc lột, làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ, của bao nổi khốn khổ, thống khổ, cực khổ, khổ vì đói nghèo, khổ vì chiến tranh, khổ vì nô lệ, khổ vì tù dày, khổ vì lao dịch, làm cho cuộc sống lúc nào cũng muôn màu ảm đạm, binh đao máu lửa không lúc nào yên, màn đêm cứ mãi bao phủ lấy cuộc đời, thắng là vua thua là giặc, thời giặc với vua có khác gì nhau, vua cũng chính là giặc, nên sự cai trị độc tài, độc quyền, độc trị, tàn bạo, tham tàn bạo ác tội lỗi khủng khiếp, nói đến chính nghĩa là phải nói đến con đường hành thiện bảo vệ lẽ chung, không có sự độc tài, độc quyền, độc trị, mà chỉ sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, công bằng, bình đẳng, tất cả nhân loại ai ai cũng như ai, đều có quyền như nhau, dưới cán cân công lý của chính nghĩa, hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, cho phép. Hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, hiện tại phần lớn phải dựa trên thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, lương tâm con người, công bằng xã hội. Hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, có nguồn gốc căn bản như thế, mới gọi là vua tối cao xã hội được, những cuộc chiến tranh, tranh giành phi nghĩa, đầy tàn bạo, ác độc dã man, nhưng cuối cùng thời cũng chẳng được gì, chỉ được cái tiếng ác để đời mà thôi, thử hỏi khi chết ai mang theo được những gì, chỉ hai bàn tay trắng, có mang theo, nhưng đó là nghiệp ác, phải chịu sa đọa xuống các tần địa phủ.

Thế nhân chờ đợi chánh kinh

Cội nguồn chánh giác giải trình năm châu

Trung ương Việt cỗ Văn Lang

Năm châu bốn bể đạo tràng anh em

Hạ ngươn mãn hạn còn chi

Thượng ngươn tiếp dẫn cùng đi về trời

Huyền cơ trời đã chuyển rồi

Rồng Tiên quần hội đại đồng anh em

Cội Nguồn văn hóa anh linh

Nước hòa dân thuận thái bình âu ca

Rồng Tiên quần tụ ánh dương

Khởi ngăn ác nghiệp mở đường thoát siêu

Việt nam rực rỡ bao nhiêu

Năm châu bốn bể mọi điều đẹp xinh

Huyền linh nguồn cội huyền linh

Sáng soi vạn vật chuyển mình tung bay

Rằng đây căn dặn đôi lời

Trở về nguồn cội lập đời thượng ngươn

Thờ trời chờ đón tin vui

Trau dồi ý ngọc, đắp xây lòng vàng

Thờ trời trọn vẹn hai đàng

Hiếu trung, trung hiếu, trọn lòng kính tin

Rộng lòng cứu vớt nhân sanh

Nguồn nhân bể đức chuyển xây dung hòa

Giang sang vũ trụ ông cha

Dành cho những kẻ bước qua đường lành

Thiên đàng cực lạc đăng trình

Tiêu diêu thoát tục thỏa tình nhàn du.​Văn Hóa Cội Nguồn, Long Hoa Pháp Tạng Kinh mỗi chữ mỗi câu đều là Thiên Ý của Đức Cha Trời. Nên người đọc Long Hoa Pháp Tạng Kinh chỉ cần khen một câu một chữ thời cũng đã tự tạo cho mình vô lượng phước đức. Huống chi là biên chép ấn in truyền bá cho đời. Thời phải nói người nầy đi, đứng, nằm, ngồi, đều có Cha Trời, Mẹ Trời hộ trì hộ độ. Nên họa lớn đều tai qua nạn khỏi, biến thành họa nhỏ, lại thường cầu chi đặng nấy. Còn như người nào chỉ cần đọc qua một chương một phần trong kinh nầy mà nhớ được vài ý thời coi như tự mình hóa giải vô lượng tội lỗi, không còn sa đọa nơi địa ngục, nếu giảng giải những ý trong kinh cho người khác nghe thời nhất định siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc hưởng an vui sống trên châu báu giàu sang tột cùng.Hết phần 5 chương 6

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 7

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 7Phần 1LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ1 Đây nói về anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển nam hương thủy thứ 1 vô cùng rộng lớn 6 vạn 2 nghìn dặm không thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen biển hương thủy thứ 1 sắc màu rực rỡ, to lớn khác thường, hương thơm lan tỏa lên hư không, làm cho ai nấy khoan khoái, dễ chịu, sức lực tăng lên dồi dào, không còn đói khác chi cả, đoàn người bay không bao lâu thời thấy núi Tu Di, hào quang tỏa lên muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, anh em da đỏ tăng tốc lực chớp mắt bay tới nơi ở trên hư không nhìn thấy núi non hùng vĩ một cách kỳ lạ, không giống như những dãy núi đã đi qua, núi Tu Di không nhìn thấy đỉnh, cao lên đụng các tần trời, ngoài đất bạc, đất vàng, đất ngọc, đất kim cương, còn thêm đất lưu ly, đất pha lê, trong suốt sáng chóa, hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng.Chân núi Tu Di vô cùng rộng lớn hùng vĩ kỳ bí lạ lùng, vì có bảy núi kim sơn bao bọc xung quanh tạo lên chân núi Tu Di tạo rộng lớn vô cùng, chân núi Tu Di ăn sâu ra biển tạo ra những eo vịnh ngoằn ngèo đẹp chưa từng thấy bao giờ, rừng tiên thấp cao bạc ngàn, vách núi cheo leo hùng vĩ, thác tiên đổ xuống, lụa nước che phủ hang động, biển rộng mênh mông, núi cao hun hút, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, xa gần chót vót chọc mây, suối, sông , ngoằn ngoèo, chảy ra eo vịnh, muôn hoa đô hội, xuân tràng khắp chốn khắp nơi, chim lượn đồi xa, thú bay eo núi, quả là chốn bồng lai non tiên có khác, ai đã đến đây thời quên hết đường về, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ ở ngoài hư không quan sát một hồi rồi bay thẳng vào chân núi, bay lần lên cao, chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, sông, suối, thác, vách núi cheo leo, thảo nguyên bạc ngàn, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, cảnh đẹp làm ngẩn ngơ, ngơ ngẩn lòng người.

Thơ rằng:

Ngơ ngơ ngẩn trước núi non hùng vĩ

Ngẩn ngẩn ngơ trước vạn cảnh tiên sơn

Cảnh xuân tràn ngập núi non

Muôn hoa đô hội điểm tô sắc màu

Gió nhè nhẹ mây vào ngắm cảnh

Đèo thang mây thăm thẳm trời xa

Rừng tiên hoa lá chen hoa

Hào quang châu báu sáng soi điệp trùng

Muôn vạn cảnh sắc màu, màu sắc

Hương cùng hoa tràn khắp non tiên

Vịnh eo quẹo quẹo quanh quanh

Chim nghe nước chảy cá nghe rì rào

Nắng yêu rừng nắng hồng nắng ánh

Xuân yêu đời xuân thắm xuân tươi

Ngọt ngào rừng gọi chim muôn

Trời, mây, non, nước, trổ xuân trổ màu

Nghe tiếng gọi thác mời thác hát

Tận cheo leo ngơ ngác muôn chim

Đại ngàn thác đổ trắng tinh

Động tiên lấp ló rập rình trời xa

Đèo vạn cảnh mây sa lớp lớp

Khắp núi rừng lách tách hạt châu

Chim muôn vạn thú rủ nhau

Tắm mây, tắm gió, tắm sông suối ngàn

Hoa kheo sắc ngỡ ngàng trước nắng

Rực sắc màu len lén nhìn mây

Nhẹ nhàng gió thoảng hương bay

Non tiên khúc hát đắp xây thiện lành.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại chân núi Tu Di sinh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.2 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nhờ có lối sống thương yêu nhân loại anh em, thương yêu đồng loại, sống công bằng, sống bình đẳng, sống vì người hơn vì mình. Nhờ có lối sống như thế, nên tiến hóa linh hồn nhanh chóng, mau bước vào ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, xã hội yên bình thịnh vượng không có chiến tranh, không có hận thù, không có người nô lệ, không có cảnh người bóc lột người, lối sống tự nguyện tự giác, sống theo thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, hết thế hệ nầy đến thế hệ khác chỉ có ở Non Tiên Cực Lạc, từ khi nhân loại ra đời cho đến ngày hôm nay, trải qua hơn 500 nghìn năm tiếp tục nối tiếp nhau về trời, cụ thể thời Tiên Đế, đến thời Hậu Đế chúng ta đều tiếp bước nối gót về trời. Bằng chứng là chúng ta đang ở phía Nam chân núi Tu Di, và tiến đến làm chủ phía nam chân núi Tu Di.3 Chân núi tu di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần, chưa kể đến các chân núi ăn sâu ra biển hàng nghìn dặm, tạo lên những eo biển đẹp vô cùng.4 Mỗi phía chân núi đất báu triền lài lên cao đồi rừng rộng lớn vô cùng chạy dài lên cao hơn 7 nghìn dặm hình thành lên 36 cung đại địa, 72 cung đại động, kéo dài vòng cung hơn 700 nghìn dặm, diện tích đất đai châu báu một phía chân núi Tu Di rộng lớn vô cùng, lớn hơn diện tích đất đai địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, với tài khoa học của chúng ta thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, pha lê, lưu ly, nơi đây, kiến tạo lập lên kỳ quan, bảo tháp, như ý muốn, xây dựng lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ theo ý muốn, nhà cửa, đền, chùa, đình, thất, theo ý muốn, ai muốn giàu có bao nhiêu cũng được, không ai có quyền hạng chế sự giàu sang ấy, đất báu rộng lớn ai muốn có bao nhiêu cũng được, cuộc sống an vui tự tại muốn gì được nấy, cuộc sống bình đẳng ai cũng như ai, núi non cây báu khắp nơi, rừng tiên bạc ngàn, hoa quả sum sê, chỉ cần ăn một quả, cũng thọ lên hàng trăm năm, huống chi là ăn những quả ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng, lúa ngọc, táo vàng, táo ngọc, thời thọ lên hơn vạn năm, tu thiền luyện khí ở đây một giờ bằng trần gian tu thiền luyện khí cả năm, cuộc sống ở đây cũng đã hơn hẳn trần gian gấp nghìn lần, huống chi biết xây dựng lên cuộc sống non tiên cực lạc, thời trần gian lấy gì để mà so sánh được, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bật nhất, cuộc sống non tiên cực lạc trường tồn vĩnh cửu mãi mãi, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đến được nơi đây là một sự thành công lớn, trên bước đường hành thiện tu luyện tiến hóa linh hồn, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, vượt qua cảnh giới của Địa La, tiến vào cảnh giới của Thiên La, trở thành Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian. Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại chân núi Tu Di bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên vượt qua hàng nghìn tần mây bay lên hư không theo chân Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, bay vượt lên cao hơn 100 nghìn dặm Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ liền dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di, thấy hàng nghìn tần mây báu chuyển động khắp núi, hào quang từ đất báu tỏa lên rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng.5 Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ chỉ tay vào núi Tu Di chỗ có hàng nghìn tần mây báu chuyển động nói đây là tần núi thứ 1, tần núi phía nam núi Tu Di tần núiThiên Thủ, tần núi nầy triền lài lên cao hơn 5 nghìn dặm, chiều dọc vòng cung tầnThiên Thủ, kéo dài hơn 500 nghìn dặm, đất báu rộng lớn vô cùng rộng hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần không bao giờ ở cho hết, nói xong Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ bay thẳng vào tần núi thứ 1, vượt qua muôn cảnh nghìn đèo, suối sông, ao hồ đẹp như tranh vẽ rồi bay thẳng lên giữa tần Thiên Thủ hạ chân xuống xuống khu rừng tiên rộng lớn, nơi đây cảnh quan lộng lẫy, cảnh sắc thiêng liêng suối tiên uốn lượn, ao sen rực rỡ, cây báu khắp nơi, gió mang hương thơm, mây trôi suối chảy vào eo núi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rừng tiên cao thấp bạc ngàn, xuân trổi dậy suối đàng không dứt, Mây tần mây lớp lớp trời xa cảnh non ngàn cực lạc bồng lai muôn vẻ đẹp đắm say người đến.

Thơ rằng:

Cảnh giới non tiên đẹp tuyệt vời

Non ngàn cực lạc tỏa sáng ngời

Báu châu tràn ngập muôn màu sắc

Xuân trổ hồn xuân rực đất trời

Quê tiên êm ả thanh bình

Thú nghe thác đổ chim nhìn trời xa

Đại ngàn rừng thẳm bao la

Thảo nguyên bát ngát chiều tà ánh dương

Hoa xuân trổi khúc hồn xuân

Sắc màu sáng tỏa lung linh đất trời

Non tiên cảnh giới tuyệt vời

Thả hồn vào cảnh tiên bồng tiêu diêu.​6 Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan đẹp hơn tranh vẽ non tiên, liền quán sát thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng:Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, khi xưa Tổ Tiên Khai Hóa, khai tạo lập lên vũ trụ, tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, tu di, thất sơn châu báu, bảy biển hương thủy, biển khí nước mặn , bốn cõi trần gian, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, thành lập vũ trụ, rồi hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người cho đến ngày nay.7 Chúng ta là con cái nhà trời, con cháu Tiên Rồng, nên có quyền thừa kế, thừa hưởng, những gì Ông Cha đã tạo lập lên, đó là nói những người con trung hiếu biết nghe theo lời Cha Trời dạy bảo, còn nghịch lại lời Cha Trời dạy bảo, thời không được gì cả, mà còn sa đọa xuống các tần địa phủ, luân hồi mãi mãi, sống trong khổ đau, sanh lão bịnh tử, chiến tranh, hận thù, nô lệ, đói nghèo, lạc hậu.8 Chúng ta là những con cháu, biết nghe lời Trời dạy, hiếu, trung, trước sau như một, mãi mãi tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, nên chúng ta mới được non tiên bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được nơi đây, và làm chủ nơi đây, trên con đường làm chủ vũ trụ, những phần thưởng xứng đáng, cho những ai biết nghe lời Cha Trời, như chúng ta đã thấy, đất báu nơi đây hơn hẳn những đất báu nơi khác đã đi qua, đất vàng, đất bạc, đất ngọc, đất lưu ly, đất pha lê, đất kim cương, ở đây sáng chóa rực rỡ xinh đẹp vô cùng. Với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác đất báu tạo lập lên sự giàu sang bậc nhất là điều quá dễ dàng, tạo lập lên những kỳ quan, bảo tháp, kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng, điện ngọc, nguy nga tráng lệ, nhà cửa, chùa, đền, xinh đẹp lộng lẫy, theo ý muốn của chính mình, hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần, hơn nữa hoa quả, khí, nước, nơi đây cũng vô cùng quý báu, hơn hẳn những nơi đã đi qua, phải nói làm chủ nơi đây thời muốn chi được nấy, còn gì sung sướng hơn nữa, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 30 triệu người cả nam lẫn nữ, đồng chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, tự tại an vui, vĩnh cửu lâu dài.Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời,thời có quyền thừa hưởng những gì Tổ Tiên, Cha Trời, tạo lập ra chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần núi Thiên Thủ, là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta đến được nơi đây là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, ở vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít , những người ở lại tần Thiên Thủ bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không vượt qua hàng nghìn tần mây, bay vút lên hư không vượt qua hơn 100 nghìn dặm, thời Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ dừng lại ngoài hư không, nhìn vào núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung quanh núi Tu Di chi tay nói.9 Nơi có hàng nghìn tần mây báu chuyển động kia, là tần núi thứ 2, tần núi phía namThiên Hoa, tần Thiên Hoa triền lài cao lên 6 nghìn dặm, chiều dọc vòng cung tần Thiên Hoa kéo dài hơn 400 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu gấp hàng trăm vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế tha hồ mà ở mà sanh mà sống, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi Thiên Hoa, ở trên mây nhìn xuống tần núi Thiên Hoa cảnh quan đẹp hơn tranh vẽ, đẹp đến nổi không bút mực nào diễn tả cho hết, suối tiên uốn lượn, vách núi cheo leo ngoằn ngoèo, rừng tiên rậm rạp thấp cao bạc ngàn, cảnh xuân tràn ngập, muôn hoa đua sắc, những loài hoa hiếm lạ chưa từng thấy bao giờ, ao sen cùng khắp xa gần, đẹp như trong mơ.

Thơ rằng:

Về đến non tiên cảnh quê nhà

Đất trời thơm ngát cảnh hương hoa

Đại ngàn thăm thẳm rừng xa tắp

Ao hồ trong vét rộng bao la

Nhớ nước nhớ non mây tìm núi

Sáng bừng trong nắng hoa nhìn hoa

Hun hút cheo leo ghềnh vách đá

Bạc ngàn rừng thẳm giọt mưa sa.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, ở trên không quan sát một hồi rồi bay lên cao vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bạc ngàn, vách núi cheo leo, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn cây rừng rậm rạp hoa quả sum sê, cây báu mọc khắp nơi hào quang đất báu muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, ai nấy như tưởng mình lạc vào thế giới của muôn vạn loài hoa, sắc màu rực rỡ chưa từng thấy bao giờ, đất lưu ly, đất pha lê trong suốt, đá vàng, đá ngọc, đá kim cương, tỏa hào quang đẹp mắt chưa từng thấy bao giờ, suối thác thầm thì, thú bay chim múa, ca hát vui tai, cảnh sắc mùa xuân ở đây như không phai tàn, hương hoa ngào ngạc lòng người như dứt sạch bụi trần, gió tiên mát lạ làm cho con người lân lân thoát tục, tâm hồn nhẹ bổng tiêu diêu miền cực lạc.

