Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩
Liêm nhìn đứa con mà lòng buồn rười rượi,

Liêm vì không muốn chứng kiến cảnh Hạo ăn ngủ với Nga Linh Hồn Liêm liền tìm đến một ngôi chùa nương thân. Thấy các sư ngồi thiền. Liêm liền nhớ lại tu thiền luyện khí của mình. Liêm tức tốc tỉnh tâm tu thiền luyện khí tức thời thấy lòng mình bớt khổ. Kỳ diệu thay Liêm càng tu thiền luyện khí liền thấy Linh Hồn khỏe hẳn lên mới đó mà đã hơn ba tháng.

Một hôm Liêm lấy bàn tay mở cửa chùa cánh cửa liền theo cánh tay của Liêm mở ra Liêm lấy làm ngạc nhiên Liêm như không tin vào mắt mình làm đi làm lại nhiều lần có người hốt hoảng la lớn có Ma có Ma kia kìa cánh cửa tự mở ra đóng vào.

Một hôm Liêm rung nhẹ vào thân cây trước sân chùa là cho cây rung chuyển ào ào các vị sư lấy làm kinh hãi thi nhau bắt ấn niệm chú niệm phật. Có người nhìn thấy một bóng người lờ mờ có lúc ở ngoài sân có lúc ở trong chùa các thầy lại càng thêm kinh hãi. Xúm nhau tụng kinh gõ mõ đọc thần chú xua đuổi quỷ ma trừ yêu diệt tà.

Liêm nhìn thấy mấy sư sơ Yêu, Ma như vậy cũng phải phì cười tu mà còn sợ chết chưa hội ngộ sanh tử gì gì cả. Chết chẳng qua là mất cái xác phàm mà thôi Linh Hồn nào có chết. Liêm ta vẫn còn sống sờ sờ đấy sao. Đúng như người đời thường nói đông sư sãi thúi Ma, đông người ta thúi cứt.

Ma, Quỷ đến nghe tụng tụng kinh gõ mõ, làm gì có chuyện gõ mõ tụng kinh là cho Ma, Quỷ sợ. Ma, Quỷ chỉ sợ Ánh Sáng Văn Hóa Thiên Ý mà thôi.

Bắt Ấn niệm chú chỉ là xua đuổi những Linh Hồn bất chính Yêu Tà, còn Linh Hồn của ta nào phải Yêu Tà. Thân Phàm Ta bị chết oan do tên Hạo gây ra, có lẽ vì ta chưa tới số chết nên Linh Hồn còn vất vơ vất vưởng trở thành hồn ma nơi cõi Âm cảnh trần gian nầy, chính ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu.

Một hôm Liêm vô tình phất tay một cái tức thời một cơn gió lốc nổi lên tuy chưa đủ mạnh làm bay người nhưng các sư sãi cũng làm lấy kinh hồn bạt vía. Nếu Liêm biết vận Thần Lực theo niệm tưởng thu hút chân khí thần lực vũ trụ thời chỉ cần phất tay một cái thời liền sụp đổ một ngồi nhà cấp bốn như không, đánh bay một con voi như đánh một con thỏ.

Liêm chợt hiểu kết quả thần lực nầy là do tu thiền luyện khí hiện tại cũng như tu thiền luyện khí trước đây hồi phục mà ra.

Liêm nghĩ đến mối hận Hạo đã hại mình cướp vợ làm cho tan nát gia đình. Từ nơi chùa Liêm vừa nghĩ đến Hạo thời thấy Hạo đang làm việc giúp đỡ Nga ở công ty Liêm-Nga hai người lúc nào cũng tình tứ với nhau. Liêm liền hiện thân đến đó cũng vừa lúc Hạo ra khỏi công ty thường thường Hạo đi xe con. Nhưng hôm nay Hạo đi xe mô tô hai bánh. Liêm bám theo sau và xô Hạo vào chiếc xe tải bị xe tải cán chết ngay lập tức. Linh Hồn Hạo vừa thoát ra khỏi thể xác Liêm chưa kịp đánh thời Linh Hồn Hạo tan biến đâu mất. Liêm chờ đợi hồi lâu không thấy Linh Hồn Hạo hồi phục trở lại có lẽ bị sa đọa xuống Địa Phủ rồi.

Người ta bu đến nhìn tai nạn rất đông trong đó có cả Nga. Nga khóc thảm thương. Liêm định tác cho Nga mấy cái nhưng nghĩ đến con đành dừng tay lại, Liêm không còn yêu Nga nữa mà xem Nga còn thua cỏ rác. Liêm rất căm ghét những kẻ phản bội. Liêm định tìm những thằng sở khanh giết thêm vài mạng nữa trừ hậu họa cho đời những kẻ chuyền lấy vợ người ta.

Liêm vừa rời khỏi nơi tai nạn thời thấy Quỉ Vô Thường hiện đến nói người theo ta về Địa Phủ, Liêm sợ quá la lên tôi không đi, vì tôi chết oan tha cho tôi. Quỉ Vô Thường nói ngươi đã phạm tội giết người mà còn định giết thêm nhiều người nữa vi phạm Thiên Ý mau theo ta xuống địa Phủ. Quỉ Vô Thường liền phất tay một cái Liêm không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy Liêm thấy mình ở đứng trước một biển lửa. Liêm vô cùng kinh sợ.

Quỉ Vô Thường dẫn Liêm đi qua biển lửa thấy vô số Linh Hồn bị thiêu đốt cháy đen không khỏi kinh hoảng hãi hùng. Quỉ Vô Thường chỉ tay nói ngươi nhìn ra người nầy không? Liêm nhìn kỷ thời ra đó là Linh Hồn của Hạo bị lửa thiêu đốt dữ dội đau đớn la ré hãi hùng. Nhìn thấy cảnh đó Liêm không còn thù hận Hạo nữa. Mà trở lại thương xót không biết chừng nào Linh Hồn Hạo mới ra khỏi hỏa ngục chết đi sống lại cả triệu triệu lần. Liêm cảm thấy ớn lạnh trong người. Gieo ác nhân gặt ác Quả, khủng khiếp vô cùng.

Quỉ Vô Thường đưa Linh Hồn Liêm đến nhất Điện Diêm Vương. Trước Diêm Tòa Diêm Vương nói. Nhất Điện Diêm Vương Ta, chỉ xử những Linh Hồn nhẹ tội, hoặc giam giữ vài ngày, vài tháng, vài năm, hoặc năm mươi năm, rồi cho đầu thai trở lại nhân gian.

Diêm Vương nhìn Liêm rồi nói ngươi không phải người cõi Âm đầu thai chốn nhân gian. Mà là ở Non Tiên đầu thai xuống phàm trần lập công bồi đức. Nên không có sổ bộ dưới Địa Phủ, không thuộc quyền Thập Điện Diêm Vương cai quản. Trong hai kiếp không trở về được non Tiên Cực Lạc kiếp thứ ba thời nơi Địa Phủ mới lập danh sách cai quản số mạng của ngươi. Đây là cơ hội cho ngươi trở về Non Tiên Cực Lạc. Nếu người còn tiếp tục tham đắm hồng trần luyến ái vợ con giả tạm nơi trần gian, cũng như sát hại mạng người phạm Thiên Ý thời phải chịu sa đọa xuống Địa Phủ theo tội nặng nhẹ phải chịu hành hình.

Liêm nói tôi là người Tiên xuống trần, khi mãn kiếp trần đáng lý trở về Non Tiên cực lạc, đằng nầy lẩn quẩn chi nơi Trần Gian không trở về Non Tiên Cực Lạc là tại làm sao xin Diêm Vương chỉ rõ cho.

Diêm Vương nói ngươi đầu thai xuống trần là để lập công bồi đức trong Văn Hóa Cội Nguồn thăng tiến Linh Hồn thêm chức phẩm cao hơn trở thành đại Tiên nơi Non Tiên Cực Lạc.

Nhưng trước khi đầu thai xuống trần ngươi quên nguyện gặp nhiều kiếp nạn để thức tỉnh Linh Hồn, đánh thức lương tâm chán ngán cõi trần. Trở về kiếp tu hành chân thiện, lập công trong Văn Hóa Cội nguồn trở về non Tiên Cực Lạc.

Ngươi đầu thai xuống trần không nguyện gặp tai nạn, nên tai nạn không đến với ngươi, chỉ theo phúc mạng mà hưởng phúc đức, đã là Tiên người nào phúc đức cũng lớn sanh xuống trần gian liền hưởng sự giàu sang tột bực, sống trong vinh hoa phú quý lạc mất con đường về trời. Nên các bậc Tổ trên trời khi sanh xuống chốn Trần Gian cứu nhân độ thế thường nguyện với đức Cha Trời ban cho nhiều chướng ngại trong cuộc sống để đánh thức lương tâm đi đến giác ngộ, hiểu thấu cõi Trần Gian chỉ là cõi vô thường giả tạm nên không còn mê đắm cảnh vật chất Trần Gian chỉ lo hành thiện cứu nhân độ thế. Lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, khi trở về trời giáo hóa hàng trăm cõi nước trời.

Ngươi đầu thai xuống cõi trần không nguyện với Cha Trời ban cho nhiều chướng ngại để thức tỉnh Linh Hồn. Mà chỉ gặp toàn phúc báo hưởng vinh hoa giàu sang phú quý ngươi đã cướp đoạt vợ người ta, lạc mất con đường về trời. Khi mãn kiếp trần liền đầu thai trở lại người trần gian. Theo Luật vay trả, người ta đoạt lại vợ từ trong tay ngươi. Nga chính là người yêu của Hạo ở kiếp trước bị ngươi cướp đoạt nhưng Hạo không làm gì được ngươi chỉ biết hận ngươi tận thấu xương, vì ngươi giàu có quyền thế. Kiếp trước Hạo thường hay tu nhân tích đức nên Hạo mới giàu có ở kiếp tái sanh làm người. Kiếp nầy ngươi không giàu bằng Hạo, vì kiếp trước người hưởng giàu sang phú quý tột cùng rồi. Nên kiếp nầy ngươi chỉ hưởng cảnh giàu sang trung bình khá mà thôi. Luật Nhân Quả vay trả xoay vần triền miên bất tận, lẩn quẩn mãi trong sanh tử luân hồi vay trả không ngừng. Hạo kiếp nầy không những cướp vợ ngươi lại sanh tâm quá ác nên sa đọa vào hỏa ngục, chịu sự hành hình chết đi sống lại hàng triệu lần. Và kết quả như ngươi đã thấy Linh Hồn Hạo đã bị hỏa ngục thiêu đốt không ngừng nghĩ. Nếu người không thức tỉnh tiếp tục trả thù oan oan tương báo nợ nợ đáo đầu, đeo bám lấy nhau, để rồi vay trả không ngừng, kết quả sa đọa vào Địa Ngục khốn khổ vô cùng không biết ngày nào được ra. Liêm nghe Diêm Vương nói thế liền tỉnh ngộ. Nghĩ đến cảnh cướp người yêu người ta ở kiếp trước, trở lại kiếp sau người ta cướp lại vợ mình. Liêm liền cắt đứt tất cả nhân duyên nơi trần gian không còn lưu luyến nữa.

Nay bổn Tòa cho ngươi cơ hội trở về Trần Gian lập công cứu nhân độ thế theo Văn Hóa Cội Nguồn hiểu rõ Trần Gian là cõi tạm trường thi tiến hóa Linh Hồn không phải là nơi đắm mê vật chất, dục lạc trong sang giàu, như người thấy đó Linh Hồn rời khỏi Trần Gia nào có mang theo được gì, chỉ mang theo nghiệp ác nghiệp thiện mà thôi. Ác thời sa đọa xuống Địa Phủ. Thiện thời siêu lên các cõi trời, hoặc non Tiên Cực Lạc. Và sự giàu có của Linh Hồn chính là Thiện Đức cũng như Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời.

Diêm Vương nhìn Liêm rồi nói Quỉ Vô Thường đưa Liêm đến nơi đền thờ Địa Mẫu Âu Cơ để nghe Kinh Thơ Văn Hóa Cội Nguồn, cũng như lập công theo phò trì bảo hộ những người tu theo Văn Hóa Cội Nguồn mới mau chóng trở về Non Tiên Cực Lạc, không còn sa đọa xuống Địa Phủ nữa.

Quỉ Vô Thường liền phất tay một cái Liêm không còn biết gì nữa khi tỉnh dậy thời thấy mình ở nơi Am Thất thờ Địa Mẫu Âu Cơ. Có cả hàng nghìn Linh Hồn ở đây ngày đêm nghe Kinh Thơ Văn Hóa Cội Nguồn. Cũng như lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, lần lượt được siêu thoát về trời.

Liêm thành tâm ngày cũng như đêm lắng nghe Kinh Thơ ra sức che chở bảo hộ người tu theo Văn Hóa Cội Nguồn sau một năm Liêm liền thấy cảnh giới non Tiên Cực Lạc hiện ra. Linh Hồn Liêm liền bay vào đó siêu thoát về Non Tiên Cực Lạc.
 

shopoga

✩✩

28. NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG​

Thị Trấn Phú Xuân tuy không giàu nhưng đời sống văn minh hơn những Thị Trấn khác trong tỉnh. Lối sống không khác gì Thị Xã. Nhưng sự ở đời giàu nghèo luôn thay đổi, có thể nói thay đổi đến bất ngờ.

Chỉ trong vòng một đêm sáng mở mắt ra thấy mình giàu có vì có con đường lớn mở ngang qua trở thành mặt tiền đường lộ sáng giá. Từ vài chục triệu trở thành bạc tỉ. Trở nên giàu có trong chốc lát. Cũng có nhiều người đang giàu trở nên nghèo đang ở mặt tiền bị giải tỏa đền bù phải dời đi đến nơi ở khác không còn may mắn gặp chỗ địa thế để làm ăn.

Tất cả đều làm lại từ đầu, sự đền bù không được bao nhiêu có thể nói từ đang giàu có trở lại thành nghèo bao khó khăn chồng chất. Những gia đình thiếu may mắn ấy có gia đình Anh Biên. Gia đình Anh Biên ra sức xây dựng lại cuộc sống mới làm xong nhà còn dư được vài chục triệu làm vốn ra sức làm ăn. Nhưng cái đen cái xui cái rủi cứ đeo bán lấy gia đình anh. Trồng dưa thời lỗ dưa, nuôi bò thời lỗ bò, nuôi heo thời lỗ heo, nuôi gà thời lỗ gà. Cuộc sống theo năm tháng vô cùng khó khăn đầy khổ sở. Anh than thở mãi cho số phận cuộc đời của mình. Ra sức bôn ba nhưng kết quả thời chẳng được bao nhiêu. Sự nghèo đói đeo bám lấy gia đình anh.

Một hôm Anh nhìn thấy quyển kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn nơi nhà người bạn. Anh cầm lên đọc thấy hay quá những lời dạy Thiên Ý Cha Trời do Quốc Tổ truyền lại. Biên vui mừng thốt lên những hạt kim cương đây mà. Biên liền thỉnh quyển Kinh Thơ ấy từ nơi người bạn.

Trong bữa cơm tối gia đình trong lúc vui vẻ. Biên nói hôm nay đến nhà người bạn tôi đã nhìn thấy những hạt kim cương vô cùng quý hiếm, gia đình mình rồi đây sẽ được đổi đời không ai dám xem thường nữa. Chị Hiệp vợ Biên nghe xong xì một tiếng thôi đi ông tướng. Ông tưởng kim cương như đất đá sao mà Ông tìm được. Nhìn các con dạo nầy hơi ốm đâu được như ngày xưa bữa nào cũng thịt cũng cá, đâu như bây giờ rau cũng không có mà ăn ngồi đó mà mơ mà mộng.

Cường đứa con lớn nhìn Cha nói. Cha hôm nay lạ lắm, nếu Cha nhìn thấy kim cương, thời kim cương ở nhà họ làm gì Cha lấy được mà làm thay đổi sự nghèo khổ của gia đình mình. Thịnh người con thứ ba nói những hạt kim cương Cha kiếm được đâu đưa cho con coi thử quả đúng vậy thời nhà mình giàu rồi xây cung son biệt thự mướn kẻ hầu người hạ làm ông hoàng bà chúa chúa sướng mất.

Người con gái út tên Mận nói con tin Cha nhất định Cha đã tìm được những hạt kim cương. Chị Hiệp vợ Biên nhìn Mận nói con tin lời ổng nói là thật đúng là trẻ con, con sẽ thất vọng vì sự lừa dối của Cha Con. Ông Biên nghe Bà Biên nói thế liền cười lên ha hả trông có vẻ sảng khoái lắm nói. Mận nhất định là người giàu có sau nầy tiền của xài không hết, cả nhà đồng cười lên bà Biên cũng cười theo nghe Ông nói mà tôi muốn bay bổng lên mây.

Từ khi Biên được quyển Kinh Thơ lời Quốc Tổ truyền dạy Biên rất siêng năng đọc tụng ngâm nga, biên chép cho những ai ưa thích. Biên cảm thấy trong người khác lạ như khỏe lên hẳng Tâm Hồn lúc nào cũng an vui. Tâm trí của Biên mỗi ngày như vụt sáng lên suy nghĩ ra những điều mới lạ tính đâu được đó, làm đâu được đó. Nuôi heo chóng lớn, nuôi bò chóng mập trúng mùa liên tục trồng dưa trúng dưa, nhất là bán được giá một vụ mùa kiếm cả trăm triệu tiền lãi, vụ lúa nào Biên cũng trúng đậm, cả làng cả xã đồn ầm lên Biên làm ăn Trời đãi Trời cho có quới nhân phù hộ. Có nhiều người đến hỏi Biên nói thiệt là Biên tin quyển Kinh Thơ do Quốc Tổ truyền lại. Thế là nhiều người thi nhau mượn đọc. Biên nhờ làm đâu được đó đã ba năm có thể nói trở nên giàu. Biên liền in ra cả nghìn quyển Kinh Thơ phân phát cho mọi người. Nhờ sự in kinh phân phát cho mọi người phước đức Biên càng ngày càng cao trí huệ càng khai mở. Vợ Biên Chị Hiệp cũng như con cái thi nhau đọc tụng tin tuyệt đối vào Kinh Thơ Quốc Tổ để lại.

Có lẽ Biên cũng đã giác ngộ trần gian chỉ là cõi tạm giàu có cho lắm ra đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Thiện thời siêu lên thiên đàng ác thời sa đọa xuống địa phủ. Biên cũng đã quá rõ trên đời nầy không gì qua cái Đức. có Đức không sức mà ăn, dù rằng để của bằng non không bằng để đức cho con ở đời.

Một hôm Biên bàn với vợ có lẽ tôi không có căn duyên với con đường kinh doanh làm giàu tiền bạc. Thằng Cường, thằng Thịnh thời lại khác nó có số làm giàu được sự gia hộ Cha Trời Mẹ Trời, Quốc Tổ cũng như Hồn Thiên sông núi nên gia đình mình mới giàu nhanh như vậy. Mới năm năm mà tích góp có gần hai tỉ. Tôi định mua xe tải cho hai đứa nó thu mua nông sản hoặc chuyên chở kiếm sống tùy theo tài trí của hai đứa nó. Còn tôi, tôi sẽ mua khu vườn bên nhà bỏ hoang lâu rồi vì con cái họ ở thành phố hết rồi nghe nói đâu cũng rẻ. Tôi sẽ dựng lên một ngôi thờ, thời Cha Trời Mẹ Trời thờ Quốc Tổ, thờ Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiêng Sông núi. Những gì tôi nói với Bà trước đây những hạt kim cương sẽ hiện ra là sự thật. Còn những việc làm ăn khấm khá năm năm nay mỗi năm vài trăm triệu chưa phải đâu.

Chị Hiệp vợ Biên giờ đây tin chồng tuyệt đối mọi quyết định do Biên sắp xếp. Trước khi mua xe tải cho Cường và Thịnh học xong lấy bằng, biên tìm đến nhà buôn dưa cừ khôi, cho cường theo phụ xe với đồng lương ít ỏi mục đích là cho Cường học hỏi đường đi nước bước mà thôi. Biên đưa Thịnh đến nhà buôn nông sản nổi tiếng phụ xe khuân vác học hỏi kinh nghiệm. Cường và Thịnh vô cùng chịu khó nên ai cũng mến yêu không bao lâu học hỏi rất nhiều.

Cường, Thịnh học hỏi thành tài trở về thời thấy chiếc xe tải mới cáu đậu trong sân nhà. Cường, Thịnh lấy làm vui mừng Biên khảo sát tài năng của hai con. Cường, Thịnh trả lời lưu loát, không những khôn ngoan, mà những mưu lược trên thương trường am hiểu cũng khá. Bà Hiệp vợ Biên nói ông bỏ tiền ra mua khu vườn cũng như đang xây dựng công trình thờ phụng, theo con Mẫn nói cũng phải mất đến sáu bảy trăm triệu lấy đâu ra số vốn lớn thua mua nông sản cũng như thu mua dưa. Biên nghe xong liền mỉm cười nói Ông Bà thường dạy có phúc làm quan có gan làm giàu. Lên ngân hàng thế chấp ngôi vườn nhà chúng ta đang ở cũng như chiếc xe tải mới cáu kia cũng đến bạc tỉ. Ngân hàng sanh ra là để làm giàu cho những người tài giỏi có đầu óc. Nguy hại cho những kẻ làm liều. Không có đầu óc vận hành chu đáo. Với một thời gian dài hai con cũng đã tin vào tài nghệ của nó. Nó đã mấy năm thành kính Cha Trời Mẹ Trời, tôn thờ Quốc Tổ, tin vào Hồn Thiên Dân Tộc, tin vào Khí Thiêng Sông Núi. Đương nhiên các con sẽ gặp nhiều may mắn ơn trên Thiêng Liêng che chở cho nó, hãy tin vào những gì mình tin.

Nói là làm Biên thế chấp nhà cửa xe cộ vay một tỉ. Cường. Thịnh đã kết nối với một số người thu mua dưa, cũng như nhiều người nước bạn Trung Cộng. Cường đã hiểu rõ luật chung chi. Nên xe dưa của Cường trót lọt nhanh chóng không kém gì các Ông Chủ, Cô Chủ sành điệu theo cách chung chi nầy. Thế là qua mùa dưa trả gốc ngân hàng còn kiếm được tiền tỉ. Hết dưa tới nông sản anh em Cường, Thịnh làm tiền vô như nước.

Nói về Biên mua được khu vườn hơn mẫu ra sức dọn dẹp cũng như xây ngôi đền thờ, thờ phụng Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ. Hồn Thiêng Dân Tộc, Khí Thiêng Sông Núi. ra sức in Kinh Thơ phân phát cho hàng vạn người, những người tin Kinh Thơ đều được lợi ích lớn phải nói gặp nhiều sự may mắn không ai có thể ngờ tới. Cô con gái út tên Mận lúc nào cũng theo Cha phụ giúp cho Cha. Một sự bất ngờ xảy ra dân chúng hướng về rất đông chỉ năm trước đến năm sau dân chúng đông đến cả vạn người. Đương nhiên Biên trở thành Tôn Sư ai nấy cũng kính mến những cúng dường từ bá tánh muôn dân đều giao hết cho Mận quản lý. Đúng như những gì Biên đã nói Mận nhất định là người giàu có tiền của xài không hết.

Một hôm Mận ngồi thỏ thẻ với Mẹ đúng là Cha đã tìm thấy những hạt kim cương hàng nghìn năm mới xuất hiện một lần có khi cả hàng triệu năm.

Vườn nhà Thầy Biên do mua thêm đất lên đến ba sào bên cạnh ngôi nhà cũ đã mọc lên hai ngôi biệt thự lớn ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Đó là hai ngôi biệt thự của Cường và Thịnh. Cường, Thịnh cũng đã nên gia thất có tư gia riêng.

Chị Hiệp vợ Biên cũng đã giác ngộ trần gian chỉ là cõi tạm trước sau gì cũng phải ra đi. Không gì quý bằng Linh Hồn của chính mình. Chim khôn tìm cây mà đậu, người khôn tìm chúa mà thờ. Trên vũ trụ nầy không đấng nào qua Cha Trời Mẹ Trời. Dưới trần gian nầy không ai qua Quốc Tổ đấng Tối Cao đương kim vũ trụ. Có cảm có ứng có cầu có linh. Tôn Kính Hồn Thiên Dân Tộc sẽ được Hồn Thiên Dân Tộc Che Chở. Tôn Kính Khí Thiêng Sông Núi trồng cây gì, nuôi con gì cũng đặng kết quả cao. Chị Hiệp vợ Biên thường nói với Mận, không phải của cải vật chất mới là sự nghiệp mà Đạo Đức cũng là sự nghiệp đấy con. Cho đến ngày nay Mẹ mới hiểu thông sự việc nầy. Mẹ tuổi nay cũng đã lớn Mẹ nguyện đi theo con đường của Cha Con. Cơ hội về trời trong tầm tay trước mắt, Mẹ nhất định không bỏ qua, dại gì sa đọa xuống Địa Phủ. Con lo chồng con đi nhiều người để ý rồi đó. Nói xong hai mẹ con cười lên vui vẻ.
 

shopoga

✩✩

29. SỰ BÌNH ĐẲNG​

Dân Tộc nào, cũng như Dân Tộc nào

Đều là Dân Tộc Đồng Bào, Bình Đẳng như nhau

Ngành nào cũng vinh

Nghề nào cũng quý

Không có sự phân biệt cao hay thấp bình đẳng

Ở vào thời dựng nước Bách Việt Văn Lang sống chung cùng nhau an lạc thái bình. Không có sự phân biệt Bộ Tộc nầy với Bộ Tộc kia đoàn kết keo sơn gắn bó hòa hợp lẫn nhau, dân giàu nước mạnh văn minh. Ở vào thời đó không có một nước nào sánh kịp. Khắp địa cầu duy nhất nước Văn Lang có nền Văn Hiến. Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng độc đáo như vậy. Sản sanh ra nhiều ngành, nhiều nghề Như ngành tơ tằm. ngành dệt lụa, ngành hội họa. ngành giao tiếp. Ngành rèn, ngành đúc, ngành luyện kim, nghề đánh cá nghề làm nông, nghề chăn nuôi v.v…

Tất cả các ngành, các nghề sanh ra mục đích phục vụ cho cuộc sống làm giàu cho đất nước. Nhất là Văn Minh lúa nước, có một không hai trên địa cầu. Kéo dài độc lập trải qua 2701 năm kế thừa trị quốc 41 đời Hùng Vương độc nhất vô nhị không có nước nào sánh kịp.

Quốc Tổ khai dựng lên Nước Văn Lang không còn cảnh độc tài độc trị, chỉ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Các quyền cơ bản con người Nhân Quyền, quyền cơ bản Công Dân, Quyền Dân Chủ đều được đảm bảo nên các Ngành Nghề, thi nhau phát triển nhanh chóng.

Hàng năm nhà nước Văn Lang tổ chức khen thưởng ngành, nghề ở Bộ. Năm năm tổ chức ở Kinh Đô trao giải cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Khích lệ động viên tinh thần yêu nghề, yêu ngành, yêu khoa học sáng tạo.

Hơn cả tuần nay người dân Kinh Đô nhìn thấy các tổ chức tập thể ngành, nghề từ miền xuôi đến miền ngược, khắp ba miền đất nước Văn Lang rộng lớn. Thi nhau đổ về Kinh Đô Văn Lang không kể xiết xe ngựa đủ kiểu. Họ là ai? Họ là những tinh hoa đất nước đóng góp công sức, làm cho cuộc sống đa dạng phong phú, phồn vinh xã hội giàu mạnh đất nước. Từ cái ăn, cái mặc, cho đến sinh hoạt phương tiện đồ dùng, dụng cụ lao động. Khí cụ binh khí bảo vệ đất nước non sông. Có cả các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo, luyện kim, vàng, bạc, sắt, thép, đồng thau. Phải nói Bách Việt Văn Lang. Nhân tài cùng khắp, ngành nghề như nấm không có một đất nước nào bằng. Được thành quả như thế là do Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp mà ra. Tạo ra sân chơi cạnh tranh phát triển lành mạnh. Không có độc tài độc trị ngăn cấm thôn tính lẫn nhau, đa thành phần ngành, nghề tự do phát triển được nhà nước Văn Lang bảo hộ.

Mặt trời chưa lên nơi quảng trường rộng lớn đã chật kín người, toàn là những cá nhân, tập thể nổi tiếng danh vang đất nước Văn Lang. Các nước lân bang cũng nhân cơ hội nầy phái người qua nước Văn Lang xem hư thực ra sao. Họ không khỏi khiếp hoảng trước biển người nhân tài tinh hoa nước Văn Lang.

Ánh bình minh rực rỡ đi vào ngày mới. Thiên Thần, Địa Thần, Hồn Thiên Dân Tộc cũng đến để nghe lời dạy Quốc Tổ. Các Thần hóa phép những đám mây lớn hiện ra che mát cả một vùng rộng lớn, làm cho quảng trường mát mẻ, ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu.

Trên bệ cao Khán Đài Quảng Trường người ta nhìn thấy có nhiều người sắc phục khác nhau, cũng biết đó là những nhân vật thành phần cấp cao các nước lân bang đến tham dự. Trong không khí im lặng bỗng nổi lên hồi chiêng trống như báo hiệu Quốc Tổ đến ngự. Các thành phần cấp cao các nước lân bang đồng loạt đứng lên nghiêng mình chào đón Quốc Tổ. Người ta nhìn thấy Quốc Tổ đi giữa cùng các vị Tôn Sư tối cao nền Quốc Đạo. Hai bên Quan Văn, Quan Võ trông thật oai phong uy nghi chỉnh tề.

Quốc Tổ trong chiếc áo Long Bào hào quang lấp lánh ai nhìn thấy cũng sanh tâm sùng kính.

Các nhân tài tinh hoa Bách Việt nhìn thấy Quốc Tổ đồng loạt đứng lên, đồng loạt quỳ xuống. Miệng tung hô Quốc Vương vạn tuế, muôn năm, vạn tuế muôn năm.

Quốc Tổ nói đất nước Văn Lang chúng ta là đất nước Văn Minh. Đất nước Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, mới xứng đáng cho Bách Việt Văn Lang chúng ta lạy chúng ta quỳ. Hãy đứng lên như một người hùng, đầu đội Trời chân đạp đất. Quốc Tổ liền phất tay một cái tức thời đồng loạt hàng vạn người đứng lên người nào người nấy sắc mặt nghiêm trang oai dũng như Thiên Thần. Các sứ Thần lân bang khiếp hồn khiếp vía.

Quốc Tổ nói nhà nước Văn Lang quyền lực tối cao thuộc về Dân. Dân Chủ. Xin mời nhân tài tinh hoa Bách Việt an tọa. Quốc Tổ phất tay tất cả đồng loạt đều ngồi xuống.

Quốc Tổ nói; Đất nước Văn Lang được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ công sức của toàn Dân. Trong đó phải kể nhân tài đa ngành, nghề tinh hoa Bách Việt. Làm cho đất nước Văn Lang trổ hoa sang giàu kết quả hùng mạnh.

Thật ra mà nói không có ngành nghề nào là quan trọng, ngành nghề nào không quan trọng. Ngành, Nghề nào cũng cao quý bình đẳng như nhau.

Vì sao lại nói thế. Người thầy thuốc, người thầy dạy cũng cần có áo để mặc. Vị Vương Quan nào cũng cần có nhà để ở, có xe để đi. Nhà khoa học nào cũng cần có cơm để mà ăn. Không ai là không cần đến đồ dùng, cuộc sống văn minh vươn lên chính là cuộc sống liên quan đến nhiều ngành nhiều nghề. Càng nhiều ngành, nghề. Thời sự vận động xã hội cuộc sống càng lên cao, việc gì cũng trôi chảy tiến tới dân giàu nước mạnh. Ngành, nghề càng tinh xảo thời cuộc sống mới trở nên hưng thịnh. Như vậy ngành, nghề nào cũng quan trọng, Thậm chí nghề nấu ăn cũng không thể thiếu trong cuộc sống. Lại còn liên quan đến nhiều ngành nghề khác, như nghề chăn nuôi, nghề đánh bắt, nghề trồng trọt, nghề rèn, đúc. Sự liên quan đến nhiều ngành, nghề trong một nghề hay một ngành như một quy luật phát triển tương tác cho nhau. Sự đa dạng ngành, nghề làm cho cuộc sống phong phú, xã hội văn minh.

Thật ra mà nói, ngành, nghề nào cũng cần đến ngành, nghề khác mới đủ yếu tố phát huy ngành, nghề của mình.

Vì vậy ngành, nghề nào cũng quý, ngành, nghề nào cũng vinh, đáng được ca ngợi tôn vinh. Bình đẳng như nhau không có ngành, nghề nào cao quý coi trọng, ngành, nghề nào thấp kém coi thường. Ngành, Nghề nào cũng làm cho cuộc sống thăng hoa xã hội phát triển dân giàu nước mạnh. Những Ngành, Nghề nào phát triển mạnh phục vụ cho xã hội rộng khắp, cũng như sự ưa chuộng của người dân, thời những ngành, nghề ấy cũng đã nhận được lợi nhuận to lớn từ sản phẩm của mình cung cấp ra thị trường trở nên giàu có, công sức đổ ra đã được đền đáp lại.

Quốc Tổ nói tất cả Ngành, Nghề trong nước, cá nhân tập thể, đều được xứng đáng khen thưởng. Bình Đẳng trong các Ngành, Nghề. Ngoài bằng khen biểu tượng còn phân phát vàng bạc cho từng người ai cũng như ai không ai khác ai. Quốc nói xong ra lệnh cho quan quân trao biểu tượng, cũng như vàng bạc cho mỗi người. Ngành, Nghề nào cũng vui mừng, cá nhân nào cũng lấy làm sung sướng.

Các Thiên Thần, từ trên mây trổi nhạc rải hương ca ngợi sự anh minh Quốc Tổ, dưới đất chiêng trống kèn sáo vang rền nổi lên ca ngợi nước Văn Lang giàu mạnh ca ngợi công ơn Quốc Tổ.

Sứ giả các nước lân bang không ngớt ca ngợi tài dìu dắt Bách Việt Văn Lang, không vị vua nào có thể sáng kịp dù cho cả hàng nghìn năm sau.
 

shopoga

✩✩

30. SỰ GIÁC NGỘ LUÔN CÓ TRONG MỌI LỨA TUỔI​

Nói đến Thịnh Gia thời rất nhiều người biết đến vì ông rất giàu, vài trăm tỉ là chuyện thường thương hiệu của Ông có mặt khắp đất nước.

Thường thường ở đời nếu được cái nầy thời mất cái kia, sự giàu có lớn thường là con cái sinh hư ăn chơi, bài bạc có khi hút chích. Nhưng Phú Thịnh thời ngoại lệ càng giàu con cái càng nên, đứa nào cũng ăn học thành tài lại chăm chỉ làm ăn.

Thịnh Gia sinh được bốn người con hai trai hai gái. Người con cả thứ hai tên Huy, người chị kế thứ ba tên Hoàng, người con thứ tư tên Đức. Cô con gái út tên Hạnh. Huy, Hoàng, Hạnh đều tốt nghiệp đại học giúp Cha quản lý các thương hiệu khắp các tỉnh thành. Đức thời chưa đi làm vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi ngành luật. Trong các người con Đức là người thông minh nhất Thịnh Gia rất tâm đắc huy vọng Đức sẽ giỏi hơn Ông trên con đường kinh doanh.

Bữa cơm tối sum hợp cả nhà, ai nấy cũng đều vui vẻ hiếm khi gia đình Thịnh Gia đủ mặt con cái như bửa hôm nay. Bà Thịnh Gia nói Mẹ hôm nay cảm thấy rất vui như vừa trải qua một giấc mơ vì nhìn thấy các con tụ hợp đông đủ. Gia đình mình cái gì cũng có nhưng khó có bữa cơm thân mật đông đủ thành viên gia đình nếu được mãi như thế nầy thời không có cái vui nào bằng. Hạnh nghe Mẹ nói thế trong lòng vô cùng thương Mẹ nhưng rất khó thực hiện nói bận việc mà Mẹ một mình con quản lý hơn mười cơ sở hết chỗ nầy đến chỗ kia lấy đâu ra thời gian trở về nhà hội tụ anh em sum họp chung bữa cơm gia đình, đó là nói con quản lý những thương hiệu ở các tỉnh gần thành phố. Còn Anh Huy, Chị Hoàng, tận miền trung, miền bắc. Bà Thịnh Gia nghe Hạnh nói thế thở dài.

Đức xen vào Hạnh nói đúng lắm đối với gia đình mình có được bữa cơm sum họp cả nhà là vô cùng hiếm nhiều khi cả năm chỉ có một lần. Như năm vừa rồi đâu có bữa cơm sum họp đoàn viên. Quả là trên cõi đời nầy khó mà được trọn vẹn được cái nầy thời mất cái kia, gia đình mình vì bận rộn công việc làm ăn. Công việc quá nhiều chi phối chúng ta không cho chúng ta có cơ hội rảnh rỗi, luôn níu kéo chúng ta vào khối công việc, đi trên con đường làm giàu là phải như vậy thôi. Hiếm có bữa cơm nào đủ mặt gia đình.

Không như những gia đình bình thường bữa cơm nào cũng đầy đủ cả nhà trông hạnh phúc đầm ấm lắm. Gia đình mình thời mơ tưởng, còn gia đình họ thời bình thường, cái bình thường của họ chính là mở tưởng của gia đình mình. Sự giàu có đối với gia đình mình là chuyện bình thường. Nhưng lại là sự mơ ước của những gia đình nghèo thiếu thốn. Thế gian là thế mẹ ạ. Tóm lại được cái nầy thời mất cái kia, khó mà trọn vẹn hiểu được như thế thời trong lòng lúc nào cũng vui, nhưng dù sao sự giàu có vẫn sung sướng hơn là sự nghèo khổ.

Thịnh Gia nghe Đức lý giải đồng tình nói con nói đúng, sự giàu có bao giờ cũng sướng hơn sự nghèo khổ. Cái giàu không thể tự nhiên đem đến mà phải vét óc tìm ra giải pháp, xử lý công việc liên tục, giải quyết những vấn đề khó khăn, lường trước tính sau mới không bị thất bại trên thương trường. Nhất là nhậy bén trong cung cầu theo nhịp phát triển xã hội thay đổi mặt hàng liên tục, những mặt hàng lỗi thời ở thành phố thời ta phải đưa về những nơi phát triển chận phù hợp giá rẻ, không cho tồn đọng. Xoay chuyển các mặt hàng như con thoi còn đâu cơ hội đoàn tụ gia đình cùng lắm chỉ ghé về nhà là đi liền. Nên ít có cơ hội đoàn tụ gia đình như bữa cơm thân mật hôm nay. Cái thường của nhà nghèo, nhưng lại là cái hiếm của gia đình chúng ta, đây cũng là chuyện bình thường. Ông nói các con có thấy không, có tiền là có tất cả muốn gì được nấy, thậm chí chuyện trái biến thành chuyện phải. Chuyện phải biến thành chuyện trái, có tiền là có quyền có thế, ai cũng kính nể, trên thế gian nầy không gì qua được tiền. Có tiền muốn gì mà chẳng được. Muốn có bữa cơm đầm ấm cho Mẹ các con vui thời sắp xếp công việc mỗi tháng một lần có gì đâu mà khó, do mình làm khó với mình thôi. Cả nhà nghe Thịnh Gia nói vậy cười lên vui vẻ Cha nói đúng quá. Có tiền thời muốn gì không được chúng con luôn học hỏi nơi Cha. Thịnh Gia nghe các con ca ngợi tán tụng mình cảm thấy khoan khoái trong lòng như vừa uống thang thuốc bổ.

Chỉ có Đức là lặng thinh không nói gì sắc mặt trầm tư suy nghĩ. Cả nhà lấy làm lạ Thịnh Gia nhìn Đức hỏi con có chuyện gì không vui trong lòng? Đối với con Cha nghĩ không việc gì là khó chuyện học hành đâu phải dễ mà con cũng vượt qua dễ dàng không một chút khó khăn, chuyện bữa cơm sum họp gia đình theo Cha nó còn dễ hơn kiếm tiền gấp trăm lần nếu quyết tâm thời chuyện gì làm cũng được.

Đức nói thưa Cha không phải con suy nghĩ về bữa cơm sum họp gia đình mà đang nghĩ về chuyện khác chuyện mà Cha đang nói đó. Thịnh Gia nghe Đức nói vậy liền nghiêm sắc mặt nhìn Đức nói. Cha nói có chỗ nào làm phật lòng con? Đức làm thinh chưa kịp trả lời. Hạnh sợ Đức nói gì đó không hay làm phật lòng Cha liền nói Anh Tư hiếm khi gia đình mình được vui như hôm nay, thời cho nói vui trọn vẹn luôn đi.

Bà Phước Thịnh xen vào Mẹ muốn nghe ý kiến của Đức vì Mẹ biết tính Đức luôn là người khiêm cung ít khi ăn nói không suy nghĩ, nhất là không bao giờ làm tổn hại ai, nói gì đến Cha của nó. Lúc nầy Ông Phước Thịnh sắc mặt trở nên tươi tắn Ông nói con hãy nói lên suy nghĩ của con đi.

Đức nói thưa Cha thưa Mẹ, thưa anh chị. Nếu con nói thật lòng ắt là khó nghe, vì lẽ thật bao giờ cũng khó nghe lời hay bao giờ cũng trở thành phật lòng người khác xưa nay là thế gia đình mình cũng không ngoại lệ đâu. Cả nhà nghe Đức nói thế không khỏi ngơ ngác tự hỏi chuyện gì thế, ai nấy cũng tò mò muốn biết. Thịnh Gia như hiểu ý cả nhà liền lên tiếng con cứ nói Cha cũng đang muốn nghe.

Thưa Cha nếu như Cha nói có tiền là có tất cả, chỉ cần làm giàu là có hết muốn gì được nấy có phải như vậy không? Cả nhà vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi nầy. Bà Thịnh Gia xen vào cái thằng nầy chỉ có vậy mà cũng làm ra vẻ nghiêm trọng lắm. Thử hỏi trên đời nầy ai không biết có tiền giàu có là có tất cả.

Đức nhìn Mẹ nói. Thưa Mẹ nếu như Mẹ nói giàu là có tất cả muốn gì được nấy. Thời Mẹ đi chùa nghe kinh tu tâm dưỡng tánh làm gì, cầu phước cầu lành làm gì, ở nhà không khỏe hơn sao. Bà Phúc Thịnh nghe xong nín thinh.

