Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩
117. GIẢI THOÁT SANH TỬ

Ngày xửa ngày xưa có vị Tu Sĩ tu mãi mà không chứng được quả Sanh Tử dù đã có lục thông, thấy rõ Thiên Đàng, Địa Phủ. Cho đến một hôm vị Tu Sĩ tìm đến Tôn Sư Chân Nhân hỏi.

Thưa Tôn Sư: Tu hành giải thoát Sanh Tử là sao?

Vị Tôn Sư nói: Chân Tâm Chân Tánh làm gì có sanh tử mà tu giải thoát. Chỉ hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh cũng như thấu hiểu Lương Tâm của chính mình Minh Tâm Kiến Tánh mà thôi.

Vị Tu Sĩ lại hỏi: Khi chứng ngộ Minh Tâm Kiến Tánh thành phật rồi có sanh tử không?

Vị Tôn Sư trả lời: Thành Phật là sống theo Chân Tâm Chân Tánh hành động theo Lương Tâm làm gì có sanh tử. Nhưng xác thân thể tướng của Phật đã có sanh thời phải có tử. Đã vay mượn xác thân tứ đại, thời phải trả xác thân về cho tứ đại. Dù cho đó là xác thân kim cương thời cũng phải có tuổi thọ của nó. Cho nên nói thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp chưa phải là thấy được Chân Tâm Chân Tánh cũng như Lương Tâm Phật Tánh, Thánh Tánh nên chưa diện kiến được Như Lai.

Những người sống theo Lương Tâm Phật Tánh, Thánh Tánh làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, không bao giờ thấy mình sanh tử. Chỉ vay mượn xác thân rồi trả lại xác thân mà thôi. Hết xác thân nầy đến xác thân khác. Kiếp thời mang xác thân Tiên Thiên, kiếp thời mang xác thân Phàm Tục. Kẻ chưa Minh Tâm Kiến Tánh nghĩ xác thân tứ đại là của mình nên tưởng rằng mình có sanh có tử.

Còn những người sống theo Lương Tâm Phật Tánh làm chủ Chân Tâm Chân Tánh dù trải qua hàng nghìn xác thân cũng không thấy mình sanh tử. Vì đã ra khỏi sanh tử, hiểu rõ chính mình, cũng như hiểu rõ xác thân vay mượn. Đã vay mượn thời phải trả thế thôi.

Thân xác vay mượn dù có chết, nhưng Linh Hồn nào có mất. Đừng bao giờ sợ chết, vì chết chỉ là trả lại xác thân tạm mượn mà thôi. Bằng chứng là Tu Sĩ đã trải qua vô lượng kiếp. Có những kiếp Tu Sĩ đã từng làm vua Trời. Có những kiếp Tu Sĩ đã từng làm người giàu, cũng có kiếp làm người nghèo vì đã hết phước, có những kiếp làm Quan. Kiếp nầy làm Tu Sĩ. Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm của Tu Sĩ khi ở kiếp nghèo cũng bấy nhiêu. Khi làm Vua Trời cũng chẳng thêm, giờ đây làm Tu Sĩ cũng chẳng bớt nói chung là Chân Tâm, Chân Tánh, Lương Tâm Phật Tánh, Thánh Tánh dù trả qua vô lượng kiếp cũng không thêm không bớt, dù cho là kiếp chúng sanh hay kiếp phật. Bất Tăng, Bất Giảm, Bấu Cấu, Bất Nhiễm Như Như thường còn mãi mãi.

Nhưng điều đáng nói ở đây hể Chân Tâm Chân Tánh bị vô minh che lấp hành động trái ngược lại Lương Tâm gieo bao nghiệp ác, thời nhất định bị sa đọa theo nghiệp ác của mình không sao tránh khỏi theo định luật tự nhiên của vũ trụ.

Nói Tóm Lại: Người sống theo Chân Tâm Chân Tánh, Sống Theo Lương Tâm, Minh Tâm Kiến Tánh thời coi như ra khỏi Sanh Tử.

Vị Tu Sĩ nghe xong liền tỉnh ngộ thầm nghĩ thì ra giải thoát Sanh Tử chỉ là như vậy, nhận ra Chân Tâm Chân Tánh Lương Tâm của mình là thôi. Thì ra nhân loại con người ai cũng như ai không ai khác ai Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm đồng nhất y chang nhau. Nên Phật nói Ta thành Phật trước các ngươi, chúng sanh thành Phật sau. Chỉ khác nhau ở cảnh giới Mê và Ngộ. Ác và Thiện mà thôi. Vị Tu Sĩ nói Văn Hóa Cội Nguồn quả là Văn Hóa Chánh Đẳng Chánh Giác. Vị Tôn Sư nói đúng vậy. Vì Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời. Văn Hóa Tối Cao Vũ Trụ. Văn Hóa giải thoát sanh tử. Văn Hóa Thầy Nhân Loại và Chư Thiên.
 

shopoga

✩✩
118. CHỨNG NGỘ GIẢI THOÁT

Trong thời đại xã hội văn minh, có một người giàu có tên là Ông Hộ sanh được hai trai một gái. Nhất là cô gái út tên là Mỹ Duyên cực kỳ xinh đẹp càng lớn càng mộ đạo, lại thông minh hơn người. Bao chàng trai nhà giàu đem lòng mơ ước tán tỉnh, nhưng không có chàng nào lọt vào mắt xanh của cô.

Ông Hộ thấy con lớn tuổi bằng khuyên Mỹ Duyên con nên lấy chồng lập gia đình vì tuổi con đã lớn. Mỹ Duyên nghe cha nói vậy bằng nói thời nay mà cha, lấy chồng làm gì cho sớm ba mươi không ế đâu mà sợ. Mấy đứa bạn của con có chồng rồi chẳng may duyên phận rủi ro gặp phải hoàn cảnh không như ý muốn than thở sầu khổ, có đứa không tìm thấy hạnh phúc bằng ly dị. Cuộc thế vô thường sự đời luôn thay đổi, đang hạnh phúc trở thành buồn tẻ, con không chịu được cái cảnh mười hai bến nước trong nhờ đục chịu. Ông Hộ nghe Mỹ Duyên nói như vậy nên làm thinh không nói gì nữa.

Mỹ Duyên theo Văn Hóa Cội Nguồn thường đến đền thờ nghe Tôn Sư Thiện Hạnh thuyết giáo giảng đạo, đệ tử theo về rất đông. Hôm ấy có một số đệ tử trong đó có Mỹ Duyên thỉnh cầu Tôn Sư Thiện Hạnh giảng về đạo giải thoát. Tôn Sư Thiện Hạnh liền giảng chân lý giải thoát cho hàng đệ tử nghe.

Tôn Sư Thiện Hạnh thuyết giáo giảng rằng chân Lý giải thoát vô cùng đơn giản, nhưng đi vào hành động giải thoát thời mới khó.

Ví Dụ: người mê bài bạc, càng mê bài bạc thời càng khổ, dẫn đến tan nhà nát cửa, liền tỉnh ngộ lìa bỏ bài bạc thoát ra khỏi đam mê bài bạc, có nghĩa là quyết tâm giải thoát ra khỏi cảnh giới bài bạc, tìm lại sự bình yên đó là Đạo. Đi vào cốt lõi của tứ diệu đế. Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế một cách tự nhiên, dù biết rằng mình chưa bao giờ học qua Tứ Diệu Đế. Vì nhận ra cái Khổ, đi vào cái khổ chính là thói quen kết tập mê bài bạc. Để dứt khổ thời phải đoạn Diệt dứt bỏ thói quen mê bài bạc. ra khỏi cảnh giới cờ bạc tìm lại sự bình yên cho bản thân đó là Đạo. Thức tỉnh con người xa lánh bài bạc đó là Đức.

Lại nữa người nghiện rượu càng nghiện càng khổ. Thức tỉnh giác ngộ lìa bỏ thói quen nghiện rượu, thói quen nghiện rượu chính là tập quán kết Tập ưa thích trong tâm, đoạn Diệt thói quen ưa thích kết Tập trong tâm, ra khỏi cảnh giới nghiện rượu tìm lại sự bình yên trong tâm đó là Đạo. Đi vào cốt lõi của tứ diệu đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo như một định luật tự nhiên. Muốn giải thoát sự Khổ thời phải đi vào quy luật Tứ Diệu Đế, theo Định Luật Tứ Diệu Đế thời nhất định giải thoát khổ. Tứ Diệu Đế là một công thức tự nhiên công thức Diệt Khổ đi đến an vui gọi đó là Đạo. Biết nghiện rượu là khổ, đoạn diệt thói quen tập quán nghiện rượu là Giải, ra khỏi cảnh giới nghiện rượu là Thoát, đem lại sự bình yên cho bản thân gọi đó là Đạo. Thức tỉnh con người không nên sa đọa nghiện ngập đó là Đức.

Lại nữa đấu tranh chém giết lẫn nhau dẫn đến kết Tập Hận Thù là khổ. Lấy oán trả oán không sao dứt được Hận Thù khổ chồng lên khổ. Muốn dứt khổ cần phải dứt bỏ sự kết tập lấy oán trả oán gọi là Giải, thoát ra khỏi sự Hận Thù gọi là Thoát. Giải Thoát Hận Thù đem lại sự bình yên cho cuộc sống gọi đó là Đạo. Khuyên người nên mở rộng lòng thương yêu tha thứ cho nhau đó là Đức.

Lại nữa đất nước mãi rơi vào Nô Lệ là Khổ, nỗi khổ nô lệ là do bỏ Cội lạc Nguồn dẫn đến kết Tập bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Muốn dứt trừ từ bỏ nô lệ dẫn đến Khổ. Thời phải đoạn Diệt kết Tập bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu đối với Cha Ông. Sống có Nhân, có Nghĩa, có Trung, có Hiếu đối với Cha Ông Cội Nguồn đó là Đạo. Khuyên con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn tôn thờ Ông Cha đó là Đức. Nói chung chân lý giải thoát sự khổ đi đến an vui là như vậy. Diệt cái Nhân gây ra sự Khổ thời Đạo an vui sẽ thành.

Rộng lớn hơn nữa là sự Giải Thoát toàn diện, trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Khi nhận thức Trần Gian Bể Khổ, không những là Bể Khổ, mà còn là Trần Gian Cõi Tạm. Là trường thi tiến hóa Linh Hồn. Từ Mê sang Ngộ, từ Ác sang Thiện. Đã gọi là Trường Thi Trần Gian Cõi Tạm Bể Khổ, không có sự Vĩnh Hằng. Vì thế càng Dục Vọng nơi Trường Đời Giả Tạm thời càng khổ do đó phải đoạn Diệt sự ham muốn nơi Trần Gian đi vào kết Tập. Ham muốn Tiền Tài Danh Lợi. Ham muốn ăn sung mặc sướng. Nói chung là Ham Muốn đủ thứ thường tục dẫn đến sự Khổ. Khổ sa đọa xuống các tần Địa Phủ vì hành Ác. Khổ do gieo Nhân bất chính nên gặt quả chẳng lành. Để có được sự an vui Vĩnh Hằng như siêu thoát về Thiên Đàng. Chuyển hướng sự Ham Muốn theo một lộ trình khác. Tức là đi theo con đường Đạo Đức, mà Quốc Tổ đã truyền lại cho đời. Đi theo con đường Đại Đạo Vũ Trụ Thiên Ý Cha Trời. Trở thành Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Như một Định Luật Tự Nhiên. Không cần học Bát Thánh Đạo trong tâm cũng tự có Bát Thánh Đạo. Đi đến giải thoát toàn diện qua Định Luật Thập Nhị Nhân Duyên.

Con đường đi đến kết quả an vui, hay đi đến kết quả khốn khổ đều trải qua Thập Nhị Nhân Duyên. 12 móc xích liên kết tạo ra.

1, là Chân Tâm Chân Tánh, 2, là Hành, 3, là Thức ý thức nhận thức, 4, là Danh Sắc lục trần, 5, là Lục Nhập lục trần nhập vào lục căn, 6, là Xúc sự tiếp xúc, 7, là Thụ Thọ cảm nhận, 8, là Ái ưa thích, 9, là Thủ bảo thủ, 10 là Hữu hữu là có, căn nghiệp hình thành đầy đủ. Hể có quả nghiệp đầy đủ liền khởi sanh. Khởi sanh là đi vào kiếp mới hễ có sanh thời có tử như một Định Luật Tự Nhiên.

Nếu Chân Tâm Chân Tánh Bất Minh có nghĩa là không sáng Vô Minh. Đi vào Hành Động Ác tạo ra một chuỗi dài từ Vô Minh Mê Muội. sanh ra Hành Ác, tạo ra Nhận Thức Bất Chính. Tiếp nhận Danh Sắc Bất Chính từ lục trần. Lục trần xâm Nhập vào 6 giác quan. Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, sự tiếp Xúc ấy thành thói quen gọi là Thụ. Thụ Thọ lãnh đi đến là Ái ưa thích, đã ưa thích liền bảo Thủ bám chặt gắng bó không rời. Sanh ra có hình có tướng của nghiệp Ác gọi là Hữu. Đã có nghiệp Ác thời khởi sanh tướng mạng, có tướng mạng thời phải chịu theo Định Luật Tuần Hoàn. Sanh Trụ, Dị, Diệt có nghĩa là Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Đi đến chu kỳ một vòng đời. Nếu Chân Tâm Chân Tánh Bất Minh Hành ác thời kết quả một vòng đời con người từ quá khứ đến hiện tại phải nhận lấy nhiều thảm họa tai ương khốn khổ.

Còn nếu Chân Tâm Chân Tánh Minh Chánh tỏa sáng hành động Chân Thiện tạo ra một chuỗi dài từ Chân Tâm Chân Tánh, hành động tạo tác phúc lành, nhận thức Giác Ngộ. tiếp nhận Danh Sắc từ lục trần những gì tốt đẹp. Nhập vào 6 giác quan, Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Sự tiếp xúc Lục Nhập ấy kết tập thành thói quen. Sanh ra cảm tình yêu mến tức là ưu Ái ưa thích. Đi đến Bảo Thủ bám chặc gắng bó. Cảnh giới chân thiện đi vào kết quả. Đã có kết quả liền khởi sanh đi vào sự sống kiếp mới. Thai sanh hoặc hóa sanh. Đương nhiên có sanh thời phải có tử đó là Định Luật của Tạo Hóa. Nhưng kiếp đời của vị nầy phải nói là phước báo vô cùng vô tận vô biên.

Mỹ Duyên nghe xong liền giác ngộ làm chủ chân lý Định Luật giải thoát đi vào Đạo. Truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn độ người gieo trồng Phước Đức. Về sau trở thành Thánh Mẫu. Làm Vương Mẫu một cõi trời. Trường sanh bất tử an vui tự tại.

 

shopoga

✩✩
VĂN LANG
SỬ TRUYỆN

CÂU CHUYỆN
HỒNG TRẦN


CUỘC ĐỜI THANH VÂN2003

Lê Văn AnQUYỂN 1

Cách đây 3 nghìn 6 trăm 34 năm ở vào thời Hùng Yên Lang. Đời thứ 19 Thời thượng Hùng Vương. Câu chuyện hồng trần cuộc đời Thanh Vân được kể lại như sau.

Hùng Yên Lang lên ngôi quốc vương vào năm 1634 đến năm 1562 trước công nguyên. Thời ấy nền Quốc Đạo vô cùng hưng thịnh, giang san thái bình, an lạc, no cơm ấm áo Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.

Hùng Yên Lang thường thuyết giáo dạy rằng:

Dân tộc Văn Lang chúng ta là dân tộc con cháu Tiên Rồng. Giọt máu trong người chúng ta là giọt máu của Cha Trời, Địa Mẫu, Lạc Long Quân và Âu Cơ truyền xuống. Cây có cội nước có nguồn, loài chim có tổ con người có tông. Mất đi nguồn gốc Tiên Rồng, như cây không gốc như sông không nguồn, Dân tộc Văn Lang con cháu chúng ta luôn thờ mãi Cội Nguồn là thờ Cha Trời Mẹ Trời, Cha Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ. Với lòng thuận hiếu dân tộc Văn Lang chúng ta luôn được Cha Trời Mẹ Trời che chở phù hộ độ mạng. Khiến cho trên thuận dưới hòa đất nước yên bình, làm đâu được đấy dân giàu nước mạnh, khắp phương Đông không có đất nước nào sánh kịp. Với truyền thống đoàn kết, cùng nhau phấn đấu vươn lên, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Quốc Tổ Vua Hùng đã truyền dạy.

Quốc Tổ dạy: Thế gian là cõi tạm Thiên Đàng mới thật chánh quê. Người nào làm trái ý lời dạy của Đức Cha Trời không sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Văn Hóa Cội Nguồn, Truyền Thống Anh Linh Dân tộc, làm mất công bằng, bình đẳng, đàn áp những quyền cơ bản con người, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, thời sẽ bị Trời giáng họa. Các quan cũng như dân chúng, ăn lộc Trời hưởng phước Trời thì phải gương mẫu Đạo Đức trong đời sống, trong lối sống, trong lao động, trong công việc. Có lao động học tập thì mới có phát minh sáng tạo, nhờ phát minh sáng tạo thời xã hội mới văn minh, xã hội văn minh thời thói hư tật xấu mới được đẩy lùi. Một xã hội tốt đẹp phải loại bỏ những văn hóa độc hại nhơ bẩn, theo bước Cha Ông là có nghĩa theo về với Đạo với Đức. Sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, hãy tự mình thắp sáng ngọn đuốc chân lý Chính Nghĩa, mà Ông Cha ta đã truyền dạy cho chúng ta. Truyền Đạo Đức cho thế hệ mai sau, đó là nghĩa vụ thiêng liêng mà Ông Cha ta đã giao phó cho chúng ta. Trong các nghĩa vụ thì nghĩa vụ làm trong sạch bộ máy chính quyền là nghĩa vụ cao cả nhất. Đất nước Văn Lang, Tổ Quốc Văn Lang là đất nước cộng đồng xã hội, Đại Đồng 100 bộ tộc anh em Bách Việt Văn Lang, chung sống cùng nhau hướng về Cội Nguồn thái bình an lạc. Đất nước Văn Lang không có kẻ thù chỉ có Đồng Bào anh em, Đó là lời Quốc Tổ dạy, chúng ta hãy nhớ lấy và làm theo, nhờ những lời truyền dạy nầy nên nước Văn Lang thái bình hưng thịnh Độc Lập kéo dài mãi mãi về sau.

Các thời Thượng Hùng Vương nhờ nền Quốc Đạo nên thiên hạ thái bình no cơm ấm áo.

Trời xanh xanh, đất xanh xanh

Lúa, ngô, trải khắp, mây lành giăng giăng

Dân lành cuộc sống dư ăn

Thái bình thịnh vượng thường hằng ấm no

Thờ Trời, Trời đải Trời cho

Giàu sang trù phú hết lo đói nghèo

Văn Lang trải gấm phơi màu

Non sông Tổ Quốc đất trời bình yên.

Bắc Văn Lang nguyên là nước Xích Quỷ, nước có bảy Bộ phần lớn là đất Giao Chỉ. Không những bằng phẳng rộng lớn, đất đai màu mỡ dân cư đông đúc vô cùng. Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ, ở phía Bắc nước Xích Quỷ phía nam sông Trường Giang chín đời vua Kinh Dương Vương nối tiếp nhau trị vì thiên hạ. Đến đời thứ 10 thời từ niên hiệu Kinh Dương Vương chuyển sang niên hiệu Hùng Vương. Nước Xích Quỷ trở thành nước Văn Lang mở rộng. Hơn một nửa dân số nước Xích Quỷ theo Quốc Tổ Vua Hùng di cư vào Trung Văn Lang, Nam Văn Lang, nhưng dân số vẫn còn khá đông ước định 196 nghìn 099 hộ dân số ước lượng 1 triệu 285 nghìn 239 người. Nước Văn Lang chia làm ba miền Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang, Nam Văn Lang. Nước Văn Lang chia làm 23 Bộ nhưng về thời Hạ Hùng Vương chỉ còn có 15 Bộ.

Thời Thượng Hùng Vương. Đời thứ 19 Hùng Yên Lang lên ngôi Quốc Vương 1634 – 1562 trước công nguyên. Phía Nam cách sông Âu không xa, từ lâu đã hình thành lên nhiều khu phố, buôn bán trao đổi hàng hóa dân chúng phần nhiều là giàu có. Làm nên ăn ra Nông nghiệp, Thương nghiệp, chăn tằm dệt vải, gốm sứ rất là thịnh vượng. Dọc theo hai bên sông Âu rất nhiều khu phố giàu có. Nhưng giàu có nhất vẫn là đô phố Thuận Yến Giang, Phúc Châu người qua kẻ lại lúc nào cũng tấp nập. Người chen sắc áo, hội đình chật ếm, hội hè như nem. Nhất là tòa lâu đài nguy nga rộng lớn, ngựa xe tấp nập nhưng đó không phải là tòa dinh thự của Vua Quan, mà là một Thương Gia giàu có nhất vùng. Người ta thường thấy nơi tòa lâu đài ấy, tà áo thướt tha bóng hồng rực rỡ, đó là một mỹ nhân sắc nước hương trời không biết bao nhiêu người trằm trồ ca ngợi.

Người chi mà đẹp lắm thay

Nếu không Tiên Nữ cũng này Hằng Nga.

Người thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy ấy không ai khác hơn là Thanh Vân. Thanh Vân con gái út, nhưng cũng là con gái lớn, vì người chị của cô sau cơn lâm bệnh nặng đã qua đời. Vị thương gia giàu có bậc nhất đô phố chỉ còn lại một cô con gái duy nhất là Thanh Vân mà thôi.

Mỗi lần cô xuất hiện trước đám đông thời tiếng xì xào nổi lên không dứt, người chi cốt cách như Tiên. Mặt như hoa, da như tuyết luôn pha sắc hồng, lưng ong, ngực nở, mông tròn, chim sa cá lặn, đổ thành, nước nghiêng, hồ thu trong vét trời xanh, xuân sơn nhường chỗ, liễu cành kém xa. Tiếng như chim hót oanh ca, ai mà nhìn thấy không mê mới kỳ. Không biết bao nhiêu Vương quan công tử, cậu ấm nhà giàu đến dạm hỏi. Nhưng Cô không chọn được ai, Cô nổi tiếng là người khó tánh kén chọn, điều nầy làm cho cha Cô lo lắng không yên. Nhìn từng đàn én xuất hiện dệt mộng đưa thoi trên bầu trời xanh lơ thăm thẳm, như báo hiệu mùa đông sắp tàn. Cây mai, cây đào trụi lá khoe mình đón xuân, thế là sắp thêm một tuổi, con người mới sanh ra cứ thêm một tuổi có nghĩa là đã đi lần về cõi tử.

Thịnh Ông thương gia giàu nhưng lúc nào cũng buồn rười rượi, Thanh Vân nũng nịu nói:

Thưa Cha, Cha buồn vì con chưa chịu lấy chồng sao? Con đi theo chồng thì Cha bầu bạn với ai, Mẹ con đã chết từ lâu. Con nghĩ Cha cũng lạ làm sao không cưới thêm má hai để khỏi cô đơn trên bước đường đời, nhất là tuổi về già không có con trai nối dõi.

Thịnh Lão Gia nghe con nói thế không lấy gì làm giận vui vẻ nói đùa:

Đêm nào Cha cũng thấy Mẹ con về ở với Cha thì làm sao Cha cưới má hai cho được. Hơn nữa thể xác Mẹ con tuy mất nhưng linh hồn mẹ con có mất đâu, cuộc đời con người như bóng câu vụt qua cửa sổ thoáng cái là trở về với cát bụi, Cha Mẹ sẽ gặp lại nhau. Con nhìn kìa tà tà bóng ngả về Tây, Cha đâu còn trẻ gì để Cha theo Mẹ cho trọn tình trọn nghĩa.

Thanh Vân nghe Cha nói mà không khỏi thở dài:

Tình nghĩa vợ chồng là như thế ư? Tốt đẹp như thế ư? Chung thủy thiêng liêng cao đẹp làm sao.

Thịnh Lão gia thấy Thanh Vân có vẻ hơi buồn liền an ủi nói:

Con yên trí mà đi lấy chồng. Chú Ba, Chú Tư con cũng gần ở đây ngày nào cũng qua chơi Con không thấy sao. Hơn nữa Cha cũng mơ có cháu ngoại lắm.

Với vóc dáng mảnh mai đầy vẻ yêu kiều tiếng nói êm dịu như tiếng chim hót. Thanh Vân nũng nịu nói với Cha:

Con chưa muốn có chồng là vì Con sợ xa Cha lắm, người Cha yêu kính nhất của đời Con.

Thịnh Lão Gia lúc nào cũng tỏ vẻ hài lòng về tài ăn nói dịu ngọt khéo léo của Con. Nhất là Lão nhìn Thanh Vân tuy lớn tuổi hơn 17 nhưng tính nết vẫn còn trẻ con lắm, thật hồn nhiên và trong sáng làm sao. Vuốt chòm râu đen nhánh dài thòn, ông nhìn người con gái út thân yêu, liền nhớ đến người chị xấu số của nó đã qua đời hơn mấy năm. Hai chị em nó giống Mẹ như đúc, phong tư tài mạo ai bì, tràn đầy phúc hậu, thuộc hàng tài danh. Mùa xuân đã đến, Thịnh Gia buôn bán giao dịch người ra vào càng thêm tấp nập, người ăn kẻ ở Thịnh Gia lên đến hàng trăm người, tiền của vô ra như nước, châu báu ngọc ngà càng lúc càng nhiều. Nhưng cũng không bao giờ thấy đủ, được cái nầy thì mất cái kia. Được cảnh giàu sang phú quý của cải không làm gì tiêu xài cho hết, thì vợ chết sớm không có con trai nối dõi nối dòng. Còn nhà người ta nghèo nhưng vợ chồng sống đến răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn đông vui, ông đã nhận thức ra nhà nghèo cũng có cái quý của nhà nghèo, mà nhà giàu nhiều khi mơ ước cũng không được.

Thịnh Lão Gia là người luôn luôn tôn trọng sự tự do, tôn trọng sự quyết định lựa chọn của mỗi con người. Và đối với Thanh Vân ông cũng thế, luôn luôn tôn trọng sự quyết định của con. Nhưng ông không khỏi lo lắng cho tuổi xuân con gái cứ mãi trôi qua, nói đến xuân người thì không bao giờ lặp lại.

Thiên hương sắc thắm trời cho

Thời gian đâu thể không lo phai tàn

Hỏi người trong khắp thế gian

Hoa già hoa cũng phai tàn sắc hoa.

Cho đến một hôm, trải qua bao ngày tháng thơ lặng ác tà, hè lại trở về trên nhành phượng đỏ, sen pha sắc hồng. Thanh Vân nói với Cha:

Thưa Cha lâu lắm Con chưa về thăm quê Ngoại con nhớ Ngoại lắm.

Thịnh Lão Gia nghe con nói thế, nét mặt ông bỗng già đi như lo lắng điều gì, ông nói:

Mấy năm nay thời tiết rất khác thường, Con thấy đó vừa rồi có trận mưa trái mùa khủng khiếp nước sông còn lớn lắm. Con biết rồi đường về quê Ngoại qua nhiều sông lớn.

Thanh Vân thấy Cha lúc nào cũng lo lắng cho mình thì cảm động, nhìn Cha có vẻ già đi Thanh Vân thương Cha vô cùng, để an ủi Cha Thanh Vân nói:

Không sao đâu Cha, con người vốn sanh ra đều có số có phần, kiếp nạn là do nhân duyên nhiều kiếp trước, có muốn tránh cũng không thoát khỏi được đâu. Theo con nghĩ trời đã mưa lớn như thế thì không còn mưa lớn nữa đâu. Nếu Cha cảm thấy lo lắng thì Con chờ dịp khác vậy.

Thịnh Lão Gia rất hiểu Con gái lão tuy con bé nói thế, nhưng lòng nó buồn lắm có khi buồn đến hằng mấy tháng, tính con bé là thế mà. Nói về Thịnh Lão Gia vốn biết Thanh Vân ưa thích Hoa Mai khi mùa xuân về, Hoa Sen khi mùa hạ đến. Nên trong khu vườn nhà rộng lớn, ông cho người trồng rất nhiều Mai, cũng như cho xây nhiều hồ Sen. Quê ngoại Thanh Vân ở Đông Hải Châu nhiều loại hoa sen rất đẹp.

Thịnh Lão Gia vuốt chòm râu ngẫm nghĩ:

Có lẽ con bé nhớ Ngoại vì lâu lắm rồi chưa về thăm Ngoại. Nhân dịp hè nầy về quê Ngoại thưởng thức Hoa Sen. Thịnh Lão Gia nghĩ Thanh Vân nói cũng có lý, nay là mùa hè nào phải cuối thu sang đông, mà có mưa bão lớn thôi thì để cho nó về thăm Ngoại vậy, chọn mấy người giỏi võ cũng như giỏi bơi lội là không có gì xảy ra đâu. Hơn nữa bạn bè giao dịch làm ăn buôn bán cùng khắp, có gì xảy ra cũng không thiếu người sẽ giúp đỡ.

Thịnh Lão Gia đã nghĩ thông suốt liền nở nụ cười gượng ông vui vẻ nói:

Con là đứa con yêu quý nhất của Cha, nên Cha mới cẩn thận cân nhắc nếu có bề gì thì Cha ân hận suốt đời, Con biết rồi hiện giờ Cha chỉ có một mình Con là đứa Con duy nhất. Trên đường về quê ngoại Con phải hết sức cẩn thận, tuy đất nước thái bình, nhưng cũng không ít người thấy sắc thấy vàng, thì lóa cả mắt không còn kể gì đến nhân tính làm càng làm ẩu, thì khổ cho Con.

Thanh Vân thấy Cha đồng ý bằng lòng cho về thăm quê Ngoại nét mặt liền rạng rỡ tươi như hoa mùa xuân hừng sáng. Thanh Vân nắm lấy tay Cha như nắm lấy một tình thương vô hạn nói:

Con cảm ơn Cha.

Nhìn Thanh Vân vui vẻ mặt tươi như hoa buổi sáng Thịnh Lão Gia cũng cảm thấy vui theo. Vì sự an toàn cho Thanh Vân, Thịnh Lão Gia sắp xếp vô cùng chu đáo, nào là xe ngựa, nào là người hầu cẩn thận hầu bảo đảm cho một chuyến đi xa của Con.

Nói về Thanh Vân mai là ngày về thăm quê ngoại nên trằn trọc mãi ngủ không được. Thanh vân cứ mãi vẫn vơ suy nghĩ hơn bảy năm rồi còn gì, quê Ngoại đẹp lắm.

Bến nước bờ tre đầm gợn sóng

Mênh mông đồng ruộng cánh cò bay

Thong thả ngư ông buông mẻ lưới

Mục đồng thổi sáo, bóng chiều sa

Lòng quê êm ả vời con nước

Khói dậy lều tranh ánh trăng soi

Quây quần bếp lửa nghe ấm áp

Hạnh phúc trào dâng, tiếng hát ca

Ôi miền quê ngoại, miền yêu mến

Gió đàn, quê hát rộn thiết tha.

Thanh Vân nghĩ:

Không biết Ngoại còn khỏe mạnh như ngày xưa không, hồi đó mình còn nhỏ chạy nhảy tung tăng, ôi sen trắng, sen đỏ, sen hồng, đẹp lắm.

Nghe luồng gió lạnh Thanh Vân nhìn ra cửa sổ thấy chị hằng mờ nhạt về Tây.

Gương nga mờ nhạt đầu non

Sao lòng cứ mãi bâng khuâng thế nầy

Về quê thăm có mấy ngày

Vẩn vơ không ngủ ôi nầy vẩn vơ.

Thanh Vân không hiểu là mình nhớ ngoại, hay là xa nhà nhớ Cha mà đêm nay không hề chợp mắt.

Tiếng gà rộn rã thi đua

Hừng đông bừng dậy xa xa chân trời

Gió như réo gọi con người

Đã tàn cơn mộng hết rồi đêm đen.

Khu dinh thự nguy nga rộng lớn đã phá tan đi sự yên tĩnh bởi tiếng ồn ào của xe ngựa lẫn tiếng chào hỏi của những người làm việc. Ánh bình minh không như mọi ngày yếu ớt xuyên vào cửa sổ, như báo rằng dậy đi Thanh Vân, nhưng Thanh Vân vẫn còn nằm ì ra đó ngáp lên, ngáp xuống.

Tiếng Thịnh Lão Gia vang lên:

Nay là ngày về quê Ngoại thế mà giờ nầy con bé vẫn chưa dậy, đúng là ăn chưa no lo chưa tới.

Thanh Vân xuất hiện nói:

Con dậy từ lâu rồi.

Cô nhìn thấy trước sân thấy một chiếc xe ngựa không kém gì bậc Vương quan cùng những người hầu đã chờ sẵn ở đó. Nhìn sự chuẩn bị chu đáo của Cha, lo lắng của Cha. Thanh Vân càng thêm hiểu tình thương của Cha dành cho Cô như là núi cao biển cả không gì đền đáp nổi. Thanh Vân vào phòng trang điểm sơ sài nhưng cũng đủ làm cho người ta ngơ ngẩn khi Thanh Vân vội vã bước ra. Thịnh Lão Gia nhìn Thanh Vân hôm nay trông lộng lẫy làm sao, có lẽ là do bộ đồ tơ lụa quý hiếm may theo kiểu đời mới thoát ly những sự ràng buộc tầm thường, mà người phụ nữ chỉ biết khép mình sau bức tường của những gì cũ kỹ lạc hậu lỗi thời. Thanh Vân như nàng Tiên từ biệt Cha lên xe ngựa cùng số tuỳ tùng xuất phát ra đi, Thịnh Lão Gia nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi mất hút, ông cứ mãi linh cảm như có điều gì không may đến với Con.

Đây nói về Thanh Vân như cánh chim bay về miền quê sông nước.

Rộng đồng xanh tận chân trời

Hiu hiu gió thổi cánh cò bay xa

Đường mòn theo lối chân quê

Nao nao sông nước lũy tre điệp trùng.

Thanh Vân đang chìm mình theo miền quê sông nước, đồng ruộng lũy tre hầu như không hay biết tiếng xe ngựa lạch cạch trên bước đường dài.

Bỗng tiếng nói vang lên:

Cô Chủ.

Thanh Vân nói:

Kiều My, đừng gọi chị là cô chủ nữa, hãy gọi là chị Vân.

Kiều My nói:

Dạ em hiểu rồi. Chị Vân chúng ta sắp đến con sông lớn rồi đó kìa bến đò sông Âu.

Thanh Vân, Kiều My lúc nào cũng tâm đầu ý hợp nói cười cười không bao lâu thời tới bến đò sông Âu. Bến đò sông Âu tuy vài ngôi nhà đơn sơ nhưng cũng buôn bán ra phết, kiểu cách lắm. Bến đò sông Âu không kém gì bến đò sông Lạc, khách qua lại đông nườm nượp, nhưng vì trận mưa lớn vừa qua sông nước chảy xiết, nên cũng thưa thớt ít người qua lại vì bầu trời vẫn còn âm u. Nơi bến đò sông Âu cũng có nhiều tay anh chị đao búa, thấy Thanh Vân, Kiều My đẹp tựa Hằng Nga thì thèm nhỏ dãi mấy lần định ra tay, nhưng nhìn thấy những tay theo hầu, toàn là những tay đệ nhất kiếm đao thời ớn lạnh. Kiều My thuê chiếc thuyền to nhất, chở riêng những người theo Thanh Vân qua sông. Thuyền đang xuôi theo dòng nước ra đến giữa sông, thì bầu trời bỗng trở nên khác lạ mây đen kéo tới đen nghịt, sau đó là gió to sóng lớn sấm sét rền trời rền đất. Thế là một cơn mưa trút xuống lớn chưa từng thấy.

Những người chèo thuyền hốt hoảng la lớn:

Nguy cơ tới nơi rồi!

Thanh Vân cũng kinh hồn bạt vía, nhưng sau đó lấy lại bình tỉnh la lớn:

Hãy niệm mẹ Âu Cơ cứu chúng ta.

Ào ào nước đổ gió to

Sông Âu cuồn cuộn sóng xô ầm ầm

Khắp nơi trắng xóa một màu

Chỉ nghe nước chảy, nước tràn nước dâng.

Nói về Thịnh Lão Gia khi Thanh Vân rời khỏi khu dinh Thự, thì tâm hồn cứ mãi không yên liền cho người phi ngựa dò la xem thử Thanh Vân đi đến đâu rồi. Thịnh Lão Gia bỗng thấy một nỗi buồn cô đơn kỳ lạ. Lặng nhìn căn nhà con gái thấy vắng hiu quạnh quẽ làm sao.

Bóng hồng vừa mới đi xa

Căn nhà quạnh quẽ còn pha sắc buồn.

Thịnh Lão Gia thấy trời đất mỗi lúc một xấu đi mây đen mỗi lúc một nhiều không bao lâu thời phủ kín bầu trời trong lòng nổi lên kinh hãi, tiếp theo đó là sấm sét ầm ầm cuồng phong nổi dậy những cơn mưa thi nhau trút xuống xối xả lớn chưa từng thấy. Thịnh Lão Gia vô cùng nóng ruột chờ đợi thông tin, trong cơn mưa một bóng người xuất hiện.

Thịnh Lão Gia vừa thấy người đó liền hối hả hỏi ngay:

Con bé đi đến đâu rồi, hãy biểu nó quay về gấp.

Người ấy giọng run run nói:

Thưa Lão Gia, Cô Chủ đã xuống thuyền qua sông rồi.

Thịnh Lão Gia nghe xong thì mắt hoa đầu choáng ngả sấp xuống nền nhà không còn biết gì nữa. Làm cho ai nấy đều hốt hoảng xúm nhau cứu ông chủ. Ngoài trời mưa to gió lớn gào thét càng lúc càng dữ dội. Khi Ông tỉnh dậy thì mưa to gió lớn không còn, Ông nào có biết trận mưa kéo dài hơn ba ngày ba đêm, dân chúng bị cuốn trôi bỏ mạng rất nhiều.

Thịnh lão Gia vừa tỉnh dậy thì hỏi ngay:

Ta đã bất tỉnh bao lâu?

Thưa Anh cả:

Anh đã bất tỉnh hơn năm ngày năm đêm rồi.

Thịnh Lão Gia giật mình hỏi lại:

Chú Ba, Chú Tư nói sao, tôi đã bất tỉnh đến năm hôm rồi sao?

Chú Ba, Chú Tư thưa:

Vâng đúng vậy Anh cả.

Thịnh Lão Gia lại hỏi:

Hai chú dò la tin tức con bé không?

Chú Ba, Chú Tư nói:

Thưa anh cả nước vẫn còn ngập mênh mông lớn quá, chưa dò hỏi gì được.

Thịnh Lão Gia nghe xong chỉ biết thở dài. Rồi im lặng một sự im lặng cô đơn, đôi dòng lệ cứ chảy dài theo đôi má vợ mất, con mất, nay tới Thanh Vân ra đi không bao giờ trở lại thì còn nỗi buồn nào hơn nữa. Trong phút chốc nỗi già nua chợt đến nhanh, đầu Thịnh Lão Gia lốm đốm thêm nhiều tóc bạc. Căn nhà rộng lớn vẫn như ngày nào, nhưng giờ đây sao mà đầy vẻ âm u. Dòng Tộc, Họ Hàng, anh em người ăn kẻ ở vẫn đông đúc nhưng Thịnh Lão Gia vẫn thấy cô đơn, sự cô đơn chìm đắm trong mùa đông lạnh giá, không thấy ánh sáng mặt trời. Một nỗi cô đơn mất đi sự sống của những tháng ngày còn lại.
 

shopoga

✩✩
Ở cùng thời Thịnh Lão Gia, ở bộ Ninh Hải dân chúng vẫn còn thưa thớt không như Bộ Giao Chỉ, độ khoảng 167.776 hộ, nhưng chỉ có Huyện Hải Hậu, Đông Hải Châu là đông dân nhất, lại có nhiều sông hồ kinh rạch chảy qua.

Nổi tiếng vùng đông bắc Bộ Ninh Hải nầy có vị quan Bố Chính tên là Chí Nhân. Vị quan nổi tiếng là mẫu mực thanh liêm, hết lòng lo cho dân cho nước, tiếng thơm bay xa lan khắp dân chúng. Dân chúng Huyện Hải Hậu coi quan Bố Chính như là Cha Mẹ của mình. Hàng năm Quan Bố Chính Chí Nhân đều được ở Bộ ở Châu khen thưởng, gia đình Quan Bố Chính Chí Nhân đang sống yên ổn, thì có công văn ở Bộ ra lệnh, Quan Bố Chính Chí Nhân đi diệt con Quỉ râu xanh. Nhận được bức công văn, Chí Nhân đọc cho Mẹ cùng Vợ nghe, Chí Nhân là người chí hiếu chuyện gì cũng thông qua Mẹ.

Bức công văn nội dung như sau: Con Quỉ Râu Xanh xuất hiện đã lâu, làm hại dân lành không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã tử nạn vì con Quỉ ấy. Hùng vương ra chiếu chỉ mỗi Bộ chọn ra một người tiêu diệt con Quỉ Râu Xanh. Bộ Ninh Hải không thể tìm đâu ra người tài để diệt trừ con Quỉ đành phải lệnh cho quan Bố Chính diệt trừ con quỉ cứu dân thoát kiếp nạn. Việc nầy Bộ đã báo cáo lên Quốc Vương rồi Quan Bố Chính nhanh chóng thi hành mệnh lệnh.

Đọc xong công lệnh cho Mẹ và Vợ nghe Chí Nhân lấy làm vui mừng hỏi:

Ý Mẹ ra sao? Mẹ chỉ dạy cho con rõ.

Mẹ Chí Nhân nói:

Việc nầy con còn hỏi Mẹ sao, con là quan triều đình thì con cũng phải hiểu khi Nước cần Dân tiến cử, thì phải hết lòng mà phụng sự trọn đạo Hiếu Trung. Đây là niềm vinh dự cho gia đình Ta, con cứ yên tâm lên đường mà diệt trừ yêu tinh quỉ quái.

Bừng bừng khí phách chí nam nhi

Diệt quỉ trừ yêu có ngại gì

Một kiếm tung hoành nơi trận địa

Rừng đao núi kiếm có sợ chi.

Thế là quan Bố Chính Chí Nhân một mình một ngựa lên đường, đi suốt ngày lẫn đêm nhắm dãy núi Hùng Phong Sơn phi tới. Nói về con Quỉ Râu Xanh mấy ngày nay no bụng ngày nào cũng nuốt hơn năm mạng. Nhìn bộ mình đầy lông lá, hai con mắt to như hai cái chum luôn luôn phóng ra những tia yêu quang khủng khiếp. Mười móng vuốt nhọn hoắt dài hơn thước cong vút đến ghê sợ. Con Quỉ Râu Xanh mài răng chờ đợi ăn thịt người cuối cùng đó là Chí Nhân. Chí Nhân đã nhìn thấy ngọn núi Quỉ cao chót vót trong dãy Hùng Phong Sơn.