Thơ rằng:

Non tiên cực lạc đẹp làm sao

Xuân trải đầy xuân, xuân tuôn trào

Xuân bay khắp chốn xuân đầy ắp

Xuân ca xuân hát xuân nghêu ngao

Xuân đùa xuân giởn xuân ngây ngất

Rực rỡ sắc màu đẹp làm sao

Non tiên ai khéo nguồn tạo dựng

Cảnh quan kỳ lạ đẹp biết bao.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 20 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng.
 

shopoga

✩✩
10 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, non tiên tuy đẹp nhưng tấm lòng vàng còn đẹp hơn, tấm lòng yêu thương nhân loại, yêu thương đồng loại, yêu thương những người khốn khổ, yêu thương những người lạc Nguồn lạc Cội, yêu thương những người lầm đường lạc lối, đây chính là tấm lòng xuân từ bi con người, trổ ra bao đức hạnh chính nghĩa, đơm hoa kết quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lòng đại từ đại bi thương người, cứu vớt nhân loại anh em, mới là sự hùng vĩ cái đẹp vô tận.Mùa xuân tấm lòng vàng con người, mới là mùa xuân đẹp nhất, không có mùa xuân nào đẹp hơn, không có mùa xuân nào sánh kịp, không có cảnh giới nào huyền diệu hơn nữa, tấm lòng thương người thương yêu đồng loại, chia xẻ cho nhau cái tốt cái đẹp, không bao giờ hại nhau, và luôn luôn giúp đở lẫn nhau, đây mới thật sự là giàu có vô tận. Tin theo và làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay, bằng chứng chúng ta đang ở phía nam tần núi Tu Di Thiên Hoa, tần núi mùa xuân muôn rực rỡ không bao giờ phai tàn. Như chúng ta đã thấy, con đường tiến lên làm chủ vũ trụ, không phải bằng con đường chiến tranh, tranh giành sự sống, tranh giành quyền lực, tranh danh đoạt lợi, chém giết lẩn nhau, sát phạt lẫn nhau, thôn tính lẫn nhau, mà đi bằng con đường Văn Hóa Chính Nghĩa, mở rộng tấm lòng vàng yêu thương nhân loại anh em, cứu vớt nhân loại anh em, công cao, đức cao, thời phước báo càng lớn trở về cõi trời càng cao.11 Nếu chúng ta đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, độc tài, độc trị, tham tàn bạo ác, dù cho tranh giành hết thiên hạ Đồng Bào, chiếm hết đất đai địa cầu trần gian, cuối cùng cũng chẳng được gì cả, của thiên trả thiên, của địa trả địa, linh hồn mang lấy nghiệp dữ, ác lai ác báo, vay trả, trả vay, không ngày chấm dứt, linh hồn sa đọa mãi mãi, khốn khổ vô cùng, làm gì lên được non tiên cực lạc, làm chủ non tiên cực lạc. Nay chúng ta lên được cõi non tiên cực lạc, làm chủ non tiên cực lạc xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang trường sanh vĩnh hằng hạnh phúc. Tự biết khai thác châu báu ngọc ngà, vàng, bạc, kim cương, lưu ly, pha lê, non tiên xây dựng lên sự giàu sang như ý muốn, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, nhà cửa, đền đài, chùa chuyền, đình, thất, cổ kính nguy nga, tráng lệ hơn hẳn trần gian hàng nghìn lần, không những giàu sang thuộc hàng bậc nhất, mà còn thọ mạng sông lâu vô cùng, làm chủ sự sanh tử của chính mình, cuộc sống như thế thời không còn gì bàn tính nữa, phải nói là cuộc sống non tiên cực lạc muốn gì được nấy, theo ý muốn của chính mình, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, giàu sang bậc nhất, cực lạc an vui mãi mãi, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng.12 Chúng ta đến được nơi đây, làm chủ nơi đây là một thành công lớn, trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao vào cảnh giới THIÊN LA, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian. Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần Thiên Hoa bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà tổ tổ tổ bay lên vượt qua hàng nghìn tần mây, bay vượt lên hư không, không bao lâu thời vượt qua 100 nghìn dặm, thời Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ dừng lại, nhìn vào núi Tu Di thấy có hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung quanh, hào quang nơi ấy tỏa sáng rực rỡ đẹp vô cùng.13 Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ chỉ tay vào núi Tu Di nói, chỗ có hàng nghìn tần mây báu chuyển động kia là tần núi An Lạc Thiên, cao triền lài lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dọc an lạc thiên vòng cung núi tu di hơn 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, tha hồ mà sanh sống không như trần gian chật hẹp, đất chật người đông, nói xong Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ bay thẳng vào tần núi An Lạc Thiên, tần núi phía nam Tu Di ở trên không nhìn xuống thấy tần núi An Lạc Thiên, cảnh đẹp như tranh vẽ, không còn chê vào đâu được, quả là non tiên cực lạc, đất lưu ly, đất pha lê sáng chóa, cây báu mọc khắp nơi, hào quang rực rỡ, vẻ đẹp nơi đây thanh tỉnh lạ thường, không giống như các nơi khác.

Thơ rằng :

Cảnh giới non tiên khác tục trần

Vẻ đẹp bao trùm muôn thế giới

Cảnh quan kỳ bí ghềnh, thác, suối, sông

Mùa xuân không cổi bừng xuân thắm

An lạc tâm hồn lòng tịnh không

Nhìn ngắm non tiên sắc hương bay

Xa trông khói nước phủ rừng cây

Nắng bay thẳng xuống xuân ôm ấp

Đất trời non nước mây mây bây.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, ở trên không quan sát một hồi, rồi bay lên giữa tần An Lạc Thiên, vượt qua không biết bao nhiêu là cảnh giới non tiên rồi hạ chân xuống một nơi vô cùng xinh đẹp rừng tiên bạt ngàn hoa quả sum sê, ao sen khắp chốn, suối quanh uốn lượn, vách núi cheo leo, nơi nào cũng rực tỏa hào quang, do cây báu, đất báu, hoa báu, quả báu, vàng, bạc, châu báu, phát tỏa ra, muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, có những giống chim quý, bay lượn khắp nơi như Phụng Hoàng, Khổng Tước, Anh Vũ, Cọng Mạng, Ca Lăng, Tần Già, múa hát vui tai, làm cho người nghe lân lân thoát tục, phiền não tiêu tan, tâm ý thanh tịnh, tâm hồn an lạc tiêu diêu.

Thơ rằng:

Nhìn cảnh giới mà lòng đại ngộ

Dứt não phiền dứt sạch âu lo

Tịnh yên bước tới con đò

Bên kia bờ giác biển trời bình yên

Đại ngộ vốn tự nhiên thanh tịnh

Tâm như như vắng lặng như như

Sáng tròn đầy đủ vô hư

Chân không diệu pháp chơn như diệu huyền

Rõ chân thiền biết mình tự độ

Hiểu cõi đời vạn sự giai không

Hửu hình hửu tướng giả chân

Đều là ảo cảnh nằm trong luân hồi

Kẻ giác ngộ thức thời cắt dứt

Trụ chân tâm thắp sáng chân như

Hòa mình vào chốn tự nhiên

Minh tâm kiến tánh rõ nhìn bản lai

Cội nguồn thể tánh không hai

Nước cùng bọt nước đồng chân đồng nguồn.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 15 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng.14 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, sự đam mê dục lạc thế gian, sa ngã trong nhiều sự ham muốn vô lý, làm thiệt hại nhân loại anh em, là sự đắm chìm trong tội lỗi, cội rễ của muôn tội ác, để rồi chuốc lấy bao đại họa khốn khổ đau đớn, đi ngược lại thiên ý đức CHA TRỜI, là tự hủy diệt huệ mạng linh hồn của mình.15 Chúng ta đã biết thế nên không bao giờ đi ngược lại thiên ý của đức CHA TRỜI, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay, bay về trời tiến lên làm chủ vũ trụ, bằng chứng cụ thể chúng ta đã có mặt tần núi An Lạc Thiên, phía nam núi Tu Di, đất báu rộng lớn vô biên, chúng ta tha hồ mà làm giàu, tha hồ mà tự do tự tại, với tài năng khoa học của chúng ta, chúng ta sẽ xây dựng cho chúng ta một thế giới thiên đàng cực lạc như ý muốn, cuộc sống như ý muốn, nhà ngọc, chùa vàng, tháp kim cương, cung vàng, điện ngọc, xinh đẹp lộng lẫy, cuộc sống tự do, muốn gì được nấy, ước gì có nấy, không thua kém gì trên các tần trời.Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 15 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống thiên đàng cực lạc, cuộc sống an vui tự tại, trường tồn bất diệt, vĩnh cửu lâu dài nơi đây là quê hương của chúng con. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đến được nơi đây là một sự thành công lớn, trên bước đường làm chủ vũ trụ chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao, rời bỏ chốn trần gian vượt qua Địa La, tiến lên cảnh giới tối cao của Thiên La, trở thành Thiên La Thượng Phật, Thiên La Thượng Thánh, Thiên La Thượng Tiên, Thiên La Thượng Thần, Thiên La Thượng Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian.Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại An Lạc Thiên bay lên hư không, con cái cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ bay vượt qua hàng nghìn tần mây, quay đầu nhìn lại chỉ còn hơn 10 triệu người, người nào người nấy trên đầu đều tỏa hào quang, thời biết ngay những người bay theo là những bậc đại trí đại ngộ Ông Bà tổ tổ thời Hậu Đế ở cấp cao, thần thông trí huệ pháp thuật vô biên, đoàn người bay vượt lên hư không như tia chớp vượt lên cao hơn 150 nghìn dặm, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ liền dừng lại, nhìn vào núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động lớp lớp hào quang tỏa lên rực rỡ đẹp mắt vô cùng Thiên La Địa La không có nơi nào sánh kịp. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ tay vào chỗ eo nhỏ nhất của núi Tu Di nói, chỗ eo nhỏ nhất của núi Tu Di kia có hàng nghìn tần mây chuyển động đó là tần trời thứ 1, tần trờiThiên Vương, phía nam núi Tu Di Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ nói núi Tu Di to lớn vô tận vô biên hai đầu phình to chính giữa nhỏ, giống như cổ bồng, chỗ chính giữa nhỏ đó là tần trời thứ 1, tần Trời Thiên Vương, tần trời nầy cao triền lài lên hơn 7 nghìn dặm, có 7 tần chính, chiều dài một phía tần trời thứ 1, kéo dài vòng cung hơn 2 trăm 50 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần trời thứ 1, ở trên không trung nhìn xuống thấy tần trời Thiên Vương khác lạ vô cùng, đất lưu ly, đất pha lê, sáng chóa đẹp mắt không nơi nào bằng, nhất là rừng tiên báu tỏa hào quang muôn màu muôn sắc đẹp chưa từng thấy bao giờ, tần đồi phần nhiều bằng phẳng, táo vàng, táo ngọc ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng lúa ngọc, khắp nơi bạc ngàn hoa quả sum sê, ao sen, thác, suối, đẹp lạ khác với cảnh giới từng đi qua, đúng là tần trời có khác, năm non bảy núi không thể nào sánh kịp, các giống chim quý đều ở nơi đây, ca hát nhảy múa, sự thanh bình nơi đây không có một nơi nào bằng, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ bay thẳng lên tần cao, vượt qua không biết bao nhiêu là tần đồi, rừng tiên rậm rạp, hoa quả sum sê, suối tiên, thác tiên, ao sen rộng lớn, vách đá cheo leo, đá vàng, đá ngọc, đá bạc, cao vót chọc mây, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ hạ chân xuống chân đồi đại ngàn rộng lớn, cây báu khắp nơi, cảnh quan đẹp lạ, chưa từng thấy bao giờ, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, hoa đẹp, cảnh đẹp, cái gì cũng đẹp.

Thơ rằng:

Nhẹ gót thang mây đến cõi trời

Bồng lai tiên cảnh đẹp tuyệt vời

Xuân ca, xuân hát, xuân nhảy múa

Hoa chen hoa lấn, hoa đua bơi

Non tiên trời một cõi

Đồi, rừng, chim hát mãi

Gió tiên thổi nghê nga

Mây trời lượn xa xa

Lưu ly cùng châu báu

Hào quang trùng lớp lớp

Tiếng suối reo không dứt

Hoa ngập tràn đầy hoa

Chốn non bồng hào quang lớp lớp

Cảnh non tiên châu báu đầy non

Đất trời tràn ngập hoa tiên

Sắc màu tươi thắm rực lên mây ngàn

Xuân rược lan tràn trời rực rỡ

Gió đưa hương thác đổ suối ca

Đất trời thăm thẳm bao la

Thiên đàng cực lạc bài ca thanh bình.​Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ thấy ai nấy say sưa cảnh giới tần trời non tiên, liền quán sát thấy tất cả đều muốn ở lại nơi đây, thời nghĩ rằng đây là Ý Trời, bằng thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đang ở tần trời Nam Thiên Vương, tần trời ngang tầm với Thiên Hà. Ngân Hà, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, xa gần hạ Thiên Vũ Trụ. Chúng ta là Ông Bà tổ tổ cấp cao, tất cả chúng ta đều trở thành Thiên Vương Phật, Thiên Vương Thánh, Thiên Vương Tiên, Thiên Vương Thần, Thiên Vương Chúa, Ý Cha Trời, muốn chúng ta làm chủ hạ thiên vũ trụ, làm chủ năm non bảy núi, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, làm chủ địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc xung quanh hạ thiên vũ trụ, chúng ta hãy nhìn kìa, con đường về trời, con đường tiến lên làm chủ vũ trụ, là con đường mà con cháu Tiên Rồng chúng ta phải đi. Chúng ta hãy xuống năm non bảy núi. Cũng như các tần núi tiên chúng ta sẽ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đang vui vẻ hưởng phước ở các tần núi phía dưới, chân núi Tu Di, thất sơn châu báu, thời lúc nầy chúng ta mới thật sự thấu hiểu lời dạy của Đức Cha Trời là lời dạy châu ngọc. Chỉ có nghe theo lời dạy Cha Trời mới thật sự đêm lại hạnh phúc lớn lao cho con người, hưởng phước báo mãi trong thế giàu sang vô tận an vui tự tại, muốn gì được nấy.16 Còn những người không biết nghe lời Trời dạy, nghĩ là mình sẽ được tất cả, tốm thâu bầu vét cả nhân loại, làm tay sai tay sai cho mình, làm nô lệ cho mình, nhưng thật ra họ chẳng được gì cả, của thiên trả thiên, của địa trả địa, trắng tay vẩn là trắng tay, chỉ được cái tiếng ác, tiếng nguyền rủa, khắp cùng nhân loại, hết đời nầy sang đời khác, còn linh hồn bị ác nghiệp chuyển xây, sa đọa khắp mọi nơi, đại họa cùng khắp, những con cái, cháu chắt, chút chít, còn mê đắm trần gian kia, sẽ không sao tránh khỏi ác nghiệp xây chuyển, làm hai linh hồn khốn khổ vô biên. Các con hãy cứu khổ cứu nạn chúng. Ông Bà tổ tổ tổ thuyết giáo truyền dạy xong rồi từ đó, cùng Ông Bà tổ tổ ở lại tần trời Thiên Vương xây đựng cuộc sống mới, cuộc sống thiên đàng hạnh phúc sống tự do an vui tự tại trường tồn vĩnh cửu, cho đến hết tiểu kiếp thứ 5, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, bỏ lại xác phàm nơi tần trời thứ 1, bay lên cõi trời Thiên Vân tần trời thứ 18, sống chung cùng Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ, thành Phật tổ tổ, Thánh tổ tổ, Tiên tổ tổ, Lão tổ tổ.Sau đây là Giác Mê kệ kinhĐức Cha Trời Long Hoa chúa tể

Thương cháu con trong bể hồng trần

Luân hồi khốn khổ tấm thân

Lạc Nguồn lạc Cội lạc lầm quỉ ma

Cha Trời vốn là cha nhân loại

Đấng giàu sang khai lập tam thiên

Quyền năng tột thế vô biên

Xót thương nhân loại đảo điên khốn cùng

Chuyển huyền cơ vận nguồn tạo hóa

Để cho người thấu suốt cha ông

Giải trừ kiếp nạn tai ương

Khổ vây tứ phía khó mong về trời

Sống vì người tiến về nguồn cội

Lòng từ bi mở rộng thương yêu

Giúp người lòng giúp bao nhiêu

Non tiên thẳng bước tiêu diêu cõi trời

Tích công đức còn gì hơn nữa

Về non tiên giàu mãi không thôi

Non tiên cực lạc vui chơi

Thẳng đường ta đến cõi trời tần trên

Xa lìa tội ác đảo điên

Mới mong thành phật thánh tiên, buổi nầy.Hết phần 1 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 7

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 7Phần 2LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
Đường về vũ trụ non tiên