Đức nói nếu sự giàu có đem lại kiến thức, cũng như muốn gì được nấy thời con cần chi cố gắng học hành không những quá khổ nhọc lại còn tốn tiền Cha Mẹ. Điều đó cũng đã chứng minh không phải có tiền là có tất cả đâu, muốn gì cũng được đâu. Như Mẹ đi chùa thấy đó Phật Thích Ca là thái tử con vua ở trên cung vàng điện ngọc thời còn thiếu cái gì muốn gì không được. Nhưng cuối cùng thời sao Thái Tử cũng phải bỏ cung vàng điện ngọc bỏ cả sự giàu có ra đi tìm chân lý chính là Văn Hóa soi sáng Linh Hồn độ Linh Hồn về trời không còn sa đọa trong ba đường dữ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

Như vậy sự giàu có dù cho giàu có đến đâu, quyền lực đến đâu như Vua, Chúa chẳng hạn cũng không thể đem lại sự giác ngộ, không thể đem lại kiến thức học hành nếu không ra sức nỗ lực tu luyện, cũng như nỗ lực học hành. Thời không bao giờ có được đâu.

Lại nữa có tiền chỉ mua được cảnh giới ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi ô tô, thậm chí mua được quyền chức, chuyện phải có làm cho nó thành trái, chuyện trái làm cho nó thành phải. Nhưng không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự giàu có dù cho giàu đến đâu cũng không siêu thoát được Linh Hồn khi đã gieo ra ác nghiệp. Không ai sanh ra sống mãi nơi chốn trần gian, cuối cùng cũng phải ra đi của trần trả lại cho trần, chẳng ai mang theo được gì dù là hạt bụi. Chỉ hai bàn tay trắng. Như vậy nói giàu muốn gì cũng được chỉ đúng phần nào ở cảnh giới thường phàm tục thuộc về lĩnh vực vật chất quyền lực giả tạm. Còn ở cảnh giới cao thuộc về lĩnh vực Tâm Linh, cái Đức, cái Thiện, cái Nhân, cái Nghĩ, cái Lễ sự hiểu biết cao cũng như sự Giác Ngộ, thời sự giàu có chẳng là cái gì chỉ là phương tiện sống. Không có sự giàu có nào mà không bị thời gian tàn phá, cũng như lỗi thời nếu không cố gắng theo kịp thời sẽ lùi lại phía sau. Nhường cho cái mới ra đời. Sự giàu có của cải vật chất lỗi thời ấy cũng chẳng mấy ai để ý đến nữa.

Lại nữa sự nghiệp Văn Hóa thiện lành tích nhiều phúc Đức bao giờ cũng tồn tài hơn hẳn sự nghiệp giàu sang vật chất. Bằng chứng một câu thơ hay, những lời nói có đức luôn tồn tại với thời gian hàng nghìn năm. Nhân loại mãi mãi ca tụng. Biết bao người giàu có nào có tồn tại lâu đâu cũng tan biến theo thời gian vùi lấp theo xu thế, vùi chôn theo sự lỗi thời không ai nhớ đến.

Lại nữa nguồn gốc của sự giàu có là do phúc đức tạo ra, gia đình chúng ta giàu có như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, một là nhờ phúc đức Ông Bà để lại, hai là do kiếp trước của mỗi thành viên gia đình biết tu nhân tích đức, mới gặt hái kết sù giàu có như ngày hôm nay, muốn gì được nấy ở phạm vi vật chất cũng như quyền lực xã hội mà thôi tất cả chỉ là sự giả tạm.

Lại nữa nói đến phúc đức cũng không phải tự nhiên mà có. Nếu chúng ta không biết gieo trồng phúc đức ra nữa, khi hưởng hết phúc đức Ông Bà cũng như hưởng hết Phúc Đức bản thân kiếp trước. Thời nhất định muôn cái họa tự ập đến. Đó chính là Định Luật Nhân Quả. Hưởng hết phúc lành, không gieo phúc lành, thời không còn phúc nữa mà gặt. Đến khi phúc lành đã hết, ông thời đi khỏi thời ông giỏi cũng chẳng làm được gì.

Người nông dân trúng mùa nhờ gieo trồng hạt giống tốt, nếu ăn hết không gieo ra nữa, thời mùa sau không có lúa để mà gặt. Cái đói nhất định phải đến.

Cũng như gia đình chúng ta đây chỉ lo gặt hái sự giàu có nhờ phúc đức may mắn đem đến. Nếu không biết gieo trồng phúc đức ra khi hết phúc đức rồi. Thời mọi việc sẽ thay đổi không theo ý muốn chúng ta nữa. Có thể nói tính một đường đi một nẻo vì chúng ta đã hết phúc rồi. Sự may mắn cũng không còn. Phước phần đã cạn mọi việc suôn sẻ cũng biến mất.

Thiên Ý Cha Trời đã tạo lên vô số định luật. Xoay chuyển cuộc sống. Có phúc có Đức không sức mà ăn. Hết phúc hết đức không có tấm chăn để mà nằm. Những kẻ hành ác họ làm tiêu hao phúc đức càng nhanh. Đáng lý họ hưởng cả đời cũng chưa hết, đến con cháu hưởng tiếp. Nhưng vì làm ác nhiều quá mau hết phúc gặt quả báo liền ngay kiếp đời hiện tại.

Cả nhà càng nghe càng thấm thía. Thịnh Gia sắc mặt biến đổi liên miên. Ông thở dài liên tục Ông nhìn Đức với cái nhìn khác lạ. Đức hôm nay trở thành bậc Tôn Sư hơn là trở thành luật gia không lẽ đây là Ý Trời. Ở đời thường nói Cha Mẹ sinh con Trời sinh Tánh. Đức Tánh của Đức chính là Đức Tánh trời sanh.

Từ đó Thịnh Gia thay đổi tư tưởng, trích một phần trong lợi nhuận trợ giúp cho các tổ chức từ thiện. Cũng như in kinh bố thí, không bao lâu nổi tiếng khắp vùng.

Đúng như lời Thịnh Gia suy nghĩ. Đức sau nầy trở thành Tôn Sư giảng giải Văn Hóa Cội Nguồn góp phần làm tỏa sáng Dân Tộc Việt Nam rực rỡ khắp năm châu.
 

shopoga

✩✩

31. KỲ NHÂN NƠI ĐÂU CŨNG CÓ​

Mấy năm gần đây nhiều cuộc hội luận Văn Hóa Cội Nguồn xảy ra làm rõ những vấn đề được coi như là nổi cộm của xã hội. Cuộc hội luận gần đây nhất phải nói rất nhiều nhân tài am hiểu rất rộng. không những về tình hình đất nước, cũng như tình hình thế giới. Mà còn làm rõ tương lai Dân Tộc Đại Việt. Cuộc hội luận đủ các thành phần trí thức diễn đạt trình bày đầy thuyết phục những hàm ý sâu sắc chưa bao giờ nghe qua, kéo dài mấy tiếng liền, ở đây chỉ nêu lên những nhân tài kỳ nhân nổi trội trong hội luận, còn những phát biểu biện luận khác tuy rất hay nhưng không đi vào trọng tâm của Văn Hóa Cội Nguồn nên không có gì đáng nói.

Tân Hưng; dáng người cao trạc tuổi trung niên từ chỗ ngồi đứng lên nói; Thưa đại hội anh em hiện nay có nhiều bè phái nổi lên, đảng phái nổi lên hầu làm thay đổi cuộc diện đất nước thống lãnh uy quyền. Nhưng theo Tôi các bè phái ấy, đảng phái ấy không thể nào thành công được. Vì sao lại nói như thế. Thứ nhất các Bè Phái ấy Đảng Phái ấy không theo cơ Trời, huyền cơ một đường hành động một nẻo nên không được Trời ủng hộ, trái lại còn nghịch Thiên Ý.

Muốn cứu Dân Tộc thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm, mà không tôn thờ Quốc Tổ, chỉ theo xu thế ngoại bang, nên không được Quốc Tổ giúp đỡ. Hồn Thiêng sông núi không phù trì, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ thất bại, chưa nói đến không bao giờ đoàn kết được con Rồng cháu Tiên. Đoàn kết không được lấy đâu ra sức mạnh chống ngoại xâm cũng như xây dựng đất nước.

Sự đoàn kết Dân Tộc mà chỉ hùa theo nhóm phái bè phái thời trước sau gì cũng đi vào tan rã. Vì không chân lý không con đường để đi. Đã là thế kỉ 21 thế kỷ trí huệ thế kỉ Văn Minh nếu không có Chân Lý lấy đâu ra dìu dắt chúng dân.

Tóm lại; những đảng phái nào bè phái nào không chịu tôn vinh Văn Hóa Cội Nguồn bỏ nguồn bỏ Cội không tôn thờ Quốc Tổ chỉ lo háo thắng đấu tranh, tranh giành lợi thế về mình thời coi như đã đi sai Thiên Cơ anh hùng lạc đạo. Trở thành công cốc dã tràng công sức đổ ra nhiều nhưng kết quả thời chẳng được bao nhiêu có công nhưng chẳng rạng danh gì trong thời Thánh Đức.

Gia Minh là một Thiên Nhân Trí Thức nổi tiếng, tuy không theo Tôn Giáo, Đạo Giáo, Bè Phái, Đảng Phái nào, nhưng Tôn Giáo Nào, Đạo Giáo nào, Bè Phái, Đảng Phái nào Gia Minh cũng rất am tường không nói là thấu suốt. Gia Minh từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay nói; Thưa đại hội anh em. Sấm Cơ đã chỉ rõ rất nhiều hàng mấy trăm năm nay lạc Hồng Vinh Hoa, Rồng Tiên tổ rạng năm châu. Đâu có nói Cộng Sản hay Quốc Gia vinh hoa. Điều đó cho thấy Cọng Sản hay Quốc Gia chỉ là xu thế thời cuộc tạo ra, tự nó đào thải lần hồi biến mất. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trong nước cũng như ngoài nước nhiều người còn tối tăm không theo Sấm Cơ chỉ dạy cứ mãi khư khư bảo thủ ôm giữ chiếc là đã già cỗi xơ cứng, Đã rụng và sắp rụng theo định luật tự nhiên. Chỉ mãi tôn thờ nhánh lá bỏ đi cái Gốc không tôn thờ Quốc Tổ. Coi như đã đi sai cơ Trời lấy đâu thành công trong thời Thượng Ngươn Thượng Ngươn Thánh Đức. Tất cả sự bảo thủ Chế Độ, Thể Chế, sự đấu tranh, tranh giành khổ nhọc cuối cùng cũng trở thành con số không, không đem lại kết quả nào cả. Công cốc dã tràng. 60 năm cuộc đời uổng kiếp người nơi chốn trần gian. Linh Hồn không biết sẽ về đâu.

Phổ Đại; là người am tường rất nhiều binh pháp. Hiểu rõ những ẩn khúc quanh co của lịch sử. Nhận định tình hình phải nói là như Thần. Phổ Đại từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay nói; Thư đại hội anh em hãy tự đặt mình vào vị trí đang lãnh Đạo đất nước, trước tình hình chính trị bất ổn. Phải nói là cam go chỉ cần đi sai một ly là bỏ mạng như chơi. Chủ nghĩa Cộng Sản tan rã gần hết. Thể Chế độc tài đã quá độ trở thành xơ cứng, lòng dân lại oán ghét Thể Chế độc tài độc trị, muốn tồn tại phải thay đổi. Nhưng thay đổi bằng cách nào là điều cần phải bàn.

Thưa đại hội Anh, Em để chuyển đổi an toàn từ Thể Chế độc tài độc trị. Chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng trên thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân. Thời chúng ta phải tìm giải pháp chuyển đổi an toàn nhất. Có nghĩa là chúng ta mở đường Luật Pháp, Hiến Pháp đi trước bảo vệ cho chúng ta, cũng như ổn định đất nước chúng ta. Đương nhiên trong dự luật mở đường chuyển đổi đất nước phải có những điều luật ràng buộc cạnh tranh đa đảng, cạnh tranh Tổng Thống. Nếu cạnh tranh Tổng Thống giữa các Đảng Phái với nhau. Hoặc đứng trung lập không có Đảng Phái lấy Dân làm Gốc. Phải là người có Quốc Tịch Việt Nam, Hộ Tịch Việt Nam mới được ứng cử Tổng Thống. Chỉ cần một điều luật nầy thời các đảng phái, bè phái hải ngoại khó mà tranh cử Tổng Thống được rồi. Phải chờ đến các nhiệm kỳ sau. Lại nữa sự cạnh tranh công bằng nếu thiếu tài chánh, cũng như không đủ số thành viên bỏ phiếu các Bè Phái, Đảng Phải lon con đã bị loại hết rồi. Khó mà ứng cử tranh cử gì nổi. Chỉ có những người kém hiểu biết mới không nghĩ đến điều nầy.

Liễu Nhàng là người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng thông minh từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay nói; Thưa đại hội Anh Em tôi rất đồng tình những gì Anh Phổ Đại nêu ra hãy tự đặt mình vào vị trí lãnh Đạo. Từ Thể Chế độc tài độc trị, độc Đảng. Chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ thời chúng ta phải đi trên lộ trình tuyệt đối an toàn. Có thể từ một Đảng phân hóa thành nhiều đảng tối thiểu là ba Đảng để đối lập nhau cạnh tranh ngôi vị lãnh Đạo đất nước. Đảng nào lên lãnh đạo đất nước cũng được an toàn cho hai đảng kia. Có nghĩa là trong giai đoạn từ Thể Chế Độc Tài độc trị, chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ phải đi trên lộ trình an toàn, từ trong độc Đảng tự phân hóa ra đa đảng cạnh tranh với nhau. Bước đầu là như thế. Các Đảng Phái khác ngoài độc Đảng phân hóa ra, phải trải qua một hai nhiệm kỳ mới có cơ hội tranh cử Tổng Thống. Đã làm chính trị mà không hiểu được điều nầy thời chẳng khác gì những con phù du ham mê quyền lực đi vào thiêu thân mà thôi, không những thiêu thân chính bản thân mình mà kéo theo vô số những người khác đi vào thiêu thân.

Cuộc hội luận mỗi lúc một sôi nổi đúng là Kỳ Nhân đất Việt không sao kể hết. Bỗng có một người bước lên trước diễn đàn hội luận thao thao bất tuyệt như nước chảy mây bay Văn Hóa Cội Nguồn tuôn ra lúc thời nhẹ nhàng lúc thời sấm sét.

Thưa các bạn có mặt trong hội luận Văn Hóa Cội Nguồn. Một đất nước không có Văn Hóa. Đất nước ấy chỉ có con đường đi vào lụn bại, không nói là Mất nước. Văn Hóa Cứu Nước chính là Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa không những phá tan Văn Hóa ngoại xâm. Mà còn đánh bại xâm lược ngoại xâm. Trong giai đoạn hiện nay cái chúng ta đang cần thời Trời cũng đã cho Dân Tộc chúng ta đó là Văn Hóa Cội Nguồn vừa là Anh Linh truyền thống Dân Tộc, vừa là Chủ Nghĩa Đại Đồng. Vừa là gươm thiên trí huệ trấn quốc. Đây là cơ hội cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta làm nên lịch sử vẻ vang chấn động địa cầu. Nhiều tiếng xầm xì nổi lên Anh ấy là ai vậy? Có tài hùng biện phi thường. Một người con gái xinh đẹp nói Anh ấy là người nổi tiếng trên Faecbook đó, tên anh ấy là Bình Định. À ra thế vì tôi ít lên Faecbook nên không biết. Bình Định lúc nầy như đã xuất thần thao thao bất tuyệt thưa các bạn.

Ở vào thời thế hiện nay tuy sống không chiến tranh, nhưng chưa phải là sống trong hòa bình. Sống Hòa Bình là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Có nghĩa đảm bảo quyền Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng Tự Do. Còn sống không chiến tranh chưa phải là hòa bình vì Thể Chế độc tài độc trị nắm quyền thống trị, từ trung ương đến địa phương tạm thời không có chiến tranh nhưng tìm ẩn nguy cơ chiến tranh rất lớn khi đã bùng nổ ra, thời sự tàn khốc của sự chết chóc phải nói là đi vào diệt chủng. Do độc tài Đảng Trị gieo ra những hung bạo làm cho cuộc sống khốn khổ, bất công oan sai, dẫn đến đói nghèo lạc hậu, áp bức càng ngày càng tăng, hận thù quá lớn, tìm ẩn bộc phát chiến tranh tương tàn nồi da xáo thịt, chết chóc thê thảm đi đến diệt chủng chẳng khác gì diệt chủng Cam-pu-chia. Thời đất nước Việt Nam coi như không còn vì Trung Cộng đã thôn tính.

Chúng ta phải lường trước được điều nầy. Lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước theo lời dạy Quốc Tổ. Phải biết lấy Dân làm gốc mới xoay chuyển được tình hình. Luôn phát huy cái Gốc của Dân. Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Tôn Thờ Quốc. Nếu chúng ta không biết cái Gốc của Dân ở đâu. Dù chuyển đổi đất nước thành công cũng trở thành vô nghĩa. Sự chuyển đổi thành công ấy cũng trở thành mây khói.

Phải biết Gốc của Dân chính là Cội Nguồn. Cũng như tôn thờ Quốc Tổ. Văn Hóa Cội Nguồn chính là nền Quốc Đạo Dân Tộc. Một đất nước có nền Quốc Đạo thời đất nước ấy phải nói là đi vào ổn định chính trị dân giàu nước mạnh đập lập lâu dài như thời dựng nước Văn Lang có khi còn độc lập lâu dài hơn nữa vì chúng ta đã có Văn Hóa Cội Nguồn lại không đi vào thất truyền như thời dựng nước.

Thưa các Bạn Dân Tộc Việt Nam có Cội có Nguồn sao chúng ta lại quên đi Cội Nguồn. làm cho đất nước mãi đi vào hỗn loạn chẳng đem lại lợi lộc gì cả, mà cái lợi ở đây thuộc về ngoại xâm có cơ hội thôn tính nước Ta. Nếu chúng Ta muốn cứu đất nước chúng Ta, thời chúng ta không cần dùng đến bạo lực thôn tính lẫn nhau thắng làm vua thua là giặc. Mà chỉ cần cùng nhau trở về Cội Nguồn xóa bỏ Thể Chế độc tài độc trị. Thay thế vào đó là Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Tôn Thờ cái Gốc của Dân Tộc chúng Ta thời nhất định đi vào ổn định Dân Tộc hòa bình độc lập mãi mãi.

Một Dân Tộc đã vững Gốc tôn thờ đúng chỗ, thời lòng dân đi vào hợp nhất đoàn kết keo sơn triệu người như một. Không có thế lực ngoại xâm nào xâm lược được.

Mấy năm gần đây nhiều cuộc hội luận Văn Hóa Cội Nguồn xảy ra. Trong các cuộc hội luận chưa có cuộc hội luận nào đi vào trọng tâm của Văn Hóa Cội Nguồn. Chưa làm rõ sự lợi hại của Văn Hóa, nhất là làm rõ con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Gồm thâu hàng phục tất cả chỉ còn lại một. Nói đến non sông đất nước không ai hơn được Quốc Tổ Vua Hùng, nói đến Vũ Trụ không ai hơn được Cha Trời Mẹ Trời, nói đến Văn Hóa không Văn Hóa nào hơn lời dạy Cha Trời trở thành Văn Hóa Cội Nguồn có một không hai vũ trụ. Cũng chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng Cha Già Dân Tộc mới đem lại thống nhất đoàn kết năm mươi tư Dân Tộc anh em. Cũng chỉ có Cha Trời Mẹ Trời mới thống nhất hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chỉ có Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời mới là Đại Đạo trên tất cả Đạo thống nhất các Đạo. Trở thành chủ nghĩa Đại Đồng cao nhất của tất cả chủ nghĩa. Thọ 84 triệu năm vượt qua năm tiểu kiếp giáp tiểu kiếp thứ 15. chuyển sang Liên Hoa Hải Tạng.

Đất nước Việt Nam đã có Quốc Tổ ngự trị từ khi dựng nước đến bây giờ. Cần gì lập lên một Quốc Tổ Cha Già Dân Tộc nào nữa để ngự trị. Tự mình đánh mất đi quyền thừa kế những gì Cha Ông để lại của chính bản thân mình, trở thành bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu.

Tôn thờ Quốc Tổ đương nhiên phải đi vào Quốc Giỗ, Quốc Lễ, Quốc Giáo, Quốc Đạo. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đi vào ngũ trị Quốc Đạo Trị, Nhà Nước Chính Quyền Trị. Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị. Giáo Dục Xã Hội Trị. Đất nước không muốn thanh bình cũng phải thanh bình, con người muốn làm ác cũng khó mà làm ác được. Nếu chúng Ta nghe theo làm theo lời dạy Quốc Tổ thời việc to lớn nào mà chẳng thành công. Tất cả đều được bình yên vì đi trên con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Mỗi người Việt Nam là mỗi là mỗi Thiên Tài không nói là Kỳ Nhân xuất thế, có mặt trên thế khắp thế giới năm châu, không có dân tộc nào sánh kịp. Khi đã làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời.
 

shopoga

✩✩

32. LUẬT VAY TRẢ​

Ngày xửa ngày xưa có một trận lụt lớn dân chúng trâu bò chết vô số, hôm ấy có một chàng trai tráng tên Nghiệp đang chèo thuyền trên dòng nước lũ, bỗng nghe có người kêu cứu, chàng trai tráng tên Nghiệp ấy nhìn thấy một người đàn ông tuổi trạc năm mươi ôm chặt chiếc rương trôi theo dòng nước, Lòng tham nổi lên Nghiệp chèo thuyền tới hất người đàn ông ôm chiếc rương trôi theo dòng nước lũ một cách dã man cướp lấy chiếc rương, khi chiếc rương được mở ra thời ôi thôi là vàng, ngọc, châu báu. Nghiệp la lên ta giàu to rồi.

– Chàng trai tên Nghiệp ấy không muốn cho xốm làng biết liền đi đến một xứ khác mua nhiều ruộng đất, mở hiệu buôn làm ăn khấm khá vô cùng. Giàu nức tiếng cả một vùng. Nghiệp lấy vợ sinh được hai người con một trai một gái. Người con gái tên Nhân khi đến mười lăm tuổi sau một cơn bịnh nặng qua đời. Chỉ còn lại một câu con trai tên Quả nên Nghiệp hết lòng thương yêu. Quả muốn gì được nấy càng lớn Quả càng chơi bời lêu lỏng, lại hay lớn tiếng với người cha, người cha lấy làm đau khổ nhưng không dám mắng nhiếc hay đánh đập vì Quả là người con duy nhất. Người con quý hơn ngọc ngà châu báu, vì thế Quả muốn làm gì thời làm. Đôi lúc Mẹ Quả vô cùng buồn khuyên can Quả thế nào cũng không được, nghĩ sao Quả lại xung khắc với Cha nó nhĩ. Sao nó không biết nghĩ cha nó hết mực thương yêu nó, coi nó còn hơn bạc vàng, những gì ổng làm ra sau nầy cũng của nó hết, đúng là thằng con bất hiếu.

Quả càng lớn càng ăn chơi trác táng, bài bạc gái gú hút xách say sưa với tứ đổ tường, thường bị người ta xiết nợ gia đình vì thế mà trở thành nghèo trở lại. Một hôm Quả phát hiện người Cha chôn cất một số vàng bạc, Quả moi lên tiêu pha ăn xài hết người Cha phát hiện mất sạch vàng bạc sinh bịnh đôi lúc muốn giết quách thằng con mất dạy bất hiếu cho rồi.

Nhưng nghĩ lại khi xưa mình cũng đã làm nhiều điều tội ác liền nhớ đến hành động bất nhân của mình xô người đàn ông xuống nước cướp lấy rương vàng, càng nghĩ lương tâm Nghiệp càng cắn rứt. Đêm đó Nghiệp suy nghĩ mãi đi vào giấc ngủ không hay mơ màng trong giấc ngủ thấy một người xuất hiện đến nói Quả chính là người mà năm xưa ngươi xô xuống nước cướp lấy rương vàng, người ấy vì sự trả thù sanh ra làm con của ngươi, làm cho ngươi đau khổ 20 năm qua, Oan gia nghiệp báo sanh ra làm con của ngươi phá sạch gia tài của ngươi, trả mối hận, nhưng lại phạm phải một trọng tội khác đó là bất hiếu với Mẹ Cha. Nên Quả chết đi phải bị sa đọa vào Địa Ngục hàng nghìn nghìn năm chịu nhiều sự hành hình đau đớn khủng khiếp. Chỉ vài hôm nữa Quả sẽ bị bọn giang hồ giết chết sau sự ẩu đả với nhau. Nói xong thời vị thần cũng biến mất.

Nghiệp giật mình tỉnh giấc thức tỉnh ôn lại tất cả những gì mình nghe thấy trong giấc chiêm bao lúc ấy vào khoảng canh ba. Nghiệp đã hiểu rõ tất cả không còn oán hận người con bất hiếu nữa, mà trở lại thương nó vô cùng. Một hôm thấy Quả buồn vì đã thua bạc lớn Nghiệp nói đừng buồn nữa con tiền bạc là thứ làm ra được chỉ có sinh mạng mới là đáng quý. Quả nghe người cha nói như thế lấy làm xúc động nguyện không làm Cha Mẹ buồn lòng nữa chăm chỉ làm ăn, nhưng nào đâu có được những tên hung thần bạn bè ăn chơi của Quả kéo đến. Quả từ chối không đi theo bọn chúng nữa hai bên cải qua cải lại cuối cùng Quả bị đâm một dao ngã gục chết tươi tại chỗ. Mẹ Quả gào khóc thê thảm. Chỉ riêng Nghiệp Cha của Quả đứng lặng im như đang suy nghĩ một điều gì đó. Có lẽ là thấu hiểu luật vay trả, nhân quả báo ứng muốn hướng thiện tu hành.

Người đâm nghiệp chính là con của một nhà giàu, giàu hơn khi xưa của Nghiệp. Nghiệp không kiện tụng gì cả mà chỉ đem Quả chôn cất tử tế. Với tấm lòng rộng lượng tha thứ như vậy. Cha Mẹ của người sát hại Quả đem thật nhiều vàng bạc đến cảm ơn sự không thưa kiện, coi như bồi thường tuy biết rằng mạng con người quý hơn vàng bạc. Nghiệp nói Tôi không thưa kiện vì con người lúc nóng giận không kìm chế được mình nên đã xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, có thưa kiện thời con Tôi cũng đã chết rồi.

– Với số vàng bạc khá nhiều vợ chồng Nghiệp đủ sanh sống tuổi già. Dưới ngọn đèn dầu Nghiệp kể lại chuyện xưa vợ Nghiệp nghe xong cũng giác ngộ từ đó hai vợ chồng nghiệp thường làm phúc làm lành, tiếng tốt lan bay rộng lớn cả một vùng. Đến lúc về già Nghiệp Vô bịnh qua đời. Linh Hồn được tái sanh kiếp làm người trở lại.
 
Sửa lần cuối:

shopoga

✩✩

33. CHỊ, EM HÀNG XÓM​

Gần nhà máy sản xuất bánh kẹo, nói đến bà hai Nhân thời nhiều người biết đến, bà không những giỏi về ăn nói lại rất thương người nên phần đông lối xóm đều yêu mến bà.

Khu vườn nhà bà hai Nhân tuy không lấy gì làm rộng, nhưng trồng đủ loại rau cung cấp cho gia đình còn thừa thời đem ra chợ bán. Bà hai Nhân vừa bước ra sau nhà thời nghe có tiếng gọi.

Cô Hai có ở nhà không?

Nghe tiếng gọi bà hai Nhân cũng đã nhận ra là ai nên nói Cô Thắm đến chơi hay có chuyện gì không chờ tôi tí tôi vô liền.

Người ta nhìn thấy từ sau vườn đi vào sân là một phụ nữ xinh đẹp tuổi trạc năm mươi, người mới đến là Cô Thắm vừa nhìn thấy bà hai Nhân liền cười nói nhìn chị không thấy già chút nào tuổi đã năm mươi mà trông còn trẻ lắm.

Bà hai Nhân nói Cô mầy cứ chọc chị hoài.

Bà Nhân nhìn người phụ nữ xinh đẹp mới đến nói em Thắm tìm chị có chuyện gì không mời em Thắm vào nhà.

Cô Thắm không lạ gì bà hai Nhân dạo nầy ít đi chơi là vì say mê tìm đọc Văn Hóa Cội Nguồn. Thật ra Thắm cũng thế rất yêu mến Văn Hóa Cội Nguồn đọc say sưa Văn Hóa Cội Nguồn không khác gì bà hai Nhân.

Vừa đặt mông xuống ghế Thắm đi ngay vào vấn đề chị hai Nhân tôi vừa đọc một trang tin trên Facebook đến bây giờ cảm thấy còn vui sướng. Bà hai Nhân nhìn thấy sắc mặt Thắm tươi sáng khi nói về trang tin thời lấy làm ngạc nhiên hơi tò mò nhìn Thắm hỏi chuyện gì mà vui dữ vậy?

Chị hai Nhân có biết không Văn Hóa Cội Nguồn không thuộc của riêng ai mà là của chung toàn nhân loại nói chung mỗi người dân Việt Nam nói riêng. Ai cũng có quyền làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn có quyền truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Lập công bồi đức cho mình, có quyền làm của riêng cho mình hoặc mang theo về trời khi mãn kiếp trần. Cô Hai thấy có sướng không, chỉ có Quốc Tổ mới có ý tưởng khác lạ như vậy. Vì Văn Hóa Cội Nguồn là do Quốc Tổ truyền lại. Bà hai Nhân nghe Thắm nói lấy làm vui mừng thế là chúng ta đã giàu to rồi vì ai cũng có quyền làm chủ kho tàng Văn Hóa. Từ nay chúng ta tha hồ mà truyền bá lập công bồi đức cho mình. Không những làm rạng danh con cháu Tiên Rồng mà cũng làm rạng danh cho chính bản thân ta.

Thắm nhìn thấy bà hai Nhân tỏ vẻ sung sướng liền nói. Chị hai Nhân chị có biết không làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn là làm chủ kho tàng Văn Hóa vũ trụ hàng chục triệu năm mới xuất hiện một lần, chỉ cần đọc tụng vài ba trang kinh, thơ cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi, thậm chí không còn sa đọa xuống Địa Phủ, huống chi làm chủ kho tàng Văn Hóa Cội Nguồn thời còn gì vui sướng cho bằng khác gì người ta đem đến cho mình kho vàng kho ngọc, kho kim cương, tự mình làm chủ tự mình tiêu xài, tự minh kinh doanh làm giàu cho chính mình. Văn Hóa Cội Nguồn chính là những lời châu ngọc Thiên Ý. Không những rất linh thiêng ai mà đọc tụng sẽ được Cha Trời phù hộ che chở. Nếu biết đem truyền bá ra cho nhân loại độ nhân loại về trời không còn cái lợi nào bằng, có khi còn làm đến vua trời nữa chứ. Đứng đầu sự làm lành truyền Thiên Ý là số một không còn có sự phước đức nào hơn.

Bà hai Nhân ngồi lắng nghe Cô Thắm nói cái lợi về Văn Hóa Cội Nguồn thời thấy mê, nay lại hiểu thêm Văn Hóa Cội Nguồn không của riêng ai, ai cũng có quyền làm chủ thời không còn cái vui nào hơn liền hỏi những lời Cô em nói có thiệt không những điều Cô đọc được trên trang tin Facebook có đáng tin cậy không? tôi cũng muốn phát kinh, thơ lên Facebook, Google truyền bá lập công bồi đức nhưng không dám, vì tôi nghĩ Văn Hóa Cội Nguồn không phải của mình nên không dám truyền bá ra cho người khác nên chỉ tìm đọc mà thôi, phải được người ta cho phép mới dám truyền. Nếu lời Thắm nói là sự thật thời tôi không còn lo nghĩ gì nữa. Có niềm vui nào hơn là làm chủ kho tàng Văn Hóa vũ trụ. Kho tàng châu báu những lời dạy Thiên Ý Cha Trời được Quốc Tổ truyền lại cho chúng ta nói riêng nhân loại nói chung.

Thắm nghe Bà hai Nhân nói thế liền mỉm cười nói chị Hai không tin em nói thời mở lên trang nhà Facebook của em thời chị thấy trang tin đó liền.

Thắm như ra vẻ bí hiểm nói chị hai Nhân có biết Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện từ bao giờ không?

Bà hai Nhân nói tưởng chuyện gì khác, còn chuyện nầy thời chị quá rành, nếu ai đọc qua Kinh Long Hoa Thiên Tạng thời hiểu rõ Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện từ hồi nào phải nói là rất lâu xa từ khi Nhân Loại ra đời Cha Trời đã truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn cho trăm người con. Quốc Tổ Vua Hùng là người con cả của Cha Trời đầu thai xuống trần truyền lại Văn Hóa Cội Nguồn cho thế gian mở đường cho nhân loại về trời.

Chị còn biết Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng mầu nhiệm nên Quốc Tổ mới dùng Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời gồm thâu Bách Tộc hàng phục con người không cần động đến gươm đao giáo mác bất chiến tự nhiên thành khai lập lên đất nước Văn Lang hùng mạnh nhất thời đó. Kéo dài độc lập 2701 năm có một không hai trên trần thế. Em Thắm thấy đó Văn Hóa Cội Nguồn quý báu biết là bao. Chúng ta may mắn gặp được là quý lắm rồi huống chi làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn chị tưởng như là một giấc mơ.

Thắm tươi cười gật đầu nói Chị Hai nói đúng lắm có lẽ hai chị em mình đã tu vô lượng kiếp nên kiếp nầy mới gặp được Thiên Ý Cha Trời làm chủ kho tàng Văn Hóa vũ trụ nếu đêm Thiên Ý gieo trồng khắp nhân loại thời gặt hái kết quả không sao lường được có thể nói là không thể nghĩ bàn.

Đã làm chủ được Văn Hóa Cội Nguồn còn biết hướng thiện làm lành thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nghĩ đến đây là em cảm thấy vui mừng sung sướng không sao tả hết, không những không còn sa đọa nơi Địa Phủ mà còn được siêu sanh về trời sống trên châu báu ngọc ngà vĩnh hằng an vui hạnh phúc.

Thắm như sực nhớ ra điều gì liền hỏi nầy chi hai Nhân theo chị Quốc Tổ có trở về trần thế thiệt không? hay chỉ là Anh Linh Quốc Tổ xuất hiện.

Bà Hai Nhân nhìn Thắm nghiêm sắc mặt nói không thiệt gì nữa trên thế gian nầy ai có thể nói lên Văn Hóa Cội Nguồn nếu Quốc Tổ không trở lại. Thắm nói Chị Hai nói đúng nhưng em muốn hỏi Anh Linh Quốc Tổ truyền Văn Hóa Cội Nguồn qua điển lực như xuống cơ chẳng hạng, hay Quốc Tổ đầu thai trở lại nhân gian làm người phàm truyền Văn Hóa Cội Nguồn.

Nghe Thắm hỏi như thế bà hai Nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói việc nầy cũng đã quá rõ ở vào thời kỳ gần cuối tiểu kiếp thứ 9, người thượng thiên xuống trần đều phải đầu thai làm người trần tục. Quốc Tổ xuống trần cũng thế mà thôi. Đương nhiên Quốc Tổ phải có xác thân người phàm mới viết ra Văn, Kinh, Thơ, Triết, Sử, Truyện. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý ngoài Quốc Tổ ra không ai có thể làm được điều nầy. Nhìn cụm khói lớn thời cũng biết có đốm lửa to nhìn sự đồ sộ Văn Hóa Cội Nguồn thời cũng biết Chí Tôn Thiên Đế đương kim vũ trụ giáng trần mang xác thân người phàm tục. Nếu có duyên thời chị em chúng ta cũng có thể gặp được với quyết tâm theo lời dạy Quốc Tổ.

Bà hai Nhân nhìn lên bàn thờ nơi có để mấy quyển kinh thơ cảm khoái nói thật may mắn cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Đã có bảo bối trong tay thời không còn khiếp sợ quân xâm lược nữa, không nói là đánh bại chúng thậm chí còn hàng phục chúng đi theo chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào Văn Hóa chúng ta có quyền làm chủ nhân loại khi chúng ta đã có Thiên Ý trong tay. Hai người nói chuyện say sưa quên cả thời gian đến khi Thắm nhìn đồng hồ thời giật cả mình chết cha mười một giờ rồi cả nhà đang đợi cơm, em xin cáo từ bửa khác đến chơi. Bà Hai Nhân nhìn Thắm những bước chân vội vã thời phì cười chiến nầy Thắm cho cả nhà nhịn đói.

Thời gian cứ thế trôi qua được một năm Bà hai Nhân cũng như Cô Thắm ra sức truyền kinh trong nước ngoài nước được nhiều người biết đến và thường điện thoại nói chuyện với nhau không nói là mến nhau qua nhịp cầu Văn Hóa Cội Nguồn. Tuy mới truyền kinh một năm nhưng sắc mặt của Bà Nhân cũng như Cô Thắm vô cùng rạng rỡ điều ấy cũng đã nói lên hồng phúc của hai người mỗi ngày một tỏa sáng.

Và đúng như vậy trăm cái may nghìn cái tốt luôn đến cho hai người.

Ba người con bà hai Nhân làm đâu được đó không nói là phát giàu đứa nào cũng nhà lầu biệt thự ô tô, xóm làng trằm trồ ca ngợi mãi bà hai Nhân có phúc quá. Cô Thắm cũng không thua kém gì bà hai Nhân đứa con lớn thi đổ đại học còn hai đứa kế đứa nào học cũng giỏi dẫn đầu cả lớp. Người ta thường nói phước năng thắng số cái phúc đã lớn thời cái họa cũng không còn.

Công đức truyền kinh là công đức hàng đầu trong tu hành mau thành chánh quả, mau đổi kiếp số. Một hôm bà hai Nhân đi vào giấc ngủ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Bà thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp hiện đến nói Ta là Mẹ Âu Cơ vì thấy con siêng năng truyền Văn Hóa Cội Nguồn, nên Ta đến dẫn con đến một nơi quê hương chính thức của con. Mẹ Âu Cơ phất tay một cái tức thời một cõi nước vô cùng xinh đẹp hiện ra. Đất bằng lưu ly pha lê trong suốt lạ mắt vô cùng, kỳ quan bảo tháp xa gần nhiều vô số, kiến trúc nguy nga lộng lẫy chất liệu toàn bằng bảy báu vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, kim cương, hào quang trùng trùng đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đường sá ngang dọc như bàn cờ lát vàng lát ngọc óng ánh, cây báu hai bên đường lá vàng cành ngọc quả trân châu, kim cương thi nhau tỏa hào quang đủ sắc màu rực rỡ. Cầu mây, ao sen báu, Phụng Hoàng, Khổng Tước, Cọng Mạng, Ca Tăng, Tần Già múa hát làm say đắm lòng người Mẹ Âu Cơ nhìn Bà Nhân nói đây chính là quê hương của con, khi mãn kiếp trần Linh Hồn con lên đây để ở.

Mẹ Âu Cơ nói để Mẹ cho con thấy tương lai của con ở nước trời cõi tiên nầy. Mẹ Âu Cơ liền phất tay một cái tức thời một cảnh giới cung vàng điện ngọc hiện ra phải nói là đẹp không sao kể xiết không thể nào diễn tả nổi từ trong cung vàng điện ngọc một tiên nữ bay ra xinh đẹp lộng lẫy, Mẹ Âu Cơ nói con có biết người Tiên Nữ kia là ai không? Bà hai Nhân nhìn say sưa người Tiên Nữ ấy. Mẹ Âu Cơ nói người Tiên Nữ kia chính là tương lai của con đó khi con đã mãn kiếp trần trở lại cõi trời. Mẹ Âu Cơ nói xong liền phất tay một cái bà hai Nhân liền tỉnh giấc thời mới hay mình vừa trải qua một giấc chiêm bao phải nói là vô cùng kỳ lạ. Bà hai Nhân nhớ lại tất cả không sót một chi tiết nào. Bà liền chấp tay niệm Nam Mô Âu Cơ Đức Mẹ A Men.

Qua giấc chiêm bao bà hai Nhân càng làm lành truyền kinh thơ nhiều hơn nữa. Bà đang truyền kinh thơ nghe tiếng chó sủa Bà đi ra cửa xem là ai thời ra người mới đến chính là Cô Thắm. Bà liền nói lâu quá sao em Thắm không đến chơi hôm nay tới nhà chị chắc có chuyện gì đây.

Cô Thắm bước vào nhà nói không có chuyện gì đâu nhớ chị nên qua thăm chơi ở trong xóm hành hẹ nầy em chỉ biết chơi với chị thôi những người khác họ chỉ làm ăn hoặc đi nhà thờ, đi chùa chuyền không mấy người biết về truyền thống anh linh dân tộc cũng như sự nhiệm mầu của Văn Hóa Cội Nguồn.

Nghe Thắm nhắc đến Văn Hóa Cội Nguồn bà hai Nhân liền sực nhớ đến giấc chiêm bao kỳ lạ liền kể cho Thắm nghe, nghe xong Thắm cũng nói em cũng thấy giấc chiêm bao kỳ lạ nhưng không giống như Chị kể vì cảnh giới em thấy là non Tiên Cực Lạc không phải là cảnh giới cõi trời. Dù ở hai cảnh giới khác nhau nhưng hai chị em mình đã là Tiên thời dạo chơi khắp thiên đàng cực lạc lại có thần thông nên chúng ta vẫn thường thấy nhau phải không chị.

