dell technologies

  1. TCBC

    Dell Technologies mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ (as-a-Service) với dự án APEX

    (Vforum) Vừa qua, Dell Technologies mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ (as-a-Service) với dự án APEX để đơn giản hóa phương thức khách hàng và đối tác tiếp cận các sản phẩm của Tập đoàn theo nhu cầu như lưu trữ, máy chủ, mạng lưới, cơ sở hạ tầng siêu hội tụ, máy tính cá nhân và những giải pháp...
  2. TCBC

    Dell Technologies chính thức giới thiệu dòng tủ đĩa Dell EMC PowerScale mới

    (Vforum) Vừa qua, Tập đoàn công nghệ Dell Technologies (NYSE: DELL) chính thức giới thiệu dòng tủ đĩa Dell EMC PowerScale mới. Ông Dan Inbar, Chủ tịch và Tổng Giám đốc, mảng Lưu trữ của Dell Technologies, chia sẻ: “Lượng dữ liệu phi cấu trúc, mà các doanh nghiệp lưu trữ dưới dạng tập tin hoặc...
Top