Lòng thanh ý tịnh vượt lên non bồng

Lắng nghe khúc nhạc cội nguồn

Chân trời sáng tỏ lộ vầng hào quang

Sầu tan buồn cũng tiêu tan

Tâm hồn nhẹ bổng thênh thang biển trời

Lòng xuân hé nở nụ cười

Tiêu diêu thoát tục biển trời tiêu diêu

Non tiên non nhớ non thương

Quê tiên về đến hết vương tục trần.​1 Nói về anh em Da Vàng giống dân Hồng Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, dẫn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển Đông Nam hương thủy thứ 1, biển rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, phải nói là vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận không thấy bờ thấy bến đâu cả, đoàn người anh em da vàng bay qua biển hương thủy không bao lâu thời thấy núi Tu Di, hào quang sáng rực, đẹp mắt vô cùng, bay không bao lâu thời đến nơi ở trên hư không nhìn xuống chân núi Tu Di không những rộng lớn vô tận vô biên mà còn đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, các ngọn núibáu ăn sâu ra biển hương thủy tạo lên những eo vịnh ngoằn ngoèo giống như cái loa đầu to chạy quanh quẹo vào sát chân núi thì nhỏ lại tạo ra những eo vịnh tuyệt đẹp. Những ngọn núi châu báu kim sơn chạy dài nhô ra biển bao bọc xung quanh chân núi Tu Di, đại ngàn hùng vĩ đẹp làm sao, những ngọn núi kim sơn đẹp đó. Như Du Kiện Đà La, Y Sa Đà La, Kiệt Địa Lạc Ca, Tô Đạt Lê Xá Na, Án Thấp Phược Yết Noa, Tỳ Na Đát Ca, Ni Dân Đạt Ca, đều bằng chất vàng, chất bạc, chất ngọc, chất kim cương, tạo thêm cho chân núi Tu Di vô cùng rộng lớn, không kể bảy núi báu ăn sâu ra biển tạo lên hàng trăm hàng nghìn eo biển tuyệt đẹp, mà cảnh quan sông, suối, thác, ao hồ, rừng, đồi chân núi tu đi đẹp như tranh vẽ không bút mực nào diễn tả cho hết, phải nói cảnh quan tuyệt đẹp, kỳ quan tuyệt tác của bàn tay khéo léo tạo hóa.2 Chân núi triền lài lên cao hun hút hơn 7 nghìn dặm, biển rộng mênh mông, eo vịnh ngoằn ngoèo đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đại ngàn núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí, vách núi dựng đứng cheo leo, đá tiên chót vót chọc mây, xa gần cụm hòn thấp cao lổm chổm, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, to lớn bằng phẳng, đá liên uốn khúc ngoằn ngoèo rược đuổi lên cao xuống thấp, chạy khắp eo vịnh, động ngọc, động vàng sâu trong lóng núi, thác tiên đổ xuống, lụa trắng lướt bay che kín cửa động, tần đồi mênh mông trên cao dưới thấp, xa gần xen kẽ vách núi cheo leo thác tiên đổ xuống, rừng tiên đại ngàn thi nhau chảy xuống vịnh eo. Tần tần lớp lớp thang mây xa tít tới tận trời cha. Rừng tiên hoa quả sum sê, chim ca chim hót, thú bay eo núi lẫn khuất ngàn mây. Xuân nở bừng xuân, hoa đua hội sắc màu chen chúc, hương thơm ngào ngạc bay cùng mặt đất, hào quang châu báu thi nhau tỏa sáng rực rỡ muôn sắc vạn màu, gió tiên ngọt ngào dạo chơi khắp núi, quả là non tiên có khác ai mà không mến không yêu, không mơ không mộng, không đắm không say.3 Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát cảnh giới chân núi Tu Di một hồi, liền chỉ tay phía bắc, phía đông, phía nam chân núi tu di nói, chúng ta xem kìa hãy mở con mắt Thiên Nhãn, huệ nhãn nhìn anh em da chàm, da trắng, da đen, da đỏ đến đây trước chúng ta, đang ở trên tần cao, tần thấp chân núi tu di. Nói xong ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền bay vào phía Đông Nam chân núi ở dưới tần thấp, chỗ eo vịnh đẹp nhất của chân núi Tu Di, cảnh quan nơi đây đẹp vô cùng. Đẹp như trong mơ.

Thơ rằng:

Kìa non núi một trời xuân lạ quá

Hoa muôn hoa đầy sắc thắm bừng lên

Kìa biển cả như trời xuân vào hạ

Sen cùng sen trong biển lạ đùa vui

Non tiên mặc áo xuân hoa

Biển tiên trang điểm sen phơi sắc màu

Thơm tho gió mãi ngọt ngào

Mây lên nắng xuống động vào thác tuôn

Đất, trời, mây, gió, dệt thương

Núi non quan cảnh vấn vương đất trời

Xuân bay xuân hát xuân cười

Sắc bay sắc hát đất trời đầy hoa.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại chân núi Tu Di, liền thuyết giáo dạy rằng.4 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, những người đam mê thiếu chính đáng dẫn đến sa đọa, không những sa đọa trong dục lạc mà còn kiêu ngạo, ủy quyền ủy thế, háo danh, doạt lợi, làm lu mờ linh hồn của chính mình, tham tàn bạo ác, làm hại đến đồng bào nhân loại anh em, là tội ác nghịch lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, tất cả mọi tội ác gây ra sẽ báo ứng, mảy lông tội ác cũng không thể lọt, Thiên Luật xoay chuyển sớm hay chầy mà thôi.5 Vì hiểu như thế nên chúng ta không bao giờ đắm say trong dục lạc không chân chính, không những làm hại chính mình mà còn làm hại anh em. CHA TRỜI đã hiểu rõ còn đường dục lạc không chân chính, là con đường sa đọa linh hồn. Và luôn luôn dẫn dắt chúng ta, hướng về chân thiện chánh nghĩa, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bằng chứng chúng ta biết nghe lời Trời dạy nên chúng ta mới đến được nơi đây, phía Đông Nam chân núi Tu Di làm chủ non tiên cực lạc.6 Chân núi tu di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần chưa kể bảy núi kim sơn ăn sâu ra biển, một bên chân núi kéo dài vòng cung hơn 700 nghìn dặm, chân núi Tu Di triền lài cao lên hơn 7 nghìn dặm, phải nói một bên chân núi Tu Di đất báu là vô cùng rộng lớn, hình thành lên 36 cảnh giới đại địa cung, 72 cảnh giới đại địa động, lớn hơn địa cầu trần gian, gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, Tổ Tiên, Cha Trời tạo lập lên cảnh giới non tiên Cực lạc , là để cho những người hành thiện, không đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, biết thương yêu nhân loại, gieo phúc cho nhân loại thời gặt hái phúc báo non tiên cực lạc, và các tần trời, sống trong giàu sang vô tận, sống lâu vô kể, không có cảnh ốm đau bịnh tật, với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu nơi đây, xây dựng lên cuộc sống mới ,cuộc sống non tiên cực lạc, cuộc sống theo ý muốn của chính mình, xây dựng lên lầu đài, cung điện, kỳ quan, bảo tháp, kỳ vĩ trang nghiêm, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, giàu có bậc nhất, hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần, rừng tiên bạc ngàn, hoa quả sum sê, cây báu khắp nơi, khí, nước, quý báu vô cùng, chí cần hít chân khí vài lần vào sâu đan điền, thời không còn đói khác gì cả, tu thiền luyện khí nơi đây vài giờ bằng trần gian tu thiền luyện khí cả năm, uống một ngụm suối tiên cũng đã thọ lên vài trăm tuổi, huống chi là ăn quả đào tiên ngọc, đào tiên vàng, nhơn sâm ngọc, nhân sâm vàng, lúa ngọc lúa vàng, ngô ngọc, ngô vàng, thời thọ lên hơn mười nghìn tuổi, cuộc sống không những sống lâu vô kể, mà còn giàu có vô biên, tự do, tự tại, làm chủ vận mệnh của mình, thời còn gì hạnh phúc sung sướng cho bằng, tất cả những phước báo nầy là vì chúng ta luôn luôn biết nghe lời dạy bảo của đức CHA TRỜI, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ đồng chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu.Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ nơi đây là một sự thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, vượt qua khỏi cảnh giới ĐỊA LA, bước lên cảnh giới THIÊN LA, trở thành Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại chân núi Tu Di rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, bay vượt lên hư không ,bay không bao lâu thời vượt lên cao hơn 100 nghìn dặm, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ liền dừng lại ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi Tu Di.Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ chỉ tay vào núi Tu Di nói nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động kia là tần núi thứ 1, tần núi Thiên Thủ tần núi phía ĐôngNam cách chân núi hơn 100 nghìn dặm, tần núi Thiên Thủ triền lài cao lên hơn 5 nghìn dặm, chiều dọc ngan tần núi Thiên Thủ kéo dài vòng cung hơn 500 nghìn dặm, đất báu rộng lớn vô biên diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, tha hồ mà sanh sống, không như địa cầu đất chật người đông, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi Thiên Thủ, ở trên không nhìn xuống tần núi Thiên Thủ cảnh quan đẹp như tranh vẽ, quang cảnh đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết.

Thơ rằng:

Non tiên đẹp quá cảnh mây đèo

Chim lượn trên cao vách cheo leo

Ao hồ trong vét in hình bóng

Gió dậy sườn non, tiếng suối reo

Rừng thẳm bao la hoa sắc thắm

Rượt đuổi trời xa suối ngoằn ngoèo

Chân trời xa thẳm muôn tia sáng

Nắng nhạc về tây mảnh trăng treo.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ quan sát cảnh giới non tiên một hồi liền chỉ tay nói kìa trên tần cao về hướng bắc cách đây hơn 300 nghìn dặm anh em da chàm đã đến ở khoảng độ hơn 60 triệu người nói xong Ông Bà Hậu đế hạ chân xuống chân đồi, rừng tiên rộng lớn, cây rừng rậm rạp hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây không những đẹp như tranh vẽ, mà còn tràn đầy sức sống, làn gió tiên nhè nhẹ mang cả hương của muôn loài hoa thơm dịu lăng nhẹ vào hồn con người, làm cho con người tràn đầy sức lực, không còn đói khác cảm khoái an vui lạ thường, dứt hết ưu phiền lân lân thoát tục.

Thơ rằng:

Lìa bỏ trần gian đến non tiên

Đến nơi cực lạc dứt ưu phiền

Chân như một cội niềm chánh giác

Chuyển mình giải thoát chốn đảo điên

Về trời nối gót bước cha ông

Làm chủ non tiên cảnh non bồng

Trải chí, phơi hùng, gầy xuân mới

Xuân đời xuân đạo xuân hoa bông

Lung linh sáng tỏa cảnh non ngàn

Hòa nhạc chim muôn suối hát vang

Khói bạc lam điền pha nắng ốm

Bên ngoài động ngọc khúc xuân sang

Bửa tiệc nào hơn hoa sắc thắm

Tiếng gió rung cành tiếng núi non

Sừng sửng uy linh muôn vách đá

Tự do chim thú sống thênh thang.​Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng.7 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cuộc đời trần gian gặp phải thời mạc pháp, cuộc sống không những ngắn ngủi, tạm bợ quá, còn phải chịu cảnh động đất, nước dân, núi lửa, mưa to gió lớn, ôn tai dịch họa, chưa kể đến chiến tranh, binh đao máu lửa, nghèo đói khốn cùng, cuộc đời trần gian quá ngắn ngủi nhưng lại lắm tai ương, nhiều hiểm họa, khổ đau triền miêng, vì thế chúng ta mới rời khỏi trần gian mà bay về trời, theo lời dạy của đức CHA TRỜI, và chúng ta đã thấy lời dạy của đức CHA TRỜI toàn là những lời châu ngọc, chỉ cần nghe theo làm theo liền thoát khổ đến non tiên cực lạc. Như chúng ta đã thấy trần gian không thể nào sánh kịp non tiên cực lạc, có thể nói non tiên hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, như chúng ta đã thấy đất non tiên là đất vàng, đất ngọc, đất bạc, đất kim cương, đất lưu ly, đất pha lê, hào quang sáng rực muôn màu vạn sắc đẹp chưa từng thấy bao giờ, không như trần gian đất đai không những nhỏ hẹp, mà chỉ là đất đá, đất bùn đất ô trược, vì thế hoa quả trần gian, không thể nào sánh kịp hoa quả non tiên, kể cả nước, khí, trần gian cũng không thể nào sánh kịp nước, khí, non tiên, chỉ cần tu thiền luyện ở đây một giờ cũng hơn trần gian tu thiền luyện khí cả năm, chỉ cần tắm suối tiên một lần cũng đã thay da đổi thịt, huống chi làm chủ non tiên , làm chủ rừng tiên, làm chủ cây báu, một quả nhơn sâm, đào tiên cũng thọ hơn mười nghìn năm.Với tài khoa học vật chất chúng ta, thời xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bật nhất, cuộc sống non tiên cực lạc, chúng ta muốn có kỳ quan, là có kỳ quan, muốn có bảo tháp là có bảo tháp, muốn có cung vàng điện ngọc là có cung vàng điện ngọc, muốn có nhà, đền, chùa, đình, nguy nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy, thời có nhà, đền, chùa, đình, nguy nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy, nói chung là muốn gì có nấy, muốn bao nhiêu cũng được, không ai ngăn cấm cả, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc được tôn trọng triệt để, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 50 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, giàu sang bậc nhất vĩnh cửu lâu dài, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chấp nhận lời thỉnh cầu, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đến được non tiên làm chủ tần 1 Thiên Thủ phía Đông Nam núi Tu Di, cách chân núi Tu Di hơn 100 nghìn dặm, là một thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, tiến lên cảnh giới THIÊN LA, trở thành Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi ,18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên thuyết giáo xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần Thiên Thủ rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không vượt cao lên hơn 100 nghìn dặm thời Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi Tu Di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi Tu Di, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ chỉ tay nói.Nơi núi Tu Di chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động kia là phía Đông Nam tần núi Thiên Hoa, tần núi Thiên Hoa triền lài cao lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dọc ngan tần Thiên Hoa kéo dài vòng cung hơn 400 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế tha hồ mà sanh sống không như trần gian nhỏ hẹp, đất chật người đông Ông Bà Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi Thiên Hoa, ở trên không nhìn xuống tần núi Thiên Hoa cảnh quan vô cùng đẹp mắt, phải nói là một thế giới đủ loại kỳ hoa, hoa nào cũng rực rỡ đẹp lạ làm sao , làm say sưa lòng người, bỡi hoa sắc nơi đây vô cùng khác lạ đẹp không thể nào diễn tả cho hết.Quan cảnh núi non cũng đẹp lạ không những hùng vĩ trang nghiêm, mà còn hào quang muôn màu muôn sắc từ đất báu tỏa lên rực rỡ, có thể nói không thấy nơi nào đẹp bằng, cảnh quan muôn hoa hào quang rực rỡ, tạo lên cảnh giới huyền ảo non tiên đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ nhìn mãi không thấy chán. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ ở trên không quan sát một hồi chỉ tay về hướng tây nói. Nơi tần Thiên Hoa cách đây hơn 300 nghìn dặm về hướng tây anh em da đỏ đang vui vẻ cùng cảnh giới non tiên, nói xong Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên bay thẳng vào trung tâm tần núi Đông Nam Thiên Hoa vượt qua không biết bao nhiêu là cảnh quan kỳ lạ rồi hạ chân xuống cánh rừng tiên bạt ngàn hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ còn hơn danh họa thiên tài, không có chỗ nào là không đẹp, không có chỗ nào là không vừa ý.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Non tiên cảnh đẹp lạ lùng