Bà Hai nhân nói đúng vậy người Tiên mà đi đâu chả được. Tuy hai chị em ta kẻ ở cõi trời, người ở non tiên cực lạc nhưng muốn đến nhau chơi cũng như bên nhà em qua đây chơi vậy mà. Nay hai chị em chúng ta đã rõ trần gian chỉ là cõi tạm thiên đàng mới thật chính quê. Những người sa đọa xuống các tầng Địa Phủ ở cõi tối tăm khốn khổ hàng triệu năm không có ngày đầu thai trở lại trần gian thật là tội nghiệp. Cô Thắm nghe xong thở dài tội cho những Linh Hồn lạc Cội lạc Nguồn không biết bao giờ được trở về Thiên Giới quê hương cõi trời. Thắm như sực nhớ ra điều gì tí nữa em quên mất tối nay mấy đứa con em chúng thích ăn bánh xèo chị bán cho em ít hẹ, em biết hẹ nhà chị ít phun thuốc sâu. Bà Hai Nhân nói tưởng gì chớ hẹ thời nhà chị thiếu cha gì chờ chị tí chị cắt cho, bà hai Nhân cắt một nắm hẹ thật lớn đưa cho Thắm nói bấy nhiêu đủ dùng chưa. Nhiều quá rồi chị dùng hai bửa cũng chưa hết, Bà Hai Nhân nhìn Thắm đi ra khỏi ngõ ngẫm nghĩ sao Mẹ Âu Cơ không dẫn Thắm đến quê hương cõi trời nhĩ để hai người thường gặp nhau như sống nơi chốn trần gian nầy.
 

shopoga

✩✩

34. CHIẾC BÌNH GỐM SỨ​

Ngày xưa ở thôn Lộc Hà xã Tư Lộ có một gia đình trung lưu đó là gia đình Bác Nông. Vợ chết sớm để lại bốn người con ba trai một gái còn nhỏ nheo nhóc nhưng Bác Nông vẫn ở vậy nuôi con, vì luôn ám ảnh câu nói ở đời. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ kế mà thương con chồng. Bác Nông sợ cưới bà sau về hành hạ con mình nên Bác Nông ở vậy mãi làm gà trống nuôi con.

Xa gần lối xóm phần nhiều đều kính phục Bác. Cho Bác là người cha hiếm có hết lòng vì con cái không nghĩ đến hạnh phúc riêng tư cho mình. Đôi lúc người ta nhìn thấy Bác Nông ra sức làm ăn không quản nắng mưa khổ nhọc trăm bề không hề than vãn cũng chỉ vì nuôi bốn người con, ở đời người ta thường nói nợ hay mòn con hay lớn và đúng vậy bốn người con Bác Nông đều trưởng thành cũng như dựng vợ gả chồng yên bề gia thất.

Một hôm bác cảm thấy trong người khác lạ, liền gọi bốn người con đến. Bác nói con người sanh ra rồi ai cũng trở về với đất Mẹ. Cha cũng thế mà thôi giàu, nghèo, quan, dân, rốt cùng cũng đi đến đường nầy. Nhưng sự ra đi mà để các con nghi ngờ lẫn nhau thậm chí không còn nhìn mặt nhau chỉ vì sự không minh bạch của Cha. Những gì Cha để lại đứa nầy biết mà đứa kia không biết.

Các con nhìn thấy rồi đó gia đình mình chẳng còn cái gì ngoài ngôi nhà cũ kỹ chẳng đáng giá là bao để làm nhà thờ. Sự dành dụm của Cha cũng đã chia cho các con hết rồi, đó là nuôi các con khôn lớn cho các con ăn học, lo yên bề gia thất dựng vợ gả chồng cho đến giờ phút nầy Cha chỉ còn đôi bàn tay trắng.

Nhưng Cha còn một tài sản cuối cùng là chiếc bình gốm sứ Ông Nội các con để lại cho Cha kèm theo là chín cây vàng. Cha có linh cảm là Cha sắp đi theo Ông Bà Nội các con, nên Cha mới gọi các con đến nói những gì mà Cha cần nói.

Ông Nội trước khi lìa trần trao chiếc bình gốm sứ cho Cha ngoài chín cây vàng còn kèm theo đó là những lời dạy bảo. Ông Nội các con nói chiếc bình gốm sứ nầy rất bình thường không mấy giá trị, giá trị là chiếc bình gốm sứ đựng gì trong ấy. Nếu đó là đựng vàng đựng ngọc thời không ai dám xem thường nó nữa, mà trở nên quý giá khối người muốn có được nó.

Bằng ngược lại chiếc bình gốm sứ vốn đã bình thường lại đựng toàn sỏi đá hoặc đầy sự dơ bẩn thời chẳng ai thèm ngó tới đôi khi còn ném ra bờ bụi vứt vào sọt rác. Ý Ông Nội các con nói con người ví như chiếc bình gốm sứ, nếu biết chứa đựng toàn Đạo Đức, Nhân Cách, Phẩm Hạnh thời con người trở nên quý giá vô cùng có thể nói là vô giá. Cha đã chiêm nghiệm lời nói ấy qua mấy chục năm Cha đã ngộ ra những triết lý sâu thâm trong ấy.

Ông Nội các con để lại cho Cha chiếc bình gốm sứ với chín cây vàng. Nếu đem chia đều cho các con thời mỗi người nhận được ba cây vàng. Ông Nội các con nói đứa nào nhận chiếc bình gốm sứ thời không nhận vàng chỉ nhận được di chí lời dạy cũng như sự phúc đức từ Ông Nội để lại mà thôi. Ba cây vàng lúc nầy giá trị là rất lớn có thể mua nhà sắm xe.

Bác Nông nhìn bốn người con nói đứa nào nhận lấy chiếc bình gốm sứ thời dơ tay, Bác hỏi đi hỏi lại ba lần không thấy người con nào dơ tay Bác Nông nói. Như vậy không có đứa nào thừa kế di chí tiếp nhận chiếc bình gốm sứ mà Ông Nội để lại thời thôi vậy Cha sẽ chia cho mỗi đứa hai lượng hai chỉ. Nhìn bốn người con Bác Nông nói giả sử Cha bỏ ngọc ngà châu báu vào chiếc bình gốm sứ nầy chắc có lẽ đã khác đi các con tranh nhau mà giành lấy, không ai chịu nhường cho ai đâu.

Người con Út thứ năm tên Nhật lên tiếng nói con xin nhận chiếc bình gốm sứ di vật của Ông Nội để lại. Bác Nông như không tin ở lỗ tai mình Bác hỏi lại con không nhận hai cây vàng với hai chỉ sao? năm Nhật nói thưa Cha chiếc bình gốm sứ kia còn quý hơn hai cây vàng nhiều con đã nhìn thấy trong bình gốm sứ ấy toàn là ngọc ngà châu báu nhiều vô số kể con nhận vàng để làm chi nữa, chín cây vàng chia cho các anh chị. Hai người anh một bà chị nhìn cậu út ngơ ngác không hiểu là Cậu Út nghĩ gì không lẽ lo làm ăn quá hóa điên.

Bác Nông nhìn đứa con Út tên Nhật như phát hiện ra một nhân tài chứa dựng nhiều phẩm chất cao quý không ai có thể nhìn ra được. Đứa con nầy về sau làm rạng rỡ dòng tộc cũng như cứu các anh chị nó thức tỉnh trở thành những người tài đức trong xã hội. Bác Nông hết sức vui mừng. Nhưng vẫn hỏi lại con đã nghĩ kĩ chưa. Út Nhật nói con đã nghĩ kĩ rồi đừng nói là ba lượng vàng dù mười lượng con cũng chọn lấy cái bình gốm sứ Ông Nội để lại.

Bác Nông lấy chín cây vàng từ trong túi ra chia cho ba người con lớn mỗi người ba lượng Chị Cả, Anh Ba Quang, Anh Bốn Minh. Vợ chú Năm Út Nhật sờ tráng của chồng như nói rằng ông xã mình bữa nay điên chắc. Nhật biết vợ muốn nói gì, liền nói anh vô cùng tỉnh táo em nên theo ý định của anh mà vui vẻ nhận chiếc bình gốm sứ của Ông Nội để lại. Bác Nông cầm chiếc bình gốm sứ trân trọng đưa cho người con út nói con hãy giữ gìn cẩn thận đặt chiếc bình gốm sứ chỗ mà con thường thấy nhất.

Nói về Bác Nông chia gia tài cho con cái xong không bao lâu thời cũng qua đời, Ngôi nhà Bác Nông ở trở thành nhà thờ Chú Ba Quang trưởng tộc thờ phụng Ông Bà Tổ Tiên. Chú Tư Minh cũng có nhà riêng cách nhà thờ không xa, chỉ riêng Chú Út Năm Nhật làm ăn ở xa trên thành phố. Bốn người con Bác Nông Chị Cả thời làm ăn đủ sống. Quang cũng như Minh bước đầu làm ăn cũng khá nhưng sau đó với cái tánh lận lẹo, không chịu thua thiệt lúc nào cũng tính cái lợi về phần mình, nhiều khi tham quá hóa ra thâm, tính già hóa non, chỗ nầy quịt nợ chỗ kia ai dám làm ăn với mình. Thành ra Ba Quang, Bốn Minh càng ngày càng làm ăn thất bại cái nghèo vì thế mà đeo bám không rời. Con người mà chứa đựng những tánh dơ bẩn thời người ta càng xa lánh thậm chí không muốn giao thương làm ăn với mình. Cái bình dù cho tốt mấy mà đựng toàn chất dơ bẩn thời người ta cũng vứt bỏ đi không dùng tới nó.

Nói về người con út tên Nhật ngày nào cũng như ngày nấy trước khi đi làm cũng ngắm cái bình gốm sứ với những lời dạy của Ông Nội, hãy chứa dựng toàn Nhân Cách, Đạo Đức, Phẩm Hạnh thời một người bình thường cũng biến thành người tài ba không nói là trở thành lãnh đạo. Khi đã đạt đến cảnh giới cơ trí. Biết đem cái lợi đến cho người thời được cái tài của thiên hạ, có được cái tài của thiên hạ thời sẽ làm nên nghiệp lớn.

Thì ra sự quý giá của chiếc bình chính là những gì đựng trong ấy vàng ngọc hay sỏi đá đầy là triết lý sâu xa. Sự quý giá của con người chính là chứa đựng Nhân Cách, Đạo Đức, Phẩm Hạnh. Bí quyết thành công Ông Nội truyền lại cho con cháu chỉ có người cơ trí mới nhận ra lời dạy quý hơn ngọc ngà châu báu. Nhật mỗi ngày một bừng sáng thấu suốt con đường thành công của mình. Nhật cẩn thận trong giao tiếp đối xử khôn khéo, trong làm ăn luôn đem cái lợi về cho những người làm ăn với mình, luôn nâng đỡ kẻ có tài, định hướng tương lai phát triển cùng có lợi, nhất là lấy chữ tín làm đầu.

Có lẽ nhờ Nhân Cách giao tiếp biết người biết ta, dùng Đạo Đức tiếp đãi với người, biết yêu quý con người, cũng như trọng dụng nhân tài, coi trọng nhân tài. Nhật làm ăn mỗi ngày mỗi lớn, nhân tài hợp tác làm ăn mỗi ngày càng đông, Nhật trở thành Ông Chủ thu gom các đầu mối nhanh chóng cơ ngơi lớn mạnh trở thành thương gia nổi tiếng có ngày thu lãi lên đến trăm triệu đồng. Nhật mở ra nhiều chi nhánh khắp các tỉnh thành thu mua, phân phối các mặt hàng trọng yếu không những trong nước và cả ngoài nước trở thành tỉ phú ông tỉ phú còn quá trẻ ở lứa tuổi bốn mươi.

Một hôm Chị Thịnh vợ Nhật tò mò hỏi không lẽ chiếc bình gốm sứ lại kỳ diệu đến thế? Nhật nói em nghe câu nói nầy chưa dù rằng để của bằng non không bằng để đức cho con ở đời, có phúc có đức không sức mà ăn. Anh từ chối ba cây vàng nhận lấy phước đức của Cha Ông, là việc làm đúng nhờ phước đức của Ông Cha mà anh làm đâu được đó, nhất là dạy của Ông Nội là bí quyết thành công trong cuộc đời đem lại vinh quang cho những ai tiếp nhận và làm theo.

Anh biết rõ khi còn sống Cha và Ông Nội chuyên làm chuyện phước thiện đây mới thật là tài sản lớn nhất của Ông Cha, nếu con cháu nào biết tôn quý cái Đức của Ông Nội cũng như cái Đức của Cha thời người con cháu ấy sẽ gặp bao điều may mắn đem đến, có thể nói muốn gì đặng nấy làm đâu được đó. Em có nghe câu Ông Cha thường dạy ông thời đi khỏi, ông giỏi cũng chẳng làm được gì. Người thường gặp vận may trong đường đời chính là người có phúc có đức.

Anh nhận lấy chiếc bình gốm sứ không nhận vàng có nghĩa là anh nhận gia tài phúc đức từ Ông Nội cũng như Cha. lời giáo dục từ Ông Nội đi đối với chiếc bình gốm sứ là cả kho tàng triết lý châu báu. Anh đã làm theo lời dạy của Ông Nội, cũng như nhận gia tài phước đức từ Ông Nội, nên anh mới được như ngày hôm nay có thể nói làm đâu được đó muốn gì được nấy. Chị Thịnh nghe chồng giải thích liền giác ngộ thấu hiểu vì sao chồng mình nhận chiếc bình gốm sứ không nhận lấy ba cây vàng. Từ đó chị càng yêu quý chiếc bình gốm sứ hơn chị Thịnh thường thay mặt chồng gởi tiền về nhang đèn cho Cha và Ông Nội cũng như ngày kị cơm của Cha và Ông nội tỏ lòng hiếu thuận con cái, số tiền gởi về khá lớn vợ chồng anh ba Quang cũng giảm bớt đi nỗi khó khăn.

Người con lớn của Nhật tên Thành đậu đại học, người con kế của Nhật tên Đạt đậu vào trường chuyên, đây là niềm vui mừng lớn của vợ chồng Nhật. Đã lâu rồi mười năm vì bề bộn với công việc nên Nhật chưa về thăm quê. Nhật định về quê một chuyến thăm Chị Cả cũng như hai người anh nhân tiện mời Chị Cả cùng hai anh lên thành phố dự tiệc ăn mừng Thành vào đại học, Đạt đậu trường chuyên.

Nói về vợ chồng Tư Minh đông con lại nghèo khổ chị Keo nói với chồng mai là ngày sinh nhật của ông không biết lần sinh nhật nầy chú Út có gởi quà về cho ông không, mười năm rồi lần sinh nhật nào chú Út cũng gởi quà về cho Ông. Nhất là những năm gần đây quà chú Út gởi về có khi lên đến cả mười triệu, đúng là không ai tốt như chú Út nhà mình. Nghe đâu anh ba Quang cũng nhận quà sinh nhật hàng năm như nhà mình, nhà đang hết gạo cũng như ngày kỵ cơm cho Cha cũng sắp đến rồi tìm đâu ra tiền để mua gạo cũng như gởi tiền cho anh chị ba giỗ Cha.

Nghe vợ nói thế, Minh thở dài nói chú Út năm nào cũng dành dụm số tiền khá lớn gởi về cho anh cũng như anh ba Quang, thời còn đâu tiền về quê, về quê tốn kém lắm, tiền đi ra đi vô còn quà cáp linh tinh, chú nó còn phải nuôi con nữa chứ ở thành phố trang trải đủ mọi thứ đâu như chúng ta ở quê. Minh nói mình còn con heo tuy còn nhỏ nhưng cũng được vài ba triệu em bán con heo đi mua gạo, gởi tiền cho anh chị ba giỗ cha rồi hãy tính tiếp.

Tư Minh đang vét óc tìm cách xoay xở kiếm tiền lo cho bốn người con nào là tiền học phí nào là cái ăn cái mặc. Nợ nần cũng đã quá nhiều chưa trả được túng thiếu đeo bám mãi không lúc nào rời Chị Keo cầm điện thoại điện bán con heo. Thời từ ngoài ngõ nghe tiếng bé Hạnh nói chú Út về quê Mẹ ơi chú Út về quê. Chị Keo ngừng ngay điện thoại chạy ra hỏi con nói có thiệt không? Hạnh nói thiệt mà Mẹ chú Út vừa đến nhà Bác Ba, kìa mẹ thấy không vợ chồng Bác Hai Cả đi xe máy đến nhà Bác Ba kìa Hạnh chỉ tay ra đường cái quả đúng vậy tuy hơi xa nhưng cũng nhận ra là vợ chồng chị Cả.

Tư Minh càng vui hơn nữa người em xa cách mười năm từ khi chú Út nhận chiếc bình gốm sứ đi đến nơi xa xôi thành phố. Tiếng nhạc điện thoại phát lên Minh bốc điện thoại lên nghe dạ dạ vợ chồng em đến ngay, đúng là thời đại Công Nghệ điện tử chỉ cần nhích điện thoại là nhận được tin báo nhanh chóng. Vợ chồng Chú Tư Minh cùng con cái đến nhà thờ, xa xa nơi nhà thờ vợ chồng Minh đã nhìn thấy đám con cháu tụ hội đông vui có lẽ con cái Chị Cả cũng đến. Vợ chồng con cái Tư Minh vừa đến cổng thời cả nhà ùa ra đón tiếp tiếng chào mừng vang cả xóm.

Xa cách mười năm giờ hội tụ anh chị em đủ mặt với nhau ai nấy trên nét mặt cũng rạng rỡ anh em gặp lại nhau tâm sự một hồi Chị Cả nắm tay chú Út nói cuộc sống em như thế nào mấy cháu Thịnh, Đạt có khỏe không? nghe nói em đi về bằng xe đò lại thuê xe ôm về nhà tốn kém lắm đây. Chị Cả nhìn chiếc va ly to lớn không biết là đựng gì trong ấy nói em về thăm quê là được rồi quà biếu chi cho tốn kém.

Nghe chị Cả nhắc đến va ly Nhật như sực nhớ nói tí nữa thời em quên mất nhân tiện về quê em mua cho anh chị vài bộ đồ cũng như ít quà cho các cháu. Nhật lấy ra một xấp bạc khá dày cho mỗi cháu năm triệu. Vợ chồng Chị Cả, vợ chồng Chú Ba, vợ chồng Chú Tư trố mắt ra nhìn không tin nơi đôi mắt của mình, với mười đứa cháu mất đi năm mươi triệu.

Nhật mở chiếc va ly trong đó toàn là đồ xịn Pháp, Anh, Mỹ mỗi bộ đồ có giá vài triệu. Nhật lấy hai bộ đồ đưa cho Chị Cả nói đây là hai bộ đồ em mua từ bên pháp Chị Cả một bộ Anh Cả một bộ. Vợ chồng Chị Cả nhận hai bộ đồ muốn rơi nước mắt. Vợ Chồng Chú Ba nhận hai bộ đồ mua bên Anh, vợ chồng Tư Minh nhận hai bộ đồ mua bên Mỹ. Nhật lấy ra ba phong bì nói trong tháng nầy có đến ba sinh nhật, Sinh Nhật Chị Cả. Sinh Nhật Anh Ba. Sinh Nhật Anh Tư. Nhật trao phần quà sinh nhật cho ba Anh Chị. Riêng chị Cả đây là lần đầu tiên nhận Sinh Nhật. Ở bên chồng Chị Cả lo làm ăn ít nghĩ đến Sinh Nhật. Nhận quà Sinh Nhật Chị Cả biết ngay là tiền trong đó nhưng không biết là bao nhiêu. Với tánh tò mò Chị Cả đi ra ngoài mở phong bì ra coi thử đếm tiền xong Chị Cả sít chút nữa thời la lên năm mươi triệu quả là số tiền quá lớn cả đời chị chưa bao giờ nhìn thấy số tiền nầy. Chị Cả sửng sốt một hồi rồi quây trở vô Chị Cả không cầm được giọt nước mắt nói em mừng Sinh Nhật Chị đến năm mươi triệu nhiều đến thế sao. Vợ Chú Ba, Chú Tư nghe Chị Cả nói thế cũng mở phong bì ra xem thời cũng năm mươi triệu không khác chi Chị Cả, ai nấy cũng tưởng mình đang chiêm bao.

Nhật ở lại mấy hôm qua ngày kị cơm giỗ Cha nhân tiện có Anh Chị Em đầy đủ Nhật nói thưa Anh Chị lần nầy về quê không những dự ngày giỗ của Cha, mà còn báo tin vui cùng anh chị là Thành đậu đại học, Đạt vào được trường chuyên. Em cúng mừng tạ ơn Ông Bà, Cha Mẹ cũng như Trời Đất phù hộ cho gia đình em mới được nhiều sự may mắn như vậy. Em mời ba Anh Chị vào thành phố một chuyến để biết nhà em cũng như mừng cho con cháu đỗ đạt.

Vợ chồng Chị Cả, cũng như vợ chồng Ba Quang, Bốn Minh muốn vào thành phố một chuyến cho biết thành phố cũng như thăm Chú Út nhưng ngặt vì không tiền, nay thời đã khác trong tay có mấy mươi triệu cơ hội vào thành phố là khá thuận lợi, mừng mấy cháu đỗ đạt nhất là xem chú Út làm ăn ra sao có lẽ khắm khá lắm.

Xe đò vừa cập bến gia đình Chị Cả, gia Đình Ba Quang, gia đình Tư Minh vừa xuống xe thời thấy Nhật chạy đến nói đi theo em Nhật dẫn đến hai chiếc xe bảy chỗ ngồi đang đợi phía bên kia đường. Tài xế nhanh chóng mở cửa mời ba gia đình lên xe, còn Nhật thời một chiếc xe con chạy tới Nhật liền mở cửa bước lên xe. Chị Cả thấy thế nói sao chú Út không đi luôn cho tiện thuê chi xe khác cho tốn tiền.

Chú tài xế nghe Chị Cả nói thế liền nói tất cả đều là xe nhà có thê mướn chi đâu, hai xe bảy chỗ ngồi chạy vào đường lộ lớn không bao lâu ngừng ngay trước ngôi nhà ba tần rộng lớn đẹp vô cùng nội cổng ngõ cũng đã đến bạc tỉ. Tài xế mở cửa xe nói đến rồi mời người nhà xuống. Ba gia đình hết bất ngờ nầy đến bất ngờ khác không nói là đang sống trong mơ.

Từ trong ngôi nhà xinh đẹp một người phụ nữ đi ra mở cửa cổng. Thì ra Nhật đã điện về nhà vợ Chị Thịnh thấy xe ngừng ngay cổng thời biết người nhà đã đến. Thịnh ra mở cửa đón người nhà vào. Keo vừa nhìn thấy Thịnh thời la lên em Thịnh đây mà, chị em gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi Hạnh con gái của Minh, Chân con trai của Quang, Liên con gái Chị Cả reo lên nhà Chú Út xinh đẹp quá. Chị Cả nói không ngờ chú Út giàu đến mức nầy.

Bước vào nhà vợ chồng Chị Cả, vợ chồng Ba Quang, vợ chồng Tư Minh choáng ngợp trước sự giàu sang của chú Út nội thất trang trí trong nhà chỉ cần bộ bàn ghế cũng đến vài trăm triệu.

Chiếc xe con từ ngoài cổng chạy vào trông sang trọng vô cùng từ trên chiếc xe con bước xuống hai cậu con trai tuy đã mười năm xa cách nhưng Chị Cả cũng như Quang, Minh nhận ra cháu mình được ngay vì Thành, Đạt không khác là mấy. Thành, Đạt cũng nhận ra Bác Cả Gái, Bác Ba, Bác Tư, Thành, Đạt lễ phép chào Bác Hai, Bác Ba, Bác Tư.

Lại thêm một chiếc xe con cũng vừa vào đến nhà đó là chiếc xe con đưa đón Nhật từ bến xe mà ba gia đình đã thấy.

Lễ mừng Thành, Đạt đậu đại học, đậu trường chuyên chỉ trong anh chị em gia đình không mời người ngoài nên càng thêm thân thiện ấm cúng. Trên bàn thờ vọng thờ Cha Mẹ, Ông Nội Bà Nội có để chiếc bình gốm sứ. Chị Cả, Ba Quang, Tư Minh nhìn sững chiếc bình như nhớ lại tất cả những gì người Cha đã nói cũng như truyền lời dạy của Ông Nội.

Chị Cả thốt lên chị đã hiểu rồi. Ba Quang cũng nói đến giờ đây em mới hiểu vì sao Chú Út lại chọn chiếc bình gốm sứ mà không chọn lấy ba cây vàng. Chú Tư Minh cũng nói em Nhật xứng đáng được hưởng sự giàu sang. Còn ba chị em tuy là vai anh vai chị nhưng cơ trí còn tối tăm, những thỏi vàng làm mờ lương tri nên không nhận ra giá trị của chiếc bình gốm sứ ẩn tàng phước đức cũng như triết lý sâu xa của nó.

Thấy anh chị đã giác ngộ cơ trí minh mẫn liền lấy làm mừng nói, chuyện qua rồi thôi để cho nó qua. Những ngày ở lại thành phố Nhật giảng giải cách làm ăn cũng như tham quan những công ty trung gian hàng đầu của Nhật. Anh Chị của Nhật tiếp thu nhanh chóng đầu óc minh mẫn khác thường không còn muốn ở quê nữa theo Nhật làm ăn.

Nhật đưa Anh, Chị trở lại quê với những số tiền trang trải nợ nần giải quyết đâu vào đấy rồi trở lại thành phố ra sức làm ăn với Nhật.

Chưa được năm năm gia đình Chị Cả, Ba Quang, Tư Minh, không những con cái học hành đến nơi đến chốn, giàu có bạc tỉ Ba Quang rước Ông Bà Tổ Tiên vào thành phố để thờ. Bốn anh em trở về quê xây mồ xây mả cho Cha Mẹ, Ông Nội Bà Nội giao cho đứa cháu kêu Bác Nông bằng Bác Ruột trông coi.

Câu chuyện chiếc bình gốm sứ đến đây là hết
 

shopoga

✩✩

35. CÔ GIÁO HIỀN​

Bầu trời xanh lơ sâu hút, những đám mây nối đuôi nhau bay về phương nam, xa xa trên lũy tre làng đàn cò bay lượn nhìn cánh đồng tăm tắp trên đọt lúa xanh còn đọng sương mai, con đường làng ngoằn ngoèo chạy dài uốn lượn như rồng bay phụng múa vòng qua những nếp nhà tranh, làn khói lam lách mình qua vách lá, hàng dừa cao vút dang tay đánh nhịp theo làn gió chào đón ánh nắng bình minh. Một miền quê thắm nghĩa đầy tình, đọng lại trong lòng bao người xa xứ.

Trên đường làng kẻ ngược người xuôi vài người thưa thớt, người ta nhìn thấy một cô gái với chiếc áo dài hoa văn rực rỡ sắc màu óng ánh tung bay tà áo những bước chân thong thả nhẹ nhàng trên đường quê trông như một nàng tiên lạc bước xuống trần. Người con gái dễ thương xinh đẹp kia chính là cô giáo Hiền ngôi trường làng cách nhà cô không xa, nên cô thường đi bộ càng tăng thêm vẻ đẹp người con gái thôn quê. Bao chàng trai thầm mơ ước đắm say.

Tiếng trống trường đã điểm học sinh thi nhau vào lớp, cái ồn ào biến mất thay vào đó là sự im lặng. Cô giáo Hiền cũng như mọi lần nhìn qua cả lớp một lượt hầu kiểm tra có em nào thiếu vắng không. Sự vui tánh của cô đã làm cho cả lớp vui lây nụ cười tươi như hoa trên môi cô giáo Hiền càng tăng thêm vẻ dịu dàng. Nhất là lời nói trong như ngọc cô giáo Hiền hỏi hôm nay thứ tư chúng ta học môn gì các em có nhớ không? thưa cô hôm nay học môn kể chuyện chúng em thích môn nầy lắm.

Cô giáo Hiền nói ngày xưa khi cô còn là học trò cô cũng giống như các em thích mê truyện kể lắm cô say sưa đến nổi bị kiến cắn mà không hay cả lớp cười lên thích thú. Cô giáo Hiền nói hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Nàng Tiên chọn chồng, cả lớp reo lên mới nghe tựa đề đã thấy hay rồi. Không ai nhắc ai cả lớp chú tâm để nghe lặng im phăng phắc đến nổi con muỗi cách xa cũng nghe vo ve

Cô giáo Hiền kể ngày xửa ngày xưa ở làng Thuận Thảo có một gia đình tuy nghèo nhưng ăn ở có đức tiếng lành bay xa không những ở chốn trần gian mà còn bay lên tới tận trên trời đến tai Địa Mẫu Âu Cơ. Gia đình ăn ở có đức ấy hàng xóm thường gọi là gia đình Ông Bà Hộ.

Ông Bà Hộ ăn ở với nhau gần năm mươi tuổi mà chẳng sanh đặng mụn con nào. Một hôm Bà Hộ vừa chợp mắt đi vào giấc ngủ thấy một nàng Tiên vô cùng xinh đẹp từ trên trời bay xuống đến trước mặt Bà Hộ nói Ta là Ngọc Tiên vân lệnh Mẹ Âu Cơ xuống trần làm con của bà nói xong thời Ngọc Tiên biến mất.

Từ đó Bà Hộ mang thai ngày qua tháng lại như thoi đưa không bao lâu đủ ngày đủ tháng Bà Hộ sanh ra một bé gái xinh đẹp tuyệt trần hương thơm lan tỏa khắp nơi mặt cô bé sáng như ngọc, Ông Hộ theo giấc chiêm bao của bà Hộ đặt tên cho con là Ngọc Tiên. Ngọc Tiên càng lớn càng xinh đẹp thông minh kỳ lạ đến năm mười tuổi, bỗng một hôm Bà Tiên hiện đến nói với vợ chồng Ông Bà Hộ Ta vân lệnh Mẹ Âu Cơ xuống trần đưa Ngọc Tiên về núi truyền dạy văn võ pháp thuật thần thông. Ông Bà Hộ lấy làm mừng liền cho Ngọc Tiên theo Bà Tiên học đạo.

Nơi động Thiên Sơn Ngọc Tiên ngày đêm ra công học tập khổ luyện không bao lâu thời văn hay võ giỏi pháp thuật cao cường. Một hôm Bà Tiên nói với Ngọc Tiên con theo Ta đã được ba năm con hãy xuống núi trở về nhà Cha Mẹ con đang trông đợi. Ta Nguyện cho con lấy một người chồng xứng đáng giỏi nhất trần gian. Ngọc Tiên lạy tạ Bà Tiên bay lên mây trở về làng Thuận Thảo.

Nói về từ ngày Ngọc Tiên theo Bà Tiên học đạo thời Làng Thuận Thảo, Xã Bảo An, Huyện Tam Nông trời khô hạn ba năm chẳng có hạt mưa, triều đình cho các vị thầy tài giỏi đến cầu mưa nhưng ba hôm rồi không hiệu quả trời vẫn gay gắt nóng, dân chúng vô cùng thất vọng khổ sở lầm than.

Ngọc Tiên đang bay trên mây nhìn xuống Huyện Tam Nông cũng chư các huyện xã lân cận khác thấy đồng khô cỏ cháy cây cối chết héo ao hồ sông rạch không còn chút nước thời lấy làm lạ chuyện gì đã xảy ra.

Nói về Cha Mẹ Ngọc Tiên đã được Bà Tiên báo trước là hôm nay Ngọc Tiên trở về. Hai Ông Bà nhìn về dãy núi xa xa trông ngóng thời thấy trên bầu trời xuất hiện một đám mây từ từ hạ xuống hai Ông Bà nhìn thấy Ngọc Tiên mừng quá reo lên Ngọc Tiên đã về. Ngọc Tiên ôm chầm Cha Mẹ nói con nhớ Cha Mẹ quá. Qua hồi đoàn tụ những xúc động đã lắng xuống Ngọc Tiên hỏi chuyện gì xảy ra quê mình vậy. Ông Bà Hộ liền kể cho Ngọc Tiên nghe những khó khăn của người dân, không ít người đã bị chết đói.

Ngọc Tiên nghe Cha Mẹ kể lấy làm xúc động. Ông Bà Hộ nói triều đình cho các vị thầy tài giỏi về cầu mưa nhưng không thành nghe đâu là sắp bỏ cuộc. Ngọc Tiên nói Cha Mẹ dẫn con đến đó xem sao may ra con có thể cầu mưa được. Nghe Ngọc Tiên nói thế Ông Bà Hộ lấy làm mừng liền đi báo quan. Quan Huyện cho người đem xe ngựa đến đón rước gia đình Ngọc Tiên đến cầu mưa. Tin Đồn lan nhanh khắp Huyện Tam Nông, cũng như các huyện lân cận khác dân chúng thi nhau kéo đến để xem.

Nói về các vị Đạo Sĩ, Thầy Pháp bỏ cuộc không cầu mưa nữa rời xa Vân Đài chửng bị trở về kinh, thời được tin có người đến Vân đài cầu mưa các Đạo Sĩ, Thầy Pháp lấy làm ngạc nhiên liền ở lại để xem người ấy làm được trò trống gì. Nơi Vân Đài người đông không kể xiết chiếc xe ngựa chạy thẳng vào Văn đài từ trên xe ngựa bước xuống một người con gái đẹp tuyệt trần khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lặn sáng rực như ánh bình minh ai nấy cũng ngơ ngẫn trước vẻ đẹp lộng lẫy của Ngọc Tiên. Các vị Đạo Sĩ, Pháp Sư, như bị hút hồn ngơ ngẫn, ngẫn ngơ người đâu mà đẹp đến thế, có người nói cô ấy là Ngọc Tiên con Ông Bà Hộ ở làng Thuận Thảo nghe đâu cô theo Bà Tiên về núi học đạo mấy năm nay rồi.

Ngọc Tiên bước lên Vân Đài, Vân Đài cầu mưa là do các Đạo Sĩ, Pháp Sư dựng lên để cầu mưa. Người ta thấy Ngọc Tiên quăng lên trên không một vật gì đó lâm râm đọc chú tức thời năm con Phụng Hoàng hiện ra bay lượn múa hát, tiếng chim Phụng Hoàng thanh thoát làm say đắm lòng người bay tận chốn trời xanh. Tức thời trên không mây đem kéo tới bao phủ cả bầu trời sấm chớp liên miên dông gió nổi lên mưa từ trên không trút xuống dân chúng reo mừng dậy non dậy núi mưa ngập tràn đồng tràn đìa sự sống nẩy mầm trở lại. Từ đó dân chúng ca ngợi Ngọc Tiên cho rằng Ngọc Tiên là con trời xuống trần.

Triều đình cũng như Huyện Tam Nông các huyện lân cận đem vàng bạc châu báu đến thưởng cho gia đình Ngọc Tiên, dân chúng vì có nước trồng trọt, chăn nuôi đều thuận lợi nên thường đem những sản phẩm làm ra biếu cho gia đình Ngọc Tiên. Ông Bà Hộ vì thế không còn vất vả nghèo khổ nữa. Nhiều công tử nhà quan, nhà giàu cho người đến dạm hỏi nhưng đều bị Ngọc Tiên từ chối, điều nầy làm cho Ông Bà Hộ lo lắng.

Cho đến một hôm Ngọc Tiên bỗng nghe tiếng cuốc đất dữ dội lấy làm lạ ai mà có sức mạnh như thế. Để thỏa lòng tò mò Ngọc Tiên liền đi bộ tìm đến xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lạ thay Ngọc Tiên đi mãi mà không thấy tới. Ngọc Tiên vô cùng lấy làm lạ bằng bay lên không trung nhắm hướng phát ra tiếng động bay đến ở trên không nhìn xuống Ngọc Tiên nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú vai u thịt bắp đang ra sức khai hoang vở hóa, mỗi nhát cuốc của chàng có sức mạnh kinh hồn làm rung chuyển núi rừng chàng ban chỗ cao lấp xuống chỗ sâu. Tạo ra những cánh đồng tăm tắp. Ngọc Tiên lấy làm ngưỡng mộ từ trên không hạ xuống hỏi chàng là ai mà tài giỏi như vậy. Chàng trai trẻ dừng cuốc nhìn Ngọc Tiên rồi nói nàng từ xa tới nên không biết Ta là ai, Ta chính là Thần Nông Dân ở xứ nầy.

Ngọc Tiên nghe xong nói Chàng là người tài giỏi nhất trần gian một mình là làm ra những cánh đồng rộng lớn. Thần Nông Dân trai trẻ cười nói, nếu Ta là người tài giỏi nhất trần gian thời Ta đâu cần phải đội cái nón che nắng nầy làm gì Ta không bằng Thần Mặt Trời đâu. Thần Mặt Trời mới là người tài giỏi nhất trần gian. Ngọc Tiên nghe chàng trai trẻ Thần Nông Dân nói thế liền từ biệt bay lên không trung tìm đến Thần Mặt Trời.

Nói về Thần Mặt Trời đang kéo những đám mây kim cương xoáy tròn vùn vụt ma sát ầm ầm tạo lên khối lửa mặt trời khổng lồ tỏa sáng dữ dội. Ngọc Tiên bay đến nơi nhìn say sưa hàng ức tỉ tia lửa bắn ra từ khối mây kim cương xoáy tròn tạo lên ánh sáng mặt trời soi sáng cùng khắp không gian vũ trụ. Vô cùng khâm phục ngọc Tiên bước đến lễ phép chào Thần Mặt Trời rồi nói. Chàng quả là người tài giỏi nhất trần gian không ai có thể tài hơn chàng được.

Thần Mặt Trời nhìn Ngọc Tiên một hồi lắc đầu rồi nói nàng nhìn kìa Thần Mặt Trời chỉ tay xuống trái đất nói những đám mây to lớn kia đang che khuất ánh sáng mặt trời của tôi đấy. Thần Mặt Trời tôi đành chịu thua không làm gì được Thần Mây. Thần Mây mới là người tài nhất trần gian. Quả đúng như vậy Thần Mây che khuất ánh sáng mặt trời thì ra Thần Mây mới là người tài giỏi nhất trần gian.

Ngọc Tiên bằng chào tạm biệt Thần Mặt Trời bay đi tìm Thần Mây. Ngọc Tiên bay xuống những đám mây rộng lớn đang che lấp mặt trời Ngọc Tiên tìm một hồi mới phát hiện ra chàng thanh niên đang phù phép làm cho không khí hóa thành mây trắng, làm cho mây trắng hóa thành mây đen bao phủ không gian tối tăm mù mịt không còn thấy mặt trời. Ngọc Tiên lấy làm kinh khiếp cho cái của Thần Mây thảo nào Thần Mặt Trời chịu thua là phải. Ngọc Tiên bằng bay đến thi lễ nói Chàng quả là người tài giỏi nhất trần gian, không ai có thể tài giỏi hơn chàng.

Thần Mây nhìn Ngọc Tiên chỉ tay rồi nói, nàng xem kìa những đám mây của tôi bị Thần Gió cuốn đi mất rồi công của tôi làm ra những đám mây trắng mây đen thế mà bị Thần Gió cuốn sạch quả là công cốc. Thần Gió mới là người tài nhất trần gian. Ngọc Tiên chứng kiến cảnh Thần Gió cuốn sạch những đám mây lớn nhỏ của Thần Mây, Thần Mây chỉ biết đứng nhìn không làm chi được Thần Gió. Ngọc Tiên thở dài nói không ngờ Thần Gió lại tài cao như vậy.

Ngọc Tiên chắp tay từ biệt Thần Mây bay đi tìm Thần Gió. Ngọc Tiên thấy Thần Gió quả là oai phong chỉ cần thổi nhẹ một cái tức thời cuồng phong nổi lên khắp cùng hư không vũ trụ cuống sạch những đám mây theo ý của mình quả là tài cao không ai sánh bằng. Ngọc Tiên bay đến lễ phép nói thiếp đã gặp qua nhiều chàng trai tài giỏi những xem ra thời không ai bằng chàng. Chàng quả là người tài nhất trần gian.

Thần gió nhìn người con gái xinh đẹp mới đến khen mình như thế thời lắc đầu nói. Người tài giỏi nhất trần gian không phải là tôi mà là những ụ gò mối kia. Thần Gió liền múa chân múa tay miệng thổi phì phò ráng hơi ráng sức tạo ra những trận cuồng phong khủng kiếp nổi lên cát bay đá chạy cây cối ngã đổ ầm ầm thế mà những ụ mối vẫn trơ trơ không hề hấn gì Thần gió ra sức một hồi lâu không làm gì được Những Ụ Mối mệt ngồi thở dốc lắc đầu.

Ngọc Tiên chứng kiến cảnh Thần Gió thua Thần Ụ Mối và nghĩ rằng Thần Ụ Mối mới là vô địch tài nhất chốn trần gian. Ngọc Tiên bằng từ biệt Thần Gió bay xuống mặt đất tìm Thần Ụ Mối không bao lâu Ngọc Tiên cũng gặp được Thần Ụ Mối. Ngọc Tiên khép nép thưa thiếp đã đi khắp bầu trời đến nay mới tìm ra người tài nhất trần gian.

Thần Ụ Mối nhìn Ngọc Tiên lắc đầu nói tôi không phải là người tài nhất trần gian đâu tôi còn thua một người đó là chàng trai trẻ Thần Nông Dân chỉ cần cuốc vài cuốc là Ụ Mối chúa, Ụ Mối Cha, Mối Con, Mối Chắt liền sang bằng. Thần Nông Dân mới đúng là người tài nhất trần gian có thể chống trả lại Mây, Mưa, Nắng, Gió, sang bằng Ụ Mối làm nên những cánh đồng bạt ngàn đem lại cuộc sống ấm no cho đời tôi vô cùng khâm phục có thể nói là bái lạy.

Ngọc Tiên nghe xong liền tỉnh ngộ, chân lý cuộc sống là những gì đơn giản nhất, những thứ thường nhất nhưng lại là quý giá nhất. Ví như không khí, lúa gạo, nước, không có vàng bạc kim cương con người vẫn sống. Không có không khí, lúa gạo, nước, con người sẽ chết. Cái thường của người Nông Dân, nhưng không có người Nông Dân làm ra lúa gạo thời cuộc sống xã hội khó mà tồn tại. Ngọc Tiên liền từ giả Thần Ụ Mối bay đến nơi lần đầu tiên gặp gỡ chàng trai trẻ hăng say lao động tim nàng chợt rung lên như tìm thấy nơi nương tựa vững chắc. Hạnh phúc hiện ra trước mắt Đang bay trên không trung Ngọc Tiên nghe lời ngâm nga của một chàng trai chịu nhiều sương gió làm tâm hồn nàng xao xuyến.

Người, Nón, Cuốc, thường kết bộ ba

Thi nhau lo chuyện, nước non nhà

Đất rộng sông dài, ngang dọc bước

Mưa gào nắng gắt, vẫn xông pha

Đạp sóng trùng dương, dời biển cả

Chuyển cao lấp trũng, đất bằng ra

Nước có, nước không, thường như ý

Vung tay rừng mọc, phủ hà sa

Dưới bùn sen nở, nào ai biết

Ngu hèn tài trí, khéo nhìn ra

Kỳ nhân thế sự, thường là thế

Nông Dân đâu thể, chẳng tài ba

Ngọc Tiên từ trên không nhìn xuống những cánh đồng bát ngát bạt ngàn màu xanh tăm tắp lúa, ngô xanh mướt, khoai sắn khắp nơi, hoa quả sum sê, một kiểu mẫu làm ăn trù phú hiện đại. Ngọc Tiên thấy lòng mình xao xuyến như tìm ra tổ ấm nàng bay xuống trước mặt chàng trai trẻ chấp tay thi lễ nói em có mắt như mù đã gặp chàng mà không nhìn ra người tài giỏi nhất trần gian em đã trở lại với chàng tìm ra nơi nương tựa xin chàng chấp nhận em.