Con Quỉ Râu Xanh hình như đánh hơi được người mới đến. Liền bay xuống ăn thịt, Chí Nhân thấy một đám mây đen cuồn cuộn phủ tới liền biết đó là con Quỉ Râu Xanh, phi thân bay lên không trung, rút kiếm chém vào đám mây đen cuồn cuộn phủ tới. Con Quỉ vì xem thường đối thủ trúng liền một kiếm đứt mất một cánh tay, máu phụt ra đỏ cả khu rừng con Quỉ Râu Xanh đau đớn rú lên rung chuyển đất trời. Thế là trận chiến giữa con Quỉ Râu Xanh kéo dài ba ngày ba đêm cuối cùng Chí Nhân cũng diệt được con Quỉ râu xanh ấy. Tuy thắng trận nhưng Chí Nhân cũng đã bị thương rất nặng, may là ông vẫn trở về nhà được trước sự hoan hô thám phục của dân chúng tiếng tăm Chí Nhân từ đó lừng lẫy khắp nơi. Được sự quan tâm của triều đình Chí Nhân được các thầy thuốc tài giỏi khắp nơi đến chửa trị nhưng không khỏi và Ông đã qua đời.

Chí Nhân qua đời để lại bao nỗi buồn thương tiếc cho gia đình cũng như bà con dân Huyện Hải Hậu. Cuộc đời làm quan thanh liêm, hết mực thương dân nên gia đình Bố Chánh không có gì là khá giả lắm. Ông chết đi để lại gánh nặng đè lên người hóa phụ, Mẹ chồng vì quá thương con nên lâm bệnh nặng đột quỵ nằm một chỗ. Liễu Huệ mất chồng đã khó khăn giờ lại thêm chồng chất khó khăn.

Nói về mẹ Chí Nhân từ khi đột quỵ đến giờ bà nhìn thấy con dâu trăm bề cơ cực. Con dâu lúc nào cũng hết lòng phụng sự cho Bà mà không có một chút than vãn. Bà lấy làm cảm động cầm tay con dâu nước mắt ràn rụa nói:

Liễu Huệ con dâu của Mẹ tốt bụng quá, tiếc rằng thằng Chí Nhân có được người vợ tốt như thế nầy không sống để mà hưởng phúc. Chí Nhân chết còn quá trẻ để lại Con cô độc một mình, trong khi bụng mang dạ chửa.

Liễu Huệ vừa đút cháo cho mẹ ăn, vừa an ủi. Liễu Huệ nói:

Chí Nhân về trời thì còn có Con, Con là con dâu của Mẹ cũng là con của Mẹ. Mẹ chuẩn bị có cháu nội nữa, Mẹ cứ yên tâm mà trị bệnh.

Mẹ Chí Nhân nghe Liễu Huệ nói thế thì an ủi vô cùng. Liễu Huệ ngày ngày thay chồng sớm hôm lo cho Mẹ.

Nét đẹp tâm hồn đẹp biết bao

Lòng Vàng Đức Hạnh sáng hơn sao

Tuổi xuân con đã dâng cho mẹ

Khốn khổ trăm bề cảnh lao đao.

Một hôm Liễu Huệ đi chợ về, nhìn thấy mấy thằng ăn trộm từ trong nhà vọt ra. Liễu Huệ la làng:

Ăn trộm! Ăn trộm!

Bà con lối xóm nghe chạy tới thời bọn ăn trộm trốn đi hết rồi, dân làng hỏi:

Bọn chúng là ai thế? Báo Quan, báo Quan.

Nhưng nào ai trả lời được bọn chúng là ai. Liễu Huệ chạy nhanh đến chỗ cất bạc cất vàng thì điếng cả người, bọn trộm lấy đi tất cả rồi, Liễu Huệ không dám nói với Mẹ chồng sợ Mẹ chồng biết thì bệnh nặng thêm.

Tai ương dồn dập liên miên

Họa chồng lên họa hết phương sống còn

Trần gian bể khổ mịt mù

Tai bay họa gởi khốn cùng lao đao.

Nói về Liễu Huệ đến Huyện Nha nhờ truy tìm ăn trộm, Huyện Nha là nơi Chí Nhân thường làm việc, nơi mà Liễu Huệ vẫn thường lui tới, vừa đến cổng Huyện Liễu Huệ đứng sững lại vô cùng kinh ngạc, vì nơi đây mới lạ hoàn toàn, Liễu Huệ nhìn hai tên gác cổng như hai tên bợm cũng mới nốt.

Liễu Huệ lẩm bẩm:

Vật đổi sao dời, thay đổi nhanh quá nhanh đến nỗi không thể nào ngờ được.

Cũng phải thôi Quan Huyện hôm nay nào phải Chí Trung của mình, mà là Ông Quan Bố Chính Tri Huyện mới. Ông Ta là tay háo sắc đã mấy lần đến nhà Liễu Huệ thăm viếng hương khói Chí Nhân, nhưng thật ra Ông Ta đến là để nhìn Liễu Huệ, vì Liễu Huệ quá đẹp Ông Ta chưa từng thấy bao giờ. Ông Ta ao ước được ôm Liễu Huệ một lần có chết cũng được, Liễu Huệ là người thông minh chỉ nhìn sơ qua cũng biết là tay háo sắc tiểu nhân và người nầy sẽ làm hại dân chúng, cũng như lập mưu lập kế hãm hại đời mình.

Nhà Liễu Huệ đến Nha Huyện rất gần chỉ hơn dặm. Liễu Huệ đến Nha Huyện, nhưng cứ chần chừ mãi không muốn bước vào cổng vì nó xa lạ quá nhưng không lẽ tới đây rồi về, thôi thì vào vậy tới đâu hay tới đó. Hai tên lính gác cổng thấy Liễu Huệ đẹp quá, chúng như con Mèo nhìn thấy miếng mỡ, với bộ dạng muốn ăn tươi nốt sống con mồi.

Liễu Huệ rùng mình nghĩ:

Chúng là hai tên lính canh cửa, mà còn như thế xem ra chúng được Ông Chủ huấn luyện tỉ mỉ. Hai tên lính gác cổng mà còn như thế, thì Ông Quan Tri Huyện không nói cũng biết là tay háo sắc dê xồm như thế nào rồi.

Bốn con mắt hau háu nhìn Liễu Huệ đi vào cổng bước thẳng vào Huyện Nha, hai tên gác cổng liền cúi đầu chào, như nói rằng bà là người có phúc sẽ được quan trên chăm sóc chu đáo. Liễu Huệ bước vào sân Nha rồi tiến thẳng vào nơi làm việc của Chí Trung ngày nào. Nơi đây hầu như thay đổi hoàn toàn cả sự bố trí lẫn màu sắc, vị Quan Bố Chánh Tri Huyện ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành sang trọng chạm Rồng trổ Phụng, trông thật uy nghiêm, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ trước uy quyền của Ông Ta.

Nhìn cái mũi tẹt, mắt cặp lương ti hí, da mặt sần sùi như tổ ong lúc nào cũng hích hích hai lỗ mũi như hai ống giang đánh hơi mùi lạ. Mười những ngón tay như quả chuối ngự đeo đầy nhẫn thể hiện mình là tay giàu có quyền thế. Với bộ mặt sàm sỡ chăm chăm nhìn Liễu Huệ như cú vọ diều hâu, với kiểu mô đênh áo quần lòe loẹt của những bà diêm chúa trùm sò nơi đàn điếm. Vị Quan mới trông giống Ma Cô pha trò ngộ nghĩnh làm sao, chẳng khác gì một chú hề trên sân khấu. Làm cho khán giả lúc nào cũng ôm bụng mà cười, nhìn sơ qua tính cách, nhân cách, âu phục cũng biết là tay chẳng hiểu gì Nhân Cách, Đạo Đức của một vị Quan, mà chỉ phô bày vẻ ăn chơi vô độ trác tán của bọn lưu manh.

Liễu Huệ nghĩ: Cũng phải thôi nghe đâu nói vị quan mới chẳng học hành gì cho ra phết, nhưng nhờ gia đình giàu có lại có quyền thế nhờ Ông Bác làm quan lớn, nên mới bổ nhiệm về đây làm Quan Bố Chánh Tri Huyện.

Nhìn cử chỉ đón tiếp, nửa treo nửa ghẹo dành cho khách quý. Những hành vi lố bịch đê tiện, cũng đã tố cáo một tên đầu trộm đuôi cướp ngồi đây, nhưng làm như ra vẻ oai phong đánh lừa sự nhầm lẫn, của những người dân thiếu hiểu biết.

Liễu Huệ đã nhận ra chân tướng từ lâu nhưng làm như không hay không biết, chắp tay lễ phép ngọt ngào thưa rằng:

Thưa Huyện Quan nhà tôi vừa bị mất một số vàng bạc, chúng là những tên trộm chuyên nghiệp có tổ chức, xin Huyện Quan ra ơn truy nã bắt chúng trị tội, trả lại số vàng bạc cho gia đình tôi thì gia đình tôi cảm ơn vô hạn.

Vị Quan Huyện hau háu nhìn Liễu Huệ nói:

Cái gì giúp đỡ gia đình tôi, phải nói là giúp đỡ gia đình em phải là thân thiện hơn không.

Liễu Huệ chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng vẫn nói ngọt:

Em xin cảm ơn Huyện Quan.

Nói xong Liễu Huệ vội vã rút lui, đi được mấy bước Liễu Huệ quay đầu nhìn lại thấy cặp mắt giả té lửa đứng tròng, với bộ mặt chênh vênh sinh động như con khỉ ăn phải ớt trông phát ghét làm sao. Liễu Huệ trở về nhà với lòng buồn rười rượi. Còn lại chút tài sản Liễu Huệ đêm ra bán lần bán hồi rồi cũng hết sạch, Liễu Huệ không biết phải làm sao kiếm ra bạc chữa bệnh cho Mẹ, khi Mẹ càng ngày càng nặng phần thì bụng mang dạ chửa gần ngày sanh đẻ.

Nói về Liễu Huệ vì quyết tâm chạy chữa cho Mẹ nên lần lần bán sạch những đồ quý giá trong nhà nói chung là không còn gì nữa để mà bán, Liễu Huệ chua xót biết làm sao đây.

Cái khổ nào hơn cái khổ nầy

Chỉ cần chén cháo cũng khó thay

Nhìn con trong bụng rơi nước mắt

Nhìn mẹ đau nằm mắt đắng cay

Có phải kiếp xưa mình ở ác

Nhân quả luân hồi kiếp trả vay

Cuối xin Trời cao thương soi xét

Thoát nạn thời tu kiếp ăn chay.

Nhìn con dâu gần ngày sanh nở mà cứ nhịn cháo cho bà Liễu Huệ ốm đi thấy rõ, nằm trên giường bệnh bà tuôn rơi nước mắt than rằng.

Gia đình nầy đã mắc tội chi

Khốn khổ đau thương nạn li bì

Nếu cứu được con tôi xin thế

Núi đao biển lửa cũng xin đi.

Liễu Huệ đang quét nhà trông có vẻ yếu ớt vì cơn đói hoành hành dữ dội, quay lại nhìn thấy nước mắt Mẹ ràn rụa thì kinh hãi tưởng là Mẹ sắp ra đi liền chạy tới nắm tay Mẹ khóc.

Mẹ ơi, Mẹ đừng có chết đi

Gia đình tuy khổ có hề chi

Mùa đông chấm dứt xuân sẽ tới

Cháu nội ra đời hết sầu bi.

Mẹ ơi Mẹ đừng bỏ con mà đi, Liễu Huệ khóc nức nở bà nắm tay con dâu nói:

Mẹ chưa chết đâu khi chưa thấy cháu nội của Mẹ.

Nghe nhắc đến đứa cháu nội Liễu Huệ bỗng thấy trong mình chuyển dạ cơn đau nổi lên thì kinh hãi biết mình sắp sanh. Biết làm sao đây biết làm sao đây.

Trời hỡi Trời ơi cứu giúp con

Cô đơn chuyển dạ thắt ruột gan

Khốn nguy đến lúc càng thêm khốn

Sanh tử kề bên phút bàng hoàng.

Bỗng có tiếng vang lên:

Có ai ở nhà không có quà từ Kinh Thành đến.

Liễu Huệ mừng quá vội ôm bụng chạy ra nói:

Có tôi đây, có tôi đây.

Liễu Huệ đi như không muốn nổi, bà khách nhìn thấy Liễu Huệ liền la lớn:

Sắp sanh rồi, sắp sanh rồi.

Bà khách la lớn:

Có ai giúp đỡ không? Liễu Huệ sắp sanh rồi, Liễu Huệ sắp sanh rồi.

Người hàng xóm nghe bà khách la lớn liền cùng nhau chạy tới, kẻ lo chuyện nầy người lo chuyện kia, thật may thay cho Liễu Huệ, bà khách ấy chính là bà mụ giỏi nhất Hải Châu, bạn thân nhất của Liễu Huệ từ thuở ấu thơ. Liễu Huệ như nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, biết là con mình sẽ ra đời bình yên. Khi ấy bà con chạy đến cũng đông, có người nói Liễu Huệ chưa ăn gì nên yếu lắm, họ nào có biết Liễu Huệ nhịn đói tới mấy ngày rồi, Liễu Huệ lúc nào cũng nghĩ cho mẹ, không bao giờ nghĩ tới bản thân. Chỉ cần kéo dài thêm mấy ngày nữa Liễu Huệ có lẽ ngã quỵ mất, vì nhịn tất cả phần cháo ít ỏi cho Mẹ.

Có người nói:

Tôi mới nấu nồi cháo gà ở nhà để tôi về múc mang qua.

Nhìn những người hàng xóm tốt bụng kẻ lo điều nầy người giúp điều kia, ba chân bốn cẳng chạy về nhà múc cháo. Bà khách nghĩ không gì qua ăn ở hiền lành nên bà con lối xóm mới tận tâm như vậy, Liễu Huệ ăn xong bác cháo liền thấy sức lực tràn đầy mạnh hẳn lên. Bà khách như chợt hiểu, vì nhìn thấy trong nhà chẳng còn gì, có lẽ Liễu Huệ nhịn tất cả phần ăn cho mẹ.

Bà cầm tay Huệ nói:

Mầy cừ lắm không khác gì hồi còn nhỏ lúc nào cũng hi sinh cho người khác không nghĩ đến thân mình, về điểm nầy tao học hỏi mầy nhiều lắm.

Liễu Huệ tuy cơn đau mỗi lúc một dữ dội nhưng sắc mặt lúc nào cũng tươi như hoa nỗi lo lắng sanh con biến mất như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nói về bà Mẹ Chí Nhân đang nằm trên giường bệnh nghe tiếng trẻ con bậc khóc, thì mừng rỡ nói:

Sanh rồi, Liễu Huệ sanh rồi, không hiểu là trai hay gái.

Bỗng Bà nghe có người nói:

Liễu Huệ sanh thằng con trai khôi ngô tuấn tú giống hệt như cha nó, thằng bé kháu khỉnh tội làm sao.

Bà chắp tay khấn vái:

Cảm ơn Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ đã ban cho bà một thằng cháu nội.

Không ngờ bà quá xúc động làm tăng huyết áp quá cao dẫn đến nhồi mạch máu cơ tim đột ngột qua đời. Sau ba ngày Liễu Huệ mới biết Mẹ chồng đã chết. Liễu Huệ là người can đảm luôn luôn đối mặt với sự thật, cũng đoán được phần nào vì sao Mẹ chồng đột ngột qua đời.

Liễu Huệ rơi nước mắt thở dài nói với bà khách Hạ Thu:

Mẹ chồng tôi trước đây cũng vì quá xúc động trước cái chết của Chí Nhân dẫn tới đột quỵ toàn thân tê liệt nằm một chỗ. Nay Mẹ thấy Tôi sanh được cháu trai nội lại một lần nữa quá xúc động nên dẫn tới lìa đời ra đi.

Liễu Huệ vừa nói vừa cố dằn lương tâm lắng bớt đi cơn xúc động. Tiếng đồn Liễu Huệ mới sanh, Bà Cụ lại qua đời làng trên xóm dưới thương xót ngậm ngùi già trẻ gái trai lũ lượt kéo đến lo đám tang cho Bà Cụ, tuy không linh đình nhưng thật ấm cúng.

Thương người, người lại thương ta

Giúp người, người lại giúp ta Đạo Trời

Ở đời cuộc sống ở đời

Cứu người người cứu có thời sai chi.

Đây nói về bà khách bạn thân của Liễu Huệ ở lại giúp Liễu huệ hơn cả tuần, Liễu Huệ kể lại tất cả nỗi khổ từ khi Chí Nhân chết, ăn trộm vào nhà cho đến ông Quan Huyện mới dê xồm cho người khách nghe.

Nghe xong bà khách nói với Liễu Huệ:

Tôi quyết báo cáo lên Bộ, nhờ Cha chồng tôi tâu lên Quốc Vương tóm cổ tay háo sắc cường hào ác bá nầy chuyên lạm dụng quyền chức làm hại Dân hại Nước. À xưa rày vì lo bận chuyện tôi quên mất chuyện đến đây Bộ có gửi thông điệp cho Chồng Tôi, Chồng Tôi sai Tôi đem cái nầy đến trao cho gia đình Liễu Huệ.

Liễu Huệ nhận thông điệp báo tin rồi nói:

Cảm ơn Hạ Thu.

Thì ra người khách giúp đỡ Liệu Huệ vượt qua tai kiếp chính là Hạ Thu người bạn thân thời thơ ấu của Liễu Huệ. Liễu Huệ nhận thông điệp báo tin mở thông điệp ra nói gì trong đó thì thấy Bộ thông báo là hơn tháng nữa có quan triều đình từ Kinh Đô Văn Lang đến, phong tặng vàng bạc cũng như phong sắc chỉ của triều đình cho Dòng Họ Chí. Nhận được thông tin nầy Liễu Huệ vô cùng mừng rỡ vì có vàng bạc xoay xở để nuôi con. Cuộc hội ngộ nào cũng phải đến lúc chia tay, Hạ Thu từ biệt người bạn thân trải qua không biết bao nhiêu là hoạn nạn, trở về Châu Phủ. Lúc Chí Nhân lâm bệnh vợ chồng Hạ Thu cũng đã có đến mấy lần.
 

shopoga

✩✩
Nói về Liễu Huệ một mình nuôi con trong căn nhà quạnh quẽ, hơn ba tháng không thấy Quan Triều Đình đến cái nghèo cứ mãi đeo bám không thôi lại còn phải chịu tang Mẹ chồng tiếng hát ru con nghe thê thảm làm sao.

Nghẹn ngào tiếng hát ru con

Hàng cau ủ rũ chịu tang giữa trời

Khổ thân giá phụ đã rồi

Mẹ con côi cút biết thời nương ai.

Bỗng có tiếng vó ngựa vào sân, người đó lên tiếng nói:

Hãy nương vào Quan Ta chớ nương vào ai nữa. Nàng sanh con đã hơn ba tháng rồi còn gì nay Quan mới đến thăm.

Liễu Huệ vô cùng kinh hãi lão dê xồm đã đến biết làm sao đây.

Lão dê xồm háo sắc đến rồi

Bão tố dập vùi kéo đến nơi

Một mình trống vắng người đơn chiếc

Nanh vuốt quỉ ma nuốt nuốt xơi.

Liễu Huệ như cầu cứu nhưng nào có ai, nhưng ai làm gì được Giả, vì Giả là Quan Tri Huyện kia mà. Liễu Huệ nghĩ nếu Giả dở trò thì ta liều mạng với Giả, Liễu Huệ lấy lại bình tỉnh như không có chuyện gì. Giả xuống ngựa đi xồng xộc vào nhà. Hai con mắt láo lư tìm kiếm báu vật.

Giả chợt bật lên:

Kia rồi, báu vật kia rồi.

Nhìn vóc người thon gọn nở nang của Liễu Huệ, làng da trắng mịn như trứng gà bóc. Giả như bốc lửa trước mắt Giả là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Giả cần phải làm chủ nó để mà say sưa. Giả vội bước tới định nắm lấy tay Liễu Huệ, nhưng Giả đã kịp dừng lại vì Giả biết loài hoa Hồng đệ nhất nầy lắm gai không khéo bị đâm mà bật gọng. Giả chầm chừ rồi ngồi xuống, Liễu Huệ vừa thấy Giả thì phát ói, với thân hình xấu xí hết chỗ chê, mập như con heo ú vừa thô kệch, vừa thô lỗ lúc nào cũng khoe hàm răng bẩn thỉu lòi xỉ chẳng ngay ngắn gì, hai con mắt ti hí như mắt lương, cứ hau háu nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt, với cái mũi tẹt trống hoác hích hích lên đánh hơi tìm của lạ, làm tăng thêm vẻ mặt ngu si đần độn mặt rỗ tổ ong của Giả.

Liễu Huệ giả vờ hỏi:

Quan Huyện đến đây để làm gì?

Lão cười khùng khục chẳng khác gì loài sói điên, miệng Lão phun ra toàn là những thứ nhơ bẩn:

Quan đến thăm bộ gió khả ái của Nàng, Quan nhớ Nàng đến phát điên, Nàng đẹp như thế nầy không có người nâng niu thì phí quá, chi bằng đến với Quan thì muốn gì mà chẳng có. Vì Quan là Quan Tri Huyện vàng bạc thiếu chi, có ai mà không sợ Quan nào. Quan muốn là Trời muốn không ai ngăn cản được Quan đâu.

Giả vừa nói vừa tỏ vẻ thèm thuồng bởi bộ ngực no đầy căng sữa của Liễu Huệ, lại thêm da mịn như trứng gà bóc, trắng như tuyết. Giả phát điên lên như con Sói đói lâu ngày lao tới chụp lấy để, nhưng Giả liền bị một cái tát vào mặt té lửa.

Giả la lớn:

Người đẹp sao đánh Quan mạnh thế.

Giả nổi khùng định chửi mắng Liễu Huệ, nhưng Giả là con Cáo Già sành điệu Giả liền vuốt ve xuống giọng tán tỉnh:

Đừng làm như thế, Quan sẽ cho người đẹp biết mùi sung sướng là gì.

Lần nầy Giả đã đề phòng, với một cú vồ đầy nghệ thuật. Giả lao nhanh tới với ngón nghề lấy mạnh đè yếu, thế là Giả chụp được Liễu Huệ. Liễu Huệ vùng vẫy la hét kêu cứu.

Giả nói:

Ngoài kia có mấy tên lính gác của Ta, ai dám đến mà kêu, thôi ngoan ngoãn đi cục cưng của Ta.

Thằng bé Chí Trung bỗng khóc to lên, Giả bực cả mình quát:

Có im không để cho mẹ ngươi rửa tội với Thượng Đế.

Bỗng có tiếng quát lớn:

Hãy bắt hết lại cho ta, túm cổ cái Thằng hổn láo với Thượng Đế kia.

Thế là binh lính vào nhà bắt Giả Quan Huyện lôi đi xềnh xệch như lôi một Chó. Giả quát to:

Thằng nào dám bắt Ta, Ta sẽ cho Thằng đó chết.

Chừng Giả nhìn thấy Quan Tri Phủ thì Giả điếng cả hồn, Quan Tri Phủ chắp tay thưa với Vị Quan kế bên:

Thưa Quan Thượng Thư, việc nầy xử lý ra sao?

Quan Thượng Thư nói:

Giải Thằng khốn nầy về Kinh xét xử.

Đến lúc nầy Liễu Huệ mới lấy lại bình tĩnh, tới quỳ lạy Quan Thượng Thư. Quan Thượng Thư nói:

Khổ cho con quá. Con không biết Ta đâu, Ta với Cha Chí Nhân vốn xưa kia là quan triều đình, Ta quan văn còn Cha Chí Nhân quan võ hai người rất thân. Cha Chí Nhân vốn là Hầu Tướng võ công tuyệt thế, vì không muốn làm quan nên về ẩn dật làm dân khi nào đất nước cần Ông sẽ ra mặt không ngờ Ông lại chết sớm quá. Khi nghe Chí Nhân chết lúc đó Ta đang công tác ở tận Kinh Thành Kinh Đô Văn Lang, nên không về được, với công lao diệt được con Quỉ Râu Xanh, Hùng Vương đã ban cho vải trăm cây, vàng trăm lượng, bạc trăm lượng, đúng lý Ta phải đến thăm Con sớm hơn hai tháng. Nhưng được tin báo cáo thằng Quan gian ác nầy hãm hại Con, Ta liền cho quan Bộ kết hợp với Quan Tri Phủ điều tra làm rõ tội ác làm hại dân hại nước của tên lạm dụng quyền chức nầy. Việc hắn cho người ăn trộm nhà Con là một tội ác không thể thứ tha, huống chi làm hại Dân hại Nước. Nếu nặng thì tru di cả nhà, nếu nhẹ thì cũng bị chặt đầu làm gương cho kẻ khác. Bọn chúng đã khai hết rồi truy tìm lại được số vàng bạc nhà Con đã mất.

Nói xong Quan Thượng Thư cho người mang vải, mang vàng, mang bạc triều đình ban cho, cũng như vàng, bạc đã lấy lại được từ tay bọn trộm cướp, giao tất cả lại cho Liễu Huệ.

Đây nói về Quan Thượng Thư đã tóm cổ được tên Quan Huyện gian ác, giải đi kiếp nạn cho gia đình Liễu Huệ. Vì còn nhiều việc phải làm Quan Thượng Thư thắp nén hương cho Cha Mẹ Chí Nhân cũng như Chí Nhân, bố trí một số quan binh ở lại bảo vệ mẹ con Liễu Huệ, cho đến khi nào có Quan Huyện mới nhận chức, thì quân binh mới trở về bộ.

Nói về Liễu Huệ thoát tai kiếp, thoát nghèo khổ nhờ số vàng số bạc Vua ban thưởng, cũng như tìm lại số vàng số bạc do mấy tên trộm lấy đi. Liễu Huệ nhớ lại lời hứa của mình đối với Trời Đất hễ thoát được kiếp nạn thì Liễu Huệ tu hành ăn chay. Liễu Huệ liền đem một nửa số vàng số bạc triều đình thưởng cho phân phát cho những người nghèo khổ. Với Công Đức nầy Liễu Huệ danh thơm khắp chốn khắp nơi. Với số bạc vàng còn lại hai mẹ con Liễu Huệ sống dư thừa suốt đời, nên không lo đói nghèo nữa.

Vết thương lâu cũng lành đi

Chí Trung nay đã vậy thì lên năm

Không giàu cũng khá dư ăn

Nhìn con khôn lớn cũng quên nỗi buồn

Bàn thờ luôn mãi khói hương

Linh thiên Ông hỡi chỉ đường cho Con

Đời Ông Trung Hiếu uy phong

Mẹ con tôi cũng thơm lây Đức Chồng

Đường số phận đường gập ghềnh

Chỉ mong con trẻ tràn đầy ấm êm.

Tấm thân Góa Phụ truân chuyên

Tiết Trung giữ trọn Đức Hiền trao con

Cầu mong Trời Đất ban ân

Tre già măng mọc thềm phần tốt tươi.

Thế là năm tháng cứ trôi qua, xuân đi rồi xuân đi lại đến. Chí Trung càng ngày càng lớn, càng khôi ngô tuấn tú, thông minh tài trí hơn cả Cha ngày xưa. Nhà khá giả nên Chí Trung học hành cả văn lẫn võ đến nơi đến chốn, hết trường làng trường xã, rồi đến trường châu trường bộ. Nhờ tư chất thông minh Chí Trung học một biết mười, danh tiếng lừng lẫy, khắp Bộ, khắp Châu, khắp Huyện. Đã từ lâu lắm hôm nay mới thấy nhà Chí Trung rộn rịp đông đúc, có lẽ Chí Trung đã mãn niên khóa học cấp Bộ đổ đạt rất cao chỉ còn chờ ngày vào Kinh Đô Văn Lang ứng thí toàn nước.

À ra là thế tôi hiểu rồi, hôm nay là ngày kị cơm cha Thằng Trung mà, Bà Liễu Huệ kết hợp cả hai vừa kị cơm cho chồng vừa làm tiệc mừng Thằng Trung đỗ đạt cao ở cấp Bộ. Bà con lối xóm láng giềng đều được mời, cảnh quan nhà Bà Liễu Huệ xôn xao nhộn nhịp vui vẻ hầu như lấy lại được khí thế phong độ ngày nào khi cha Chí Trung làm quan Bố Chánh Trị Huyện. Trong những người được mời người ta nhìn thấy một người trung niên phụ nữ sang trọng khá xinh đẹp đó là Hạ Thu.

Hạ Thu cùng Liễu Huệ nói nói cười cười. Hạ Thu hỏi:

Thằng Chí Trung năm nay bao nhiêu tuổi rồi Chị?

Liễu Huệ nói:

Nhắc đến thằng Chí Trung thì tôi không biết lấy gì để đền công ơn với Chị, nó năm nay 19 tuổi nhưng còn trẻ con lắm.

Hạ Thu nói:

Mới đó mà đã trải qua 19 năm, mình không già sao được.

Liễu Huệ nói:

Hạ Thu trông còn trẻ lắm vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Hạ Thu cảm thấy rất vui khi nghe câu nói khen mình còn trẻ, sẵn còn đang vui vẻ Hạ Thu hỏi:

Chưa có nơi nào được mắt sao lâu có dâu thế?

Liễu Huệ không có gì phải dấu diếm nói:

Không biết bao nhiêu là con nhà danh giá, quyền thế, giàu có, nhưng Chí Trung chưa muốn có vợ, tôi thấy tuổi nó càng lớn tôi lo quá, con cái người ta 16 tuổi đã lấy vợ rồi, có người còn có con nữa, còn nó sắp sang tuổi hai mươi. Thế mà nó cứ phớt lờ không để ý gì đến chuyện vợ con. Hạ Thu biết rồi hai chúng Ta là người theo quan điểm đổi mới không theo phong tục cổ hủ lạc hậu nên không ràng buộc con cái.

Hạ Thu nói:

Chúng Ta theo quan điểm Quốc Tổ Vua Hùng luôn luôn đổi mới tư duy tiến hóa đấy chứ, nên Cha Mẹ chúng ta mới không gò ép, người Mẹ như hai chúng Ta lúc nào cũng tôn trọng sự lựa chọn quyết định của Con. Thôi thì để cho định mệnh Ông Trời quyết định vậy.

Hạ Thu ở lại nhà Liễu Huệ đến mấy ngày, hai người kể hết câu chuyện nầy đến câu chuyện khác, vậy mới biết mấy bà gặp nhau là xổ ra, như cơn bão lũ thế mà vẫn không hết câu chuyện. Hạ Thu chia tay Liễu Huệ trở về Châu Phủ để lại sự trống vắng trong lòng Liễu Huệ. Đêm buông xuống, Liễu Huệ ngồi một mình ôn lại những kỷ niệm bỗng Liễu Huệ nghe luồng gió lạnh tràn qua cửa sổ như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn.

Liễu Huệ nghĩ: Cõi trần gian tan họp, hợp tan, cuộc trần là thế, mới đây cách mấy ngày bà con đông đảo thật là vui vẻ, nhưng giờ đây ngôi nhà hiu quạnh chỉ hai mẹ con nhất là về đêm, đời là như thế vui buồn, tan họp vô thường, phước họa khó mà lường trước.

Bà Liễu Huệ nghĩ vẩn vơ rồi ngủ đi lúc nào không biết, Bà dậy trưa hơn mọi khi vì thấy trong người uể oải, Bà quá hiểu rõ sự mỏi mệt của mình khi trời chuyển. Mặt Trời ló dạng nhưng yếu ớt hơn mọi ngày chỉ hơn nửa buổi thì mây đen kéo đến che kín cả bầu trời sấm chớp nổi lên gió to ập đến sau đó là mưa lớn chưa từng thấy bao giờ không bao lâu thời nước ngập nhanh trắng xóa.
 

shopoga

✩✩
Nói về Chí Trung không muốn vào Kinh Đô Văn Lang ứng thí, mà theo chí hướng của Cha chỉ muốn làm quan nhỏ Tri Huyện, Chí Trung là người sùng Đạo, nhất là sùng kính nền Quốc Đạo Tiên Rồng, Chí Trung rất giống Cha theo chí hướng Quốc Tổ Vua Hùng, thờ Cha Trời Mẹ Trời Lạc Long Quân Và Âu Cơ. Hai ngày nay Chí Trung chỉ biết ngủ, vì trời mưa bão lớn quá, nhất là những trận mưa lớn trái mùa chưa từng thấy bao giờ. Chí Trung chỉ biết ngày ngủ, đêm ngủ.

Chí Trung đang trong lúc ngủ say thời như có ai đó kêu dậy:

Hãy thức dậy đi Con, Ta là Mẹ Âu Cơ.

Chí Trung thấy một đạo hào quang từ trên không bay xuống, hiện ra một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trên tay cầm một cái hộp, lên tiếng nói:

Trung Con đây là là chiếc hộp đựng Tinh Hoa Tiên Thiên Linh Đan. Có công năng cải tử hoàn sanh, Con hãy dùng nó cứu người con gái bị cuốn trôi, con nhớ nhé.

Nói xong người phụ nữ vô cùng xinh đẹp biến mất.

Tiếng gà giục giã gọi nhau

Bình minh trỗi dậy bão giông vẫn còn

Đất trời mờ mịt bão bùng

Lòng nghe ai gọi lạnh lùng nổi trôi.

Chí trung giật mình thức giấc, nhớ lại giấc chiêm bao kỳ lạ. Lạ hơn nữa. Chí trung thấy một chiếc hộp trên đầu giường thì biết không phải là chiêm bao mà là hiện thực, Chí Trung hồi hộp chuyện gì xảy ra đây, họa hay là phúc.

Bà Liễu Huệ thấy Chí Trung hôm nay vô cùng khác lạ bước ra hè nhìn trời mưa như trút, lẳm bẩm mãi:

Trời mưa hai ngày hai đêm rồi còn gì, nay là ngày thứ ba. Ta biết cứu người nơi đâu? Ta biết cứu người ở đâu?

Chí Trung thẫn thờ tự hỏi. Bà Liễu Huệ hỏi:

Hôm nay con làm sao thế Chí Trung.

Chí Trung liền kể câu chuyện đêm hôm cho Mẹ nghe, Chí Trung lấy chiếc hộp cho Mẹ xem, Bà cầm chiếc họp xem xong thì trao lại cho Chí Trung. Bà nói:

Người con sắp cứu không phải là người con gái tầm thường đâu.

Nhà Chí Trung gần con Sông Âu mưa trắng xóa nước dân ngập khắp nơi không ai dám ra khỏi nhà nói gì đến cứu người. Nói về Chí Trung như có ai giục giã trong lòng không thể ngồi ở nhà được nữa một mình lao vào trong mưa bơi qua cánh đồng mênh mông biển nước đến một gò cao nhìn ra dòng sông Âu nước sông chảy xiết cuồn cuộn.

Mênh mông biển nước bờ là đâu

Gió bão mưa tuôn trắng một màu

Nào thấy bóng ai trôi dạt cả

Bồng bềnh vùi dập bèo đớn đau

Lặng lẽ ngồi chờ lòng trăm ngả

Ước như chuột lột lạnh thấm sâu

Ngày đã ốm buồn đêm sắp đến

Bóng người trôi dạt ở nơi đâu.

Nói về Chí Trung ngồi trong mưa bão ướt như chuột lột. Chờ đợi hết buổi sáng, qua buổi trưa, sang qua buổi chiều trời sắp tối, thế mà nào thấy xác ai trôi nổi trên sông, cái đói làm Chí Trung như cảm thấy người yếu đi, lại thêm cái lạnh đã thấm sâu vào người.

Nước tràn nước ngập mênh mông

Rào rào mưa bão cuồng phong ào ào

Mịt mù trắng xóa khắp trời

Chỉ nghe cuồn cuộn nước đòi hồn ai.

Chí Trung thẫn thờ nhìn trời sắp tối nước mỗi lúc một dâng cao, hồn ma xuất hiện than khóc trong mưa bão Chí Trung rợn cả người không lẽ bỏ cuộc. Chí Trung cảm thấy sợ hãi, trước sức mạnh của thiên nhiên, nước chảy xiết cuồn cuộn. Mưa cứ xối xuống như trút, gió vẫn cứ gào cứ thét, nước mỗi lúc một trắng xóa mênh mông, bèo bồng bềnh vùi dập tả tơi, tầm nhìn mờ lần, đêm lần lần sa xuống. Chí Trung không còn hy vọng nào nữa, bỗng một chấm Hồng xuất hiện, trôi nhanh trên mặt nước.

Chí Trung vụt kêu lên:

Kia rồi, kia rồi, Nàng kia rồi.

Đây nói về sông Âu nước còn rất lớn chảy xiết, nên thưa thớt thuyền đò qua lại, Thanh Vân cùng những người theo hầu thuê thuyền lớn qua sông Âu, thuyền ra đến giữa dòng thời mây đen ngùn ngụt hiện ra phủ kín bầu trời, gió to ập tới chủ thuyền cùng một số thủy thủ hốt hoảng la lớn nguy rồi nguy rồi thuyền chao đảo dữ dội không còn chèo lái gì được nữa sấm sét nổi lên rền trời rền đất. Tiếng mưa rào rào từ xa ập tới, từ trên không trút xuống xối xả lớn chưa từng thấy bao giờ, thuyền phần bị mưa xối xuống, phần bị nước, gió, cuốn trôi, chao đảo muốn lật nhào. Ai nấy trên thuyền kinh hoàng khiếp vía.

Kiều My khiếp quá la lớn:

Cứu tôi với, cứu tôi với.

Thanh Vân cũng kinh hoàng không kém nhưng sau đó lấy lại bình tỉnh nói với Kiều My:

Niệm Mẹ Âu Cơ mau lên, phó mặc cho định mệnh.

Thế là Thanh Vân cùng Kiều My niệm Mẹ Âu Cơ không còn biết sợ hãi gì nữa.

Âm ầm nước cuộn thuyền nghiêng

Ào ào mưa bão kinh thiên ào ào

Thuyền trôi thuyền lật thuyền nhào

Mênh mông sóng nước ôi nào mênh mông

Thanh Vân niệm Mẹ Âu Cơ

Mặt cho số phận chuyển xây cuộc đời

Thuyền nghiêng nước cuốn lật nhào

Lỉm chìm xuống tận âm tào còn chi

Thanh Vân nước cuốn trôi đi

Hồn lìa khỏi xác bay lên Thiên Đàng

Cõi Trần biển khổ Cõi Trần

Mấy ai thoát khỏi gieo vần Tử Sanh.

Trong cơn mưa bão khủng khiếp thuyền trôi đến khúc sông rộng lớn thời chìm lỉm trong biển nước mênh mông. Nói về Thanh Vân chìm lỉm theo chiếc thuyền thì không còn biết gì nữa. Linh hồn thoát ra khỏi thể xác bay lên Thiên Đàng thấy mình bay qua vô số tầng mây bỗng xuất hiện trước mắt có người bay đến, thì ra là các Nàng Tiên.

Các Nàng Tiên chắp tay thưa:

Thưa Cung Chủ mời Cung Chủ theo Chúng Em.

Thanh Vân không hỏi lý do vì sao bay theo các Tiên Nữ không bao lâu thì tới một cảnh quan chưa từng thấy bao giờ. Lầu đài cung điện trùng trùng điệp điệp đất nơi đây toàn bằng lưu ly sáng chóa trong suốt. Cây báu khắp nơi, cây bằng vàng, lá cành bằng ngọc. hoa kim cương, quả trân châu, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ. Đường sá rộng đẹp lát toàn bảy báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, cứ mỗi đoạn đường đều có ao sen báu, hương sen thơm ngát tâm hồn thanh thoát một cách kỳ lạ.

Thanh Vân nói:

À ra đây là Thiên Đàng cực lạc sao ta thấy quen quá.

Các Tiên Nữ nói:

Cung Chủ hiện giờ chỉ là linh hồn bị bao phủ bởi u minh trần thế, lại không có nhị xác kim thân còn vướng trần tục thế mà còn nhớ nơi đây quả là hi hữu.

Thanh Vân được các Tiên Nữ dẫn đến một tòa lâu đài cổ kính lộng lẫy nguy nga tráng lệ hào quang muôn màu vạn sắc tỏa lên trùng trùng đẹp vô cùng. Đàn Chim Phụng Hoàng đang ca hát bay lượn trên không trung, liền bay đến chào hỏi Thanh Vân:

Chúng em kính chào Cung Chủ.

Thanh Vân nhìn đàn Chim Phụng cảm thấy mến yêu vô cùng. Thanh Vân chỉ lo chăm chú nhìn đàn Chim Phụng chào hỏi ca múa, khi nhìn lại thì các Tiên Nữ biến mất tự lúc nào không hay. Bỗng linh hồn Thanh Vân nghe tiếng đàn ca sáo thổi từ xa vọng lại làm cho tâm hồn say sưa không còn muốn đi đâu nữa. Thanh Vân đang thưởng thức cảnh giới Bồng Lai Tiên Cảnh, cũng như tiếng đàn ca sáo thổi.

Thời thấy một Tiên Nữ vô cùng xinh đẹp từ tòa lâu đài cổ kính bảy báu nguy nga tráng lệ bay đến:

Em kính chào Sư Tỷ

Thanh Vân nói:

Tiên Nữ là ai? Sao Ta thấy quen quá.

Tiên Nữ nói:

Căng tu của Sư Tỷ quả hơn người, hiện giờ Sư Tỷ chỉ là linh hồn không có kim thân khí trần còn bao phủ thế mà vẫn còn nhớ nơi đây. Sư Tỷ hãy theo em trở lại trần gian kẻo không còn kịp vì ở đây một ngày bằng trần gian một năm.

Vị Tiên Nữ xinh đẹp liền phất tay một cái, đưa linh hồn Thanh Vân trở lại trần gian. Đây nói về Chí Trung ở trên một gò cao hai con mắt chăm chăm nhìn dòng sông Âu nước cuồn cuộn mênh mông tràn ngập khắp nơi, trâu, bò, heo, gà, vịt, chết trôi lớp lớp, trời sắp tối gió mưa vẫn thi nhau gào thét, nước mỗi lúc một lớn Chí Trung cảm thấy lạnh mình, bởi hồn ma ám ảnh khắp nơi ẩn hiện trên dòng sông chảy xiết cuồn cuộn.