Xuân bay khắp nẻo, xuân cùng núi non

Muôn hoa chen chúc, chúc chen

Sắc màu rực rỡ lung linh hoa cười

Nghê nga suối, thác tuyệt vời

Ra vào mây nhớ rừng đồi non tiên

Chim bay ghềnh đá cheo leo

Đá nghe gió nhẹ trượt trèo qua lưng

Bàn tay Tạo Hóa vô biên

Khéo bày cuộc cảnh non tiên diệu kỳ

Đến rồi thời hết muốn đi

Non tiên đẹp quá níu trì giữ chân

Quê hương tiên cảnh ôi đẹp quá

Tần đồi thi với vạn tần mây

Cảnh giới nghìn xuân hoa rực thắm

Đất trời phụng múa cảnh rồng bay

Quê tiên khác xa nơi trần thế

Đá - vàng, hai cảnh khác nhau thay

Khổ - Vui hai nẻo đường phúc họa

Thiên đàng cực lạc sải cánh bay.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây thuyết giáo dạy rằng.8 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, trên đường về quê hương non tiên cực lạc, làm chủ quê hương non tiên cực lạc, chúng đã đi qua rất nhiều cảnh giới xinh đẹp Địa La, rồi đến cảnh giới xinh đẹp Thiên La, chúng ta mới hiểu thế nào là quê hương non tiên cực lạc, thiên đàng cực lạc. Thời Tiên Đế thường dạy, trần gian cõi tạm thiên đàng mới thật là quê hương con người con cháu Tiên Rồng, con cái nhà trời, quê hương thiên đàng, hay non tiên cực lạc, là quê hương không có sự khổ, cũng không có sự bệnh tật, và chết chóc thảm thương, mà chỉ có an vui cực lạc giàu sang bậc nhất, tự do tự tại, tài sản lớn nhất của con người là tấm lòng vàng, và những thứ quý nhất của con người là tự do, an vui, tự tại, mất tự do là mất tất cả, mất đi tấm lòng vàng, thời sẽ biến chúng ta thành yêu tinh ma quỷ.9 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, CHA TRỜI không bao giờ dối gạt con cái, mà hết mực thương yêu con cái, mỗi lời dạy của đức CHA TRỜI, là mỗi lời châu ngọc, mỗi nất thang đưa chúng ta đến con đường vinh quang, tiến về quê hương vũ trụ, làm chủ non tiên cực lạc, làm chủ thiên đàng cực lạc, sự sống bình yên con người chính là sự sống bình đẳng, sự sống công bằng, tôn trọng lẫn nhau, những ai đã có lối sống công bằng ,lối sống bình đẳng, tôn trọng tự do, có tấm lòng vàng từ bi thương yêu nhân loại anh em, thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao không sai.10 Thiên Ý CHA TRỜI, đều có trong lương tâm của mỗi con người, và điều đó chúng ta đã quá rõ, chỉ trừ những người mê, người tham tàn bạo ác, mới không nhìn thấy được lương tâm của chính mình, tương ứng với Thiên Ý Cha Trời. Vì sao lương tâm con người lại có sự trùng hợp lương tâm CHA TRỜI như thế, vì lương tâm bọt nước với lương tâm của nước không khác nhau, linh giác Cha Trời đại linh hồn, linh thức chúng ta là tiểu linh hồn, Đại Linh Hồn như nước khởi sanh ra bọt nước Tiểu Linh Hồn, đại linh hồn khởi sanh ra tiểu linh hồn, vì thế lương tâm con người đồng thể lương tâm của Cha Trời, những người không đánh mất lương tâm, sống theo lương tâm, tức là sống hiệp theo Thiên Ý CHA TRỜI, những người như thế là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao là con cấp cao của đức CHA TRỜI, vì con đã nhận ra cha, bọt nước đã nhận ra bản thể của nước, có thể nói những người con ấy đã hiểu rõ Cội Nguồn, và có người đã hội nhập Cội Nguồn, bọt nước đã trở về bản thể là nước, linh thức hội nhập linh giác, thức tánh hội nhập chân tánh, trở thành chánh đẳng chánh giác, (xem kinh long hoa thiên tạng sẽ nói rõ hơn) với tấm lòng hiếu thuận đối với Cha Trời, thành kính đối với CHA TRỜI, nghe lời Cha Trời, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay, về tới cảnh giới Thiên La, làm chủ non thiên sống cùng chúa xuân vạn vật, với tài khoa học của chúng ta thời xây dựng lên cuộc sống non tiên cực lạc không khó, khai thác tôi luyện vàng, bạc, kim cương, lưu ly pha lê, tạo lên những sản phẩm vật liệu đẹp mắt, bảo bối máy móc tối tân , kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan bảo tháp, hiện đại kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng điện ngọc nguy nga, tráng lệ, nhà cửa, đền ,chùa, đình, thất, xinh đẹp lộng lẫy, giàu sang bật nhất hơn hẳn trần gian hàng nghìn lần, cuộc sống không cần làm cũng có ăn, vì đây là cõi phúc báo, hưởng phước, tất cả đều theo ý muốn của mình, cụ thể chỉ cần hít thở khí tiên thiên vài lần sâu vào đan điền, thời đói khác không còn nữa, huống chi là ăn quả tiên rừng, uống suối tiên cam lộ, thời tuổi thọ tăng lên hàng trăm năm, chưa nói đến những quả đào tiên vàng, đào tiên ngọc, nhơn sâm vàng, nhơn sâm ngọc, lúa vàng, lúa ngọc, ngô vàng, ngô ngọc, cỏ cây non tiên vô cùng quí hiếm, dùng để chế luyện thành linh đơn, cải tử hoàn sanh lại càng quí hiếm vô cùng, cuộc sống giàu sang bật nhất, an vui tự tại, sống lâu vô kể, sự nghiệp trường tồn vĩnh cửu, thời còn gì hơn nữa, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, cuộc sống giàu sang bậc nhất, cơ nghiệp trường tồn vĩnh cửu, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nghe xong liền nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được non tiên, làm chủ non tiên cực lạc Thiên Hoa, là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện, không những thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tiến lên làm chủ vũ trụ, mà còn bước lên cảnh giới Thiên La, Thiên La Phật, Thiên La Thánh, Thiên La Tiên, Thiên La Thần, Thiên La Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, thuyết giáo thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít những ở lại tần Thiên Hoa bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà tổ tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, bay vượt lên hư không, bay không bao lâu thời vượt qua hơn 100 nghìn dặm, Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ liền dừng lại, nhìn vào núi Tu Di thấy có hàng nghìn tần mây báu đang chuyển động xung quanh núi Tu Di, hào quang nơi đó tỏa sáng rực rỡ muôn màu vạn sắc đẹp vô cùng, đẹp hơn những nơi đã đi qua.Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ tay nói nơi có hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung quanh núi Tu Di bao phủ kia, là tần An Lạc Thiên, tần An Lạc Thiên triền lài cao lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dọc ngan tần An Lạc Thiên, kéo dài vòng cung hơn 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, không như địa cầu trần gian đất chật người đông, không sao tránh khỏi những cuộc tranh giành không đáng có, nói xong Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ bay vào tần núi An Lạc Thiên, ở trên cao nhìn xuống thấy tần núi An Lạc Thiên không những cảnh quan núi non hùng vĩ, vách đá vàng, vách đá ngọc dựng đứng cheo leo, mà còn đất lưu ly, đất pha lê, trong suốt, hào quang rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, hồ ao rộng lớn, suối lượn uốn quanh chảy từ hồ nầy sang hồ khác, khói nước thanh thủy cam lồ bốc lên, len lõi vào khu rừng tiên làm tăng thêm sự sống của muôn loài động thực vật, những cụm đá vàng, đá ngọc, đá bạc, đa dạng muôn hình vạn trạn, tạo lên như bức tranh miền quê tiên cảnh, ai một lần đến đây thời không thể nào quên được, vì cảnh giới non tiên đẹp quá.

Thơ rằng:

Cảnh đẹp nào hơn cảnh non thiên

Quan cảnh xuân đua khắp mọi miền

Tràn ngập đất trời hoa quả quí

Ngọc vàng sáng chóa rực non tiên

Cây vàng lá ngọc đất lưu ly

Muôn đạo hào quang thật diệu kỳ

Hơi sương khói tỏa mờ xốm lá

Khúc nhạc đại ngàn chim đua thi

Hoa nhớ núi rừng hoa khắp chốn

Thác nhớ đất trời thác lâm li

Vút tận trời xa mây lớp lớp

Đất trời non nước đẹp kể chi.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi, rồi chỉ ta nói kia kìa chúng ta hãy mở con mắt Thiên Nhãn, Pháp Nhãn nhìn phía tây núi Tu Di, phía tây bắc núi Tu Di. Anh em da đen ở tần cao An Lạc Thiên. Anh em da trắng ở tần giữa An Lạc Thiên vô cùng sung sướng vui vẻ hưởng hạnh phúc non tiên cực lạc Ông Bà Hậu Đế nói xong liền bay lên tần giữa tần núi phía Đông Nam An Lạc Thiên hạ xuống chân đồi rộng lớn nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp vô tận nơi đây, làm cho con người quên hết quá khứ, tâm hồn lân lân thoát tục, nhẹ bổng làm sao.

Thơ rằng:

Quê tiên non nước, nước non

Lưu ly đất báu hào quang rực trời

Cảnh tiên xinh đẹp tuyệt vời

Sắc xuân đô hội rạng ngời sắc xuân

Vẻ đẹp nào hơn cảnh non tiên

Đất báu, hào quang sáng khắp miền

Hoa quả, cây rừng đầy mặt đất

Mây nhìn non nước mây tịnh yên

Động, nghe thác gọi, trời, mây, gió

Hội tụ xuân về núi non thiên

Cảnh giới non bồng ôi đẹp quá

Ngẩn người say đắm cảnh non tiên.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say đắm cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây, thuyết giáo dạy rằng.11 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, những kẽ mê muội ngu si không bao giờ đến được cõi non tiên cực lạc. Lúc nào cũng muốn đè bẹp nhân loại, cai trị nhân loại như thế để mà làm gì, nếu tự mình không thắng được cái lòng ham mê danh lợi tàn bạo của mình, tự cao, tự đại, tự phụ, không coi ai ra gì của mình, thời thắng cả nhân loại để mà làm gì, không lẽ chứng kiến cái hậu quả tàn bạo của mình đối với nhân loại, ác lai ác báo, bị nhân loại phản kháng tiêu diệt hay sao, những kẻ tàn bạo như vậy cơ nghiệp khó mà trụ vưỡng, khó mà đến được thiên đàng cực lạc.12 Những người biết thương yêu nhân loại, biết nhẩn nhịn, nhẩn nhục, nhẩn nại, cái điều mà người ta không nhẩn nhịn, nhẩn nhục, nhẩn nại được thời mình làm được. Những người dung được những điều mà người ta không thể dung được, thời người ấy đã có một nghị lực phi thường, một tâm hồn dũng mãnh, một trí tuệ tuyệt vời, đức độ vô biên, người ấy mới thật sự xứng đáng để cho nhân loại suy tôn.13 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lại càng phải điềm tỉnh hơn bật tầm thường, điềm tỉnh trước mọi tình huấn, gạc bỏ lòng tự ái riêng, luôn nghĩ đến là mình đang thi hành di mệnh của đức CHA TRỜI, giúp đở cứu khổ nhân loại anh em, rời khỏi cảnh u tối lạc Nguồn lạc Cội của thế nhân, thời chúng ta mới tiến hóa linh hồn cao xa hơn nữa, và chúng ta không ít nhiều cũng đã làm được điều đó, nên chúng ta mới có kết quả phước báo như ngày hôm nay, bằng chứng cụ thể là chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ phía Đông Nam An Lạc Thiên hưởng phước báo những gì CHA TRỜI đã ban tặng cho chúng ta, nhìn cảnh giới An Lạc Thiên chúng ta không khỏi ngơ ngẩn, trước cảnh giới nghìn xuân nở rộ sắc thắm nơi đây, mà thương thay cho con cái, cháu chắt, chút chít còn ở lại nơi chốn trần gian.

Thơ rằng:

Nhìn cảnh non tiên nhớ cháu con

Thương thay cho những kẻ lạc đàng

Cội Nguồn mất lối đường sa đọa

Luân hồi địa ngục khổ lầm than

Xuân đến non tiên tự bao giờ

Xuân đề cùng khắp vạn nghìn thơ

Gót xuân nhè nhẹ bay khắp chốn

Vạn sắc đồng hành gió ngẩn ngơ

Chồi xuân nẩy nở hoa xuân thắm

khắp nẻo đường mây ngắm xuân tơ

Xuân mãi không già xuân tươi sáng

Non tiên châu báu đẹp như mơ.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nói cảnh giới non tiên là cảnh giới cực lạc cảnh giới đẹp vô cùng, nếu biết xây dựng kiến tạo thêm nữa thời phải nói là non tiên cực lạc cảnh quan đẹp vô tận, không thể luận bàn hay diễn tả cho hết vẻ đẹp kỳ diệu được, với tài năng khoa học sáng tạo của chúng ta, thời xây dựng kiến tạo lên cảnh giới non tiên cực lạc như ý, kỳ quan, bảo tháp như ý, cung vàng diện ngọc như ý, đường sá, ao hồ như ý, động tiên, thác, suối như ý, nhà cửa, đền, chùa, như ý, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, xây dựng lên cuộc sống mới, trường tồn vĩnh cửu, an lạc yên vui. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên thuyết giáo truyền dạy xong thời có hơn 30 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thưa rằng, thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc theo như ý muốn của chúng con, cuộc sống giàu có bậc nhất, trường tồn vĩnh viễn theo mãi với thời gian, không còn có cảnh sanh tử chia lìa, sống an vui hạnh phúc. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nghe xong liền thuyết giáo dạy rằng chúng ta đến được nơi đây, cảnh giới tối cao của Thiên La, không phải tự nhiên mà đến được, mà do công phu tu luyện tạo lập nhiều công đức, có công giảng dạy Thiên Ý Cha Trời, hiếu thuận Cha Trời, sống vì nhân loại đồng bào anh em sống công bằng, bình đẳng, lại hay cứu khổ cứu nạn anh em, nên chúng ta mới có quả phước báo lớn như thế, đây là một sự thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao, vượt qua bao dặm đường xa xôi, vượt qua cảnh giới Địa La, tiến lên cảnh giới Thiên La, rồi vượt lên tối cao của cảnh giới Thiên La, phải nói là thành công lớn vượt qua bao cảnh đẹp non tiên cực lạc trở thànhThiên La Thượng Phật, Thiên La Thượng Thánh, Thiên La Thượng Tiên, Thiên La Thượng Thần, Thiên La Thượng Chúa, chủ quản muôn loài vạn vật, năm non bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian. Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần An Lạc Thiên bay lên hư không, con cái, cháu chắt,chút chít, những người không ở lại bay theo Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ quay đầu nhìn lại thấy còn hơn 20 triệu người bay theo, người nào người nấy trên đầu đều tỏa hào quang, thời biết ngay những người bay theo sau là những người ở vào hàng cấp cao, đạo đức, trí huệ ở vào hàng thượng đẳng, thần thông pháp thuật vô biên, là những Ông Bà tổ tổ ở cấp cao.

Thơ rằng:

Kỳ vĩ nào hơn cảnh sáng lòng

Tâm hồn thanh tịnh ý sáng trong

Đường ngay nẻo chính luôn tiến bước

Thấu đạt huyền cơ ý rõ thông

Chân như một cội niềm giải thoát

Minh tâm kiến tánh cội Cha Ông

Dứt sạch não phiền không vướng víu

Tịnh yên vắng lặng sạch không không.​Đoàn người bay vượt lên cao hơn 150 nghìn dặm thời dừng lại ở ngoài hư không Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ chỉ tay vào eo núi chỗ nhỏ nhất của núi Tu Di có hàng nghìn tần mây báu chuyển động xung quanh nói, Núi Tu Di hai đầu phình to vô cùng rộng lớn, chính giữa nhỏ, giống như cổ bồng, chỗ nhỏ nhất chính giữa thân núi Tu Di, chính là tần trời thứ 1, tần trời Đông Nam Thiên Vương, tần trời Đông Nam Thiên Vương triền lài cao lên hơn 7 nghìn dặm, có 7 tần chính, mỗi tần chính có hàng vạn tần đồi cao thấp rộng lớn chiều dọc ngan tần trời Thiên Vương kéo dài vòng cung hơn 2 trăm 50 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp trăm vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, không như trần gian nhỏ hẹp , đất chất người đông, trần gian chỉ là cõi tạm dương gian trần cảnh, non tiên cực lạc, tần trời cực lạc mới thật là quê hương con người, chúng ta đã về đến tần trời chính là thiên đàng cực quê hương con tối cao con người, quê hương Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nói xong Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ bay vào tần trời thứ 1, tần trời thiên vương, ở trên hư không nhìn xuống thấy tần trời Đông Nam Thiên Vương cảnh quan đẹp chưa từng thấy bao giờ, rừng tiên, cây báu khắp nơi, quang cảnh đẹp lạ đẹp lùng, tần núi An Lạc Thiên, tần núi Thiên Hoa không thể nào sánh kịp, nói gì đến năm non bảy núi lại còn thua kém xa.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Lìa xa trần thế đến thiên đàng

Lập nghiệp cõi trời tuyệt đỉnh sang

Bất tử trường sanh trên thiên giới

Sống đời cực lạc tỏa hào quang

Quê tiên phụng múa cảnh rồng bay

Đất tiên tỏa sáng ngọc châu đầy

Xuân hội xuân tràn, xuân phất phới

Núi rừng mây gió dệt mộng say

Hoa kheo sắc thắm hoa chen lấn

Nắng hồng nhớ núi nắng hồng sa

Hun hút ngàn mây muôn đèo dốc

Chim thú bầy đàn vượt bay qua.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay thẳng lên tần cao hạ chân xuống một khu tần đồi rộng lớn, nơi đây cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ.

Thơ rằng:

Thiên đàng cực lạc đẹp biết bao

Khổng Tước bay ra Phụng bay vào

Cọng mạng, tần già thi nhau hát

Núi rừng tăm tắp, suối nghêu ngao

Cheo leo vách núi điệp trùng

Gió theo lối gió mây đường ờ mây

Đèo cao hun hút đèo bay

Non ngàn xa thẳm tận xa chân trời

Khắp đồi hoa nở khắp đồi

Rừng nghe thác, suối, gọi mời nắng xa

Chim trời, cá nước, hồ soi

Cao vời xanh thẳm Trời Cha cao vời

Lá nghe tiếng gió rì rào

Động nghe nước chảy ngoằn ngoèo lanh quanh

Non tiên muôn vạn bức tranh

Cảnh nào cũng đẹp tuyệt luân tuyệt kì

Ngàn mây nhớ ánh nắng chiều

Muôn hoa phơi sắc non ngàn phơi xuân

Hồn xuân trổi dậy hồn xuân

Đất trời mây gió tưng bừng sắc ca

Đại ngàn non núi bao la

Cho hồn xuân nở cho hoa khắp cùng.​Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên tần trời thứ 1, liền quán sát thấy tất cả đều muốn ở lại nơi đây thời đã cũng hiểu rõ Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, liền thuyết giáo nói rằng, chúng ta đã đến được tần trời thứ nhất thời đã bước vào cảnh giới Đà La Thiên Tiên, hãy nhìn kìa, ngang với tần trời thứ 1, tần trời Thiên Vương, xa gần rất xa, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, chuyển động giáp vòng xung quanh núi Tu Di, một ngày đêm nơi đây bằng trần gian bằng một năm. Chúng ta là những Ông Bà cấp cao thời Hậu Đế Ông Bà tổ tổ, Ông Bà tổ tổ, không những có nhiệm vụ thi hành di giáo Ông Bà tối cao Tiên Đế, mà còn phải thi hành di giáo lời dạy của Đức CHA TRỜI, bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn, gìn giữ công đạo vũ trụ, hành sự theo Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, chủ quản, muôn loài vạn vật , thiên hà , ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, tu di, bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, thế giới hạ thiên vũ trụ.14 Chúng ta đã dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta rời khỏi trần gian bay về vũ trụ, làm chủ non tiên cực lạc, làm chủ ngọc ngà, vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, đất báu, sống trên quê hương vĩnh cửu con người, kia kìa chúng ta hãy mở con mắt, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhìn xuống chân núi Tu Di, bảy núi thất sơn châu báu, thời thấy rõ con cái, cháu chắt, chút chít,chúng ta, đang vui sướng hạnh phúc như thế nào, vì đã được tọa nguyện, cuộc sống muốn gì được nấy, không có ai là người nghèo khổ, ai cũng như ai, cuộc sống như thế làm sao trần gian sánh kịp, có thể nói hơn hẳn trần gian hàng trăm nghìn lần, chúng ta là Ông Bà cấp cao thời Hậu Đế, ai cũng có bổn phận tỳ theo tài đức, mà ra sức tận độ con cháu. Nhất là con cháu còn ở nơi chốn trần gian lên thiên đàng cực lạc sanh sống. Hãy tận lực xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống vì con vì cháu, vì nhân loại anh em. Sau lần thuyết giáo ấy, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ ở lại tần trời thứ 1, cùng Ông Bà tổ tổ cấp cao, trở thành Thiên Vương Phật, Thiên Vương Thánh, Thiên Vương Tiên, Thiên Vương Thần, Thiên Vương Chúa, hiện thân hóa độ cùng khắp con cháu, cho đến cuối tiểu kiếp thứ 5 chốn trần gian, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ , bỏ lại xác phàm ở tần trời Thiên Vương, bay lên cõi tần trời Thiên Vân, chỗ Ông Bà Tối Cao Tiên Đế ở, thành Phật tổ tổ, Thánh tổ tổ, Tiên tổ tổ, Lão tổ tổ, tổ tổ.