Chàng trai trẻ Thần Nông Dân liền phất tay một cái tức thời lầu đài cung điện hiện ra. Lác đác xa xa vài nếp nhà tranh vừa thành thị vừa thôn quê. Chàng trai trẻ Thần Nông Dân nắm lấy tay Ngọc Tiên đi vào lầu đài cung điện sống an vui hạnh phúc. Ngọc Tiên đưa Cha Mẹ đến cùng ở.

Cô Giáo Hiền nhìn các em nghe say sưa không khác gì khi mình còn đi học cô nở nụ cười tươi lên tiếng nói. Câu Chuyện cô kể đến đây là hết. Cả lớp như luyến tiếc vì hết mất ước gì được nghe dài thêm tí nữa.
 

shopoga

✩✩

36. BÍ MẬT PHƠI BÀY, KHÓ CHE MẮT THÁNH​

Ngôi nhà cổ ở thôn Vĩnh Tân đang yên lắng bỗng nghe tiếng xe hon đa chạy vào trên xe một chàng trai trẻ người ấy là Đạt. Đạt nhanh chóng xuống xe bước vào nhà không thấy Phong liền hỏi người thanh niên già dặn lớn tuổi hơn Đạt. Anh Trực anh đến chơi lâu chưa phong đâu rồi, Trực chưa kịp trả lời. Phong từ trong phòng bưng bộ ly cùng bình trà bước ra chuyện gì vậy Đạt, Đạt cười nói hôm nay mầy có rảnh không?

Phong vừa rót trà vừa nhìn Đạt như có vẻ tò mò rảnh thời có rảnh nhưng là chuyện gì nhậu hả

Đạt nói làm gì có chuyện nhậu chuyện khác kìa, Phong hỏi chuyện gì quan trọng không? Đạt nói quan trọng cũng được mà không quan trọng cũng được, đi với tao đến điện Thánh. Điện Thánh linh lắm cầu gì cũng được miễn là có niềm tin, tín đồ đệ tử rất đông xin xăm bói quẻ để biết trước vận thời. Quan Thánh Đế Quân, thường nhập xác nói cơ sấm rất hay vận mệnh đất nước đều biết rõ, nhất là trị bệnh tà ma giỏi lắm.

Đạt vừa nói vừa tỏ vẻ thành kính khi nhắc đến Quan Thánh Đế Quân, quay sang Trực Đạt nói anh Trực biết không Quan Thánh chuyện gì cũng biết trước nắm cả quyền lực trần gian địa phủ biết bao nhiêu Linh Hồn được Quan Thánh đưa về trời.

Phong nghe Đạt ca ngợi Quan Thánh như sấm nổ liền nói từ lâu tao nghe người ta thổi phồng Quan Thánh Quan Công dữ lắm. Đạt nói không phải thổi phồng đâu mà tất cả đều là sự thật mình quy y Điện Thánh hơn năm năm rồi. Quan Thánh hiển linh khắp đất nước chỗ nào cũng có mặt Quan Thánh hễ cầu là có kể gì mấy nghìn Điện Thờ khắp cả nước khối người quỳ lạy cầu Quan Thánh ban cho phúc đức cũng như siêu độ về trời.

Phong nói theo tao nghĩ toàn là Quan Thánh giả không có Quan Thánh nào là thiệt cả. Đạt nghe Phong nói thế liền cười nói Đạt biết Phong từ lâu rồi đa nghi còn hơn Tào Tháo.

Phong nói không phải là tao không tin, nhưng việc Quan Thánh Đế Quân nhập hồn khắp nơi trên đất nước Việt Nam không có cơ sở để đáng tin. Vì Quan Thánh Đế Quân là người Trung Quốc, không phải là người Việt Nam.

Theo định luật vũ trụ Phật ở nước Phật, Tiên ở nước Tiên không có kiểu Phật đến nước Tiên làm trời khi chưa cho phép của nước Tiên. Ở trần gian cũng thế thôi dù là Thánh bên Trung Quốc muốn qua Việt Nam làm trời cũng phải được phép cho phép truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Đằng nầy Quan Thánh người Tàu muốn nhập chỗ nào thời nhập muốn thưởng phạt ai thời thưởng phạt chẳng khác nào là Ông Tổ của nước Việt người dựng lên đất nước nầy.

Phong nhìn Đạt rồi nói, Đạt có nghe nói đến Hồn Thiên Dân Tộc chưa. Hồn Thiêng Dân Tộc là nói đến năm nghìn năm Văn Hiến từ thời dựng nước đến giờ. Với chiều dài lịch sử trải qua hàng mấy mươi triều đại, triều đại nào cũng đầy rẫy Vua, Vương, quan, chưa kể vô số anh hùng tướng lĩnh bảo vệ non sông Tổ Quốc. Nước nào cũng thế không nước nào khác nước nào. Tất cả đất nước đều có chủ quyền người sống bảo vệ chủ quyền theo cách người sống. Hồn Thiêng Dân Tộc bảo vệ chủ quyền theo kiểu Hồn Thiên Dân Tộc, trấn giữ khắp nơi. Từ thời Hùng Vương dựng nước tới giờ năm nghìn năm Văn Hiến con cháu Tiên Rồng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phải nói là hằng hà sa số nhất là ở thời đầu dựng nước Văn Lang. Lớp thế hệ đầu thời dựng nước khi qua đời số thời siêu sanh trở về trời, số thời ở lại theo lệnh Quốc Tổ thành lập Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, cai quản thế giới Tâm Linh. Thời làm sao Quan Thánh Đế Quân người Trung Quốc qua Việt Nam như chỗ không người được. Quan Thánh Trung Quốc muốn qua Việt Nam phải có sự cho phép của Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang. Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang sống theo Luật hành xử theo Luật được Hiến Định trong Hiến Pháp Văn Lang nền Quốc Đạo Dân Tộc.

Quan Thánh Đế Quân người Trung Quốc chứ đâu phải người Việt, muốn làm gì thời làm. Nói cho cùng sống sao thác vậy những linh Hồn ngoại quốc muốn qua Việt Nam đều phải xin phép không có chuyện ngang nhiên như chỗ không người khi đất nước Việt Nam có Nhà Nước Tâm Linh Việt Nam. Tao khẳng định rằng Quan Thánh nhập xác trên khắp đất nước Việt Nam toàn là Quan Thánh giả. Tất cả chỉ là Ma Việt nhập xác xưng Quan Thánh Đế Quân mà thôi.

Phong nói theo như tao nghĩ con cháu Tiên Rồng Việt Nam khi mãn kiếp trần có người siêu sanh về trời, có người ở lại chốn trần gian trở thành Hồn Thiên Dân Tộc. Đạt nên biết con cháu Rồng Tiên Dân Tộc Văn Lang nay là Dân Tộc Việt Nam có máu chống ngoại xâm dữ lắm như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ vân.v.. Cũng đã cho ta thấy Quan Thánh Đế Quân qua Việt Nam không phải dễ. Làm gì có chuyện bắc con cháu Việt Nam quỳ lạy cũng như ban phước giáng họa cho con cháu Tiên Rồng Việt Nam. Làm Như Quốc Tổ Hùng Vương không bằng. Tao khẳng định lần nữa Quan Thánh Đế Quân nhập xác các nơi điện Thánh trong nước Việt Nam đều là Quan Thánh Giả một trăm phần trăm.

Đến lúc nầy Trực mới lên tiếng nói Phong nói có lý đấy, theo Trực nghĩ Quan Thánh hoạt động nhập xác trên khắp đất nước Việt Nam là Quan Thánh giả. Chỉ là những Hồn Ma người Việt giả làm Quan Thánh Đế Quân nhập xác mà thôi.

Đạt nói Trực có gì làm bằng chứng Quan Thánh nhập xác các điện Thánh trong nước đều là giả. Chỉ là Ma Việt nhập xác xưng Quan Thánh Đế Quân.

Trực nói quá rõ ràng rồi còn gì.

1- Quan Thánh Đế Quân không phải là Dân Tộc Việt Nam, nếu qua Việt Nam phải được Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang cho phép, không có cái kiểu hoạt động khắp đất nước nhập xác nói gì thời nói, ban phước giáng cho ai thời ban, giáng họa cho ai thời giáng mà phải dưới sự quản lý Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang.

2- Quan Vân Trường, hay còn gọi là Quan Vũ dù cho hiển Thánh trở thành Quan Thánh Đế Quân, cũng chỉ là vị Quan Thánh của thời chiến quốc Trung Quốc không phải là vị Thánh Việt Nam. Nên không được hoạt động trên đất nước Việt Nam như tất cả vị Thánh Việt Nam. Tùy trường hợp Quan Thánh Đế Quân đã nhập Quốc Tịch Việt Nam, thành Hồn Thiêng Việt Nam mới được quyền hoạt động trên đất nước Việt Nam.

3- Quan Vân Trường chỉ là vị quan theo phò Lưu Bị thời tam quốc. Không thể sánh với Quốc Tổ cũng như 41 đời Hùng Vương, chưa kể các vị Vương, Vua, Quan từ thời An Dương Vương xuống Hai Bà Trưng đến nay những vị anh hùng tự tôn Dân Tộc chống quân xâm lược.

Với ba ý chính trên cho thấy Quan Thánh Đế Quân hoạt động nhập xác dạy đạo trên đất nước Việt Nam là Quan Thánh giả một trăm phần trăm. Những Linh Hồn nhập xác xưng Quan Thánh Đế Quân ấy là Linh Hồn người Việt lạc Cội lạc Nguồn mê tín tôn thờ ngoại ban, tôn thờ Quan Thánh Trung Quốc. Nhưng vì có chút cải tâm hành thiện khi chết Linh Hồn còn ở lại trần gian vì muốn được siêu thoát về trời nên nhập xác truyền dạy đạo đức không lẽ xưng ta là Ma nên giả danh xưng Quan Thánh Đế Quân. Những người mê tín dị đoan tưởng Quan Thánh thật nên nghe theo làm theo.

Nói tóm lại: Những người tôn thờ ngoại bang phần lớn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ với cái tâm u mê cuồng tín chứa nhiều tội lỗi không phân biệt được đâu là lẽ đúng.

Nghe Trực phân tích có cơ sở khoa học, Đạt nghe cũng có lý nhưng vì theo điện Thánh lâu ngày khó mà nhận thức ra chân giả bằng nói hai bạn nói nghe cũng có lý nhưng tớ vẫn tin người nhập xác kia là Quan Thánh Đế Quân, Quan Công thiệt.

Phong nói muốn biết thật giả cũng dễ thôi, mình hỏi thiệt Đạt có mấy Ông Quan Thánh Đế Quân? Đạt trả lời ngay không cần suy nghĩ, làm gì có nhiều Quan Thánh Đế Quân.

Phong lại hỏi: Như vậy các điện Thánh thờ Quang Công Quan Thánh trong nước khi nhập xác xưng ta là Quan Thánh đều chỉ một người? Đạt nói đương nhiên là một Quan Thánh Đế Quân rồi.

Phong lại hỏi Như vậy Quan Thánh ở Điện nầy dạy thời Quan Thánh ở Điện kia có biết không? Đạt nói đương nhiên là biết rồi vì chỉ có một Quang Thánh Đế Quân làm gì có mình nói mà mình không biết. Chỉ trường hợp Quan Thánh giả, Quan Thánh nầy nói Quan Thánh kia mới không biết. Ví như Phong nói gì thời Phong phải biết chớ, Chỉ trừ trường hợp Phong là người loạn trí mới nói đằng trước quên đằng sau. Hoặc là nhiều Phong giả nên Phong nầy nói Phong kia không biết.

Phong nói tao muốn đánh cá với Đạt, nếu tao chứng minh là Quan Thánh giả thời Đạt sẽ thế nào? Đạt nói không những tao từ bỏ không theo Quan Thánh mà còn đãi một chầu ra trò. Phong nói Trực làm chứng nhé nếu Phong thua thời Phong sẽ theo Đạt quỳ lạy nghe theo lời dạy Quan Thánh Đế Quân còn đãi một chầu ra trò cho sự thua cuộc của mình.

Trực nghe xong nghĩ trong bụng Phong lấy gì chứng minh là Quan Thánh Đế Quân nhập xác là giả, chứng minh bằng cách nào liền nói Phong có tỉnh táo không vậy. Đạt nói Phong thua là cái chắc khi nhìn thấy Quan Thánh Đế Quân nhập xác dạy đạo.

Phong hỏi: Đạt biết mấy điện Thánh. Đạt nói tao biết ba điện Thánh thuộc tầm cỡ trong huyện nầy. Phong nói thế là đủ rồi Đạt dẫn phong đến điện Thánh thứ nhất đi Phong làm gì thời kệ Phong, Đạt, Trực, làm theo không được hỏi không được nói chỉ chú tâm theo dõi tất cả, mọi sự là do Phong.

Thế là cả ba lên đường Đạt dẫn đến điện Thánh mà xưa nay thường cung phụng tin tưởng đi theo, vừa đến nơi thấy người ta lớp trong lớp ngoài rất đông. Đạt nói vợ Ông to Bà lớn cũng thường đến đây cúng bái tin theo lời dạy Quan Thánh, Đạt muốn cho Phong, Trực, khẩu phục tâm phục chứng kiến cảnh Quan Thánh nhập xác nên dẫn Phong, Trực đến nơi gần nhất để chứng kiến Quan Thánh nhập xác.

Phong, Trực, nhìn người đang Ông đứng tuổi mà Đạt gọi là xác Thánh. Phong nhìn kỹ người đàn Ông gọi là xác Thánh trông có vẻ có gì đó không được bình thường, nhưng ai cũng bái lạy cho là xác Ông. Kề cận xác Ông lúc nào cũng có hai đệ tử để ghi chép lời dạy của Quan Thánh khi nhập xác. Phong bước tới dâng phong bì cúng dường xác Ông, xác Ông chỉ tay nói đưa phong bì cho đệ tử.

Xác Ông bước đến điện thờ, thờ Quan Thánh còn có cả Quan Âm Bồ Tát, Mẹ Diêu Trì Hoàng Mẫu. Quả thật là điện thờ trang nghiêm. Hai đệ tử thắp hương đâu vào đấy đọc hồi kinh kệ tán thán uy danh ca tụng Quan Thánh, Quan Âm Bồ Tát, Mẹ Diêu Trì Hoàng Mẫu.

Xác Ông bước lại cái bàn có để khay thau với đôi đũa lớn đen mun đệ tử tín đồ đều quỳ xuống, Phong quỳ mọp cúi đầu sát đất trông thành kính lắm. Đạt nhìn Phong cười thầm trong bụng sợ chưa Quan Thánh mà nhập xác thời khiếp vía. Không hiểu xác Ông lâm râm đọc những gì tay cầm đôi đũa tay cầm nhang. Bỗng xác Ông rùng mình đập đôi đũa xuống khay cái rầm dậm chân hét lên. Ta là Quan Thánh Đế Quân từ nơi cung Thái Thượng hợp cùng với các chư tiên bàn việc trần gian xong mới xuống. Thế là các đệ tử xúm nhau cúi đầu mà lạy. Phong lạy lia lạy lịa rồi nói chúng con ngu muội không hiểu thiện ác xin Quan Thánh dạy bảo cho.

Quan Thánh nghe xong rồi nói. Ngươi nghiệp chướng còn nặng lắm may mà ngươi đến đây sớm, nếu không đến đây sớm thời không sao tránh khỏi kiếp nạn. Phong vừa lạy vừa hỏi con phải làm sao cho hết kiếp nạn. Quan Thánh nói Ngươi phải làm thế nầy thế nầy. Phong nói Đạt mau ghi lại để quên.

Đạt được ý nguyện phong nói thôi lui ra thế là ba người bước ra ngoài. Ra khỏi nơi chen lấn chật chội Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi nói mau chở mình đến ngôi điện Thánh Thứ Hai.

Đạt vì muốn cho Phong, Trực, biết thế nào là quyền năng của Quan Thánh bằng dẫn Phong, Trực, đến điện thánh Phú Xuân nổi tiếng là linh thiêng Đạt cũng thường hay đến đây nghe Quan Thánh Đế Quân truyền dạy. Cũng may Quan Thánh vừa mới nhập xác kẻ quỳ người lạy Đạt nhờ quen biết với hai đệ tử xác Thánh nên vượt qua số đông đến gần xác Thánh, Phong nhanh chóng móc tiền cúng dường rồi quỳ lạy nói Quan Thánh vừa dạy con cách đây không lâu gần một tiếng con lại quên mất xin Quan Thánh dạy lại cho con để con làm theo.

Quan Thánh nói mấy ngày nay Ta đi khảo sát những tội nhân ở Địa Phủ xem có tội nhân nào nhẹ tội thời đề nghị cho về trần gian đầu thai trở lại làm người cho kịp giờ gặp hội Long Hoa làm gì gặp đệ tử mà dạy. Đệ Tử vì nhẹ dạ cả tin thời mạt pháp nầy thiếu gì những Hồn Ma giả dạng Ta. Ta mới là Quan Thánh Đế Quan quyền cai quản Trần Gian Địa Phủ. Ngươi có tánh hay quên vì nghiệp ác còn nặng để Ta hóa giải cho tức thời Quan Thánh bắt ấn miệng đọc chú phù phép ra toa cho thuốc. Rồi nói nhớ là thường đến đây Ta giải nghiệp cho cũng như ban phước lành thời mọi việc đều tai qua nạn khỏi. Phong, vân dạ lia lịa rồi lui.

Ra khỏi điện Thánh. Trực nói Quan Thánh nào thiệt Quan Thánh nào giả đây. Đạt chẳng nói gì nhưng sắc mặt thời đã biến đổi. Phong nói Đạt dẫn đến điện Thánh thứ ba đi, nhìn sắc mặt Đạt có vẻ giờ đây hơi khác Phong hiểu rõ điều đó nhưng không nói gì. Đạt nói theo tao thế là ba người đi đến điện Thánh Bà Nhì vì điện Thánh nầy là do Bà Nhì lập lên nghe đâu là người Tàu đến Điện Thánh nầy rất đông. Điện Thánh Bà Nhì trông bề thế còn hơn điện Thánh Đạt thường đến. Cũng may là Quan Thánh chưa đến giờ nhập xác phải chờ nửa tiếng nữa Quan Thánh mới nhập xác.

Cũng như các điện Thánh khác, Phong làm thủ tục cúng dường rồi ngồi chờ đợi Quan Thánh nhập xác truyền dạy. Người đông lớp trong lớp ngoài, nhìn sắc phục hai hộ pháp đệ tử như tướng trời, nhất là sắc phục xác Quan Công như quan lớn triều đình thời đã khiếp sợ. Ở đây không phải chỉ tụng kinh ca ngợi Quan Thánh, Mẫu Mẹ mà có cả ban nhạc tấu lên làm cho khí thế tôn nghiêm tăng thêm niềm tin tuyệt đối. Trầm hương nghi ngút đã đến giờ Quan Thánh nhập xác, xác Ông rùng mình đập xuống bàn cái rầm làm khiếp đảm hàng đệ tử. Ta là Quan Thánh Đế Quân từ cung trời Dà La xuống đây giải trừ kiếp nạn cho các hàng đệ tử. Cũng như ban sự may mắn cho các hàng đệ tử. Các hàng đệ tử lạy thôi là lạy. Phong không bỏ qua thời cơ vừa lạy vừa nói con có cái tánh hay quên Quan Thánh mới dạy cho con nhưng con lại quên mất xin Quan Thánh dạy lại cho.

Xác Ông nhìn phong một hồi rồi nói Ta mới gặp ngươi lần đầu hơn nữa Ta từ cung trời Đà La xuống đây người ngươi gặp chỉ là Ma giả ra Ta. Tánh hay quên của người là do kiếp trước ngươi có nhiều tội lỗi nên kiếp nầy trí nhớ kém dẫn đến hay quên. Nhưng không sao ta sẽ dùng nước phép hóa giải, xác Ông nhúm hoa bông điệp vào ly nước phất lên đầu của Phong miệng đọc thần chú, sau đó ra toa kê vài vị thuốc về sắc uống thời khỏi. Hai đệ tử theo hầu xác Ông ghi chép rồi đưa cho Phong biểu Phong ra quầy thuốc đưa toa thuốc cho người cắt thuốc với số tiền tùy lòng cúng dường. Quan Thánh nói nhớ là đến đây thường xuyên Ta giải nghiệp ngu si kém trí nhớ cho. Phong chưa chịu lui còn nói Quan Thánh gặp con hai lần rồi mới đây Quan Thánh không nhớ sao.

Xác Ông quát lên làm ai cũng hoảng cả buổi nay Ta ở cõi Đà La cùng các vị tiên nghe Mẹ Diêu Trì dạy về trời làm gì gặp ngươi có lẽ ngươi đã gặp ma quỷ giả ra Ta để gạt ngươi Ta nói rồi ngươi quên sao, thời đại mạt pháp Ma quỷ thường mượn danh ta làm mưa làm gió. Cũng may là ngươi đến đây ta nói cho để biết đâu là thiệt đâu là giả. Phong nghe xong bái lạy rồi lui ra.

Ra đến xe Trực nói, một Ông Quan Thánh hội họp ở cung Thái Thượng, Một Ông Quan Thánh phán xét những Linh Hồn nơi Địa Phủ. Một Ông Quan Thánh ở cõi trời Đà La nghe Mẹ Diêu Trì dạy đạo Trời biết tin Ông Quan Thánh nào đây.

Đạt thở dài nói tớ đã thua một cách tâm phục khẩu phục, tất cả chỉ là Quan Thánh Đế Quân giả. Đúng là Ma người Việt giả làm Quan Thánh Đế Quân nhập xác khắp cùng Điện Thánh, không con Ma nào biết con Ma nào. Thật tội nghiệp cho những người bị lừa. Vì không có trí huệ để nhận rõ chân tướng. Cũng như không hiểu rõ về Đạo Luật vũ trụ. Phân định chủ quyền của mỗi nước, mỗi quốc gia theo Huyền Cơ Đạo Luật vũ trụ.

Thế là Đạt đãi một chầu ra trò. Đạt rút ra một triệu nói Phong vì muốn chứng minh thật giả mà phải tốn tiền tớ hoàn lại số tiền mà Phong cúng dường. Phong nói tao đã cúng cho Ma Quỷ giả danh rồi tao không nhận lấy tiền của Đạt đâu.

Đạt nhìn Phong hỏi ai bày cho Phong cách phân biệt nhận dạng thiệt giả nầy Tớ nghĩ Phong không bao giờ nghĩ ra kế sách nầy đâu. Trực xem vào nói Tớ cũng nghĩ vậy.

Phong nói Dân Tộc Việt, Nước Việt Nam có Nguồn có cội có Truyền Thống Anh Linh năm nghìn năm Văn Hiến, Quốc Tổ khai lập lên đất nước Văn Lang bằng nền Quốc Đạo. Cũng như Nhà nước Tâm Linh Văn Lang gìn giữ Quốc Hồn Dân Tộc chờ Quốc Tổ trở lại. Chuyển đại Pháp Luân mở ra Văn Hóa Cội Nguồn đưa Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng sang trang sử vàng tỏa sáng khắp năm châu.

Thật ra Tớ theo Văn Hóa Cội Nguồn lâu rồi trí huệ khai mở nên mới nghĩ ra kế chứng minh Quan Thánh thật Quan Thánh giả. Thật ra Quan Thánh, hay Quan Công bên Trung Quốc muốn đến Việt Nam thời phải xin phép Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang Hồn Thiên Dân Tộc đang cai quản lãnh thổ Hồn Thiên Sông Núi Đại Việt. Nên không có Quan Thánh Đế Quân thật Trung Quốc trên đất nước Việt Nam. Những Hồn Ma nhập xác xưng Quan Thánh Đế Quân ấy là những Linh Hồn tiêm nhiễm Văn Hóa Trung Cọng tôn thờ Quan Thánh. Nhưng vì có chút căn lành nên không bị sa xuống các cõi Địa Phủ ở lại trần gian thọ hưởng hương hoa trà quả nhang khói. Cũng như truyền dạy đạo lập công hầu mong siêu sanh thiên giới. Được sự cho phép quan sở tại tướng lĩnh tâm linh địa phương cho phép. Nếu những Hồn Ma nhập xác xưng Quan Thánh ấy làm bậy thời bị bắt như thường. Hoặc bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Đạt nói cảm ơn bạn Phong, đã cứu vớt người bạn lạc Cội lạc Nguồn. Tớ đã ba lần chứng kiến thời không còn nghi ngờ gì nữa. Tớ khẳng định rằng Quan Thánh nhập xác khắp cả nước Việt Nam đều là Quan Thánh giả hiệu giả dạng Quan Thánh hết thảy. Chỉ tội nghiệp cho những người mê muội không nhận ra sự thật trở thành nô lệ Thần Quyền nô lệ Văn Hóa Tàu. Đã là nô lệ Thần Quyền thời lấy đâu ra thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tớ từ nay đi theo Văn Hóa Cội Nguồn Truyền Thống Ông Cha như bạn Phong đã đi. Không còn nô lệ Văn Hóa Tàu nữa.

Trực xem vào, Văn Hóa Cội Nguồn do Quốc Tổ truyền dạy không đi theo còn đi theo ai nữa. Chúng Ta là con Rồng Cháu Tiên chỉ có thờ Trời, Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ đi theo con đường Quốc Tổ.

Đạt, Phong, Trực cười vui vẻ trút gánh nặng bấy lâu nay mê tín dị đoan, sai đường lạc Cội.
 

shopoga

✩✩

37. NHÀ NƯỚC TÂM LINH VĂN LANG​

Xứ Bàu. Một quán ăn bên đường hôm nay có vẻ thưa thớt lâu lâu mới có một người khách vào ăn. Bà Diệp có vẻ hơi nhàn rỗi nhìn ra ngoài đường thấy người ta lũ lượt đi đến đền thờ. Bà Diệp lấy làm lạ hỏi nay là ngày gì mà họ rủ nhau đi đến đền thờ đông như vậy.

Người con gái phụ bán quán cho Mẹ tên Thảo nói, nghe đâu có vị Tôn Sư về đền thờ giảng Đạo, truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Bà Diệp nghe Thảo nói thế thời vỡ lẽ thì ra là vậy. Bà Diệp hỏi Văn Hóa Cội Nguồn có phải là lời dạy của Chúa của Phật không?

Thảo nói không phải đâu Mẹ Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời do Quốc Tổ truyền lại. Văn Hóa dựng nước giữ nước nền Văn Hiến Quốc Đạo Dân Tộc đó Mẹ. Chỉ cần đến nghe là đặng phúc đức vô lượng. Không còn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ nếu nghe theo làm theo trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh trở lại thiên đàng cực lạc. Bà Diệp nghe Thảo nói thế lấy làm kinh ngạc bằng hỏi lại có thứ Văn Hóa mầu nhiệm cao siêu đến thế sao?

Thiệt đó Mẹ, con tuy chưa nghe giảng về Văn Hóa Cội Nguồn nhưng con bạn của con đã từng nghe giảng mấy lần rồi nghe đâu hay lắm Mẹ. Mẹ nên đến đó để nghe con ở nhà coi quán cho.

Bà Diệp nghe Thảo nói thế vừa hâm mộ vừa háo kỳ liền thay đồ ăn diện sạch sẽ đi theo người ta đến nơi đền thờ. Bà Diệp cũng đã từng nghe các sư thầy giảng kinh đôi lúc bà không hiểu chi cả chỉ có lòng tin đối với Phật, chúa, nhưng Bà chưa nghe ai giảng dạy về Văn Hóa Cội Nguồn bao giờ. Bà Diệp theo dòng người đến đền thờ cũng không muộn lắm vì Tôn Sư Minh Hạnh mới đi vào thuyết giáo. Người ta đông quá Bà Diệp không thể đến phía trước chỉ đứng ở phía sau nhưng nhờ máy phát loa nên Bà nghe rất rõ. Người đông như hội chật như nêm thế mà đều lặng im chú tâm lắng nghe Tôn Sư Minh Hạnh giảng.

Tôn Sư Minh Hạnh tuy tuổi còn trẻ nhưng tướng mạo hơn người ăn nói điềm đạm, nhất là sự vui tánh cũng như sự thông thái của Ngài.

Với lời lẽ ăn nói chững chạc rõ từng lời như rót vào hai lỗ tai làm cho ai nấy cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần hội ngộ trí huệ tỏa sáng ra.

Thưa bà con cô bác con cháu Tiên Rồng ở vào thời dựng nước tức là cách đây năm nghìn năm, ở vào thời kỳ ấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các cõi trời cũng như Non Tiên Cực Lạc đầu thai xuống trần rất đông, làm thủ lãnh các Bộ Tộc, Bộ Lạc, làm các bậc Tôn Sư các Giáo Phái, Giáo Đạo, Thần Giáo, Chúa Giáo. Nhân tài hiền sĩ đông vô số nơi đâu cũng có.

Lúc bấy giờ Quốc Tổ mở hội Long Vân thuyết giảng Văn Hóa Cội Nguồn Bách Tộc trăm Bộ Lạc theo về, cũng như các Giáo Phái. Giáo Đạo, Thần Giáo, Chúa Giáo đi theo Quốc Tổ lập lên nước Văn Lang hùng mạnh. Trên địa cầu thời ấy không có nước nào sánh bằng. Đất nước Văn Lang không những giàu mạnh về nền Văn Minh lúa nước, mà còn hùng mạnh về ngành nghề, như ngành dệt lụa, rèn, đúc, gốm sứ, chữ viết tượng hình. Nhất là Văn Minh Văn Hóa Cội Nguồn thứ Văn Hóa có một không hai trên đời. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời, Nhờ vào Văn Hóa Thiên Ý nầy mà các Vương, Quan, Tướng Lĩnh ở vào thời kỳ dựng nước thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rất đông. Nhất là những vị Đạo Sư ở Thượng Viện Quốc Đạo hầu hết là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khi mãn kiếp trần phần đông trở về trời hưởng phước. Nhưng cũng có số Đạo Sư ở Thượng Viện Quốc Đạo cũng như Vương, Quan, Tướng Lĩnh Nhà Nước Văn Lang dù đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa khi mãn kiếp trần không trở về trời phát đại nguyện ở lại trần gian theo lệnh Quốc Tổ thành lập Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang bảo vệ Địa Long Vũ Trụ chờ Quốc Tổ lâm phàm trở lại. Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn tận độ nhân loại thế giới thời các Ngài đã thăng tiến lên cấp cao quyền lực không thể nghĩ bàn.

Một hôm Chí Tôn Quốc Tổ đang tọa thiền thời mấy chục Thần Linh hiện đến. Như Thần núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Hồ, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Mây, Thần Cây, Thần Cỏ, Thần Hổ, Thần Voi, Thần Đại Bàng, v.v… Thuộc những vị Thần ở chốn nhân gian đồng quỳ lạy mà thưa rằng.

Thưa Chí Tôn Quốc Tổ:

Chúng con nhìn thấy nơi Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang ai nấy đều có uy quyền rất lớn toàn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không những cai quản Hồn Thiên Dân Tộc đất nước Văn Lang mà còn cai quản Hồn Thiên nhiều nước trên thế giới. Thưa Đức Chí Tôn Quốc Tổ những Anh Linh lãnh Đạo Nhà nước Tâm Linh Văn Lang tu hạnh gì mà được quyền uy thần lực như vậy?

Quốc Tổ nhìn các vị Thần rồi truyền dạy rằng;

Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang nơi chốn nhân gian, là do Thiên Ý Cha Trời thành lập cai quản thế giới Tâm Linh nên Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang quyền lực toàn cầu, thậm chí khắp cùng vũ trụ. Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang là Nhà Nước Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm theo Thiên Ý Cha Trời hành xử theo Thiên Luật vũ trụ. Nên có uy quyền khắp cùng trái đất. Những vị cấp cao trong Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang phần đông là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở các tầng trời đầu thai xuống chốn nhân gian phò Thiên Ý tức là phò trì Văn Hóa Cội Nguồn lập công trong Thiên Đạo Vũ Trụ.

Khi Ta trở lại trần gian lần hai.

Phần lớn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa điều hành Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, tái kiếp làm người trở lại, cũng như Phật Thánh Tiên Thần, Chúa khắp các tầng trời, non Tiên Cực Lạc lâm phàm theo Huyền Cơ Thiên Ý khai lập lên đại hội Long Hoa Rồng Tiên mở ra thời đại Thánh Đức, đi vào Cơ Tận Độ nhân loại về trời, Những vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có công ấy đều trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Mẫu, Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Phật Hoàng, Tiên Hoàng, Thánh Hoàng, Thần Tổ, Chúa tổ, v.v… Khi mãn kiếp trần trở về thiên giới cai quản vô lượng cõi nước trời, thành lập Quốc Độ riêng.

Các vị Thần lại hỏi:

Thưa Chí Tôn Quốc Tổ:

Chúng con chỉ là Thần cấp thấp ở nhân gian, không phải là Thiên Thần vũ trụ. Làm thế nào để trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, có uy lực giống như những Anh Linh điều hành Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang xin Quốc Tổ chỉ dạy cho.

Chí Tôn Quốc Tổ dạy rằng:

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến. Mà chính sống đúng Lương Tâm, hành theo Văn Hóa Cội Nguồn.

Đều trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có quyền lực uy quyền trong trời đất.

Những người bảo vệ Công Lý, tức là bảo vệ lẽ phải bảo Công Bằng Bình Đẳng. Bảo vệ những quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa ban cho, đều trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Nói tóm lại: Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không khó, nhưng rất khó nếu lạc Cội lạc Nguồn không thấu rõ Thiên Ý, làm sai Thiên Ý, dù tài giỏi đến đâu cũng khó mà trở thành Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Có thể nói Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không từ đâu đến mà là ở nơi Lương Tâm con người mà ra. Người không đánh mất Lương Tâm là người Thiện. Người đánh mất Lương Tâm là người Ác. Thiện thời sanh lên các cõi trời hưởng phước báo. Ác thời sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu cảnh đọa đày. Tất cả là do mình không từ nơi nào đến cả.

Những ai dẫn dắt nhân loại sống theo Thiên Ý Cha Trời tức là hành theo Văn Hóa Cội Nguồn đều trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Mẫu, Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Phật Hoàng, Tiên Hoàng, Thánh Hoàng, Thần Tổ, Chúa Tổ, v.v… giáo hóa vô lượng cõi nước trời. Các vị Thần nghe xong lạy tạ cúng dường rồi biến mất.

Tôn Sư Minh Hạnh nói:

Thưa bà con cô bác con cháu Tiên Rồng.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, là Dân Tộc siêu quyền lực. Dân Tộc Thần Thánh từ khi dựng nước Văn Lang. Nhà nước Tâm Linh Văn Lang là Nhà Nước làm việc cho Trời, đáng lý ra Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam phải hưởng nhiều phúc đức. Nhưng vì lạc Cội lạc Nguồn nên không nhìn thấy được Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang đang hoạt động khắp địa cầu. Vì sự lạc Cội lạc Nguồn như cây mất Gốc cành lá tả tơi phải nhận lấy kiếp nạn hơn hai nghìn năm.

Qua lời dạy Quốc Tổ cho ta thấy Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam chúng ta là Dân Tộc Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dân Tộc hiểu rõ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ đâu sanh ra. Hiểu rất rõ là từ Chân Tâm của chúng ta.

Chúng ta muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời chúng ta sống theo Lương Tâm thương yêu nhân loại không làm hại nhân loại, cũng như truyền kinh thuyết giáo độ người thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không tìm Phật đâu xa.

Lương Tâm của mỗi con người chính là tòa án, thường hay gọi là tòa án Lương Tâm sống đúng Lương Tâm hành sự theo Lương Tâm, không cần tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tự có trong Chân Tâm mỗi con người còn tìm đâu nữa. Sự thông thái Văn Minh Dân Tộc Văn Lang con cháu Tiên Rồng là ở chỗ giác ngộ cao thâm nầy. Quả là Dân Tộc đỉnh cao nhân loại.

Một Dân Tộc làm chủ Luật Nhân Quả, thông suốt Luật Nhân Quyền. Luật Dân Chủ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, không hành động trái ngược lại Lương Tâm. Thương yêu đồng loại, bảo vệ Đồng Bào, vì non sông Tổ Quốc. Thời chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không cần tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Qua sự mê tín cầu cạnh bên ngoài.

Khi mãn kiếp trần siêu sanh lên Thiên Giới sống vĩnh hằng an vui hạnh phúc.

Tôn Sư Minh Hạnh nói: Ở vào thời dựng nước có nhiều vị tu luyện đạt đến cảnh giới. Vừa là Phật vừa là Thánh vừa Tiên, Vừa là Thần, vừa là Chúa những bậc như vậy chuyển sang ngôi vị chuyển luân Thánh Vương, chuyển luân Phật Vương. Chuyển Luân Pháp Vương Về trời giáo hóa vô lượng cõi nước trời.

Tôn Sư Minh Hạnh nói:

Được sanh ra làm người đã là khó, làm người khỏe mạnh không tật nguyền là điều may mắn vô cùng. Lại gặp thời Thánh Đức được nghe Văn Hóa Cội Nguồn. Chẳng khác nào con chim trăm năm mới bay một lần qua biển, ngậm miếng mồi thả lọt vào cổ chai đang trôi nổi bồng bềnh mới thành chánh quả. Có thể nói những người có mặt hôm nay được nghe Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời phải nói là đã trải qua vô lượng ước kiếp tu luyện. Chỉ cần nghe một câu một chữ trong Văn Hóa Cội Nguồn thời tiêu tan vô lượng tội lỗi, nếu quy hướng Cội Nguồn thời không còn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Nếu làm theo hành theo lời dạy Cha Trời, hoặc khuyên người hướng về Cội Nguồn. Khi mãn kiếp trần sanh về Thiên Giới làm Dân cõi trời muốn gì được nấy tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, sống trên đất báu Vàng, Ngọc, Trân Châu, Pha Lê, kim Cương giàu sang phú quý an vui hạnh phúc vĩnh hằng.

Bà Diệp nghe Tôn Sư Minh Hạnh thuyết giáo như cam lộ rót vào lòng người Bà Diệp lẩm bẩm không Văn Hóa nào hơn Văn Hóa Cội Nguồn, không đền chùa nào hơn được đền chùa trong Tâm. Chăm lo cho cái đức sống theo Lương Tâm thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Càng tìm cầu càng xa, muôn đời vạn kiếp không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được. Cũng không bao giờ biết được Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, nhà nước hành theo Thiên Ý Cha Trời uy quyền khắp địa cầu năm châu bốn bể.

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa thống nhất cả Đời lẫn Đạo. Đời Đạo cũng chỉ là một trong đời có Đạo, trong Đạo có đời. Tốt đời thời đẹp Đạo, tốt Đạo thời đẹp Đời. Cuộc sống vì thế mà an vui hạnh phúc, dân giàu nước mạnh, công bằng bình đẳng ai cũng như ai không ai khác ai sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp văn minh, không có nước nào dám xâm lược nước Văn Lang. Vì nước Văn Lang có nền Quốc Đạo lừng danh thiên hạ, thống nhất từ trên xuống dưới một lòng một dạ, nhất hô bá ứng, sức mạnh nội lực Dân Tộc dời non lấp bể làm khiếp đảm các nước láng giềng xung quanh.
 

shopoga

✩✩

38. VĂN HÓA NHIỆM MẦU​

Thị trấn An Lãnh khu phố 3 nói đến cô Thạo, con Ông Bà Mẹo thời ai cũng biết. Cô làm đủ mọi chuyện như giết gà bán chó, mổ lợn kể cả cầm cái số đề, cho vay nặng lãi phải nói nghề nghiệp của cô không mấy thiện lành. Có người cho cô chuyên làm nghề ác hậu về tương lai không tốt. Cô Thạo nói giết người cướp của làm hại con người mới là ác. Còn những nghề Cô làm là không mấy tốt mà thôi,

Cô Thạo chỉ lo làm ăn nào biết Hiến Pháp, Luật Pháp gì đâu, trong Hiến Pháp nghiêm cấm bài bạc, cho vay nặng lãi có thể bị phạt tiền rất nặng. Nhưng Cô vẫn cứ cho vay nặng lãi cầm cái số đề như không có chuyện gì xảy ra lúc nào cũng hái ra tiền phải nói là làm giàu. Cô thường đi chùa cúng Phật mục đích là cầu làm ăn thuận lợi suôn sẻ lúc nào tiền cũng vô đầy túi.

Cô Thạo tuy hành nghề không mấy lương thiện, nhưng lại gặp thiện duyên. Bên vách nhà Cô là nhà Cư Sĩ Độ, hằng đêm thường mở máy nghe kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn. Cô Thạo thường lắng tai để nghe, nhiều khi Cô tự thốt lên Kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn nghe rất hay không hiểu Thầy Độ thâu ở đâu. Một hôm Cô hỏi Thầy Độ kinh thầy thâu ở chùa nào mà hay đến thế, Thầy làm mối cho tôi thỉnh được không?

Cư Sĩ Độ nói kinh, thơ tôi mở không phải kinh thơ nhà chùa mà là kinh, thơ Văn Hóa Cội Nguồn do Quốc Tổ Vua Hùng truyền lại Cô Thạo nghe Cư Sĩ Độ nói thế thời làm thinh không hỏi nữa. Nhưng Cô thường nghe kinh, thơ Văn Hóa Cội Nguồn phát ra từ nhà kế bên Cư Sĩ Độ hàng đêm.

Ngày qua tháng lại Cô Thạo vẫn làm ăn bình thường, Cô nổi tiếng là làm ăn giỏi. Nhưng phải nỗi Cô hơi xấu dáng như đàn ông, mười ngón tay như quả chuối ngự nhiều chàng trai cũng ham giàu nhưng sợ Cô nổi giận đấm cho một đấm là toi mạng. Về chuyện chồng con Cô Thạo cũng không quan tâm mấy chỉ lo kiếm tiền miễn nhiều tiền là được. Ở đời ai cũng biết Phúc còn thời họa ít tới lại gặp nhiều may mắn. Phúc hết thời họa nhào vô cái xui cái rủi chờ sẵn ở mỗi bước chân.