Khắp nơi trắng đục một màu

Mưa gào gió thét thấy gì được đâu

Nhìn trông bèo dạt trôi mau

Chỉ nghe cơn lạnh thấm sâu vào người

Trời buồn đêm sắp xuống rồi

Biết làm sao hỡi Ông Trời chỉ cho.

Kìa một chấm Hồng xuất hiện Chí Trung vô cùng hồi hộp có phải là người ấy chăng, Chí Trung bỗng nhận ra đó là xác một cô gái trôi theo dòng nước. Chí Trung không còn suy nghĩ gì nữa vội phóng mình lao tới bơi ra vớt xác cô gái rồi quay mình trở lại băng qua cánh đồng mênh mông biển nước Chí Trung lặng hụp vật lộn trong cơn mưa bão tầm tã. Quyết đưa cho được xác cô gái về nhà.

Nói về bà Liễu Huệ mẹ Chí Trung, thấy Chí Trung đi lâu quá từ sáng tới chiều trời cũng đã sắp tối rồi mà chưa thấy về Bà lo sợ vô cùng, mưa cứ gào gió cứ thét, nước càng lúc càng lớn, Bà sợ điếng cả hồn Bà khấn vái Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ không dứt.

Chắp tay cầu nguyện Thánh Thần

Âu Cơ Đức Mẹ, Cha TRời Lạc Long

Cứu con thoát khỏi tai ương

Cứu con thoát khỏi qua cơn hiểm nghèo.

Trong mưa bão Bà Liễu Huệ chợt nghe tiếng gọi:

Mẹ ơi Mẹ, Con đã với được người rồi, con đã vớt được người rồi.

Tiếng chân vội vã mỗi lúc một gần Bà vui lên vì Chí Trung đã về. Hai tay Chí Trung bồng một xác người, xác một người con gái, Chí Trung để xác người con gái nằm xuống giường hai mẹ con không khỏi giật mình, không phải giật mình vì sợ hãi, mà vì xác người con gái quá đẹp cao sang quí phái vô cùng, tuy là một xác chết nhưng cũng làm mê đắm lòng người.

Bà Liễu Huệ lẩm bẩm:

Cô nàng là người Tiên bị đọa. Không biết quê Nàng ở đâu? Thuộc dòng dõi Vương Gia nào?

Bà Liễu Huệ nhìn xác cô gái mà thấy thương vô cùng than rằng.

Thân ta đã khổ trăm bề

Nào hay có kẻ não nề hơn Ta

Người chi đẹp tựa Hằng Nga

Vì sao nông nỗi mà ra cảnh nầy.

Qua bao phút ngậm ngùi rơi lệ, Bà Huệ thúc dục Chí Trung:

Con mau lấy hộp thuốc ra cho cô gái uống.

Chí Trung ba chân bốn cẳng lao nhanh vào phòng đêm hộp thuốc ra loay hoay một hồi mới mở được. Nắp hộp vừa mở ra hương thơm ngào ngạt hào quang sáng rực, trong hộp là một viên linh đơn to như ngón tay cái, Chí Trung không biết làm làm sao cho Cô uống được, vì Cô nàng đã chết rồi.

Bà Huệ nói:

Con bỏ viên Linh Đơn vào miệng Cô.

Ta Chí Trung làm theo nhưng viên Linh Đơn không làm sao trôi xuống bụng được, Bà thấy thế liền nói:

Con dùng thần lực từ miệng Con thổi Linh Đơn trôi xuống bụng Cô Ta.

Chí Trung nghe lời Mẹ làm theo quả nhiên Linh Đơn trôi xuống nhanh chóng tan biến đi vào cơ thể của xác chết. Thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Mặt cô gái tái xanh tái ngắt liền trở nên hồng hào nhanh chóng, Cô cựa mình tỉnh dậy hớt hãi nhìn quanh nhìn quất, thấy mình đang ở một nơi xa lạ không biết nơi đây là đâu. Thanh Vân chợt hiểu mình vẫn còn sống người ta đã cứu vớt mình, Thanh Vân muốn nói lời cảm ơn nhưng cô ú ớ mãi nói không được nước mắt cô cứ thế tuôn ra.

Bà Liễu Huệ nghĩ: Cô gái nầy bị câm thì phải, không biết Cô bị câm từ lúc nào? Người đẹp thế kia sao lại bị câm tiếc quá. Bà không khỏi xúc động.

Hồng trần trong cõi người ta

Mấy ai trọn vẹn đều do số phần

Biển trần bể khổ Hồng trần

Phong ba vùi dập má Hồng truân chuyên.

Thanh Vân không ngờ mình bị câm như thế. Một nỗi buồn vô hạn Cô thở dài ngán ngẩm cho số phận cuộc đời, Thanh Vân nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với Cô, nhưng Thanh Vân không nói được. Cô nhìn Bà Liễu Huệ nước mắt cứ chảy, Cô cứ ú ớ mãi như muốn nói thật nhiều nhưng nào ai có biết Thanh Vân muốn nói gì. Chí Trung nhìn cô, như nhìn vật báu nhất trên đời nhìn mãi nhìn mãi như sợ cô sẽ biến mất. Chí Trung thấy lòng mình ấm áp, nẩy mầm tình yêu không biết từ lúc nào. Chí Trung biết mình bị cô gái nầy lấy mất trái tim rồi.

Anh đã mê rồi Tiên Nữ ơi

Nàng hốt hồn anh mất mất rồi

Trăm mối tơ duyên đà trói buộc

Trúc, mai, tao ngộ yến một đôi

Tạo hóa vần xoay duyên tiền định

Xuân đến hoa về khắng khít trao

Thương em từ thuở Hồng Hoang ấy

Nhớ mãi bóng hình mãi khát khao.
 

shopoga

✩✩
Nói về Chí Trung cứ nhìn mãi Cô Gái như sợ Cô biến mất mỗi lần nhìn cô Ta trong lòng Chí Trung bỗng thấy ấm áp một cách lạ thường, và không hiểu nẩy mầm tình yêu từ lúc nào.

Nhìn em quên cả đất trời

Nghe như sóng dậy trong lòng xôn xao

Thương nàng từ thuở xa xôi

Tìm em góc biển chân trời chân mây

Trời xuôi em đến nơi đây

Cho anh nhớ mãi đêm ngày khó quên.

Thanh Vân không phải như những người con gái tầm thường, Cô hiểu rõ hoàn cảnh của Cô, Cô không phải Thanh Vân tiểu thơ đài các như ngày nào. Mà là một cô gái câm, vừa mới được người ta cứu sống. Thanh Vân vội ngồi dậy tới trước mặt Bà Liễu Huệ lạy tạ ơn cứu mạng. Bà Liễu Huệ như nhận ra trước mặt mình là một Cô Gái không những vô cùng xinh đẹp mà còn có nghị lực phi thường qua đôi mắt như hồ thu trong sáng của Cô.

Bà đỡ Thanh Vân dậy hỏi:

Nhà con ở đâu?

Thanh Vân lắc đầu như không nhớ mình từ đâu tới. Như thông cảm nỗi bất hạnh của người con gái, Bà vội vỗ về an ủi:

Con cứ ở lại đây với Mẹ chừng nào con nhớ ra nhà mình ở đâu thì thằng Chí Trung sẽ đưa con về.

Thanh Vân nghe bà Liễu Huệ gọi mình bằng con, tiếng gọi con thân thương làm sao Thanh Vân vô cùng xúc động không cầm được giọt nước mắt. Chí Trung nhìn Thanh Vân khóc như lạc vào cảnh giới đâu đâu.

Vườn xuân lác đác giọt châu sa

Bốn biển hồ thu ngọc lệ nhòa

Tiếng lòng xao xuyến theo nhịp đập

Đầy trời thân mến những thiết tha.

Nói về Thanh Vân không nói được nhưng tinh thông hội họa ý văn, ở vào thời đó chữ viết chỉ là những biểu tượng ra ni hình tượng hội họa, chỉ có bậc Vương Quan nhà giàu mới học được, nhưng học giỏi thì đếm trên đầu ngón tay. Ở lại nhà Chí Trung Thanh Vân hết lòng phục vụ siêng năng công việc gia đình thức khuya dậy sớm hầu trả chút công ơn cứu mạng. Bà Liễu Huệ càng ngày càng yêu quý Thanh Vân hơn tất cả, không chỉ yêu mến Cô qua vẻ đẹp mảnh mai hiền dịu, mà còn yêu mến Đức tính, Công, Dung, Ngôn, Hạnh tuyệt vời của Cô. Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, mỗi lời ăn tiếng nói không chê vào đâu được.

Bà chưa biết tên của Cô là gì, Bà chỉ gọi Cô bằng con có một hôm bà hỏi Thanh Vân:

Con còn nhớ tên con không?

Thanh Vân vội lấy những tấm da mà Chí Trung thường dùng để vẽ để học, Thanh Vân dùng bút lông vẽ nhanh một vần mây bay trên bầu trời xanh lơ tiếp theo đó là những biểu dấu hiệu biểu tượng hình tượng ra ni. Bà Liễu Huệ vô cùng kinh ngạc với tài hoa bút tích kỳ diệu những hình vẽ vô cùng sống động.

Bà nói:

Con là Thanh Vân.

Thanh Vân gật đầu. Bà Liễu Huệ nghĩ với cái tài văn chương hội họa bút pháp nầy thời không thua gì Chí Trung nhà Bà cả, Bà Liễu Huệ càng kính nể yêu quý Thanh Vân hơn nữa.

Nói về Chí Trung từ khi có Thanh Vân lúc nào cũng vui vẻ suốt ngày. Thanh Vân mỗi lần nhìn Chí Trung không khỏi nỗi lên bao niềm rung động, Chí trung như có một mãnh lực thu hút kỳ lạ, bất cứ một cô gái nào cũng mơ cũng mộng. sự trầm tĩnh tư cách đứng đắn của Chí Trung, Thanh Vân như nghe tràn đầy nỗi xao xuyến Cô ngơ ngẩn xuất thần.

Anh hoa phát tiết ra ngoài

Nếu không Tinh Tú cũng nầy Thần Tiên

Xuôi thời gặp gỡ mà chi

Cho lòng xao xuyến con tim nhớ thầm.

Sự tương giao giữa Trai và Gái trong vườn xuân tình duyên trai gái đầy sức sống giao cảm luôn hướng về nhau. Chí Trung lúc nào cũng nghĩ đến Thanh Vân, Thanh Vân cũng thế lúc nào cũng nghĩ đến Chí Trung.

Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Rung rẩy hồn xuân nắng ốm chiều

Đã nghe sóng dậy tình lai láng

Giao cảm cùng nhau một nhịp yêu.

Nhìn Chí Trung, Thanh Vân không khỏi rung động, quả tim Cô luôn hướng về người, gần gũi Chí Trung Cô thấy mình thật bình yên, dù cho trời đất có sụp xuống cô không lấy gì làm sợ, Cô thầm nghĩ Chí Trung thật khôi ngô tuấn tú, tư cách trong sáng, tư chất bất phàm. Cô bỗng e thẹn khuôn trăng càng thêm rực rỡ làm say đắm cả lòng người. Chí Trung ngây ngất như lạc vào cõi Tiên. Tiếng tằng hắng của Bà Liễu Huệ làm Chí Trung giật mình.

Bà nói:

Con không muốn vào Kinh Đô Văn Lang ứng thí Trạng Nguyên, thì cũng lo tìm cho mình một tương lai nhất là con đường vợ con, con đã 21 tuổi rồi không còn trẻ gì nữa đâu. Mai là ngày kỵ cơm cho Ba con, thời gian trôi qua nhanh quá.

Thanh Vân đến đây mới đó mà đã gần một năm. Bà thở dài cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ. Nghe Bà Liễu Huệ nói, Thanh Vân nghĩ mình đến đây gần một năm thời gian trôi qua như tên bắn, Thanh Vân bỗng thấy nhớ nhà, nhớ cha, mặt Cô buồn rười rượi.

Bà Liễu Huệ thấy Thanh Vân buồn như vậy không hiểu là nguyên do gì. Bà nói:

Con đừng buồn Mẹ coi con như là con của Mẹ. Con nhớ nhà chăng?

Thanh Vân gật đầu. Nhà con ở đâu? Bà Liễu Huệ hỏi. Thanh Vân chỉ lắc đầu, như khi cô mới tới đây. Để cho Thanh Vân được vui Bà Liễu Huệ kể chuyện. Bà kể lại chuyện hơn 20 năm về trước.

Bà sanh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng khá giả, Bà cũng có học hành nhưng không đến nơi đến chốn, Bà kể hồi đó Mẹ cũng có chút nhan sắc tuy không đẹp bằng con nhưng cũng nhất Đông Hải Châu, không biết bao nhiêu con quan, công tử nhà giàu, để mắt đến dạm hỏi nhưng Mẹ từ chối tất cả. Một hôm Mẹ đi xem dạ hội ở Bộ vô tình Mẹ gặp một người thanh niên khôi ngôi tuấn tú, hỏi ra mới biết người thanh niên khôi ngô tuấn tú ấy tên là Chí Nhân ở Huyện Hải Hậu thi đỗ xuất sắc ở Bộ chờ ngày bổ nhiệm làm Quan Tri Phủ, nhưng Chí Nhân từ chối chỉ xin bổ nhiệm về Huyện Hải Hậu làm Bố Chánh Tri Huyện đại nhân, không hiểu vì sao lòng mẹ rung động dữ quá, có lẽ Chí Nhân cũng thế, hai người tâm đầu ý hợp dẫn đến yêu nhau, rồi trở thành chồng vợ. Hai vợ chồng hết mực thương yêu nhau, sống vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Một hôm Chí Nhân Cha con nói:

Trần gian là cõi tạm cũng là bể khổ, hai ta phải hết dạ thương yêu nhau mới đi hết đoạn đường trần. Chí Nhân nói: Trăm năm có là bao, và chúng ta lại phải chia tay nhau, vì hai ta đã sang qua một thế giới khác, anh đường anh anh đi, em đường em em đi.

Mẹ nghe Cha con nói thế bỗng nghe lòng buồn rười rượi. Nhưng lời nói của Cha con là sự thật. Mẹ hỏi:

Có cách gì chúng ta mãi mãi không xa nhau không.

Cha Con nói:

Có đó là thủy chung và hết dạ thương yêu nhau dù cho hoàn cảnh gì xảy ra cũng không đánh mất lòng chung thủy, và chỉ có lòng chung thủy chúng ta mới không xa cách nhau, tất cả sự xa cách chỉ là tạm thời.

Chí Nhân Cha con nói:

Đường đời trần gian quá ngắn, gặp nhau rồi cũng sớm chia tay, chỉ có đường đời trên Thiên Giới mới sống lâu vĩnh viễn, nếu hai ta giữ trọn niềm chung thủy hai quả tim hòa chung thành một, chồng hết lòng vì vợ, vợ hết lòng vì chồng. Lo lắng cho nhau, chồng sống vì vợ, vợ sống vì chồng. Không sống vì mình, khi chia ly biết chờ đợi nhau để rồi gặp lại nhau đi chung trên con đường đời, hay là đi chung trên con đường Thiên Giới.

Chí Nhân nói:

Nếu hai ta làm được như vậy, khi hai ta mãn con đường trần gian, thì chúng ta lại tiếp tục đi chung trên con đường Thiên Đàng. Chúng ta mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc.

Bà Liễu Huệ lại kể: Chí Nhân, Cha Chí Trung là vị quan thanh liêm lại hết mực thương dân làm Quan Tri Huyện đã hơn năm năm nhưng cuộc sống chỉ khá hơn dân thường mà thôi vườn tược ngôi nhà cũng chỉ có thế nầy, nhưng gia đình êm ấm hạnh phúc. Bỗng một hôm có công văn chiếu chỉ của Bộ lệnh cho Cha Chí Trung lên đường đến dãy núi Hùng Phong có một ngọn núi lớn hết sức quái dị giống như một con thú, gọi là ngọn núi quỉ, quanh năm mây đen phủ kín. Những xóm làng cách xa đó hàng chục dặm, vẫn luôn luôn gặp tai họa, mất mùa, mất Trâu, mất Bò, mất Heo. Thậm chí mất cả Trẻ Con. Thì ra ở ngọn núi nầy có một con Quỉ Râu Xanh. Chuyên làm hại Dân Làng. Tin nầy đã đến tai Vua. Hùng Vương liền ra chiếu chỉ ai diệt được con Qủi Râu Xanh thì phong cho làm quan, thưởng cho một trăm cây vải, một trăm lượng bạc một trăm lượng vàng. Thế là không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt lên đường tiêu diệt con Quỉ Râu Xanh nhưng có đi mà không có về, sau đó không còn có ai dám đến đó nữa. Vua Hùng có lệnh khẩn cấp bắt buộc mỗi Bộ một người tài giỏi hiệp sức cùng nhau tiêu diệt Con Quỉ. Có lẽ Chí Nhân là con nhà võ cái thế Cha Chí nhân tức là Ông Nội của Chí Trung đã từng là quan võ bậc nhất ở Triều Đình. Chí Nhân đã được chân truyền võ học tiếng tăm lừng lẫy khắp Châu Bộ thế là Chí Nhân cha Chí Trung được chọn lựa cùng một số võ tướng ở bộ khác lên đường tiêu diệt con Quỉ Râu Xanh. Cha Chí Trung được lệnh lên đường, liền trong ba ngày ba đêm không nói không rằng. Lấy thanh kiếm cổ truyền của Ông nội Chí Trung để lại, Cha Chí Trung ngày cũng như đêm, đem kiếm cổ ra phơi dưới ánh trăng ánh nắng hút lấy tinh hoa Nhật Nguyệt. Nghe nói thanh kiếm cổ ấy là chính tay Quốc Tổ Vua Hùng ban cho Dòng Họ Chí vì có công tiêu diệt Thuồng Luồng làm hại mùa màng dân chúng tới nay đã hơn 20 mấy đời. Có những đời chỉ để thờ không hề động đến. Cha Chí Trung phơi kiếm cổ ba ngày ba đêm hút lấy tinh hoa Nhật Nguyệt, trước khi lên đường Chí Nhân rút kiếm ra tức thời hào quang tỏa ra sáng chóa làm Mẹ lóa cả mắt. Cha Chí trung cười lên ha hả nét mặt Chí Nhân vui sướng làm sao.

Chí Nhân nói với Mẹ:

Chỉ cần anh lên đường tới nơi, chính là ngày tận số của con Quỉ Râu Xanh.

Bà Liễu Huệ lại kể: Lòng Mẹ lúc ấy thật tự hào về người Cha của con, những cũng lo sợ vô cùng. Cha con từ biệt Mẹ lên đường, Mẹ cứ nhìn về dãy núi xa xa thấy ánh hào quang chơm chớp tới ba ngày ba đêm có lẽ Cha Chí trung đang giao tranh với con quỉ. Mẹ bỏ ăn bỏ ngủ thầm khấn vái Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ phù hộ che chở cho Cha con. Sau ba ngày ba đêm Cha con diệt được Con Quỉ chiến thắng trở về, xách đầu Con Quỉ nộp cho Bộ, trên đường về nhà dân chúng túa ra hai bên đường hoan hô ca ngợi, bậc anh hùng Hải Châu, Hải Hậu. Cha Chí Trung bị thương khá nặng, về vừa tới nhà thì ngã lăn ra bất tỉnh vì vết thương nhiễm độc quá nặng. Thầy thuốc khắp nơi tận tâm cứu chữa nhưng không khỏi, sau đó thì qua đời. Cha Chí Trung qua đời, trong khi Chí Trung vừa mới tượng hình nằm trong bụng mẹ.

Bà Liễu Huệ Kể tới đó thì nước mắt rơi đầm đìa bà hồi tưởng lại tất cả như vừa mới xảy ra. Bà kể tiếp: Bà nội Chí Trung vì quá thương con, xúc động quá lớn dẫn tới ngã bệnh đột quỵ tê liệt toàn thân nằm liệt trên giường. Mẹ bụng mang dạ chửa lại phải hết lòng chăm sóc mẹ chồng, Bà thở dài nói. Đúng là cái khổ chồng lên cái khổ, nổi họa chồng lên nỗi họa, kiếp nạn nầy chưa xong thì kiếp nạn khác kéo đến. Thừa cơ hội Mẹ đi chợ bọn ăn trộm lẻn vào nhà lấy đi tất cả vàng bạc, chẳng còn cái chi. Mẹ đi báo Quan nhưng Huyện Quan không những không giúp Mẹ lấy lại số bạc vàng đã mất, mà con dở trò sàm sỡ với Mẹ.

Thanh Vân nghe tới đó trợn mắt tức giận vô cùng, Chí Trung cũng vậy Bà Liễu Huệ như cảm thấy đau đớn kể tiếp: Điều đáng thương tâm hơn nữa, trong nhà chẳng còn gì để mà ăn, đến bát cháo cũng không có. Nếu có được chút cháo nào Mẹ dành hết cho Bà Nội con, Mẹ đói quá đành té xỉu trong lúc Mẹ đau bụng sắp sanh. Chí Trung nghe đến đó thì kinh hãi Thanh Vân cũng vậy.

Bà Liễu Huệ lắng đi nỗi xúc động rồi kể tiếp: Trong lúc nguy cấp ấy may nhờ người bạn của Mẹ đến kịp nên Chí Trung chào đời mới được an toàn. Bà Liễu Huệ thở dài rơi nước mắt nói, đúng là họa vô đơn chí, tiếp nối liên miên, thương tâm kia chưa dứt, thời nỗi xót xa nọ chồng lên. Chí Trung vừa lọt lòng chào đời, thì Mẹ chồng trút hơi thở mà ra đi, thê thảm chồng lên thê thảm, bao tai họa cứ ập đến làm người mẹ góa bụa không biết đâu mà chống đỡ, khi ấy Mẹ còn quá trẻ lại có nhan sắc nên Quan Tri Huyện bám theo như đĩa không buông tha cho Mẹ. Lão dê xồm dẫn binh lính tới nhà dở trò hãm hiếp Mẹ.

Chí Trung kinh hoảng thét lớn:

Đồ khốn.

Thanh Vân cũng kinh hãi vô cùng. Bà thở dài nói:

May lúc ấy có Quan Bộ, Quan Thượng Thư ở Triều Đình đến.

Chí Trung thở phào nhẹ nhõm may quá, Chí Trung như thấy gì khác lạ hỏi:

Thưa Mẹ. Quan Thượng Thư đến nhà mình sao?

Mẹ cũng lấy làm ngạc nhiên điều nầy, như khi nghe quan Thượng Thư nói Mẹ mới hiểu. Ông nội con với Quan Thượng Thư là hai người bạn chí thân Quan Thượng Thư là Quan Văn, Ông nội con là thống soái Quan Võ.

Chí Trung kinh ngạc hỏi:

Ông Nội con làm lớn như thế sao?

Bà Liễu Huệ như hồi tưởng xa xăm Bà tự hào nói:

Dòng Họ Chí nào phải tầm thường, nên mới được Quốc Tổ Vua Hùng trao cho bảo kiếm.

Bà kể tiếp: Tay Quan Huyện định hãm hiếp Mẹ nhưng lão chưa thực hiện được liền bị bắt giải về kinh nghe đâu bị chém đầu bêu ra ngoài chợ, làm gương cho những tên Quan bất chính làm hại Dân hại Nước, hãm hiếp phụ nữ.

Chí Trung nghe xong hả dạ nói:

Gieo ác lai gặt ác báo Ông Trời có mắt, đúng là lưới Trời lồng lộng một mảy lông cũng không lọt.
 

shopoga

✩✩
Nói về Thanh Vân lắng tai Bà Liễu Huệ kể lại nỗi bi ai mà bà đã trải qua, một người Dâu, một người Mẹ, một người Vợ, Trung Trinh, Hiếu Nghĩa, Tiết Liệt, Nghị Lực, Đảm Đang như thế, thì không khỏi thám phục phải nói là hi hữu hiếm có trên đời. Thanh Vân chợt nghĩ đến số phận mình sao đây, có đủ dũng khí nghị lực vượt qua không. Bà Liễu Huệ nhìn Chí Trung và Thanh Vân, hai đứa nó thật là tâm đầu ý hợp, không khác gì Bà với Chí Nhân ngày xưa.

Bà Liễu Huệ thở dài nói:

Chí Nhân bỏ Mẹ ra đi khi Mẹ còn rất trẻ, vừa tròn 23 tuổi, nhưng Mẹ quyết ở vậy tu hành nuôi con hầu mong gặp Chí Nhân ở cõi Thiên Đàng. Theo như những gì Chí Nhân Cha con nói, trần gian cõi tạm lại rất ngắn, Thiên Đàng mới là chánh quê Mẹ nguyện về quê Thiên Đàng sống với Cha con. Thủy Chung là đức tính cao cả để gặp lại nhau. Tuy Cha con đã qua đời từ lâu, nhưng Mẹ vẫn luôn luôn xem như Cha con còn sống, không lúc nào quên.

Thanh Vân nghe những lời nói nầy vô cùng xúc động, vừa kính phục vừa thương yêu Bà Liễu Huệ vô cùng. Nói về Thanh Vân càng nghe càng thám phục, phải nói là hiếm có người phụ nữ nào như Bà Liễu Huệ, Hiếu Nghĩa, Trung Trinh, Tiết Liệt, Nghị Lực, Đảm Đang, chịu đựng sự dồn dập của họa tai không đầu hàng trước số phận. Cũng như sự cám dỗ của tình dục, cạm bẫy nghiệt ngã trước Quan Tri Huyện, đầy quyền thế, chai lì tán tỉnh, Thanh Vân nhìn Bà Liễu Huệ tuy đã lớn tuổi trên 40 nhưng vẫn còn đẹp lắm, huống gì lúc còn trẻ thì khối người muốn đến với bà, nhưng Bà vẫn thủy chung ở vậy nuôi con cho đến ngày nay. Càng nghĩ Thanh Vân càng yêu kính Bà Liễu Huệ vô cùng. Bà không sợ nỗi cô đơn, không sợ thời gian dài đăng đẵng một mình một bóng ở vậy cho đến ngày già. Cô thầm hiểu Bà Liễu Huệ không những yêu chồng vô bờ bến mà còn sẵn sàng hi sinh tất cả vì chồng, có nghĩa là Bà sống vì con vì chồng, không phải sống vì bà cho bà. Nên Bà Nội Chí Trung nói, Chí Nhân cha Chí Trung không sống để mà hưởng phước vì có một người vợ tuyệt vời như vậy. Thanh Vân nghĩ chỉ có những người vợ hết dạ thương chồng coi chồng là tất cả, lẽ sống của chồng chính là lẽ sống của mình, sống vì chồng không sống vì mình mới đạt đến cảnh giới thủy chung sắc son như vậy.

Bà Liễu Huệ như nhìn về một khoảng trời xa xăm. Bà nói:

Những gì Cha con nói rất đúng, không có gì quý hơn tấm lòng vàng và lòng chung thủy. Thể xác chỉ là bề ngoài và cũng chóng phai tàn theo thời gian, đức tính chân thiện và lòng chung thủy mới là báu vật vô giá.

Bà Liễu Huệ nhìn Chí trung, nhìn Thanh Vân thầm nghĩ hai đứa nó thật xứng đôi, nhưng đáng tiếc Thanh Vân viên ngọc câm không nói được, cuộc sống ở đời có năm điều vô cùng quan trọng. Ăn, Ở, Quan Hệ, Xã Giao, Nói. Bà Liễu Huệ nhìn Thanh Vân mà lòng thương yêu vô hạn. Trong năm điều quan trọng sự sống ở đời, Thanh Vân đã đạt được bốn, Ăn, Ở, Quan hệ, Xã Giao, đều ở bực thượng, nếu Thanh Vân nói được không bị câm thì không còn ai sánh kịp được nữa tiếc thật. Nếu Chí Trung không ngại sự câm của Thanh Vân, cũng như sự mặc cảm đàm tiếu của ở đời, thì Bà cũng chấp nhận cho hai đứa nó nên duyên chồng vợ.

Sau lần kể của Mẹ. Chí Trung như khác hẳn đi và luôn luôn ra chiều suy nghĩ. Nhà Chí Trung có một căn phòng vô cùng bí mật đó là nơi luyện kiếm của Cha Chí Trung. Bà không bao giờ cho Chí Trung vào phòng đó vì sợ Chí Trung lâm vào đại họa như Cha của nó, bí mật bảo kiếm gia truyền đến giờ nầy Chí Trung mới biết được qua câu chuyện nghe Mẹ kể. Chí Trung không bao giờ làm trái ý mẹ nên suốt 20 năm qua. Chí Trung chưa một lần bước vào căn phòng bí mật đó, có lần Chí Trung thấy Mẹ bước vào căn phòng đó rất lâu rồi mới trở ra, nhưng Chí Trung không dám hỏi sợ Mẹ phật lòng. Đêm đã khuya nhưng Chí Trung chưa ngủ trằn trọc mãi, Chí Trung bước xuống giường ra hè nhìn về căn phòng bí mật.

Chí Trung nghĩ: Căn phòng kia có gì bí mật mà Mẹ cấm không cho mình vào.

Càng nghĩ Chí Trung càng tò mò lòng hiếu kỳ nổi lên dữ dội. Không kìm nỗi lòng hiếu kỳ Chí Trung len lén đến nơi căn phòng bí mật, ngần ngừ một chặp rồi mở cửa bước vào. Chí Trung bật lửa lên rọi xem, qua ánh lửa Chí Trung lấy làm ngạc nhiên, chẳng có gì cả ngoài chiếc giường bằng đá để luyện công, loại đá rất lạ hơi lạnh tỏa ra. Trên đầu giường treo một thanh cổ kiếm và một cái hộp lớn, thì không còn gì nữa.

Chí Trung nhìn thanh kiếm cổ, thanh kiếm mà Quốc Tổ ban cho Dòng Họ Chí thầm nghĩ: Có lẽ thanh kiếm cổ nầy Cha dùng nó chém chết con Quỉ Râu Xanh. Không hiểu nó có uy lực gì mà ghê gớm như vậy.

Chí Trung liền bước tới lấy thanh kiếm cổ xuống, tuốt kiếm ra liền nghe có tiếng chấn động hào quang tỏa ra rực rỡ làm Chí Trung giật cả mình kinh sợ, kêu lên:

Kiếm Thần.

Chí Trung múa thử một vòng thời thấy hơi lạnh tỏa ra kiếm quang chóa mắt. Chí Trung khen:

Đúng là Thần Kiếm báu vật.

Những bậc anh hùng quý kiếm còn hơn sanh mạng của mình, Chí Trung cũng không ngoài lệ, huống chi là Bảo Kiếm gia truyền của Quốc Tổ ban cho. Các quan văn võ thấy bảo kiếm nầy đều phải cúi đầu, không dám xem thường hay ngạo mạn.

Chí Trung nghĩ: Đây là bảo vật gia truyền thuộc sở hữu của Dòng Họ Chí sao Mẹ lại cấm mình như thế.

Chí Trung treo kiếm về chỗ cũ, bước tới chiếc hộp chần chừ một lúc rồi mở ra xem thử trong chiếc hộp đựng vật gì chiếc hộp được mở ra Chí Trung thấy một bộ hình võ thuật, lẫn bộ hình võ công, rất kỳ lạ. Chí trung xưa nay vẫn học nhiều trường võ, nhưng chưa thấy võ công nào kỳ bí như vậy liền tò mò luyện thử vài thế. Thì thấy kinh mạch khác lạ một luồng khí nóng chuyển động lưu thông.

Chí Trung vô cùng kinh hãi nói:

Võ công gì kỳ lạ thế nầy.

Chí Trung không dám luyện nữa, trả về nguyên vị trí như cũ. Chí Trung từ đó ít nói ít cười dù có Thanh Vân bên cạnh. Thanh Vân không hiểu mình có làm gì phật lòng Chí Trung không, nhưng xem đi xét lại thì không có điều gì làm phật lòng Chí Trung cả.

Bà Liễu Huệ cũng lấy làm lạ Chí Trung thường ngày vô cùng vui vẻ, nhưng mấy ngày nay có vẻ hơi khác hình như có nỗi buồn gì khó nói. Bà hỏi:

Con có gì muốn nói với Mẹ sao?

Chí Trung nói:

Con có những điều vô cùng khó hiểu, muốn thưa hỏi Mẹ nhưng không dám vì sợ Mẹ không vui.

Bà Liễu Huệ tưởng đâu là chuyện hai đứa nó, nên nói:

Tuy Thanh Vân bị câm, nhưng phẩm hạnh đức tính đều hơn hẳn người thường, Mẹ đã chấp nhận Thanh Vân làm con dâu từ lâu, miễn hai đứa thương nhau thời mẹ vui rồi.

Thanh Vân khi ấy ở nhà dưới chú tâm lắng nghe, nghe Bà Liễu Huệ nói như thế thời lòng vui không sao kể xiết tim Thanh Vân nhảy thình thịch. Thanh Vân nghĩ mình đã yêu Chí Trung từ khi mới gặp nhau, từ đó đến nay tình yêu càng đậm thêm, nhất là đôi mắt Chí Trung lúc nào cũng nói lên là yêu thương mình tha thiết. Hơn một năm chung sống một nhà, niềm khát khao thầm kín gắn bó hai tâm hồn luôn xích lại gần nhau, như không muốn xa nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm, Cô dành cho Chí Trung, Chí Trung dành cho Cô tình yêu tha thiết lúc nào cũng cháy bỏng trong lòng theo ngày tháng đi qua. Cô nghĩ Chí Trung sẽ trả lời con muốn nên nghĩa vợ chồng với Thanh Vân, nhưng cô đã đón sai vì Chí Trung thưa với Mẹ một chuyện khác.

Chí Trung nói:

Thưa Mẹ, con nghĩ báu vật của Dòng Họ Chí con phải thừa kế tiếp nối làm rạng danh Tiên Tổ Dòng Họ Ông Cha, sao Mẹ lại cấm con như thế.

Nghe Chí Trung nói Bà biết mình đã đoán sai, thì ra Chí Trung buồn là vì một chuyện khác. Bà Liễu Huệ thở dài nói:

Có lẽ đây là cái lỗi của Mẹ vì Mẹ sợ con giống Ông, giống Cha con, chết sớm bỏ lại vợ con nheo nhóc, tai họa luôn kéo đến dồn dập Mẹ rất sợ, vì con là đứa con độc nhất của Mẹ không muốn con gặp nhiều bão tố phong ba. Mẹ muốn con được bình yên trên đường đời, tài càng cao thời tai họa càng lớn.

Chí Trung nghe Mẹ nói thế, lòng buồn vô hạn nói:

Thưa Mẹ, sống chết là do số Trời, họa phúc là do nhân duyên kiếp trước đã tạo ra, nào liên quan gì đến vật bảo gia truyền của Dòng Họ Chí, hơn nữa cổ kiếm là do Quốc Tổ ban cho. Mẹ hãy cho phép con thừa kế di bảo Ông Cha làm rạng danh nhà Họ Chí.

Bà Liễu Huệ ngẫm nghĩ: Có lẽ mình quá lo xa, chỉ biết sống cho mình mà quên đi những gì thiêng liêng nhất mà bao đời Ông Cha tôn thờ gìn giữ, Bà Liễu Huệ như thấu suốt làm người Dâu tốt, người Mẹ tốt, không chỉ biết đối nhân xử thế ăn ở cho phải đạo làm con Dâu mà còn phải biết gìn giữ Uy Linh truyền thống Dòng Họ Ông Cha. Truyền lại cho con cái.

Bà đứng dậy nói:

Con đi theo Mẹ.

Chí Trung vô cùng mừng rỡ, Bà dẩn Chí Trung đến căn phòng bí mật, Bà chần chừ một lát rồi mở cửa bước vào, Bà nhìn thấy những vật ấy như thấy Chí Nhân hiện về. Bà nói:

Chí Nhân ông hãy tha lỗi cho tôi, bởi vì quá thương con nên tôi mới cấm ngăn như thế, nếu không có Chí Trung nhắc nhở thì tôi đã phạm sai lầm lớn, hôm nay Chí Trung đã trưởng thành tôi giao báu vật gia truyền lại cho nó.

Bà chỉ vào chiếc hộp nói:

Bí kíp võ công gia truyền của Dòng Họ Chí đều ở hết trong đó, võ công của con hiện tại so với Cha con, con chỉ là Đom Đóm so với ánh đèn lớn, tảng băng giường đá nầy là báu vật vô giá ngồi luyện công trên đây một giờ bằng tu luyện ở ngoài một năm. Còn kia là Bảo Kiếm không những chém sắt như chém bùn, mà nó còn phát ra uy lực vô biên, thế mà Cha con còn chết về tay Con Quỉ, thì con biết Yêu Tinh Quỉ dữ lợi hại như thế nào. Với võ công của con hiện giờ cũng không rờ được cái lông của Con Quỉ, nói gì chiến đấu với nó. Từ nay con là người thừa kế những báu vật vô giá nầy. Con cố gắng tu luyện sau nầy làm rạng danh Dòng Họ Chí như con mong ước.

Bà Liễu Huệ giao bảo vật gia truyền cho Chí Trung xong, Bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, vì tảng đá nặng sâu kín trong lòng đã bị trút bỏ. Đây nói về Chí Trung từ khi tiếp nhận được võ thuật gia truyền, ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ, không bao lâu thời võ công gia truyền đã học xong. Chí Trung giờ đây trông khác hẳn, đức trí song toàn võ công cái thế.

Chí Trung nghĩ lại: Võ công trước đây của mình chỉ là con đom đóm so với ánh đuốc lớn. Không là gì cả thế mà vẫn nổi danh là cao thủ ít ai sánh kịp, đúng là trò hề võ công.

Chí Trung đang miên man suy nghĩ Thanh Vân đi đến sát bên cạnh lúc nào Chí Trung cũng không hay. Đến khi Thanh Vân nắm lấy tay Chí Trung, Chí Trung mới giật mình. Cô chỉ đàn chim én bay lượn thi nhau dệt mộng mùa xuân như nói với Chí Trung rằng, em đến đây đã hơn hai năm trải qua hai mùa xuân. Chí Trung nhìn sâu trong mắt cô, thấy Thanh Vân hình như có nỗi buồn xa xăm muốn đi ra. Chí Trung bỗng dâng lên một nỗi buồn vô hạn.

Chí Trung nói:

Anh đã nhận ra, em biết nhà em ở đâu, nhưng em không nói vì em muốn ở lại đây đền đáp chút công ơn cứu mạng, và cũng đến lúc em muốn ra đi trở lại quê nhà. Anh cũng đã đoán được điều nầy từ lâu.

Thanh Vân ra ni nói với Chí Trung: Em không muốn xa Anh nhưng sao Em bỗng thấy nhớ nhà nhớ Cha quá. Vì tết cũng sắp đến Anh đã hứa là đưa Em về nhà kia mà, Anh quên rồi sao.

Chí Trung nói:

Anh không quên đâu.

Có thế chứ Thanh Vân nũng nịu nói: Em đi với người có võ công cái thế thì ai dám ăn hiếp em.

Chí Trung đang buồn bỗng vui vẻ nói:

Em khéo ăn nói quá.

Chí trung nhìn đàn chim én bay lượn thở dài nói:

Em như một nàng Tiên đến đây đã hơn hai năm, trong hơn hai năm ấy Em đã để lại cho gia đình Anh không biết là bao nhiêu kỷ niệm, thiếu vắng Em thì đời Anh trống rỗng như lạc vào chốn không gian vô tận không có gì buồn bằng.

Nghe Chí Trung nói thế Thanh Vân rơi lệ: Em tạm rời khỏi ngôi nhà nầy về thăm Cha thôi mà, Em sẽ trở lại khi Anh làm lễ xin cưới Em.

Chí Trung nói:

Biết là biết thế nhưng sao Anh vẫn thấy buồn khi xa vắng Em, dù chỉ là một ngày.

Thanh Vân nũng nịu nói: Chí nam nhi tại bốn phương, không thể quấn quít bên người yêu mãi, mà phải bay cao bay xa, lấy nước non làm đại cuộc.

Chí Trung như chợt nhớ ra nói:

Anh có một việc muốn thưa với Mẹ, muốn nói với Em từ lâu nghe nói trên kinh đô Xích Quỷ Giao Chỉ đang dán cáo thị bổ nhiệm chức Quan Phủ gì đó, trước khi xin cưới Em Anh cũng phải có sự nghiệp không lẽ trắng tay như vầy mãi được, có chút tài chút đức thì ra giúp nước giúp non, không những không uổng công Mẹ nuôi Anh ăn học gia tài cũng đã cạn kiệt rồi còn gì, không khéo thì khốn khổ mất. Anh phải ra ứng thí may ra có được chức Quan làm rạng danh Dòng Họ. Em hãy chờ Anh lên Kinh Đô ứng thí trở về đưa Em đi trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Thanh Vân biết làm gì hơn đành ưng thuận gật đầu. Bà Liễu Huệ nhìn hai đứa nó thương yêu nhau như vậy, bà như nhớ lại ngày xưa, những ngày hạnh phúc bên chồng. Chí Nhân chỉ xa bà có mấy ngày là xa nhau vĩnh viễn, ra đi không bao giờ trở lại. Nhìn Chí Trung, Thanh Vân, Bà thầm khấn vái, chúng nó sẽ thật hạnh phúc bên nhau mãi mãi đừng giống như cuộc đời của Bà. Thanh Vân nghe Chí Trung nói lên Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ, ứng thí thì lấy làm mừng vì Nam Kinh Xích Quỷ cách quê cô không xa. Thanh Vân gật đầu theo lời đề nghị của Chí Trung là ở nhà chờ đợi, Chí Trung ứng thí xong rồi trở về đưa cô trở về nhà đoàn tụ với gia đình.
 

shopoga

✩✩
Nói về Bà Liễu Huệ đã trải qua không biết bao nhiêu là cuộc bể dâu chìm nổi khốn cùng, Bà cũng đã nhận thức được sự thay đổi của cuộc đời, sự thay đổi theo tuổi tác của con người, cuối cùng là già nua tử hoại lần lần các tế bào dẫn đến cái chết. Chết là đi vào cõi tái sanh tiếp tục hành trình cuộc sống mới, và thời gian là sự vận động cho quy luật tiến hóa tuần hoàn, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh, vận mệnh luân hồi con người là như thế. Cuộc đời con người chẳng khác gì mặt trăng hết tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi lại tròn, lúc hưng thịnh, lúc tàn lụi Chỉ có những bậc đại Giác Ngộ ra khỏi sự tròn khuyết, giữ mãi cái tròn vĩnh viễn. Bậc đại Giác Ngộ đã thoát ly ra khỏi cảnh giới Thiện Ác, Họa Phúc, nên vĩnh viễn ở mãi trong cảnh giới đại thiện đại phúc, các bậc đại Giác Ngộ không có gì để mất nên chẳng có gì để mà luyến tiếc. Cũng như thoát ra khỏi sự vui buồn, nên mới được cái vui trọn vẹn tuyệt đối. Những bậc đại giác ngộ quá hiểu rõ trong sự sống đã hình thành lên sự chết, trong sự chết đã hình thành lên sự sống, trong đại phúc đã có cái nhân hình thành lên đại họa, trong đại họa nó đã có cái nhân của đại phúc. Sự luân chuyển đối lập tuần hoàn như vậy làm cho con người không biết đâu mà thoát ra. Chỉ có con người đại Giác Ngộ sống tự nhiên đây mới là điểm then chốt quan trọng. Lối sống vì người không làm tổn hại đến nhân loại, đây chính là lối sống của những bậc đại Giác Ngộ, không đi vào lẩn quẩn xoay vần của sự thương ghét hận thù, không bám lấy sự họa phúc nên đặng cái phúc mãi mãi. Bà Liễu Huệ vẫn thường nghe những triết lý cao thâm nầy nhưng bà vẫn không thể nào hiểu được những triết lý sâu xa ấy. Thấy phúc đến thì vui thấy họa đến thì sợ chỉ có thế thôi, theo bà nghĩ cuộc sống dù cho đó là chính nghĩa, hay cuộc sống của bọn ác đạo tà gian, cũng cần phải có địa vị danh lợi, nếu không có những thứ nầy thời chỉ là cuộc sống vô vị không nói là sống khổ. Bà ủng hộ tán thành cho Chí Trung lên Kinh Thành ứng thí làm rạng danh Dòng Họ thì Bà coi như là mãn nguyện lắm rồi.