Non tiên lối cũ hỏi người xưa

Khúc nhạc trường sanh mãi không thừa

Hồn xuân bay bổng trời xuân ấm

Sao mọc xa gần ánh nắng thưa

Tạo hóa bàn tay gầy cảnh giới

Chim trời cá nước gió mây mưa

Nghìn non trải cảnh nguồn xuân mới

Đánh thức hồn mê ngủ say sưa.​Tổ Tiên Ông Cha thường dạy, vật chất dưỡng nuôi thể xác còn văn hóa thời dưỡng nuôi linh hồn. Vì thế văn hóa vô cùng quan trọng. Nhất là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, văn hóa tối cao vũ trụ văn hóa ban vui diệt khổ. Văn hóa siêu thoát linh hồn siêu sanh cực lạc.Long Hoa Pháp Tạng Kinh là văn kinh văn hóa Đại Đạo tối cao. Chỉ cần nghe qua cũng tăng phước đức gặp nhiều may mắn. Huống chi là đọc tụng giảng giải ý kinh cho người khác nghe, hoặc biên chép in ấn truyền lại cho đời. Không nói cũng hiểu những người nầy nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Muôn đời vạn kiếp thường làm vua chúa khắp các tần trời. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời siêu sanh cực lạc, con cái, cháu chắt nhiều đời hiển vinh. Việc truyền kinh lợi ích như thế không có một lợi ích nào sánh bằng. Những người gánh vác trọng trách Thiên Ý Cha Trời là những Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ đầu thai xuống thế chuyển đại pháp luân tận độ nhân loại anh em, nếu gặp được những người nầy thời phải thành tâm cung kính cúng dường. Thời không khác gì cúng dường Cha Trời Mẹ Trời. Dù chỉ là một bác cơm manh áo thời phước đức vô cùng vô tận không thể nào nghĩ bàn luận bàn cho hết được. Khi bỏ xác phàm linh hồn siêu sanh về tiên giới. Sống trong cảnh giới cực lạc giàu sang hạnh phúc an vui tự tại.Hết phần 2 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 7

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 7Phần 3NON TIÊN CỰC LẠCNon tiên cực lạc là thế giới sống trên châu báu, vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly. Sống tự do, sống an vui tự tại. Thế giới của sự tột đỉnh công bằng bình đẳng, tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc.1 Tất cả đều sống theo Thiên Luật, cũng chính là sống theo Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, sống theo Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng. Nên không có cảnh chiến tranh loạn lạc, không có hận thù, không có sự dã dối, không có cảnh tàn sát đồng loại, không những con người mà kể cả loài cầm thú cũng thế.2 Không có sự tranh giành thuộc địa, tranh giành quyền lực, tranh giành quyền lợi, cũng như chia bè, chia phái, thôn tính lẫn nhau.3 Không có sự thống trị và bị trị, không có thể chế độc quyền, độc trị, độc tài, không có cảnh tham lam tàn bạo, thâu tốm nhân loại, dưới quyền cai trị độc quyền, độc tài của bè phái, tôn giáo, đảng phái, đạo giáo, mà chỉ sống theo lương tâm của mỗi con người, cũng chính là sống theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, bình đẳng công bằng tự tại tự do.Thế giới non tiên thế giới thiên quyền tự do

Thế giới công bằng thế giới bình đẳng ấm no

Không có người cai trị, không có người bị trị

Cuộc sống mãi thanh bình, luôn yên vui tự tại

Không có độc quyền, không có độc trị ác gian

Không chiến tranh không có cảnh bạo tàn lầm than

Một cuộc sống, Cha Trời là tối cao trên hết

Một cuộc sống, chung cùng nền thiêng liêng văn hiến

Theo lương tâm, theo Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông

Một cuộc sống, tự do theo đức độ tài năng.
Ta là chủ vận mệnh của ta, quyền mưu sanh cuộc sống. Ta làm chủ linh hồn của ta, theo Cha Ông theo truyền thống sống yên vui, sống bình yên, sống tự do. Sống cho Đời, cho Đạo. Cuộc sống non tiên là cuộc sống cực lạc, cuộc sống địa phủ là cuộc sống cực khổ, hai cảnh giới siêu đọa, khác nhau.Một cảnh giới toàn là khổ, một cảnh giới toàn là vui, một cảnh giới toàn là họa, một cảnh giới toàn là phúc, một cảnh giới toàn là tội lỗi, một cảnh giới toàn là chân thiện, một cảnh giới siêu thoát, một cảnh giới đọa đày, một cảnh giới luân hồi, một cảnh giới trường sanh bất tử, một cảnh giới muốn gì được nấy, một cảnh giới muốn gì cũng không được sống trong địa ngục. Những kẻ luôn ra sức tốm thâu bầu vét của thiên hạ nhưng rốt cuộc lại trắng tay chẳng có được gì linh hồn đọa lạc xuống các tần Địa Phủ. Những người một cuộc sống không mong cầu, sống vì nhân loại anh em, giúp đở anh em, cứu khổ anh em thế mà có tất cả, linh hồn siêu sanh về trời sống trên châu báu ngọc ngà vàng son, giàu sang vô tận trường tồn vĩnh cửu.4 Cảnh giới cuộc sống trần gian là cuộc sống cõi tạm, tạm vui, tạm khổ, tạm phước, tạm họa, thế giới của sự vô thường luân chuyển, người ác sẽ luân chuyển xuống địa phủ, người thiện sẽ luân chuyển lên thiên đàng, người luân chuyển xuống địa phủ khổ mãi không bao giờ dừng, người luân chuyển lên thiên đàng an vui hạnh phúc mãi không bao giờ hết.5 Có thể nói trần gian là cõi tạm trường thi tiến hóa linh hồn. Một là tiến hóa linh hồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hai là lạc vào con đường ác thành Yêu, Tinh, Quỉ dữ. Lối sống địa phủ, lối sống thiên đàng, hai cảnh giới khác nhau. Sống đọa đày cực khổ, sống cục lạc an vui.6 Cuộc sống, mà sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, là cuộc sống Thiên Đàng . Cuộc sống mà sống Độc Tài Độc Trị mất Nhân Quyền mất Tự Do là cuộc sống Địa Ngục. Một nhà nước mà lấy pháp quyền làm đầu, nhà nước của dân, do dân, vì dân, hiến pháp, luật pháp, đạo pháp là vua Nền Quốc Đạo dân tộc hiện thân công lý tối cao, công bằng bình đẳng cho mọi sự sống, cuộc sống như thế là cuộc sống thiên đàng trần gian, cái nhân tiện tạo ra ở thế gian, cái quả hưởng phúc ở non tiên.7 Cuộc sống, sống theo lối sống chủ nghĩa cá nhân sống độc quyền, độc tài, độc trị, lối sống xin cho không công bằng bình đẳng, là lối sống địa ngục trần gian không có tự do lối sống địa ngục âm phủ.8 Cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống hưởng phúc báo do công đức hành thiện mà ra, cuộc sống hưởng phước, không những muốn gì được nấy, mà còn thể hiện tài năng gốp phần xây dựng cuộc sống non tiên càng hoàn mĩ chân thiện hơn, tươi đẹp hơn, cuộc sống khoa học bậc nhất, nghệ thuật, mỹ thuật đạt đến trình độ cao, thể hiện đầy tài năng trong ca nhạc, vũ nhạc, thơ văn, làm sống động cuộc sống văn hóa phong phú, gốp phần tạo lên tính đa dạng của cuộc sống non tiên cực lạc.9 Cuộc sống non tiên là cuộc sống, sống theo Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật vũ trụ chủ nghĩa Đại Đồng, thể hiện đầy đủ Thiên Quyền, cũng chính là Nhân Quyền của mỗi con người, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự nguyện, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do thành lập cõi nước riêng, quyền sống, quyền theo, hoặc không theo, quyền phản kháng, quyền phê phán, quyền tố cáo, quyền thưa kiện, nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ, 8 muôn 4 nghìn điều khoảng, nói lên tất cả những quyền thiêng liêng, những quyền bất khả xâm phạm.10 Vì thế cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống tự do tự tại, tự do mưu cầu hạnh phúc, tùy theo sở thích ý thích của mỗi người mỗi chư thiên, không ràng buộc bất cứ một vấn đề nào thật sự tư do công bằng bình đẳng, miễn là không phạm Thiên Luật, đi ngược lại Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, thời không có vấn đề gì cả.11 Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, phần lớn là tương ứng với lương tâm con người. Hiệp với Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, chân chính Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Sống đúng lương tâm cũng có nghĩa là sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, chân chính khế hiệp Thiên Luật, vũ trụ, hiệp theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, nhưng người ấy không cần theo ai cả cũng được thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh về non tiên cực lạc, thiên đàng cực lạc.
 

shopoga

✩✩
12 Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện, chính là Thiên Luật vũ trụ đã xuất hiện, Thiên Ý Cha Trời ra đời, Đời Đạo cũng chỉ là một, nhân loại vì thế về trời không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống cao cấp hạnh phúc của nhân loại con người. Đời Thánh Đức, ra đời thời đại chính nghĩa đi theo Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời, còn những thời đại khác chính nghĩa phi nghĩa lẫn lộn, nên không mấy ai sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính. Mà chỉ tự đặc ra thể chế, giáo điều đạo pháp, hiến pháp, luật pháp, cai trị con người, mưu lợi cho mình mà thôi, cho chủ nghĩa cá nhân hay một nhốm bè phái nào đó. Vì không sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính nên không mấy ai siêu sanh về non tiên cực, siêu sanh về thiên đàng cực lạc, mà chỉ sa đọa xuống các tần Địa Phủ.13 Cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống đa dạng, cuộc sống rộng lớn , không gò bó trong một khuôn khổ nào cả, ai thích sống kiểu gì thì sống theo kiểu đó, người thích cảnh gập ghềnh cheo leo, kẻ thích chốn đông người thành phố, người thích cảnh thôn quê, kẻ thích thanh tịnh ẩn dật, người thích ở chốn rừng bằng, kẻ thích ở sơn động, người thích ở cung vàng, điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, nhà thờ, đền thờ, chùa chuyền, đình, thất, lầu đài phố xá, kẻ thích sống nơi đại ngàn bao la, người thích sống bên ao hồ sông suối, nói chung cuộc sống non tiên là cuộc sống tự do tự tại cuộc sống theo ý thích của mỗi người, người thích nơi thanh tịnh người thích nơi đông người. Nói tốm lại ai thích gì thời sống theo kiểu ấy .

Thơ rằng:

Trên cao lác đác nhà vài khúm

Dưới bằng phố xá chật như nem

Ta vui ta tìm nơi vắng vẻ

Người vui người múa hát, người xem

Non tiên đâu phải như trần thế

Tâm hồn luôn hạnh phúc ấm em

Ta vui ta tìm nhau thi phú

Người vui người tìm chốn tịnh yên

Đâu đâu cũng gọi là nhà

Núi non, sơn động, đất trời, suối, sông

Phố lầu thành thị kỳ quan

Cung vàng, điện ngọc,xốm làng, miền quê

Nơi nào cũng có dân tiên

Hòa mình chung sống bình yên hiệp hòa

Anh em nhân loại đồng bào

Chung cùng nguồn cội, chung đời tự do.​Đây nói về năm màu da anh em theo Ông Bà Hậu Đế rời bỏ trần gian bay về vũ trụ. Làm chủ Non Tiên Cực Lạc, thành ba cấp Đà La, Thiên La, Địa La. Làm chủ Hạ Thiên Vũ Trụ. Nhật - Nguyệt - Tinh Tú - Thiên Hà - Ngân Hà - Biển Khí Nước Mặn - Núi Thiết Vi - Thất Sơn Châu Báu, Núi Tu Di - Bốn Cõi Trần Gian - 18 Tần Địa Phủ. Sống cuộc sống giàu sang vĩnh hằng tự do an vui hạnh phúc. Nhưng đây chỉ nói về năm màu da anh em sống ở dãy núi Song Trì làm chủ giáp vòng đông, tây, nam, bắc, dãy núi song trì đất báu vô cùng rộng lớn, dãy núi cao 42 nghìn dặm chân núi bán kính rộng 62 nghìn dặm, dãy núi chạy giáp vòng biển hương thủy thứ 1 bao bọc xung quanh núi Tu Di, một bên vòng cung của dãy núi Song Trì diện tích cũng đã lớn hơn địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn lần, huống chi là diện tích giáp vòng dãy núi song trì, có thể ở không bao giờ cho hết. Năm màu da anh em làm chủ non tiên Song Trì hơn 10 nghìn năm. Thời ở trần gian đã trải qua 3 triệu 600 nghìn năm, năm màu da anh em làm chủ non tiên Song Trì hơn mười nghìn năm, xây dựng lên cuộc sống non tiên hiện đại, tinh thần lẫn vật chất, cuộc sống chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp nhất của nhân loại con người, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, cuộc sống giàu sang bậc nhất, nền văn minh địa tiên đã vươn lên tột đỉnh, khoa học vật chất, các ngành nghề, đều đã đạt đến trình độ tinh xão tột đỉnh, cũng như nghệ thuật, mỹ thuật, văn học, đạt đến trình độ đỉnh cao, nhìn xa gần những kiến trúc xây dựng non tiên cực lạc hiện đại, cổ kính công phu kỳ vĩ trang nghiêm, thời cũng đã hiểu nền văn minh vật chất non tiên cực lạc đã đạt đến đỉnh cao vô tận rồi, cọng thêm lối sống văn minh hiện đại nghệ thuật, mỹ thuật, văn hóa, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tạo lên cuộc sống non tiên cực lạc văn minh hiện đại, sống đúng bản chất con người, lương tâm con người, tinh thần trách nhiệm con người, đối với xã hội, đối với Văn Hóa Cội Nguồn, đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, sống đúng và làm đúng Thiên Luật vũ trụ, không đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời.14 Vì thế non tiên cực lạc sống trong cảnh giới yên dù trải qua hơn 10 nghìn năm, tức là trần gian đã trải qua 3 triệu 600 nghìn năm. Sự sống ở non tiên cực lạc không có sự độc quyền, độc tài, độc trị, mà sống theo Thiên Luật, Thiên Ý của Đức Cha Trời, kim chỉ nam cho mọi sự sống.15 Coi trọng Thiên Quyền, tôn trọng Thiên Quyền, chính là Nhân Quyền con người, đó chính là chân lý tối cao, không còn chân lý nào cao hơn nữa, những quy luật chung của chủ nghĩa Đại Đồng, coi như là mạch sống của xã hội con người, xã hội chũ nghĩa Đại Đồng chính là xã hội non tiên cực lạc.16 Xã hội công bằng, bình đẳng, Nhân Chủ Thiên Quyền Văn Minh. Coi trọng Thiên Quyền, tôn trọng Thiên Quyền, chính là Thiên Quyền Nhân Chủ con người, đó chính là chân lý cuộc sống con người, không còn chân lý cuộc sống nào cao hơn nữa.17 Những quy luật chung của chủ nghĩa Đại Đồng, là coi quyền con người mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những quyền bất khả xâm phạm. Đây là kim chỉ nam coi như là mạch sống của xã hội nhân loại con người, xã hội non tiên cực lạc là xã hội công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ văn minh.18 Trong quá trình phát triển xã hội non tiên, Văn Hóa Cội Nguồn vẩn là nòng cốt, kim chỉ nam, cho sự tiến hóa của mọi thời đại, phát triển xã hội non tiên, Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Chính Nghĩa, mặt trời Văn Hóa vũ trụ lúc nào cũng đóng vai trò quyết định cho mọi sự thành công phát triển xã hội, giữ vững cán cân công lý xã hội.19 Vì thế xã hội non tiên cực lạc, là xã hội văn minh hiện đại đạt đến cảnh giới tối cao hoàn thiện, hoàn mĩ, của nhân loại con người. Về cảnh giới vật chất thời xã hội non tiên không những giàu sang bậc nhất, mà còn kiến tạo lên cảnh giới xã hội đẹp vô cùng, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, nhà thờ, kiến trúc hiện đại, cổ kính, cầu kỳ, công phu, hoa văn xinh đẹp lộng lẫy, nguy nga tráng lệ, tinh nghệ vô cùng, tất cả vật liệu xây dựng kiến trúc, toàn bằng châu báu, vàng, bạc, kim cương, lưu ly, pha lê, trân châu, xà cừ, đẹp vô cùng, hào quang tỏa ra muôn màu muôn sắc, không chỗ nào có bóng tối, cảnh giới như thế trần trần gian chưa có bao giờ.20 Từ khi nhân loại con người đến non tiên cực lạc xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống tối cao giàu sang bậc nhất, hiện đại bật nhất, văn minh bậc nhất của nhân loại con người, trải qua hơn 10 nghìn năm. Từ thời hoang sơ, chuyển thành non tiên hiện đại, tất cả đều đi vào nề nếp xã hội văn minh hiện đại non tiên cứ thế mà đi vào cuộc sống.