Nói đến Phúc Đức không phải tự nhiên mà có, một là do Ông Bà Cha Mẹ để lại, hai là hành thiện tích góp, ba là kiếp trước gieo phúc lành. Hưởng phúc đức có nghĩa là gặp sự may mắn có thể nói tính đâu được đó, làm đâu được đó, mọi vạn sự đều suôn sẻ.

Cô Thạo luôn gặp sự may mắn là do Phúc Đức kiếp trước cô đã gieo, cũng như phúc đức Ông Bà Cha Mẹ của cô để lại. Nhưng hưởng sự may mắn mãi cũng hết nếu không gieo trồng phước đức ra. Phức Đức cạn dần rồi hết bao may mắn không còn, thay vào đó vận xui ập đến, ví như người nông dân thu hoạch lúa về nhà, muốn có gặt nữa thời phải gieo ra. Nếu không gieo ra ăn hết lúa, thời không lấy lúa đâu nữa để gặt. Dẫn đến bị đói nếu không ai giúp.

Có nhiều người nghĩ Cô Thạo hành nghề chẳng lành, thế mà Cô vẫn gặp bao sự may mắn tiền của vô như nước, nhưng người ta đâu có biết là Cô Thạo đang hưởng phước đức từ Ông Bà, Cha Mẹ của Cô để lại, cũng như sự hành thiện của Cô ở kiếp trước nên kiếp nầy Cô gặp bao điều may mắn làm gì cũng suôn sẻ có thể nói làm đâu được đó. Nhưng ở đời Phước đức xài hoài cũng cạn giống như tiền bạc tiêu xài hoài cũng hết, thời cái họa hiện ra thi nhau kéo đến cái xui cái rủi theo chân bám lấy cuộc đời.

Và đúng như vậy cô Thạo năm ba mươi ba tuổi. Từ đây Cô làm ăn thường trục trặc không còn suôn sẻ như trước nữa buôn gà lỗ gà bán chó thời gặp đều chẳng may tên trộm chó bị người ta bắt, khai bắp trộm chó bán cho cô, cô đi đâu cũng bị người ta xầm xì, mổ lợn thời gặp lúc lợn đang ôn địch trở nên ế ẩm. Thậm chí đầu mua vô thời mắc, khi bán ra thời ế ẩm quá rẻ, lại gặp bao điều rắc rối đụng độ khách hàng, khách hàng vì thế mà thưa thớt không còn tấp nập như trước kia, cầm số đề bị người ta đánh trúng liên tiếp mấy lần chung muốn hụt hơi. Cho vay nặng lãi bị người ta quịt nợ chỉ có hơn mấy tháng mà Cô Thạo trở nên xơ xác. Điều làm cho Cô Thạo nghi ngờ không còn tin ở Phật là Cô cúng dường cho chùa rất nhiều lạy phật thậm chí muốn sói cả đầu, đáng lý ra cô càng gặp nhiều sự may mắn mới phải. Nhưng ngược lại cái xui cái rủi vẫn kéo đến. Cô gần như muốn sạt nghiệp.

Và cho đến một hôm không hiểu là quỉ thần xui khiến hay do oan hồn gà, heo, chó, cũng như cho vay nặng lãi, cầm cái số đề làm hại vô số gia đình tan nhà nát cửa, nhân luân quả báo cái xui cái rủi kéo đến. Cô đang chạy xe với tốc cũng bình thường không may một con chó chạy ngang qua cô tránh không kịp tông vào sau đó thời tai nạn xảy ra. Tuy bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì quá nặng không qua khỏi cô Thạo lìa đời bỏ lại Cha già Mẹ yếu.

Cô chết đi trải qua ba ngày linh căn Cô mới hồi phục. Cô thấy mình lạc vào một thế giới thấy toàn là gà con nào con nấy to lớn vô cùng hung dữ, lũ gà thấy Cô liền lao tới đá mổ tới tấp. Cô kinh hãi kêu cứu nhưng nào có thấy ai Cô bị lũ gà hung tợn mổ chết. Khi Cô tỉnh dậy thời nghe tiếng chó sủa rân trời Cô vô cùng kinh hãi. Cô nhìn đâu cũng thấy toàn là chó con nào con nấy nhe nanh vô cùng hung dữ, chúng lao tới cắn xé cô. Cô kinh hồn bạt vía kêu cứu gào thét khan cả cổ nhưng nào thấy ai đành phải bị lũ chó cắn đến chết, đến khi Cô tỉnh hồn trở lại thời thấy một đàn heo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống Cô sợ quá bỏ chạy đàn heo rượt theo cắn Cô đến chết, khi Cô tỉnh dậy thấy mình trong một biển lửa sức nóng kinh người Cô kiếp hoảng la ré bị lửa thiêu đốt bao lần chết đi bao lần sống lại.

Cô không biết là cô bị lửa đốt chết đi sống lại bao nhiêu lần, lần nào sống lại thời thấy lửa thiêu đốt hành hình đau đớn, bỗng Cô nhớ đến câu Kinh, Thơ trong Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời mà cô thường nghe bên nhà kế bên, thời kỳ diệu thay mình Cô đang bị lửa thiêu đốt, bỗng không còn thấy nóng nữa Cô liền đọc lại mấy câu thơ mà Cô đã thuộc lòng cô thấy trong mình mát lạnh như có một luồng sinh khí che chở cho Cô, sự nhiệm mầu kỳ lạ nầy Linh Hồn Cô sực tỉnh, Cô càng niệm đọc nhiều hơn Cô đi trong biển lửa nhưng không hề hấn gì cả. Cô đến bên những người bị lửa thiêu đốt la hét đau đớn giãy dụa cô đọc Kinh, Thơ Văn Hóa Cội Nguồn hầu cứu họ nhưng nào có ai nghe thấy gì đâu bị lửa thiêu cháy ra tro. Cô đang tìm đường đi ra khỏi biển lửa bỗng Cô nghe có tiếng người nói. Con Ma nầy không sợ lửa bắt trói lại đưa đến ngục khác.

Cô nhìn thấy hai con quỉ bận áo chống lửa đi đến bắt Cô. Cô hoảng quá bỏ chạy hai con quỉ rượt theo.

Chúng quăng ra sợi dây trói Cô lại. Dẫn Cô đến một nơi phải nói là kinh hoàng lũ quỉ cột những Linh Hồn vào cột đồng rồi mổ ruột moi gan vô cùng thê thảm Cô Thạo không dám nhìn chỉ nghe tiếng la ré hãi hùng.

Hai con quỉ trói chặt Cô vào cây cột đồng rồi bỏ đi, không bao lâu có hai con quỉ khác tới cầm dao đến nhìn Cô một hồi rồi nói ở cõi trần gian ngươi chuyên môn làm ác hại không biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa cha con chồng vợ ly tán có người phải bỏ mạng vì nợ nần chủ nợ xiết nhà xiết cửa. Phải ra sống nơi đầu đường xó chợ. Tuy ngươi có đi chùa nhưng cầu toàn là chuyện may mắn để ngươi hành ác. Phật, Thánh, nào phù hộ cho những người hành ác như thế, theo luật phải xử tội, ngươi đáng mổ bụng moi gan.

Hai con quỉ nói xong liền cần dao rạch bụng Linh Hồn Cô. Cô liền nhớ đến kinh thơ, hai con quỉ rạch bụng mãi không được, chúng tức quá chém tới tấp vào Linh Hồn Cô, nhưng đức xong thời liền lại hai con quỉ vô cùng kinh hãi la lớn con ma nầy có phép. Chúng không hiểu Cô Thạo đọc những gì mà thần thông như vậy hai con quỉ vô cùng kinh hãi liền bỏ chạy biến mất.

Cô Thạo tiếp tục tưởng nghĩ đến kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn dây cột trói Cô tự đứt, không bao lâu Cô liền thấy cảnh giới màu xanh xuất hiện Cô vội bước vào đó thời không còn biết gì nữa đến khi tỉnh dậy thấy mình đang ở thị trấn An Lãnh Khu Phố 3. Cô liền trở về nhà thăm Cha Mẹ. Cô thấy nhà đang có giỗ cũng khá đông người, Cô không biết là Giỗ ai khi đến nơi mới hay là ngày kị cơm cho Cô. Cô ngạc nhiên mình mới chết đây mà đã một năm rồi sao?

Cô bước vào nhà không ai nhìn thấy Cô, kể cả Cha Mẹ của Cô. Cô chào hỏi bà con, cũng như Cha Mẹ của Cô những thân không một ai hay biết chi cả. Cô cảm thấy kỳ lạ còn đang hoang mang sao mình nói không ai nghe, hầu như người nhà không thấy mình. Đang còn ngơ ngác thời Cô nhìn thấy Ông Bà nội của Cô từ ngoài cửa bước vào. Cô mừng quá chạy ra nắm lấy tay Ông Nội Bà Nội.

Ông Nội nói. Ông hay tin con qua đời Ông Bà liền đến bệnh viện tìm mãi không thấy Linh Hồn con đâu hết, con đi đâu vậy. Cô Thạo liền kể cho Ông Nội Bà Nội nghe, Ông Bà Nội nghe xong nói con bị sa đọa xuống địa phủ sao? Cô Thạo nói con không biết đó có phải là địa phủ không, nhưng vô cùng khủng khiếp rùng rợn.

Ông Bà Nội Cô Thạo nói, Ông Bà tuy có nghe nhiều Hồn Ma nói có Địa Phủ nhưng Ông Nội chưa đến đó bao giờ. Cô Thạo nói nơi địa phủ khủng khiếp lắm Ông Bà Nội. Trong khi Ông Bà Cháu nói chuyện thời thấy mấy Linh Hồn tới nữa Ông Bà Nội giới thiệu đây là Bà Tổ Cô, đây là Bà Tổ Tằng, đây là Bà Cố Tổ, Cô Thạo quỳ lạy ra mắt cháu là Thạo.

Cô Thạo nói bữa nay là ngày kị cơm giáp năm của con Mời Bà Tổ Tằng, Bà Tổ Cô, Bà Cố Tổ Ông Nội Bà Nội dùng cơm. Cha, Mẹ Cô Thạo cũng như bà con, cô, bác, gì, cậu, mợ, cháu, khá đông nhưng không ai nhìn thấy Bà Tổ Tằng, Bà Tổ Cô, Bà Cố Tổ, Ông Nội, Bà Nội cô Thảo cả. Quả là Âm-Dương cách trở tuy ở sát bên nhau. Cô nhìn thấy người thân, nhưng không bao giờ người thân nhìn thấy Cô, Cô Thạo không hiểu vì sao lại như vậy.

Bà Tổ Tằng như hiểu ý Thạo muốn nói gì, bằng nói người dương gian mắt thường không nhìn thấy người Âm cảnh đâu. Kẻ Dương Gian người Âm Cảnh Con hai cảnh giới khác nhau Âm- Dương cách trở không thể tiếp xúc hay nói chuyện với nhau được.

Cô Thạo hỏi thưa Tổ Tằng không lẽ Ông Bà nhiều đời dòng họ nhà mình chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Bà Tổ Tằng nói đông lắm cháu ạ nhưng không biết lưu lạc đến phương nào. Nghe đâu có số Ông Bà của con siêu sanh về non Tiên Cực Lạc. Có nhiều Ông Bà cao đời của con đầu thai trở lại làm người trần gian.

Bà Tổ Tằng nhìn Thạo rồi nói con có biết Tổ Tằng ở cõi Âm bao lâu rồi không? Thạo nói dạ con không biết, Bà Tổ Cô nói Tổ Tằng ở Âm cảnh hơn năm trăm năm rồi đấy nhưng vẫn chưa được đầu thai.

Bà Tổ Tằng nhìn Thạo rồi nói đáng lý con thọ đến 75 tuổi mới hết số, nhưng vì con hành ác lại không tu nhân tích đức. Phước Đức hết tai họa kéo đến thình lình lại không có Phật, Trời che chở nên đã chết oan chưa tới số chết.

Bà Tổ Tằng lại hỏi nghe nói con bị lưu lạc xuống Địa Phủ có thật không? Thạo nghe Bà Tổ Tằng hỏi liền kể lại tất cả đầu đuôi không bỏ sót một chi tiết nào. Bà Tổ Tằng nghe xong mừng rỡ nói Văn Hóa Cội Nguồn có oai Thần như thế sao? Nếu vậy thời đến nơi đền thờ để nghe.

Xong bữa kị cơm Ông Bà Tổ Tằng, Ông Bà cao đời Bà Tổ Cô, Ông Nội Bà Nội trở về nơi ở của mình chính là nơi Mồ Mả, từ đó thường đến nơi đền thờ nghe Kinh, Thơ Văn Hóa Cội Nguồn. Không bao lâu thời được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc.

Nói về Linh Hồn Cô Thạo nhờ Tổ Tằng chỉ cho cách để gặp Cha Mẹ. Cô chờ cho Cha Mẹ đi vào giấc ngủ Cô liền làm phép để cho Cha Mẹ gặp Cô.

Nói về Ông Bà Mẹo trong người hơi mệt ngủ thiếp đi trong lúc mơ màng thấy được Thạo mừng quá con còn sống sao. Thạo nói Linh Hồn con làm gì mà chết, chết chỉ là cái xác phàm mà thôi. Cô kể lại cho Cha Mẹ nghe chuyện Cô sa đọa xuống Âm Phủ bị quả báo cũng như vào Hỏa Ngục thiêu đốt khủng khiếp. Cô khuyên Cha Mẹ nên làm lành, trần gian chỉ là cõi tạm. Giàu có đến đâu, chết không mang theo được gì chỉ hai bàn tay trắng. Hành ác nhất định sa đọa xuống các cõi Âm Ti, con may nhờ thuộc Kinh, Thơ Văn Hóa Cội Nguồn mới thoát ra khỏi Địa Ngục. Cha Mẹ nên theo Cư Sĩ Độ tu hành tụng đọc Văn Hóa Cội Nguồn, cúng dường tiền bạc in kinh bố thí. Nhất là tưởng nhớ Quốc Tổ, Cha Trời Mẹ Trời, Cha Lạc Long Quân, cùng Mẹ Âu Cơ. Thời nhất định Cha Mẹ được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc, chỉ có Non Tiên Cực Lạc, hay Thiên Đàng Cực Lạc mới thật sự chánh quên con người sống trên quê hương châu báu ngọc ngà an vui hạnh phúc vĩnh hằng. Cha Mẹ nhớ lời con dặn con đi đây nói xong Cô Thạo biến mất. Từ đó Cô đi đến nơi nào cũng kể cho những hồn Ma tu theo Văn Hóa Cội Nguồn.

Cho đến một hôm Cô nhìn thấy ánh sáng màu vàng hiện đến Cô biết là Cô sắp siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc Cô liền niệm Cha Trời Mẹ Trời rồi bay vào ánh sáng màu Vàng Cô liền siêu sanh về Tần Trời thứ 1 cõi trời Tứ Thiên Vương trở thành Thiên La Địa Tiên, hưởng an vui hạnh phúc vĩnh hằng.

Cha Mẹ của Cô Ông Bà Mẹo khi mãn kiếp trần cũng được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc ở dãy núi song trì, hưởng phước trời an vui hạnh phúc vĩnh hằng.
 

shopoga

✩✩

39. CON RỒNG CHÁU TIÊN​

Mấy tháng nay ngày nào Khánh cũng bận tập trung nghiên cứu lời dạy Quốc Tổ trong Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa độc tôn có một không hai trên trần thế, nền Văn Hiến Quốc Đạo thời dựng nước giữ nước. Vừa ăn cơm xong là Khánh lên phòng cặm cụi nghiền ngẫm triết lý trong Văn Hóa Cội Nguồn hầu tìm ra giải thoát sanh tử trở lại thiên đàng cực lạc, cũng như giải pháp cứu vãn tình hình đất nước đang tụt hậu kinh tế xuống cấp Đạo Đức, nhất là trước cảnh Phương Bắc Trung Cộng xâm lăng cướp biển đảo đất nước Việt Nam.

Khánh đang chăm chú nghiên cứu thời nghe tiếng chân đi nhẹ nhàng vào phòng một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên.

Nầy anh hai;

Bữa nay em học bài Con Rồng Cháu Tiên, nhưng Cô chưa giảng nên em không hiểu. Có phải loài Rồng đẻ ra Dân Tộc mình phải không anh? Khánh nghe Hòa hỏi thế liền cười nói em Hòa nghe ai nói vậy.

Hòa nhìn Khánh rồi nói không ai nói cho em nghe cả em tự nghĩ ra không phải sao. Dân Tộc mình là con Rồng cháu Tiên, thời Rồng Phụng đẻ ra Dân Tộc mình chỉ có vậy thôi, em nghĩ hơi lạ Rồng, Phụng làm sao đẻ ra người được nên em mới hỏi.

Khánh nói chuyện nầy dài dòng lắm để bữa khác anh giảng cho nghe.

Hòa lấy làm giận dỗi anh không giảng thời thôi vậy, nhìn cái mặt chụ ụ của Hòa. Khánh cũng phải phì cười thôi đừng giận nữa để anh giảng cho nghe.

Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm Cha Trời, Mẹ Trời xuất hiện trên dãy núi Long Hoa hình chữ S chính là đất nước Việt Nam, bao gồm cả Lào, Campuchia bây giờ. Sinh con đẻ cái nơi đây tức là sinh ra Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em. Từ Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em sanh con đẻ cháu khắp cùng thế giới lưu truyền nòi giống đến tận bây giờ.

Cha Mẹ Trời sanh ra con người động vật cấp cao xác thân tiểu thiên vũ trụ, nhưng linh hồn con người là do Linh Hồn Chúa Tể Thần Cầm, Chúa Tể Thần Thú, Chúa Tể Thần Bò Sát đầu thai. Chúa Tể Loài Rồng loài Phụng đầu thai trước nhất, đứng đầu muôn loài vạn vật, trở thành anh cả chị cả những người con lớn của Cha Trời Mẹ Trời. uy quyền, vẻ đẹp sức mạnh hơn hẳn tất cả những con Trời còn lại.

Nói đến xác thân con người là xác thân tiểu thiên vũ trụ. Xương cốt trụ cột con người, hay còn gọi là xương sống hình chữ S cốt Rồng.

Thịt da con người là Tinh Hoa Khí Hóa vũ trụ, hiện tướng con người là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Tiên. Như vậy Cốt Rồng là nói xương cốt con người hình Rồng. Cốt Tiên là nói thể tướng vẻ đẹp con người 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.

Cha Trời, Mẹ Trời là sự hiện thân của Tổ Tiên Tạo Hóa Cốt Rồng, Cốt Tiên. Sanh đẻ ra nhân loại Ông Bà Tổ Tổ Tổ con giống Cha Mẹ Cốt Rồng, Cốt Tiên. Ông Bà Tổ Tổ Tổ sanh con đẻ cháu, con cháu đều là Cốt Rồng, Cốt Tiên. Nên nói nhân loại con người là con Rồng cháu Tiên con cái Cha Trời Mẹ Trời cháu của Đức Tổ Tiên Tạo Hóa.

Lại nữa Cha Trời có tên là Long Hoa Cửu Huyền. Mẹ Trời là Tiên Cơ Địa Mẫu. Khi sanh nhân loại con người Cha Trời lấy tên là Lạc Long Quân. Mẹ Trời lấy tên là Tiên Cơ Địa Mẫu Âu Cơ. Nên nhân loại con người là con cháu của hai Đấng Tiên, Rồng, Cha Trời Lạc Long Quân và Tiên Cơ Địa Mẫu Âu Cơ. Vì do lạc Cội lạc Nguồn nên nhân loại con người không nhận ra được Nguồn Cội của chính mình. Mới nghĩ là do loài Rồng loài Phụng đẻ ra.

Như vậy không loài Phụng loài Rồng nào sinh ra con người mà chỉ có Linh Hồn loài Rồng loài Phụng đầu thai làm con người trở thành Linh Hồn con người. Vì Linh Hồn loài Rồng loài Phụng đầu thai làm người trước nhất, Nên khi lên ngôi Thiên Tử, thường mặc áo Long Bào, Hoàng Hậu mặc áo Phụng Bào đứng đầu trăm họ cũng như muôn loài vạn vật, uy quyền nhất trong muôn loài vạn vật.

En Hòa nên biết Linh Hồn luôn luôn tiến hóa ý thức. từ ý thức mê tiến hóa lên ý thức giác ngộ. Từ tri thức Phàm Phu tiến hóa lên Huệ Giác thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Những Linh Hồn từ phàm phu tiến hóa lên Linh Hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời loài Rồng loài Phụng thường đến chầu để nghe kinh. Từ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa truyền dạy.

Nói chung nhân loại con người là Con của Lạc Long Quân, Cha Trời và Mẹ Âu Cơ Địa Mẫu. Cháu của Đức Tổ Tiên Tạo Hóa Vũ Trụ.

Chỉ có Dân Tộc Bách Việt Văn Lang, nay là Dân Tộc Việt Nam mới hiểu rõ Cội Nguồn Nhân Loại, thể Đồng Bào tất cả đều là con Rồng Cháu Tiên. Con của Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền, Lạc Long Quân. Mẹ Trời Tiên Cơ Địa Mẫu Âu Cơ. Cháu của Đức Tạo Hóa Tổ Tiên Vũ Trụ, do Quốc Tổ Vua Hùng truyền lại ở vào thời dựng nước Văn Lang.

Hòa chăm chú lắng nghe Khánh giảng về con Rồng cháu Tiên nhớ vanh vách không bỏ sót một lời nào. Hòa hỏi Anh Hai Long với Rồng có giống nhau không?

Khánh cười lên ha hả. em không biết đấy thôi Long cũng chính là Rồng. Rồng là nói theo tiếng Việt, Long là nói theo hán nôm chữ nho. Long- Rồng cũng chỉ là một.

Hòa reo lên à ra là thế em hiểu rồi.

Anh Hai em coi phim thời xưa thường thấy vua hay mặc áo thêu hoa văn Rồng có phải là Long Bào không? Hoàng Hậu hay mặc áo thêu hoa văn Phụng có phải là Phụng Bào không?

Khánh nói đúng rồi đó em.

Mặc áo màu trắng thêu Phụng Hoàng gọi là Bạch Phụng Bào.

Mặc áo màu xanh thêu Phụng Hoàng gọi là Thanh Phụng Bào.

Mặc áo màu đen thêu Phụng Hoàng gọi là Hắc Phụng Bào

Mặc áo màu đỏ thêu Phụng Hoàng gọi là Xích Huyết Phụng Bào.

Mặc áo màu vàng thêu Phụng Hoàng gọi là Phụng Hoàng Bào, Phụng Hoàng Bào đứng đầu trong năm Phụng Bào. Vì màu vàng thuộc Trung Ương hành thổ, Hành Thổ chứa Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Tây cung Hành Kim sắc trắng, Đông cung Hành Mộc sắc xanh, Bắc cung Hành Thủy sắc đen, Nam cung Hành Hỏa sắc đỏ, Trung Ương Hành Thổ sắc vàng.

Mặc áo màu trắng thêu Rồng ngũ sắc gọi là Bạch Long Bào.

Mặc áo màu xanh thêu Rồng ngũ sắc gọi là Thanh Long Bào.

Mặc áo màu đen thêu Rồng ngũ sắc gọi là Hắc Long Bào. Mặc áo màu đỏ thêu Rồng ngũ sắc gọi là Xích Huyết Long Bào.

Mặc áo màu vàng thêu Rồng ngũ sắc gọi là Hoàng Long Bào, đứng đầu trong năm Long Bào.

Mặc áo Long Bào, Phụng Bào đều là Thiên Tử, Thánh Mẫu con trời.

Rồng, Phụng là biểu tượng sức mạnh uy dũng, vẻ đẹp duyên dáng đảm đang, đứng đầu trong muôn loài vạn vật. Nên Vua thường mặc Long Bào thêu Rồng. Hoàng Hậu thường mặc Phụng Bào thêu Phụng.

Nói tóm lại:

Thể xác con người là tiểu thiên vũ trụ thu nhỏ. Cốt xương sống con người hình chữ S Cốt Rồng. Da thịt con người Tinh Hoa Khí Hóa Vũ Trụ, thân tướng con người 32 tướng tốt uy linh. 80 vẻ đẹp duyên dáng cốt Tiên. Cốt Rồng Cốt Tiên là nói lên uy linh, vẻ đẹp cốt cách con người

Linh Hồn của muôn loài vạn vật đầu thai làm người tu luyện tiến hóa lên thành Phật, Thánh, Tiên, Thần. Sống trên các Tầng Trời, Cõi Trời, cũng như non Tiên Cực Lạc.

Sau loài Rồng loài Phụng, chính là Kỳ Lân, Rùa, Hổ, Voi, Sư Tử, Đại Bàng. Thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức ra đời là thời Tứ Linh hội tụ, Long, Lân, Quy, Phụng. Hổ, Voi, Sư Tử, Trâu, Bò, Dê, Ngựa, Báo, Sói theo chầu chấn hưng thế giới địa cầu, năm châu bốn bể. Năm màu da anh em đi vào đại đồng chủ nghĩa. Con Rồng cháu Tiên vinh hiển. Việt Nam tỏa sáng khắp Đông- Tây. Môn học con Rồng cháu Tiên là vô cùng quan trọng. Em phải học thuộc lòng ghi nhớ từng câu từng chữ. Hòa nói em hiểu rồi Dân Tộc Việt Nam đứng đầu thế giới. Vì làm sáng tỏ được Cội Nguồn nhân loại con người con Rồng cháu Tiên.
 

shopoga

✩✩

40. ĐỨC TRỊ QUỐC​

Cách đây mấy nghìn năm sau thời dựng nước. Đến đời Vua Hùng Vương thứ 14 thời thượng Hùng Vương. Vua, vương, Quan thương Dân như con đỏ hết mực chăm lo cho cuộc sống. Quân, Dân như cá với nước, nhất là Vương, Quan, Tướng Lĩnh coi nhau như anh em ruột thịt một nhà, trong triều luôn trên thuận dưới hòa. Xã hội giàu mạnh trong tình thương lá lành đùm bọc lá rách.

Nói đến thời dựng nước Văn Lang nếu có học sử ai cũng biết nước Văn Lang có nền Văn Minh lúa nước, tài nguyên giàu có chẳng thiếu vật chi, Sơn hào hải vị, vàng, bạc ngọc ngà châu báu nhiều không kể xiết. Vì sự giàu có ấy biết bao những tên tham lam hung thần ác quỉ ngoại bang chúng luôn dòm ngó nước Văn Lang nhưng không làm gì được vì nước Văn Lang có nền Quốc Đạo Tiên Rồng rất mạnh. Nhất hô bá ứng triệu người như một, chỉ có bọn giặc cướp thổ phỉ là ngông cuồng xâm lấn biên cương cướp bóc. những tên trộm cướp Thổ Phỉ nổi dậy ở biên giới làm hại Dân Lành. Như giặc, Hồ Quảng, Hồ Xương, giặc Mũ Đỏ.

Nơi biên giới Văn Lang Bắc Tây Châu núi rừng hiểm trở thường có giặc Thổ Phỉ, giặc Hồ Quảng, Hồ Xương nổi lên quấy phá biên cương Dân chúng khốn khổ. Thế lực của giặc rất mạnh Bắc Tây Châu không làm gì được chúng.

Hùng Linh Lang là Hùng Vương đời thứ 14 thượng triều nói với các Vương, Quan, Tướng Lĩnh rằng. Từ khi Quốc Tổ khai dựng lên nước Văn Lang đến nay trải qua 14 đời, đời nào cũng giữ yên bờ cõi Độc Lập Tự Do thái bình an lạc, đến đời Trẩm thời có giặc Thổ Phỉ, giặc Hồ Quảng, Hồ Xương nổi lên dấy loạn biên cương làm hại dân lành, trong triều không thiếu nhân tài nhưng biết chọn ai. Các Vương Quan liền bàn thảo cuối cùng cũng chọn ra được một người tên là Võ Hầu Tướng Quân.

Hùng Linh Lang Quốc Vương liền sắc phong cho Võ Hầu làm Đại Tướng Quân thống lãnh 5 vạn quân binh mã tiến thẳng đến vùng Tây Bắc Văn Lang đánh giặc Thổ Phỉ, giặc Hồ Quảng, giặc Hồ Xương.

Võ Hầu tướng Quân, dẫn quân đi đến đâu, thời thấy dân chúng kéo ra dâng bò, heo, gà, vịt đồ ăn thức uống hầu góp công góp sức bảo vệ quê hương. Trai tráng giỏi võ nghệ tự nguyện nhập quân binh lên đến 5 vạn khí thế hùng mạnh. Quân binh vượt ngày đêm không bao lâu thời tới Bắc Tây Châu.

Quân Thổ Phỉ nghe quân triều đình kéo đến liền vơ vét của cải dân chúng như lúa gạo, ngô, khoai, sắn, heo, gà, trâu, dê, bò, vịt, đốt phá nhà cửa rồi rút qua bên kia biên giới trấn thủ. Võ Hầu tướng quân đem quân tới nơi thời thấy làng mạc tan tành xơ xác tiêu điều, dân chúng khóc than ức nghẹn, Võ Hầu ra lệnh hạ doanh trại bàn kế sách chống quân Thổ Phỉ. Trong lúc đang bàn thời có quân binh vào báo. Thưa Đại Tướng Quân có hai người xưng là ẩn sĩ tu ở núi Mãn Tây xin gặp.

Võ Hầu Đại Tướng Quân cho mời vào. Nhìn thấy hai vị đạo sĩ thời biết là người có tài lấy làm mừng lắm chấp tay thi lễ nói Võ Hầu tôi hân hạnh được tiếp đón hai vị cao nhân xin cho biết tên để tiện bề xưng hô. Hai Đạo Sĩ thấy Võ Hầu tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt. lại biết lấy Đức Nhân tiếp đãi quả là vị tướng tài đất nước Văn Lang. Hai Đạo Sĩ đáp lễ nói khắp đất nước Văn Lang không ai là không biết Vua Hùng thời nào cũng lấy Đức trị Quốc, tôn thờ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp cả nghìn năm mà đất nước vẫn hùng mạnh Bần Đạo tuy tu trên núi nhưng vẫn là con Dân nước Văn Lang, nên phải tự có trách nhiệm bổn phận góp công góp sức bảo vệ non sông đất nước. Người áo trắng nói Bần Đạo tên là Tô Pha, người áo xanh nói Bần Đạo tên là Đồng Lân hai chúng tôi đến đây trợ giúp Tướng Quân một tay tiêu diệt giặc Thổ Phỉ biên giới góp chút công cho đất nước, trả bốn ơn lớn ở đời.

Võ Hầu lấy làm mừng lắm phong cho Tô Pha hữu tướng quân. Phong cho Đồng Lân Tả tướng quân, cả hai thống lãnh quân binh Tả, Hữu xuất trận. Quân Văn Lang vượt qua biên giới thời bị quân Thổ Phỉ chận đánh ngay chân đèo. Tên đầu đảng của Thổ Phỉ tên là Sát La lợi dụng địa thế hiểm trở lại ỷ mình có phép nên không sợ quân Văn Lang. Quân Văn Lang tuy tình thế bất lợi nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm khí thế hào hùng không rối loạn dù trong hoàn cảnh nào còn hơi thở là tiến lên tiêu diệt quân thù. Trận chiến xảy ra khốc liệt quân Văn Lang dần dần chiếm ưu thế. La Sát hét lên một tiếng niệm chú hóa phép tức thời cuồng phong nổi dậy kinh hồn cát bay đá chạy cây cối ngã đổ ầm ầm quân Văn Lang kinh hãi.

Tô Pha bên hữu, Đồng Lân bên tả đồng chỉ kiếm lên không niệm chú tức thời cuồng phong bão tố tan biến. La Sát thấy phép bị phá tức giận phi thân bay đến chém Tô Pha, Đồng Lân kiếm qua đao lại vang đội ầm ầm. Võ Hầu Tướng Quân phất cờ thét lớn con cháu Tiên Rồng tiến lên, tiến lên

Thế là quân Văn Lang như nước vỡ bờ tràn tới chém quân Thổ Phỉ như chém chuối.

Về sau có thơ rằng;

Vì Dân vì nước tiến lên

Đánh cho giặc cướp khiếp kinh hãi hùng

Lẫy lừng con cháu Tiên Rồng

Xông pha trận địa kể gì xác thân

Thế như lấp biển dời sông

Ầm ầm gươm giáo vung lên diệt thù

Thét gào dậy núi vang rền

Giặc thù khiếp vía kinh hồn khiếp kinh

Thổ Phỉ la liệt ngã lăn

Tàn đời lũ giặc xâm lăng tàn đời

La Sát tướng giặc rã rời

Trúng liền một chưởng lộn phèo xẩy xâm

Bị thêm một kiếm Đồng Lân

Thế là toi mạng làm phân núi rừng

Thổ Phỉ xóa sổ không còn

Trả lại cuộc sống yên bình cho dân

Tu là cứu nước cứu non

Phải đâu chỉ biết bản thân của mình

Danh thơm Đạo Sĩ vang lừng

Khiếp kinh lũ giặc rạng ngời tánh danh

Tiêu diệt xong quân Thổ Phỉ Võ Hầu Tướng Quân thống lãnh đại binh tiến về hướng đông dọc theo biên giới, tiến đánh quân Hồ Quảng. Quân Hồ Quảng vô cùng hùng mạnh có hơn 5 vạn phần đông là yêu tinh quỉ quái lại thêm địa bàn Quân Hồ trú ẩn vô cùng hiểm trở phải phân tán nhiều cánh quân mới tiến đánh được.

Quân Văn Lang tiến đánh mấy lần nhưng đều bị thất thủ tiêu hao quân binh.

Võ Hầu cùng Tô Pha, Đồng Lân vét óc tìm ra kế sách tiêu diệt quân Hồ Quảng. Thời có các vị Thần kéo đến giúp sức Võ Hầu Đại Tướng Quân lấy làm mừng rỡ bằng chia thành ba đạo quân. Hữu Quân do Hoàng Lạc, Tô Pha lãnh đạo 2 vạn quân tiến đánh cánh Tả quân giặc. Tả Quân do Đô Hầu, Đồng Lân lãnh đạo 2 vạn quân tiến đánh cánh Hữu quân giặc. Trung Lộ do Võ Hầu Đại Tướng Quân cùng các vị Thần tiên đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Quân Hồ Quảng.

Nói về Quân Hồ Quảng thắng liên tiếp mấy trận coi thường Quân Văn Lang. Nghĩ Quân Văn Lang chỉ có vậy thôi chúng nhìn thấy từ xa cánh Tả quân Văn Lang xuất hiện một đạo quân tiến đánh vào cánh Hữu của chúng. Tướng Lĩnh cánh Hữu quân Quân Hồ Quảng là Hồ Thủ một con Cáo thành tinh võ nghệ cao cường tự tin là nuốt sạch quân Văn Lang. Khi quân Văn Lang tiến vào lãnh địa của chúng.

Cánh hữu Quân Văn Lang do Hoàng Lạc, Tô Pha thống lĩnh quân binh tiến đánh vào cánh Tả của Quân Hồ Quảng. Trấn thủ cánh Tả Quân Hồ Quảng là Độc Yêu Mãng Xà Tinh. Độc Yêu Xà Tinh sai Sát Thủ Cóc Tinh dẫn một vạn lâu la nghinh chiến. Tô Pha phi ngựa tới hét lớn lũ giặc Hồ Quảng các người là lũ yêu tinh quỷ dữ làm hại Dân chúng Văn Lang coi thường mạng sống con người Ta đã xuống núi thời lũ yêu tinh quỷ dữ các ngươi bỏ mạng nói xong Tô Pha phi ngựa tới chém Sát Thủ Cóc Tinh. Sát Thủ Cóc Tinh múa đao chống trả Quân Hồ hò hét, Quân Văn Lang đánh trống dọng chiêng, rền trời rền đất. Hoàng Lạc nào thua kém phóng ngựa thúc quân lao tới chém quân hồ, thời một tiếng hét như sấm nổ có Độc Yêu ta đây tức thời một lằng chớp chém tới. Hoàng Lạc tướng quân vốn trời cho sức mạnh phi thường đường thương nhanh như chớp chống trả ầm ầm đùng đùng kinh thiên động địa, hai bên đánh nhau khói bụi mịt mù. Độc Yêu biết mình đánh không lại bằng thổi ra một luồng yêu khí. Hoàng Lạc rút ra một vật chiếu vào mặt Độc Yêu, Độc Yêu ngã nhào Hoàng Lạc phi tới đâm một thương chết tốt hiện nguyên hình là con trăn khổng lồ.

Cùng trong thời điểm ấy một tiếng quát như sấm nổi lên Sát Thủ Cóc Tinh nộp mạng tức thời trên không trung một đạo kiếm quang chém xuống Sát Thủ tránh không kịp bị kiếm quang chém bay đầu hiện nguyên hình là con Cóc lớn. Quân Văn Lang thắng thế ào ào xông tới quét sạch Quân Hồ Quảng.

Sau có thơ rằng:

Dân Tộc Bách Việt Văn Lang,

Dân Tộc Thần Thánh thế gian ai bì

Phải đâu Dân Tộc tầm thường

Ngông cuồng xâm lấn hết đời mạng vong

Đã vào đất nước Văn Lang

Coi như bỏ mạng tiêu tan xác hồn

Văn Lang Dân Tộc Tiên Rồng

Con Trời há dễ đụng vào mà mong

Đụng vào thịt nát xương tan

Làm phân cây cỏ hết mong ngày về

Khiếp hồn khiếp vía kinh hồn

Thây phơi chật đất chẳng còn bụi tro

Nói về cánh Tả quân Văn Lang do Đô Hầu, Đồng Lân thống lĩnh hai vạn quân binh ào ào xông tới khí thế như chẻ tre chém quân Hồ Quảng như chém chuối. Tướng Quân Hồ là Hồ Thủ múa đao chém vào quân Văn Lang như mưa sa bão táp. Đô Hầu phóng ngựa xông tới chận đánh Hồ Thủ hai bên giao chiến khốc liệt. Đô Hầu nhờ học được võ công cao cường thanh trường đao như rồng bay phụng múa đánh cho Hồ Thủ tối tăm mặt mày. Hồ Thủ biết mình đánh không lại liền phun ra một vật sáng hầu giết chết Đô Hầu, cũng may lúc ấy trên hư không một con đại Bàng bay xuống nuốt mất. Đô Hầu không bỏ lỡ cơ hội thúc ngựa lao tới vớt cho một trường đao Hồ Thủ hồn lìa khỏi xác hiện nguyên hình là con Beo to lớn.

Nói về Đồng Lân biết khó đánh lại Thiên Thủ con Rết thành Tinh bằng quăng lên không trung một sợi giây hô biến tức thời sợi dây tỏa hào quang bay xuống trói Thiên Thủ lại. Nhanh như chớp Đồng Lân chém cho một kiếm Thiên Thủ bỏ mạng rồi đời hiện nguyên hình là một con Rết to lớn. Quân Văn Lang thắng thế ào ào xông tới nuốt sạch quân Hồ.

Về sau có thơ rằng;

Nước Văn Lang xưa nay có chủ

Giặc Hồ kia mơ ngủ xâm lăng

Tưởng rằng Bách Việt dễ ăn

Nào hay bỏ mạng thây phơi khắp cùng

Một Dân Tộc Tiên Rồng bất khuất

Lòng hiếu trung cáo vút trời mây

Vì non vì nước chung tay

Triệu người như một bủa vây khắp cùng

Giặc Hồ bỏ mạng tiêu đời

Xâm lăng Bách Việt chẳng còn một tên

Đây nói về Võ Hầu Đại Tướng Quân thống lãnh đại binh đánh thẳng vào trung tâm đầu não giặc Hồ. Gặp phải một trận cuồng phong quân Văn Lang tốp đầu ngựa người bay bổng lên không khiếp hồn khiếp vía. Thần Gió ở trên mây thấy thế niệm chú hóa giải tức thời trận cuồng phong biến mất. Yêu Vương Hồ Đại Tiên. Thấy phép mình bị phá liền hóa ra phép khác làm cho trời đất tối mù tối mịt tiếng Hổ Báo, Sư Tử, gầm rung chuyển núi rừng quân Văn Lang ngựa người hỗn loạn. Thần Ánh Sáng ở trên không thấy thế quăng lên không trung một vật hào quang tỏa sáng phá tan đi bóng tối u minh. Tức thời trước mặt quân Văn Lang xuất hiện một người thân hình to lớn mình người đầu Cáo mình Hổ, cao gấp ba người thường chính là Yêu Vương Hồ Đại Tiên. Con Cáo Chúa tu luyện nghìn năm thành người, nhe nanh khè ra lửa như muốn đốt sạch quân Văn Lang. Võ Hầu dương cung bắn một phát trúng ngay đầu Hồ Đại Tiên nhưng chẳng hề hấn gì chỉ làm Hồ Đại Tiên tức giận. phun lửa đỏ trời thiêu đốt quân Văn Lang. Võ Hầu lấy làm kinh hãi chưa biết phải làm sao. Ở trên không trung Thần Mưa thấy thế liền hóa phép hóa ra một trận mưa dập tắt biển lửa.

Hồ Đại Tiên càng tức giận hóa bàn tay thành bàn tay khổng lồ chụp một cái là toi mạng cả chục người trước tình thế nguy cơ bất lợi cho quân Văn Lang. Các Thần đồng loạt ra tay Thần Gió, Thần Mây, Thần Ánh Sáng, Thần Mưa, Thần Núi, mỗi Thần một phía đồng loạt tấn công Hồ Đại Tiên. Không bỏ lỡ cơ hội Võ Hầu phất cờ ra lịnh quân binh ào ào xông tới chém xối xả vào Quân Hồ Quảng như ăn gỏi húp cháo thây ngã như rạ. Năm vị Thần cũng tiêu diệt được Hồ Đại Tiên. Hồ Tiên chết hiện nguyên hình là con Cáo to lớn như con trâu mộng.

Thơ rằng;

Yêu Tinh gặp phải Tiên Rồng

Coi như chấm hết xong đời yêu tinh

Uổng công tu luyện nghìn năm

Chỉ vì tham muốn núi sông của người

Gặp ai không gặp con trời

Rền vang khí phách hào hùng dậy non

Giáo gươm cung kiếm rền vang

Ngựa người tràn ngập hò reo dậy trời

Quân Hồ lớp lớp đi đời

Thi nhau bỏ mạng sa trường phơi thây

Văn Lang đâu phải dễ chơi

Ra đi thời có hết mong ngày về

Nói về quân Văn Lang quét sạch quân Thổ Phỉ cũng như Quân Hồ Quảng. Đem lại sự bình yên cho bờ cõi biên giới Văn Lang.