Nói về Chí Trung Thanh Vân sắp chia tay nhau nên suốt buổi chiều luôn ở bên nhau, không rời nhau nửa bước.

Trời chiều như giục cơn buồn

Mặt trời gác núi lòng càng nhớ nhau.

Đêm buông xuống Chí Trung Thanh Vân lại càng khắng khít tay nắm tay hòa chung cùng một nhịp đập.

Đôi ta lặng ngắm trăng lên

Gương nga chênh chếch đầu non chân trời.

Nhìn nhau muôn ức vạn lời

Thề non hẹn biển đất trời chứng tri.

Hơn hai năm Chí Trung, Thanh Vân chưa hề rời nhau nữa bước, như chim liền cánh, như cây liền cành, đêm buông xuống, giọt sương gieo nặng cuối đông, ánh trăng vằng vặc như soi nỗi buồn của hai quả tim, nhìn những đám mây trôi nối tiếp nhau miên man vô định không biết rồi sẽ về đâu.

Thanh Vân thở dài ra ni chỉ lên những đám mây đang lững lờ trôi nổi nói với Chí Trung: Em rất sợ cô đơn, sợ dòng đời trôi nổi như những đám mây kia.

Chí Trung nói:

Anh cũng giống như Thanh Vân, xa Thanh Vân Anh thấy đời mình như vô nghĩa mất mát khao khát lạc loài vào thế giới xa lạ bơ vơ.

Mất em anh chẳng còn chi

Lòng đơn tim vắng quạnh hiu với lòng.

Ánh trăng vằng vặc cảnh vật huyền ảo lung linh phải nói là sinh động tuyệt vời, nhưng Chí Trung, Thanh Vân hai người thấy cảnh vật như có một nỗi buồn vô tận, hai quả tim, hai nhịp đập luôn khắn khít với nhau quên đi thời gian và chợt nghe tiếng gà xa xa vọng lại.

Đêm tàn giấc mộng cũng tàn

Tiếng gà giục dã đất trời xa nhau

Chia tay ta tạm chia tay

Chờ anh trở lại chung nhau con thuyền.

Bà Liễu Huệ nhìn Chí Trung cưỡi ngựa ra đi mà lòng buồn rười rượi bà như linh cảm một chuyến đi xa lâu trở lại, tuy chưa một lần ra trận, nhưng Chí Trung vẫn có khí phách của một đại anh hùng. Với thanh cổ kiếm mang sau lưng trông oai phong lẫm liệt, Chí Trung phất tay chào Mẹ, tạm biệt Thanh Vân phi ngựa lướt đi vùn vụt dần dần lẩn khuất sau những rặng cây xanh.

Bóng chàng đã khuất sau non

Trời cao đất rộng bon bon đường dài

Sợi buồn em đã trao ai

Sợi thương sợi nhớ mãi theo chân người.

Nói về Chí Trung phi ngựa lướt đi vùn vụt đi suốt mấy giờ thời đến một khúc sông chi nhánh của sông Âu, nơi đây hoang vu không nhà không cửa, chỉ có mấy túp lều bên kia dòng sông hình như là nhà dân chài thì phải. Trong lúc suy nghĩ tìm đò qua sông liền nghe có tiếng giao tranh dữ dội, tiếng kêu cứu một người con gái vô cùng thảm thiết. Chí Trung liền phi ngựa tới, thấy một chàng thanh niên đánh với bọn cướp.

Chàng Ta quát lên ầm ĩ:

Hãy thả ngay vợ Ta ra, hãy thả ngay vợ Ta ra.

Tên chúa cướp đang nắm tay một cô gái nhan sắc mặn mà phải nói là rất đẹp, tên chúa cướp nói:

Người đẹp như thế nầy mà làm vợ ngươi sao, Ta đưa Nàng về núi làm áp trại Phu Nhân. Xác ngươi ta quen xuống sông cho cá nuốt, võ công thằng nhãi ngươi cũng khá đấy nhưng bỏ mạng đến nơi rồi.

Tên chúa cướp ra lệnh:

Giết thằng nhãi đó mau lên chúng ta còn về núi.

Thế là bọn lu la mấy chục thằng xông vào chém tới tấp, chàng thanh niên chống đỡ muốn hụt hơi và đã bị thương mấy chỗ, trong lúc mạng sống của chàng thanh niên chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc.

Thì một tiếng quát như sấm nổ vang lên:

Hay cho lũ ăn cướp hãm hại dân lành, cướp bắt đàn bà con gái. Tội các ngươi đáng chết.

Nói xong Chí Trung xuống ngựa lao vào với chiếc roi ngựa Chí Trung đánh bọn ăn cướp tơi bời đứa thì lỗ đầu, đứa thì sứt tráng, đứa thì què chân, đứa thì gãy tay bọn lâu la khiếp đảm. Tên chúa cướp thả nàng con gái ra lao tới múa thanh đại đao sáng giới bén ngót.

Tên Chúa Cướp quát:

Thằng nhãi kia ngươi là ai dám vuốt râu hùm.

Chí Trung quát:

Hãy bỏ đao quỳ xuống thề với trời cao đất rộng là từ nay bỏ nghề ăn cướp, thời Ta tha cho mạng sống bằng không các ngươi phải chết hết, vì các ngươi gây ra không biết bao nhiêu là tội ác rồi.

Tên chúa cướp quát lên như sấm nổ:

Thằng nhái con kia ngươi thật là hỗn láo, đại đao Ta nó đã ngửi thấy mùi máu của ngươi. Mau xưng tên họ rồi về chầu âm phủ.

Chí Trung quát:

Im mồm tên ăn cướp hổn láo mau cải tà quy chánh xin Ta tha mạng, thì may cái đầu nhà ngươi mới còn.

Tên Chúa cướp quát:

Rút kiếm ra đấu với ác Phong ta một trận. Để ngươi mở tầm mắt biết thế nào là tuyệt thế phong đao của Ta, mà về bên kia thế giới.

Nói về chàng thanh niên được giải cứu, chạy tới ôm chầm lấy người con gái nói:

Em đừng sợ có người đến cứu chúng ta.

Chừng nghe tên Chúa cướp xưng mình là Ác Phong thì chàng thanh niên kinh hồn bạt vía nói:

Thế là hết đời hai ta, hãy nhảy xuống sông cùng chết.

Người con gái nói:

Còn con chúng ta thì sao.

Chàng thanh niên như chợt tỉnh nói:

Con chúng Ta còn trong giấc ngủ túp lều bên kia sông.

Đôi nam nữ đang ôm nhau khóc lóc thì giật mình vì tiếng quát như sấm nổ của tên tướng cướp:

Xem Phong Đao của Ta đây.

Tên chúa cướp vận kình lực lên thanh đại đao tức thời kình lực tuôn ra làm cho cây cối xung quanh muốn ngã rạp. Chí Trung thấy thế kinh hãi không xong rồi ánh đao tướng cướp chớp lên chém tới. Chí Trung liền sử dụng ảo ảnh kinh công tuyệt thế của Dòng Họ Chí né tránh ầm một tiếng cây gạo to bằng người ôm bị Phong Đao chặt đứt tiện. Tên chúa cướp nào để cho Chí Trung chạy thoát với chiêu Thiên Long Giáng Hạ thanh đại đao nhanh như chớp từ trên trời chém xuống, lại ầm một tiếng tảng đá to như con Voi bị chém đứt làm đôi. Chí Trung không ngờ trên đời nầy có người sử dụng đao pháp lợi hại đến khủng khiếp như thế. Nếu không cẩn thận toi mạng như chơi. Chí Trung thân Pháp như ma quỉ lúc ẩn lúc hiện, tên chúa cướp không biết đâu mà lường.

Ác Phong tên chúa cướp chém liền hai chiêu không trúng tức quá gầm lên:

Xem chiêu Tuyệt Đao Đoạt Mệnh của ta đây.

Tức thời thanh đại đao biến vô số đại đao tên chúa cướp di chuyển thân hình như ma quỉ quyết giết Chí Trung trong một chiêu nầy.

Chí Trung quát lên một tiếng:

Xem đây.

Tức thời một đạo hào quang chớp lên chỉ nghe một tiếng thét hãi hùng sau đó thời im bặt tên chúa cướp đã bị chặt đứt làm đôi. Chí Trung ngơ ngẩn một hồi thầm nghĩ: Kiếm Pháp Triệt Ma lợi hại như thế sao?
 

shopoga

✩✩
Nói về Chí Trung thấy tên chúa cướp với chiêu Tuyệt Đao Đoạt Mệnh quá lợi hại như vậy bằng vận mười hai thần công lực lên cánh tay sử dụng tuyệt chiêu Triệt Ma Kiếm Pháp chém chết Chúa cướp, bọn lu la sợ quá chúng thi nhau chạy thoát thân bán sống bán chết.

Hai vợ chồng trẻ chạy tới lạy tạ ân nhân cứu mạng, Chí Trung nhìn kỹ chàng thanh niên nầy cũng là trang hảo hán khôi ngô tuấn tú, ra cách con nhà có học sao lại ở nơi hoang vu hẻo lánh nầy. Có lẽ nhỏ hơn mình chỉ hai ba tuổi.

Chàng thanh niên trai tráng nói:

Tôi tên là Thạch An, vợ tôi tên là Kiều My, hai vợ chồng tôi sinh sống trên khúc sông nầy, hơn hai năm có với nhau được một mụn con hằng ngày vợ chồng tôi đánh cá trên nhánh sông nầy để sanh sống. Không ngờ có một bọn ăn cướp tới làm hại, chúng nó ở cách đây khá xa nghe nói trong một khe núi ve sầu không ai dám động đến chúng. Quan Phủ mấy lần vây bắt chúng nhưng đều bị chúng giết sạch hết thảy, ít khi thấy bọn cướp xuất hiện không hiểu vì sao hôm nay chúng lại đến đây, nếu ân nhân không đến cứu kịp thì vợ chồng tôi đã tan đàn xẻ nghé rồi có lẽ giờ nầy xác tôi đã bị cá nuốt. Chúng là mối họa cho dân chúng nhưng chưa ai làm gì được may nhờ Ân Công diệt trừ, dứt đi mối họa cho dân về sau. Xin mời ân nhân ghé qua nhà để vợ chồng tôi hầu tạ.

Chí Trung thấy Thạch An ăn nói lưu loát, lại có võ nghệ cao cường quả là đệ nhất võ công cao thủ nếu như mình không học được võ công đệ nhất gia truyền thì không phải là đối thủ của Thạch An. Hai vợ chồng trẻ nầy không phải là dân quê mùa sao lại lẩn tránh người đời ẩn dật nơi đây, chắc là có nỗi khổ riêng.

Chí Trung chuyện trò với đôi vợ chồng nầy cũng có đôi phần tâm đầu ý hợp nên nói:

Thôi đừng gọi tôi bằng ân nhân nữa.

Chí Trung hỏi:

Huynh năm nay bao nhiêu tuổi?

Thạch An lễ phép trả lời:

Tôi năm nay 19 tuổi.

Chí Trung nói:

Thế là Thạch đệ nhỏ hơn Huynh 2 tuổi.

Vợ chồng Thạch An nghe ân nhân gọi mình là anh em huynh đệ thì mừng quá. Thạch An chạy đến chỗ bụi rậm lôi ra một chiếc thuyền cũng khá lớn, vợ chồng Thạch An đưa Chí Trung qua sông Chí Trung vào túp lều tranh cũng khá rộng nhất là sạch sẽ thoáng mát vô cùng, Chí Trung ở lại theo lời mời của vợ chồng Thạch An. Chí Trung hỏi gì vợ chồng Thạch An đáp trôi chảy đến đó.

Chí Trung nói:

Vợ chồng hiền Đệ tài cao học rộng sao không ra ứng thí làm quan giúp nước.

Thạch An thở dài không nói Chí Trung biết có gì ẩn khúc Thạch An mới không tiện nói ra, để câu chuyện khỏi tẻ nhạc, Kiều My hỏi:

Hiền huynh làm gì đi qua đây?

Chí Trung nói:

Huynh lên Kinh Đô ứng thí.

Kiều My nói:

Hiền huynh đậu Trạng Nguyên là cái chắc.

Chí Trung khiêm nhường nói:

Nhân tài đất nước hiếm chi, núi nầy cao còn có núi khác cao hơn nữa.

Thạch An nói:

Hiền huynh nói cũng phải. Nếu đệ không nhìn tận mắt thời không thể nào tin được, chỉ cần một chiêu là Ác Phong phải bỏ mạng, nếu tin nầy đồn ra khắp Châu, khắp Bộ, đến tai Hùng Vương, thời cũng đủ làm chức quan lớn rồi. Quả thật tiểu Đệ mến mộ võ công của hiền Huynh quá, khi còn nhỏ cha Đệ có kể võ công của nhà Họ Chí mới đáng gọi là vô địch thiên hạ.

Thạch An như chợt nhớ hỏi:

Hiền huynh Họ gì?

Chí Trung không giấu giếm nói:

Huynh Họ Chí tên Trung.

Thạch An sửng sốt thốt lên:

Thì ra hiền huynh là con của Chí Đại Nhân tiếng tăm lừng lẫy, thảo nào mà võ công hiền huynh khủng khiếp như vậy. Ác Phong chết dưới tay huynh cũng là một ân huệ cuối cùng cuộc đời lẫy lừng một tên tướng cướp.

Không muốn ở lại thêm nữa Chí Trung nói:

Cuộc hội ngộ nào mà không có cuộc chia ly, chia ly rồi hẹn ngày tái ngộ cuộc trần là thế, âu đây cũng là một sự thường ở đời. Huynh tạm biệt vợ chồng hiền Đệ vậy.

Nói xong Chí Trung lên ngựa nhắm hướng Kinh Đô Xích Quỷ phi ngựa lao đi.

Đường dài ngựa chạy bon bon

Bờ tre bến nước lanh quanh đường làng

Sông Âu sông Lạc đò sang

Lều giăng quán chật mấy hàng cau xanh

Chiều tà trời xuống non Tây

Nao nao sông nước lượn quanh chân trời

Hiu hiu gió thổi rì rào

Đồng quê kinh rạch một vài bông lau

Ngựa phi vùn vụt qua mau

Kinh đô xuất hiện một màu vàng son

Ngựa xe rộn rịp dọc ngang

Sắc màu nhung lụa người chen chật người

Kia rồi cáo thị kia rồi

Ta mau đến đó xem thời thử xem.

Nói về Lạc Hầu Vương từ ngày dáng cáo thị ai giết được con Mãng Xà Tinh, thì triều đình thưởng cho trăm lạng vàng, trăm lạng bạc, trăm cây vải, còn được phong chức làm quan Tri Huyện nếu giỏi cả văn phong làm quan Tri Phủ. Cáo thị thông báo đã dán lên, không bao lâu có hơn năm bảy người gỡ cáo thị nhận ấn chỉ lên đường tiêu diệt Xà Tinh nhưng không một ai trở lại bị Xà Tinh ăn thịt hết rồi. Tin đồi ra khắp cả nước, Xà Tinh còn lợi hại hơn con Quỉ Râu Xanh. Thế là không còn ai dám đi diệt Xà Tinh nữa. Cáo thị lại được dán lên hơn năm tháng không ai đá động đến, nay có người gỡ bản cáo thị Lạc Hầu Vương lấy làm mừng.

Nói về Chí Trung đọc xong bản cáo thị liền gỡ xuống tức thì có người báo cho Lạc Hầu Vương biết, Lạc Vương cho mời Chí Trung vào.

Lạc Hầu Vương hỏi:

Tráng sĩ quê quán nơi đâu? Tên họ là chi?

Chí Trung thưa:

Vãn bối quê ở Bộ Ninh Hải, Đông Hải Châu, Huyện Hải Hậu, tên là Chí Trung.

Lạc Hầu Vương hỏi:

Tráng sĩ có quen biết Chí Nhân không?

Chí Trung thi lễ thưa:

Chí Nhân là thân phụ của vãn bối.

Lạc Hầu Vương vô cùng kinh ngạc nói:

Thì ra cháu là Chí Trung đây mà, Ta cùng cha cháu là bà con Chú Bác, khi Cha cháu còn sống thường lên Kinh Đô gặp Bác. Trước đây Quan Thượng Thư cũng đã đến đây nói nhiều về Cháu. Nghe nói Cháu đổ thủ khoa ở cấp Bộ, sao không lên Kinh Đô ứng thí để thi Trạng Nguyên. Nếu Cháu không muốn vào Kinh Đô Văn Lang ứng thí Trạng Nguyên thì Cháu ở lại đây để Bác báo cáo lên Quốc Vương Vua Hùng, xin bổ nhiệm cho Cháu chức quan Tri Phủ, Dòng Họ Chí vẫn còn uy thế nơi Triều lắm. Cháu không cần phải đi đánh với con Xà Tinh ấy đâu, thiên hạ thiếu gì người tài. Cháu khỏi lo điều đó, diệt trừ con Xà Tinh có người khác.

Chí Trung nói:

Con muốn lập công với Triều Đình, tỏ rõ uy danh của Dòng Họ Chí. Bác để cho con đi diệt trừ con yêu tinh đó trừ hại cho dân lành.

Lạc Hầu Vương thấy khí phách Chí Trung như vậy không ngăn cản nữa. Bằng cấp ấn lệnh cho Chí Trung lên đường diệt yêu tinh.

Khí phách hùng anh dậy trong ta

Hào khí bừng lên chí bay xa

Rồng Tiên con cháu luôn bất khuất

Dù cho Xà Quỉ lắm tài ba

Gươm báu Vua Hùng trao bén ngót

Đã từng chém Quỉ diệt tà Ma

Đất trời ngang dọc hiên ngang bước

Bốn biển tung hoành chí ông cha.

* * *

HẾT QUYỂN 1

* * *QUYỂN 2


Nói về Chí Trung nhận ấn lịnh xong từ giã Lạc Hầu Vương rời khỏi kinh đô nhắm dãy núi Hùng Phong Sơn phi tới, ngựa phi nhanh hơn mấy giờ xa xa trước mặt là một quán rượu bên đường. Chí Trung liền ghé vào thấy khách cũng khá đông, hầu hết là khách buôn bán trao đổi động vật hoang dã. Tiểu Nhị thấy Chí Trung đến chạy ra dắt ngựa mời Chí Trung vào, hơn bốn mươi cặp mắt nhìn Chí Trung như để đánh giá sự hiểu biết của mình, vì Chí Trung quá hào hoa phong nhã anh hoa khí phách biểu lộ hơn người.

Chí Trung phớt lờ như không thấy nói với Tiểu Nhị:

Có món gì ngon nhất, quý hiếm nhất ngươi dọn lên cho Ta.

Tiểu Nhị nói:

Ở đây có món đặc sản hiếm quý vô cùng cả mấy lạng vàng mới ăn nổi một đĩa, còn món thứ hai năm lạng bạc mới ăn nổi một đĩa.

Nghe Tiểu Nhị nói đĩa thịt mà tới năm lượng vàng, có người nhịn không được nói:

Tiểu Nhị chủ quán nói khoác vừa thôi.

Tiểu Nhị như giả vờ không nghe hỏi:

Đại nhân có dùng không?

Chí Trung nói:

Nếu có món đó thời càng hay mau dọn lên cho ta cả hai.

Tiểu Nhị nói:

Phải chờ đợi một tí mới có được.

Chí Trung liền móc túi lấy ra năm lượng vàng, năm lượng bạc đưa cho Tiểu Nhị, có người nhịn không được nói với Chí Trung:

Công tử bị lừa rồi.

Chí Trung giả đò như không nghe, trong số những khách đang ăn thấy Chí Trung mắc lừa như vậy nói:

Hảo Hán dám bỏ năm lượng vàng, năm lạng bạc ăn hai đĩa thịt thời đây là lần đầu tiên tôi mới thấy. Có lẽ Hảo Hán mới đi lại giang hồ nên không hiểu giang hồ hiểm ác xảo trá.

Chí Trung chấp tay thi lễ nói:

Cảm ơn lời giáo huấn khách anh hùng.

Có người nói:

Hảo Hán công tử nầy là ai mà giàu có đến như vậy, xem vàng bạc hết sức tầm thường. Với số vàng bạc nầy mua vài chục con trâu bò, vài con ngựa, nào phải ít đâu, thế mà dám bỏ ra ăn hai đĩa thịt.

Có người lớn tiếng nói:

Tiểu Nhị ngươi lừa vừa thôi. Nhất Kiếm ta đi khắp Bắc Văn Lang món gì mà ta chưa ăn, ngươi nói thử đó là món gì mà quý hiếm như vậy.

Tiểu Nhị nói:

Không phải món ăn nầy lúc nào cũng có nhiều khi có đến cả mấy năm cũng không có, quán tôi có một nhóm người chuyên săn lùng những cao lương mỹ vị quý hiếm tận núi cao rừng sâu, tên là Thất Hiệp, bảy người đều là võ công cái thế, thường đến chân núi ngọn Quái Phong cách ngọn núi Quỉ không xa mới tìm thấy những đặc sản quý hiếm đó.

Mới nghe nói tới ngọn núi Quỉ thời ai nấy cũng đều sợ hãi tái mặt. Tiếng nói vang lên như cắt đi sự sợ hãi những người khách:

Thưa Cha, Thất Hiệp là người thế nào không sợ ngọn núi Quỉ.

Người lớn tuổi có lẽ là một Hảo Hán giang hồ Cha thiếu niên kia lặng thinh một hồi lâu, người con lại nói tiếp:

Cha hành hiệp giang hồ đã lâu lại bảo tiêu cho nhiều tiêu cục danh tiếng lừng lẫy, Cha không biết thì còn ai biết.

Người trung niên nói:

Thất Hiệp là bảy đại cao thủ giang hồ võ công cái thế chuyên săn lùng những vật quý hiếm ít ai được thấy mặt.

Người Con nói:

Thưa Cha, sao Thất Hiệp không diệt trừ Mãng Xà Tinh ba đầu cứu dân.

Người Cha nói:

Mãng Xà Tinh ba đầu, là con Trăn khổng lồ tu luyện hơn mấy nghìn năm thần thông pháp thuật vô biên đừng nói là Thất Hiệp cho đến một nghìn Thất Hiệp cũng bị con Trăn đó nuốt sạch.

Siêu Đại Phi nói:

Đúng thế.

Người lên tiếng xác nhận của lời nói Siêu Đại Phi chính là Tiểu Nhị. Tiểu Nhị nói:

Người giết nổi còn xà tinh ba đầu may ra Chí Đại Nhân sống dậy, còn khó có ai làm nổi điều nầy.

Siêu Đại Phi nói với cậu thiếu niên bên cạnh:

Con có biết không. Tiểu Nhị đây chính là người thứ bảy trong Thất Hiệp uy danh lừng lẫy.

Những người trong quán nghe Siêu Đại Phi nói thế thời ồ lên. Có người nói:

Thật bất ngờ.

Có người nghĩ: Đã là Thất Hiệp mà cũng làm cái nghề chạy bàn nầy sao, sao không để cho bọn Tiểu Nhị làm.

Biết chân tướng đã bị bại lộ. Thất Hiệp xuống bếp không bao lâu thì trở ra trên tay bưng hai đĩa thịt bốc hơi thơm phức làm cho ai nấy thấy nhẹ cả người, đặt hai đĩa thịt xuống bàn.

Tiểu Nhị nói:

Mời Đại Nhân thưởng thức.

Chí Trung không khách sáo ăn ngay. Ăn xong Chí Trung thấy thần lực tăng lên một cách kỳ lạ.

Chí Trung hỏi:

Thất Hiệp tiểu nhị, thịt gì mà quý hiếm như thế.

Thất hiệp nói:

Chim Trĩ Trắng, và Gà chín cựa.
 

shopoga

✩✩
Hơn hai mươi người khách đang ăn đều giật mình, có người kinh hãi, không chỉ có Chim Trĩ Trắng, Gà chín cựa không, mà còn có cả Tuyến Liên hàng nghìn năm nấu chung để cho người ăn tăng công lực.

Thất Hiệp nói:

Thật ra mà nói, Thất Hiệp tôi cũng chưa có phúc ăn được món ăn nầy.

Đến lúc ấy Nhất Kiếm, cũng như Siêu Đại Phi, chắp tay hướng về Thất Hiệp vị tướng công nầy. Thất Hiệp như hiểu ý phất tay mời ngồi xuống rồi nói:

Nhị vị không biết vị nầy đâu.

Nói xong Thất Hiệp móc ra năm lượng vàng, năm lượng bạc trả lại cho Chí Trung và nói:

Tôi được lệnh từ Kinh Đô Xích Quỷ là tiếp đón Chí Công Tử cho tử tế. Là con của Chí Đại Nhân khi xưa đã giết chết Quỉ Râu Xanh tiếng tăm lừng lẫy.

Những người trong quán đồng loạt ồ lên một tiếng chắp tay hướng về Chí Trung thưa rằng:

Chúng tôi có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn trước mắt.

Chí Trung đáp lễ:

Tôi chỉ là vô danh tiểu tốt nào đáng để các anh hùng ca ngợi quí mến như vậy.

Tiểu Nhị Thất Hiệp nói:

Thưa Chí Trung Đại Nhân, Đại Nhân đến núi Quỉ diệt Mãng Xà Tinh trừ hại cho dân lành. Chúc Đại Nhân thành công.

Những người trong quán lại một phen kinh hoàng khiếp vía một thân một ngựa đi diệt Yêu Tinh quả là can đảm phi thường.

Chí Trung không tiện ở lâu chấp tay thi lễ xin cáo từ anh hùng chư vị:

Từ đây đến ngọn núi Quỉ còn xa, Chí Trung tôi xin cáo từ.

Chí Trung từ biệt khách anh hùng phi ngựa lao đi vùn vụt, Tiểu Nhị chính là người thứ bảy trong Thất Hiệp, nhìn theo lẩm bẩm: Cầu mong Đại Nhân an toàn trở về.

Một làn gió nhẹ lướt qua nhanh

Nước chảy trong veo suối ngọt lành

Điệp trùng rừng thẳm chim ca hát

Mây nhìn thác suối thú lướt nhanh

Kia kìa ngọn núi cao chót vót

Buông lụa phủ rèm thác trắng tinh

Chợt nghe hương thoảng đầy mặt đất

Sắc màu cùng khắp hoa lung linh.

Càng tiến sâu vào núi Quỉ, những luồng khí lạnh như thấm sâu vào người, Chí Trung chợt nghĩ đến Cha, một mình một ngựa xông vào núi Quỉ giết chết Quỉ Râu Xanh, tuy chết đi nhưng danh tiếng vẫn lẫy lừng cho đến tận ngày nay Chí Trung vô cùng tự hào, có một người Cha đầu đội trời chân đạp đất, coi sống chết nhẹ tựa lông hồng, lúc nào cũng vì nhân loại, vì dân vì nước mà quên mình. Chí Trung nghĩ đến Cha tâm vững như núi không chút sợ hãi là gì cứ tiếng sâu vào núi Quỉ.

Mây bây cao vút tận tần không

Ngựa đi chầm chậm suối hoa bông

Chợt nghe tiếng thét đầy kinh hãi

Ai kia gặp nạn có phải không.

Chí Trung liền giục ngựa lao về phía ấy, thấy sáu người mặt mày kinh hãi thi nhau chạy bán sống bán chết, không ai nói rõ nên lời. Chí Trung nghe như cây cối ngã rạp. Con ngựa hoảng kinh hí lên khiếp hoảng như muốn bỏ chạy. Chí Trung liền xuống ngựa con ngựa hí lên phóng nhanh trốn mất, Chí Trung chưa biết chuyện gì xảy ra, thì thấy một con Mãng Xà ba đầu to lớn xuất hiện, sáu con mắt đỏ lồm phát ra sáu luồng ánh sáng trông thấy mà phát khiếp. Chí Trung lấy lại bình tỉnh nhìn con Xà Tinh xuất hiện, con Xà Tinh ba đầu thè ba cái lưỡi dài hơn mấy thước quét qua quét lại kình phong tuôn ra ù ù.

Xà Tinh kinh khiếp biết dường bao

Choáng ngợp dài to biết dường nào

Chỉ cần nhúc nhích liền giông tố

Cuồn cuộn chuyển mình núi thành ao

Chí trung đối mặt lòng cương quyết

Trấn tỉnh linh hồn chẳng lãng xao

Tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến

Tử sanh còn mất chẳng núng nao.

Con yêu tinh Mãng Xà thấy Chí Trung không chút sợ hãi sẵn sàng chống trả lại nó, nó vô cùng tức giận. Cái đầu chính giữa hút một hòn đá to như con bò lên miệng thổi một cái hòn đá bay đến Chí Trung với một tốc độ kinh hồn. Chí Trung thất kinh dùng ảo ảnh pháp thân né tránh ầm một tiếng kinh thiên động địa, cây cổ thụ hơn mấy người ôm cao hơn mấy chục mét bị ngã đổ, Chí Trung nhìn thấy không khỏi khiếp đảm. Con Mãng Xà quật cái đuôi thì cuồng phong nổi lên cây cối ngã đổ ầm ầm Chí Trung vận thần công chống trả lại cơn cuồng phong do con Mãng Xà tạo ra khủng khiếp, con Mãng Xà thấy Chí Trung chống trả lại cuồng phong bằng giận dữ lao tới há cái mồm to lớn định nuốt chửng Chí Trung. Chí Trung bình tỉnh phi thân lên cao chém vào đầu phía phải Mãng Xà một cái, hào quang kiếm báu tỏa ra lóa cả mắt, Mãng Xà Tinh bị chém bay mất một cái đầu đau đớn gào thét dữ dội bão tố nổi lên ầm ầm mây đen cuồn cuộn mưa xối xả ầm ầm lở núi lở đồi. Cái đầu chính giữa phun ra luồn yêu khí, hầu giết chết Chí Trung. Chí Trung liều mạng múa kiếm phi thân lao tới chém vào đầu Mãng Xà. Đầu bên trái Mãng xà liền thè lưỡi thổi ra một luồng kình lực Chí Trung bị hất văng ra hơn mấy trăm thước Chí Trung chưa kịp rớt xuống đất con Mãng Xà liền bay đến thổi ra một luồng yêu quang giết chết Chí Trung, Chí Trung múa kiếm quang chống trả, ầm ầm long trời lở đất, con Mãng Xà nào để cho Chí Trung kịp trở tay, thè hai cái lưỡi dài mấy thước quét qua quét lại kình phong tuôn ra ầm ầm đánh tới Chí Trung, Chí Trung múa kiếm quang chống trả, hai bên đánh nhau trời long đất lở hơn mấy giờ liền. Xà Tinh quyết hạ gục Chí Trung liền thổi ra một luồng khí cực độc bao phủ một vùng rộng lớn làm Chí Trung xây xẩm mặt mày té lăng xuống đất nằm bất động con Mãng Xà lao tới há mồm định nuốt chửng Chí Trung.

Trong lúc cái chết chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc thì có một tiếng quát:

Yêu tinh hỗn láo chỉ nghe ầm ầm, đùng đùng long trời lở đất con Mãng Xà bị đánh nát như tương.

Đây nói về Bà Liễu Huệ nhìn Chí Trung rời khỏi gia đình lên Kinh Đô như Linh cảm có gì không may đến gia đình bà. Bà lo lắng không yên, Chí Trung ra đi một ngày hai ngày, cả tuần, rồi đến cả tháng Chí Trung vẫn biệt vô âm tích chẳng thấy trở lại quê nhà. Bà bắt đầu sợ hãi Chí Trung sẽ ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại quê nhà như Cha của nó sao. Bà nhìn Thanh Vân nước mắt Bà ràn rụa. Thanh Vân không khác gì Bà Liễu Huệ lo lắng không yên Thanh Vân nghĩ Chí Trung võ nghệ cao thâm như thế, mấy ai mà hại nổi nhưng sao biệt vô âm tích như vậy, mặt hoa ủ rũ đêm ngày thẫn thờ nhớ Chí Trung không bút mực nào tả xiết.

Một mình lặng ngắm trăng lên

Giọt sương lạc bước còn vương nỗi sầu

Vầng trăng u ám giữa trời

Mưa phùn lất phất lệ nhoài nhớ ai

Chân trời góc biển bơ vơ

Buồn theo cánh nhạn bến bờ xa xăm.

Một hôm Thanh Vân thấy Bà Liễu Huệ quỵ ngã, cô như hồn bay phách tán kinh hãi vô cùng, cô vội đỡ Bà Liễu Huệ vào giường, Cô ngồi bên cạnh Bà ôm mặt khóc.

Mẹ ơi mẹ có sao không

Lòng con đau buốt xiết bao kinh hoàng

Mẹ ơi đừng bỏ con khờ

Cô đơn giữa chốn Hồng Trần cô đơn

Tai ương ơi hỡi tai ương

Mi gieo tai họa không may cho người

Mẹ Trời ơi hỡi Mẹ Trời

Âu Cơ Mẹ hỡi cứu thời Mẹ con.

Thanh Vân nhớ tưởng đến Mẹ Âu Cơ lòng sầu khổ vô cùng bỗng cô nhìn thấy trên đầu giường Bà Liễu Huệ có một chiếc hộp rất đẹp, chiếc hộp như cuốn hút cô, cô vội lấy chiếc hộp lên xem, xem xong cô lại để xuống, cô nghĩ của Mẹ không nên động vào đó, cô lại ôm mặt khóc.

Nói về Bà Liễu Huệ được Thanh Vân dìu vào giường một lúc sau thì bất tỉnh không biết gì nữa, trong hoàn cảnh nầy Thanh Vân chưa biết phải làm sao chỉ biết ôm mặt mà khóc, đến khi cô nhìn thấy chiếc hộp xinh đẹp kỳ lạ trên đầu giường của Bà Liễu Huệ, như thúc giục cô hãy mở nó ra, nhưng cô không dám vì đây là chiếc hộp của Mẹ. Thanh Vân cứ lấy lên để xuống nhiều lần, bỗng Thanh Vân như chợt nhớ, không lẽ chiếc hộp nầy đã cứu cô như Chí Trung thường nói. Lần nầy Cô mạnh dạng bốc chiếc hộp lên rồi mở ra hơi thơm trong hộp tỏa ra ngào ngạt, kỳ diệu thay Bà Liễu Huệ cựa mình tỉnh dậy.

Thanh Vân mừng quá la lên:

Mẹ tỉnh lại rồi, Mẹ tỉnh lại rồi.

Bà Liễu Huệ nghe Thanh Vân gọi mình bằng Mẹ, Bà tưởng như mình nghe nhầm bà hỏi:

Con gọi Mẹ bằng gì?

Thanh Vân trả lời:

Con gọi Mẹ bằng Mẹ chớ gọi bằng gì nữa.

Bà Liễu Huệ ngồi bật dậy nắm lấy tay Thanh Vân nói:

Con nói được rồi, con nói được rồi. Cảm ơn Cha Trời Lạc Long Quân, Cảm ơn Mẹ Âu Cơ.

Thanh Vân mừng rỡ reo lên:

Con nói được rồi, hết câm rồi, hết câm rồi.

Thanh Vân chỉ nghĩ đến Mẹ mà quên đi cả mình, đến khi nghe Bà Liễu Huệ nói mình nói được rồi. Thanh vân mừng quá cũng reo lên con nói được rồi, hết câm rồi, Bà Liễu Huệ cũng vui mừng theo cảm ơn Cha Trời, cảm ơn Mẹ Âu Cơ.

Thanh Vân nói:

Chiếc hộp, chiếc hộp.

Cô vội cầm lấy chiếc hộp lên tất cả là nhờ chiếc hộp mầu nhiệm nầy. Bỗng chiếc hộp thoát khỏi tay cô bay mất, cô hết hồn thời trên không trung có tiếng nói vọng xuống:

Ta thừa lệnh Địa Mẫu Âu Cơ thâu chiếc hộp Thiên Tiên về Trời. Mẹ con ngươi vận mệnh thay đổi gặp một hai kiếp nạn nhỏ nữa là hết.

Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân lạy tạ Cha Trời cũng như Mẹ Âu Cơ. Nói về Bà Liễu Huệ trải qua nhiều kiếp nạn đời Cha, đời Bà, đời Con, có lẽ con đất nầy không hạp với Dòng Họ Chí, nhưng đến nơi đâu trong khi gia đình cũng không còn khá giả như trước. Thanh Vân thấy Bà Liễu Huệ trong mấy ngày liền trầm tư suy nghĩ.

Thanh Vân thấy vậy hỏi:

Mẹ có gì không vui sao?

Bà Liễu Huệ nói:

Có lẽ gia đình chúng ta ở con đất nầy không hợp, nên mới liên tiếp gặp tai ương kiếp họa đến ba đời nhưng Mẹ đã lớn tuổi, Chí Trung lại biệt tích tăm hơi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bà nói xong rồi thở dài buồn bã vô cùng. Thanh Vân nói:

Thưa Mẹ về ở với con.

Bà nói:

Mẹ đang ở với con đây là gì.

Thanh Vân nói:

Không phải ở đây mà là về Thịnh Gia. Thưa Mẹ quê con ở Thuận Yến Giang, Phúc Châu, cách Kinh đô Xích Quỷ không xa. Mẹ con chết sớm, con không có Mẹ, chỉ sống với người chị người Cha, nhưng người chị qua đời cách đây hơn ba năm.

Thanh Vân kể lại tất cả cô trên đường về quê ngoại bị nước lụt cuốn trôi, khi con được cứu sống tỉnh dậy không hiểu vì sao lại bị câm, lúc đó con buồn vô kể, lại mang ơn cứu tử của Chí Trung nên con nguyện ở lại đây với Mẹ.

Bà Liễu Huệ nói:

Con thật tốt bụng, Mẹ cũng muốn rời bỏ ngôi nhà nầy, để đến ở một nơi khác, nhưng Mẹ còn tiền bạc quá ít không đủ để mua đất làm nhà.

Thanh Vân nói:

Mẹ khỏi lo, nếu Mẹ chịu đi với con thì con sẽ có cách sắp xếp.

Bà Liễu Huệ coi Thanh Vân như là con của mình bằng nói:

Tùy con định đoạt vậy.
 

shopoga

✩✩
Thanh Vân nói:

Nhà mình chẳng còn thứ gì quý, chỉ có phiến đá báu vật gia truyền, đào lỗ chôn đi là xong, nói cho bà con lối xóm biết coi dùm nhà đi ra một thời gian sẽ trở lại. Con để lại bút tích cho Chí Trung biết là Mẹ đã đến Thuận Yến Giang, Phúc Châu, Thịnh Lão Gia.

Thanh Vân là người tài trí khôn ngoan khó có người sánh kịp, từ đây đến Thuận Yến Giang rất xa đi nhanh cũng phải mất năm ngày đường, ở vào thời kỳ nầy đất rộng người thưa xóm làng cách nhau rất xa đồi rừng khắp nơi, trộm cướp lai rai cũng có những nơi hẻo lánh, cọp, beo, sư tử rất nhiều, nếu trục trặc bảy ngày đường cũng chưa chắc đã tới nơi, nên Thanh Vân dự tính đường đi nước bước hết sức là chu đáo đề phòng bất trắc xảy ra, đối phó những tình huống bất lợi cho mình.

Nói về Bà Liễu Huệ từ lâu nhận ra Thanh Vân là người trọng tình trọng nghĩa hiếm thấy trong đời có thể nói hơn hẳn bà mấy bậc. Bà xem Thanh Vân như là con dâu của mình, nên lúc nào cũng đặt niềm tin hết vào Thanh Vân. Thanh Vân cũng thế với đôi mắt tinh tường của Cô. Cô đã nhận ra Bà Liễu Huệ là người đàn Bà hiếm thấy trên đời, tài, sắc, trung, hiếu, tiết, nghĩa, đảm đang, nghị lực, gan dạ, bao dung, rộng lượng, không bị ràng buộc trong phong tục cổ hủ lạc hậu tập quán, lúc nào cũng đổi mới vươn lên. Thanh Vân học hỏi ở bà rất nhiều, nhất là Công, Dung, Ngôn, Hạnh của Bà Liễu Huệ phải nói là tuyệt vời và Cô cũng đặt hết niềm tin ở người Mẹ chồng nầy. Bà Liễu Huệ nhìn Thanh Vân hoa dung tuyệt thế, cá lặn, nhạn sa, khuynh quốc nghiêng thành, thì nổi lên một mối lo, cảnh đường xa diệu vợi. Sắc đẹp là cái phúc của người con gái, nhưng nó cũng là cái họa không biết đâu mà lường, cũng như ngọc ngà châu báu, phúc cũng đó mà họa cũng đó. Bà suy đi xét lại tìm ra giải pháp an toàn cho hai Mẹ Con.

Bà đề nghị:

Hai Mẹ Con hóa trang thành hai người đàn ông tầm thường nghèo xấu xí, buôn bán làm ăn, để tránh đi tai mắt của kẻ háo sắc, cũng như dấu kín những vàng bạc không cho ai biết.

Thế là sáng hôm sau từ trong nhà Bà Liễu Huệ, hai người đàn ông bước ra một người đứng tuổi một người trẻ, người già tuổi nhìn ngôi nhà lần cuối lòng bỗng nổi lên một cơn buồn vô tận.