Thơ rằng:

Trời mây non nước cảnh chiều tà

Kỳ quang bảo tháp mọc xa xa

Cung vàng , điện ngọc ôi cùng khắp

Chùa, đền, miếu, thất, đẹp nguy nga

Khắp chốn non tiên nhà lớp lớp

Phố làng đông đúc người lại qua

Xuống lên quanh quẹo đường mây gió

Non tiên đẹp lắm cảnh quê nhà.​21 Thiên đàng cự lạc trên đỉnh núi Tu Di cảnh giới thượng đà la, tức là tần trời thứ hai, tần trời Đao Lợi Thiên, mở đại hội đà la lần thứ 5. Đà La Thiên, hay còn gọi là tần trời Đao Lợi Thiên, trên đỉnh núi Tu Di, chư thiên sống trong thế giới tự do, tự tại, lối sống công bằng, bình đẳng, tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc, tất cả đều sống theo Thiên Luật, cũng chính là sống theo Thiên Ý Cha Trời, lối sống chư thiên là lối sống đa dạng cuộc sống tạo lên cuộc sống phong phú của cõi trời, cũng không ít người thích cảnh sống vắng vẻ tránh xa sự vui vầy náo nhiệt, chuyên tâm tu thiền luyện đạo, và cũng khối người thích sống nơi chốn đông người phồn hoa đô hội, cung vàng, điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, lầu đài phố xá, nhà thờ, đền thờ, chùa, đình, vân vân . . .Hồn thơ cũng đã xuất hiện theo đó ra đời, phản ảnh sự sống phồn hoa đô hội, sự sống an vui tự tai, sự sống thanh nhàn sự sống lao động chế tạo bảo bối, chế luyện linh đan, sự sống nghệ thuật ca múa nhạc, sự sống đa dạng mỹ thuật, sự sống thanh tịnh vắng vẻ, thế là bao dòng thơ theo cuộc sống ra đời, như dòng thơ vắng vẻ chẳng hạn.

Thơ rằng:

Một ngôi chùa nhỏ thật xinh xinh

Cảnh vắng người không hoa rập rình

Cheo leo vách núi trơ hồn ngó

Đất trời yên tỉnh gió lặng thinh

Nhẹ gót thang mây tìm đến ở

Tối ngày văng vẳng tiếng kệ kinh

Giai không một đạo bừng sen mở

Lên thuyền bác nhã cội trường sinh.​Nói chung cuộc sống thiên đàng cực lạc, là cuộc sống tự do tự tại, tự do mưu cầu hạnh phúc, đa dạng lối sống khác, nói chung ai thích sao thời sống vậy, có thể nói lên cảnh non tiên hay thiên đàng cực lạc, cảnh giới sự sống đa dạng qua dòng thơ sau đây.

Người vui người đánh cờ tiên

Ta vui ta lại ngồi thiền ta chơi

Người vui người luyện thuốc trời

Ta vui ta luyện phép mầu thần thông

Người vui người dạo non sông

Ta vui ta bế ta bồng cháu con

Người vui người luyện linh đơn

Ta vui ta hát ta đờn ta ca

Người vui bảo bối chế ra

Ta vui xây dựng sơn hà giàu sang

Người vui xây dựng kỳ quan

Ta vui ta đến xốm làng sơn khê

Người lên cảnh núi cheo leo

Người tìm thác suối sớm chiều xem hoa

Người về cung điện nguy nga

Phố phường đông đúc kẻ ra người vào

Đua nghề, đua khéo lắm người

Đua văn đua đức cuộc đời cũng hay

Cái vui cùng khắp trong ta

Cái vui vui mãi quê nhà cảnh tiên

Sống đời hạnh phúc bình yên

Không đau không ốm không phiền tử sanh

Sống đời tự tại trong thanh

Trần gian đâu thể vui hơn cõi trời.​Do nhân thiện mà siêu sanh lên các tần trời hưởng phước tinh thần lẫn vật chất, tận hưởng sực giàu sang tột thế, tận hưởng niềm vui an lạc, dục lạc cấp cao của con người, muốn gì được nấy, tất cả đều theo ý muốn của chính mình, cảnh giới thiên đàng không khác gì cảnh giới chốn trần gian, nhưng khác ở đây cảnh giới thiên đàng là cảnh giới châu báu tất cả đều tạo lập lên bằng châu báu, sống trên châu báu, ngọc ngà, vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, cuộc sống giàu sang vô tận, sống lâu vô tận, không còn có sự khổ nào, hồn thơ từ đó cũng ra đời ca ngợi cảnh giới thiên đàng cực lạc.

Nhìn khắp đà la chốn quê nhà

Cung vàng, điện ngọc, đẹp nguy nga

Kỳ quan, bảo tháp, tần cao ngất

Vượt khỏi tần mây chót vót xa

Cầu tiên lơ lững qua ghềnh suối

Phố làng đông đúc lại người qua

Trên cao hun hút lều vài cái

Dưới suối quẹo quanh cảnh mấy nhà

Gió khua rừng báu tiên đàn hát

Xuân nở đầy non tiếng chim ca

Đua tài đua sắc hoa nô nức

Đường sá lắng nghe rộn xuân hoa

Ao hồ sen tỏa hương thơm ngát

Ngàn mây heo hút phụng bay qua

Khúc hát nhàn du tràn mắt đất

Chim trời cá nước sống bao la

Cõi tiên khác hẳn nơi trần thế

Trường sanh, hạnh phúc, chẳng lo xa

Quê tiên tổ ấm thoát phong ba

Gội suối, tắm xuân cảnh an hòa

Thiên đàng vạn cõi vầy cuộc sống

Tự do hạnh phúc bước xuân ca

Chuyển mình qua khỏi miền u tối

Huyền vi đượm thắm sắc hương hoa

Dứt sầu dứt khổ niềm tươi sáng

Cảnh đời an lạc ta cùng ta.​Trên tần trời thứ 2 không gọi là đà la thiên, mà gọi là không cư thiên, cảnh giới đà la thiên gồm có thượng đà, hạ đà, thượng đà la trên đỉnh núi Tu Di gồm có 5 phương Đông - Tây - Nam - Bắc - Trung ương. Một phương có 32 nước trời, nước trời chính giữa nữa thành 33 nước của một phương. Hạ đà la là tần trời thứ 1, tần trời Thiên Vương, chỉ có bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc, nhưng chia ra làm 8 phương địa. ngoài bốn phương đông tây nam bắc còn có phương Đông Nam, phương Tây Bắc, phương Tây Nam, phương Đông Bắc.22 Đại hội ĐÀ LA là đại hội năm màu da anh em lần thứ 5, ở đỉnh núi Tu Di trở xuống (còn đại hội vũ trụ là thiên hội long hoa) là đại hội tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa tiểu kiếp thứ 10, giữa hư không trên cung Trời Đao Lợi Thiên ( còn đại hội Rồng Tiên, cũng chính là địa hội Long Hoa khai mở tại việt nam) sau đó đại hội mở rộng ra khắp toàn thế giới, thế kỷ 21, kỷ thế kỷ 22, thế kỷ 23, kỉ nguyên 3 nghìn năm.Con người lạc cội mất nguồn, lại không có thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thanh tịnh nhãn, mà chỉ có nhục nhãn, con mắt của phàm tục, nên không nhận biết được huyền cơ Tạo Hóa chuyển biến, cũng như không nhận biết được linh hồn của chính mình, cũng như không nhìn thấy thiên đàng, địa phủ, cứ nghĩ chết là hết, nên tới đâu hay tới đó, và cũng không biết trước việc gì xảy ra cho chính mình, mãi tạo ra nghiệp dữ, để rồi nhận lấy bao hậu quả thảm thương, linh hồn sa đọa nơi địa ngục, còn hậu quả gây ra không sao tránh khỏi, con cái, cháu chắt, gánh chịu, đây là một sai lầm lớn, cho những con người còn nhiều nghiệp chướng u mê. Ở đời ai cũng có thể biết được, vật chất vật thực nuôi thể xác, nào phải nuôi linh hồn, nếu vật chất vật thực nuôi được linh hồn, nuôi được trí huệ, thời chỉ cần ăn cao lương mỹ vị, ăn sung mặt sướng món ngon vật lạ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thời cần gì phải tu phải học, nói một cách dễ hiểu vật chất dưỡng nuôi thể xác, văn hóa dưỡng nuôi linh hồn. Vì thế sự dưỡng nuôi linh hồn chính là Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, kết tinh của Văn Hóa Chính Nghĩa chính là hành thiện sống theo và làm theo Thiên Ý Cha Trời. Thời linh hồn linh căn trí huệ sẽ tỏa sáng ngay, thấy rõ thiên đàng , địa ngục, cũng như tương lai về sau của chính mình, chừng đó mới thấy rõ chết không phải là hết, mà là chuyển đổi số kiếp mà thôi, bỏ thân xác nầy rồi đến thân xác khác, thân xác địa ngục, hay thân xác thiên đàng, cuộc đời tạm bợ chốn trần gian, rồi cũng phải ra đi, hãy chọn cho mình một hướng đi, lên thiên đàng, hay xuống địa phủ là do mình, chính mình chớ không còn ai khác, tự độ cho chính mình, tự làm chủ vận mệnh của chính mình.Long Hoa Pháp Tạng Kinh. Long Hoa Pháp Tạng Kinh là bộ kinh tối cao thượng thừa vũ trụ. Văn kinh Thiên Ý Cha Trời, nên vô cùng linh thiên. Chỉ cần nghe đọc cũng đặng phước đức không thể nghĩ bàn, huống chi là tự mình đọc lại tu theo lời dạy trong kinh. Thời Cha Trời chuyển hóa khai thông trí tuệ mau trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Họa lớn biến thành họa nhỏ, tai qua nạn khỏi bình yên cuộc sống làm ăn phát đạt.Hết phần 3 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 7

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------
 

shopoga

✩✩
Chương 7Phần 4ĐẠI HỘI ĐÀ LA

LẦN THỨ 5MƯỜI NGHÌN NĂM Ở NON TIÊN

TỨC LÀ TRẦN GIAN ĐÃ TRẢI QUA

3 TRIỆU 600 NGHÌN NĂM1 Đây nói về anh em Da Trắng giống dân Bạch Ngọc, làm chủ phía Tây vòng cung dãy núi Song Trì, xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu, với tài khoa học vật chất, các ngành nghề đạt đến trình độ cao, nghệ thuật nghề nghiệp tinh xão, xây dựng kiến thiết lên cuộc sống văn minh hiện đại, cả vật chất lẫn tinh thần, xã hội chân thiện hoàn mĩ, giàu sang bậc nhất non tiên.2 Lối sống văn minh hiện đại, Thiên Quyền Nhân Chủ chính là lối sống của chủ nghĩa đại đồng, lối sống công bằng bình đẳng, cũng chính là lối sống chân thiện hoàn mĩ của non tiên cực lạc, tôn trọng Thiên Quyền, coi trọng Thiên Quyền Nhân Chủ, đó chính là sự sống chân lý con người non tiên cực lạc, không còn sự sống chân lý nào cao hơn nữa, sống đúng bản chất lương tâm, cũng chính là sống theo Thiên Luật , Thiên Ý Cha Trời, cuộc sống như thế kéo dài hơn mười nghìn năm, từ khi nhân loại đến làm chủ non tiên cực lạc, thời trần gian đã trải qua 3 triệu 600 nghìn năm.3 Nhờ phát huy lối sống lấy Thiên Luật làm kim chỉ nam cho cuộc sống vua tối cao của sự sống, lấy Thiên Ý làm Cha, lấy cán cân Công Lý làm thầy, lấy Văn Hóa Cội Nguồn làm món ăn tinh thần nuôi sống linh hồn, làm nền tản đưa xã hội non tiên đến cảnh giới tối cao văn minh hiện đại, không những văn minh hiện đại về vật chất , mà lẫn cả văn minh hiện đại tinh thần, lòng, trung, hiếu, đối với Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời mãi mãi bừng bừng nở hoa.

Thơ rằng:

Cây có gốc nở cành xanh ngọn

Thờ Cha Trời giàu đẹp uy linh

Có nguồn có Cội thêm xinh

Nở hoa trí huệ vạn nghìn thần thông

Non tiên cảnh giới Cha Ông

Giàu sang vô tận rực hồng báu châu

Xuân non xuân nước xuân hoa

Xuân đời xuân Đạo trổ ra rực trời

Tuyệt vời hạnh phúc tuyệt vời

Quê hương cực lạc cho người bay xa

Bay về tận chốn trời Cha

Chủ nhân vũ trụ bài ca đẹp lành.​Sống độc quyền, độc tài, độc trị, đó không phải là lối sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không phải lối sống của non tiên cực lạc, lối sống của non tiên cực lạc là sống Theo Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, lối sống Thiên Quyền Nhân Chủ Công bằng Bình Đẳng. Không có ai là tối cao, chỉ có Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời là tối cao, đó là lối sống văn minh hiện nhất của nhân loại con người non tiên cực lạc.4 Nhờ lối sống văn minh hiện đại nầy, đã đưa nhân loại non tiên tiến tới cảnh giới non tiên cực lạc hiện đại, xã hội văn minh hiện đại cả tinh thần lẫn vật chất, giàu đẹp vô tận, xây dựng lên hàng nghìn kỳ quan, trong đó có một kỳ quan vĩ đại nhất, ngũ giác đài kim quang vũ trụ.5 Lúc bây giờ nơi kỳ quan ngũ giác đài kỳ vĩ nhất ở phía tây dãy núi Song Trì non tiên cực lạc, năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút vượt qua các tần mây cao108 tần còn bốn tháp xung quanh cao 72 tần bao bọc xung quanh đông tây, nam, bắc, tạo thành ngũ giác đài, bảo tháp ngũ giác đài tần dưới, nền vuông, các tần trên tròn hình tròn, trên đỉnh bảo tháp có bầu hồ lô, tròn tượng trưng cho Trời, vuông tượng trưng cho Đất, vuông tròn biểu tượng của Trời Đất, có 8 tòa bảo tháp, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần bao bọc xung quanh ngũ giác đài, bốn phương tám hướng, theo đồ hình bát giác, bác quái, tám bảo tháp kiến trúc xây dựng khác nhau, bảo tháp tứ giác hình chữ nhật, bảo tháp hình ngũ giác, bảo tháp hình lục giác, bảo tháp hình bát giác, mái, góc, nóc, cong vút, trên chót mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, tượng trưng cho uy quyền và sự hưng thịnh, dưới chân bảo tháp trời và đất, trong khung bát quái, là hàng trăm hàng nghìn cung vàng, điện ngọc, điệp điệp trùng trùng, trên những tần cao góc nóc nhiều tần cung vàng, điện ngọc đều có rồng có phụng, cung vàng điện ngọc nối liền liên thông ngũ giác đài giữa trời và đất, cung vàng điện ngọc tượng trưng cho sự sang trọng, giàu sang, phú quý, đường đi ngang dọc như bàn cờ, tượng trưng cho sức mạnh bền vững bình an, có cả nhà thờ, đền, chùa, xen kẽ vào đó, tổng thể cảnh quan bao hàm tất cả rộng lớn bao la, gọi đó là kỳ quan kỳ vĩ hiện đại, cổ kính, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp, lộng lẫy trang nghiêm, kỳ quan ngũ giác đài, kiến trúc vật liệu toàn bằng châu báu, vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, lưu ly, xà cừ, đẹp lộng lẫy, hào quang trùng trùng điệp điệp từ kỳ quan, tỏa lên muôn màu vạn sắc, lung linh rực rỡ đẹp vô cùng, chư tiên ở kỳ quan đông vô số.6 Nơi kỳ quan vũ trụ ngũ giác đài Bạch Linh Quang thường có 5 vị tối cao ngự nơi đó đại diện cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao hay ở cấp thấp tùy theo cảnh giới đó, Địa La, Thiên La, Đà La, hay các tần trời, đều có ngự trong ngũ giác đài. Dãy núi Song Trì cảnh giới tối cao của Địa La, Phương Tây dãy núi Song Trì có rất nhiều kỳ quan vũ trụ ngũ giác đài, nhưng kỳ quan lớn nhất phía tây dãy núi Song Trì là kỳ quan Bạch Linh Quang tối cao cảnh giới Địa La của anh em Da Trắng giống dân Bạch Ngọc, nơi kỳ quan vũ trụ ngũ giác đài Bạch Linh Quang luôn có năm vị tối cao ở đây Địa La tối cao Thượng Phật, Địa La tối cao Thượng Thánh, Địa La tối cao Thượng Tiên, Địa La tối cao Thượng Thần, Địa La tối cao Thượng Chúa, năm vị tối cao đó là, ĐỨC MÔ LA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC LINH HẠT, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC KIM THIÊN, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC ĐẠI QUANG, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC PHA RA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG CHÚA, ở vào thời kỳ ấy năm vị tối cao nầy, đại diện cho chư tiên Ngũ Giáo. Phật Giáo, Thánh Giáo. Tiên Giáo, Thần Giáo, Chúa Giáo chủ trì công đạo vũ trụ, theo Thiên Ý CHA TRỜI, Thiên Luật vũ trụ, phân xử khi có người thưa kiện. Hoặc tố cáo những hành vi, vi phạm Thiên Quyền Nhân Chủ con người. Cho đến một hôm các chư Tiên sang sống đông đúc xa gần kỳ quang Bạch Linh Cung thấy năm vị tối cao Ngũ Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, người cỡi Rồng, người cỡi Phụng, người cỡi Kỳ Lân, người cỡi Sư Tử, người cỡi Khổng Tước bay lên hư không hào quang rực cả bầu trời có người nói năm vị tối cao lên trời dự hội.7 Đây nói về phía tây bắc vòng cung của dãy núi Song Trì đất báu rộng lớn vô cùng diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn lần, dãy núi cao 42 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 62 nghìn dặm, đất báu rộng lớn như thế tha hồ mà ở, tha hồ mà làm giàu, tha hồ kiến thiết xây dựng, tha hồ mà sanh con đẻ cái. Kể từ khi anh em Da Đen, giống dân Kim Ngọc đến ở xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu , trải qua hơn mười nghìn năm xây dựng cuộc sống mới, biến cảnh non tiên hoang sơ thành non tiên cực lạc, xã hội hiện đại, lối sống văn minh bậc nhất, văn minh vật chất lẫn tinh thần, xã hội chân thiện hoàn mĩ, sống đúng lương tâm bản chất con người, ai ai cũng tôn thờ Thiên Luật , cũng chính là tôn thờ Thiên Ý Cha Trời, cuộc sống vì thế mãi mãi đi vào bình yên công bằng, bình đẳng, tự do tự tại, ai cũng như ai.8 Coi trọng Thiên Quyền, tôn trọng Thiên Quyền Nhân Chủ, cũng chính là đưa xã hội non tiên cực lạc đến tột đỉnh của sự hạnh phúc đó chính là chân lý cuộc sống con người, không còn chân lý cuộc sống nào cao hơn nữa, Văn Hóa Cội Nguồn coi như là mạnh sống của con người, cứ theo đó mà phát triển, tiến lên xã hội văn minh hiện đại, xã hội công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ văn minh, không có cảnh độc quyền, độc tài, độc trị. Không có cảnh người cai trị người bóc lột người, mà tất cả chỉ sống theo cảnh giới tự nguyện, tự giác, một xã hội văn minh hiện đại thời lòng độ lượng, từ bi, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, càng tỏa sang.Lòng độ lượng: có nghĩa là tấm lòng bao dung rộng lớn, tha thứ và thương yêu nhau.Từ Bi: là tấm lòng bồ tác không phân biệt người hay loài cầm thú, đều thương yêu cứu khổ tất cả.Nhân: là lòng thương yêu, trung, hiếu, rộng lớn biết đối nhân xử thế, tôn trọng những quyền cơ bản con người.Nghĩa: là đền ơn đáp nghĩa lòng dạ thủy chung.Bất nhân: là đi ngược lại nhân luân đạo đức con người. Người Ác.Bất nghĩa: là bội bạc bề trên, bội bạc người ân, những người sanh ra mình, những người dạy bảo mình, những người cứu mình, mà mình phản bội lại Bạc Ác.Người bất nhân, bất nghĩa, là kẻ Đại Ác. Người trần gian thời đọa xuống địa ngục âm phủ. Người tiên thời bị sa đọa trở lại trần gian, khó mong trở lại thiên đàng được nữa.Lễ: là khuôn phép của đạo đức con người hành xử tôn nghiêm thành kính, là sự tôn nghiêm cấp bậc, là sự khiêm cung đạo đức con người, là nhân cách ứng xử, đối xử, tôn trọng lẫn nhau của đạo làm người.Vô lễ: là kẻ vô học ngu si, mất tư cách đạo đức không coi ai ra gì, làm rối loạn kỷ cương đạo đức, vi phạm vào đại kị, tôn nghiêm của cuộc sống, gây rối loạn cuộc sống, ác nghiệp xoay chuyển người trần thời sa đọa vào cầm thú súc sanh. Người tiên liền sa đọa trở lại trần gian, khó mong trở lại thiên đàng được nữa.Trí: không những là trí khôn, mà còn gắn liền với lẽ phải, biết thiện, biết ác, biết phước, biết họa, biết siêu biết đọa, vân vân . . . người mất trí khôn không hiểu lẽ phải trái, không phân biệt được thiện ác, phước họa, siêu đọa, thời linh hồn liền tối tăm. Người trần thời sa đọa vào ba đường ác Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Người tiên thời sa đọa xuống trần gian, khó mong trở lại thiên đàng được nữa.Tín: là báu vật của uy quyền, niền tin của sự sống, người hay bội tín, là tự mình làm hại lấy mình, dù sanh vào cõi nào cũng trở nên thấp hèn,Nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, không thuộc về tôn giáo đạo giáo nào, mà đó là lẽ sống của con người, mà CHA TRỜI đã dạy cho con cái của người, cái lẽ thường sự sống, như người cần khí để thở, cần cơm để mà ăn, không thở là chết, không ăn là chẳng còn. Anh em Da Đen nhờ phát huy lối sống đạo đức lẽ thường cơ bản con người làm cho non tiên cực càng ngày càng thêm hưng thịnh, không những hưng thịnh về tinh thần, mà còn hưng thịnh về vật chất, xây dựng lên xã hội non tiên giàu đẹp vô cùng, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, kỳ vĩ, hiện đại, nguy nga tráng lệ, kỳ công, cổ kính, xinh đẹp vô cùng.9 Trong hàng trăm kỳ quan ở Tây Bắc Song Trì có một kỳ quang hiện đại, kỳ vĩ nguy nga, tráng lệ cổ kính, xinh đẹp vô cùng, đó là ngũ giác đài Kim Linh Quang kỳ quan, vũ trụ. Ngũ giác đài Kim Linh Quang kỳ quan vũ trụ, được xây dựng trên một khu tần đồi rộng lớn, cảnh quan non tiên ở đây đẹp như tranh vẽ.

Thơ rằng:

Kì quan bảo tháp đẹp nguy nga

Cấu trúc báu châu lẫn ngọc ngà

Hào quang tỏa sáng muôn màu sắc

Kì vĩ trang nghiêm lẫn xuân hoa

Xa xa thác đổ trên ghềnh núi

Rược đuổi trời mây phụng bay qua

Sắc xuân trổi dạy tràn mặt đất

Non tiên cực lạc vạn lời ca.​Lúc bây giờ nơi kỳ quan ngũ giác đài, Kim Linh Quang kỳ vĩ nhất ở phía Tây Bắc dãy núi Song Trì non tiên cực lạc, hào quang muôn màu vạn sắc tỏa lên rực rỡ đẹp vô cùng, năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Nhất là tòa bảo tháp chính giữa, cao hun hút vượt qua các tần mây cao 108 tần, còn bốn tháp trấn bốn phương xung quanh, đông - tây - nam - bắc, mỗi tòa cao 72 tần, tạo thành ngũ giác đài, năm bảo tháp ngũ giác đài, kiến trúc theo kiểu nền móng cũng như tần một hình vuông, tần hai trở lên là hình tròn, trên đỉnh bảo tháp đều có bầu hồ lô, bảo tháp trên tròn, nền tản vuông, tượng trưng cho trời và đất, vị trí ngũ giác đài vuông, vòng cung tròn, nói đến sự vuông tròn, của vũ trụ trời đất.10 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài có tám bảo tháp bao bọc bên ngoài theo hình đồ bát quái, bốn phương, tám hướng, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần, kiến trúc mỗi bảo tháp khác nhau, theo kiểu tứ giác hình chữ nhật, hình ngũ giác, hình lục giác, hình bát giác, mái, góc, nóc, cong vút, trên đỉnh mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, tượng trưng cho uy quyền và sự hưng thịnh, dưới chân ngũ giác đài, trời và đất, trong vòng bát quái, là hàng trăm hàng nghìn cung vàng, điện ngọc, trên tần tần cao, góc, nóc, đều có rồng, có phụng, cung vàng, điện ngọc nối liền liên thông ngũ giác đài, giữa trời và đất ,tượng trưng cho sự giàu sang hạnh phúc, có hệ thống đường sá ngang dọc theo đồ hình ngang dọc bát quái, trượng trưng cho sự vững bền bình an, có cả nhà thờ, đền thờ, chùa chuyền, xen kẽ vào đó, tất cả tổng thể cảnh quan trên, gọi đó là kỳ quan, nói lên sự kỳ vĩ, hiện đại, cổ kính, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy trang nghiêm, chư thiên ở kỳ quan đông vô số.11 Nơi kỳ quan vũ trụ ngũ giác đài có năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, thường ngự, năm vị tối cao đó là, ĐỨC MA NA,TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC TA RA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC SA SA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC CA RA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC HÊ LÊ, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG CHÚA, năm vị nầy đại diện cho toàn thể Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hay còn gọi là chư tiên sống ở non tiên cực lạc anh em Da Đen chư tiên giống dân kim ngọc, ở vào thời hậu đế Ông Cha.Quyền lực tối cao của năm vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nầy. Thi hành thiên lật công đạo vũ trụ, theo Thiên Ý Cha Trời, giữa gìn công đạo vũ trụ, cũng như phân xử khi có người thưa kiện. Cho đến một hôm Chư Tiên nhìn thấy trên bầu trời Kim Linh Quang hào quang trùng trùng rực rỡ chư Tiên thấy năm vị tối cao Ngũ Giáo cỡi Rồng, Phụng, Kỳ Lân, Sư Tử Bạch Hạt bay lên hư không thoáng chốc mất dạng có người hỏi các vị tối đi đâu thế ? còn đi đâu nữa về trời dự hội.12 Đây nói về anh em Da Chàm giống dân Bích Ngọc, sanh sống ở phía Đông dãy núi Song Trì, đất báu dãy núi vòng cung rộng lớn vô biên, dãy núi Song Trì cao 42 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 62 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng biển hương thủy, thứ nhất, vì thế dãy núi đất báu vòng cung một phía đông của dãy núi Song Trì, thời diện tích đất báu cũng vô cùng rộng lớn, lớn hơn diện tích địa cầu trần gian gấp hàng nghìn vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, dù trải qua hàng triệu năm không như trần gian nhỏ hẹp đất chật người đông.13 Anh em Da Chàm giống dân Bích Ngọc rời bỏ trần gian theo Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ bay về vũ trụ ở khắp bảy dãy núi báu nhưng ở đây chỉ nói anh em Da Chàm ở lại phía đông dãy núi Song Trì, xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu, an lạc tự tại, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, sự xây dựng cuộc sống mới cuộc sống non tiên cực lạc văn minh hiện đại, hơn mười nghìn năm, tức là trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm. Anh em Da Chàm trải qua hơn mười nghìn năm xây dựng cuộc sống mới cuộc sống non tiên cực lạc văn minh hiện đại, biến non tiên hoan sơ, thành non tiên cực lạc trù phú văn minh hiện đại, xã hội văn minh bậc nhất, xã hội chân thiện hoàn mĩ giàu sang tột đỉnh.
 

shopoga

✩✩
14 Những thành tựu đã đạt được là nhờ nổ lực của toàn thể chư tiên, với ngành nghề đa dạng, nhất là ngành khoa học, luyện kim, đạt đến trình độ tối cao, không kém gì anh em da trắng, khoa học vật chất, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học mỹ thuật, khoa học nhân văn, khoa học đạo đức, vân vân . . . và còn nhiều cách ngành khoa học khác nữa. Với tài năng kiến trúc anh em chư tiên Da Chàm, đã xây dựng lên xã hội giàu sang bậc nhất, làng bản, thôn quê, kỳ quan, bảo tháp, lầu đài phố xá, cung vàng, điện ngọc, hang động, nhà cửa, đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, hiện đại, kì vĩ cổ kính, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp trang nghiêm, hơn hẳn sự giàu sang trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần. Anh em Da Chàm đã xây dựng lên xã hội văn minh hiện đại chân thiện hoàn mĩ ấy không thể không nói Văn Hóa Cội Nguồn.15 Văn Hóa Cội Nguồn chính là văn hóa chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa của sự tự do, chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ, không ai là người tối cao, chỉ có Thiên Luật, vũ trụ Thiên Ý Cha Trời là tối cao, ai nấy cũng phải tôn thờ nghe theo và làm theo coi trọng Thiên Quyền Nhân Chủ, đó là chân lý sự sống con người, không còn chân lý sự sống nào cao hơn nữa.Xã hội chân thiện văn minh hiện đại, là xã hội công bằng, bình đẳng, xã hội Thiên Quyền Nhân Chủ ai cũng như ai, trong quá trình phát triển xã hội, Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng vẩn là nòng cốt kim chỉ nam cho mọi thời đại, đóng vai trò quyết định cho mọi sự thành công, Văn Hóa Cội Nguồn là mẫu mực của sự sống, đem lại sự công bằng bình đẳng tự tại tự chủ cho mỗi con người, nền tản tiến hóa đổi mới và sáng tạo làm phong phú cho cuộc sống văn minh hiện đại, vấn đề Văn Hóa Cội Nguồn, là văn hóa Thiên Luật, Thiên Ý Công Bằng Bình Đẳng, nhờ giác ngộ cùng cội cùng nguồn giữa người và người, ai cũng như ai bình đẳng, vì thế Thiên Quyền Nhân Chủ bao giờ cũng được coi trọng, tôn trọng, đó chính là chân lý cuộc sống, không còn chân lý cuộc sống nào cao hơn nữa, Thiên Quyền Nhân Chủ coi như là mạch sống của nhân loại chư tiên, ai ai cũng có quyền như ai, những quyền bất khả xâm phạm, đó chính là sức mạnh phát huy tìm năng của mỗi con người, mỗi chư tiên, xây dựng lên cuộc sống xã hội non tiên cực lạc, giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, nhìn thế giới non tiên cực lạc anh em Da Chàm giống dân Bích Ngọc, sống công bằng bình đẳng, tôn trọng lẩn nhau, sống theo bản chất lương tâm, sống đúng Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, xây dựng lên lầu đài cung điện, kỳ quan bảo tháp, vô cùng hiện đại, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, thời cũng đã nói lên sự thành công vĩ đại tạo dựng lên cuộc sống hiện đại văn minh bậc nhất.16 Nhìn kỳ quan, ngũ giác đài đây đó ở khắp phía đông dãy núi Song Trì non tiên cực lạc, cũng đã thấy sự thành công xây dựng quê hương non tiên cực lạc như thế nào, trong hàng nghìn kì quan bảo tháp ngũ giác đài khắp đó đây thời phải nói kì quan Bích Linh Quang là vô cùng hiện đại. Năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút vượt qua các tần mây cao 108 tần còn bốn tháp trấn thủ bốn phương xung quanh đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa cao 72 tần, tạo thành ngũ giác đài, ngũ giác đài kiến trúc xây dựng theo kiểu nền tản vuông , tần một vuông, từ tần một trở lên tròn, tượng trưng cho TRỜI, và ĐẤT, trên đỉnh mỗi bảo tháp ngũ giác đài đều có bầu hồ lô, ngũ giác đài cũng đứng theo tư thế trời và đất.17 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài, có 8 bảo tháp trấn thủ theo đồ hình bát quái, bác giác trấn thủ bốn phương tám hướng, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần trên mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, kiến trúc mỗi tòa bảo tháp xây dựng khác nhau, tứ giác hình chữ nhật, ngũ giác, lục giác, bát giác, 8 bảo tháp 36 tần tượng trưng cho uy quyền, và sự hưng thịnh.18 Dưới chân bảo tháp ngũ giác đài trời và đất, trong vòng khung bát quái, là cung vàng điện ngọc, tần tần cao cung vàng điện ngọc, trên góc, nóc, đều có rồng, có phụng.19 Cung vàng, điện ngọc, trùng trùng điệp điệp, nối liền liên thông ngũ giác đài, tượng trưng cho sự giàu sang hạnh phúc, có cả nhà thờ, đền thời, chùa chuyền, thánh thất, xen kẽ vào đó.20 Có đường sá, dọc, ngang, lưu thông khắp nơi như bàn cờ, tượng trưng cho sức mạnh, và sự bền vững.21 Tất cả tổng thể cảnh quan trên, gọi là kỳ quan, kỳ vĩ, hiện đại, cổ kính trang nghiêm, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, chư thiên ở đây đông vô số hàng triệu triệu người, nơi kỳ quan bảo tháp Bích Linh Quang ngũ giác đài vũ trụ, thường có năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, an ngự đại diện cho chư tiên quyền lực tối cao, thừa hành công đạo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, phân xữ khi có người thưa kiện, năm vị tối cao ở thời ấy là ĐỨC MA LA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC A LA,TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC SA SA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC SA MA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC HA RA , TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG CHÚA. Cho đến một hôm năm vị tối cao Ngũ Giáo Địa La Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ởBích Linh Quang về trời dự hội truyền phán rằng. Ta về trời dự hội Đà La lần thứ 5 Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cứ theo Thiên Luật mà giải quyết. Nói xong năm vị tối cao Ngũ Giáo cỡi Rồng cỡi Phụng, Cỡi Hạt, cỡi Voi, cỡi Sư Tử bay lên hư không biến mất.22 Đây nói về anh em Da Đỏ, giống dân huyết ngọc, sống ở phía nam dãy núi Song Trì, đất báu vòng cung rộng lớn vô biên, dãy núi Song Trì cao 42 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 62 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng biển hương thủy thứ 1, vì thế đất báu vòng cung một phía nam dãy núi song trì, thời diện tích cũng đã vô cùng rộng lớn, lớn hơn trần gian gấp hàng nghìn vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, không như trần gian nhỏ hẹp, đất chật người đông, anh em Da Đỏ rời khỏi trần gian, theo Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ bay về vũ trụ, ở khắp năm non bảy núi nhưng ở đây chỉ nói đến anh em Da Đỏ ở lại phía nam của dãy núi Song Trì, xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu, an lạc tự tại, trải qua hơn mười nghìn năm, tức là trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm. Anh em Da Đỏ ở phía Nam dãy núi Song Trì trải qua hơn mười nghìn năm xây dựng cuộc sống mới, biến non tiên hoang sơ, thành non tiên cực lạc trù phú giàu sang hiện đại, xã hội văn minh bật nhất của nhân loại con người non tiên cực lạc, xã hội chân thiện hoàn mĩ. Những thành tựu đạt được, là nhờ sự nổ lực của toàn thể chư tiên, nhất là ngành khoa học, khoa học vật chất, khoa học kĩ thuật, khoa học nghệ thuật, khoa học mỹ thuật, khoa học nhân văn, khoa học đạo đức, vân vân . . . và còn nhiều ngành khoa học khác nữa, với tài năng kiến trúc, anh em Da Đỏ đã xây dựng lên xã hội tối cao cuộc sống văn minh hiện đại, vật chất lẫn tinh thần, họ đã vượt qua bao khó khăn ban đầu, xây dựng lên thế giới non tiên cực lạc hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần, nhất là lối sống Thiên Quyền Nhân Chủ, được đặc lên hàng đầu, ai ai cũng được tỏa sáng cuộc sống tự chủ công bằng bình đẳng như nhau, ai cũng như ai, những quyền thiêng liêng cơ bản con người không ai có quyền xâm phạm. Trong sự phát triển đi lên của xã hội văn minh hiện đại, Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng, gốp phần đưa con người. Xã hội đến mọi sự thành công, lối sống tốt đời đẹp đạo, tốt đẹp tinh thần lẫn vật chất. Chủ nghĩa đại đồng, hay còn gọi là chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ. Chủ nghĩa của sự Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng, chủ nghĩa của sự đoàn kết sống theo Thiên Ý Cha Trời, tức là Thiên Luật vũ trụ. Chủ nghĩa thực thi quyền con người rốt ráo, sống đúng lương tâm bản chất của con người, theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý của Đức CHA TRỜI.23 Cũng vì sống theo Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời chủ nghĩa đại đồng, thập thiện luôn luôn tỏa sáng, làm tốt đẹp cho xã hội văn minh hiện đại, chân thiện hoàn mĩ.24 Vì thế lối sống thấp hèn không còn luôn luôn bị kèm hảm và dập tắc, vì không ai chấp nhận nó.