Võ Hầu khao thưởng quân binh mấy ngày cũng như thay mặt Quốc Vương cảm tạ các vị Thần đến giúp nguyện về triều tâu lên cho Quốc Vương Bệ Hạ biết. Hai vị Đạo Sĩ Tô Pha, Đồng Lân cũng từ biệt Võ Hầu gửi lời thăm hỏi đến Quốc Vương Bệ Hạ. Trên đường thu quân trở về Kinh Đô dân chúng Bách Việt Văn Lang hai bên đường hò reo ca ngợi. Khi ấy có một Ông Lão từ trong dân chúng bước ra trông có vẻ Tiên Phong Đạo Cốt đến trước ngựa Võ Hầu chấp tay thi lễ nói tướng quân là người anh dũng tài năng xuất chúng chưa đầy hai tháng mà đánh tan quân Thổ Phỉ cũng như quân Hồ Quảng. Trong thiên hạ được mấy người như vậy.

Võ Hầu xuống ngựa thi lễ nói thưa Lão Bá Võ Hầu tôi không tài cán chi đâu. Mà do lòng Dân tràn đầy trách nhiệm, bổn phận, người nào cũng yêu nước tận Trung tận Hiếu với non sông ai nấy cũng hết lòng bảo vệ những gì mà Cha Ông để lại. Cũng như cái Đức Quốc Vương Bệ Hạ quá lớn yêu Dân như con của mình. Nên Võ Hầu tôi đi đến đâu cũng được Dân chúng ủng hộ không những về vật chất lẫn tinh thần, mà con xung phong đi đánh giặc. Nên tôi mới đánh đâu thắng đó. Tóm lại là do Đức thương Dân của Bệ Hạ, lòng Trung Hiếu trách nhiệm bổn phận của người dân, dễ nghìn lần không dân cũng chịu, khó nghìn lần dân liệu cũng xong,

Ông Lão nghe xong liền khen rằng, đúng là bậc hiền tài hiểu rõ đâu là cái gốc làm nên thắng lợi. Nhờ đó mà Đức Nhân tỏa sáng. Hiểu rõ cái Đức trị Quốc của Vua, thấu đạt nội lực sức mạnh của toàn Dân, thắng không kêu bại không không nản lúc nào cũng bình thản trụ vững nơi Nhân Nghĩa, Đức Tài phân minh. Tương lai của Võ Hầu Tướng Quân không sao lường trước được nói xong Ông Lão lẫn vào Dân chúng không ai nhìn thấy Ông Lão ấy nữa. Câu chuyện Võ Hầu cùng Ông Lão trao đổi được Dân chúng ca tụng đến tận tai Hùng Linh Lang Quốc Vương, cùng các Quan văn, võ. Có người cho rằng Võ Hầu là người khiêm cung nên mới nói những câu như vậy, có người lại cho rằng Võ Hầu khéo nịnh biết lấy lòng nhân dân lấy lòng Quốc Vương. Hùng Linh Lang nghe các quan bàn tính về Võ Hầu như vậy bằng nói mấy bữa nữa thời Võ Hầu Tướng Quân về đến nơi. Mọi việc sẽ được sáng tỏ. Không nên bàn tính đánh giá sai sự thật khi chưa tai nghe mắt thấy.

Võ Hầu trở về kinh đô vang dội chiến công, Dân chúng kinh đô ca ngợi không hết lời. Sáng hôm sau vào chầu Quốc Vương Bệ Hạ. Bá quan văn võ chào đón Võ Hầu như chào đón một người hùng Dân Tộc. Võ Hầu dâng sớ tâu lên những người có công, cũng như dâng lên chiến lợi phẩm vàng, bạc, ngọc ngà châu báu. đã lấy được từ quân Thổ Phỉ cũng như quân Hồ Quảng nhiều vô số nguyên vẹn không mất dù chỉ là một lượng.

Hùng Linh Lang Quốc Vương, nhìn Võ Hầu rồi khen rằng Võ Hầu tướng quân tuy tuổi còn trẻ, nhưng tài giỏi cơ trí hơn người, ít ai sánh kịp, làm khiếp hồn những tên có mưu đồ xâm lược. Chỉ có 5 vạn quân mà dẹp yên bờ cõi. Thu nhiều chiến lợi phẩm về cho đất nước. Phải nói là kỳ tài vài trăm năm trở lại đây không ai hơn được tướng quân.

Võ Hầu nghe Quốc Vương Bệ Hạ khen như vậy liền quỳ xuống thưa.

Muôn tâu Bệ Hạ. Hạ Thần không phải thật sự tài giỏi như Bệ Hạ khen đâu.

Nếu Bệ Hạ không có lòng thương Dân cũng như xem thường hiền tài, coi hiền tài chỉ là tôi tớ. Chỉ biết lo cho bản thân cho ngai vàng của mình, thời nhất định Dân chúng sẽ không ủng hộ Hạ Thần chống giặc biên giới, người tài lẩn tránh lấy đâu ra sức mạnh đánh bại quân giặc nhanh chóng dễ dàng. Sự thành công thắng lợi của Hạ Thần trăm đều thuận lợi.

Là do cái Đức của Quốc Vương Bệ Hạ quá lớn. Lòng Dân yêu mến Quốc Vương Bệ Hạ như Cha hết lòng vì Bệ Hạ. Nên Thần dẫn quân đến đâu Dân chúng ủng hộ đến đó. Không chỉ cống hiến lương thực mà còn cống hiến cả sinh mạng theo quân binh đánh giặc lên đến năm vạn người. Lại được các cao nhân Đạo Sĩ. Các vị Thần cũng đến tham gia đánh giặc. Dù cho Bệ Hạ có sai một người khác đi nữa cũng sẽ đem lại chiến thắng vẻ vang.

Bệ Hạ luôn lấy Đạo Đức làm đầu nhất là giáo dục về truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, cũng như tự tôn Dân Tộc tự hào. Nên mỗi người Dân Bách Việt Văn Lang phải có trách nhiệm bổn phận đối với non sông đất nước.

Nói tóm lại: Đức Bệ Hạ càng lớn thời sự đem lại chiến thắng mọi mặt trong nước càng cao, kể cả chống quân xâm lược. Đức Bệ Hạ càng xuống thấp trở thành hôn quân, dù cho Hạ Thần có tài trùm thiên hạ cũng dẫn đến thất bại. Chữ tài của Thần đi đôi với chữ tai mà thôi. Vì lòng Dân đã mất. Gia tài sản lớn nhất của Bệ Hạ. Chính là lòng Dân.

Cả triều Thần nghe Võ Hầu phân giải như vậy mới hiểu ra một điều. Đạo làm Vua chính là hiển lộ cái Đức. Trọng dụng cái Tài. Coi Nhân Tài như sinh mạng chính mình. Vị Vua hết mực tôn thờ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, thời chính là Minh Quân. Còn những ai ganh tị cái Tài hiển lộ chủ nghĩa cá nhân, trù dập nhân Tài, đi đến độc tài độc trị hầu hết là Hôn Quân Vô Đạo. Làm tướng mà kiêu ngạo không rõ cái gốc cơ bản của sự thành công chỉ là tướng võ phu khó mà đạt đến đỉnh cao được.

Nhìn số lượng vàng bạc ngọc ngà châu báu quá lớn mà không đánh động được lòng tham của Võ Hầu. Hùng Linh Lang Quốc Vương thở dài nói, số vàng bạc châu báu kia đối với Tướng Quân Võ Hầu nó chỉ là vật vô tri. Châu báu của Võ Hầu tướng quân là lòng yêu nước thương dân, thứ quý nhất của Võ Hầu tướng quân là lòng Trung Hiếu, Nhân nghĩa. Nơi Võ Hầu tướng quân quan tâm là lòng kiên định đặt chữ tín lên hàng đầu. Ta không biết phong cho tướng quân chức gì ngoài chức Võ Vương Tổng Trì nền Quốc Đạo. Tướng quân là Bụt, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chốn nhân gian.

Đúng như những gì Ông Lão nói Võ Hầu Tướng Quân về sau lên làm Võ Vương danh tiếng lừng lẫy thiên hạ.
 

shopoga

✩✩

41. LÀNG NGHỀ ĐÔNG DU​

Nơi ngoại ô cách thành phố không xa, nói đến Làng Nghề Đông Du thời xa gần ai cũng biết. Và những câu chuyện ly kỳ xa xưa của Làng Nghề đi vào lòng người truyền nhau mãi mãi.

Nơi Làng An Phú có một ngôi nhà khang trang sạch đẹp đó là nhà Ông Ba Nghị, nói đến cái tài kể chuyện thời không ai là không biết lúc nào cũng nhiều tiếng trẻ con vang lên. Ông Nội, Ông Nội hôm nay là ngày chủ nhật Ông kể chuyện cho chúng cháu nghe đi.

Ông Ba Nghị tuổi đã bảy mươi, theo như những người khác thời cũng đã già yếu, còn Ông Ba Nghị thời khỏe mạnh như trai tráng nhất là giọng nói như tiếng chuông.

Ông Ba Nghị nhìn các cháu khao khát nghe kể chuyện thời cảm thấy vui vui trong lòng Ông nói, các cháu muốn nghe Ông kể chuyện lắm phải không? Nhiều tiếng trẻ con vang lên vân dạ chúng cháu thích nghe kể chuyện lắm Ông ạ.

Ông Ba Nghị mỉm cười vuốt râu nói, hôm nay Ông kể cho các cháu nghe về Làng Nghề Đông Du.

Ngày xưa nơi ngoại ô cách thành phố không xa, có một Làng Nghề Đông Du. Các cháu biết không Làng Nghề Đông Du không chỉ có một nghề, mà có cả chục ngành nghề khác nhau cùng làm ra sản phẩm.

Ở đời người ta thường nói, ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay, mà thật vậy. Làng Nghề Đông Du không có hộ nghèo đều là khá giả cả.

Làng Nghề nổi tiếng hơn trăm năm, nhưng chưa có nghề nào giàu có lớn trở thành tỉ phú mà chỉ vào hàng khá giả dư ăn mà thôi. Từ đời Ông sang đời Cha qua đời Con cứ thế kéo dài cả trăm năm.

Trong Làng Nghề Đông Du có một gia đình theo nghề làm bún phải tất bật lắm mới dư giả chút ít. Đó là gia đình Ông Bà Đủ. Ông Bà Đủ Tuy sanh ra bốn người con, nhưng tìm nghề khác sanh sống vì cho rằng nghề làm bún không thể giàu lên được. Chỉ có người con trai thứ năm tên Tấn Phát chăm chỉ theo học nghề làm bún của Cha Mẹ do Ông Bà truyền lại. Tấn Phát học nghề rất nhanh không bao lâu giỏi hơn Cha Mẹ. Nhất là tài sáng kiến phát minh đổi mới từng giai đoạn nên đạt hiệu quả cao, nhất là sản phẩm bún làm ra nhanh hơn, nhiều hơn, ngon hơn so với cách làm lạc hậu của Cha Mẹ có thể nói mọi việc đều thay đổi theo phương thức mới của Tấn Phát.

Ông Đủ Bà Đủ nhìn Tấn Phát làm gì cũng nhanh nhẹn. lại có nhiều sáng kiến lạ vui mừng nói con hơn Cha là nhà có phúc. Nhưng với nghề làm bún ba đời nhà Ta thời khó mà làm giàu chỉ đủ ăn đủ mặt mà thôi. May ra tới đời con thời có lẽ khấm khá lên được.

Tấn Phát nói theo con nghĩ nghề làm bún có thể làm giàu nhưng con nghĩ chưa ra làm bằng cách nào. Ông Bà Đủ nghe Phát nói vậy thở dài nói làm giàu khó lắm con không phải ai cũng làm giàu được đâu.

Phát nói sự giàu có không phải tự nhiên mà có mọi vật trên đời nầy tất cả đều có căn có cội. Nghèo là do phúc đức mỏng, trí huệ lại kém nên chẳng được bao nhiêu vận may, tính đâu trật đấy tai họa lại nhiều nói chung thời vận còn xa lại không có sự che chở phù hộ của kẻ khuất mặt.

Gia đình mình ba đời ăn ở không ác đã có cái vốn của sự may mắn, chỉ còn bề trên phù hộ che chở xuôi khiến dẫn dắt con đường làm ăn cũng như khai sáng trí huệ. Có trí huệ lại gặp nhiều vận may thời có tất cả.

Con thường nhớ về Cha Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ hai đấng Tối Cao Nguồn Cội nhân loại con người cầu mong phù hộ dẫn dắt con chỉ đường cho con đi. Ông Đủ gật đầu nói thảo nào con lại có trí thông minh như vậy có lẽ Cha Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ khai sáng trí huệ cho con nên con mới có những sáng kiến kỳ lạ không ai có thể ngờ tới.

Nói về Tấn Phát đặc hết niềm tin vào Mẹ Âu Cơ tối nào cũng thắp hương niệm danh Mẹ. Cho đến một hôm Tấn Phát thắp hương niệm danh hiệu Mẹ rồi lên giường ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp hiện đến nói. Ta là Mẹ Âu Cơ mà con thường hàng đêm thắp hương cho Mẹ cũng đã nhiều năm nên Mẹ mới hiện đến đây dạy cho con cách làm giàu cũng như sự phù hộ che chở của Mẹ con sẽ đạt thành ước mong.

Ba đời nhà con cũng đã tích góp được phần lớn phúc đức, vì thế nhiều sự may mắn đang chờ con phía trước. Bí quyết của sự làm giàu không phải từ đâu đến mà chính là tinh thần Phục Vụ cho đời. Đi theo định hướng tinh thần Phục Vụ.

Có nghĩa là: bún con làm ra không ngồi chờ họ đến mua, mà tự cung phụng đem đến cho người tiêu dùng. Hoặc đem đến cho người tiêu thụ qua trung gian.

Tinh thần phục vụ không cần lời nhiều miễn là tiêu thụ số lớn, muốn làm được việc đó con phải hiểu rõ Tinh Thần Phục Vụ, theo định hướng Tinh Thần Phục Vụ. Có nghĩa không trông chờ khách hàng tìm đến mua bún của con làm xa, mà con phải tự Phục Vụ đem đến cho họ, mở rộng thị trường tiêu thụ, những nơi trọng yếu buôn bán sầm uất. Càng nhiều đầu mối càng tốt, cho đến nhiều tỉnh thành mở rộng địa bàn kinh doanh.

Bún tươi con phục vụ hàng ngày, bún khô đóng thành gói thay thế máy móc bằng sức người làm ra sản phẩm bằng dây chuyền sản xuất phục phụ chu cấp khắp cả nước. Lượng bún chu cấp phục vụ ra thị trường nhiều đương nhiên con phải thuê người làm. Cũng như đầu tư trang thiết bị mở rộng cơ sở kinh doanh.

Bún làm phải có thương hiệu, địa chỉ, quảng bá sản phẩm, để có nhiều người tìm đến tiêu thụ. Thời nhất định con sẽ giàu to trở thành tỉ phú.

Tấn Phát giật mình tỉnh dậy mới hay là giấc chiêm bao vừa quá canh ba. Tấn Phát nhớ lại không sót một lời nào của Mẹ Âu Cơ truyền dạy. Tấn Phát nghĩ thời đại ngày nay là thời đại máy móc, chỉ có sử dụng máy móc mới đem lại hiệu quả cao. Thay thế sức lao động con người qua nhiều công đoạn, thời đại máy móc là thời đại con người xích lại gần nhau liên kết rộng lớn. Có thể một ngày quan hệ mấy tỉnh giao thương hàng chục đầu mối, cái lời theo đó đi vào khổng lồ không giàu sao được. Phát quyết định hãy thoát ra cảnh làm ăn lẩn quẩn trong thôn xã ao nhà, mà phải bay ra biển cả đại dương.

Tấn Phát đặc hết vào niềm tin bản năng. Đức Tin lời dạy Mẹ Âu Cơ, niềm tin ở phúc đức tích góp Ông Bà Cha Mẹ, tự tin bản thân làm được tất cả. Bí Quyết Làm Giàu chẳng đâu xa chính là Tinh Thần Phục Vụ.

Từ khi được Mẹ Âu Cơ dạy bảo. Tấn Phát liền kể rõ cho Cha Mẹ nghe, những gì Âu Cơ truyền dạy. Ông Bà Đủ dốc hết những gì dành dụm bấy lâu nay, cũng như vay ngân hàng với lãi suất thấp hộ nhà nghèo. Cùng Tấn Pháp thực hiện theo lời dạy của Mẹ Âu Cơ. Bỏ tiền ra đầu tư máy móc cũng như sắm xe vận chuyển thu mua nhiên liệu đầu vào, cung cấp sản phẩm đầu ra làm chủ trọn gói từ khâu mua nhiên liệu, khâu sản xuất, khâu tiêu thụ.

Với tài sáng kiến bún của Tấn Phát làm ra ngon hơn bún của họ, được nhiều mối hàng chào đón tiêu thụ. Với giá nhẹ người bán có lời, bún tươi trang trải trong xã, trong huyện, cũng như những huyện lân cận. Bún khô đi vào đóng gói sản xuất liên tục không giờ nghĩ. Công đoạn nào cũng sinh lời. Từ khâu mua, đến khâu chế biến, khâu thành phẩm, khâu tiêu thụ. Bún làm ra tới đâu bán hết tới đó, thậm chí không đủ cung cấp ra thị trường.

Đến giai đoạn tiền đẻ ra tiền, bạc đẻ ra bạc Tấn Phát đầu tư máy móc mở nhiều khu sản xuất trở thành một doanh nghiệp với quy mô sản xuất lớn. Thu nhập hàng ngày có khi đến vài trăm triệu nổi tiếng khắp đất nước trở thành Ông Chủ Tấn Phát giàu có bạc tỉ.

Các ngành nghề khác trong Làng Nghề Đông Du khao khát sự làm giàu, nhưng không biết cách nào làm được họ vô cùng nể phục Tấn Phát với nghề làm bún tầm thường bao đời nay bỗng chốc trở thành tỉ phú. Như một phép mầu không ai có thể nghĩ ra. Nhìn cơ ngơi của Tấn Phát giàu có bề thế không chỉ ở Làng Nghề mà còn có mặt nhiều tỉnh thành là điều mơ ước của biết bao người.

Hàng năm đều tổ chức lễ hội Làng Nghề. Năm nào Tấn Pháp cũng tham dự. Năm nay cũng thế Tấn Phát ăn diện bình thường nhưng ai nấy cũng đều kính nể. Luôn để ý những lời nói của Tấn Phát. Hầu mong học hỏi cái gì đó ở con người tài giỏi nầy.

Trong Làng nghề có một người khao khát làm giàu nghề mộc tên là Hiệp Thương tiếp cận với Tấn Phát vốn xưa là người bạn quen. Liền hỏi Bí Quyết làm giàu. Tấn Phát cười nói Bí Quyết làm giàu ai không có. Những ông chủ Làng Nghề nghe Tấn Phát nói thế lấy làm kinh ngạc tưởng là Tấn Phát nói chơi cho vui. Nào hay đâu Hiệp Thương nói hãy truyền lại Bí Quyết cho đời để làm phúc.

Tấn Phát không dấu diếm gì cả kể lại lời Mẹ Âu Cơ truyền dạy. Cũng như cách thức làm ăn của mình phân tích thấu suốt cho người nghe. Bí Quyết làm giàu không từ đâu đến cả. Mà là phải có Tính Phục vụ cao, theo định hướng phục vụ giỏi, tự tin bản năng quyết chí phấn đấu không mệt mỏi thời sự giàu có sẽ hiện ra trước mắt.

Như nghề làm bánh có chất lượng phục vụ miếng ăn ngon. Thợ Mộc phục vụ sản phẩm tốt mẫu mã đẹp. Sản xuất bánh kẹo cũng thế vừa ngon vừa hợp túi tiền phần đông. Nói chung nghề nào cũng làm giàu được. Vươn ra biển cả đóng góp sự phồn vinh cho xã hội. Vận dụng khoa học sử dụng máy móc thay thế cho sức lao động chân tay con người. Nhất là Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin đạt đến đỉnh cao bản lĩnh con người theo đó mà khởi động, thời nghề nào cũng trở trở thành tỉ phú cả. Kể cả nghề chăn nuôi, nghề làm nông chẳng hạng.

Những lời Tấn Phát trình bày giải thích đối với những người khao khát làm giàu đều thông suốt những gì họ nghe. Còn những người không có Tinh Thần Phục Vụ cũng như thiếu Đức Tin, Niềm Tin, Tự Tin thời nghe chẳng hiểu gì cả như vịt nghe sấm.

Không bao lâu Làng Nghề Đông Du nhiều triệu phú tỉ phú nổi lên trở thành những Ông Chủ nổi tiếng. Về sau người đời suy tôn Tấn Phát là Ông Tổ truyền trao Bí Quyết làm giàu của Làng Nghề Đông Du.

Ông Ba Nghị vừa kết thúc câu chuyện, lũ trẻ nháo lên câu chuyện đang hay thế mà hết mất. lại nghe tiếng trẻ hỏi Ông Nội nghề nào cũng làm giàu được phải không? Ông Ba Nghị nói đúng vậy nghề nào cũng làm giàu được, không có nghề dở nghề hay. Nghề nào cũng ích lợi cho gia đình, góp phồn vinh cho xã hội. Nhưng phải có Tinh Thần Phục Vụ. Định hướng phát triển, nắm bắt khoa học thời các cháu mới trở thành tỉ phú được.
 

shopoga

✩✩

2. BA HẠT THẦN DƯỢC​

Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nông Dân nghèo tên là Ba Gái, Ba Gái chỉ có một sào vườn nhà với một sào ruộng, cách Thị Trấn Nghĩa Lâm không xa. Chỉ nhờ vào vườn nhà cũng như sào ruộng nầy gia đình Ba Gái nuôi ba người con không lớn.

Có một điều kỳ lạ Ba Gái nuôi con gì cũng đạt, trồng cây gì cũng tốt mùa nào cũng trúng thu hoạch rất cao, ít khi thấy thất bại dù cho những năm nắng hạn mưa lụt lớn.

Có người phát hiện Ba Gái đi theo Văn Hóa Cội Nguồn thờ Cha Trời Mẹ Trời. Nhưng vì không có hình Cha Trời Mẹ Trời nên lập trang Thiên để thờ.

Ở đời người ta thường nói có cảm tưởng thời có linh ứng có nghĩa là nghĩ đến Trời, thời Trời đãi trời cho. Có nghĩ tưởng đến Cội Nguồn Dân Tộc thời được Quốc Tổ dìu dắt khai sáng trí huệ, Hồn Thiên Dân Tộc che chở, khí thiêng sông núi bảo bọc nên bao vận may thường đem đến. Nhiều người nghĩ Sự thành Tâm Ba Gái đối với Trời, đối với Cội Nguồn cho nên Ba Gái, làm đâu được đó, ít khi thất bại.

Các con Ba Gái mỗi ngày mỗi lớn cô nào cũng xinh đẹp, khối người đến dạm hỏi.

Cô chị tên Nhất ưng một người con trai nghèo tên Phú Quí tốt bụng bản tánh thật thà vợ bảo sao làm vậy.

Kế theo là cô Nhị ưng một chàng trai tên Tiêu Hao có biệt danh sành điệu, Tiêu Hao ăn chơi sành điệu chuyện gì cũng biết làng trên xóm dưới thường có mặt.

Cô Út ưng cậu Ấm nhà giàu tên Đại Tổn với cái tánh biến lười chỉ biết ăn rồi ngủ làm biến không ai bằng.

Với truyền thống Mẫu Hệ ba cô con gái tuy đã có chồng nhưng vẫn ở với Cha Mẹ.

Một hôm Ba Gái nói với vợ rằng chúng nó đã nên đôi nên lứa cần có một mái ấm ở riêng, vợ chồng mình chẳng có gì ngoài sào ruộng thôi thì bán đi chia cho chúng nó làm vốn sanh sống. Còn vợ chồng già mình sống theo trong vườn cũng tạm đủ. Thế là Ba Gái bán đi sào ruộng chia cho ba người con gái, ngày qua tháng lại thấy ba người con sống hạnh phúc vợ chồng Ba Gái cũng lấy làm vui.

Bỗng một hôm vợ Ba Gái lâm bệnh không bao lâu thời qua đời. Ba Gái tuy lấy làm buồn nhưng trần gian là thế sum họp chia ly là chuyện bình thường. Kẻ ra đi trước người ra đi sau cuối cùng cũng phải đi, vì trần gian là nơi cõi tạm nhưng đi xuống địa phủ hay lên thiên đàng là do tâm Thiện, hay Ác của mỗi người. Ba Gái vì theo Văn Hóa Cội Nguồn tâm tánh sáng suốt hơn người ít nhiều nhận thức giác ngộ, được lẽ sanh tử cũng như sự siêu đọa của mỗi Linh Hồn nên thường khuyên các con sống cho có Đạo ở cho có Đức.

Ba Gái làm lụng suốt ngày để quên đi nỗi cô đơn cho đến một ngày kia có lẽ vì dầm mưa dãi nắng nên sanh bệnh trong lúc ngủ mơ màng nhìn thấy một người đàn Ông Tiên Phong Đạo Cốt râu dài hào quang sáng rực. Ba Gái có vẻ sợ hãi, người đàn Ông ấy nói Ta là cụ Tổ mười đời của con đến đây cho con ba hạt giống Thần Dược. Chỉ cần gieo xuống đất Thần Dược sẽ mọc lên. Mỗi tháng nó chỉ ra được một lá đem sắc uống thời bệnh gì cũng khỏi, lấy lá đắp lên vết thương dù là vết thương gì cũng lành. Ăn lá vào thời độc nào cũng hóa giải, nói xong thời người đàn Ông biến mất. Khi Ba Gái tỉnh dậy thời không khỏi sững sờ vì ba hạt giống Thần Dược ở ngay trên đầu giường.

Ba Gái lấy làm mừng lắm đích thật là Cụ Tổ mười đời cho ba hạt Giống Thần Dược Ba Gái đưa lên mũi ngửi liền nghe mùi thơm, nhiệm mầu thay Ba Gái liền hết bệnh khỏe mạnh trở lại bình thường từ đó Ba Gái không hề bệnh tật gì cả dù cho dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng.

Bỗng một hôm Ba Gái vừa chợp mắt ngủ thời thấy Cụ Tổ đến nói số con đã hết ba hôm nữa thời theo Ta về Non Tiên Cực Lạc nói xong thời Cụ Tổ biến mất.

Ba Gái biết mình sắp lìa khỏi trần gian theo Cụ Tổ về Non Tiên Cực Lạc. Bằng kêu ba người con gái đến dạy bảo lần cuối. Ba Gái nhìn ba người con rồi nói trần gian chỉ là nơi cõi tạm đến rồi đi mấy mươi năm cuộc đời trôi qua nhanh chóng, thứ quý nhất của con người không phải là giàu có tiền bạc, Mà là Đạo Đức lương thiện. Chị em các con phải biết thương yêu nhau đùm bọc cho nhau.

Bố sắp rời khỏi trần gian, các con ở lại ra sức làm ăn, tiêu pha hợp lý, phải biết tích góp dành dụm phòng khi bất trắc xảy ra. Ba Gái dặn dò ba người con xong, bằng lấy ra ba hạt giống Thần Dược đưa cho ba người con gái nói. Đây là ba hạt giống Thần Dược Cụ Tổ mười đời cho các con. Các con tìm nơi kín đáo thoáng mát sạch sẽ gieo hạt xuống đất. Thần Dược sẽ mọc lên cây, mỗi tháng ra được một lá. Lá Thần dược rất quý bệnh gì chữa cũng khỏi phải nói là vô giá, chỉ cần bán một lá cũng khá tiền có thể nuôi sống vợ chồng cả năm. Các con muốn gì được nấy là nhờ vào hạt giống Thần Dược nầy.

Ba người con gái nhận mỗi người mỗi hạt Thần Dược trong lòng vui mừng khôn xiết. Đúng như lời Cụ Tổ nói ba hôm sau Ba Gái qua đời.

Nói về ba chị em nhà Ba Gái mỗi người mỗi hạt Thần Dược đem về nhà tìm nơi kín đáo gieo hạt. Đúng như những gì Ba Gái nói Thần Dược gieo xuống đất được ba ngày thời mọc lên. Sợ kẻ trộm nhìn thấy ba chị em nhà Ba Gái cẩn thận bí mật đến nổi không cho chồng con biết.

Nói về người chị lớn tên Nhất tìm nơi sạch sẽ kín đáo gieo hạt Thần Dược ngày đêm chăm sóc cẩn thận. Cô Nhất thường trở về nhà Cha Mẹ chăm lo vườn tược ra sức canh tác trồng rau theo chiều hướng của Cha Mẹ khi còn tại thế, nhờ sự siêng năng chịu khó tuy không được khá nhưng ngày cơm ba bữa cũng đỏ lửa ba lần, tuy cơm rau đạm bạc nhưng tình vợ chồng càng gắn bó keo sơn. Chồng xướng vợ họa ai nhìn vào cũng mơ ước được như vậy. Cho dù nổ bên tai nhưng có vợ ở bên thời không sợ chi cả, gia đình tuy nghèo khổ nhưng có chồng ở bên thời coi như hạnh phúc tràn đầy.

Nói về Cô Nhị ra thân buôn bán dư được chút ít thời bị người chồng Tiêu Hao với cái tánh ăn chơi tiêu pha sành điệu thành ra cũng chẳng khấm khá gì.

Cô Út tuy có được ông chồng giàu có Cậu Ấm nhưng với cái tánh làm biến nên mới có tên là Đại Tổn chỉ biết ăn mà không muốn làm thời của kho cũng hết về sau dần dần trở nên túng thiếu.

Nói về Cô Nhất tuy chưa giỏi nhưng cũng biết xem tướng cô phát hiện ra chồng Cô có nhiều phúc tướng. Nhất là Tâm Đức hơn người cô mới nói cho chồng biết là cô đã trồng cây Thần Dược. Nhờ vào cây Thần Dược nầy về sau vợ chồng mình sẽ giàu lớn đúng với cái tên của anh Phú Quí. Vợ chồng cô Nhất tuy ra sức làm ăn, nhưng không quên dành nhiều thời giờ chăm sóc cho cây Thần Dược mới đó mà đã được ba tháng nhìn cây Thần Dược được ba lá to lớn như bàn tay vợ chồng Cô Nhất lấy làm mừng. Phú Quí thường thấy vợ hàng đêm như tính toán chuyện gì đó nhưng không bao giờ hỏi, sợ hỏi sẽ làm lộ nhiều bí mật của vợ. Hơn nữa tánh của mình thật thà nhiều khi làm lộ chuyện. Nhiều lúc Cô Nhất nghĩ ai nói ông xã mình thật thà nên ít có sự tính toán. Đúng là đánh giá bề ngoài không khi nào trúng được. Cô nhận thấy chồng cô cơ trí hơn người, bề ngoài thật thà là lớp võ, nhưng bên trong lại là một người khôn ngoan không ai bằng, cô không thấy một khuyết điểm nào của chồng cô cả, phải nói là người chồng tuyệt vời đôi lúc cô cảm thấy mình thật may mắn, cô cảm ơn Trời Đất đã ban cho cô một người chồng như vậy.

Nói về Cô Nhị vì bận nhiều công việc buôn bán, lại không cho chồng biết cây Thần Dược nên sự chăm sóc cây Thần Dược không bằng Cô Nhất, nên lá Thần Dược nhỏ hơn lá Thần Dược Cô Nhất.

Cô Út vì có của ăn của để nên ít quan tâm cây Thần Dược, nên lá Thần Dược nhỏ hơn lá Thần Dược Cô Nhị, ngày tháng cứ trôi đi mới đó mà hơn một năm cây Thần Dược được 12 lá.

Đúng là khí hậu thời tiết bất thường năm ấy trời mưa nhiều rau, đậu, củ, quả trồng đâu hư đó gia đình Cô Nhất gạo hết tiền chẳng có để mua, bửa ăn củ khoai bữa nhịn đói thấy vợ gầy ốm Phú Quí nói còn người còn của em hái bớt một lá đem bán cho tiệm thuốc, hoặc thương gia mua gạo, mua heo, gà, lợn về nuôi, lấy ngắn nuôi dài may ra bớt khổ. Nếu tình hình nầy mà kéo dài gia đình ta sẽ chết đói mất.

Chị nhất thời lại nghĩ khác không buôn bán, kinh doanh, hay nuôi gà, heo nào bằng kinh doanh lá thuốc Thần Dược. Chị nói em không chết đâu mà sợ đói ăn rau, đau thời đã có Thần Dược ráng chịu khổ rồi sẽ qua, hết mưa trời lại sáng. Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa luân chuyển, năm nay mưa lụt nhiều nhưng rồi sẽ hết, ta chỉ cần giữ được hạt giống thời ta có thể làm lại từ đầu mọi chuyện khó khăn rồi cũng sẽ kết thúc.

Anh có thấy không hình như là cây Thần Dược đủ 12 lá mới đâm chồi ra nhánh. Lá thứ 13 là lá sanh ra từ các nhánh, sự kinh doanh lá Thần Dược chính là chỗ nầy. Xem kìa ba mắt lá trên cùng đâm chồi ra nhánh.

Phú Quí lặp đi lặp lại, Kinh Doanh Lá Thần Dược, như ngộ ra điều gì một phát minh mới Phú Quí thốt lên, không có sự kinh doanh nào bằng có thể nói là giàu. Phải biết nắm bắt thời cơ nầy. Sẵn sàng chịu bửa đói bửa no để cây Thần Dược đủ sức đẻ nhánh, chỉ cần mất đi một lá là coi như thiếu đi một tháng chưa đủ năm, thời cây Thần Dược không đủ sức để đẻ nhánh. Vợ chồng Cô Nhất mừng vô kể vì đã phát hiện ra điều nầy.

Cô nói với chồng anh Phú Quý cây Thần Dược đã nảy sanh ra ba nhánh mỗi tháng sẽ cho vợ chồng chúng mình ba lá năm tới chúng ta không chỉ có 12 lá mà là 36 lá. Cây Thần Dược được ba năm sẽ cho vợ chồng chúng ta 108 với vận tốc cấp số nhân càng về sau càng lớn vàng đẻ ra vàng không giàu sao được Đến năm thứ 7 thứ 8 thứ 9 chỉ cần một thu hoạch mỗi cành mỗi lá cũng đã giàu to. Bài toán làm giàu chỉ đơn giản như vậy thế mà anh không nghĩ ra?

Nói về chồng Cô Nhị là Tiêu Hao thấy vợ làm ăn buôn bán gặp thời tiền vô như nước với bản tánh sành điệu chỉ biết tiêu xài mua nầy sắm nọ sánh đọ với bạn bè, không lo hậu thuẫn về sau. Thế thời nào phải là mặt phẳng luôn gập ghềnh lúc lên lúc xuống Thế sự đổi thay vô thường biến chuyển may đó rồi họa đó.

Và đúng vậy sự buôn bán làm ăn trở nên ế ẩm thường gặp khó khăn trong kinh doanh làm đâu lỗ đó thiếu hụt mọi bề chồng Cô Nhị là tay ăn chơi Sành Điệu. thường quen biết với các đại gia. Phát hiện ra vợ mình có trồng một cây Thần Dược bệnh gì chữa cũng khỏi hiếm có trên đời chỉ cần bán đi một lá cũng kiếm khá tiền bạc. Bằng nói với vợ rằng anh quen biết nhiều tiệm thuốc, cũng như quen biết nhiều thương gia. Cây thuốc Quý em trồng cũng đã được 12 lá, hái bớt một lá có sao đâu, của lồi mà em hái lá nầy thời nó mọc ra lá khác. Anh tìm nơi có giá nhất để bán giải quyết bớt khó khăn cho gia đình. Cô Nhị nghe chồng nói thế cũng có lý bằng hái một lá đưa cho chồng đem bán kiếm được ba bốn triệu hơn chỉ vàng, Gia đình trở lại ổn định nhưng thiếu vốn kinh doanh, buôn bán chật vật xoay xở khó khăn, định bán thêm lá nữa nhưng cô Nhị thấy tiếc làm sao.

Cùng lúc ấy Tiêu Hao chồng cô Nhị cũng vừa về đến nhà nói với vợ thị trường mua bán mấy bữa nay sôi động trở lại nhất là những mặt hàng của em thường hay bán tăng giá chóng mặt. Cô Nhị thở dài nói lấy đâu ra vốn để buôn bán đây biết vay mượn đâu ra. Tiêu Hao nói hôm rồi có vị thương gia gặp anh hỏi, còn lá Thần Dược nào nữa không giá mấy cũng mua.

Cô Nhị nói anh hỏi lại xem họ mua với giá bao nhiêu nếu chỉ hơn chỉ vàng thời em không bán.Tiêu Hao liền đến gặp vị thương gia không bao lâu thời trở lại nhà nói với vợ vị thương gia nói mua với giá ba chỉ. Có bao nhiêu lá Thần Dược mua hết mấy nhiêu. Cô Nhị tuy đã ưng ý với giá ba chỉ nhưng nói anh đến gặp vị thương gia lần nữa xem sao có thêm lên được chút ít nào không? Tiêu Hao cằn nhằn giá cao ngất ngưỡng mà còn làm bộ không bán. Bán lá nầy thời mọc ra lá khác, tháng trước bán một lá tháng nầy lại ra một lá rồi. Có gì mà lo nghĩ phải biết nắm bắt thời cơ buôn bán làm ăn mới khá lên được. Cô Nhị liền hái ba lá bán cho vị thương gia. Thu về gần 36 triệu tương đương 9 chỉ vàng có bạc triệu nắm trong tay mọi việc đi vào ổn định việc mua bán thuận lợi. Gia đình cô nhị lại có dịp tiêu pha nhất là Tiêu Hao lúc nào cũng chong hóc vào cây thuốc quí nâng cao trình độ ăn chơi càng sành điệu hơn nữa.

Nói về Cô Út giàu có nhưng gặp phải ông chồng Đại Tổn cậu ấm không làm ra tiền mà tiêu lớn, lại thêm chứng cá độ. Ở đời người ta thường nói bài bạc là bác thằng bần nhà cửa bán hết ra thân ăn mày. Gia đình Cô Út tuy chưa ra cảnh ăn mày như cũng đã đi vào túng thiếu. Cô Út cũng chẳng biết làm gì ra tiền chỉ trông nhờ vào gia tài giàu có bên chồng để lại, nhưng ông chồng Đại Tổn lâm vào cá độ của kho cũng hết. Cô liền nghĩ đến Cây Thần Dược may ra cứu sống gia đình của Cô.

Cô nghe nói Chị Nhị bán lá Thần Dược mỗi lá kiếm được ba chỉ vàng Cô liền hái bán đi một lá cho vị thương gia kiếm được 12 triệu. Cô giấu chồng không cho Cậu Ấm biết nhờ vào số tiền bán lá Thần Dược gia đình Cô duy trì sự sống ổn định. Cây Thần Dược Cô Út trồng đã được ba năm nhưng trên cây lúc nào cũng chỉ có mười một lá. Có nghĩa hàng tháng Cô Út bán lá Thần Dược để trang trải cho gia đình luôn ở mức ổn định sống thong thả.

Cô Nhị buôn bán gặp thời trở lại, nhưng với cái tánh đua đòi Tiêu Hao sành điệu như tên của ông chồng nào chịu thua kém ai sửa sang nhà cửa sắm cái nầy cái kia lên mặt với đời, Cô Nhị cũng ảnh hưởng lây cái tánh sành điệu của chồng nên ăn diện chẳng kém thua ai. Sự làm nên cuộc sống khá giả nầy phần lớn đều nhờ vào lá Thần Dược nên lúc nào trên cây Thần Dược cũng chỉ có mười lá biết rằng Thần Dược đã gieo trồng năm năm.
 

shopoga

✩✩
Tiêu Hao biệt danh sành điệu có ý mời Vợ Chồng Chị Nhất, cùng vợ chồng Cô Út đến nhà khoe khoang sự sành điệu của mình. Bằng nói với vợ lâu quá rồi chưa có dịp ba chị em sum họp. Cô Nhị như hiểu ý chồng khoe khoang, bằng nói em cũng nhớ Chị Nhất cô Út lắm.

Tiêu Hao nói nghe đâu vợ chồng Chị Nhất vẫn còn nghèo xơ nghèo xác chỉ có vợ chồng mình là khấm khá hơn cả, nhờ biết làm ăn cũng như biết cách hái ra tiền cây Thần Dược. Em chửng bị một bữa cơm thật ngon những món ăn hảo hạng để đãi vợ chồng chị Nhất vợ chồng cô Út, thế là vợ chồng Cô Nhị, trang hoàng lại nhà cửa đồ ăn thức uống hảo hạng rồi đi mời Vợ Chồng Cô Nhất, vợ chồng Cô Út đến chơi.

Bữa cơm thân mật đoàn tụ gia đình, nhưng chứa đầy vẻ khoe khoang sự khá giả cũng như sự sành điệu với lối sống hơn người của mình. Từ cái ăn cái mặc cái ở nhìn đâu cũng thấy sang. Với chiếc áo mô đênh đời mới không phải ai mua cũng nổi. Như một người mẫu Cô Nhị đi tới đi lui diễn xuất qua mấy vòng. Cô Út khen vùi chi Nhị sang quá em biết bao giờ mới được như chị. Chị Nhất thời làm thinh không phê phán hay khen chê gì cả.

Qua bữa gặp mặt Cô Út trở về nhà suy nghĩ mình phải cho vợ chồng Chị Nhị biết thế nào là sự sang trọng của Cô Út từng là nổi tiếng giàu có nhất nhì huyện Nghĩa Lâm. Bằng nói với chồng rằng em muốn đãi bữa cơm thân mật mời vợ chồng Chị Nhất, Chị Nhị sang chơi. Cô Út nhìn cây Thần Dược tính tới tính lui được 11 lá cô hái sáu lá đem bán với cái giá khá cao ba chỉ rưỡi với số tiền lên đến 84 triệu. Cô sắm sửa không thua gì bên nhà Chị Nhị, nhất là bộ quần áo đắt tiền hơn nữa.