Lòng buồn trải khắp không gian

Nhớ ngôi nhà nhỏ cùng chàng năm xưa

Tình chồng vợ nghĩa phu thê

Mặn nồng chung thủy trọn thề cùng nhau

Ra đi lòng thấy đớn đau

Nếu chàng thương thiếp cùng đi với mình

Đời em chỉ một mình chàng

Lên rừng xuống biển chẳng hề đổi thay

Dù cho trôi dạt khắp nơi

Lòng em chỉ có mình anh sớm chiều

Thương chàng em nhớ bao nhiêu

Tìm con đường sống đổi chiều vận may

Thương chàng lên vút trời xa

Chàng ơi theo thiếp rời xa chốn nầy.

Trong giây phút rời xa ngôi nhà Bà đã gắn bó hơn mấy mươi năm, đôi dòng lệ đầm đìa trước khi từ bỏ ra đi.

Nói về Thanh Vân cùng Bà Liễu Huệ rời xa ngôi nhà thân yêu, không bao lâu thời ra khỏi Huyện Hải Hậu, đến Huyện An Bình. Huyện An Bình dân chúng thưa thớt đồi rừng khắp nơi cũng là huyện cuối của Đông Hải Châu. Tới Tây Châu. Nói về Bà Liễu Huệ cùng Thanh Vân đã băng qua nhiều khu rừng cũng đã thấm mệt, Bà Liễu Huệ thấy khát nước vô cùng, nhưng bầu nước đã uống hết từ lâu.

Thanh Vân nói:

Ráng lên mẹ chúng ta sắp ra khỏi khu rừng rồi.

Thanh Vân cũng khát nước đắng cả miệng trong bầu còn một chút nước không dám uống vì để dành cho Mẹ. Thanh Vân biết Mẹ cũng khát nước như mình, đi hết muốn nổi.

Cô liền mở cái bầu nước mang theo dâng lên cho bà Liễu Huệ nói:

Thưa Mẹ, Mẹ uống chút nước cho lại sức.

Bà Liễu Huệ nói:

Con uống đi Mẹ chịu đựng được.

Thanh Vân nói mãi bà Liễu Huệ từ chối không được đành phải uống, uống xong Bà hồi sức trở lại, hai mẹ con đang ngồi nghĩ thì nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, Bà Liễu Huệ như Linh cảm điều không may, có người đến, có người đến.

Đây nói về Chí Trung sau khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong Sơn Động nói:

Mình chưa chết sao? Mình đang ở đâu đây?

Chí Trung chợt nhìn thấy bên cạnh mình là một Tiên Ông cốt cách siêu phàm râu dài tóc bạc. Chí Trung chưa kịp hỏi gì, thời nghe Tiên Ông nói:

Con nằm ở đây bảy ngày bảy đêm rồi.

Chí Trung giật cả mình, hồi tưởng lại tất cả những gì đã trải qua khi nghĩ đến con Mãng Xà ba đầu thần thông pháp thuật vô biên thì không khỏi kinh hãi Chí Trung nghĩ quả là lợi hại, mình không phải là đối thủ của nó. Chí Trung biết người cứu mình không ai khác hơn chính là Tiền Bối Tiên Ông cốt cách thoát tục siêu phàm nầy.

Chí Trung liền ngồi dậy đến trước mặt vị Tiền Bối Tiên Ông lạy xuống ba lạy thưa rằng:

Vãn bối tên là Chí Trung không may gặp nạn may nhờ Tiền Bối Tiên Ông cứu mạng, ơn cứu mạng như trời biển, Vãn bối không biết lấy gì báo đáp chỉ biết lạy Tiền Bối Tiên Ông mấy lạy xin Tiền Bối Tiên Ông nhận cho.

Tiên Ông thấy Chí Trung lễ phép biết nhân biết nghĩa như vậy rất hài lòng đưa tay vuốt chòm râu bạc Tiên Ông nói:

Có lẽ con cũng đói bụng rồi.

Chí Trung nghe Tiên Ông nói thế liền nghe thấy bụng đói như cồn cào. Tiên Ông chỉ những quả đào chín nói:

Con ăn đi.

Chí Trung không còn khách sáo gì nữa liền ăn hết ba quả đào, Chí Trung ăn xong thấy trong người khỏe mạnh một cách kỳ lạ hình như kinh mạch thông suốt. Chí Trung vận thử thời thấy thần lực cuồn cuộn trong người vô tận, không khỏi giật mình thầm nghĩ: Chuyện gì thế nầy?

Tiên Ông như hiểu Chí Trung muốn hỏi gì. Tiên Ông nói:

Con có biết, con ăn ba quả đào Tiên ở nơi nào không?

Chí Trung lắc đầu không biết. Tiên Ông vuốt chùm râu bạc nói:

Tổ Tổ hái nó ở núi Trì Địa cách đây rất xa dãy núi tiếp giáp với cõi trần gian núi thứ 7 trong Năm Non Bảy Núi.

Chí Trung hỏi:

Thưa Tiên Ông Năm Non Bảy Núi ở đâu?

Tiên Ông vút chòm râu bạc mỉm cười rồi nói:

Con không biết nơi đó đâu, khi con đọc Kinh con sẽ hiểu.

Tiên Ông nói:

Con biết không chỉ cần ăn một quả đào Tiên thì sáu tháng không cần ăn uống gì cả, công lực tăng lên bằng sáu mươi năm tu luyện, con đã ăn được ba quả thời công lực đã tăng lên bằng 180 năm tu luyện.

Chí Trung nghe Tiên Ông nói thế thời kinh hãi vô cùng, trong cái rủi lại được một cái may chưa từng thấy. Tiên Ông lại nói:

Với công lực nầy thì con có thể là thiên hạ vô địch. Nhưng đánh bại được con Mãng Xà Tinh, thì còn xa lắm nhưng con không lo vì Tổ Tổ đã giết chết con Mãng Xà trừ hại cho dân lành rồi.

Chí Trung ngơ ngác hỏi:

Thưa Tiên Ông, con Mãng Xà Tinh lợi hại như thế sao?

Lão Ông nói:

Con Mãng Xà Tinh nó đã tu luyện hơn một nghìn mấy trăm năm, nếu không nhờ vào Bảo Kiếm thì đừng nói đến chuyện giết nó, dù cho thiên binh vạn mã cũng bị nó nuốt sạch.

Chí Trung nghe Tiên Ông nói thế thời hết sức kinh hoàng thảo nào biết bao nhiêu người tài giỏi đều bị Mãng Xà nuốt sạch.

Tiên Ông nói:

Ngày xưa Cha con giết được Quỉ Râu Xanh là nhờ có Bảo Kiếm, con Quỉ lại xem thường đối thủ, hơn nữa Bảo Kiếm thu hút tinh hoa Nhật Nguyệt bảy ngày bảy đêm lợi hại vô cùng, con Quỉ Râu Xanh vì xem thường Cha con, không đề phòng bị kiếm báu chém đứt cánh tay máu tuôn lai láng không cầm được máu và cuối cùng kiệt sức bị Cha con giết chết. Nếu Nó biết Cha con có Bảo Kiếm lợi hại như vậy nó đề phòng thì dù có một trăm Chí Nhân cũng chết dưới tay con Quỉ Râu Xanh.

Chí Trung nghe Tiên Ông nói thế, mới biết Cha mình giết được con Quỉ Râu Xanh hoàn toàn đều nhờ ở sự may mắn, tính cao ngạo Chí Trung liền tiêu tan hết thảy. Yêu Tinh, Quỉ dữ không phải là loại dễ trêu vào, mà phải thật sự có tài, ít ra phải có thần thông pháp thuật đấu phép với nó.

Chí Trung nghĩ đến Cha liền nhớ đến Mẹ, nhớ đến Thanh Vân, không biết Thanh Vân cùng Mẹ giờ nầy làm gì ở nhà có lẽ lo lắng cho mình lắm. Chí Trung như muốn trở về nhà, vì con Mãng Xà đã chết coi như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Chí Trung bằng chắp tay thưa với Tiên Ông rằng:

Con xin từ biệt Tiên Ông trở về nhà để Mẹ con khỏi lo lắng.

Tiên Ông nói:

Con muốn trở về không được đâu vì nơi đây là đỉnh núi Tuyết Sơn cao nhất trong dãy núi Hi Mã Lạp Sơn (Himalaya) chỉ có loài chim đại bàng mới bay qua những thung lũng của các ngọn núi. Còn con người thường không thể lên xuống nơi đây được.

Chí Trung nghe Tiên Ông nói thế chỉ biết thở dài, niềm hi vọng trở về không còn. Chí Trung liền thưa:

Thưa Tiên Ông, còn có cách nào xuống núi được không?

Tiên Ông nói:

Có.

Chí Trung hỏi:

Thưa Tiên Ông, con phải làm cách nào để vượt qua trùng trùng thung lũng núi tuyết xuống núi?

Tiên Ông nói:

Chỉ còn một con đường duy nhất là luyện tập võ công cũng như pháp thuật thần thông không còn con đường nào khác.

Chí Trung hỏi:

Sự luyện tập đó bao lâu?

Tiên Ông nói:

Có thể đến 10 năm, 5 năm, 1 năm tùy ở tư chất thông minh, cũng như sự khổ luyện của chính bản thân mình, có khi cả đời cũng không xuống núi được.

Tiên Ông lấy trong mình ra hai quyển Kinh, một quyển Hậu Thiên Kinh, một quyển Thiên Tiên Kinh nói:

Trong đây ghi chép những võ công tối thượng con chỉ cần luyện tập xong thì vượt qua những ngọn núi tuyết trùng trùng xuống núi.

Chí Trung là người thông minh biết đây là nhân duyên kỳ ngộ có một không hai liền quỳ lạy Tiên Ông nói:

Con là Chí Trung kính lạy Sư Phụ.

Tiên Ông phất tay một luồng kình lực vô hình đở Chí Trung dậy, rồi trao hai quyển Kinh cho Chí Trung. Tiên Ông nói:

Đi theo sư phụ.

Chí Trung liền đi theo một hồi thời ra khỏi Sơn Động. Đứng trên đỉnh núi cao cao nhất trong các đỉnh núi Gió thổi ào ào lạnh buốt xương. Chí Trung đứng nơi cửa động nhìn xuống thấy một màu trắng xóa núi non thấp cao lớp lớp trùng trùng điệp điệp bao la dài xa thăm thẳm tưởng chừng như tới tận chân trời. Chí Trung kinh hãi: Sư Phụ nói đúng không cách gì vượt qua trùng trùng núi non đầy gió to bão tuyết lạnh buốt nầy xuống núi được, nếu không phải là chim đại bàng thời khó mà vượt qua trùng núi non tuyết phủ nầy. Những cơn gió thổi ào ào lạnh buốt như cắt thịt da cố gắng lắm Chí Trung mới chịu đựng nổi.

Tiên Ông nhìn Chí Trung nói:

Nếu không nhờ ăn ba quả đào Tiên thời con chết cóng từ lâu rồi, con hãy vận công chống trả lại cái lạnh.

Chí Trung liền làm theo, một luồng hơi nóng từ đan điền tỏa ra khắp cùng châu thân Chí Trung không còn thấy lạnh nữa. Tiên Ông nói:

Con nhìn thấy một tảng đá khổng lồ lớn bị tuyết phủ kia không.

Chí Trung nói:

Dạ đệ tử đã thấy.

Tiên Ông nói:

Con hãy xem đây.

Tiên Ông dơ bàn tay lên nắm lại sè ra tức thời Chí Trung nghe tiếng rít lên đinh tai nhức óc tảng đá khổng lồ đầy tuyết phủ kia liền bị xẻ ra làm trăm mảnh Chí Trung nhìn thấy không khỏi rởn óc kinh hồn khiếp vía.

Chí Trung hỏi:

Thưa Sư Phụ đây là loại võ công gì mà khủng khiếp như thế?

Tiên Ông nói:

Chiêu pháp vừa rồi là một trong 18 chiêu trong Tiên Thiên Thần Công Bí Pháp.

Tiên Ông nói:

Con đưa Bảo Kiếm gia truyền cho sư phụ.

Chí Trung liền trao Bảo Kiếm dâng lên Tiên Ông. Tiên Ông nhận xong Bảo Kiếm nói:

Tuy đây không phải một trong bảy Bảo Kiếm Trấn Quốc, nhưng không có Bảo Kiếm nào qua được nó. Nó có tên là Triệt Quỉ Kiếm, yêu tinh quỉ dữ gặp Bảo Kiếm nầy là xong đời. Oai lực Bảo Kiếm nầy vô biên, nếu chưa luyện được Tiên Thiên Chân Khí thì khó mà phát huy hết tác dụng uy lực của nó. Khi xưa Cha con đánh với Quỷ Râu Xanh cũng chí phát huy một phần trăm uy lực của Bảo Kiếm mà thôi.
 

shopoga

✩✩
Tiên Ông nói xong rút kiếm ra chuyển vận Tiên Thiên Chân Khí vào Bảo Kiếm tức thời muôn đạo hào quang tỏa ra chóa cả mắt. Sau đó thời sấm sét nổi lên ầm ầm kinh thiên động địa. Tiên Ông liền chém xuống ngọn núi tuyết bên kia, tức thời chỉ nghe ầm ầm long trời lở đất ngọn núi tuyết bên kia đổ xuống ầm ầm. Chí Trung nhìn thấy cảnh đó không sao tưởng tượng nổi cứ ngỡ đây là một giấc chiêm bao, nghĩ lại tài năng của mình trước đây, như hạt các trong sa mạc, như đom đóm trước thái dương. Chí Trung liền tỉnh ngộ bỏ hết tạp niệm cầu mong luyện được võ công cái thế nầy.

Nói về:

Núi non tuyết phủ một màu

Khắp nơi mây trắng mảnh đời cô đơn

Xa xôi muôn dặm quan sang

Lòng không dập tắt vấn vương tơ tình

Trời cao đất rộng một màu

Quản chi khó nhọc đêm ngày luyện công

Lửa lòng nguội lạnh núi non

Lấy câu vận mệnh vấn an nỗi lòng.

Nói về Tiên Ông ở lại với Chí Trung giảng giải Kinh Hậu Thiên, Kinh Thiên Tiên cho Chí Trung nghe, Tiên Ông giảng tới đâu Chí Trung nhớ tới đó, hơn một tháng Chí Trung đã thuộc làu.

Tiên Ông khen:

Tư chất của con thông minh hiếm thấy, chỉ cần hơn một tháng mà con đã thông suốt, muốn thuộc hai quyển Kinh nầy ít nhất cũng phải một năm đó là nói đến người sáng láng thông minh, còn người ngu đần thì suốt đời không thể nào thuộc được.

Tiên Ông nói:

Sư Phụ ở trên cõi Trời Đao Lợi Thiên biết con mắt nạn nên xuống trần cứu giúp. Sư Phụ chính là Tổ Tổ ông bà cao đời của con, Tổ Tổ theo Quốc Tổ Vua Hùng dựng nước Văn Lang có công diệt loài thủy quái Thuồng Luồng, nên được Quốc Tổ Vua Hùng trao Bảo Kiếm.

Chí Trung nghe Sư Phụ nói thế thì mừng rỡ kêu lên:

Thì ra Sư Phụ chính là Tổ Tổ của con.

Chí Trung hình như nhớ ra một điều gì hỏi:

Tổ Tổ có gặp Cha con không?

Tiên Ông mỉm cười nói:

Mẹ con khá lắm, Cha con chờ Mẹ con trên Trời.

Tiên Ông nói:

Nhờ lòng con lúc nào cũng nghĩ đến dân chúng nghĩ đến non sông Tổ Quốc nên kiếp nạn cũng sắp chấm dứt, khi con diệt xong con Quỉ tu luyện thành người, làm hại dân lành biên giới Tây Bắc Văn Lang, kiếp nạn không còn hồng phúc kéo đến, gia đình đoàn tụ, sống an vui hạnh phúc, con cái cháu chắt đầy đàn.

Nói xong Tiên Ông biến mất. Chí Trung ở lại một mình trong Sơn Động, một nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, nhưng xuống núi thì không thể nào xuống được. Chí Trung nhớ lại lời nói Tổ Tổ nói: Muốn xuống núi không còn con đường nào khác hơn, là tu học võ công đến thượng thừa. Chí Trung là người thông minh liền loại bỏ hết tạp niệm tâm linh an định như hư không, lần lần không còn gợn một chút mảy trần nào nữa, tập trung tu luyện võ thuật thần thông. Chí Trung vốn từ nhỏ ham thích nghiên cứu các môn võ thuật, tu thiền, luyện khí, bấm huyệt, cũng như nhờ học được võ công gia truyền, nên tu thiền luyện khí không khó. Chí Trung hít một luồng không khí sâu xuống tận đan điền kết hợp với khí Tiên Thiên. Tức thời từ nơi đan điền một luồng hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra khắp châu thân. Chí Trung dùng tư tưởng dồn luồng khí nóng Tiên Thiên trở lại đan điền, rồi dùng ý tưởng dẫn khí Tiên Thiên khai thông các huyện đạo. Chí Trung dẫn khí thông xuống huyệt Trung Nguyên, thông xuống huyệt Trung Cực, thông xuống huyệt Khúc Cốt, (xung môn) dùng ý tưởng nhí nhí hậu môn, dẫn Tiên Thiên chân khí tràn qua xương cụt. Theo xương sống chạy lên đỉnh đầu, từ xương cụt thông lên huyệt Yêu Di, thông lên huyệt Yêu Dương Quang, rồi đến Thừa Phù, Tích Trung, Trung Khu, rồi thông lên Thần Đạo, Thân Trụ, Đào Đạo, Đại Chùy, rồi thông lên Chùy Đỉnh, Á Môn, rồi đến Phong Phủ thông lên huyệt Bách hội (đỉnh đầu). Rồi từ đỉnh đầu Chí Trung tiếp tục dùng tư tưởng dẫn khí chạy về phía trước, thông xuống huyệt Tinh Minh, Dương bạch, thông qua hai huyệt Thái Dương, xuống huyệt Ngự yêu, Toán Túc, Tức Bạch, dùng tư tưởng vận khí thông xuống Cự Liêu, thông Xuống Nhân Trung, Thừa Tương, Đại Nghinh, thông xuống cổ xuống ngực, thông xuống huyệt Cửu Vĩ thông xuống đan điền, tích tụ thần công nơi đây biển khí hải. Chí Trung dẫn chân khí Tiên Thiên khai không hàng loạt các huyệt đạo bắt đầu từ dưới rún huyệt đan điền biển khí hải vận hành chân khí xuống xương cụt, từ xương cụt chạy qua sau lưng chạy lên đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu chân khí chạy xuống tráng, xuống mắt, sống mũi, xuống miệng, xuống cổ, xuống ngực, xuống đan điền. Thì coi như đã khai thông các huyệt đạo từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, một vòng Thái Cực. Chí Trung cứ thế vận hành khí hóa lưu thông huyệt đạo, Chí Trung càng vận hành càng thấy trong cơ thể hình thành lên một con sông lớn chảy từ trước chảy ra sau, từ sau chảy đến trước, từ trên chảy xuống dưới, từ dưới chảy lên trên, càng ngày càng trào dân cuồn cuộn mạnh mẽ vô cùng. Chí Trung lại dẫn chân khí từ Bách Hội (đỉnh đầu) dùng tư tưởng dẫn chân khí phân ra hai bên (lưỡng nghi) thông xuống hai huyệt Xuất Cốc, thông xuống hai huyệt Nhĩ Môn, thông xuống hai huyệt Thính Hội rồi đến hai huyệt Hạ quang, thông xuống hai huyệt Ế Phong, hai huyệt Hạ Ế Phong, thông xuống hai huyệt Giáp Xa, xuống cổ xuống bả vai. Dùng tư tưởng dẫn khí thông xuống nách khai thông hai huyệt Vân Môn, hai huyệt Chương Môn, thông xuống hai huyệt Đới Mạch, hai huyệt Đại hành, thông xuống hai huyệt Ngũ Xu, Duy Đạo, dẫn khí thông xuống xương cụt hai luồng chân khí nhập chung lại một. Rồi dẫn chân khí từ xương cụt chạy ra sau lưng theo xương sống chạy lên đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu phân làm đôi hai luồng chân khí chạy xuống tai, xuống cổ, xuống vai, xuống Nách xuống hai bên mông bắp vế trở lại xương cụt, một vòng lưỡng nghi.

Cứ như thế Chí Trung vận hành chân khí tuần hoàn khai thông huyệt đạo, theo Tiên Thiên vô cực, Hậu Thiên lưỡng nghi, hết ngày nầy sang tháng kia. Chí Trung vận Tiên Thiên thần công thông ra tứ chi làm cho các huyệt đạo thông suốt. Chí Trung không biết là mình luyện tập thời gian bao lâu, chỉ thấy thân thể nhẹ tựa lông hồng, không còn thấy lạnh lẽo chi nữa biết rằng mình đang chung sống với tuyết. Chí trung bỗng nghe thấy một mùi thơm kỳ lạ liền lao ra khỏi cửa Sơn Động. Thời thấy xa có nhiều loài chim bay lượn trên bầu trời, cách xa Sơn Động hàng dặm, Chí Trung nghĩ không lẽ mùi thơm từ đó lan đến đây. Từ đây đến đó vượt qua bao hố sâu núi tuyết thăm thẳm. Chí Trung nghĩ không cách gì tới đó được thật tiếc quá. Chí Trung thấy đàn chim xấu xé nhau lao lên lao xuống dữ đội. Chí Trung hít một luồng chân khí vào đan điền hầu trút đi buồn phiền không ngờ thấy thân người nhẹ bỗng như muốn bay lên. Chí Trung liền nhích chân theo pháp Thăng Thiên bí lục gia truyền không ngờ Chí Trung nhích chân một cái thân hình liền bay cao lên chín mười trượng. Chí Trung lơ lửng trên hư không hoảng kinh, nhưng sau đó lấy lại bình tỉnh. Chí Trung vận Tiên Thiên thần công toàn thân tức thì lơ lửng trên không, không rớt xuống. Chí Trung phát hiện ra sự kỳ diệu nầy liền dùng Lăng Không Bộ Pháp kinh công tưởng niệm lướt đi, thì kỳ diệu thay Chí Trung bay đi như một loài chim. Chí Trung liền phi thân bay đến chỗ đàn chim đang cấu xé lẫn nhau. Ở trên không Chí Trung thấy một quả tuyết liên to lớn kỳ lạ đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Chí Trung thấy bụng đói cồn cào không còn chần chờ gì nữa lao nhanh xuống chỗ quả tuyết liên. Chí Trung chưa kịp hái thời mười mấy con chim đại bàng to lớn từ trên không lao xuống nhanh hơn tên bắn mấy mươi móng vuốt chụp tới, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía, nghĩ rằng Chí Trung khó mà thoát chết. Chí Trung tức tốc Chí Trung vận Tiên Thiên chỉ công trong Tiên Thiên thần công đánh lên chỉ nghe chỉ phong réo lên đinh tai nhức óc hơn mười mấy con đại bàng chết không kịp kêu, chỉ còn một hai con là thoát chết kêu lên kinh hãi, kinh khiếp bay đi mất dạng. Các loài chim khác cũng khiếp đảm bay đi hết. Chí Trung không ngờ Tiên Thiên Chỉ Công lợi hại đến khủng khiếp như thế. Chí Trung hái quả tuyết liên ăn ngay vào miệng, thì thấy thần lực tăng lên ngùn ngụt thân hình như muốn bay lên không trung, không còn thấy đói khát gì nữa cả. Chí Trung biết đây là cơ hội nghìn năm có một không hai tu luyện mau đạt đến tối cao của võ học, liền phi thân bay về Động.

Chí Trung giờ đây không khác gì chim đại bàng bay qua những thung lũng núi tuyết. Chí Trung bay lượn trên không trung tập luyện Lăng Không Bộ Pháp cho đến khi thành thục.

Bay lượn trên không thật tuyệt vời

Nghiêng mình đảo lộn khắp nơi nơi

Sải cánh dang tay ôm trời đất

Phỉ chí hùng anh một cuộc đời.

Chí Trung hạ chân xuống núi tuyết luyện tập Ảo Ảnh Thân Pháp di chuyển như ma quỉ. Chí Trung luyện tập không bao lâu thì không còn thấy Chí Trung đâu nữa. Ảo bộ pháp Chí Trung luyện tới cảnh giới tàng hình rồi con mắt thường không thể nhìn thấy được. Từ đó Chí Trung chú tâm tu luyện Hậu Thiên Chân Kinh, Tiên Thiên Chân Kinh, đạo pháp, thuật pháp, kiếm pháp, thời gian cứ thế trôi qua, Chí Trung ngày đêm chuyên tâm luyện tập võ công không còn nhớ gì đến Mẹ, đến Thanh Vân nữa.

Một mình ở chốn núi non

Ngày đêm luyện tập quên luôn đất trời

Võ công đạt đến thượng thừa

Chờ ngày trở lại quê nhà đoàn viên.

Đây nói về Bà Liễu Huệ cùng Thanh Vân vượt qua quãng đường dài phần nhiều là rừng đồi cây cối rậm rạp, chim kêu vượn hú, không một bóng người. Những đồi rừng nối tiếp nhau hơn mười mấy dặm nổi tiếng là đồi rừng Ma, không biết bao nhiêu người qua đây thường là gặp nạn nhất là phụ nữ. Mẹ Con Bà Liễu Huệ đi qua những khúc quanh hai bên đường cây cối rậm rạp không khỏi lạnh mình rởn óc.

Rừng xanh xa tận chân trời

Chim kêu vượn hú hổ gầm sói tru

Mặt trời ngả bóng về Tây

Vắng người, lặng ngắt rừng cây bạt ngàn

Đường đi quanh quẹo lượn vòng

Trong lòng rờn rợn hãi hùng xiết bao.

Bà Liễu Huệ uống xong ngụm nước thì thấy trong người hồi sức trở lại sau một đoạn đường dài vượt qua đồi rừng khác đắng cả họng. Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân bỗng nghe thấy tiếng ngựa sau lưng từ xa vọng lại Bà Linh cảm như điều gì không may. Từ một khúc quanh sau lưng ba người cưỡi ngựa hiện ra, khi chúng đến gần Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân giật mình vì thấy chúng không giống người tử tế. Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân giả đò không thấy chúng để cho chúng đi qua, không ngờ chúng không đi qua mà dừng lại sáu con mắt lôm lôm nhìn Thanh Vân cũng như Bà Liễu Huệ. Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân thấy chúng dừng lại lôm lôm nhìn mình thì trong lòng kinh hãi hai quả tim đập thình thịch.

Bà Liễu Huệ lấy lại bình tỉnh nói:

Chúng ta đi thôi Thanh Vân.

Bỗng một tiếng quát chói tai:

Đứng lại đó.

Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân nghe tiếng quát biểu đứng lại thì điến cả hồn. Tên mang thanh đao nói với hai người kia:

Đại Ca, Tứ Đệ hai người nầy cũng khá đấy chứ.

Tên mang kiếm nói:

Lục soát trong mình chúng lấy đi tất cả.

Tên cầm cái quạt hích hích bộ mặt đầy nốt ruồi với cái môi dưới dày như cái thớt trề ra như máng heo trông ngu đần đồ tể làm sao. Gã ra giọng đàn anh nói:

Hai đệ đừng vội hai thằng nhóc nầy làm gì được chúng ta, hơn nữa nơi đây hoang vắng vô cùng, mặt trời cũng đã về chiều rồi, không có tốp đoàn nào vào đường rừng nầy nữa đâu. Ba ta bỡn cợt với chúng một trận cho đã đời rồi cho chúng một đao về chầu âm phủ, quăng xác chúng vào rừng cho Cọp ăn là xong.
 

shopoga

✩✩
Hai Mẹ Con Thanh Vân nghe bọn chúng nói bỡn cợt cho đã đời thời rung lên cần cập. Thanh Vân lấy lại bình tỉnh nói:

Các hạ muốn gì ở hai chúng tôi.

Tên mang đao nói:

Thằng nầy lại cái hay sao mà nói giống tiếng đàn bà con gái thế.

Bà Liễu Huệ sợ chúng phát hiện ra hai mẹ con là gái giả trai liền giả giọng khàn khàn nói:

Hai anh em tôi nào có tội gì xin các vị tha thứ cho.

Tên mang kiếm quát:

Mau lột hết quần áo chúng, vét sạch lấy sạch nếu kháng cự thì cho một kiếm đi đời.

Tên mang đao nhìn hai mẹ con Thanh Vân rút đao ra cái sọt ánh đao sáng ngời quát:

Mau cởi lột hết quần lột áo ra, bỏ hết lại đây.

Thanh Vân lúc nầy bình tĩnh lạ thường không còn chút sợ hãi nhìn tên mang đao hung tàn bạo ngược, thấy bộ mặt phúng phính trông chẳng khác gì mặt con lợn ú nu ú nần. Còn tên mang kiếm bộ mặt như mặt khỉ cái mũi vừa ngắn vừa to trống hoác như hai ống tre. Còn thằng cầm quạt thời cái môi dày trề ra như cái máng lợn, ba thằng nầy nhìn sơ qua cũng biết là bọn bất lương nếu chọc giận chúng, chúng sẽ giết không tha, không khéo lại làm nhục mình nữa là khác.

Thanh Vân lễ phép nói giọng sợ hãi khàn khàn:

Bẩm ba đại hiệp hai anh em tôi lên Kinh Đô tìm người quen xin Ba đại hiệp tha mạng, anh em tôi tự nguyện dâng lên tất cả những gì hai anh em tôi có.

Tên cầm cái quạt nghe Thanh Vân gọi mình bằng đại hiệp thì không còn muốn giết hai Mẹ Con Thanh Vân nữa. Người mang kiếm quay lại hỏi người cầm quạt:

Thưa đại ca xử lý hai thằng nầy ra sao?

Người cầm quạt nói:

Nghĩ tình hai anh em nó tôn ba chúng ta là Đại Hiệp nên tha tội chết, nhưng phải lấy hết những gì chúng mang theo.

Biết không còn con đường nào khác, cứu lấy sinh mạng là tất cả, Bà Liễu Huệ định đưa hết vàng bạc cho chúng. Thanh Vân ngăn lại nói:

Anh khoang đưa cái đã.

Tên mang kiếm mặt hơi hơi bò cái quát:

Hai ngươi định đấu lại Tam Quỉ nầy sao?

Thanh Vân nghe bọn chúng xưng Tam Quỉ thì lạnh cả người. Thanh Vân khôn khéo thưa:

Thưa ba đại hiệp anh em tôi chỉ là con thỏ nào dám vuốt râu hùm. Anh em tôi sợ đưa hết vàng bạc cho ba đại hiệp, ba đại hiệp không giữ lời hứa giết anh em chúng tôi thì biết làm sao?

Người cầm đao nói:

Đại ca ta nói không giết là không giết ngươi lôi thôi quá.

Người mang kiếm nói:

Nếu hai anh em ngươi không đưa hết còn dấu, ta lục trong mình hai ngươi mà còn thì giết chết không tha.

Bà Liễu Huệ biết đã gặp phải bọn sát thủ chỉ còn cách là để lại tất cả cho chúng may ra mới cứu lấy sinh mạng của mình mà thôi. Bà đặt hành lý xuống móc trong mình ra một túi đựng vàng bạc đưa hết cho tên cầm quạt. Tên cầm quạt nhận lấy cái túi mở ra xem thời cả ba đều lóa cả mắt vì trong túi có hơn mười lạng vàng mười lạng bạc. Chúng lao xuống lấy cả hành lý của hai mẹ con Thanh Vân rồi phóng lên ngựa lao đi mất hút. Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân thở phào biết là mình vẫn còn sống sót, hai người ráng sức vượt qua khu rừng may đoạn đường rừng không dài lắm, hai mẹ con đi không bao lâu thì rời khỏi đường rừng đến một thị trấn nhỏ cũng vừa đúng lúc mặt trời lặng xuống núi, may thay lúc ấy gặp một tốp thợ săn cũng đi vào thị trấn nhỏ. Hai mẹ con Thanh Vân liền đi theo thị trấn nhỏ nầy toàn là quán xá buôn bán động vật hoang dã những đoàn thợ săn cũng như những người phương xa đến mua bán trao đổi thịt rừng tấp nập. Hai bên đường rất nhiều quán xá Bà Liễu Huệ nghe mùi chiên xào thì nghe bụng đói cồn cào chịu không nổi, Thanh Vân cũng đói lả người lại còn khát nước khô cả họng.

Bà Liễu Huệ nhìn Thanh Vân rơi nước mắt nói:

Vàng bạc chúng lấy hết rồi khổ con quá.

Thanh Vân thấy Bà Liễu Huệ khóc, Thanh Vân nói:

Con còn bạc.

Bà Liễu Huệ như không tin ở tai mình hỏi lại:

Con nói sao?

Thanh Vân dắt bà Liễu Huệ vào một cái quán cũng khá sang trọng, Thanh Vân kêu mấy đĩa thịt rừng cũng như nước uống. Hai người đói quá ăn một loáng là hết sạch. Thanh Vân nhìn thấy khách trong quán cũng đông toàn là khách buôn bán, xen lẫn không ít bọn giang hồ, cũng không thiếu những tay anh chị, mà Cha cô thường kể cho cô nghe những hạng người nầy.

Thanh Vân kêu chủ quán tới nói:

Chủ quán cho ta một phòng nghỉ thượng hạng.

Thanh Vân móc trong mình ra một ít bạc lẻ trả cho chủ quán. Bà Liễu Huệ không biết Thanh Vân có số bạc lẻ từ lúc nào vì Thanh Vân ở nhà bà chưa một lần ra khỏi nhà không hiểu Thanh Vân kiếm ở đâu ra số bạc lẻ như thế. Vì quá mệt mỏi đi đường xa hai người ngủ cho đến mặt trời lên cao mới thức dậy.

Nói về Bà Liễu Huệ cùng Thanh Vân vì cả ngày vượt đường xa, nhất là đi qua qua rừng ma đầy sỏi đá lại thêm đói khát chân đã bong sưng sít chút nữa thời bỏ mạng nên ngủ thiếp đi mặt trời lên cao mới thức dậy, ông chủ quán thông cảm không lấy thêm bạc. Thanh Vân cảm thấy trong người hồi phục khỏe mạnh như cũ không còn thấy mỏi mệt nữa, nhưng chỉ còn đôi chân là vẫn còn đau nhức vì đi ròng rã cả ngày bong cả hai bàn chân. Thanh Vân là tiểu thơ đài các đi trên xe cộ ngồi trên nhung lụa, chưa bao giờ có cảnh đi xa vượt qua sỏi đá đồi rừng như thế nầy không nghĩ đến mình, mà lúc nào cũng nghĩ đến Mẹ, lo cho Mẹ, từng miếng ăn giấc ngủ.

Thanh Vân thấy chân mẹ vẫn còn đi chưa được bình thường lo lắng hỏi:

Chân Mẹ có sao không?

Bà Liễu Huệ nói:

Chân Mẹ không sao đâu con.

Bà nhìn Thanh Vân nào khác gì Bà đi những bước đi cà nhắc không được bình thường thì lòng xót xa vô kể. Thanh Vân gọi chủ quán hãy dọn lên cho ta những món ăn ngon bổ dưỡng mục đích cho Mẹ Bà Liễu Huệ ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng hồi phục sức khỏe.

Thấy Bà Liễu Huệ ăn hơi yếu Thanh Vân lo lắng hỏi:

Những món nầy Mẹ ăn được không con kêu món khác cho Mẹ.

Bà Liễu Huệ thấy trong lòng ấm áp vì Thanh Vân lúc nào cũng lo cho Bà, thậm chí còn hi sinh tất cả cho Bà. Bà nghĩ có trải qua bao gian nan nguy hiểm đường dài, mới thấy hết tấm lòng cao quý đối nhân xử thế Thanh Vân. Thanh Vân tính toán suy nghĩ từ đây về đến Thuận Yến Giang, Phúc Châu cũng hơn năm ngày đường nữa, phải nói là đường xa vời vợi. Mẹ lại chân còn đau nên Thanh Vân ở lại quán trọ thêm mấy ngày ăn uống ngủ nghỉ dưỡng sức.

Bà Liễu Huệ lúc nào cũng thấy Thanh Vân xài sang lo cho Bà đủ thứ. Bà lo lắng nói:

Vàng bạc chúng lấy hết rồi còn đâu mà con lo cho Mẹ tốn kém như vậy.

Thanh Vân nói:

Thưa Mẹ, Mẹ đừng lo con có cách.

Thanh Vân bằng kêu chủ quán tới hỏi:

Nầy chủ quán có chỗ nào trao đổi buôn bán vàng bạc không?

Chủ quán vui vẻ trả lời:

Cách đây hai dãy nhà có một tiệm buôn, buôn bán vàng bạc cũng khá lớn, hai vị tới đó mà mua sắm.

Thanh Vân cùng Bà Liễu Huệ ăn xong tìm đến tiệm buôn bán vàng bạc, đúng như lời chủ quán nói Thanh Vân cùng Bà Liễu Huệ đi qua hai dãy nhà thời thấy có một tiệm buôn bán vàng bạc khá lớn, trước nhà đề bản hiệu tiệm buôn vàng bạc Thị Trấn Hà Châu.

Thanh Vân nói:

Mẹ ở đây chờ con. Con vào đó rồi ra ngay.

Thanh vân nói xong thì đi ngay vào tiệm buôn bán vàng bạc. Bà Liễu Huệ ở ngoài đợi khá lâu chưa thấy Thanh Vân trở ra hơi lo. Bà tính vào trong đó xem thử có chuyện gì xảy ra không sao mà lâu quá vậy. Bà định đi vào thời thấy Thanh Vân trở ra.

Bà Liễu Huệ hỏi:

Con làm gì trong ấy lâu quá vậy? Làm Mẹ ở ngoài nầy lo sợ quá, Mẹ định vào đó xem thử thấy con ra nên thôi.

Thanh Vân nói:

Ông chủ tiệm vàng bạc nầy gian xảo quá, chiếc vòng quý giá như thế mà ông ta chỉ trả có mười lượng vàng, năm lượng bạc vì ít quá con kèo nài mãi tên chủ tiệm không chịu thêm lên mà đòi còn bớt xuống. Cuối cùng con đành phải bán với giá rẻ mèm chỉ mười lượng vàng với năm lượng bạc.

Bà liễu Huệ không ngờ chiếc vòng đeo tay của Thanh vân lại có giá như vậy. Bà nghĩ chỉ vài lượng bạc là cùng, nào hay Thanh Vân bán với giá mười lượng vàng năm lượng bạc mà còn nói rẻ bèo. Mẹ Con Thanh Vân có vàng bạc không sợ đói khát nữa chân cũng đã hết đau lại có vàng bạc làm lộ phí ăn theo dọc đường.

Đây nói về ông chủ buôn bán vàng bạc, thấy Thanh Vân có chiếc vòng ngọc có những hạt kim cương quý hiếm vô cùng, gã định nuốt luôn nhưng vì ban ngày ban mặt khách buôn bán lui tới đông đúc không tiện ra tay. Thanh Vân ra giá chiếc vòng ngọc có những hạt kim cương lấp lánh năm mươi lượng vàng. Chủ tiệm chê mắc nhưng không muốn trả lại vòng ngọc lại cho Thanh Vân, Thanh Vân làm dữ Gã mới trả giá mười lượng vàng năm lượng bạc. Nghe ông chủ cãi vã với người bán, bọn trộm cướp tới gần lén nghe, chúng nghe rõ là ông chủ trả giá mười lượng vàng năm lượng bạc.

Từ đó chúng theo dõi Thanh Vân ráo riết, chúng bàn tính với nhau:

Hai Gã đàn ông kia có nhiều thứ quý giá lắm, vừa rồi Gã trẻ hơn bán chiếc vòng gì đó tới mười lượng vàng năm lượng bạc. Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta sung sướng rồi.

Một Gã nói:

Chúng ta hai người ít quá chỉ cần thuê thêm ba tay có võ công đi theo sau chờ khúc đường vắng vẻ làm thịt hai gã đàn ông yếu đuối kia thật dễ dàng.

Nói về Bà Liễu Huệ cùng Thanh Vân nào có hay biết gì sau khi rời khỏi quán trọ mua thêm mấy bầu nước lên đường. Bỗng có một người trung niên cũng từ trong quán trọ đi ra mang thanh kiếm sau lưng hỏi mẹ con Thanh Vân:

Nhị Vị đi về đâu?

Bà Liễu Huệ giả giọng khàn khàn trả lời:

Hai cha con tôi đến Phúc Châu.

Người trung niên nói:

Thì ra chúng ta đi cùng đường, tôi đến Giang Tây.

Thế là ba người cũng đi chung trên một đường dài đi hơn nữa ngày thời đến một thị trấn, ba người vào quán ăn một ruột no bụng rồi tiếp tục lên đường, đi thêm một đoạn đường dài nữa thì tới một thị trấn lớn người đông đúc qua lại người trung niên dừng lại nói trời cũng sắp tối nhị vị hãy vào thị trấn mà nghĩ qua đêm. Hình như có người theo dõi chúng ta từ sáng đến giờ, nhưng bọn chúng chưa dám ra tay, nhị vị đi đường xa hết sức cẩn thận, bèo bọt gặp gỡ cũng phải đến lúc chia tay, tạm biệt hai vị người trung niên nói xong đi về một hướng khác.

Nói về hai Mẹ Con Thanh Vân được sự cảnh báo của người trung niên tốt bụng dáo dác nhìn xem có ai theo sát mình không.

Thanh Vân nói:

Phía trước hình như là quán trọ thì phải?

Hai người liền vội vã bước nhanh đến nơi. Bà Liễu Huệ nhìn quán trọ thấy bản hiệu họa tiết Đông Mai trông bề thế vô cùng khách ra vào tấp nập. Bà thấy Thanh Vân như đang tìm ai đó, Bà đứng bên yên lặng.

Bà nghe tiếng Thanh Vân thở dài liền hỏi:

Con làm sao vậy?

Thanh Vân trả lời:

Không sao đâu Mẹ, con tìm người quen nhưng không thấy ai cả.

Bà Liễu Huệ chỉ lấy làm lạ nhưng không hỏi. Thanh Vân dắt tay Bà đi Mẹ, hai người bước vào trong quán, quán lớn như thế mà không còn cái bàn nào trống. Thanh Vân nhìn quanh nhìn quất thấy có một cái bàn nhỏ vừa đủ cho hai người Thanh Vân nói:

Đến chỗ kia ngồi Mẹ.

Những người phục vụ ở đây thật lão luyện không những nhanh chóng mà cũng biết cách ăn nói nữa. Hai Mẹ Con vừa ngồi xuống ghế thời người phục chạy đến ra chiều lễ phép thân mật thưa:

Quý khách dùng gì?

Thanh Vân nói:

Làm cho vài món đặc sản ở vùng nầy.