1) Những lối sống tham lam tàn bạo tranh giành quyền lợi, Độc quyền, độc tài, độc trị, vơ vét của nhân loại làm của riêng cho mình, không những làm hại xã hội, làm hại nhân loại anh em, mà còn làm hại linh hồn của chính mình, đi ngược lại Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, huyền cơ xoay chuyển sa đọa trở lại trần gian, khó mong trở lại thiên đàng cực lạc. Chư tiên hiểu rõ điều nầy, nên nhàm chán lối sống tham tàn bạo ác, lối sống tranh giành quyền lực, lối sống độc quyền, độc tài, độc trị, sống công bằng, sống bình đẳng, sống đúng Thiên Luật vũ trụ, sống đúng Thiên Ý Cha Trời. Nên ác tánh không sanh ra mà còn bị tiêu diệt triệt để, tâm linh vì đó mà tỏa sáng, phước đức phước, phước báo vô cùng.

2) Lối sống ích kỷ, ganh ghét, hận thù, là lối sống xấu xa độc hại, không những làm hại cho cuộc sống, mà còn làm hại linh hồn của chính mình, trái ngược lại Thiên Ý Cha Trời Văn Hóa Cội Nguồn, gieo nhân xấu để rồi gặt quả dữ, bị Thiên Luật xoay chuyển, công đạo hành xử, chuyển kiếp sa đọa trở lại chốn trần gian, khó mong trở lại thiên đàng được nữa, nên chư tiên nhàm chán lối sống ích kỷ, ganh ghét, hận thù, ác tánh không những không sanh ra, mà cón bị tiêu diệt, tâm hồn vì thế luôn luôn tỏa sáng, phước đức phước báo vô cùng, hưởng mãi không hết.

3) Lối sống ngu si, là lối sống vô văn hóa, sống theo lối sống không biết đâu là phải trái, thiện ác, khổ vui, siệu đọa, thậm chí trở thành bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, lối sống như thế là lối sống tối tăm, trong tâm không có ánh sáng văn hóa chính nghĩa bị vô minh xây chuyển, công đạo hành xữ, sa đọa trở lại trần gian, khó mong trở lại thiên đàng được nữa, nên chư tiên nhàm chán lối sống ngu si mê muội, lúc nào cũng học tập nghiền ngẩm chân lý, hấp thụ Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa, nên mê muội bị tiêu diệt, tâm linh tỏa sáng, phước đức, phước báo vô cùng hưởng mãi không hết.

4) Lối sống vô cớ giết hại, lạm sát, là lối sống gây ra đại họa, gieo rét chết chóc, lối sống phạm vào điều đại kỵ Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, tâm hồn điên đảo, công đạo Thiên Luật hành xử sa đọa trở lại trần gian, khó mong trở lại thiên đàng, nên chư tiên nhàm chán sự giết hại, sát sanh, ai ai cũng mở tấm lòng từ bi, thương người thương vật, ác tánh giết hại vì đó mà bị tiêu diệt, thiện tánh nhờ đó mà phát sanh, tâm hồn anh minh tỏa sánh, phước đức phước báo vô cùng hưởng mãi không bao giờ hết.

5) Lối sống trộm cướp, không những là lối sống đại họa lối sống trái ngược lại lương tâm, bao phủ màng u minh đen tối, bị thiên luật chuyển xây, công đạo hành xữ, sa đọa trở lại trần gian, không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, nên chư tiên nhàm chán lối sống trộm cướp, sống lối sống chia xẻ giúp đở lẫn nhau, nên ác tánh trộm cướp bị tiêu diệt, thiện tánh sanh ra tâm linh vì đó mà luôn luôn tỏa sáng, phước đức phước báo vô cùng hưởng mãi không bao giờ hết.

6) Lối sống đam mê dục lạc ham muốn quá độ, cuồng dâm vô độ, phá hoại nhị xác thân, tổn hao tinh khí thần, tuổi thọ giảm sút sanh tử xoay chuyển, sa đọa trở lại trần gian, tuy hưởng được sự giàu sang, vương quyền, rồi gây ra bao tội lỗi, không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, nên ít ai muốn có lối sống đam mê dục lạc xác thịt cuồng dâm như thế, nếu có cũng chỉ là vừa phải, không có sự lạm dụng đam mê cuồng dâm, nên thân tướng xinh đẹp vô cùng, hào quang rực rỡ, sống lâu vô tận vô biên.

7) Lối sống dối trá, nói dối, đóng tuồng lừa đảo, thủ đoạn lừa gạt, hại người tưởng là không ai biết, nhưng thật ra trời biết, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao nghe, thấy, hay, biết, rất rõ, tự mình làm hại cái tâm trong sáng của mình, sống ngược lại lương tâm bản tính chân thiện của mình, linh hồn bị ác nghiệp xoay chuyển rơi vào cảnh tối tăm sa đọa trở lại trần gian, không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, nên chư tiên nhàm chán lối sống dối trá, lừa đảo, hại người, mà thường nói lời chân thật, thuyết giáo truyền kinh, lời dạy của Đức Cha Trời, thiện tánh sanh ra tâm linh thường tỏa hào quang rực rỡ, phước đức phước báo vô biên, lối sống dối trá là lối sống của ác quỷ, ác ma, chuyên tâm hại người, gây ra ác nghiệp gieo rét tai họa khắp nơi, để rồi sa đọa luân hồi vào con đường dữ, khốn khổ triền miên.

8) Lối sống đâm thọc, ví như đồng xóc nhọn hai đầu, đâm đầu nầy thọc đầu kia, là lối sống độc địa, làm hại nhân loại anh em, gây ra bao sự xích mích bất hòa, dẩn đến hận, dẫn đến thù, cái tâm sanh xa lối sống độc địa như thế, là chính mình làm hại linh hồn của mình, ví như thân sinh ra ung nhọt hết sức ghê tởm, ác nghiệp độc địa xoay chuyển linh hồn đi vào con đường ác, liền sa đọa xuống trần gian, không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, nên chư tiên nhàm chán lối sống độc địa đâm thọc, đâm bị thóc thọc bị gạo nầy, sống lối sống lời nói chân thiện, làm cho ai nấy cũng được lợi ích, cũng được an vui, nên thiện tâm thiện tánh sanh ra tâm linh thường tỏa sáng, phước đức phước báo vô biên.

9) Lối sống thêu dệt, vẽ vời, chuyện tốt nói xấu, chuyện xấu nói tốt, chuyện không nói có, chuyện có nói không, hầu lừa gạt nhân loại, làm hại nhân loại, gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, cái tâm đầy tội lỗi như thế, thời sẽ bị sa đạo xuống trần gian, không mong gì trờ lại thiên đàng được nữa, chư tiên hiểu rõ điều nầy nên nhàm cháng lối sống thêu diệt, vẽ vời, làm hại nhân loại, mà sống lối sống truyền đạt lời dạy của đức CHA TRỜI, hầu cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em, thiện tánh vì thế mà sanh ra tâm thường trong sáng tỏa rực hào quang, phước đức phước báo vô biên.

10) Lối sống ác khẩu là lối sống độc hại vô cùng, lời nói ác độc, lời nói giết người, lời nói bất nhân, lời nói bất nghĩa,lời nói bất hiếu, lời nói bất trung, lời nói đoạn diệt niềm tin tốt đẹp của con người, lời nguyền rủa ác độc, lời nói gây tai họa cho nhân loại anh em, và cũng hại luôn chính mình, ác nghiệp xoay chuyển đọa xuống trần gian, không mong gì trở về thiên đàng được nữa, chư tiên vì hiểu rõ như thế nên nhàm cháng lời nói ác khẩu, sống lối sống nói lời tốt đẹp, lời cầu nguyện cho nhân loại anh em tai qua nạn khỏi, hạnh phúc bình yên, lời nói có nhân, có nghĩa, có trung có hiếu, nói lời xây dựng, nói lời tốt đẹp làm vừa lòng nhau, nói lời kinh kệ truyền khẩu cho nhau, thiện tánh sanh ra tâm linh tỏa sáng, phước đức phước báo vô cùng hưởng mãi không hết. Lối sống văn minh hiện đại, là lối sống đúng bản chất lương tâm con người, sống đúng và làm đúng Thiên Luật, vũ trụ Thiên Ý Cha Trời, tôn trọng Thiên Quyền Nhân Chủ con người xa lìa mười đều ác sống bình đẳng không ai là chúa tể tối cao, chỉ có Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời là tối cao, kim chỉ nam cho mọi sự sống, thời thập ác sẽ biến tan không còn nữa, thay vào đó là thập thiện tỏa sang.25 Văn hóa cội nguồn chũ nghĩa đại đồng lúc nào cũng đóng vai trò quyết định, cho mọi sự thành công, mọi sự tiến hóa đi lên. Xã hội non tiên cực lạc là xã hội văn minh hiện đại, xã hội không có cảnh người cai trị người, sống hòa bình thân thiện tôn trọng lẫn nhau. Sống đúng Thiên Luật làm đúng Thiên Luật đưa nhân loại chư tiên đến cảnh giới tối cao hoàn mĩ của xã hội nhân loại con người.26 Về cảnh giới giàu sang thời non tiên là cảnh giới giàu sang bật nhất, kiến trúc xã hội hiện đại giàu đẹp vô cùng kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, phố xá, nhà cửa, đền thờ, chùa chuyền, làng bản, thôn quê, hang động, kiến trúc hiện đại, kỳ vĩ trang nghiêm, cổ kính nguy nga tráng lệ, xinh đẹp kỳ công tinh nghệ vô cùng, tất cả kiến trúc vật liệu xây dựng, đều làm bằng vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, hào quang tỏa ra muôn màu muôn sắc rự rỡ lung linh huyền ảo đẹp vô cùng.27 Trong các kỳ quan ngũ giác đài bảo tháp phía Mam dãy núi Song Trì, anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc, có một kỳ quan hiện đại kỳ vĩ nhất, là ngũ giác đài Xích Linh Quang vũ trụ, nơi kỳ quan ngũ giác đài Xích Linh Quang vũ trụ, chư tiên ở đây đông vô số vô biên, năm tòa bảo tháp cao cọc trời, theo vị trí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút vượt qua các tần mây cao 108 tần còn bốn tòa bảo tháp trấn bốn phương xung quanh, đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa cao 72 tần, tạo thành ngũ giác đài, năm tòa bảo tháp ngũ giác đài, kiến trúc theo kiểu, nền tản cũng như tần một hình vuông, các tần trên tròn, trên chót mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, bảo tháp vừa vuông vừa tròn, tượng trưng cho trời và đất.28 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài có 8 bảo tháp trấn thủ theo kiểu bát giác, bát quái, bốn phương tám hướng, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần, trên chót mỗi bảo tháp điều có bầu hồ lô, kiến trúc mỗi bảo tháp khác nhau, theo kiểu hình tứ giác chữ nhật, ngũ giác, lục giác, bác giác, 8 bảo tháp trấn thủ bốn phương tám hướng, tượng trưng cho uy quyền và sự hưng thịnh.29 Dưới chân ngũ giác đài TRỜI và ĐẤT, trong vòng khung bát quái, là hàng trăm hàng nghìn cung vàng điện ngọc, đền, chùa, nhà, miếu, thất, trên góc, nóc, tần tần cao cung vàng điện ngọc cũng như nhà cửa, đền, chùa đều có rồng có phụng, cung vàng điện ngọc trùng trùng lớp lớp nối liền liên thông ngũ giác đài, giữa trời và đất, tượng trưng cho sự giàu sang và hạnh phúc, có đường sá ngang dọc như bàn cờ, lưu thông khắp nơi, tượng trưng cho sức mạnh, và sự bền vững, tổng hợp tất cả cảnh quan nói trên, gọi đó là cảnh giới kỳ quan, kỳ vĩ, hiện đại, cổ kính, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy trang nghiêm, chư thiên ở đây đông vô số, hàng triệu triệu người.30 Nơi kỳ quan Xích Linh Quang vũ trụ ngũ giác đài, thường có năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thường ngự tại đó, quyền lực tối cao cảnh giới ĐỊA LA, thi hành di mệnh Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, phân xử theo công đạo vũ trụ, khi có người kiện thưa, năm vị tối cao ở thời ấy, ĐỨC A RA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC KA TA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC SA LA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC HÀN MA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC VI ĐA, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG CHÚA. Cho đến một hôm trên bầu trời Xích Linh Quang hào quang ngũ sắc trùng trùng. Chư Tiên sống đông đúc xa gần nhìn thấy năm vị Ngũ Giáo cỡi Rồng, cỡi Phụng, cỡi Đại Bàng, cỡi Sư Tử, cỡi Ngựa bay lên trời và chư Tiên như chợt nhớ ra thì ra năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa đi dự đại hội Đà La trên đỉnh núi Tu Di.31 Đây nói về anh em Da Vàng giống dân Hồng Ngọc, từ khi bước chân đến non tiên xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, cuộc sống tự do tự tại, cuộc sống công bằng bình đẳng, tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc, sống theo Thiên Luật cũng chính là sống theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, sống yên bình, không có chiến tranh loạn lạc, không có hận thù, không có cảnh tàn sát đồng loại, không có sự thống trị, và bị trị, không có thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, tham lam tàn bạo, thâu tốm nhân loại như chốn trần gian. Mà chỉ sống theo lương tâm bản chất chân chính của mình, hiệp theo Thiên Luật Thiên Ý của Đức Cha Trời, xây dựng lên cuộc sống văn minh hiện đại, cả vật chất lẫn tinh thần, xã hội chân thiện hoàn mĩ.32 Xã hội chân thiện hoàn mĩ văn minh hiện đại là xã hội Thiên Quyền Nhân Chủ. Chỉ có Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời là tối cao, kim chỉ nam cho mọi cuộc sống, mọi thời đại, mọi sự tiến hóa xã hội đi lên. Coi trọng Thiên Quyền, Nhân Chủ chính là chân lý cuộc sống con người, không còn chân lý cuộc sống nào cao hơn nữa. Nói chung năm màu da anh em đều lấy Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, Thiên Quyền Nhân Chủ đi vào cuộc sống. Làm kim chỉ nam cho mọi sự thành công.
 

Thống kê

Chủ đề
100,960
Bài viết
467,919
Thành viên
339,941
Thành viên mới nhất
Quang trungg
Top