Vợ chồng Cô Út mấy hôm nay vô cùng sốt sắn dậy sớm trang hoàng nhà cửa chuẩn bị những món ăn sang trọng tốn mấy cũng chơi đúng là Đại Tổn đại hao. chồng cô Út ra tận cổng ngõ đón vợ chồng Cô Nhất, vợ chồng cô Nhị trên nét mặt luôn nở nụ cười như thầm nói bữa nay cho hai chị biết thế nào là bề thế của Cô Út.

Vợ chồng cô Nhị hết sức ngạc nhiên với vẻ sang trọng cô Út thầm nghĩ sự sang trọng nầy từ cây Thần Dược mà ra chỉ tội cho vợ chồng Chị Nhất thiệt thà hóa ra khờ dại, không biết mình đang có của lồi. Nói gì thời nói dù giàu hay nghèo cũng là chị em, sang hèn cũng là ruột thịt nên ba chị em có vẻ tâm đắc lắm. lời qua tiếng lại ngọt hơn đường phèn.

Ba chị em đang tâm sự vui vẻ bỗng Cô Út nhìn vợ chồng Hai Nhị nói vợ chồng Chị Nhị bữa nay trông anh chị sang trọng quá. Cô Nhị nhìn vợ chồng Cô Út nói, vợ chồng em có thua gì vợ chồng anh chị đâu. Chỉ có Anh Chị Nhất là không quan tâm đến chuyện đến chuyện đời đâu, sao cũng được miễn là cơm ba bữa đỏ lửa ba lần như thời Cha Mẹ là được rồi phải không anh chị Nhất.

Cô Út có vẻ thương chị nói, sao anh chị không bán bớt lá Thần Dược để mua sắm ăn xài tội gì ra thân chịu khổ khi có của lồi trong nhà. Cô Út nói Anh Chị Nhất nên học cách làm ăn của Chị Nhị mua nhà trên Thị Trấn buôn bán thu nhập ổn định lắm không nói là giàu. Cô Út nói năm năm rồi còn gì Cây Thần Dược của Chị Nhất nếu đến giờ nầy cũng được năm mươi lá. Mỗi lá Thần Dược ba chỉ vàng, Chị Nhất có trong tay 18 cây vàng tuy chưa giàu bằng người ta nhưng cũng không gọi là nghèo được nữa.

Tiêu Hao nói xem vào lá Thần Dược khi trên năm năm thời giá càng cao hơn nữa, đến sáu năm thời lá Thần Dược Già, đến chín năm thời rụng. Tuy rụng nhưng giá vẫn đắt không kém gì lá mới ra. Chị Nhất nghe xong lấy làm kinh ngạc hỏi Dượng Hai lấy thông tin ở đâu mà thấu rõ như vậy?

Phú Quý nói em quên rồi sao Dượng Hai có tên Tiêu Hao biệt hiệu là sành điệu thời chuyện gì mà Dượng hai không biết. Cô Nhất như chợt hiểu ra thì ra là thế mối lái thông tin nào mà Dượng Hai không biết. Cô Út nghe Hai Nhị nói về lá Thần Dược lấy làm tiếc nói may ra lá Thần Dược của Chị Nhất mới đủ sáu năm, Tiêu Hao sành điệu nói nghe đâu bốn chỉ một lá, chỉ cần ba tháng nữa thời lá Thần Dược được sáu năm, anh chị Nhất có được 12 lá chôi ôi là hốt bạc hốt vàng.

Vợ chồng cô Nhất nghe cô Út nói thế chỉ làm thinh không nói gì, nhưng với bản tánh thật thà Phú Quí nói. Cô Út khuyên vợ chồng anh chị bán là Thần Dược học theo các làm ăn vợ chồng Dượng Hai Nhị là tính sai rồi không có sự kinh doanh nào qua kinh doanh lá Thần Dược. Phải nói là siêu lợi nhuận, phải nói đạt đến cách làm giàu nhanh nhất, phải có cái đầu siêu tính toán mới tính ra.

Vợ chồng Cô Nhị, vợ chồng Cô Út nghe Phú Quí nói thế liền bụm miệng cười rồi nói Anh Nhất vui tánh quá mới nghĩ ra cách làm giàu có một không hai như vậy, miệng thì nói vậy nhưng trong bụng thời chê rầm rề học lỏm vài ba chiêu kiếm cho mình là đại cao thủ võ lâm.

Nói về vợ chồng Cô Nhất suốt chín năm ở trong ngôi nhà sụp xệ trông có vẻ nghèo nàn nhưng mức sống rất cao ít người biết đến. Cô thường làm từ thiện nhưng có mấy ai hay. Những lá già Thần Dược 9 năm rơi rụng cô đem phơi khô công dụng không thua kém gì lá tươi. Mỗi lá khô cũng đến năm chỉ vì lá Thần Dược của Cô khá lớn. Những lá được sáu tuổi có giá đến 67 chỉ.

Nhà Cô Nhất cách Thị Trấn Nghĩa Lâm không xa thuộc xóm An Hòa cũng gần nhà Cha Mẹ Ba Gái. Cô Nhất bán đi những lá già phơi khô, mua thêm đất vườn rộng đến mấy mẫu vợ chồng Cô trồng cây ăn trái. Người Ta nhìn thấy từ ngôi vườn rộng lớn ấy mọc lên ngôi biệt thự lộng lẫy nguy nga phải nói là nhất huyện Nghĩa Lâm chỉ có hàng tỉ phú mới xây nổi. Tiếng đồn vợ chồng cô nhất đào được hũ vàng nên vợ chồng cô mới giàu đến như vậy.

Lại Nói về vợ chồng Cô Nhị vì muốn làm giàu nhanh hơn không buôn bán nữa chuyển sang hướng làm ăn khác bán đi lá Thần Dược làm vốn cho vay nặng lãi, những tháng đầu tiền vô như nước Tiêu Hao nói với vợ Thần Dược một tháng chỉ ra được một lá kiếm được ba chỉ vàng. Nhưng giờ đây thu nhập cho vay nặng lãi, cũng như hùn vốn cổ phần mỗi tháng kiếm được cả cây vàng. Vốn càng lớn tiền kiếm càng nhiều không bao lâu vợ chồng mình trở thành tỉ phú. Nếu biết sớm làm ăn cách nầy giàu nhanh như vậy thời đã làm từ lâu, bỏ phí mười mấy năm trời uổng quá.

Nhưng Tiêu Hao sành điệu nào có hiểu sự đời thế gian là bể khổ mọi sự vật đều biến đổi vô thường, không khác gì tiền bạc nay ở túi người nầy mai ở túi người khác, không nhất định là nó ở đâu, có phước tiền bạc ở hơi lâu, hết phúc tiền vô nhà khó như gió vô nhà rách khó mà tồn đọng lại được, tuôn chảy đến nơi khác. Lại nữa ở đời những gì ngoài tầm tay kiểm soát của mình thời khó mà vững chắc cho được. Và thật vậy thời thế chuyển biến, đồng tiền thay đổi. Lại thêm con nợ trốn mất Vợ chồng Cô Nhị dẫn đến trắng tay. Đành phải bán cả cây Thần Dược thân lá lẫn gốc tạo lại vốn làm ăn nhưng chẳng được bao lâu thời hết sạch. Đôi khi muốn tự tử nhưng nghĩ bỏ mấy đứa con lại bơ vơ, ra sức mưu mô tính toán giàu nhanh đâu không thấy, chỉ thấy trở về cảnh khổ còn hơn thời nghèo khổ xưa.

Lại nói về Vợ chồng Đại Tổn cô Út không còn làm biếng chăm lo làm ăn, đi theo con đường vợ chồng Cô Nhị, cũng mở tiệm buôn bán, cho vay nặng lãi và kết quả đều cùng chung số phận như nhau khi thời thế chuyển biến tạo cơ hội cho người ta quịt nợ trốn mất vốn hết sập tiệm luôn. Cô Út chẳng khác chi Cô Nhị bán cả cây lẫn rễ Thần Dược trả nợ còn lại ít vốn luyến duy trì cuộc sống tạm bợ qua ngày.

Một Hôm Cô Út lên Thị Trấn thăm vợ chồng Chị Nhì. Nhìn thấy Chị Nhì trông có vẻ già đi không còn ăn diện như xưa thời buông tiếng thở dài. Cô Nhì tuy ba năm không gặp Cô Út nhưng Cô Thường theo giỏi Cô Út làm ăn ra sao. Nhìn thấy Cô Út cũng già đi sắc mặt nhiều ưu tư không như ngày nào như mặt trăng sáng. Hai chị em buông tiếng thở dài nghĩ không hiểu do số phận hay do tại mình tính toán sai mới có kết quả như ngày hôm nay.

Cô Út nói lâu quá rồi ba chị em mình chưa có dịp gặp nhau, nghe nói Chị Nhất làm ăn giàu ghê lắm lời đồn thật hư ra sao thời chưa rõ. Thế là hai người cùng nhau đến thăm Chị Nhất.

Từ xa xa nhìn thấy một khu vườn rộng lớn cây trái sum suê Nhất là ngôi biệt thự lộng lẫy nguy nga cả Thị Trấn Nghĩa Lâm không có ngôi biệt thự nào đẹp như vậy. Trước ngôi biệt thự là vườn cây cảnh xen kẽ những chậu hoa, vừa giàu, vừa sang, cảnh quan xinh đẹp quả là giàu có thuộc hàng bật nhất Nghĩa Lâm.

Cô Nhị Cô Út nghĩ đây là nhà của ai không phải là nhà chị Nhất định hỏi thăm nhà Chị Nhất, nhưng chưa biết hỏi ai thời thấy trong ngôi biệt thự đi ra một người không ai khác hơn đó là Chị Nhất. Quá đỗi kinh ngạc hai người đứng đờ người ra không tin đây là sự thật. Cô Nhất thấy hai em đứng ngớ người như vậy liền bước tới nắm lấy tay Cô Nhị, Cô Út vào nhà đi hai em.

Nhìn ngôi biệt thự hoành tráng nguy nga tráng lệ sang trọng đến choáng ngợp trước sự giàu sang của Chị Nhất. Nhìn trang trí nội thất nào là bàn, ghế, tủ, liễn, giường ngà chiếu ngọc món nào cũng hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỉ Cô Nhị Cô Út tưởng mình như lạc bước đến cung mây.

Trong lúc chị em vui vẻ Cô Út nói chị làm ăn thế nào mà giàu khiếp vậy? Cô Nhất nhìn hai người em rồi nói chị chẳng làm gì khác ngoài kinh doanh lá Thần Dược. Để cho Nhị, Út hai em hiểu. Cô Nhất liền dẫn Cô Nhị Cô Út đi đến chỗ Cô trồng cây Thần Dược.

Vừa đến nơi Cô Nhị, Cô Út nghe trong người khỏe lạ vì từ cây Thuốc Thần Dược tỏa ra, như không tin ở đôi mắt của mình hai tay dụi lia dụi lịa vào mắt, tưởng mình nằm mơ trước mắt là cây Thần Dược to lớn cành lá sum sê không biết bao nhiêu là lá. Đâu phải như cây Thần Dược của mình nhỏ bé chỉ có mấy lá. Cô Nhị, Cô Út như sực tỉnh thì ra là vậy. Thần Dược ra lá nào thời mình hái mất lấy gì đủ sức mà đẻ nhánh, lại thấy lá Thần Dược ở đây to lớn gấp đôi lá Thần dược của mình khi xưa. Như chợt hiểu ra tất cả Vàng đủ sức đẻ ra vàng, ngọc càng khỏe đẻ ra ngọc, cây không phát triển lấy gì mà đẻ nhánh quy luật là vậy. Cô Nhị Cô Út nhớ lại lời nói năm xưa của Phú Quí. Không có sự kinh doanh nào hơi là kinh doanh lá Thần Dược, chỉ có cái đầu siêu tính toán mới nghĩ ra. Sự đẻ nhánh theo cấp nhân hàng năm trở thành cây Thần Dược to lớn, như giờ đây mỗi tháng cho ra cả nghìn lá. Lá Thần Dược ở đây to lớn mỗi tháng cũng kiếm được năm trăm lượng vàng không giàu sao được, kinh doanh nào cho lại.

Nghĩ đến cây Thần Dược không còn nữa vì đã nhổ cả gốc lẫn rễ đem bán trong lòng lấy làm hối tiếc, càng nghĩ càng rơi nước mắt. Mọi việc đã qua đâu níu kéo lại được, cái nghèo đã bám lấy còn cơ hội đâu mà thoát nghèo cầu mong cho đủ ăn là thấy khó lắm rồi.

Cô Nhất nhìn hai em như thông cảm nỗi niềm biết rõ gia cảnh của hai em vô cùng khó khăn, và cũng đã nhận thức được con đường làm ăn bất chính của mình dẫn đến hậu qua tan nhà nát cửa. Gieo nhân chẳng tốt đành phải gặt quả chẳng lành. Cô Nhất bước đến cây Thần Dược hái liền hai trăm lá Thần Dược trao cho Cô Nhị, Cô Út mỗi người một trăm lá làm vốn sanh nhai. Cho thêm mấy chục lá Thần Dược phơi khô để dành hậu thuẫn. Cô Nhị, Cô Út mừng quá khóc òa em cảm ơn chị. Em sẽ quyết tâm làm lại từ đầu chân chính làm ăn.

Nơi Thị Trấn Nghĩa Lâm có một gian hàng lúc nào cũng đông khách lớp trong lớp ngoài đó là gian hàng Cô Nhị sau những năm làm ăn tận lực giàu lên có hạn ở Thị Trấn Nghĩa Lâm.

Cô Út còn khấm khá hơn nữa, làm trung gian đầu mối thu mua bán sỉ bán lẻ khách hàng lúc nào cũng đông, cơ ngơi bề thế giàu hơn Cô Nhị. Về sau người ta thường kể Ba Hạt Giống Thần Dược, tình chị em của nhà Ba Gái cho con cháu nghe.
 

shopoga

✩✩

43. SỰ LỢI HẠI CỦA VĂN HÓA​

Vào thuở xa xưa ở Phương Đông có hai đất nước sát bên nhau núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển. Một nước tên là Chu Môn Phương Bắc. Một nước tên là An Vương Nam.

Nước An Vương tuy bằng một phần mười nước Chu Môn, nhưng nhờ địa cuộc ôn đới bốn mùa rõ rệt Thiên Thời, Địa Lợi phải nói là ít có nước nào sánh bằng. Vị thế vô cùng quan trọng thuận lợi cho việc giao thương đất liền, đường biển liên thông qua nhiều nước. Nếu chiếm được đất nước An Vương thời khỏi lo về lương thực đủ nuôi nửa thế giới, thứ gì cũng nhất là khoáng sản không có nước nào bằng.

Lại thêm đất nước An Vương không những ưu việt về Thiên Thời, Địa Lợi, Giao Thương. Nhân tài lớp lớp, nhưng đất nước còn lạc hậu như gỗ tốt chẳng nên hình. cũng như tài nguyên khoáng chất. Nông, Lâm. Thủy sản, sơn hào, hải vị vàng bạc ngọc ngà châu báu, cái gì cũng có không nước nào bằng. Nên Chu Môn lúc nào cũng muốn chiếm lấy An Vương hết thế hệ nầy sang thế hệ khác. Nhưng lần nào xâm lược cũng bị Dân Tộc An Vương đánh bại.

Bao thế hệ nước Chu Môn suy nghĩ muốn cướp lấy nước An Vương phải có kế sách lâu dài thâm độc bằng không chỉ chuốc lấy thảm hại, tuy là một nước nhỏ, bằng một phần mười mà thôi. Thế mà xâm lược lần nào cũng thất bại bị An Vương đánh tơi bời. Cuối cùng nước Chu Môn cũng tìm ra sự huyền bí của sức mạnh đó. Chính là đất nước có Cội có Nguồn, có Ông Quốc Tổ tạo lên truyền thống anh linh dựng nước giữ nước Nền Quốc Đạo Dân Tộc nhất hô bá ứng triệu người như một, thể Đồng Bào như một bó đũa khổng lồ không ai có thể bẻ gãy được sự thống nhất ý chí đoàn kết ấy chính là sức mạnh vô địch dẫn đến bách chiến bách thắng.

Nếu không có kế sách lâu dài thâm độc làm cho truyền thống anh linh dựng nước giữ nước mờ dần, thời khó mà chia rẽ được Dân Tộc An Vương phá tan sự đoàn kết tạo thành sức mạnh bó đũa khổng lồ. Nước Chu Môn bỏ ra nhiều tiền của truyền bá văn hóa độc hại của chúng hầu chia rẽ Dân Tộc An Vương. Khi Dân Tộc An Vương chia năm xẻ bảy, tức thời chúng sẽ giúp cho một thế lực giành thắng lợi trở thành Vua, thế lực thua trở thành giặc. Thế lực trở thành Vua ấy nhờ sự giúp đỡ của Cha Môn nên cúi đầu tùng phục Phương bắc Chu Môn. Đã tùng phục thời Chu Môn nói gì thế lực đương quyền nước An Vương phải nghe nấy,với kế sách thâm độc làm cho Dân An Vương quên đi Nguồn Cội của mình. Thay thế vào đó là truyền bá Văn Hóa Chu Mông đầu độc tử tưởng theo một chiều hướng khác Làm mờ dần văn hóa truyền thống Dựng Nước Giữ Nước thậm chí bỏ quên Ông Quốc Tổ khai sinh ra Dân Tộc An Vương.

Nước An Vương khi đã vào lệ thuộc Chu Môn coi như Thiên Thời đã mất. Địa Lợi không còn, Nhân Hòa ly tán. Quốc Tổ bỏ xó, Quốc Đạo cũng ra đi, một màn đêm bao phủ lấy An Vương Đại Nam.

Nói về nước An Vương Đại Nam khi ấy là thời mạt pháp có Vua cũng như không nên các nhà trí thức đặt tên là Vua Bất Lực, chỉ biết nghĩ đến tiền bạc, ưa thích cao lương mĩ vị, rượu ngon gái đẹp, tạo cơ hội cho nịnh thần tham quan tiến chức, Trong số tham quan tiến chức ấy có một người không phải dân chính thống nước An Vương. Mà là con cháu Phương Bắc nước Chu Môn tên là Hồ Quan Nhậm. Ông Nội Hồ Quan Nhậm là Hồ Gia Mao vốn là thương buôn Phương Bắc qua ở luôn nước An Vương nhờ có vàng bạc châu báu đút lót mua được chức quan nhỏ. Nhưng tới đời cháu Hồ Quan Nhậm nhờ học hành đỗ đạt cao lại thông tiếng Chu Môn hai nước Chu Môn, An Vương lúc ấy quan hệ mật thiết nên bổ nhiệm Hồ Quan Nhậm làm quan trong triều.

Tính Hồ Quan Nhậm không khác gì vua An Vương thích cao lương mĩ vị gái đẹp rượu ngon, Nhờ biết cách dâng tiến cho Vua những cô gái đẹp, nên được Vua ưu ái muốn làm gì thời làm, Hồ Quan Nhậm có khoa miệng khéo léo ăn nói cũng như mua chuộc các quan nên được lòng các quan trong triều. Hồ Quan Nhậm quả là một con Cáo Già trên được lòng Vua dưới được lòng quan, lại thông thạo tiến Chu Môn không bao lâu leo lên tới chức đứng đầu ngành giao thương ngoại giao với nước Chu Môn, có cơ hội diện kiến Vua Chu Môn, được Vua Chu Môn nâng đỡ tạo điều kiện cho hai nước ngoại giao trôi chảy ngấm ngầm thôn tính An Vương Đại Nam.

Nguồn lợi lớn từ An Vương Đại Nam, là làm ra sản phẩm gì thường là Chu Môn thu mua đến 70 phần trăm sản phẩm An Vương làm ra. Với đà nầy gia đình Hồ Quan Nhậm gặt hái ra tiền phải nói là quá lớn thu gom hàng hóa bán sang nước Chu Môn giàu kếch xù nhất nước An Vương. Hồ Quan Nhậm cùng các quan thường tổ chức ca hát toàn là giọng hát hay gái đẹp một đích làm say đắm lòng vua cũng như mua vui cho các quan.

Trong tốp ca múa ấy có một cô nổi trội hơn cả thân hình bốc lửa nét mặt khá đẹp tên là Ái Liên. Hồ Quan Nhậm là tay háo sắc đâu thể bỏ qua liền thường kêu gọi cô ta về phòng riêng, các quan tuy có biết nhưng đều làm thinh. Không bao lâu thời cô ta có mang sợ bại lộ trong triều làm ầm lên đến tai Vua thời có chuyện xảy ra không hay bằng nghĩ ra một kế, kêu Nguyễn Gia Trung người phụ công việc cho Hồ Quan Nhậm đến nói rằng người theo ta đã lâu nhờ ngươi mà ta mới được như ngày hôm nay, nên ta tìm cho ngươi một cô vợ xinh đẹp để trả ơn.

Nguyễn Gia Trung nghe quan trên nói thế vô cùng mừng rỡ lạy tạ nói rằng kẻ hầu nầy suốt đời trung thành với quan lớn.

Thế là Nguyễn Gia Trung không mất tiền cưới vợ chi cả lại được cô vợ xinh đẹp như ý cũng như thăng cấp quan lên hai bậc, từ hầu Quan lên Bộ Quan, thời còn gì tốt đẹp may mắn cho bằng. Mỗi lần Quan Gia Trung được quan lớn Hồ Quan Nhậm điều động đi công tác xa cả tuần mới về Ái Liên thường đến gặp quan lớn không hiểu là gặp để làm gì chỉ có trời biết đất biết. Khi cái bụng được năm sáu tháng Quan Gia Trung không bị điều động công tác xa mà luôn gần gũi vợ chăm sóc vợ.

Không hiểu Ái Liên gấp té thế nào đến nổi phải sanh đẻ non chưa đủ tháng tính từ ngày Ái Liên về làm vợ Gia Trung. Bà mụ đỡ đẻ cho Ái Liên do quan lớn Hồ Quan Nhậm giới thiệu giúp đỡ đẻ cho Ái Liên những việc nuôi con bước đầu. Quan Gia Trung không nghi ngờ gì cả đặt tên cho con là Nguyễn Đạt Thành, khi Nguyễn Đạt Thành lên 10 tuổi Gia Trung dẫn con về quê ra mắt bên nội bên ngoại. Chú Bác, Cậu, Gì. Bên Nội, Bên Ngoại thấy Đạt Thành không giống Cha không những khuôn mặt mà lời ăn tiếng nói cũng khác. Ông Bác liền sinh nghi nhưng không dám nói, thường là con ông không giống lông cũng giống cánh đằng nầy khác xa hoàn toàn. Chú, Cậu, Gì, cũng lấy làm lạ. Nhưng đã là cháu thời ai cũng mến thương.

Vua Bất Lực An Vương càng ngày càng sa đọa làm cho đất nước suy yếu giặc trong giặc ngoài tứ phía, các bè phái nổi lên lật đổ đảo chánh Vua Bất Lực. Nội chiến xảy ra nhân tài hai bên chết vô số. Gia đình Hồ Quan Nhậm, trở về Phương Bắc theo Cha là Hồ Cẩn Bình vốn xuất thân là con dân nước Chu Môn Hồ Quan Nhậm đến từ biệt gia đình vợ chồng Gia Trung lần cuối.

Nói về Gia Trung nhìn thấy con mình càng lớn càng giống một người nhưng không dám nói vì không có bằng cớ. Khi Đạt Thành đến chào Hồ Quan Nhậm. Quan Gia Trung nhìn đến sững sờ vì hai người giống y chang như hai giọt nước. Gia Trung nhìn lại thấy Ai Liên bụm mặt khóc ánh mắt Hồ Quan Nhậm trìu mến nhìn Ái Liên như không muốn lìa xa.

Gia Trung thấy lòng mình như se lại đau đớn tận tim gan. Sự đau đớn ấy sau nầy biến Gia Trung trở thành con người lạnh lùng, không thiết nghĩ về gia đình nữa thường đi đó đây làm thuốc chữa bệnh cho người. Gia Trung chán ghét triều đình chỉ là bầy sâu, lũ mọt hại dân đến kiệt sức, luôn mong mỏi đất nước thay đổi mới.

Đạt Thành càng ngày càng lớn không những thông minh chí lớn khác lạ hơn người đầy thủ đoạn, gian xảo, quỷ quyệt, ít ai phát hiện ra được. Chỉ có Gia Trung là người hiểu rõ Đạt Thành Cáo Già đương nhiên sanh ra Cáo con rồi. Nhưng Cáo già là ai chỉ thấy Gia Trung trợn mắt sau đó thời nín thinh. Nghĩ đến cảnh cà cưỡng nuôi tu hới nhưng không lấy đó làm buồn coi Đạt Thành như con ruột của mình, đôi khi cũng có chút lạnh nhạt.

Gia Trung Cha Hờ của Đạt Thành nhờ đọc qua nhiều sách thuốc từ quan chu du đây đó một mặt chữa bệnh cứu dân một mặt tìm hướng đi mới từ đó Cha Con ít gặp nhau. Cha theo chí Cha con theo chí con.

Nói về Đạt Thành trong lòng lúc nào cũng mưu việc lớn đi theo phong trào hướng ngoại hầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ ngoại bang trở về xóa sổ triều đại thối nát dân chúng phần lớn oán ghét chế độ phi nhân bất chính, hầu mong thay đổi qua cuộc sống mới. Không may bị bắt ở nước Chu Môn với cái tội bè đảng kết cấu phản động chuyên cướp của nhà quan, kẻ giàu. chia cho người nghèo. Bị quan Tri Phủ Hạ Giang bắt nhốt vào ngục giam chờ ngày tử hình xử tử.

Hồ Quan Nhậm khi trở về đất Bắt nước Chu Môn làm quan trong triều đình nhưng lúc nào cũng theo dõi tin tức của Đạt Thành, thấy Đạt Thành có mưu đồ việc lớn lấy làm mừng nhưng chưa biết cách nào Cha Con nhận ra nhau. hay tin Nguyễn Đạt Thành bị bắt với cái tội kết bè kết đảng với quân phản loạn bọn cướp thời khó mà sống sót vì mang đại tội với triều đình. Hồ Quan Nhậm liền đến gặp Vua Đại Hãn tâu rõ mọi vấn đề về thân thế của Đạt Thành cũng như Đạt Thành có chí lớn làm thay đổi đất phương nam. Nếu bệ hạ muốn sát nhập An Vương Đại Nam về Phương Bắc thành một nước Chu Môn rộng lớn bá chủ hoàn cầu. Thời không để mất đi người nầy.

Vua Đại Hãn nghe rất hữu lý như đã tìm ra được kế sách thôn tính nước An Vương Đại Nam không cần động đến gươm đao giáo mác cũng thành công. Nhưng làm sao cứu Đạt Thành đây. Khi Đạt Thành là người An Vương, không phải là người Chu Môn lại cấu kết với bè đảng phản động ăn cướp giết quan triều đình, Trẫm ra lệnh thời có thể thả Đại Thành, nhưng trọng dụng làm việc lớn thời không thể được. Các quan triều đình sẽ không phục Trẩm. Đạt Thành khó mà được sự ủng hộ của các quan. Đôi khi còn hãm hại nữa là khác.

Thưa Bệ Hạ: Thần có người con tên là Hồ Tôn Quang vốn là anh em cùng cha khác mẹ rất giống Đại Thành như hai giọt nước rất khó phân biệt người nào là Đại Thành người nào Hồ Tôn Quang. Hồ Tôn Quang đang làm quan tổng binh thị vệ cung nội. Nếu xét cần thời Bệ Hạ dùng Tôn Quang thế mạng cho Đạt Thành mưu sự chiếm lấy An Vương Đại Nam về tay đất Bắc thời sự hi sinh ấy cũng đáng.

Vua Đại Hãn cho là phải càng tin tưởng Hồ Quang Nhậm khen ngợi Hồ Quan Nhậm dám hi sinh con mình cho đại cuộc nước nhà.

Vua Đại Hãn cho mời Hồ Tôn Quang đến giao nhiệm vụ đi cứu Đại Thành. Bằng cách đến đại lao thay đổi y phục cho nhau khi Đạt Thành rời khỏi đại lao thời đưa cái lệnh bài nầy giao cho quan cai ngục, quan cai ngục sẽ trình lên Quan Phủ. Quan Phủ sẽ áp giải quan tổng binh thị vệ về kinh trẩm sẽ cho người thả ra.

Nói về Hồ Tôn Quang đeo mặt nạ là một trung niên đến Phủ Hạ Giang trao mật lệnh triều đình cho Quan Phủ. Quan Phủ xem xong nói. Quan Giám Sát có thể vào đại lao thẩm vấn hỏi cung. Quan cai ngục dẫn Hồ Tôn Quang đến nơi giam Đạt Thành. Hồ Tôn nhìn thấy Đạt Thành lấy làm kinh ngạc sao người nầy lại giống mình dữ vậy đúng là trên đời chuyện gì cũng có người giống người như hai giọt nước. Để giữ sự bí mật trong lúc thẩm tra Hồ Tôn Quang nói ngươi ra ngoài để bổn quan hỏi cung, quan cai ngục liền đi ra ngoài. Tôn Quang hỏi ngươi tên gì? Đạt Thành nói người sắp chết nói tên họ mà chi Tôn Quang biết tiếng An Nam vì Tôn Quang khi còn nhỏ ở An Nam theo gia đình về đất Bắc hơn mười mấy năm. Tôn Quang không muốn dài dòng nói ta đến để cứu ngươi khi ngươi ra khỏi đại lao thời đưa cái nầy cho Quan Phủ, khi rời khỏi Quan Phủ đi về hướng bắc chừng hơn dặm thời sẽ có người đến đón ngươi đi. Mau thay đồ ra đổi áo cho nhau Đạt Thành làm theo, Tôn Quang trở thành tội phạm. Đạt Thành trở thành quan Thị Vệ. Đạt Thành nhanh chóng ra khỏi nhà lao rời khỏi quan Phủ đi về hướng bắc được hơn nửa dặm thời có người đến đón đưa đi.

Nói về Quan Thị Vệ triều đình trở thành Quan Giám Sát, giờ lại dưới hình dạng Gia Trung trở thành tội nhân.

Quan Phủ nhận được chỉ thị của Vua Đại Hãn chính là phong thơ mật mà Gia Trung vừa ra khỏi Quan Phủ trao cho, với nội dung là đem tội nhân ra xử tử bằng chất độc khi đã nhận được chỉ thị. Gia Trung giả hiệu vừa thấy quan cai ngục vào tưởng đâu là áp giải mình về kinh không ngờ quan cai ngục đem đồ ăn thức uống vào nói ngươi ăn no một bữa cuối cùng. Gia Trung giả hiệu tưởng đâu ăn xong họ sẽ đưa mình rời khỏi ngục

Nhìn thấy đồ ăn thức uống toàn là thịt nướng gà quay bụng cũng đã đói cồn cào không ngần ngại gì cả nuốt sạch chẳng còn món chi. Quan cai ngục thấy vậy thầm nghĩ làm con Ma no hơn là là Ma chết đói.

Tôn Quang ăn xong bữa ăn liền lăn đùng ra chết trong thức ăn đã bỏ chất kịch độc.

Nói về Đạt Thành được một người đưa đi bằng ngựa hơn một ngày thời tới một cơ ngơi sang trọng khu gia trang Họ Hồ đó là kẻ ăn người trong gia tộc họ Hồ.

Người ấy dẫn Đạt Thành vào ngôi nhà sang trọng vừa bước vào nhà trước mắt Đạt Thành là hình ảnh của mình treo trên tường Đạt Thành vô cùng kinh ngạc nhìn người dẫn mình đến đây hỏi sao hình tôi lại có ở đây. Không phải là hình cậu chủ đâu mà là hình anh cậu chủ đấy. Đạt Thành kinh ngạc nói tôi có anh từ hồi nào sao tôi không biết. Người ấy bí mật nói rồi Cậu Chủ sẽ biết tất cả.

Cậu Chủ cứ ở đây đóng vai cậu lớn người đã đến cứu Cậu Chủ trong ngục lao người ấy nói xong không khỏi buông tiếng thở dài có lẽ người anh cùng cha khác mẹ của Cậu Chủ không còn trên thế gian nữa. Đạt Thành ngơ ngác hỏi người ấy đã chết người ấy gật đầu không trả lời.

Đạt Thành là người rất thông minh đổi tráo người, Đạt Thành khóc òa sao người ấy phải vì tôi mà thế mạng, câu hỏi nầy để Ông Chủ sẽ trời cho Cậu Chủ rõ.

Người nhà ở đây không ai dám làm quấy Cậu Cả. Cậu Cả Tôn Quang đang là Quan Giám Sát thị vệ trong triều. Cậu Chủ ở lại đây tắm rửa nghỉ ngơi sẽ có người phục vụ cho Cậu Chủ. Cậu Chủ coi như là nhà của mình. Đạt Thành là người thông minh đã hiểu ra một phần những ẩn khúc trong câu chuyện nầy. Đạt Thành nhớ lại mình rất giống một người, người ấy chính là Hồ Quan Nhậm, khi còn nhỏ Mẹ thường dẫn mình đến gặp Hồ Quan Nhậm. Quan Nhậm yêu thương mình lắm hay là Đạt Thành không dám nghĩ nữa.

Đạt Thành ở trong phòng được ba ngày thời có một người đến thăm, Thành vừa thấy người đó thời không khỏi sững sờ Hồ Quan Nhậm, Đạt Thành bước đến quỳ lạy nói.

Con là Đạt Thành.

Quan Nhậm để Đạt Thành dậy.

Nói mười mấy năm xa cách con đã trưởng thành rất nhiều Mẹ con có đưa cho con vật gì không Đạt Thành lấy ra một vật mà Thành thường đeo trong mình, đó là sợi dây chuyền mặt ngọc, Quan Nhậm cũng lấy ra một dây chuyền giống hệt như vậy, đưa cho Đạt Thành coi. Đạt Thành như hiểu ra tất cả chờ một sự giải thích. Quan Nhậm ngồi xuống như nhớ lại tất cả những gì xảy ra gần hai mươi năm về trước.

Quan Nhậm kể lại tất cả đầu đuôi, khi con chào đời Cha đưa sợi dây chuyền nầy cho bà mụ đỡ đẻ trao cho Mẹ con để sau nầy Cha con gặp lại nhau. Con Họ Hồ không phải Họ Nguyễn đâu. Anh con cùng Cha khác Mẹ thế mạng cho con. Con vẫn giữ nguyên họ Nguyễn khi nào con làm vua nước An Nam thời sẽ chuyển sang Họ Hồ.

Cha sẽ dẫn con đến gặp Vua Đại Hãn con hãy trình bày những mưu toan của con sự thành bại trong lần gặp gỡ nầy con phải hết sức thận trọng và vô cùng khôn khéo, vì gốc gác của con là người phương bắc không phải người phương nam con phải đem giang sang phương nam nhập về phương bắc sự thành công của con là ở chỗ nầy.

Sau lần gặp gỡ Cha Con gặp nhau Đạt Thành trưởng thành nhanh chóng lộ rõ những tham vọng to lớn mà xưa nay Đạt Thành không bao giờ dám nghĩ tới để chững bị cho lần gặp gỡ sắp đến diện kiến Vua Đại Hãn. Đạt Thành vô cùng tự tin.

Trên đường vào cung người ta nhìn thấy hai Cha, Con Đạt Thành đi thẳng vào chánh điện, thì ra hôm nay là ngày Đạt Thành diện kiến Vua Đại Hãn.

Mới bước vào chánh điện. Cha, Con Đạt Thành đã nhìn thấy Vua Đại Hãn ngồi chờ đấy rồi. Hai Cha con Đạt Thành bước đến quỳ lạy tung hô vạn tuế, Vua Đại Hãn phất tay cho phép đứng dậy và chỉ hai cái ghế mời ngồi.

Vua Đại Hãn vào đề ngay nhìn Đạt Thành hỏi, làm sao chiến được nước An Nam? Mà không gây binh biến?

Đạt Thành trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Muôn tâu Bệ Hạ, Chỉ cần một người có nguồn gốc Nước Chu Môn sanh ra ở An Vương có sức ảnh hưởng lớn với dân chúng được nhiều thành phần mến mộ đi theo nổi lên cướp lấy chính quyền trở thành lãnh tụ. Người ấy lại hết lòng trung thành với Bệ Hạ. cũng như vì đất nước Chu Môn nầy làm tất cả bất chấp thủ đoạn dù cho hi sinh hàng triệu người miễn là sát nhập nước An Vương về Chu Môn thành một nước Chu Môn hùng cường đứng đầu thế giới chỉ cần một người như thế là đủ.

Vua Đại Hãn nghe câu trả lời của Đạt Thành thời không khỏi giật mình không nói là đáng sợ. Vua Đại Hãn lấy làm vừa lòng khen quả là nhân tài hiếm thấy.

Vua Đại Hãn lại hỏi:

Nếu Trẩm đã tìm ra một người như thế. Thời người đó cần những gì? Lèo láy con thuyền thế nào đi đến đích?

Đạt Thành trả lời không cần suy nghĩ:

Muôn tâu Bệ Hạ:

Chỉ cần Bệ Hạ lập lên một người về sau trở thành Vua Nước An Vương, Bệ Hạ giúp đỡ về mọi mặt. Quân Sự, Chính Trị, Văn Hóa, Tài Chính, Binh Khí mạnh hơn tất các tổ chức Đảng Phái, Bè Phái trong nước An Vương. Để người ấy khi trở về nước lựa chọn những người trung thành dấy lên phong trào hoạt động dưới hình thức yêu nước Đánh thẳng vào tâm lý Dân An Vương vốn yêu Cội yêu Nguồn, tạm thời dựng Ông Quốc Tổ dậy làm nền tảng cho dân chúng đi theo lôi kéo Dân gia nhập tổ chức, gia nhập chính thể lâm thời, sau đó tìm cách trừ khử các thủ lĩnh Đảng Phái Bè Phái thay thế người của mình, đi vào thống nhất một mối.

Lèo lái con thuyền cách mạng lâm thời ngay từ đầu theo hai vế. Đầu thời Bắc. Giữa và đuôi ở Nam.

Có nghĩa là những người đi theo con cờ Bệ Hạ lập ra được Bệ Hạ chỉ thị lựa chọn tuyệt đối trung thành với Chu Môn. Còn những người đi theo phong trào nhờ vào công lao của họ thời phong địa vị quân hàm để họ bảo vệ đường lối chính sách, tận tụy phục vụ cho đất nước không hề hay biết là làm theo chỉ thị của Bệ Hạ. Sự hoạt động nầy gọi là giữa và đuôi ở Nam. Phải tuyệt đối bí mật, nếu bại lộ thời những nhân sĩ yêu nước An Vương sẽ nổi lên chống đối lại ngay. Khi nào cướp chính quyền thành công. Thời việc sát nhập An Vương về phương bắc theo một lộ trình được sắp xếp chu đáo.

Vua Đại Hãn nghe Đạt Thành giải trình kế sách một cách chu toàn thứ tự lan lớp. Mọi hoạt động Lãnh Đạo của tổ chức Đạt Thành đều nằm trong tầm tay của mình thời vừa ý gật đầu lia lịa. Bằng nói Trẫm sẽ theo kế sách của Đạt Thành khanh. Phong cho Đạt Thành làm Vua An Vương khi giành được chính quyền mới chính thức công bố.

Đạt Thành liền thay tên nhưng vẫn giữ nguyên Họ Nguyễn vì họ Nguyễn vốn làm Vua nhiều đời của nước An Vương dân chúng rất sùng kính giữ nguyên Họ Nguyễn chính là nền tảng đi đến thành công. Làm thay đổi vận mệnh nước An Vương,

Đạt Thành lấy tên Vì Nước hoạt động khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước lôi kéo sự giúp đỡ. Đạt Thành chinh phục được một số người đào tạo dìu dắt bài bản rồi cho về Nước An Nam hoạt động, mở đường cho Đạt Thành trở về thành lập Bộ Máy Trung Ương Lãnh Đạo cách mạng.

Nói về sự ăn chơi xa xỉ của Vua Ái Dục xây lầu đài khắp nơi hưởng lạc ngân sách nhà nước vì thế, luôn thâm hụt càng thâm hụt càng lệ thuộc nước ngoài, càng tăng thuế bóc lột sức lao động vô tội vạ, trấn áp bạo tàn của Vương Quan làm cho dân chúng than oán khắp nơi, hận thù khắp chốn ngày đêm thắp hương cầu nguyện cho triều đại, Vua Ái Dục nổi tiếng là Vua Bất Lực rồi đời. Cũng như khát khao một vị Minh Quân mới thương Dân yêu nước. Thế là đi vào thời đại đen tối tạo ra nhiều tổ chức chống đối lại triều đình, thế cuộc vô cùng hỗn độn. Tuy có nhiều Đảng Phái, Bè Phái nổi lên nhưng không đoàn kết thống nhất được vì không Đảng Phái, Bè Phái nào chịu tùng phục Đảng Phái, Bè Phái nào, càng thêm hỗn loạn đất nước. Chỉ có tổ chức của Đạt Thành là đi vào hiệu quả nhân tài trí thức cũng như người dân hướng về rất đông. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đạt Thành hết thắng lợi nầy đến thắng lợi khác nhanh chóng lớn mạnh toàn diện. Nhân sự, Chính Trị, Văn Hóa, Tài Chánh, Binh Khí, nhất là được sự hậu thuẫn bí mật của Chu Môn. Cách mạng lâm thời vì dân vì nước, không những lôi kéo được Vương, Quan trong triều đình nhân sĩ trí thức đi theo mà còn được sự ủng hộ phần lớn nhân Dân đưa cuộc cách mạng đi đến mau chóng thành công.

* * *

Hết Phần 1 xem tiếp Phần 2
 

shopoga

✩✩
PHẦN 2

SỰ LỢI HẠI CỦA VĂN HÓA

Nói về Đạt Thành là tay binh pháp siêu đẳng luôn có những kế sách không ai có thể lường được. Hành động một đường nói một nẻo Miệng hô hào chống triều đình nhưng thật ra móc nối với triều đình. Mượn tay triều đình tiêu diệt các Đảng Phái, Bè Phái không cùng chung lý tưởng, vì mỗi Đảng Phái, Bè Phái đều có lập trường kiên định riêng của Bè Phái Đảng Phái của mình. Vì vậy Đạt Thành đã cho người cấy vào những Đảng Phái Bè Phải. Toàn là những Nhân tài biết cách lấy lòng các Đảng Phái Bề Phái khác. Như giúp đỡ các Bè Phái, Đảng Phái lớn mạnh. Vì thế luôn được lòng tin các Đảng Phái, Bè Phái khác. Những thủ lĩnh Bè Phái, Đảng Phái nào có mộng làm Vua hoặc có lời lẽ không tôn phục Đạt Thành đều bị Đạt Thành mượn dao giết người. Bằng cách chỉ điểm cho quân triều đình sát hại. Làm ra vẻ thương tiếc căm hận triều đình hứa là sẽ trả thù cũng như thay thế người của mình cầm đầu Đảng Phái, Bè Phái ấy. Không bao lâu thời các thủ lĩnh Đảng Phái, Bè Phái lần lượt bị tiêu diệt sạch thay vào đó là những thủ lĩnh của Đạt Thành. Coi như Đạt Thành gồm thâu các Đảng Phái, Bè Phái về một mối dưới sự lãnh đạo của Đạt Thành.