Người phục vụ nghe Thanh Vân sành điệu như thế thì hơi có vẻ kinh ngạc vì hai vị khách nầy đâu phải là khách thượng lưu. Thanh Vân lắng nghe lời trao đổi những vì khách xem có ai cùng đường lên Kinh Đô với mình không, nhưng không thấy ai là người cùng đường với mình. Hai Mẹ Con Thanh Vân ăn xong liền thuê phòng trọ để ngủ qua đêm. Thanh Vân trằn trọc trăn trở mãi không sao ngủ được vì đường dài còn quá xa, còn phải vượt qua những nơi hoang vắng không người ở nguy hiểm vô cùng.

Trải bao kiếp nạn đường đời

Gian nan nguy khốn chân trời bơ vơ

Tiếng gà giục dã gáy mau

Chân trời hừng sáng lao đao đường dài

Gội sương tắm gió bao ngày

Cuộc đời đã nhuốm phong trần gian truân.

Mặt trời đã lên cao, con người cũng chia nhau trăm ngả, người lên núi, kẻ xuống biển, người về quê kẻ lên Kinh, hai Mẹ Con Thanh Vân đường còn xa vời vợi nên đã vội vã lên đường.

Thanh Vân nói:

Kìa Mẹ, phía sau mình có tốp người đi cùng đường với mình thì phải.

Hai Mẹ Con Thanh Vân chờ người đến nhập hội đi chung, càng về trưa số người đi chung càng ngày càng ít vì họ tẻ đi theo các ngã đến trưa thì chỉ còn lại có ba người. Hai Mẹ Con Thanh Vân cùng người thanh niên trạc độ 19 tuổi trông có vẻ khôi ngô tuấn tú lắm, chàng ta ít nói chỉ lầm lì vác trên vai một bao đồ lớn không biết là đựng thứ gì trông có vẻ nặng lắm. Thế mà chàng ta vác đi như không từ sáng đến giờ hơn nửa ngày mà không hề thấy mệt phải nói là có sức khỏe hơn người. Chàng trai ấy có lẽ là người tốt bụng không muốn bỏ rơi Mẹ Con Thanh vân, nên vừa đi vừa chờ hai người.

Thanh Vân thấy người trai trẻ thanh niên nầy có vẻ đứng đắn bắt chuyện làm quen hỏi:

Thưa tráng sĩ tráng sĩ đi về đâu?

Chàng thanh niên nói:

Nhà tôi ở nơi hoang vu từ đây đến đó không còn nhà dân nào nữa.

Từ hoang vu nghe xa lạ làm sao Thanh Vân dù có tò mò nhưng chỉ biết nghe không dám hỏi thêm gì nữa. Bà Liễu Huệ hỏi:

Từ đây đến nhà tráng sĩ còn bao xa?

Chàng thanh niên tốt bụng không ngần ngại trả lời:

Khoảng hơn 20 dặm đi tới chiều mới tới.

Thanh Vân hỏi:

Đây có phải là con đường lên Kinh Đô Xích Quỷ không?

Chàng thanh niên trả lời:

Tuy là con đường lên Kinh Đô Xích Quỷ nhưng ít ai đi con đường nầy, vì con đường nầy vừa vắng vẻ vừa nguy hiểm. Chỉ có những bậc giang hồ hiệp sĩ thì thường đi con đường nầy, con đường gần nhất từ Kinh Đô xuống Đông Nam Hải. Những người đi buôn cũng như dân chúng họ đi theo con đường hướng Đông vòng quanh lên Kinh Đô Xích Quỷ rất xa nhưng an toàn vì dân chúng ở theo hai bên dọc đường rất đông. Còn đi theo con đường hướng Tây Bắc nầy gần hơn nhưng phải đi qua nhiều nơi hoang vắng kéo dài hàng mấy mươi dặm, khi nào qua khúc sông chi nhánh sông Âu trải qua thêm 20 mươi dặm nữa mới tới dân cư đông đúc.

Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân nghe chàng thanh niên nói thế thì kinh hãi khôn cùng. Bà Liễu Huệ hỏi:

Con đường lên Kinh Đô theo hướng Đông cách đây bao xa?

Chàng thanh niên có vẻ ngạc nhiên hỏi:

Quả thật nhị vị không biết thật sao? Nếu muốn đi theo con đường hướng Đông nhị vị phải trở lại thị trấn, đi theo con đường hướng Đông Bắc, tại hạ nghĩ nhị vị ngại đường vòng xa nên mới đi con đường nầy.

Thanh Vân nói:

Hỏi là hỏi thế, đã đi con đường nầy trở lại con đường kia làm gì. Hơn nữa trời cũng đã xế chiều, chúng tôi cùng đồng hành với tráng sĩ vậy.

Thế là từ đó ba người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ chàng thanh nên thật dễ mến lại ăn nói lưu loát quả là một đấng anh tài. Bỗng ba người nghe tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới, Bà Liễu Huệ linh cảm như là có chuyện không hay.

Thanh Vân nói:

Không lẽ là bọn chúng.

Chàng thanh niên hỏi:

Là ai thế?

Bà Liễu huệ nói:

Bọn cướp chớ còn ai nữa có lẽ chúng đuổi theo chúng ta nguy mất.

Nói về Mẹ Con Thanh Vân hầu như nhận ra bọn cướp chúng đã theo dõi hơn hai ngày nay và đây chính là cơ hội cho chúng thủ tiêu lấy sạch của cải vàng bạc. Thoáng một cái năm tên đã tới, không hiểu bọn chúng thuê ở đâu ra hai con ngựa rượt theo Mẹ Con Thanh Vân chúng vượt qua ba người rồi quay đầu chặn đứng ba người lại, tên nào tên nấy mặt mày hung dữ, chúng mang theo đao kiếm trông thấy mà rợn cả người.

Tên mặt nhiều vết thẹo trông có vẻ đại ca anh chị hung bạo vô cùng quát:

Đưa tất cả đây cho ta.

Mẹ Con Thanh Vân run lên cầm cập chúng ta bỏ mạng tại đây mất. Tên mặt thẹo lại quát lên một lần nữa:

Đưa tất cả đây cho ta.

Chàng thanh niên tự nãy giờ đứng quan sát năm tên ăn cướp xem nhất cử nhất động của chúng. Nghe tên mặt thẹo quát lên lần thứ hai chàng thanh niên hỏi:

Các ngươi bảo đưa cái gì?

Tên mỏ chuột hai con mắt như ốc bươu bộ mặt ngang như cua hung tợn quát:

Cả ngươi nữa bỏ hết đồ đạt lại cho ta.

Năm tên đồng loạt nhảy xuống ngựa chúng rút đao rút kiếm ra múa qua múa lại thị uy, tên ốm tong bộ mặt như con cú mèo hườm hườm quát:

Giết chúng đi, quăng xác chúng vào bụi.

Tên mập lùn tịt có vẻ háo sát hơn nữa lao tới chém vào chàng thanh niên một nhát. Chàng thanh niên trớ khỏi, tên mập càng nổi khùng thằng nhóc con xem đây tên mập múa đao vùn xụt chém tới lia lịa chàng thanh niên không hiểu dùng bộ pháp gì tránh né dễ như không. Tên mập chém một hơi không trúng anh em xông vô đi chớ nhìn gì nữa. Thế là bọn chúng năm người đánh một, chúng la hét dữ dội chết nầy chết nầy, kẻ kiếm người đao chém xối xả. Bà Liễu Huệ nhìn bộ pháp di chuyển của chàng thanh niên thì biết ngay là một tay cao thủ năm tên ăn cướp kia khó mà thắng được, Thanh Vân cũng nghĩ như vậy.

Chàng thanh niên thấy năm tên ăn cướp quyết giết mình quát lên như sấm nổ:

Lũ các ngươi quả là đã tới số.

Với một thân pháp vô cùng kỳ lạ chỉ cần ra tay một cái là cướp ngay cây đao của tên mập, chàng thanh niên định cho một nhát nhưng kịp dừng đao lại, tên mập mới thoát chết. Bọn chúng ỷ đông kẻ kiếm người đao chém tới tấp vào chàng thanh niên, chàng thanh niên chỉ múa nhẹ vài đường chống trả, thế mà bốn tên mặt mày kinh khiếp tay cầm kiếm cầm đao như muốn tắt hổ khẩu rướm máu ra, cầm kiếm cầm đao không còn vững được nữa.

Chàng thanh niên quát:

Ta lấy mạng các ngươi đây.

Thế là bọn chúng quăng đao quăng kiếm phóng lên ngựa chạy trốn mất dạng. Chàng thanh niên quăng đao vào bụi cười lên ha hả:

Chỉ có thế mà cũng đòi làm ăn cướp.

Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhất là Thanh Vân khâm phục chàng thanh niên nầy vô cùng, Thanh Vân biết rõ vị tráng sĩ thanh niên nầy có ý tha chết cho năm tên cướp kia, nếu không chỉ cần chém mấy đao là năm tên cướp kia bỏ mạng. Lần đầu tiên Thanh Vân thấy có người hào hoa phong nhã ăn nói lưu loát, võ nghệ cao cường như vậy. Trong số người đến cầu hôn với cô năm xưa không ai hơn được chàng thanh niên tráng sĩ nầy.

Thanh Vân chắp tay nói:

Cảm ơn sự cứu mạng hai cha con tôi.

Chàng thanh niên như chợt nhớ ra và lên tiếng:

Thì ra nhị vị là hai cha con.

Chàng thanh niên nhìn lên bầu trời nói tiếp:

Đi mau không khéo trời tối mất.

Thế là ba người tăng tốc độ không bao lâu thì tới một khúc sông nước chảy cuồn cuộn. Hai bên bờ sông vắng vẻ tĩnh lặng đến lạnh người, Bà nhìn con sông nước chảy xiết thì không khỏi nổi da gà. Nhất là Thanh Vân nhìn thấy nước sông cuồn cuộn thì không khỏi sợ hãi vì nhớ lại tai nạn đã qua. Mặt trời sắp lặng hai người càng thêm rờn rợn, nhưng hai người tin tưởng người thanh niên nầy nên không lấy gì làm lo lắng lắm. Thanh Vân chợt nhìn thấy một chiếc đò cỡ lớn đã chất đầy củi.

Chàng thanh niên chạy tới mở dây cột đò ra, đẩy đò ra mé sông nói:

Nhị vị lên thuyền đi, tôi đưa nhị vị qua sông nhà tôi ở bên kia sông.

Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân nhìn theo tay chỉ của tráng sĩ thanh niên thời thấy một ngôi nhà tranh ở bên kia bờ sông. Chàng thanh niên chèo đò ra giữa sông rồi nói:

Bờ bên kia là đất Ninh Hải, bờ bên nầy là đất Giao Chỉ.

Thanh Vân chợt mừng rỡ reo lên:

Tới địa phận đất Giao Chỉ rồi sao.

Chàng thanh niên gật đầu rồi nói:

Nhưng Kinh Đô Xích Quỷ còn xa lắm cũng phải đi ba ngày đường nữa mới tới.

Đò qua sông thời mặt trời cũng đã lặng xuống núi, bóng đêm trùm xuống nhân gian, Bà Liễu Huệ, Thanh Vân bước xuống đò thì nghe trong ngôi nhà tranh vang vọng tiếng hát thanh tao như tiếng sơn ca.

Buồn không lặng ngắt như tờ

Buồn theo nỗi nhớ buồn chờ đợi ai

Rì rào gió gọi đêm đen

Pha màu lành lạnh ánh trăng gợn buồn

Ba thu nhóm lại một ngày

Hoa trôi biền biệt biết là về đâu.

Thanh Vân nghe câu hát nầy lòng bỗng xúc động vô cùng hỏi:

Người hát kia là ai mà đượm vẻ u buồn như vậy?

Chàng thanh niên nói:

Đó là vợ tôi, mời nhị vị vào nhà nghĩ lại đây sáng mai lên đường cũng không muộn.

Bà Liễu Huệ thấy từ trong nhà dưới ánh đèn leo lét một bóng người thon nhỏ từ trong nhà bước ra với giọng ngọt ngào:

Sao anh về tối dữ vậy, làm em lo lắng không yên.

Tuy dưới ánh đèn lờ mờ nhưng Bà Liễu Huệ cũng nhận ra người phụ nữ nầy rất xinh đẹp, người phụ nữ nói:

Đưa đây em vác cho.

Chàng thanh niên nói:

Nặng lắm em vác không nổi đâu.

Chàng thanh niên giới thiệu với Mẹ Con Thanh Vân đây là nhà tôi, người phụ nữ cúi đầu thi lễ, chàng thanh niên lên tiếng:

Kiều My em vào nhà bắt con gà làm thịt đãi khách đi.

Kiều My vâng dạ rồi đi ngay. Thanh Vân từ khi nghe giọng hát sao quen quá không biết là mình gặp ở đâu, đến khi nghe chàng thanh niên gọi là Kiều My thì càng thêm giật mình. Thanh Vân nghĩ Kiều My của mình bị nước cuốn trôi sao lại ở nơi xa xôi hẻo lánh nầy được. Vì nghĩ như thế Thanh Vân không để tâm chú ý nữa, mà nghĩ đôi cặp vợ chồng nầy tuy nghèo mà sống thật hạnh phúc.
 

shopoga

✩✩
Cái nợ con con vợ chồng chồng

Lo Tây chưa dứt lại lo Đông

Xiềng xích lại rồi đâu dễ dứt

Nghĩa chồng tình vợ đợi chờ trông.

Thanh Vân từ khi bước vào nhà, quan sát một vòng tuy cuộc sống đơn giản, nhưng đâu vào đấy ngăn nắp gọn gàng nhất là sạch sẽ, nhìn qua cũng biết là có người phụ nữ giỏi giang đảm đang mọi việc gia đình.

Bỗng có tiếng trẻ con kêu:

Mẹ nhà mình có khách.

Em bé xuất hiện tuy dưới ánh đèn không mấy sáng nhưng Bà Liễu Huệ cũng nhận ra vẻ khôi ngô tuấn tú của cậu bé, không nói là giống cha như đúc. Người thanh niên chắc có lẽ bận lo nấu cùng vợ nên không lên tiếp khách sự cộng kham cùng khổ nầy cũng đã nói lên vượt qua tập quán cổ hủ vợ lo tất chồng ngồi xơi nước, có lẽ đồ ăn thức uống đã nấu xong hai vợ chồng trẻ tốt bụng, bưng lên thật nhiều món, những món mà Thanh Vân vẫn thường ăn khi còn ở Thịnh Gia Trang. Thanh Vân nhìn những món ăn không khỏi nhớ nhà.

Người thanh niên thấy Thanh Vân ngơ ngẩn nhìn những món ăn thì hơi đắc ý nói rằng:

Hôm nay đủ gia vị, nhà tôi nấu lên mấy món phải nói là không kém gì những gia đình giàu có, chính tôi cũng không ngờ vợ tôi có cái tài như vậy.

Bà Liễu Huệ không ngờ nơi đây lại có người nấu ăn tài giỏi như vậy, thậm chí Bà cũng chưa bao giờ thưởng thức những món nầy bao giờ. Người thanh niên lễ phép:

Mời hai vị dùng bữa.

Thanh Vân nếm qua mấy món thì kinh ngạc đến ngơ ngác không tin ở tai mắt của mình, Bà Liễu Huệ thấy món nào cũng ngon vừa miệng vô cùng, còn ngon hơn những quán mà Bà đã đi qua.

Bà không khỏi thốt lên:

Ngon quá.

Chàng thanh niên nói:

Tuy gặp gỡ nhị vị cũng lâu nhưng tôi chưa giới thiệu tôi tên Thạch An. Còn vợ tôi Kiều My tôi đã giới thiệu khi nảy.

Thanh Vân nhìn Kiều My sửng sốt như muốn rớt cả đũa lẫn chén la lên:

Em Kiều My đây mà, em còn sống sao cảm ơn Cha Trời Địa Mẫu.

Thanh Vân liền nắm lấy tay Kiều My. Kiều My giật tay ra nói:

Người lầm rồi tôi không quen biết mấy người.

Thạch An lẫn Bà Liễu Huệ không sao hiểu được cử chỉ Thanh Vân kỳ lạ như vậy không nói là vô lễ với vợ người ta, nhất là Thạch An. Thạch An ngơ ngác nhìn vợ mình với chàng thanh niên xa lạ, không lẽ họ đã quen nhau từ trước.

Thanh Vân thấy ai cũng nhìn mình khó hiểu, thì chợt hiểu ra nói:

Phải rồi. Chị đã hóa trang nên em nhìn không ra. Chị là Thanh Vân đây mà.

Thạch An nghe hai chữ Thanh Vân thì giật cả mình, cả Kiều My cũng vậy. Thanh Vân nói:

Múc nước cho chị để chị tẩy xóa hóa trang em sẽ nhận ra ngay.

Nói về Kiều My nghe tiếng nói của người thanh niên giống tiếng nói cô chủ tiểu thơ Thanh Vân, nhưng Thanh Vân vô cùng xinh đẹp, phải nói là đẹp như Tiên. Còn trước mặt mình là một thanh niên xa lạ chưa hề quen biết, thấy chàng thanh niên nắm lấy tay mình Kiều My bất mãn ra mặt, nhưng vì nể họ là khách quen của chồng nên Kiều My cho qua. Chừng nghe chàng thanh niên nói, chị là Thanh Vân đây thì Kiều My giật mình sửng sốt. Kiều My nữa tin nữa ngờ chạy ra múc nước đem vào. Thanh Vân rửa xóa hết hóa trang tóc xõa xuống tức thời hiện ra bộ mặt đẹp như Tiên giáng trần. Thạch An sững sờ một hồi lâu mới trấn tỉnh tinh thần trở lại Thạch An nghĩ thế gian có người đẹp đến như thế sao.

Kiều My ôm chầm Thanh Vân khóc nức nở:

Cô chủ đây mà, cô chủ vẫn còn sống. Em cứ tưởng cô chủ đã chết rồi, nên em không muốn trở về Thịnh Gia Trang nữa.

Thạch An nghe hai tiếng Thịnh Gia Trang thì không khỏi kinh hãi, thì ra Thanh Vân là cô chủ của Thịnh Gia Trang. Hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi nói chuyện một hồi.

Thanh Vân chợt như nhớ ra điều gì nói:

Chị giới thiệu cho em một người.

Thanh Vân nhìn Bà Liễu Huệ nói:

Đây là Mẹ chồng của chị.

Kiều My cúi đầu chào, con chào bác gái, đến lúc nầy Bà Liễu Huệ mới thốt lên:

Thì ra tất cả đều là người nhà.

Bà cũng xóa đi hóa trang, hiện ra một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp vô cùng. Thạch An lại phải giật mình lần nữa ta có hoa mắt chăng, trước mắt ta là ba người phụ nữ tuyệt sắc.

Thạch An ngơ ngác câu chuyện xảy ra quá đột ngột chưa biết phải làm gì thì Kiều My chạy đến nắm tay nói:

Mau chào cô chủ, chào bác gái đi.

Thạch An như cái máy chỉ biết làm theo lời chỉ bảo của Kiều My. Bà Liễu Huệ đến lúc nầy mới hỏi:

Hai con là người học rộng hiểu nhiều, nhất là Thạch An võ công cái thế sao lại ở chốn hoang vu như thế nầy?

Thạch An nói:

Không dấu gì cô chủ cùng Bác gái, thưa bác gái Vãn Bối quê ở Phúc Châu nhưng không phải ở Thuận Yến Giang, mà ở Điền Hạ cách Thuận Yến Giang khá xa, gia đình Vãn Bối cũng có qua lại buôn bán với Thịnh Gia Trang, Cha Vãn Bối cứ hối thúc Vãn Bối đến cầu hôn với cô chủ, nhưng Vãn Bối lúc ấy tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì nên không đến Thịnh Gia Trang cầu hôn.

Kiều My cắt ngang lời nói của Thạch An, Kiều My nhìn Thanh Vân rồi nói:

Nếu lúc đó anh có tới Thịnh Gia trang cũng không thể nào lọt vào mắt xanh cô chủ được đâu. Vì cô chủ là người nổi tiếng kén chọn anh kiêu ngạo như thế khó mà được lòng cô chủ.

Nghe Kiều My nói nửa đùa nửa thật như thế không ai là không khỏi phì cười, Thạch An kể tiếp:

Có một hôm Vãn Bối gặp một công tử dẫn theo nhiều thuộc hạ, nhất là gã công tử ỷ mình là con nhà quan bắt ép người con gái phải ăn ngủ với hắn, người con gái khóc thảm thiết xin tha mạng, thấy chuyện bất bình Vãn Bối chạy đến can, tên cậu ấm công tử không nghe còn cho thuộc hạ đánh Vãn Bối tới tấp, Vãn Bối nhịn không được nữa liền đánh cho tên công tử đó một trận nên thân. Không ngờ Vãn Bối đánh mạnh tay quá làm cho cậu ấm công tử đó sụp mũi gãy mất một cái tay một cái chân mặt mày chảy máu lênh láng. Chừng nghe nói cậu ấm đó là con Tri Huyện Thuận Yến Giang quyền thế rất lớn, thế là Vãn Bối kinh hồn bạt vía bỏ nhà trốn luôn không dám về nhà nữa, không biết cậu ấm Quan Huyện sống chết ra sao chưa rõ. Vãn Bối bỏ trốn một thời gian định trở về nhà xem xét tình hình, thì xảy một trận lụt đại hồng thủy lớn chưa từng thấy bao giờ. Vô tình Vãn Bối thấy một xác chết trôi, Vãn Bối vớt lên thời thấy tim còn đập. Vãn Bối có thông hiểu về dược liệu, cũng như thông hiểu chữa trị bấm huyệt, nên Vãn Bối cứu được người con gái chết trôi. Vãn Bối thấy cô gái chết đuối quá xinh đẹp, nên đã yêu ngay từ lúc cô chưa tỉnh dậy, khi cô gái tỉnh dậy cô vô cùng yếu đuối không thể tự mình đi đứng được, Vãn Bối hỏi gì cô gái chỉ lắc đầu không nói, trong tình thế về nhà không được ở lại đây cũng không xong, mưa bão dữ dội. Vãn bối đành đưa cô đến một khách trọ cố gắng chữa trị nhưng cô vẫn còn yếu lắm, phần thời sợ quan tri huyện Thuận Yến Giang nhờ quan tri Phủ Phúc Châu truy bắt nên Vãn Bối mới thuê xe đưa cô gái đến tận nơi đây, dựng lều sanh sống. Nơi đây hoang vu ít người lui tới, may ra sống được an toàn. Khi cô gái hồi phục khỏe mạnh cô thường ra bờ sông ngồi khóc miệng kêu cô chủ cô chủ. Cô chủ chết rồi tôi còn trở về nhà làm gì nữa, Vãn Bối hỏi cô chủ tên gì? Cô gái trả lời cô chủ tên là Thanh Vân, còn tôi tên là Kiều My, cô chỉ nói thế không nói gì thêm nữa. Thế là từ đó Vãn Bối cùng Kiều My yêu nhau nên nghĩa vợ chồng, một năm sau sạnh hạ một thằng con trai. Hai vợ chồng Vãn Bối sanh sống trên khúc sông nầy, làm ăn cũng được không đến nổi đói, lâu lâu có khách qua sông nên cũng có bạc để mua sắm. Thạch An thở dài mới đó mà đã hơn hai năm gần ba năm. Nghe đâu gia đình Vãn Bối bán hết tài sản bồi thường mới khỏi bị vào tù. Vãn Bối cũng muốn trở về nhưng sự việc đã trở nên thế nầy hơn nữa gia đình đã dời đi nơi khác không biết lưu lạc nơi đâu. Lúc đầu chúng em ở đây nghĩ là an toàn nào ngờ không phải như vậy, vì sợ bọn cướp.

Thanh Vân nói:

Người giỏi võ công như Thạch Hiền đệ đây thì bọn cướp nào dám vuốt râu hùm.

Thạch An nói:

Cao nhơn tất hữu cao nhơn trị, núi nầy cao còn có núi khác cao hơn, ngoài trời nầy còn có trời khác, nếu không nhờ Chí Ca cứu mạng thì vợ chồng Vãn Bối đã chết hơn sáu tháng nay rồi.

Bà Liễu Huệ nói:

Bọn nào mà tài năng đến như thế?

Kiều My nói:

Ác quỉ Phong Đao. Một tay cướp khét tiếng quân binh Quan Phủ cũng không làm gì nổi chúng, thế mà Chí Ca chỉ đánh có mây chiêu tên Ác Phong khét tiếng rồi đời.

Nói về Thanh Vân nghe Thạch An, Kiều My khen ngợi Chí Ca mãi thầm nghĩ: Không lẽ là Chí Trung?

Bằng hỏi Kiều My:

Chí Ca người như thế nào mà tài ba như vậy?

Thạch An trả lời thay:

Chí Ca tên thật là Chí Trung.

Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân nghe hai tiếng Chí Trung thời biến sắc, Thạch An không để ý sự biến sắc ấy kể tiếp:

Chí Trung là con của Chí Đại Nhân, danh tiếng lừng lẫy, học cao hiểu rộng võ công cái thế, Vãn Bối chỉ là con đom đóm so với ngọn đuốc lớn Chí Ca mà thôi.

Đến lúc nầy Thanh Vân mới nói:

Chí Ca chính là anh Chí Trung nhà mình rồi.

Bà Liễu Huệ gật đầu. Thạch An, Kiều My sửng sốt kêu lên:

Bác gái là…

Bà Liễu Huệ chậm rãi nói:

Chí Trung là con của Bác.

Thạch An cũng như Kiều My bước tới quỳ trước mặt bà Liễu Huệ thưa:

Chúng con có mắt như mù không biết Bá Mẫu, xin Bá Mẫu tha thứ cho.

Bà Liễu Huệ nói:

Hai con đừng đa lễ như thế đứng dậy đi.

Thạch An nói:

Cách đây hơn ba tháng, có mấy vị khách qua đây có kể về Chí Ca.

Thanh Vân hỏi dồn hỏi dập:

Họ nói những gì?

Thạch An vờ như không để ý chậm rãi kể:

Họ kể rằng Chí Ca đến Kinh Đô nhận ấn chỉ đi diệt Mãng Xà Tinh, nghe nói Chí Ca đánh nhau với Xà Tinh cả ngày cuối cùng Xà Tinh cũng bị Chí Ca giết chết xác Xà Tinh nát bấy.

Thanh Vân nóng ruột hỏi:

Rồi sao nữa?

Thạch An cứ chậm rãi kể:

Nhưng sau đó không ai thấy Chí Ca đâu nữa.

Bà Liễu Huệ nghe xong thì xỉu luôn, Thanh Vân nghe xong cũng muốn xỉu luôn, làm cho ai nấy đều kinh hãi. Khi Bà Liễu Huệ tỉnh dậy hỏi:

Tin nầy do ai nói lại.

Thạch An nói:

Thưa Bá Mẫu, những người khách đi đường nói.

Thanh Vân nói:

Lời đồn nầy có đáng tin không?

Thạch An nói:

Tin nầy do Thất Hiệp nói ra.

Thanh Vân hỏi:

Thất Hiệp là người thế nào?

Thạch An nói:

Thưa Tỷ Tỷ, Thất Hiệp là bảy đại hiệp uy danh lừng lẫy nói ra những gì thì khó mà sai.

Kiều My thấy Bá Mẫu cũng như Tỷ Tỷ lo sợ như vậy liền nói:

Khi nhỏ con có đọc qua tướng số, nên biết rõ Chí Ca sống thọ rất lâu không thể chết yểu được, điều nầy con chắc chắn như vậy.

Nói về Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân ở lại nhà Thạch An mấy ngày lấy lại sức. Bà Liễu Huệ mỗi lần nhìn Thạch An thời nhớ đến Chí Trung vô cùng, không biết bây giờ sống chết ra sao.

Đây nói về Chí Trung một mình ở trên hang động luyện tập võ thuật, pháp thuật, thần công không ngừng nghỉ. Một hôm Chí Trung đang luyện thần công pháp thuật trong động nghe tiếng động lạ bên ngoài, liền phi thân ra thời thấy có một con Quỉ đứng trước cửa động. Con Quỉ thấy Chí Trung lao ra liền tấn công ngay. Chí Trung nhanh chóng né tránh. Con Quỉ võ nghệ cao cường thân pháp biến hiện không sao lường nổi, trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Nói về Chí Trung đã dở hết chiêu pháp trong dòng họ Chí mà cũng không hạ được con Quỉ. Chí Trung khó mà nhìn rõ được con Quỉ chỉ thấy mình đầy lông lá hai con mắt đỏ lồm. Với đôi bàn tay lúc dài lúc ngắn, lúc lớn lúc nhỏ chụp vào Chí Trung nhanh như tia chớp, kình lực từ đôi bàn tay con Quỉ tuôn ra ầm ầm làm lở núi sụp đồi. Chí Trung với bộ pháp ảo ảnh, thân pháp biến hóa ẩn hiện như ma quỉ, với 108 chiêu tuyệt học bí truyền của Dòng Họ Chí chưởng phong ầm ầm chỉ phong véo véo bị con quỉ hóa giải tất cả. Chí Trung càng đánh càng kinh hãi, không ngờ con Quỉ võ công cái thế khó mà hạ gục nó được. Chí Trung bằng rút Bảo Kiếm gia truyền ra hào quang chóa cả mắt. Chí Trung hét lên một tiếng dùng Lăng Không Bộ Pháp bay lên không thi triển chiêu Thiên Kiếm Tuyệt Ma là chiêu tối cao trong tuyệt học bí truyền của Dòng Họ Chí. Đúng là khủng khiếp kiếm ảnh đầy trời, kiếm quang rợp đất từ trên không trung một trận mưa kiếm phủ xuống, chỉ nghe con Quỉ hú lên một tiếng tàng hình biến đi đâu mất kiếm phong chém xuống núi tuyết, tuyết đổ ầm ầm bay lên tứ tung mù mịt ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía. Chí Trung bay lượn trên không một vòng không thấy con Quỉ đâu cả, bỗng con Quỉ xuất hiện đánh Chí Trung một chưởng, Chí trung phất tay chưởng phong tuôn ra chống đỡ ầm ầm đinh tai nhức óc. Chí Trung như muốn thổ huyết trước nội lực thần công của đối thủ. Con Quỉ không bị kiếm chém trúng, nó trở nên hung dữ bàn tay Ma Quỉ như tia chớp dài ra chụp tới, liên miên bất tận Chí Trung kinh hoảng vận Tiên Thiên Thần Công chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất. Chí Trung thấy như máu huyết trong người như đảo lộn vô cùng kinh hãi, không còn cách nào khác hơn Chí Trung sử dụng tuyệt học 18 chiêu bí pháp Tiên Thiên Thần Công, bàn tay Chí Trung phất lên xòe ra nắm lại kết hợp với bộ pháp ảo ảnh tấn công con Quỉ nhanh như chớp. Chỉ nghe chỉ phong chưởng phong réo lên đinh tai nhức óc núi non như muốn sụp đổ, con Quỉ không chút gì sợ hãi ra tay chống đỡ ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận. Chí Trung thi triển hết 18 chiêu tiên thiên chỉ pháp thần công cũng không hạ được con Quỉ thì hoang mang kinh sợ vô cùng. Chí Trung tay phải thi triển 36 chiêu Tiên Thiên Kiếm Pháp, tay trái sử dụng Tiên Thiên Chỉ Pháp thần công sấm nổ ầm trời chỉ phong gào thét như thiên la địa võng đánh xuống con Quỉ, con Quỉ tránh không được trúng liền một kiếm một chỉ chết tốt, Chí Trung lao tới xem thử thì ra chỉ là một miếng da thú, họa tiết mấy câu nói con khá lắm tu luyện đến tầng thứ năm của Tiên Thiên chỉ phong kiếm Tiên Thần Công không bao lâu nữa con sẽ đạt đến tầng thứ chín, Chí Trung đọc xong kinh hãi thì ra là Tổ Tổ thử tài mình, từ đó Chí Trung càng khổ luyện hơn nữa, có đôi lúc Chí Trung cũng nhớ đến Mẹ, nhớ đến Thanh Vân.

Đây nói về Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân thấy sức khỏe đã hồi phục, Thanh Vân liền đề nghị với vợ chồng Thạch An, hai em theo chị về Thịnh Gia Trang trước là bảo vệ chị cùng Mẹ chị trên đường đi, hơn nữa ở đây vô cùng nguy hiểm lại chẳng có tương lai gì cho hai em cũng cháu Hào.

Thạch An còn do dự, Bà liễu Huệ nói:

Bá Mẫu cũng bỏ quê hương mà đến nơi ở mới, tìm cuộc sống mới.

Kiều My nói:

Phải đấy anh, chúng ta không thể ở đây mãi còn con chúng ta thì sao? Bá Mẫu, Thanh Vân Tỷ Tỷ phận gái yếu đuối đi đường xa sao tiện gặp nguy hiểm thì sao? Thuận Yến Giang cũng không xa Kinh Đô Xích Quỷ là mấy, chúng ta dễ tìm Chí Ca hơn.

Thạch An như nhận thức được: Ở đây nào có tương lai gì chôn vùi cuộc đời Thạch Hào, hơn nữa tội án của mình cũng đã giải quyết xong rồi.

Thế là vợ chồng Thạch An quyết rời xa nơi đây theo Thanh Vân trở về Thịnh Gia Trang.

Trời xanh thăm thẳm cao vời

Bình minh trỗi dậy chân trời hồng tươi

Lanh quanh đường vắng xa xôi

Bốn phương mây trắng nổi trôi một màu

Lấy câu Nhân Nghĩa làm đầu

Văn ôn võ luyện có ngày vinh quy.

Thạch An bồng Thạch Hào nhìn lại ngôi nhà tranh lần cuối bốn người dần mất hút sau những rặng cây đi hơn một giờ trước mắt là đồi rừng trùng điệp.

Thạch An nói:

Qua khỏi khu đồi rừng nầy cũng phải mất hơn nửa ngày đồi rừng bạt ngàn cây cối rậm rạp không có bọn cướp nhưng lại nhiều thú dữ nhất là sư tử, cọp, beo. Đi qua khu rừng nầy thường là phải đông người, thú dữ mới không làm hại đi buổi sáng không nên đi buổi chiều, vì đi buổi chiều rất nguy hiểm.

Nghe Thạch An nói Bà Liễu Huệ, Thanh Vân, Kiều My thấy rờn rợn cả người. Bốn người đi sâu vào đường rừng hơn mười dặm thì nghe hai bên đường rừng như có tiếng động đi theo.

Thạch An nghi ngờ nói:

Hãy đi sát lại gần nhau.

Bốn người tinh thần căng thẳng luôn hồi hộp từng phút từng dây, đi thêm một đoạn đường nữa thì nghe tiếng hổ gầm dữ dội không phải một con mà nhiều con. Ba Liễu Huệ kinh hồn, Kiều My khiếp vía, Thanh Vân sợ hãi, cả ba người phụ nữ nghe tiếng hổ gầm thì sợ điếng cả hồn. Thạch An lấy Lại bình tỉnh đề cao cảnh giác tối đa nhìn khúc quanh trước mặt cây phủ rậm rạp. Thạch An bỗng thấy một sự im lặng đáng sợ, đàn hổ dữ không lẽ đang rình nơi đó.

Thạch An rút kiếm ra đi xà lui, trong giây phút vô cùng căng thẳng. Bỗng nghe một tiếng quát:

Chết nầy.

Tức thời nghe tiếng hổ dữ gào lên khiếp sợ tiếp theo sau đó là một bóng người xuất hiện trên tay xách một con hổ lớn ước lượng nặng gần hai tạ, bị trường thương đâm trúng ngay cổ họng. Người ấy nói:

Không có gì đáng sợ nữa đâu. Chúng bỏ chạy hết rồi, con hổ nầy định rình bắt các vị, tôi liền phóng cây thương trúng ngay cổ họng chết tốt. Có lẽ đàn hổ nầy theo chân các vị từ lâu chưa có cơ hội cho chúng bắt vì các vị đã đề phòng thủ thế và chúng quyết định bắt các vị ngay khúc quanh nầy.

Ba người phụ nữ nghe hổ rình chụp bắt ăn thịt có thể nói là cái chết đã tới nơi thì sợ xanh cả mặt. Người tráng sĩ diệt cọp lại nói tiếp:

Số phần các vị không bị Cọp ăn nên nó đã chết dưới cây trường thương của tôi.

Thạch An đưa con cho Kiều My bước tới vòng tay thi lễ nói:

Bốn chúng tôi thoát kiếp nạn là nhờ ơn sự cứu mạng của tráng sĩ, xin nhận chúng tôi một lạy.

Tráng sĩ diệt cọp đỡ Thạch An dậy nói:

Không nên làm thế, không nên làm thế.

Bà Liễu Huệ nói:

Không biết tráng sĩ tên họ là chi để ngày sau chúng tôi có dịp báo đáp.

Vị tráng sĩ giết cọp trả lễ nói:

Không có gì, không có gì giang hồ hiệp nghĩa gặp chuyện thì ra tay cứu giúp. Tại hạ tên là Phi Hổ.

Phi Hổ thấy Thạch An khôi ngôi tuấn tú anh hoa phát tiết ra ngoài thời hơi kính nể. Đến lúc nầy Thanh Vân mới nhìn rõ vị hảo hán thịt bắp vai u nầy cũng khá bảnh trai nhưng không bằng Thạch An có lẽ còn nhỏ tuổi hơn Thạch An nữa là khác.

Bà Liễu Huệ nói:

Tráng sĩ tuổi còn trẻ mà tài cao như vậy thật là hiếm thấy.

Phi Hổ nghe Bà Liễu Huệ khen thì không khỏi nổi lên sự tự hào nói:

Vãn Bối sanh ra vốn có tài chạy nhanh gọi là Phi lại mạnh hơn người nên gọi là Hổ, nên cha Vãn Bối mới đặt tên cho Vãn Bối là Phi Hổ.

Phi Hổ nói xong một tay xách con hổ bỏ lên vai nhẹ như cầm một con gà, ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm Phi Hổ đi trước mở đường bốn người đi theo sau đi đến trưa thì ra khỏi rừng xa xa là thôn quê có người ở.

Phi Hổ nói:

Vãn Bối chờ các vị ở thị trấn Đồng Xuân.

Nói xong thời huýt sáo một cái vang dội núi rừng tức thời nghe tiếng ngựa, xa xa từ mé rừng một con ngựa bạch phi tới Phi Hổ vát con hổ nặng hơn trăm câm nhảy lên lưng ngựa nhẹ nhàng, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin được có người tài giỏi như vậy. Nhìn cảnh quê hương non xanh nước biếc, xa xa thưa thớt vài túp lều tranh, trời đất bao la để lại trong lòng người một cảm xúc thương yêu, xen lẫn một nỗi buồn khi nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời mênh mang vô định.

Lơ thơ làng xóm gió đìu hiu

Thấp thoáng người đi nắng ốm chiều

Mênh mông buồn tẻ trời hun hút

Vời vợi chân trời nhóm cô liêu.

Thanh Vân vừa đi, vừa thả hồn theo cuộc sống ở hai bên dọc đường, sao mà vắng vẻ sao mà cô liêu xa xa mới có một xóm làng nhưng thưa thớt, ít thấy bóng người qua lại, trời đã về chiều càng thêm cô liêu của vùng quê thôn dã. Nhóm bốn người của Thanh Vân như vội vã vì mặt trời cũng ốm buồn sắp đi xa trả lại bóng đêm cho trần thế. Sự vội vã im lặng cặm cụi bước đi của bốn người.

Bỗng có người lên tiếng:

Tỷ Tỷ trước mặt chúng ta nhà càng đông đúc người ta đi đi lại lại có vẻ bề bộn đông vui.

Thanh Vân nói:

Có lẽ chúng ta sắp đến thị trấn Đồng Xuân rồi.

Thanh Vân liền nghĩ đến người Cha thân yêu cô đơn gần ba năm xa cách không cầm được gọi nước mắt. Đây nói về Thịnh Lão Gia, sau khi nghe tin Thanh Vân bị nước nhấn chìm thì bất tỉnh không biết gì nữa, sau khi tỉnh dậy, được biết là mình bất tỉnh năm ngày năm đêm rồi tuy ngoài trời không còn mưa bão, nhưng nước vẫn còn tràn ngập mênh mông. Chú Ba Chú Tư nhìn đại huynh anh cả mà lòng đau xót vô cùng, nhìn nỗi thương nỗi nhớ nỗi sầu thảm, thì biết anh cả đau khổ biết là nhường nào. Tâm trạng của Thịnh Lão Gia trở thành nỗi buồn mênh mang cùng khắp, Lão nhìn đâu cũng thấy buồn vì vắng bóng âm thanh, một thứ âm thanh ngọt ngào tiếng Cha mà 18 năm Lão thường nghe hằng ngày. Giờ đây Lão không còn nghe nữa. Cũng như vắng bóng một bóng Hồng vừa khôn ngoan vừa nhí nhảnh luôn đem lại niềm vui hằng ngày cho Lão an ủi Lão nên Lão thương yêu hơn cả sanh mạng của mình. Từ khi Thanh Vân ra đi một chuyến đi vĩnh viễn, ông càng nhớ Thanh Vân qua những gì Thanh Vân thường gắn bó hằng ngày. Ông đi qua đi lại nhìn căn phòng rộng lớn của Thanh Vân thấy lòng mình đau thắt tất cả những gì của nó vẫn còn đây, nhưng con bé đã bỏ lại tất cả, càng nghĩ đôi dòng lệ cứ chảy dài theo đôi má.

Đi rồi trống vắng biết bao

Căn phòng còn đó mà sao lạnh lùng

Đêm ngày sầu mãi theo buồn

Quạnh hiu, hiu quạnh ngậm ngùi cô liêu.
 

shopoga

✩✩
Nhìn sự nghiệp giàu có, Thịnh Gia Trang rộng lớn, người buôn bán ra vào tấp nập, nhưng ông Thịnh vẫn thấy cô đơn vợ con ông đã bỏ ông ra đi, sự ra đi vĩnh viễn. Ông cho người tìm kiếm xác Thanh Vân ròng rã mấy tháng nhưng không tìm thấy, ông từng nghĩ Thanh Vân bị nước cuốn trôi ra biển cá nuốt rồi, nghĩ tới đó ông không khỏi đau lòng xót dạ. Từ khi Thanh Vân ra đi không bao giờ trở lại Thịnh Lão Gia không còn thiết tha, gắn bó gì đến việc làm giàu. Ông thường nghĩ giàu để mà làm gì, vàng bạc, trân châu, ngọc ngà những thứ ấy làm sao sánh được vợ con yêu quý của ông. Những thứ quý nhất của đời ông, đã bỏ ông mà đi còn vàng bạc ngọc ngà châu báu, là những thứ vô tri vô giác. Ông là người trọng nghĩa trọng tình, không giống như bao người tầm thường chưa mất vợ nầy đã kiếm vợ khác, con cái chỉ là sản phẩm của dục vọng, bỏ rơi bỏ rớt khắp nơi chỉ biết chạy theo sự ham muốn của mình thay lòng đổi dạ nhanh chóng. Sự cao quý nhất của con người chính là lòng Nhân, Hiếu, Chung Thủy. Ông không bao giờ đánh mất nó, vì đánh mất nó ông tự thấy hổ thẹn không còn xứng đáng là Con Rồng Cháu Tiên nữa, vì thế Nhân Hiếu, Chung Thủy mãi theo ông. Để quên đi nỗi buồn cô đơn, Ông sẽ tìm một nguồn vui khác, nguồn vui tu luyện khám phá chân lý, khám phá võ học, Đạo Học.

Thịnh Lão Gia kêu hai người em tới nói:

Kẻ từ hôm nay hai chú thay cho anh điều khiển sự buôn bán giao dịch khắp các tiêu cục, duy trì cuộc sống Dòng Họ Thịnh chúng Ta. Tài sản kiếm được trả công cho những người ăn kẻ ở còn lại cứ chia làm ba, mỗi người một phần. Kẻ có của người có công đều hưởng quyền lợi công bằng bình đẳng như nhau.

Từ đó phần của Ông, Ông cấp phát cho người nghèo, cũng như xây đền miếu thờ phụng các Thần Linh, cầu mong cho vợ con siêu thoát về Trời. Danh tiếng của Ông nhờ đó bay xa khắp nơi khắp chốn chỉ cần nghe đến ba tiếng Thịnh Lão Gia là không ai là không kính mến nể phục. Có một hôm người ta nhìn thấy ba người khách rất lạ, trạc độ hơn ngũ tuần không phải những người buôn, cũng không phải những tiêu cục họ là những dị sĩ giang hồ.

Người bận áo xanh vai mang kiếm nói:

Đại ca ẩn danh dưới hình thức buôn bán phải nói là tuyệt vời, không ai nhìn ra chân tướng đại ca nữa.

Người áo trắng nói:

Nghe đồn đại ca giàu có nhất Phúc Châu quả không sai.

Người áo đỏ nói:

Nếu năm anh em chúng ta không bại dưới tay Chí Công, thì Ngũ Tuyệt chúng ta đâu đến nổi mai danh ẩn tích, suốt hơn 30 năm nghiên cứu võ công để có ngày trả lại nhục bại dưới tay Lão. Nhưng nghe nói Lão đã chết, con Lão cũng chết, chỉ còn lại đứa cháu là Chí Trung. Nhưng nghe nói cũng đã chết sau trận giao tranh với Mãng Xà. Thật tiếc quá uổng công hơn ba mươi năm tu luyện của bốn anh em ta.

Người bận áo xanh nói:

Thắng bại là sự thường nhục cái gì. Nếu Chí Trung không bị Mãng Xà hai chết thì chúng ta không thể đấu với hàng hậu bối như thế được, mà phải tìm một người đệ tử chân truyền đấu với Chí Trung như thế mới là công bằng.

Người áo xanh lại nói:

Đại Ca vì thua trận đó, nên sanh tâm chán nản chia tay với anh em chúng ta có vợ sanh con, có lẽ Đại Ca hạnh phúc lắm.

Ba người vừa đi vừa nói đi vào Thịnh Gia Trang. Thì ra ba người nầy không phải là ai khác trong Ngũ Tuyệt Thần Quân, võ công cái thế, nổi danh như sấm không hiểu vì sao lại vắng bóng giang hồ hơn ba mươi năm. Nói về Chú Ba, Chú Tư là đệ đệ của Thịnh Lão Gia từ ngày tiếp nhận sự phó thác của anh cả, buôn bán giao dịch mỗi ngày một thêm hưng thịnh phát đạt, thuận buồm xuôi gió làm nên ăn ra không thua kém gì Thịnh Lão Gia.

Một hôm đang tính toán sự xuất nhập, lời lãi thì có người vào báo:

Có ba người khách lạ tuổi độ hơn năm mươi đòi gặp Thịnh Lão Gia.

Chú Ba, Chú Tư cho người mời vào đến khi nhìn thấy ba người khách lạ, người nào người nấy trông có vẻ khác thường, nhất là chân đi không hề nghe tiếng động, thì đã nhìn ra là ba đại cao thủ võ lâm, nên không dám xem thường, mời ngồi rồi chắp tay lễ phép nói:

Chẳng hay ba vị tìm Đại Huynh tôi có chuyện gì?

Người áo xanh nói:

Ba chúng tôi là bạn thân thiết nhất của Thịnh Lão Gia, cứ thông báo như thế là được.

Chú Ba, Chú Tư không hỏi gì thêm, chỉ nói:

Ba vị ngồi đây chờ đợi, tôi thông qua ý kiến Đại Huynh tôi, nếu Huynh tôi cho phép thì tôi sẽ mời các vị đến gặp.

Người áo đỏ nói:

Đại Ca thường là tính tình hào phóng dễ dãi, rắc rối bao giờ thế.

Thịnh Gia Trang không những giàu có bề thế về giao dịch trung gian xuất nhập buôn bán, mà con bề thế về nhà cao cửa rộng, nguy nga tráng lệ. Thịnh Gia Trang không những thể hiện sự uy quyền, giàu có mà Gia Trang còn rộng lớn vô cùng, nổi tiếng Thịnh Gia Trang là khu vườn mai và hồ sen. Thịnh Lão Gia từ ngày giao lại quyền giao dịch buôn bán kinh doanh lại cho hai người em Chú Ba, Chú Tư, thì thường ở ngôi nhà nghỉ giữa hồ sen rộng lớn hơn 20 mẫu phải có thuyền mới đến ngôi nhà ấy được. Hơn hai năm người trong Gia Trang ít khi gặp được Thịnh Lão Gia, họ nghĩ Thịnh Lão Gia quá buồn nên không muốn gặp ai nữa. Thanh Vân vốn ưa thanh tịnh nên thường đến ngôi nhà giữa hồ trầm tư suy nghĩ, ngắm sen thổi sáo đánh đàn, cũng như nhìn khu rừng mai khi xuân về, nhìn hồ sen khi hạ đến. Từ ngày Thanh Vân bị nước cuốn trôi, thời Thịnh Lão Gia cấm không cho ai đến khu rừng mai, hồ sen nữa. Những người trong gia trang muốn đến khu vườn mai hồ sen, phải được sự cho phép của Thịnh Lão Gia. Hơn một năm qua không ai hiểu Thịnh Lão Gia làm gì, có một lần Chú Ba, Chú Tư phi thân xuống hồ sen dẫm lên những cây cọc cách xa nhau hàng chục mét vượt qua hồ sen đến ngôi nhà.

Từ trong ngôi nhà giữa hồ sen Thịnh Lão Gia nói:

Chú Ba, Chú Tư cứ mỗi lần đến đây, là mỗi lần tiến bộ về kinh công, với thân pháp nầy thì giang hồ cũng ít người sánh kịp.

Sau lần gặp đó ít thấy Chú Ba Chú Tư đến đây nữa. Nắng đã xế trời đã chiều, trong không gian im lắng tĩnh mịch bỗng nơi vườn Mai hai bóng người xuất hiện, thân Pháp lướt nhanh như tên bắn, ai thế ai mà kinh công cao như vậy. Thoáng cái hai người đã đứng trên bờ hồ sen:

Anh cả hai em có chuyện cần báo.

Thì ra hai người ấy không ai khác hơn chính là Chú Ba, Chú Tư từ nơi ngôi nhà giữa hồ sen. Thịnh Lão Gia nói vọng ra:

Hai em hãy ra đây ta cũng cần có chuyện muốn nói.

Chú Ba, Chú Tư nghĩ: Không lẽ anh cả đã biết chuyện bốn ông khách lạ. Với thân pháp vô cùng kỳ ảo Chú Ba, Chú tư phi thân trên những lá sen, không phải phi thân trên những cây cọc như trước đây, mà là phi thân trên những lá sen đến ngôi nhà giữa hồ, nếu ai nhìn thấy thời không khỏi kinh hãi, với thân pháp nầy thời phải nói đã luyện kinh công tới cảnh giới thượng thượng. Đến lúc nầy người ta mới khám phá ra bí mật, ba anh em nhà Họ Thịnh không phải là nhà kinh doanh thương buôn bình thường mà là ba đại cao thủ võ công tuyệt thế.

Từ trong ngôi nhà giữa hồ sen, Thịnh Lão Gia khen:

Kinh công của hai em đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, điều đó chứng tỏ là hai chú vẫn thường xuyên luyện tập võ công.

Chú Ba, Chú Tư nói:

Hai em so với anh cả thì còn kém xa.

Chú Ba, Chú tư bước vào nhà nhìn thấy Thịnh Lão Gia có vẻ gầy đi nhưng hai con mắt như hiển lộ Thần quang thì kinh hãi:

Anh đã luyện đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí hợp nhất rồi sao?

Chú Ba Chú Tư nói:

Như vậy anh cả cũng luyện được ba chiêu cuối cùng của Vô Hư Kiếm Pháp rồi, hai em chúc mừng anh cả.

Chú Ba Chú Tư chưa kịp nói có ba người khách lạ muốn tìm anh cả. Thời Thịnh Lão Gia phất tay một cái thanh kiếm đang treo trên tường liền bay xuống tay, Thịnh Lão Gia liền rút kiếm phóng thanh kiếm bay xuống hồ sen bay lượn mấy vòng rồi bay trở lại tay Thịnh Lão Gia. Thịnh Lão Gia cầm kiếm chém vào không gian một cái một khúc cây cách đó hơn mười thước bị xẻ làm đôi.

Chú Ba Chú tư thấy thế thời không khỏi kinh hồn bạt vía la lên:

Anh cả là đệ nhất võ lâm cao thủ rồi, trên đời nầy không còn ai là đối thủ nữa.

Bỗng có người lên tiếng:

Chưa chắc đâu.

Sau lời nói ba người xuất hiện, phi thân lướt trên những lá sen nhẹ như lông hồng không làm rung động đến nước. Nhìn thấy thân thủ của ba vị khách như thế Chú Ba, Chú Tư không khỏi kính nể thầm phục: Với thân thủ nầy thì không kém gì anh cả Đại Huynh của mình.

Thịnh Lão Gia vừa thấy ba người đó xuất hiện liền vui mừng reo lên nói:

Ngọn gió nào đưa tam đại Thần Quân tới đây Nhất Tuyệt Thần Quân tôi tiếp đón chậm trễ thật là thất kính.

Chú Ba, Chú Tư, nghe Đại Huynh anh cả nói liền giật mình thì ra Ngũ Tuyệt Thần Quân chấn động giang hồ hơn 30 năm về trước. Thịnh Lão Gia nói với Chú Ba Chú Tư:

Hai đệ về cho người làm những món đặc sản hảo hạng bậc nhất Phúc Châu tiếp đãi ba vị anh em sau 30 năm xa cách mới gặp nhau.

Chú Ba Chú Tư vâng dạ phi thân qua hồ sen mất dạng. Đây nói về Thanh Vân nhìn thấy thị trấn Đồng Xuân phải nói là thị trấn phồn thịnh nhất trong những thị trấn Thanh Vân đi qua, tuy không bằng đô phố Phúc Châu nhưng cũng kể là phồn thịnh. Người đi tấp nập nhà nhà san sát, nhưng cũng không mất đi vẻ mùa thu, lá vàng rơi rụng, những chiếc lá lìa cành trở về lòng đất mẹ, làm cho con người không khỏi bồi hồi xao xuyến nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn nơi mình sanh ra.

Thu buồn lá cũng buồn theo

Lá lìa lá rụng lá rơi lá sầu

Lá nghe man mác ngậm ngùi

Lá trôi theo gió cảnh đời mùa thu.

Tiếng Kiều My kêu lên:

Tỷ Tỷ, Hình như có người đến đón chúng ta kìa.

Bà Liễu Huệ cũng thấy như vậy hình như là tráng sĩ diệt hổ. Phi Hổ dẫn theo một số người vừa nhìn thấy bốn người nói:

Họ kia rồi.

Phi Hổ đi nhanh đến lễ phép chào nói:

Vãn Bối chờ các vị ở đây cũng lâu. Kiều My nói với Thạch An:

Đưa con đây cho em.

Thạch An nói:

Hào lại Mẹ đi con.

Phi Hổ như nuối tiếc nàng đã có chồng, Thanh Vân là người con gái thông minh, nhất là nhạy cảm, thấy Phi Hổ cứ nhìn Kiều My trên đoạn đường rừng, thì biết Phi Hổ đã bị tiếng sét ái tình Kiều My đánh trúng. Nhìn vẻ buồn chán trên mặt Phi Hổ, không được săn giòn như hồi mới gặp nhau.

Thanh Vân nói:

Cảm ơn lòng tốt tráng sĩ, chúng tôi không những được tráng sĩ cứu mạng, mà còn đón tiếp như thế nầy không biết nói thế nào chỉ biết cảm ơn.

Phi Hổ là vị anh hùng, tuy thất vọng biết Kiều My không những có chồng mà còn có con, thì không thể nào tán tỉnh được nữa. Nhưng không vì đó mà lạnh nhạt liền tươi nét mặt trở lại tươi cười nói:

Mời các vị ghé nhà Vãn Bối cho biết.

Bốn người đi theo Phi Hổ đến một khu nhà sang trọng kẻ ra người vào tấp nập thuộc hàng bậc nhất nhì ở đây kẻ ăn người ở hơn mấy mươi người. Bà Liễu Huệ luôn khen những ngôi nhà đẹp, không hiểu vì khen để làm vừa lòng chủ nhân, hay vì khen hâm mộ sự giàu có.

Bà nói:

Không ngờ nhà tráng sĩ bề thế giàu có như thế nầy, mà còn đi săn quả là hiếm thấy.

Phi Hổ nhìn Kiều My như nói rằng:

Tiếc quá nếu em chưa có chồng thì em là chủ nhân của cơ sở giàu có nầy.

Phi Hổ nhìn Bà Liễu Huệ nói:

Cha Vãn Bối là một thương gia tiêu cục uy thế nhất thị trấn nầy.

Thấy Phi Hổ ra vẻ tự hào sự giàu có Kiều My định nói so với Thịnh Gia Trang chỉ là con chuột so với con voi nhưng Kiều My là người luôn tôn trọng người khác nên không nói. Phi Hổ dẫn bốn người vào một ngôi nhà sang trọng, vật dụng trong nhà hoa văn cầu kỳ, nhất là bàn ghế toàn là gỗ quý hiếm, trông bóng loáng mát mắt vô cùng. Thạch An bỗng thở dài, nhớ lại gia đình mình so với gia đình Phi Hổ thì kẻ năm lạng người nửa cân không ai kém hơn ai nhưng chỉ cần một phút không kìm chế được lòng bức xúc bất bình thì tiêu tan hết thảy, bán hết tài sản nộp cho quan bồi thường thiệt hại, còn giữ lại mạng sống đó là may lắm rồi. Thanh Vân từ khi bước vào ngôi nhà nầy cô không để ý những gì sang trọng ở đây. Mà suy nghĩ tính toán làm sao cho mẹ khỏi khổ trên những bước đường còn lại. Câu chuyện khách chủ mới vừa hâm nóng thì đồ ăn thức uống cũng được bưng lên, toàn là cao lương mỹ vị. Thanh Vân như nhận ra một vấn đề sắc đẹp quả là ghê gớm, Phi Hổ đã phải lòng Kiều My nên chuẩn bị những cao lương mỹ vị cao giá đắt tiền mục đích là làm vừa lòng Kiều My, nhưng Kiều My đã có chồng thật là uổng công cho sự chu đáo nầy quá.
 

shopoga

✩✩
Phi Hổ nhìn bốn người của Thạch An nói:

Ôi cũng là nhân duyên cho nên trời xui khiến cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Thạch Huynh thì tôi biết rồi nhưng còn hai vị nầy.

Phi Hổ nhìn Bà Liễu Huệ cũng như Thanh Vân. Thanh Vân đã hóa trang làm cho xấu xí đi, nên Phi Hổ không nhìn ra được chân tướng, Thanh Vân nhậy bén tự giới thiệu:

Thanh Vân là tên của tôi, còn đây là Mẹ của tôi, Kiều My em tôi, Thạch An là phu quân Kiều My.

Phi Hổ nghĩ thật là trời không công bằng, cô em thì đẹp như hoa mùa xuân, còn cô chị tuy thân hình rất đẹp, tiếng nói trong như ngọc nhưng lại xấu xí tiếc quá, phải chi cô chị đẹp như cô em Phi Hổ lắc đầu không nghĩ nữa.

Câu chuyện đang khách sáo vui vẻ thì có người nhà đến nói:

Thiếu Gia, Lão Gia mời Thiếu Gia đến bàn chuyện.

Phi Hổ chắp tay nói với bốn người:

Đã đến đây thì coi như người nhà cứ tự nhiên mà dùng bữa, Vãn Bối vì có công chuyện nên phải đi.

Bốn người không khách sáo gì nữa ăn một bữa ngon miệng, ăn xong bốn người như muốn tìm nơi an nghĩ. Thời có người tới nói:

Xin các vị tới nhà nghĩ.

Bốn người liền đi theo đi qua nhiều nhà chất hàng thì tới khu nhà nghỉ, khu nhà dành riêng cho những người giàu có buôn bán qua lại với Tô Gia, đến lúc nầy Thạch An mới biết Phi Hổ Họ Tô. Bà Liễu Huệ tuy là Bà quan huyện nhưng bà chưa ở ngôi nhà sang trọng như thế nầy bao giờ. Trước khu nhà nghỉ không xa là bãi đất rộng, người ta tập trung nơi đó cũng khá đông.

Thạch An hỏi người nhà của Phi Hổ:

Người ta tụ hội làm gì đông thế?

Người nhà Phi Hổ nói:

Tối nay có cuộc biểu diễn võ thuật, các vị rảnh thì ra đó xem, Phi Hổ Thiếu Gia nhà tôi cũng có biểu diễn một vài môn, người nào giành giải nhất được một con ngựa chiến. Nghe nói con ngựa giải thưởng lần nầy là con ngựa quý cả trăm lượng bạc với mười lạng bạc. Người nào giành giải nhì một con ngựa thường. Người nào giành giải ba mười lạng bạc.

Nghe giải thưởng lớn như thế Thạch An cũng muốn tham gia, nhưng vì thân thế của mình còn gặp nhiều rắc rối nên bỏ qua. Thanh Vân nhìn về hướng Đông thấy có ngọn núi xa xa ánh trăng nhú lên Thanh Vân như thả hồn vào nỗi buồn sâu lắng trong lòng.

Gương nga gác núi đầu non

Nghe lòng nằng nặng nhớ thương người tình

Qua bao trăng khuyết trăng tròn

Cuộc đời trôi nổi, những là chia ly

Ra đi người mãi ra đi

Lòng xây thương nhớ lửa yêu chất chồng.

Lửa lòng càng cháy càng nồng

Quê nhà nỗi nhớ, chân trời đợi mong.

Kiều My nhìn Thanh Vân nói:

Thanh Vân Tỷ Tỷ chỉ còn hơn hai ngày đường nữa chúng ta sẽ về đến nhà.

Thanh Vân đang nghĩ đến Cha, nhớ nhà nhớ đến Chí Trung lòng buồn rười rượi, bỗng nghe tiếng nói Kiều My.

Thanh Vân nhìn lại, không thấy Thạch Hào liền hỏi:

Thạch Hào đâu?

Thạch An nói:

Thạch Hào chơi với Bá Mẫu.

Nhìn ánh trăng sáng tỏ đèn đuốc sáng trưng Thạch An vốn bản tánh tò mò nhất là về môn võ thuật, đề nghị nói:

Tỷ Tỷ chúng ta ra ngoài kia xem biểu diễn võ thuật đi.

Thế là ba người đi xem hội biển diễn võ nghệ, người ta đông đến lên hàng nghìn người, những tay võ sĩ từ các nơi đổ về, trong đó không thiếu gì những tay võ sĩ trong các tiêu cục vận chuyển hàng hóa. Ban giám khảo là các nhà quyền thế giàu có, đương nhiên không thể thiếu lão gia nhà Họ Tô.

Phi Hổ thấy Thanh Vân, Thạch An, Kiều My liền chạy tới nói:

Mời ba người vào hàng ghế danh dự.

Thấy tấm lòng tốt của Phi Hổ Thanh Vân thở dài. Chiêng trống cuộc thi nổi lên cảnh quan đang rộn rịp ồn ào liền trở nên im lặng tất cả đều nhìn về khán đài để xem biểu diễn võ thuật, người ta cũng thấy có một con ngựa ô to lớn thuộc dòng ngựa hiếm ai nấy đều muốn làm chủ con ngựa nầy nhưng không đủ tài năng. Người đại diện tổ chức cuộc hội thi võ thuật không ai khác hơn là Cha của Phi Hổ. Cha Phi Hổ là một Lão gia trạc tuổi 50 phong độ oai phong giống quan tướng hơn là giống thương gia.

Lão dõng dạc tuyên bố:

Thị trấn Đồng Xuân chúng ta làm nên ăn ra một phần lớn là nhờ nghề giao dịch, trao đổi, buôn bán, vận chuyển, phục vụ đủ các loại hàng hóa, cung, cầu, khắp tứ xứ, đương nhiên võ thuật lại là một nghề không thể thiếu vì nó giữ vững được cơ nghiệp của chúng ta làm ăn của chúng ta. Vì thế ba năm chúng ta tổ chức một lần. Không phân biệt người trong thị trấn, người ngoài thị trấn, nói chung ai có tài thì thi. Không phân biệt nam nữ, già trẻ, để khích lệ tinh thần võ học. Đề thi lần nầy có khác hơn những lần trước vì thêm mấy môn cơ bản nữa. Những môn chính trước đây như biểu diễn sức mạnh, biểu diễn võ thuật, kiếm thuật, đao thuật, nói chung là thập bát môn võ nghệ, ai luyện binh khí nào thì biểu diễn loại binh khí đó. Nhưng kỳ thi lần khác hơn những lần trước là thêm mấy môn nữa, kinh công, nội công, chưởng pháp.

Với đề thi cao như vậy nên không mấy người đủ tiêu chuẩn vượt qua vòng chung khảo, trở thành những người đi xem coi mà thôi, cả Thạch An cũng không đủ tiêu chuẩn, Thạch An đến lúc nầy mới thở dài nghĩ lại mình chẳng ra làm sao như ếch ngồi đáy giếng. Rốt cuộc chỉ có ba người lọt vào vòng chung khảo dự thi mà thôi trong đó có Phi Hổ.

Đây nói về ba người lọt vào vòng chung kết. Người thứ nhất là một trung niên phó đoàn tiêu cục Tây Châu, người thứ hai là một Hảo Hán con của trường đoàn tiêu cục Hạ Châu. Hai tiêu cục nầy ít khi đến thị trấn Đồng Xuân giao dịch buôn bán, mỗi đoàn cũng mấy chục xe hàng, số người mỗi đoàn lên đến cả trăm, thế lực hùng mạnh, toàn là những cao thủ ít ai dám động đến. Để biểu diễn môn sức mạnh tổ chức hội thi cho người khiêng đến ba tảng đá, tảng đá thứ nhất nặng 100 cân tảng đá thứ hai nặng 200 cân tảng đá thứ ba nặng 300 cân. Buộc người thi bê tảng đá lên ném xa 10 mét mới lọt vào chung kết, không mấy ai vượt nổi trăm cân nên bị loại hầu như gần hết chỉ có ba người. Hồi chiêng trống nổi lên thi chung kết, hàng nghìn người đang hồi hộp chờ đợi sự thắng thua của ba người bước vào giai đoạn chung kết.

Trên khán đài người điều khiển trận đấu dõng dạc đọc:

Người thi trước nhất là phó tiêu cục Tây Châu.

Trước con mắt của hàng nghìn người phó tiêu cục Tây Châu vai mang kiếm bước tới tảng đá nặng 300 cân, không phải là một trăm cân như lúc thi vòng loại, khán giả vô cùng hồi hộp phó tiêu cục Tây Châu làm thế nào bê nổi tảng đá nặng 300 cân, chỉ thấy phó tiêu cục Tây Châu dùng sức mạnh bê tảng đá lên khỏi đầu hét lên một tiếng hai tay ném tảng đá ra xa tảng đá lao đi rớt xuống một cái ầm vượt qua gạch 10 mét. Những người chứng kiến đều kinh hãi sau đó là những tiếng cổ vũ hoan hô dậy cả một góc trời sức mạnh thần kỳ hiếm thấy hiếm thấy.

Người thứ hai là một Hảo Hán con của trưởng đoàn Hạ Châu.

Vai mang đao chờ đợi sáu người khiêng tảng đá để trở về chỗ cũ, với tư thế chậm rãi Hảo Hán từ từ bước đến tảng đá, cúi xuống bê tảng đá đưa lên khỏi đầu hét lên một tiếng hai tay ném tảng đá ra xa tảng đá lao đi rớt xuống một cái ầm vượt qua gạch 10 mét rớt y chỗ cũ người ném trước lại hàng loạt tiếng hoan hô cổ vũ nổi lên kỳ phùng địch thủ khó mà phân biệt ai hơn ai.

Ban giám khảo xem xét chấm điểm xong tức thời tảng đá được khiêng trả về chỗ cũ trên khán đài người điều khiển trận thi dõng dạc đọc:

Người thi thứ ba Phi Hổ.

Hàng ngàn người vỗ tay cổ vũ Thiếu Gia cố lên, cố lên. Phi Hổ từ ghế ngồi danh dự chậm rãi đi đến tảng đá hít vào một luồng chân khí khom xuống bê tảng đá lên khỏi đầu hét lên một tiếng dùng một tay ném tảng đá bay đi ầm một tiếng tất cả đều im lặng, không phải Phi Hổ thua mà vì thấy tảng đá vượt xa hơn hai người trước tới mấy thước, trong khi Phi Hổ chỉ dùng có một tay.

Trên khán đài người điều khiển trận thi đấu hô lớn:

Phi Hổ Thiếu Gia thắng áp đảo chỉ cần dùng một tay đẩy tảng đá bay đi xa hơn hai người trước.

Tức thời tiếng vỗ tay hoan hô rền cả thị trấn: Hoan hô thiếu gia. Thiếu Gia Phi Hổ thần dũng vô biên Thạch An kinh khiếp Phi Hổ đúng là thần dũng thảo nào bắt hổ như bắt con mèo, hai người thi trước thấy sức mạnh Phi Hổ như vậy cũng phải lắc đầu le lưỡi.

Hồi chiêng trống thứ hai thi biểu diễn binh khí, người điều khiển thi đấu dõng dạc đọc tên:

Phó đoàn tiêu cục Tây Châu lên khán đài biểu diễn võ thuật binh khí.

Phó đoàn tiêu cục Tây Châu không để đọc tên lần thứ hai liền nhảy lên khán đài, chắp tay chào khán giả rút kiếm nhanh như chớp thi thố 36 chiêu tuyệt học Thiên Sơn Kiếm Pháp, kết hợp với bộ pháp ngũ hành, kiếm phong véo véo thân người uyển chuyển như Rồng bay Phụng múa kiếm pháp càng về sau càng nhanh trông đẹp mắt vô cùng ai nấy như muốn nín thở theo dõi mở rộng tầm mắt kiếm pháp biến hóa ảo diệu chưa từng thấy nầy. Đến lúc nầy người trong tiêu cục Hạ Châu ném lên không trên khán đài mười quả cam. Phó đoàn tiêu cục Tây Châu hét lên một tiếng phi thân lên không chém mười quả cam, quả nào cũng đứt làm đôi trước khi mười quả cam rơi xuống đất, điều đáng nói ở đây quả nào cũng bị chém đứt làm đôi giống hệt nhau. Thạch An không khỏi mến mộ khâm phục kêu lên hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Tiếng hoan hô nổi dậy một góc trời, sự tán tụng không dứt Phó đoàn tiêu cục Tây Châu không khỏi tự đắc về tài năng kiếm pháp của mình.

Để cho sự tán tụng lắng dịu, người điều khiển trận thi dõng dạc đọc tên:

Người thi thứ hai Hảo Hán Hạ Châu.

Hảo Hán thương đoàn Hạ Châu nghe đọc tên mình liền nhảy lên khán đài chắp tay chào giáp vòng khán giả nhanh chóng rút đao ra, biểu diễn 36 chiêu ma đao cộng với Âm Ma Bộ Pháp, chiêu đao biến hóa kỳ ảo vô cùng, bộ pháp tiến lùi vô cùng đẹp mắt, những chiêu ma đao loang loáng khắp cùng khán đài ai nấy như muốn nín thở bị đao pháp cuốn hút, theo chiêu pháp kỳ lạ của ma đao. Dưới khán đài thương đoàn Hạ Châu ném lên mười quả cam vào làn đao pháp đang tràn ngập khắp khán đài chỉ nghe tráng sĩ Hảo Hán hét lên một tiếng làn đao chớp chớp mười quả cam bị đao pháp chém đứt làm đôi hết thảy, tiếng hoan hô rền trời rền đất. Thạch An không thể ngồi được nữa liền chạy lên khán đài để xem kết quả, Thạch An vô cùng tiếc rẻ vì có một quả cam chém đứt không giống chín quả kia.

Thạch An trở lại chỗ ngồi nói:

Hảo Hán kia đã luyện đao pháp đạt đến cảnh giới như vậy quả là hiếm thấy, nhưng độ chính xác tuyệt đối không bằng kiếm thuật phó đoàn tiêu Cục Tây Châu.

Sự bàn tán cao thấp vang dậy một góc trời, người điều khiển trận thi thấy sự bàn tán đã lắng dịu tức thì đọc tên người thi tiếp theo:

Người thi tiếp theo là Tô Thiếu Gia Phi Hổ.

Phi Hổ từ chỗ ngồi đứng dậy cầm thanh đao đi tới khán đài chậm rãi bước lên khán đài trước sự cổ vũ dân thị trấn Đồng Xuân. Phi Hổ chắp tay chào vòng quanh khán giả, rút đao ra thi thố chiêu Bèo Dạt Hoa Trôi trong phong ba bão táp, chiêu đao cuồng nộ lúc dồn dập lúc rối xả, lúc xoáy tròn cuồng phong mỗi lúc một tuôn ra dữ dội, múa tới chiêu đao thứ mười chín trở lên, đao pháp trở nên gào thét phong ba bão táp ầm ầm, đao pháp đến lúc nầy kết hợp bộ pháp Thất Tung Mai Hoa tức thời đao pháp tràn ngập khắp khán đài, đao phong cuồn cuộn làm cho ai nấy đều ngạc thở.

Có người la lớn:

Khiếp quá! khiếp quá!
 

shopoga

✩✩
Thạch An không kìm chế nỗi sự hâm mộ của mình tán thán: Hảo đao pháp, hảo đao pháp. Đến lúc nầy người Tô Gia dưới khán đài ném lên mười quả cam. Mười quả cam bị kình lực của đao pháp hút bay theo xoáy tròn như cơn lốc Phi Hổ hét lên một tiếng đao pháp biến ra như một trận mưa chỉ thấy mười quả cam bị chém đứt làm bốn mảnh nào như mảnh nấy.

Lão Tô Lão Gia mừng rỡ reo lên:

Phi Hổ luyện phong đao tới tầng thứ chín rồi chỉ còn nội lực chưa đủ mà thôi, Lão Gia ta cũng chỉ luyện tới mức nầy là cùng.

Tiếng hoan hô lại nổi lên không dứt. Thạch An sững sờ tự xấu hổ cho võ nghệ của mình, Thanh Vân như nhìn ra được tâm sự chán nản của Thạch An nói: Giờ tôi mới hiểu lời nói của Thạch Đệ, núi nầy cao còn có núi khác cao hơn, võ học vô bờ bến khó mà cho mình vô địch được. Qua hai trận thi Phi Hổ đều thắng áp đảo hai đối thủ. Hai đối thủ xin chào thua không thi đấu nữa, chỉ yêu cầu Phi Hổ biểu diễn ba môn cuối để cho tất cả những người có mặt mở rộng tầm mắt. Kinh công, nội công, chưởng pháp, với môn kinh công, Phi Hổ phi thân trên khán đài bay ra ngoài khán đài lộn trở vô trước chậm sau nhanh đẹp mắt vô cùng, lúc thì như loài chim, lúc thì như loài khỉ, bay tới nhảy lui không ai là không kinh ngạc. Phi Hổ liền hét lên một tiếng phóng vút lên không trung hơn trượng ở trên không trung Phi Hổ lộn mấy vòng rồi lao xuống khán đài nhẹ như chim đại bàng.

Ai nấy điều giật mình kinh hãi la lớn:

Kinh công tuyệt hảo, kinh công tuyệt hảo.

Thạch An lắc đầu: Khiếp thật tuổi trẻ mà luyện được kinh công đến mức độ nầy khó mà tin được.

Để biểu diễn môn nội công Phi Hổ liền cho người lấy một cuộn dây kéo xe trói mình lại, với những đoạn dây chắc như thế dù cho là hổ báo cũng không thể nào bứt đứt được. Cuộn dây cột tay, cột chân, quấn xung quanh mình Phi Hổ phải nói là vô cùng chắc chắn hàng nghìn người vô cùng hồi hộp không hiểu Phi Hổ làm gì để mở trói được cho mình. Phi Hổ quát lên một tiếng như sấm nổ ai ấy đều chú tâm xem Phi Hổ làm gì, chỉ thấy Phi Hổ vận công trên đầu bốc khói cuộn dây đang trói chặt người Phi Hổ đứt khúc bung ra hết thảy, ai nấy đều khiếp vía tưởng như là mình bị hoa mắt, làm gì có chuyện đó. Đến lúc nầy những người luyện võ mới thấy như thế nào nội công thượng thừa, hết sức khâm phục ca ngợi không dứt. Để biểu diễn phần môn thi còn lại, Phi Hổ vận hết mười phần công lực hai tay đánh xuống tảng đá 300 cân ầm một tiếng tảng đá liền bị bể ra nhiều mảnh.

Lại một lần nữa hàng nghìn người sửng sốt trước chưởng pháp kinh hồn kêu lên:

Khiếp quá! Khiếp quá!

Đến lúc nầy, phó đoàn tiêu cục Tây Châu, cũng như Hảo Hán thương đoàn Hạ Châu, chắp tay nói:

Chúng tôi đã nhìn thấy Thái Sơn võ học xin bái phục, xin bái phục.

Thế là phần thưởng giải nhất thuộc về Phi Hổ Tô Gia, giải nhì thuộc về phó đoàn tiêu cục Tây Châu, giải ba thuộc về Hảo Hán thương đoàn Hạ Châu. Phi Hổ dắt con ngựa đến trước mặt Thanh Vân, Kiều My, Thạch An nói:

Tôi xin biếu con ngựa nầy cho Thạch Huynh.

Thạch An vô cùng bất ngờ. Thanh Vân cũng sửng sốt, chưa biết phải làm sao thì có người lên tiếng nói:

Phi Hổ nó nhìn người không lầm đâu, hãy nhận đi cho nó vừa lòng.

Người nói đó là Tô Gia Cha của Phi Hổ. Cha Phi Hổ ít khi mặc áo dài đen, khi nào mở hội thi võ ông mới mặc. Đây cũng là một tánh cá biệt của Tô Lão Gia, người ta chưa bao giờ thấy ông ta biểu diễn võ thuật, và cũng chưa bao giờ đấu với ai. Nhưng tất cả giới giang hồ thấy ông đều cúi đầu, không dám gây hấn hay sanh sự.

Nói về ba người Thạch An không ngờ Phi Hổ tốt bụng như vậy, xem thường vàng bạc trọng tình trọng nghĩa hơn. Thạch An nhận con ngựa cả trăm lượng bạc lòng cảm động vô cùng, bốn người đi về ngôi nhà nghỉ. Thanh Vân vừa đi vừa suy nghĩ, vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục, ở trên đời nầy hiếm có người tài giỏi phẩm chất tốt đẹp như thế.

Lòng xem nhẹ bạc vàng như bọt nước

Chữ tâm kia, trong sáng biết dường bao

Luôn phảng phất, chí anh hào đại nghĩa

Sống vì người, lòng rộng rãi thanh cao.

* * *

HẾT QUYỂN 2

* * *QUYỂN 3


Nói về Thạch An không ngờ Phi Hổ lại tốt bụng như vậy từ chối cũng không được, nhận con ngựa mà lòng cảm động chưa thấy người nào tốt bụng như vậy, bốn người đi về ngôi nhà nghỉ. Bà Liễu Huệ biết chuyện Phi Hổ tặng cho Thạch An con ngựa đạt giải của mình, Bà kính mến Phi Hổ vô cùng mời Phi Hổ ở lại trò chuyện với bốn người cho vui. Phi Hổ ở lại chuyện trò vui vẻ hỏi tới đâu Thạch An trả lời lưu loát đến đến đó. Phi Hổ càng trò chuyện càng kinh ngạc thấy Thạch An học cao hiểu rộng nên nói có lẽ gia đình Huynh là gia đình danh gia vọng tộc, nên mới học cao hiểu rộng như vậy. Thạch An chỉ biết thở dài, Phi Hổ biết Thạch An có chỗ khó nói liền làm thinh không hỏi nữa.

Bà liễu Huệ thấy hai người tâm đầu ý hợp như vậy, nên nói:

Hai người đều là trang hảo hán anh tài trời xuôi cho hai người gặp nhau sao không kết nghĩa làm anh em.

Phi Hổ cũng như Thạch An nghe rất phải liền quỳ xuống bái lạy trời đất kết nghĩa làm anh em. Hai người tuổi bằng nhau thạch An sinh tháng hai, Phi Hổ sinh tháng sáu, Thạch An làm Đại Ca Phi Hổ làm Tiểu Đệ. Hai người kết nghĩa làm anh em Huynh Đệ xong, nói chuyện hết sức tâm đắc hết chuyện thương gia đến chuyện giang hồ kiến thức Thạch An quả là sâu rộng không chuyện gì là không biết.

Phi Hổ như nhớ ra chuyện gì liền hỏi Bà Liễu Huệ:

Bá Mẫu định về nơi đâu?

Bà Liễu Huệ nhìn Thanh Vân. Thanh Vân như hiểu ý, nhưng thấy Phi Hổ quá tốt bụng không dấu diếm nói:

Bốn người Tỷ Tỷ đến Thuận Yến Giang.

Nghe nói đến Thuận Yến Giang. Phi Hổ như suy nghĩ nói:

Cha đệ thường nhắc đến Thuận Yến Giang.

Phi Hổ nói:

Tỷ Tỷ có biết Thịnh Lão Gia không?

Thanh Vân nghe hỏi đến Cha mình liền làm thinh, Kiều My nhanh miệng nói:

Thịnh Lão Gia chính là Gia Gia Tỷ Tỷ.

Phi Hổ ồ lên một tiếng:

À ra là thế. Đệ thường nghe Cha nói Thịnh Lão Gia là đại cao thủ thuộc hàng nhất nhì võ lâm, nhưng ít ai biết điều đó. Cha đệ đệ từng là bạn thân với Thịnh Lão gia hơn 30 năm về trước. Cha của đệ thường nói chỉ có một người thắng nổi Thịnh Lão Gia mà thôi. Đệ có hỏi ai mà ghê gớm như vậy, Cha đệ làm thinh không nói. Cha đệ nói dù thua dưới tay người ấy không lấy làm tuổi nhục vì ông ấy chính là đệ nhất võ tướng Văn Lang, đứng đầu các võ tướng trong nước. Danh tiếng lừng lẫy, qua nhiều đời uy thế rất lớn. Thịnh Lão Gia chỉ trừ con người ấy ra thì không ai đánh bại được.

Kiều My nói:

Võ học Tô Gia mới là đệ nhất cao thủ.

Phi Hổ lắc đầu:

Tuy Cha của đệ không nói nhưng đệ vẫn thường nghe khách giang hồ nói bàn luận về võ học phải kể Dòng Họ Chí. Từ xưa tới nay chưa ai đánh bại Dòng Họ nầy, tuy đệ không bàn cãi về bàn luận giang hồ, nhưng đệ cũng muốn đấu với con cái Dòng Họ Chí có phải lời đồn là thật không.

Kiều My nói:

Lời đồn mà sao không thật được.

Cô định nói nữa nhưng thôi. Phi Hổ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ tán thán ca ngợi Dòng Họ Chí của Kiều My, nhưng nghĩ đó cũng là chuyện bình thường của con người, chỉ nghe danh nhưng chưa bao giờ thấy mặt hư thực ra sao. Thanh Vân tự nảy giờ không để ý mấy về bàn tán giữa Kiều My và Phi Hổ mà nghĩ về Cha mình Thịnh Lão Gia Thanh Vân vắt óc suy nghĩ không hiểu ở Thuận Yến Giang có Thịnh Lão Gia nào nữa không. Ở đời trùng tên trùng họ thiếu gì vì cha mình nào biết võ công. Phi Hổ là người tinh tế vì hiểu rõ bốn người đi cả ngày cũng đã mất nhiều sức lực, cần yên tĩnh lấy lại sức. Thanh Vân ngủ một giấc ngon lành khi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, nhưng không ai đánh thức mình dậy.

Thanh Vân nhìn Kiều My nói:

Sao không kêu chị dậy.

Kiều My nói:

Bá Mẫu không cho kêu.

Thanh Vân biết mẹ rất thương mình, nên để mình ngủ không kêu mình dậy. Thanh Vân kêu Thạch An tới nói:

Đệ đã có con ngựa để cởi nên Tỷ Tỷ định mua một cỗ xe ngựa thuộc loại thượng hạng với con ngựa khỏe mạnh, vì từ đây về không còn đường rừng đèo dốc nữa, đi ngựa đi xe vẫn tốt hơn. Chỉ cần đi một ngày là tới Thuận Yến Giang.

Thạch An ra đi không bao lâu thì trở lại nói:

Đi khắp thị trấn nầy các cổ xe bán hết rồi chỉ còn một cổ xe thượng hạng dùng cho các bậc quan gia, giá đắc vô cùng.

Thanh Vân hỏi:

Đắc là bao nhiêu?

Thạch An thở ra:

Cả ngựa lẫn cỗ xe mười lượng vàng.

Thanh Vân lấy mười lượng vàng ra đưa cho Thạch An. Thạch An chưa kịp nhận thì có người lên tiếng nói:

Mười lượng vàng thì có đáng là bao đối với một thương gia giàu có thuộc hàng bậc nhất ở Phúc Châu.

Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là Phi Hổ, Phi Hổ nói:

Đã là người nhà, Cha của đệ đã mua cỗ xe ngựa cho Bá Mẫu rồi.

Chỉ có kiều My là không kinh ngạc nói:

Gia Gia Tỷ Tỷ danh tiếng lừng lẫy qua lại quen biết thương gia khắp nơi ai mà không biết giúp đỡ cho con cái Lão Gia là chuyện bình thường.