Người luôn giữ vị trí lãnh đạo toàn diện không ai khác hơn chính là Đạt Thành. Những nhân vật có công hay nói một cách khác những người đã được lựa chọn vào chóp bu cấp cao phe cánh của Đạt Thành phải qua Vua Đại Hãn xem xét phê chuẩn được hay không một cách bí mật.

Như vậy những chóp bu lãnh đạo cấp cao theo phe phái Đạt Thành. Là do Thiên Triều Chu Môn lập lên. Không phải là do Đạt Thành lập lên, cũng không phải phấn đấu lập công mà leo lên đó được. Dù cho tín nhiệm trong phe nhóm bầu lên. Nhưng phải qua Vua Đại Hãn xem xét chọn lựa chấp nhận mới trở thành cấp cao lãnh đạo Chóp Bu. Như vậy Đạt Thành không phải là người quyền lực tối cao thành lập bè Đảng cấp cao. Mà phải qua sự lựa chọn của Đại Hãn trá hình qua Đạt Thành.

Nói về Vua Ái Dục suốt ngày hoan lạc vào tửu sắc dẫn đến lâm bệnh qua đời người con thứ nắm lấy binh quyền lên thay thế Vua Ái Dục lấy hiệu là Vua Sa Lạc Tính tình giống Cha chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Dân chúng An Vương chán ngán tận xương. Các quan chia bè rẽ phái tranh giành quyền lực triều đình vì thế triều đình càng thêm suy yếu.

Thời cơ đã đến Đạt Thành mở cuộc họp quy mô lớn một nơi bí mật thành lập mặt trận giải phóng cướp lấy chính quyền với khẩu hiệu về tay Nhân Dân.

Cuộc tấn công nổi dậy của quân cách mạng lâm thời mạnh như nước thủy triều chiếm lấy miền bắc. Làm bàn đạp tiến đánh miền nam cướp lấy chính quyền thống nhất đất nước. Đất nước nước An Vương sang trang sử mới. Trang sử còn bi đát hơn thời triều đại Vua Sa Lạc. Với chính sách quản lý chặt chẽ theo Thể Chế Độc Tài Toàn Trị chặt đến nỗi người dân không còn gì cả trở thành trắng tay, thậm chí cái gì cũng của nhà nước.

Đạt Thành trở Thành Vua của An Vương. Xưng là Hồ Hoàn Nguyên, không phải là Nguyễn Đạt Thành. Sự thay tên đổi họ trước sự ngỡ ngàng Dân An Vương. Không lẽ làm Vua rồi thay tên đổi họ hay sao.

Vua Hồ Hoàn Nguyên xác nhập An Vương lần về với chu Môn theo lộ trình tằm ăn dâu mất lần đất đai cũng như đồng hóa lần Dân Tộc An Vương theo Văn Hóa Chu Môn lệ thuộc lần Phương Bắc.

Trong nội chính Trung Ương có một người nuôi mộng Bá Vương không kém gì Vua Hồ Hoàn Nguyên. Hiểu rõ Hồ Hoàn Nguyên không phải Họ Nguyễn mà là Họ Hồ, với mộng Bá Vương quyết leo lên tới hàng Thống Soái có cơ hội là đầu độc Vua Hồ Hoàn Nguyên, Hồ Hoàn Nguyên tránh sao khỏi vì kẻ muốn hại mình đã ở sát bên lưng. Hồ Hoàn Nguyên hít phải một loại chất độc vô hình từ từ tê liệt nằm một chỗ biết người hại mình nhưng nói không được vì không đủ bằng chứng. Hồ Hoàn Nguyên biết rõ sau khi chết thế nào nhân vật hại mình cũng mời thế giới đến làm rõ mình không phải Họ Nguyễn. Thời quyền lực tối cao thuộc về người ấy. Liền viết di chúc sau khi chết đem thiêu xác phi tan không cho ai biết mình không phải Họ Nguyễn. Thời địa vị danh dự của mình mãi mãi tồn tại theo thời gian con cháu Họ Nguyễn mãi tôn thờ. Nào hay đâu nhân vật hại mình không làm theo di chúc đem ướp xác chờ cơ hội là cho khám nghiệm ADN lật tẩy Hồ Hoàn Nguyên, không phải là Họ Nguyễn mà là Họ Hồ. Hồ Hoàn nguyên một đời làm ác nên khó mà hưởng được quả lành.

Người đầu độc Hồ Hoàn Nguyên không theo chiều hướng Hồ Hoàn Nguyên, mà theo chiều hướng phương Tây làm cho Vua Đại Hãn nổi giận vì đã hại con cờ đầy công phu tốn kém của Đại Hãn. Ở đời người ta thường nói trong cái khôn luôn ẩn chứa cái dại, vị thống soái nầy quên đi một điều những cấp cao đương thời là do Vua Chu Môn Đại Hãn lựa chọn mới lên hàng chốp bu như được. Những hàng cấp cao đều là tai mắt Đại Hãn có thể nói là ở khắp mọi nơi. Vị Thống soái không đi theo chí hướng của Hồ Hoàn Nguyên thân với thiên triều Chu Mông Đại Hãn. Đi theo chiều hướng Phương Tây, tưởng đâu Phương Tây che chở nào hay đâu Phương Tây bán đứng cho Vua Đại Hãn. Trao đổi thế đứng chính trị có lợi cho hai bên. thế là vị Thống Soái đi đời.

Vua Đại Hãn Chu Môn chỉ thị cho Trung Ương lập Hồ Kế Vị lên thế thay tiếp nối di chí Hồ Hoàn Nguyên.

Hồ Kế Vị ngu si làm gì cũng không được kín đáo. Để lộ nhiều dấu hiệu hại Dân bán Nước dâng nước An Vương cho Thiên Triều Chu Môn. Đến lúc nầy Dân Chúng, cũng như các tầng lớp trí thức mới vỡ lẽ nhận thức được sự nguy cơ mất nước về tay Chu Môn Phương Bắc, lấy làm kinh hãi sự nô lệ cũng như cái chết sắp cận kề.

Việc sát nhập nước An Vương vào Chu Môn đang ở vào giai đoạn cuối. Nước An Vương sẽ không còn nữa xóa sổ vĩnh viễn từ đây.

Ở vào giai đoạn nầy trong cấp cao lãnh đạo chóp bu cũng thấy rõ sự mất nước chỉ là thời gian, nhưng làm chi được Lương Tâm luôn cắn rứt, những người còn lòng trung hiếu đối với non sông đất nước rán nhịn chờ đợi thời cơ phản lại Thiên Triều Chu Môn cứu đất nước, có người ra mặt phản đối những chủ trương bất lợi cho Dân cho Nước liền liền bị thiên triều Chu Môn ám hại trù dập thảm thê thảm. Nhiều quan chức cấp cao đành phải bỏ mạng ra đi. Cái chết vì Dân vì Nước như vậy nhưng mấy ai hiểu lòng trung hiếu của mình đối với non sông đất nước. Vì đã nhúng chàm theo Hồ Hoàn Nguyên đành mang nỗi hàm oan hại Dân bán Nước mang theo xuống mồ.

Nói đến lòng yêu nước nào phải vài người có thể nói hàng triệu triệu đâu phân biệt thành phần giai cấp. Miễn là có lòng Trung Hiếu đối với non sông đất nước. Những người yêu nước nhìn thấy những tấm gương yêu nước trước bị hại liền rút ra kinh nghiệm khôn ngoan hơn những người đã bị hại, trong số những người muốn cứu đất nước ấy phần đông là dòng tộc con cháu Nhà nguyễn muốn lấy lại những gì Ông Cha để lại nên luôn tạo niềm tin lấy lòng Hồ Kế Vị, Hồ Kế Vị vốn không được thông minh làm gì nhận ra thâm ý con cháu Nhà Nguyễn tin cậy nâng đỡ con cháu Nhà Nguyễn có người leo lên địa vị tối cao. Coi như con cháu Nhà Nguyễn nắm được phân nửa thống trị giang san lấy lại những gì của Nhà Nguyễn trước đây.

Ở vào thời kỳ Hồ Hoàn Nguyên nơi Huyện Trung Du. Có vị kỳ nhân ra đời, chuyện gì cũng biết nhất là tinh thông Văn Hóa truyền thống dựng nước giữ nước anh linh Dân Tộc trải qua hàng nghìn năm Văn Hiến, hiểu rõ chuyện quá khứ vị lai làm rõ người có công khai sanh ra nước An Vương Trở thành Quốc Bảo Văn Hóa cứu nước, vị Kỳ Nhân không hề đá động gì đến chính trị, cũng không gia nhập theo bè đảng nào cả. Đã gọi là Kỳ Nhân thời trên hiểu rõ Huyền Cơ. Dưới tường thế cuộc Cơ Trời chuyển đến đâu, thời vị kỳ nhân đều hiểu rõ đến đó. Vị Kỳ Nhân thấy rõ Nhà Hồ mất lần quyền lực vào tay con cháu Nhà Nguyễn chính là thời cơ truyền bá Quốc Bảo Văn Kinh để cho con cháu Nhà Nguyễn đổi mới Thể Chế phục hưng đất nước thoát khỏi hiểm họa mất nước.

Một hôm có người Trí Thức yêu nước tên là Chung Thông đến than thở với vị Kỳ Nhân rằng. Non sông đất nước sắp mất rồi, đau đớn thay cho Nước An Vương ta mấy nghìn năm tồn tại giờ sắp ra đi vĩnh viễn Dân Tộc con cháu An Vương thật là có lỗi với Tiền Nhân Ông Cha. Người ấy vừa nói vừa khóc. Vị Kỳ Nhân nói Ngài xứng đáng là con cháu Nước An Vương. Nhưng không sao đâu Nước An Vương sẽ được cứu thoát còn đánh bại nước Chu Môn nữa là khác. Những người đó không ai khác hơn là con cháu Nhà Nguyễn nếu có trong tay Văn Hóa Cha Ông trong tay.

Người Trí Thức yêu nước tên là Chung Thông nghe vị Kỳ Nhân nói thế như không tin ở lỗ tai mình bằng hỏi lại. An Vương được cứu thoát sao? Kỳ Nhân gật đầu nói phải không hề sai.

Người yên nước có tên Chung Thông nói Kỳ Nhân có thể dẫn chứng cụ thể được không. Kỳ Nhân mỉm cười nói dẫn chứng gì nữa trước mắt tôi là người cháy bỏng lòng yêu nước sẵn sàng chết cho non sông đất nước hiện tại đất nước An Vương phần đông giống như Ngài Chung Thông đây. Nếu Ngài đủ can đảm cống hiến đời mình cho non sông đất nước ra sức truyền bá Văn Hóa Cha Ông đến với con cháu Nhà Nguyễn đang nắm giữ một nửa quyền lực đất nước, thời coi như thoát khỏi hiểm họa mất nước.

Vị Kỳ Nhân nói Ngài có nghe câu nói Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên chưa? Người trí thức yêu nước Chung Thông gật đầu nói có nghe. Nhưng thưa Kỳ Nhân hiện tại đất nước lâm nguy khó mà cứu vãn, vì mưu mô của Chu Môn khá chặt chẽ phải nói là sắp thành công cướp lấy giang san An Vương dù cho có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuất hiện cũng chẳng làm chi được phải nói là bó tay mà thôi. Vị Kỳ Nhân nói theo tôi thời lại khác Chu Môn Phương Bắc thất bại trong cuộc âm mưu nầy, là do cơ Trời. Nhà Hồ cướp ngôi Nhà Nguyễn, ở vào giai đoạn Mạt Pháp. Đến Thời Thượng Ngươn Thánh Đức con cháu Nhà Nguyễn lấy lại đó là ý trời.

Ở vào thời mạt pháp càng ác càng gian xảo thời càng nên việc lớn. Ví như kẻ trộm cướp chỉ có lợi về Ban Đêm, không có lợi về Ban Ngày. Thời Ban Ngày chính là thời Thượng Ngươn Thánh Đức ra đời nhiều ánh sáng sẽ xuất hiện. Như ánh sáng truyền thông, ánh sáng công nghệ thông tin, ánh sáng Internet, những Âm Mưu đen tối sẽ bị vạch trần. Nên mưu đồ cướp khó mà thực hiện.

Nhờ ánh sáng Truyền Thông, ánh Công Nghệ Thông Tin, ánh sáng Internet Dân An Vương đều thấy rõ sự nham hiểm Chu Môn Đại Hãn, vì sự sống còn lòng dân sẽ đi đến thống nhất ý chí đoàn kết một lòng tự cứu mình cũng chính là cứu Dân Tộc non sông đất nước. Lại nữa con cháu Nhà Nguyễn hiểu rõ nếu tiếp tục cúi đầu lệ thuộc thiên triều Chu Môn sẽ đi đến cạn kiệt lòng dân, mất dân là mất tất cả không còn ai hưởng ứng cũng như bảo vệ Thể Chế phi nhân đó nữa.

Cũng do sự nhận thức giữa cái lợi và cái hại trong cấp cao chóp bu lãnh đạo Nhà Nước muốn làm thay đổi cuộc diện vì nắm bắt được Văn Hóa Truyền Thống Anh Linh dựng nước giữ nước đã xuất hiện, đây là cơ hội cho con cháu Nhà Nguyễn làm thay đổi cuộc diện xã hội dấy lên phong chống xâm lăng đi vào thời đại mới.

Những năm trước đây những nhân sĩ mưu đồ cứu nước đều thất bại vì còn nằm trong chu kỳ Mạt Pháp, lại chưa có Ánh Sáng Văn Hóa Truyền Thông Anh Linh dựng nước giữ nước xuất hiện soi đường, chỉ là những bước đi của sự dò dẫm trong tối tăm, hi sinh công sức thời nhiều nhưng thành công chẳng là mấy.

Nhưng cuộc thế hiện giờ đã khác giai đoạn mạt pháp kết thúc nhường cho Cơ Thánh Đức ra đời Mưu Sự cứu nước thuận theo Thiên Ý của Trời, có nghĩa trên thuận Ý Trời, dưới hợp lòng Dân làm một thành mười bỏ công sức ít nhưng thành quả rất lớn, đi đến thành công mĩ mãn.

Cơ Thượng Ngươn Thánh Đức ra đời Ánh Sáng Công Nghệ Thông Tin, Ánh Sáng Internet sẽ chuyển tải Văn Hóa Truyền Thống anh linh dựng nước giữ nước của Ông Cha lan tỏa nhanh chóng ra khắp đất nước cũng như toàn cầu đánh thức lòng tự tôn Dân Tộc, sẽ nổ ra đúng lúc đúng cơ đúng thời. Làm thay đổi cuộc diện tình hình thoát khỏi nguy cơ mất nước.

Nước Chu Môn bị ánh sáng Công Nghệ Thông Tin, Sánh Internet làm lộ rõ bộ mặt thâm hiểm xảo trá thôn tính nuốt trọn Nước An Vương. Phần lớn Quan Chức nhà nước sẽ tự phản lại Thiên Triều Chu Môn gìn giữ độc lập Dân Tộc khi có Văn Hóa Truyền Thống trong tay. Vì phản lại thiên triều Chu Môn tự trong nội thể chóp bu chuyển hóa chuyển biến loại trừ dần Thể Chế cũ, chuyển sang Thể Chế mới. Theo trào lưu Văn Minh thế giới đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, thay thế cho Thể Chế Độc Tài Độc Trị do Bắc Phương Thiên Triều Chu Môn lập nên.

Sự làm thay đổi đất nước theo cơ Thánh Đức không giống như thời mạt pháp thắng là Vua, thua là Giặc. Mà tự trong cấp cao chóp bu Nhà Nước với sự khôn khéo chuyển đổi đất nước một cách tài tình chuyển sang trang sử mới, thoát khỏi sự kìm hãm thế lực bành trướng Chu Môn.

Ngài Chung Thông nghe vị Kỳ Nhân giải bày thế cuộc thời vận một cách khoa học như vậy liền thông suốt thấy rõ đường đi nước bước mà xưa nay không bao giờ nhìn ra. Muốn cứu nước phải có con đường thời thiên hạ theo đó để mà đi. Nhất là con đường rộng lớn con đường Truyền Thống Dựng Nước Giữ Nước Anh Linh Dân Tộc, đánh bại Mưu Sự Nghịch Thiên chính là mưu mô Chu Môn thôn tính An Vương nhằm vào cơ Thánh Đức ra đời dẫn đến thất bại đơn giản vậy thôi. Đúng với câu dù Cho Chu Môn mưu mô tài giỏi cách mấy. Ông Thời đi khỏi Ông Giỏi cũng chẳng làm được gì. Việc khó trăm bề nhưng thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân, một tốt cũng đi đến thành công.

Ngài Chung Thông xin ở lại nghiên cứu Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện. Đọc tới đâu thời thông suốt tới đó vô cùng mừng rỡ thốt lên An Nam Ta được cứu rồi thành công trăm phần trăm.

Kỳ Nhân nói Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước không của riêng ai là của toàn Dân Tộc ai cũng có quyền làm chủ truyền bá rộng rãi làm nên vinh hiển cho chính mình, gia đình mình, họ tộc mình.

Ngài Chung Thông cũng đã nhận thức được thấy rõ cơ Trời liền truyền bá Văn Hóa Truyền Thống Anh Linh dựng nước giữ nước. Một ngọn đuốc thắp lên trăm nghìn ngọn đuốc mồi ra lan tỏa nhanh chóng xoay chuyển cuộc thế. Sự mầu nhiệm của Văn Hóa không sao lường được khai sáng Dân Trí, chấn hưng Dân Khí mỗi người Dân đều trở thành dũng sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lấy Nhân Nghĩa làm đầu thế thay cho cường bạo. Loại bỏ những gì có hại cho đất nước. Phát huy nội lực những thế mạnh mà trời đã ban cho đất nước An Vương. Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa hợp nhất. Lãnh đạo chóp bu Nhà Nước dân chúng một lòng, không còn khiếp sợ Đại Hãn Chu Môn.

Nói về Vua Đại Hãn Chu Môn tự cao tự đại cho rằng nước An Vương đã ở trong tầm tay. Chỉ cần ra lệnh là Nước An Vương không còn tồn tại trên đời với sức tiềm lực kinh tế dồi dào binh hùng tướng mạnh gươm đao giáo mác khí cụ vũ khí hiện đại. Cộng thêm kế sách chu toàn thời không ai làm gì được mình. Không ngờ trên đời nầy còn có thứ vũ khí lợi hại hơn nữa đó là thứ vũ khí Văn Hóa mầu nhiệm, Mầu Nhiệm đến khủng khiếp xoay chuyển tất cả chuyển không thành có lật ngược tình thế sang trang sử mới không có thế lực hùng mạnh nào chống trả lại được. Kế hoạch nuốt trọn Nước An Vương coi như thất bại trở thành công dã tràng của lũ bầy thiên triều Chu Môn bạo Chúa, có lẽ vì quá tức một nước lớn mà thua kế một nước nhỏ tức hộc máu không bao lâu thời qua đời, thi nhau sa đọa xuống Địa Phủ.

Nước An Vương từ đó vang danh khắp năm châu bốn biển Văn Minh về Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng không thua kém một nước nào.

* * *

Hết Quyển 1, xem tiếp Quyển 2
 

shopoga

✩✩
QUUYỂN 2

44. CÓ PHÚC LÀM QUAN, CÓ GAN LÀM GIÀU​

Thị xã An Lộc phường 5 khu phố 2 gia đình Bà Hậu mấy đời buôn bán tạp hóa nhưng không giàu lên được chỉ dư giả chút ít. Không hiểu vì phước kém hay làm ăn dở nên chẳng bằng ai.

Bà Hậu sanh được một gái một trai phải nói là thông minh hơn người cô con gái lớn tên Hạnh tốt nghiệp cấp ba loại giỏi nhưng không thi đại học phụ bán tạp hóa với Mẹ. Còn cậu con trai thứ ba tên Lợi học giỏi không kém gì chị, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sau khi lấy bằng tốt nghiệp cấp ba Lợi thi vào trường đại học ngành quản trị kinh doanh, sau năm năm Lợi lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi. Chẳng thiếu gì công ty mời Lợi về làm. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là Lợi không muốn đi làm cho người khác, mà muốn tự mình vận dụng khối óc thông minh của mình tự làm mướn cho chính mình vừa tự chủ độc lập vừa phát huy tài năng không có sự hạn chế nào cả.

Lợi về nhà sống với gia đình, ai nấy trong gia đình đều biết Lợi có nhiều công ty đón mời vào làm việc ở mức lương khá cao. Đôi lúc gia đình khuyên Lợi nên chọn công ty mà đi làm nhưng Lợi làm ngơ như không muốn, Chị của Lợi Hạnh nói cơ hội đến bỏ lỡ thời tiếc lắm về sau khó mà xin việc làm. Lợi nói chị Hạnh nghe người ta nói chưa có phước làm quan có gan làm giàu. Em sẽ vay ngân hàng tự mình đứng lên với đôi chân và hai bàn tay của chính mình, làm nên sự sống không cần đi làm mướn làm thuê cho công ty nào cả.

Bà Hậu nghe Lợi nói thế thời nói cái thằng nầy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tai điếc đâu nghe súng nổ, ở thị xã nầy rất nhiều người sạt nghiệp vì vay ngân hàng để làm ăn đầu tiên ra bề phết lắm nhưng sau đó thời trả lãi không nổi, lãi mẹ đẻ lãi con đành phải bị ngân hàng xiết nợ bán cả nhà cửa sạt nghiệp ra ăn mày luôn.

Những tấm gương còn sờ sờ ra trước mắt ở thị xã nầy ít ai là không biết, chỉ có con chỉ vì lo ăn học nên không biết chuyện nầy. Lợi nói thảo nào Mẹ nói con điếc không sợ súng, chưa thấy người ta vay ngân hàng để rồi mất hết cả gia tài nên không biết sợ là gì.

Hạnh nói Mẹ muốn nói là như vậy. Người ta có sừng có mỏ có thân có thế mà còn không làm nên trò trống gì, còn em dựa vào đâu làm nên chuyện. Thay vì dựa vào công ty mà tiến thân không hay hơn sao. Bà Hậu tiếp lời với bằng tốt nghiệp loại giỏi, lại thông thạo tiếng anh, giỏi cả tiếng pháp, xin chỗ nào mà người ta không nhận. Con có quyền lựa chọn công ty để làm việc theo khả năng của con, càng giỏi lương càng cao con chim đậu không bắt, lại bắt con chim bay. Đầu của con không biết có vấn đề gì không Mẹ lo quá.

Lợi nói những câu chuyện làm ăn ở thị xã An Lộc nầy khối gia đình bị sạt nghiệp với mộng làm giàu vay ngân hàng, giàu đâu không thấy, chỉ thấy tan nhà nát cửa điều đó em cũng đã suy nghĩ nhiều. Hạnh xem vào té ra em cũng biết, chị cứ tưởng là em không biết. Ngay cả con chủ tịch, vợ trưởng đồn công an còn bể nợ, còn gia đình mình làm cái gì cũng phải xin xỏ gặp. Thủ tục giấy tờ chướng ngại đủ điều kinh doanh cạnh tranh đâu phải dễ.

Lợi nói con không dám nói con là kẻ có tài, nhưng con là đứa con rất tự tin, người ta biết sử dụng cái tài của người khác làm giàu cho họ, con tự tin cái tài của con để làm nên nghiệp lớn theo cách làm giàu của con.

Lợi nói sở dĩ: Người ta vay ngân hàng đi đến thất bại, là vì người ta chưa hiểu hết quy luật sanh lời của đồng tiền. Thấy cái lợi trước mắt, nhưng cái hại to lớn đằng sau không hay. Người cầm quân giỏi là người biết điều khiển binh lính làm nên đại cuộc. Người kinh doanh giỏi là người nắm rõ mọi quy luật sanh lời, không để đồng tiền chết. Tiền không đẻ ra được tiền nên dẫn đến sạt nghiệp, Có nghĩa là vay trăm triệu nhưng thật ra chỉ có 20 triệu là sanh lời còn 80 triệu là đồng tiền chết nằm đó chẳng sanh lời, trong khi phải trả lãi hàng tháng, 20 triệu sanh lời không đủ chi tiêu trong tháng lại còn phải trả tiền lãi 80 triệu nằm đó. Thời không đi vào sạt nghiệp sao được.

Ví dụ: Vay trăm triệu về mở tiệm buôn bán tạp hóa như gia đình mình đây 50 mặt hàng, nhưng chỉ có 10 mặt hàng sanh lãi còn 40 mươi mặc hàng thời nằm đó chôn vốn. Tới tháng thời phải trả tiền lãi ngân hàng. Những mặt hàng sanh lãi thời không nói gì, những mặt hàng không sanh lãi nằm đó đương nhiên cũng phải trả lãi phải đi đến sạt nghiệp.

Cũng may là gia đình mình buôn bán tạp hóa theo vốn tự có, những mặt hàng tháng nầy không sanh lãi thời tháng sau sanh lãi kiếm sống qua ngày nhưng khó mà làm giàu vì các mặt hàng không đồng loạt sanh lời, tháng nào bán đắc thời khấm khá, tháng nào bán ế thời bảo hòa đủ sống.

Với số vốn dự đón gian hàng tạp hóa nhà mình có trên trăm triệu hàng tháng 50 triệu sanh lãi. 50 triệu tiền chết, cao lắm kiếm 6, 7 triệu trong tháng. Tiền thuế, tiền chi tiêu hằng ngày, tiền điện, nước, cũng mất 4, 5 triệu, chưa kể tiền chi tiêu phải không cúng giỗ đình đám, nếu không biết tiện tặng thời khó mà dư. Nếu vay ngân hàng mà buôn bán tạp hóa với cái kiểu 50 triệu sanh lãi 50 triệu tiền chết thời có khi trả tiền gốc ngân hàng không nổi, có khi mượn đầu gà trả gốc rồi vay đầu vịt trở lại.

Nếu vay ngân hàng mà bán ế chỉ có 20 mặt hàng là sanh lãi còn 40 mươi mặc hàng chôn vốn nằm đó thời nhất định đi vào sạt nghiệp lãi mẹ đẻ lãi con trả lãi không nổi thời lấy đấy đâu ra trả vay gốc đành phải bị ngân hàng xiết nợ dẫn đến sạt nghiệp tan nhà nát cửa.

Ông Hậu ngồi nghe thấy Lợi phân tích chính xác phải nói đầu óc khác thường

Người cầm quân giỏi là người biết điều khiển binh lính làm nên đại cuộc. Người kinh doanh giỏi là người nắm rõ mọi quy luật sanh lời, không để đồng tiền chết. Tiền vay 100 triệu những chỉ có 20 triệu đẻ ra được tiền nên dẫn đến sạt nghiệp.

Ông Hậu nói con có thể giải thích thêm vài ví dụ cụ thể về quy luật tiền đẻ ra tiền nữa được không? Lợi nói;

Ví Dụ: Vay 100 triệu về nuôi heo, gà, cá, tôm. Bốn tháng mới xuất tiền lãi phải trả ngân hàng mất 8 triệu. Nếu được mùa lại trúng giá thời có thể nói lợi nhuận khá cao một vốn bốn lời trừ chi nuôi cũng lời được 100 triệu. Trả lãi ngân hàng 8 triệu còn 92 triệu tiền sanh lãi trong thời gian bốn tháng.

Nhưng lại là ngành nghề rủi ro rất lớn, có khi mất trắng vì ôn địch, hoặc thị trường biến động giá cả xuống thấp. Có thể vay ngân hàng làm giàu, nhưng cũng có thể sạt nghiệp không trả nợ nổi cho ngân hàng.

Lại nữa cho dù chăn nuôi thành công vài ba vụ, khấm khá nhưng chỉ cần thất bại một vụ, là coi như đi vào túng thiếu ngay. Thậm chí không trả gốc ngân hàng được nữa. Vay ngân hàng mà kinh doanh những ngành nghề như vậy cái may cái rủi bấp bên người đại trí ít ai đi theo con đường nầy.

Ông Hậu nói nếu con vay 100 triệu thời làm sao cho 100 triệu sanh lời tháng nào cũng như tháng nấy. Con hãy đưa ra giải pháp cụ thể.

Bà Hậu nói chuyện nầy khó lắm đây, không phải ai cũng làm được mà phải có bộ óc thiên tài mới điều khiển đồng tiền theo ý muốn của mình.

Lợi nói làm kinh tế là phải liệt kê tính toán cho thông suốt mặc lợi mặt hại của nó, nắm bắt thị trường, cung cầu hợp lý. Lường trước rủi ro ngoài ý muốn. Cũng như tiền đẻ ra tiền nhanh chóng trong kinh doanh phải đi theo con đường đường trung gian cung, cầu, giao thương mà thôi.

Ví Dụ: Con đường thứ nhất, vay trăm triệu chỉ mua một mặc hàng đi buôn gỗ, hoặc buôn dưa, nhập hàng phân phối hàng. Trong một tháng có thể tiền đẻ ra tiền nhiều lần qua nhiều chuyến trung gian mua bán cung cầu. Mua trăm triệu bán kiếm lời 10 triệu tháng chỉ cần hai chuyến kiếm 20 triệu. Trong khi đó tiền lãi ngân hàng chỉ 2 triệu mà thôi vay 100 triệu một tháng kiếm lời 18 triệu thời sợ gì mà không vay ngân hàng, chỉ cần một năm là trả xong tiền gốc mà còn gần cả trăm triệu tiền lãi để làm ăn. Ngân hàng là mối lợi lớn cho những ai biết tính toán trong kinh doanh. Đừng nói là vay 100 triệu vay bạc tỉ cũng dám vay. Nếu nắm bắt thị trường cung cầu chính xác trong tay, đây là con đường thứ nhất không sợ vay tiền ngân hàng dẫn đến phá sản. Chỉ trừ trường hợp không may đến với mình ngoài ý muốn. Ông thời đi khỏi ông giỏi cũng bó tay.

Nhưng không phải thế mà sợ, có phước làm quan có gan làm giàu. Đại Phú do Thiên, tiểu phú do chuyên Cần.

Con đường thứ hai: Là con đường thu mua nông sản năm ba mặt hàng, mua trong tháng bán trong tháng. Có nghĩa là mua 100 triệu bán hết 100 triệu trong tháng. Tuy lãi không nhiều nhưng chắc chắn. Nếu gặp thời mặt hàng lên giá kiếm cũng 20 triệu trả ngân hàng hai triệu tiền lãi, còn 18 triệu có khi mua trong tuần bán trong tuần nếu nhiều bạn hàng mối lái, hoặc có chỗ để bỏ mối. Không phải tiền lời chỉ 18 triệu mà có khi lên vài ba chục triệu trong tháng.

Con đường thứ ba: Buôn vật liệu xây dựng qua đường trung gian, mua 100 triệu bán hết 100 triệu chỉ trong vòng mấy ngày theo con đường cung cầu phân phối trung gian. Đồng tiền đẻ ra đồng tiền rất nhanh.

Con đường thứ tư: là mở công ty phải nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, thị trường cung, cầu rộng lớn. Cái lãi đem lại, từ khâu mua nhiên liệu, khâu sản xuất, khâu lợi nhuận trong mỗi công nhân, khâu cung, cầu thị trường. Như các công ty làm ăn phát đạt.

Con đường thứ năm: Theo con đường hạng ngạch xuất nhập khẩu giao thương quốc tế. Nhập về những thiết yếu cho đất nước, nhập hàng đâu là hết đó. Nói tóm lại hàng chuyển đi bán rất nhanh, hàng nhập về bán mau lẹ.

Trong năm con đường làm ăn nầy đều có thể vay ngân hàng mà làm giàu cho mình. Không kém gì những gia đình có thế lực trong xã hội kinh doanh bất động sản, bỏ ra một tỉ thâu vô 100 tỉ.

Nói thời nói thế muốn làm giàu phải đi từng bước tùy theo khả năng của mình vay mượn ngân hàng tới đâu, cũng như nắm bắt thị trường cho thật chính xác trước khi đi vào kinh doanh. Có thể đi vào học hỏi các nhà giao thương trung gian thành công, tom góp kinh nghiệm làm ăn từ họ.

Ông Bà Hậu nghe Lợi phân tích như một chuyên gia làm giàu thời trong lòng lấy làm vui mừng. Còn Hạnh chị của Lợi nghe lợi phân tích lấy làm ngạc nhiên, hỏi những phương pháp làm giàu ở trường có dạy không? Sao mà em thông thạo dữ vậy. Lợi nói làm gì có dạy trường chỉ dạy những căn bản trong kinh doanh mà thôi. Trường nào mà dạy cách làm giàu. Do tư duy nhận thức của mỗi người tự tìm cho mình một hướng đi, trên đôi chân một khối óc với hai bàn tay của chính mình.

Ông Bà Hậu nói lấy cơ sở đâu mà vay 100 triệu, không lẽ thế chấp vườn nhà như người ta thường làm, nếu đi sai một bước thời coi như mất hết ra ăn mày. Ông Hậu nói có phước làm quan có gan làm giàu, trời đã cho thằng Lợi những hiểu biết lớn, thời trời cũng đã định tương lai cho nó rồi tôi có niềm tin như vậy.

Lợi nói với tài sản của nhà mình có thể vay được 500 triệu, nhưng chỉ cần vay 100 triệu cho khởi nghiệp ban đầu thôi.

Ông Bà Hậu nói khi nào con cần tiền, thời Cha Mẹ thế chấp nhà vườn vay tiền cho con, theo như Cha con nói lúc nảy có phước làm quan có gan làm giàu.

Để chắc ăn con đường khởi nghiệp đi theo con đường buôn gỗ, có nghĩa là theo những đàn anh đi trước, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt cung cầu. Cũng như mọi đường đi nước bước, nhất là quan hệ giao thương.

Với quyết tâm Lợi xa nhà hơn một năm không hiểu là đi làm cho ai gia đình cũng không hỏi đến. Năm sáu tháng thời Lợi mới về nhà một lần.

Ông Bà Hậu thấy Lợi về hỏi, con đi làm ăn hơn năm nay sao không thấy đá động gì đến vay tiền. Lợi nói đã đến lúc rồi đó Cha Mẹ. Ông Bà Hậu liền đem tài sản nhà cửa thế chấp ngân hàng vay trăm triệu đưa cho Lợi khởi nghiệp làm ăn.

Lợi đã trải qua hơn một năm Lợi dò đường để đi, cũng như học hỏi kinh nghiệm, nắm rõ cung cầu mối lái tiêu thụ gỗ nhiều tỉnh thành. Không bạo dạn như những đàn anh mua gỗ quốc cấm, đã sành sỏi chung chi. Một chuyến buôn gỗ kiếm bạc tỉ. Lợi chỉ mua gỗ thường vừa với túi tiền 100 triệu của mình mỗi chuyến Lợi kiếm được 10 triệu. Mỗi tháng bốn năm chuyến có khi kiếm lời 50 triệu. Trong khi đó chỉ trả tiền lãi ngân hàng có hai triệu. Tiền đẻ ra tiền chưa đầy một năm Lợi kiếm ra bạc tỉ. Mỗi chuyến hàng của Lợi có khi lên đến 100 triệu. Sự quyết tâm làm giàu của lợi nhờ cơ trí hơn người xoay xở đồng tiền vừa nhanh chóng vừa có hiệu quả.

Lợi làm ăn mỗi ngày một khá, vốn liếng của Lợi mỗi tháng mỗi lớn. Lợi trả gốc vay ngân hàng còn mua xe vận tải mở rộng con đường làm ăn, học cách chung chi mọi việc thường trôi chảy, mở rộng con đường cung cầu qua nhiều tỉnh.

Lợi không muốn dừng lại với con đường làm giàu của mình để tìm hiểu thêm về thị trường Lợi tìm đến một cơ sở xẻ gỗ toàn là gỗ xịn như gỗ Trắc, gỗ Hương, gỗ Cẩm, gỗ Nu. Vô tình làm quen với một người con gái khá đẹp không hiểu vì sao Lợi nhìn thấy người con gái nầy liền sanh lòng cảm mến Lợi liền chủ động làm quen biết được cô gái ấy tên Mận. Có lẽ thấy Lợi cũng khá đẹp trai, nên Mận cũng có phần dễ dãi. Và từ đây Lợi thường đến đây chơi trước thời học hỏi sau làm quen dần với Mận.

Mận cũng tìm hiểu qua Lợi thấy lợi là người có chí lớn từ đôi bàn tay trắng mà đã làm nên bạc tỉ trong lòng đã có ý là thích Lợi nhưng là con gái không lẽ Mận mở miệng trước. Nhìn cử chỉ tiếp đãi Lợi cũng biết Mận mến mình. Nhưng Lợi rất ngại vì Mận là con gái của ông chủ xưởng gỗ nổi tiếng Thành Chung. Nhưng rồi Lợi cũng bạo dạn ngỏ lời qua một phong thơ đầy tình ý với nội dung tán tỉnh khéo léo. Mận nhận phong thơ từ tay Lợi mà trong lòng hồi hộp vô cùng không hiểu là Lợi đã nói gì trong nầy. Mận đi ngay vào phòng rồi mở ra đọc.

Hỡi người con gái anh yêu

Thương thầm nhớ trộm biết bao tháng ngày

Mặt dày anh đã mở lòng

Dù cho cay đắng thế nào cũng cam

Bồn chồn thao thức năm canh

Khát khao, khao khát nhớ ai trong lòng

Kể từ gặp gỡ lần đầu

Bóng hình em mãi chất đầy trong tim

Phải chăng có nợ có duyên

Nên anh mới gặp được em kiếp nầy

Đợi chờ anh mãi đợi chờ

Khát khao, khao khát những gì chờ mong

Cầu mong một chút hồi âm

Tan đi cái lạnh chiều hôm đợi chờ

Càng đọc những dòng thơ trái tim Mận như chết lịm theo những vần thơ tỏ tình ấy. Mận không ngờ Lợi làm thơ hay đến vậy. Lợi đã yêu mình thật rồi, và mình cũng yêu Lợi Mận nghĩ thầm yêu nhau thời đến với nhau có gì e ngại để đau lòng mình. Mận liền đi đến một quyết định là viết thơ hồi âm. Vừa nhìn thấy Lợi đi vào làm bộ hờn dỗi nói mấy ngày nay sao không thấy đến. Nói thời nói nhưng nhắt vội phông thơ vào tay Lợi. Như được của quý không ở chơi lâu vội trở về nhà vào phòng mở phong thơ ra đọc. Lợi đọc đi đọc lại cả trăm lần mà vẫn chưa thấy ớn đúng là tình yêu có sức mạnh phi thường những dòng thơ đầy xúc cảm không kém những gì Lợi đã viết cho Mận.

Nhớ người thức cả năm canh

Trái tim em đã trao ai từ đầu

Thầm thương trộm nhớ bao ngày

Làm thân con gái mở lời được đâu

Bao ngày trông ngóng đợi trông

Yêu nhau thời đến với nhau ngại gì

Hẹn nhau ở một chỗ nào

Con ong lối bướm đi vào vườn yêu

Hai người gặp nhau ở một công viên không còn e ngại gì nữa mà yêu nhau da diết. Lợi nói nhà em quá giàu nhà anh chỉ đủ sống. Anh tuy có bạc tỉ nhưng chưa phải là người thành đạt gì, anh cần em làm tư vấn cho anh chỉ đường cho anh cách làm ăn của Cha em.

Mận nói xưa kia Cha em cũng chẳng giàu có gì nhưng nhờ biết làm ăn lại đi đúng hướng. Xẻ toàn gỗ gỗ quý hiếm nhưng không bị chính quyền làm khó, vì những gỗ quý ấy có gốc rõ ràng. Cha em muốn đầu tư vào mở xưởng đóng đồ mỹ nghệ cao cấp nhưng vốn luyến chưa đủ. Lại phải có trình độ ngoại ngữ làm ăn với đối tác nước ngoài cái khó là ở chỗ đây. Tiền thời có thể vay ngân hàng.

Lợi nói em có thể giúp anh tìm kiếm những tay nghề giỏi không? Mận nói chuyện gì chớ chuyện đó em là số một.

Lợi vốn đã to gan, giờ đây lại càng to gan hơn nữa. Lợi mạnh dạn vay ngân hàng buôn gỗ quý mua gỗ của nước bạn Lào, Campuchia, về bán không vi phạm luật pháp mua gỗ có gốc không phải gỗ khai thác lậu. Mỗi chuyến gỗ quý Lợi kiếm cả tỉ bạc. Lợi trở nên giàu có nhanh chóng mở xưởng lập cơ sở đi vào ngành nghề da dụng. Sản xuất đồ mỹ nghệ cấp cao chạm trổ, cẩn xà cừ xuất khẩu qua các nước. Hàng năm kiếm lời vài chục tỉ như không.

Sự làm ăn của Lợi từ không chuyển thành có, từ hai bàn tay trắng vay mượn ngân hàng rồi làm nên đại nghiệp trở thành tỉ phú. Niềm tin và sức mạnh ý chí cũng như sự gan dạ của Lợi cọng trí thông minh thiên phú. Tự mình làm mướn cho mình phát huy hết cái tài mà mình có được. Đi trên đôi chân, khối óc, bàn tay chính mình. Trở thành ông chủ thành đạt trong cuộc sống với cái tên Lợi Gỗ nổi tiếng.

Một hôm Mận nói với Lợi rằng chúng ta thành vợ thành chồng làm ăn trở nên giàu có, dù tài cho mấy Ông Thời Ông Vận đi khỏi, Ông Giỏi cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Phải cảm ơn Trời Đất, cũng như phước đức Ông Bà Cha Mẹ để lại cho chúng ta.
 

Thống kê

Chủ đề
100,948
Bài viết
467,892
Thành viên
339,935
Thành viên mới nhất
jdhdhhxhxts
Top