Vừa đến nhà khách Tô Lão Gia đã chờ ở đó rồi, Tô Lão Gia hôm nay cũng mặc bộ đồ đen trông có vẻ oai nghi như là một hiệp khách giang hồ, không giống như thương gia. Đồ ăn cao lương mỹ vị đã dọn sẵn lên bàn như bữa tối.

Tô Lão Gia nhìn Bà Liễu Huệ tuy lớn tuổi nhưng mẫu người xinh đẹp sang trọng lầm tưởng là Bà Thịnh Gia, chắp tay nói:

Kính chào phu nhân.

Bà Liễu Huệ đáp lễ cung cách quý phái:

Nghiêng mình kính cẩn chào Tô Gia.

Tô Lão Gia nhìn cung cách đối nhân xử thế tao nhã của Bà Liễu Huệ nói:

Quả là danh bất hư truyền tiếng đồn không sai.

Lão nhìn Thanh Vân nhìn Kiều My, rồi nhìn Bà Liễu Huệ. Lão nói:

Lão Đệ xa cách Lão Huynh hơn ba mươi năm chúng tôi chưa gặp lại nhau. Lão gia khỏe mạnh chứ?

Bà Liễu Huệ chưa kịp trả lời, thời Thanh Vân trả lời:

Thưa Bá Bá Gia Phụ vẫn khỏe mạnh.

Lão hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua. Cơm nước xong Thanh Vân không muốn ở lại thêm nữa nói:

Chúng ta lên đường thôi Mẹ.

Bà Liễu Huệ gật đầu chào từ biệt gia đình Tô Gia, Tô Lão Gia nói:

Xin gởi lời thăm Thịnh Lão Gia.

Vừa bước ra khỏi ngôi nhà thời thấy Phi Hổ cùng cỗ xe ngựa chờ sẵn ở đó rồi. Bốn người vẫy tay chào Tô Gia lên xe, Thạch An cỡi con ngựa ô theo sau. Tô Gia nhìn chiếc xe ngựa đi xa lần lẩm bẩm: Xin đại ca tha thứ cho Ngũ Đệ. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau. Thì ra Tô Gia là người thứ năm trong Ngũ Tuyệt Thần Quân. Từ khi Ngũ Tuyệt Thần Quân giao đấu với Chí Công ông nội của Chí Trung ba ngày ba đêm, tuy là không ai hơn ai bỗng đệ nhất Thần Quân tức là Thịnh Lão Gia dừng trận đấu nói: Ngũ Tuyệt Thần Quân chúng tôi đành chịu thua vậy, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì năm chúng tôi không tự lượng sức mình, tuy đấu ba ngày ba đêm nhưng đại nhân chưa bao giờ rút kiếm ra. Vì nếu Bảo Kiếm rút ra năm chúng tôi khó mà toàn mạng, chúng tôi theo lời hứa sẽ giải tán Ngũ Tuyệt Thần Quân. Không xưng bá giang hồ nữa. Từ đó năm người chia tay, ba người không lập gia đình nghiên cứu tu luyện võ học suốt hơn 30 năm, còn hai người lập gia đình, trở thành thương gia giàu có Thịnh Lão Gia, Tô Lão Gia.

NHỚ AI

Lũy tre thương nhớ xóm làng

Đàn cò thương nhớ ruộng đồng bao la

Gió thu gầy bệnh tương tư

Để cho lá rụng lá đi tìm sầu

Thôn quê ôm lấy nắng chiều

Sông quê gợi nhớ con đò sớm trưa

Hàng cau nhớ ánh trời lên.

Làm cho mây nhớ mây quên đường làng

Lá xanh đã nhuộm lá vàng

Cho lòng man mác cho lòng tương tư

Trăng tìm trăng mãi tìm ai

Trăng gầy trăng khuyết trăng lu trăng mờ

Vi vu tiếng sáo mục đồng

Chân quê xa thẳm một màu xanh xanh

Một vùng trời đất mênh mông

Bước chân vạn dặm non sông vạn ngàn

Gió nghe chân mỏi gối mềm

Nhớ ai dòng lệ đầm đìa nhớ ai.

Tiếng xe cọc cạch trên đường dài, vượt qua không biết bao nhiêu xốm làng, lũy tre đồng ruộng, con đò, sông nước Đất Trời bao la, cảnh trời mùa thu làm tràn ngập nỗi nhớ tràn đầy yêu thương.

Trên đồng ruộng lúa

Người nông dân khôm người nhổ cỏ

Vài cô thôn nữ

Mấy người bưng gánh

Gió hiu hiu dưới bầu trời nắng sớm

Cò trắng lã bay qua đồng ruộng

Đám mục đồng nghe chim hót chim ca

Đường làng uốn khúc

Nhà tranh vách lá

Khói lam lan tỏa

Gia đình đoàn tụ

Tình cha con chồng vợ anh em

Nghĩa xóm làng chung nhau cuộc sống

Thuyền vội vã chạy qua sông lớn

Mây lững lờ mây đợi mây yêu.

Bức tranh quê tuyệt đẹp làm sao

Lòng xúc cảm bao niềm yêu nỗi nhớ.

Thanh vân thốt lên:

Quê hương Văn Lang đẹp quá đất trời như đồng bệnh thương yêu một màu xanh hiền hòa.

Cổ xe ngựa vang lên vội vã, như nói rằng tạm biệt những vùng quê. Miền quê như lần lần lùi lại, phố thị lần lần hiện ra quần áo đua chen sắc màu rực rỡ.

Kiều My mừng rỡ nói:

Tỷ Tỷ Thanh Vân tới thị trấn Nam Giang rồi, chỉ cần hơn nữa ngày là về tới nhà.

Thị trấn Nam Giang lớn hơn thị trấn Đồng Xuân phố xá chợ búa khắp nơi, xe cộ ra vào tấp nập, trong đó có những đoàn xe từ Thuận Yến Giang tới. Thanh Vân trong lòng rộn rã nhìn thấy trước mặt là một quán trọ rất lớn khách ra vào lên đến cả trăm người, suốt quãng đường dài Thanh Vân Kiều My thay nhau điều khiển xe ngựa có lẽ hai người quen với đường dài nên không thấy mệt xe ngựa đi vào quán trọ, chủ quán thấy cổ xe ngựa sang trọng tưởng là quan trên nên lật đật chạy ra tiếp đón, chủ quán thấy người nào người nấy ra chiều quý phái lễ phép mời mọc ân cần. Chủ quán dẫn bốn người đến phòng khách, cũng là phòng ăn, phòng nghỉ thượng hạng, dành riêng cho những khách thượng lưu. Thạch An bồng Thạch Hào bốn người bước vào thấy phòng khách sang trọng, phòng khách tuy rộng lớn nhưng chỉ có ba bộ bàn, hai bàn đã đầy người có lẽ là những thương gia tiêu cục uy tín. Thanh Vân nhìn quanh phòng khách một hồi như đánh giá những người khách chung phòng có gì đặc biệt nhưng chẳng có gì là nổi bậc, cũng chỉ là khách thương buôn. Thanh Vân kêu chủ quán, hãy dọn lên cho ta những món đặc sản thượng hạng ở Nam Giang. Chủ quán như đã đoán trước được điều nầy không lấy gì làm lạ đối với những người khách hào hoa sang trọng, những món ăn cao cấp không bao lâu thì được bưng lên đầy bàn.

Bốn người đang thưởng thức những món ăn đặc sản, thời nghe bàn bên kia nói:

Nhị đệ chuyến nầy chúng ta đến Thuận Yến Giang trao đổi hàng hóa vận chuyển hàng hóa về thị trấn Đồng Xuân gặp Tô Lão Gia, lấy một số hổ cốt, sừng tê giác, gạc nai, về Nam Kinh Xích Quỷ còn nhiều đặc sản khác, kể ra ba năm mình chưa đến thị trấn Đồng Xuân, chuyến đi xa nầy cũng hơn nửa tháng.

Thanh Vân nghe nói đến Thuận Yến Giang nên chuyên tâm chú ý. Người nhỏ tuổi hơn nói:

Đại Ca tai vách mạch rừng Đại Ca khẽ thôi.

Người lớn tuổi nói:

Buôn bán với Thuận Yến Giang hàng hóa rất an toàn, nghe nói trước đây hai năm có bọn ăn cướp, cướp một tiêu cục chở hàng từ Thuận Yến Giang đến Lũng Châu. Không bao lâu bọn cướp đó tức thời bị hủy diệt, không còn một mạng.

Bàn bên kia bỗng có người nói:

Buôn bán với Thuận Yến Giang thời bọn cướp có ba đầu sáu tay cũng không dám.

Một chàng trẻ tuổi nói:

Thưa Bá Phụ, Thuận Yến Giang có gì bí mật mà bọn cướp sợ như vậy.

Nghe câu hỏi nầy không ai dám trả lời, hay là không dám nói. Thanh Vân thấy thế liền trả lời:

Vì Thuận Yến Giang toàn là những cao thủ võ lâm.

Lão trưởng bối râu dài ba chồm nói với người thiếu niên:

Cô Nương bên kia nói đúng đấy cháu. Tuy Thuận Yến Giang ra vẻ buôn bán bình thường nhưng là một bang phái lớn tàng Long ngọa Hổ ẩn mình trong ấy, nên không ai dám động đến.

Thanh Vân nhớ lại lời Phi Hổ liền nói:

Bọn cướp sợ Thuận Yến Giang, vì Lão Gia Thuận Yến Giang Gia Trang là đệ nhất Ngũ Tuyệt Thần Quân.

Kiều My nghe Thanh Vân nói thế thời nói:

Tỷ Tỷ, Lão Gia.

Thanh Vân ngắt lời:

Tỷ Tỷ đoán vậy thôi.

Không ngờ lời nói xác nhận của Thanh Vân làm cho những người có mặt trong nhà khách sang trọng giật mình tái mặt, tên chủ quán lại càng tái mặt hơn. Cũng vì lời nói nầy mà bốn người Thanh Vân gặp rắc rối, Thạch An vốn cũng nghe lời đồn về Ngũ Tuyệt Thần Quân nhớ lại lời nói Phi Hổ, cũng như sự tiếp đón của Tô Gia khi nghe Thanh Vân nói mình là con của Thịnh Lão Gia Thạch An nghĩ không lẽ Tô Gia cũng là một trong Ngũ Tuyệt Thần Quân.

Thạch An liền hỏi Thanh Vân:

Thanh Tỷ Tỷ, Tô Gia không lẽ…

Thanh Vân nói:

Không lẽ gì nữa Tô Lão Gia ở thị trấn Đồng Xuân cũng là một trong Ngũ Tuyệt Thần Quân.

Sự xác nhận của Thanh Vân lần thứ hai làm cho những người trong quán như muốn nghẹt thở một thông tin bí mật làm chấn động giang hồ. Bỗng một hảo hán trạc tuổi bốn mươi đứng dậy chắp tay hướng về Thanh Vân chính là trưởng thương đoàn Kinh Châu thưa rằng:

Cô nương, cô nương xác nhận Tô Lão Gia ở thị trấn Đồng Xuân, cũng như Thịnh Lão Gia ở Thuận Yến Giang là trong Ngũ Tuyệt Thần Quân, cô nương lấy gì làm chứng cho lời nói của mình.

Thanh Vân nói:

Lấy võ học làm chứng, nói về đao pháp ai hơn được Tô Gia.

Vị hảo hán lẩm bẩm: Phong Đao. Thanh Vân nói:

Đúng vậy chính là Phong Đao.

Vị trưởng bối râu ba chòm lẩm bẩm: Phong đao chính là người thứ năm trong Ngũ Tuyệt Thần quân.

Thạch An đến lúc nầy mới thấy được Thanh Vân vô cùng lợi hại, không phải như những người con gái tầm thường cũng phải thôi vì Thanh Vân là con của nhất tuyệt Thần Quân. Bốn người nhìn thấy khách lần lượt bỏ đi hết mặt mày có vẻ sợ hãi, thì không hiểu là chuyện gì họ nhìn thấy bốn người Thanh Vân như nhìn thấy một quái vật không ai dám đến gần. Bà Liễu Huệ tuy không hiểu chuyện giang hồ nhưng cuộc nói chuyện hôm nay như có gì không ổn. Bốn người ăn xong trả tiền cho chủ quán, con mắt chủ quán vô cùng khác lạ.

Thanh Vân nghĩ: Ngươi dám dụng đến ta sao? Thanh Vân kêu Thạch An tới nói:

Chúng ta đi thôi hãy cẩn thận.

Thế là bốn người nhắm hướng Thuận Yến Giang đi tới khi đến xóm làng thưa thớt, thời có tiếng ngựa từ sau phi tới không bao lâu thời theo kịp cổ xe ngựa đó là bốn kiếm thủ trung niên chặn xe lại nói:

Các vị theo tôi.

Thạch An rút kiếm ra nói:

Các vị muốn gì?

Vị kiếm thủ có lẽ lớn tuổi nhất nói:

Chúng tôi chỉ mời các vị chứ không làm hại các vị. Các vị trở vào thị trấn gặp một người, các vị có được bình yên hay không người nầy sẽ quyết định.

Thạch An nói:

Ta không đi gặp thì sao?

Chỉ thấy bốn người kiếm thủ cười nhạt, mặt lạnh như liền nói:

Không đi cũng không được?

Thạch An quát:

Thắng được ta thời các người làm gì thì làm.

Người lớn tuổi trong bọn chúng nói:

Tứ Đệ dạy cho thằng nầy một bài học đi.

Tức thời trong bốn người một lao nhanh tới ra tay tóm lấy Thạch An, Thạch An nào chịu thua chống trả hai bên đánh nhau dữ dội bất phân thắng bại, thấy Thạch An không phải tay vừa lên tiếng nói:

Chúng ta đánh giá thấp thằng nhãi nầy rồi, võ công xem ra không thua gì chúng ta đâu.

Thanh Vân biết một mình Thạch An không thể nào chống lại bốn người liền quát:

Dừng lại ta sẵn sàng đi theo các ngươi.

Tức thời cổ xe ngựa quay lại thị trấn đến một khu nhà sang trọng có lẽ giàu có nhất thị trấn Nam Giang nầy bốn kiếm thủ dẫn bốn người vào một căn nhà sang trọng không khác gì ở Tô Gia. Bàn ghế hoa văn cầu kỳ bóng loáng sang trọng như chỗ ở của Vương Quan.

Sự chờ đợi không bao lâu thời tên chủ quán xuất hiện chắp tay nói:

Chúng ta lại gặp nhau.

Thanh Vân nghĩ: Thì ra làm khó dễ ta là tên nầy. Thanh Vân hỏi:

Ngươi muốn gì ở chúng tôi?

Tên chủ quán tươi cười nói:

Các vị chờ một chút nữa, Ông chủ sẽ đến ngay.

Tiếng chân nhiều người bước đến, ngoài bốn tên khi nảy có thêm một người Thanh Vân nhìn thấy người đó thời giật Cả mình. Kiều My cũng vậy, vị trung niên nhìn bà Liễu Huệ, Thanh Vân, Thạch An đến khi nhìn thấy Kiều My thời kinh hãi nói cô:

Kiều My đó phải không?

Đến lúc nầy Thanh Vân không còn lầm lẫn được nữa người quản gia của Cha. Chú Trung, Kiều My bỗng bậc khóc:

Tôi là Kiều My đây.

Lão kinh hãi:

Cô còn sống sao? Còn cô chủ đâu?

Lão nắm tay Kiều My chặt quá làm Kiều My kêu lên:

Đau quá.

Lão như giật mình xin lỗi:

Lão Trung tôi quá sơ ý.

Lão lại hỏi:

Cô Chủ đâu?

Kiều My chỉ Thanh Vân:

Cô Chủ đứng sát bên lão đó.

Lão nhìn quanh chẳng thấy Cô Chủ đâu cả định hỏi. Thanh Vân nói:

Tôi đây.

Lão nhìn Thanh Vân nói:

Cô Chủ đây sao?

Thanh Vân cười:

Tôi hóa trang đấy mà.

Lão như chợt hiểu. Lão mừng quá quát:

Các ngươi đứng đó làm gì mau làm lễ ra mắt Cô Chủ đi.

Nói về tên chủ quán cùng bốn tay kiếm thủ nghe nói đến Cô Chủ thời sợ hết hồn quỳ xuống:

Thuộc hạ có mắt như mù xin Cô Chủ tha mạng.

Thanh Vân nói:

Không biết không có tội, các ngươi đứng dậy hết đi.

Lão Chủ Nô quát:

Mau cho người phi ngựa về Thịnh Gia Trang báo cho Lão Gia biết ngay.
 

shopoga

✩✩
Bốn tên kiếm thủ lên ngựa phóng đi mất dạng. Lão Nô Gia hối hả thuộc hạ kẻ ăn người ở phục vụ bốn người hết sức chu đáo.

Lão Nô Gia nói với Thanh Vân:

Cơ nghiệp Lão Gia khắp nơi khắp chốn không đếm xuể khu nhà giao dịch nầy là một trong hàng trăm chi nhánh của Thịnh Gia Trang. Ở thị trấn Nam Giang nầy có hơn mười chủ quán đều là gia sản của Lão Gia tí nữa thuộc hạ kẻ ăn người ở các cơ sở hơn cả trăm người đến đây ra mắt Cô Chủ.

Bà Liễu Huệ không ngờ gia thế Thanh Vân giàu có quyền thế đến như thế, nội chỉ trung tâm giao dịch ở đây cũng không kém gì Tô Gia, bên kia là trung tâm giao dịch phân phối của Thịnh Gia Trang kho chứa nối nhau vài chục cái, xe ngựa ra vào tấp nập. Người điều khiển nơi đây chính là Lão Trung. Hay còn gọi là Lão Nô Gia quán xuyến cơ nghiệp cho ông chủ, Thạch An cũng không ngờ Thịnh Lão Gia lại giàu có đến thế. Nói về bốn người được phục vụ chu đáo ăn tắm, ngủ nghỉ thoải mái nhất là Thanh Vân cũng đã chọn lựa bộ đồ vừa ý sang trọng nhất ở Nam Giang. Người ta thường nói người đẹp vì lụa lúa tốt nhờ phân, Thanh Vân vốn đã đẹp như Tiên, lại mặc chiếc áo hồng tơ lụa thượng hạng, với kiểu may khéo léo đường nét tinh xảo mô đênh vừa sang trọng vừa quý phái làm nổi bật con người Thanh Vân vừa xinh đẹp vừa lộng lẫy không bút mực nào tả cho hết. Thạch An như bị hút hồn trước sắc đẹp cũng như sự cao sang quý phái của Thanh Vân. Thanh Vân bây giờ không khác gì nàng Tiên trong tranh.

Lão Nô Gia nhìn Thanh Vân không nháy mắt lão nói:

Đây mới đúng là Cô Chủ của Lão.

Tiếng chân ồn ào vang lên mỗi lúc một nhiều thì ra gần hai trăm người toàn là những thuộc hạ người ăn kẻ ở kéo đến lễ lạy ra mắt Cô Chủ còn sống lại trở về. Những người nầy theo Thịnh Gia làm việc cho Thịnh Gia nhưng Họ chưa bao giờ thấy mặt Cô Chủ, nay nhìn thấy Cô Chủ, Họ như mê mẩn trước sắc đẹp như Tiên giáng trần của Thanh Vân như nàng Tiên làm sáng rực cả ngôi nhà. Họ ngưỡng mộ tự hào vì có Cô Chủ xinh đẹp như vậy. Bà Liễu Huệ hết chứng kiến sự bất ngờ nầy, đến bất ngờ khác hạnh phúc niềm vui dồn dập. Bà không khỏi liên tưởng đến tai họa dồn dập những tháng năm qua không khỏi thở dài. Đời là thế khổ họa bao nhiêu, thì sung sướng hạnh phúc bấy nhiêu. Bốn người ở lại ngôi nhà sang trọng không bao lâu thì nghe có tiếng vó ngựa dồn dập hơn mấy mươi người phi ngựa vào ngôi nhà Thanh Vân đang ở phải nói làm dậy rạp thị trấn Nam Giang. Dẫn đầu là hai người đàn ông tuổi 50 hai con mắt sáng quắc lộ rõ nội lực thâm hậu của bậc đại cao thủ võ lâm. Người ăn kẻ ở đều ra quỳ lạy đón chào. Hai người đó là ai mà có uy lực như vậy.

Vừa thấy hai người đàn ông trạc tuổi 50 Thanh Vân chạy ra nắm lấy tay Chú Ba, Chú Tư. Chú Ba, Chú Tư vừa nhìn thấy Thanh Vân thì rơi nước mắt:

Cháu ta còn sống đây mà.

Thanh Vân nhìn không thấy Cha hỏi:

Cha cháu không tới sao?

Chú Ba Chú Tư nói:

Cha cháu đang bận tiếp khách.

Thanh Vân hỏi:

Có phải Cha đang bận tiếp Ngũ Tuyệt Thần Quân không?

Chú Ba Chú Tư giật cả mình:

Ai nói cho cháu biết, cháu chỉ cần suy đoán là biết ngay, Chú Ba Chú Tư nói: Con nhỏ nầy tài hơn hai chú mầy rồi. Chú Ba Chú Tư nói. Mau theo chú về Gia Trang kẻo Cha cháu trông đợi. Thanh Vân quay lại nói với Chú Trung. Chú Trung sao không đi luôn về với cháu, lão Trung Nô Gia nói Lão còn ở lại đây sắp xong công việc rồi về sau.

Bà Liễu Huệ, Thanh Vân, Kiều My lên cổ xe đoàn người hơn mấy mươi người khởi hành nhắm Thịnh Gia Trang đi tới sợ trời tối đoàn người đi nhanh cỗ xe ngựa chạy bon bon cây cối hai bên đường trôi lại phía sau vùn vụt, đoàn người đi không bao lâu thì đô phố Thuận Yến Giang hiện ra.

Kiều My nói:

Tới Thuận Yến Giang rồi.

Bà Liễu Huệ thấy nhà nhà san sát xe cộ dập dìu, mua bán tấp nập, kẻ qua người lại đông đúc áo quần chen lấn như nem. Đô Phố Thuận Yến Giang chính là đô phố Phúc Châu Quan Phủ nằm trong đô phố nầy, cách Thịnh Gia Trang chỉ hơn dặm. Bà Liễu Huệ vừa đến cổng Gia Trang thì choáng ngợp bởi sự giàu có của Thịnh Gia Trang lầu đài nguy nga chạm rồng trổ phụng nếu đem so cơ nghiệp Tô Gia, thì Tô Gia chỉ là con chuột, còn Thịnh Gia Trang là con voi. Người trong Gia Trang kẻ ăn người ở hơn mấy trăm người đều ra đón tiếp cô chủ, ai nấy nét mặt rạng rỡ như ban mai mùa xuân.

Bỗng trong đám đông có một người xuất hiện Ông lao nhanh tới nắm lấy tay Thanh Vân nước mắt Ông ràn rụa kêu lên:

Con của Cha.

Ông ôm chầm lấy Thanh Vân như tìm lại sự an ủi vô tận. Ông buông Thanh Vân ra:

Để Cha xem nào Con có sao không?

Ông thấy Thanh Vân vẫn xinh đẹp như ngày nào Ông mừng rỡ reo lên:

Con không sao cả, cảm ơn trời đất.

Ông dắt Thanh Vân đến gặp ba người giới thiệu:

Con ra mắt Tam Lão thúc thúc đi.

Thanh Vân là người thông minh biết ngay Ba Lão Cha giới thiệu chính là Ngũ Tuyệt Thần Quân, cô quỳ xuống lạy từng người:

Con ra mắt tam đại Thần Quân thúc thúc.

Ba vị Thần Quân lấy làm vừa lòng khen vùi con bé:

Ngoan lắm.

Ba vị Thần Quân phát tay một cái đỡ Thanh Vân dậy. Thanh Vân là người thông minh lại muốn trả ơn sự cứu mạng, nắm lấy tay Kiều My, Thạch An bảo:

Mau lạy tam sư phụ Thần Quân đi.

Thạch An là người lanh trí biết dụng ý của Thanh Văn liền quỳ xuống sát đất nói:

Con là Thạch An xin kính lạy tam sư phụ.

Kiều My lạy theo. Ba vị Thần Quân hơi ngạc nhiên nhưng sau đó hiểu ý nói:

Cái con nhỏ nầy ngươi làm gì thế.

Thanh Vân nắm lấy tay ba vị Thần Quân nói:

Tam đại thúc thúc không lẽ tam đại thúc lúc chết rồi không có chân truyền hay sao.

Tam Đại Thần Quân phất tay đỡ Thạch An dậy nhìn Thạch An khôi ngô tuấn tú cốt cách hơn người phải nói là người có căn cơ luyện võ rất tốt, nếu được đào tạo bài bản sẽ trở nên một nhân tài đại cao thủ võ lâm. Thịnh Lão Gia tưởng Thạch An lọt vào mắt xanh của con mình nên không không có gì là phản đối. Tam Đại Thần Quân thấy Đại Lão Gia không có gì phản đối liền nói:

Ngũ Tuyệt Thần Quân nhận ngươi với một điều kiện là ngươi phải thách đấu với một người nếu người đó còn sống, ta chưa nói trước người đó là ai khi nào ngươi học chân truyền võ công của Ngũ Tuyệt thì ngươi sẽ tự biết.

Thạch An tưởng như mình đang nằm mơ, liền lạy xuống chín lạy:

Thạch An đệ tử kính lạy tam sư phụ.

Thanh Vân nói:

Còn một người đệ không lạy sao?

Thạch An nhanh trí bước tới lạy Thịnh Lão Gia:

Đệ tử Thạch An kính lạy nhất đại sư phụ.

Đến lúc nầy Thịnh Lão Gia mới biết mình đón sai lầm Thạch An không phải là người yêu của Thanh Vân, Lão còn hơi ngần ngừ. Thanh Vân nói:

Thạch Đệ cứu mạng sống của con đấy, lại là chồng của Kiều My.

Nghe nói Thạch An cứu con gái Lão, lúc ấy Lão mới gật đầu ưng thuận, Kiều My mừng rơi nước mắt. Nói về Bà Liễu Huệ ở chung với Thanh Vân trong căn nhà sang trọng rộng lớn, căn nhà mà Thanh Vân thường ở từ khi còn nhỏ đến lớn. Bà Liễu Huệ thấy căn nhà trang trí đơn sơ nhưng toàn những đồ quý hiếm đắt giá vô cùng, tuy Bà mới bước đến Thịnh Gia Trang nhưng Bà cảm thấy ấm cúng vô cùng vì bên Bà lúc nào cũng có Thanh Vân, Kiều My nhất là cháu Hào như đeo bám bà luôn gọi ngoại ngoại. Bà Liễu Huệ cảm thấy rất vui, nhưng cũng không kém vẻ buồn vì chưa nghe tin tức Chí Trung đâu cả.

Bà Liễu Huệ, Thanh Vân, Kiều My ba người đang trò chuyện vui vẻ thời có người hầu ở đến nói:

Thưa Cô Chủ Lão Gia cho gọi.

Thanh Vân vội vã đến gặp Cha, có cả Chú Ba, Chú Tư cũng ở đó. Thịnh Lão Gia thấy Thanh Vân đến nói:

Lại ngồi đây gần Cha.

Lão nói:

Hai ngày nay Cha chưa cho gọi Con vì Cha biết Con bận chuyện sắp xếp cho những người theo Con đến đây làm quen với lối sống. Con hãy kể lại tất cả hơn hai năm Con lưu lạc ở đâu.

Thanh Vân bắt đầu từ câu chuyện, xuống thuyền qua sông bị nước cuốn trôi nhấn chìm tất cả, Con đã chết. Linh hồn con đã bay lên trời.

Thịnh Lão Gia kinh hoàng:

Con nói sao! Con đã chết.

Thanh Vân nói:

Thưa Cha, Con đã chết, thân xác Con trôi dạt hơn ba ngày hai đêm trôi theo trong dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Khi Con tỉnh dậy thời biết mình còn sống, và người ta cứu Con với một viên Linh Đơn, theo như lời kể thì viên Linh Đơn đó là do mẹ Âu Cơ cho.

Thịnh Lão Gia, Chú Ba, Chú Tư kêu lên kinh ngạc:

Con sống lại là nhờ viên Linh Đơn do Mẹ Âu Cơ cho.

Thanh Vân nói:

Đúng vậy.

Thịnh Lão Gia lẩm bẩm: Gia đình đó là ai mà được Mẹ Âu Cơ chiếu cố quan tâm như vậy.

Thanh Vân kể tiếp: Khi con tỉnh dậy, không ngờ lại bị câm con không nói được gì cả.

Thịnh Lão Gia sửng sốt kêu lên:

Con bị câm.

Thanh Vân gật đầu Cô nói tiếp: Lúc ấy Con đau khổ vô cùng Con muốn trở về nhà, nhưng nghĩ lại thân gái dặm đường xa xôi nghìn dặm hơn nữa bị câm.

Chú Ba hỏi:

Khi đó Con ở đâu mà xa xôi nghìn dặm?

Thanh Vân nói:

Lúc đó con ở Huyện Hải Hậu, Đông Hải Châu.

Cả ba người nghe Thanh Vân nói Huyện Hải Hậu xa xôi như thế liền giật cả mình. Thịnh Lão Gia thở dài hỏi:

Gia đình đó như thế nào?

Thanh Vân nói:

Gia đình người ta chỉ có hai mẹ con nhưng lại là một gia đình có lễ giáo, có học thức lại tốt bụng không chê vào đâu được. Con tình nguyện ở lại lại với hai mẹ con họ đền đáp chút công ơn cứu mạng. Thế là con sống vui vẻ hơn hai năm, đến một hôm người con trai của bà lên Kinh ứng thí, nhưng không thấy trở lại. Bà Mẹ ở nhà chờ đợi hơn năm tháng vẫn biệt vô âm tích, vì quá thương con bà ngất xỉu, lúc đó con quá sợ hãi khóc lóc thảm thiết, nếu bà chết đi con sẽ bơ vơ nơi xứ lạ quê người bất chợt con nhìn thấy một cái hộp thật đẹp, con vội mở ra tức thời một mùi thơm lan tỏa khắp nhà tức thời thấy bà Tỉnh dậy, con mừng quá, nắm tay bà nói. Mẹ tỉnh dậy rồi không ngờ con cũng hết câm luôn. Hai Mẹ Con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Con thường nghe Mẹ Huệ kể về nỗi khốn khổ của gia đình không chỉ có một đời mà đến ba đời, có lúc Mẹ Huệ nói con đất nầy không hợp với Dòng Họ Chí, có lẽ phải đi đến nơi ở mới.

Thịnh Lão Gia nghe Thanh Vân nhắc đến Dòng Họ Chí thì mặt biến sắc. Ông hỏi Thanh Vân:

Con nói đến Dòng Họ Chí nào?

Thanh Vân vô tình nào thấy sắc mặt Cha thay đổi. Thanh Vân nói:

Dòng Họ Chí, là Dòng Họ Chí sao Cha hỏi lạ thế.

Thịnh Lão Gia nghiêm sắc mặt hỏi:

Chàng thanh niên đó tên là gì?

Thanh Vân vô tình không biết sắc mặt của cha đã thay đổi, sắc mặt cô hiện lên một nỗi buồn xa xăm nói:

Chàng biến mất rồi. Chí Trung lên kinh rồi biệt tích.

Thịnh Lão Gia nghe hai chữ Chí Trung thời sửng sốt thốt:

Oan gia có lẽ đây cũng là ý Trời.

Thanh Vân thấy Cha như vậy không hiểu ra sao cả. Chú Ba, Chú Tư cũng thở dài. Thịnh Lão Gia bỗng hỏi Thanh Vân:

Cha Chí Trung là Chí Nhân, Ông Nội Chí Trung là Chí Công phải không?

Thanh Vân nắm tay Cha nói:

Sao Cha biết.

Ông không trả lời chỉ biết thở dài nói:

Ý Trời, ý Trời.

Chú Ba, Chú Tư nghe nhắc đến Chí Nhân, Chí Công, thời không khỏi biến sắc. Thịnh Lão Gia nhìn Thanh Vân nói:

Nhà Chí Trung nghèo lắm sao?

Thanh Vân nói:

Cũng chỉ khắm khá hơn người thường mà thôi, nghe nói cha Chí Trung làm Quan Tri Huyện nhưng chỉ lo giúp dân giúp nước không nói gì đến chuyện làm giàu, lại chết còn quá trẻ khi Chí Trung còn nằm trong bụng mẹ.

Thanh Vân nói:

Tuy anh Chí Trung nghèo nhưng văn võ song toàn, phẩm chất cao quý, hiếu hạnh không ai bằng, trên đường về nhà con mới biết anh Chí Trung đánh với con Xà Tinh, nghe nói con Xà Tinh bị anh Chí Trung giết chết, nhưng Chí Trung cũng mất tích luôn.

Thịnh Lão gia hỏi:

Người đàn bà quý phái đó có phải là Mẹ Chí Trung không?

Thanh Vân nói:

Thưa Cha đúng vậy.

Thịnh Lão Gia như chìm vào suy nghĩ nói:

Thảo nào Dòng Họ Chí luôn uy danh thiên hạ, phải nói là có sự lựa chọn rất kỹ.

Tuy Lão chỉ nhìn sơ qua người đàn bà mới đến, nhưng cũng nhận ra loài Phụng Hoàng, người thường khó mà sánh kịp. Thịnh Lão Gia nói:

Cha sẽ cho người tìm tông tích Chí Trung.

Chú Ba, Chú Tư nghe anh cả nói như thế liền thở phào nhẹ nhõm. Thịnh Lão Gia như nhớ ra chuyện gì nói:

Cha có chút việc cần phải đi, trước khi đi Lão không quên dặn Thanh Vân chăm sóc Mẹ Chí Trung thật chu đáo.

Thịnh Lão Gia đi rồi Thanh Vân nói với Chú Ba, Chú Tư:

Cha con khó hiểu làm sao. Còn hai Chú nữa cũng lạ lạ làm sao.

Chú Ba nói:

Con biết vừa rồi Cha Con căng thẳng lắm không, chính Con cũng có phần đem đến sự rắc rối đó.

Thanh Vân ngơ ngác hỏi:

Có chuyện đó sao?

Chú Tư nói:

Nhưng không sao đâu sẽ có cách giải quyết.

Chú Ba nói:

Cầu mong được như vậy.

Thanh Vân nghe hai người nói qua nói lại không hiểu gì cả. Đây nói về Thạch An từ ngày nhận Ngũ Tuyệt Thần Quân làm sư phụ, thì cả ngày lẫn đêm ở nơi vườn trúc chí tâm luyện tập, võ công tiến bộ rất nhanh. Một hôm Thạch An tập luyện kiếm thuật luyện đến ba chiêu cuối cùng trong Vô Hư Kiếm Pháp của Nhất Tuyệt Thần Quân. Thạch An hét lên một tiếng thi triển chiêu Phi Long Sát Kiếm. Thạch An phất tay một cái thanh kiếm như tia chớp lao đi chém vào trụ cây đứt tiện rồi bay lên không lượn một vòng bay trở về tay của Thạch An. Thạch An lại hét lên một tiếng thi triển chiêu Vô Ảnh Sát Kiếm chiêu kiếm tuôn ra cuồn cuộn rồi biến đâu mất chỉ thấy những cọc trụ đã bị kiếm đứt thành nhiều khúc. Thạch An lại hét lên một tiếng thi triển chiêu Đoạt Mệnh Sát Kiếm kiếm phong réo lên như ma quỉ đòi hồn, thân hình Thạch An biến mất chỉ thấy kiếm phong phủ tới mười mấy cây cọc tức thời bị chém ra hàng trăm mảnh, ai nhìn thấy cũng phải khiếp hồn khiếp vía.

Bỗng có tiếng khen:

Khá lắm, khá lắm luyện đến tầng thứ năm tuyệt học Vô Hư Kiếm Pháp quả là hi hữu.

Ba người liền xuất hiện, đó là Nhị Thần Quân, Tam Thần Quân, Tứ Thần Quân. Thấy ba vị Thần Quân xuất hiện, Thạch An liền chạy đến lễ lạy.

Ba vị Thần Quân nói:

Con quả có năng khiếu về võ học nên mới luyện tập nhanh đến thế, chỉ cần có sáu tháng bằng luyện mười năm.

Nói về Thạch An vốn có căn cơ võ học lại được bốn vị trong Ngũ Tuyệt Thần Quân chỉ dạy, cộng thêm với tánh kiên trì quyết tâm khổ luyện ngày đêm, nên đã đạt những kết quả bất ngờ.

Tam Đại Thần Quân thấy Thạch An thi triển ba chiêu tuyệt học trong Vô Hư Kiếm Pháp thành tựu đến tầng thứ năm quả là một chuyện hiếm thấy khen rằng:

Khá lắm, khá lắm không uổng công Tứ Tuyệt Thần Quân truyền dạy.

Nhị Tuyệt Thần Quân nói:

Con biểu diễn 18 chiêu tuyệt học Tu La Chưởng cho ta coi.

Thạch An vâng dạ hít một hơi chân khí sâu vào đan điền tiến tới sử dụng Tu La Bộ Pháp phát huy tuyệt học Tu La Chưởng, chưởng pháp tuôn ra như nước chảy mây bay, như trùng dương sóng dữ lớp sau xô lớp trước. Tam đại sư phụ cũng phải sửng sốt buột miệng khen tuyệt quá. Thạch An đang biểu diễn chưởng pháp ở đỉnh cao bỗng hét lên một tiếng hai tay đánh về tảng đá lớn cách đó hơn hai mươi mét chỉ nghe một tiếng ầm tảng đá liền bị bể ra làm ba làm bốn.

Tam Tuyệt Thần Quân thấy thế nói:

Quả là một nhân tài hiếm thấy, chỉ tiếc là lực còn yếu nếu không tảng đá kia đã nát vụn.

Tam Tuyệt Thần Quân nói:

Con biểu diễn bảy chiêu Tuyệt Học trong Âm Ma Quỉ Trảo cho ta xem.

Thạch An vâng dạ hét lên một tiếng, sử dụng Âm Ma Quỉ Trảo kết hợp với Thiên Long Bộ Pháp, tức thời Thạch An như ma như quỉ lúc ẩn lúc hiện, Quỉ Trảo biến hóa lợi hại vô cùng đất đá bị Quỉ Trảo cuốn hút theo thần lực ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Tam Đại Thần Quân thấy Thạch An biết kết hợp tuyệt học võ công người nầy với người kia trở thành một loại võ học mới lạ đứng nhìn không chớp mắt, bỗng một người xuất hiện người ấy không ai khác hơn là Thịnh Lão Gia Nhất Tuyệt Thần Quân.

Thịnh Lão Gia nói:

Quả làn sóng sau hơn hẳn làn sóng trước, trò đã vượt hơn thầy đó là cái phúc của chúng ta.

Bỗng nghe Thạch An hú lên tức thời chỉ pháp đầy trời, chín chiêu Tuyệt Học Ma Chỉ được thi triển, chỉ phong véo véo đến rợn người kết hợp với Tu La Bộ Pháp chưởng chỉ cùng một lúc sử dụng, ảo diệu đến kỳ lạ.

Tứ Đại Thần Quân nói:

Đây là chiêu gì thế?

Nhị Quân nói:

Chiêu gì nữa liên hợp tuyệt chiêu.

Thịnh Lão Gia nói:

Quả là tôn sư võ học, Thạch An chỉ cần tu luyện chín mười năm nữa thì khó mà ai hơn được.

Ông liền nghĩ đến Chí Trung: Con rể tương lai của Lão không biết ai sẽ hơn ai.

Thạch An biểu diễn xong các môn tuyệt học với tất cả sức bình sanh làm cho bốn sư phụ hết sức vừa lòng không uổng công truyền dạy Thạch An quỳ lạy bốn sự phụ như tỏ lòng thành kính biết ơn.

Tứ Tuyệt Thần Quân nói:

Ta đào tạo con không ngoài mục đích là giúp nước giúp non, làm cho đất nước thanh bình không phải xưng bá xưng hùng. Sư phụ đã thấm thía lời giáo huấn của một đấng cao nhân hãy lấy đất nước làm trọng, có tài thì nên bảo vệ Tổ Quốc Non Sông, mới không uổng cái tài của mình. Có lẽ phái Ngũ Tuyệt ta phải thay đổi cách nhìn vì loài chim đại bàng không chỉ biết một vùng đất nhỏ, mà phải lấy trời cao đất rộng là nhà, biết làm rạng danh Tổ Quốc Văn Lang. Đó mới là lối sống của bậc chính nhân quân tử, sự hơn thua để mà làm gì. Tứ sư phụ hủy bỏ ý niệm giao đấu với người ta, vì người ta chỉ sống vì dân vì nước không sống vì bản thân hay danh lợi mấy đời đều hi sinh cho non sông Tổ Quốc.
 

shopoga

✩✩
Thạch An nghe bốn sư phụ nói thế liền nghĩ đến Chí Ca Ca. Thach An nói:

Thưa sư phụ, con có quen biết một người võ công cái thế, chỉ trong vòng một chiêu mà hạ gục Ác Phong cứu vợ chồng con thoát kiếp nạn.

Bốn sư phụ kinh ngạc Ác Phong. Thịnh Lão Gia hỏi:

Có phải là tên cướp ở núi Ve Sầu không?

Thạch An nói:

Thưa đại sư phụ đúng vậy.

Tứ Đại Thần Quân giật mình, Nhị Đại Thần Quân nói:

Ác Phong chính là tên phản môn phái Phong Đao, hắn đã luyện tới tầng thứ chín của Phong Đao cho đến Tô Ngũ Đệ cũng không làm gì được hắn. Thế mà chỉ cần một chiêu là giết chết Ác Phong không phải là chuyện kinh khủng sao.

Thịnh Lão Gia hỏi:

Có phải người giết Phong Đao cứu vợ chồng con là Chí Trung phải không?

Thạch An kinh ngạc:

Sao sư phụ biết.

Thịnh Lão Gia vuốt chùm râu:

Trên đời nầy ai giết được Ác Phong, nói gì đến một chiêu, nếu không phải Bảo Kiếm Trảm Yêu của Dòng Họ Chí thì ai làm được chuyện đó. Sở dĩ con Quỉ Râu Xanh chết dưới tay Chí Nhân là do trong tay có Bảo Kiếm nầy. Chí Trung giết được con Xà Tinh cũng là do Bảo Kiếm nầy, Bảo Kiếm trừ yêu diệt quỉ uy lực vô biên từ thời Hùng Vương dựng nước trao cho Dòng Họ Chí. Chỉ nghe nói chứ ít người được thấy, hể Bảo Kiếm ấy mà rút ra thì đối thủ khó mà sống, vì thế Ngũ Tuyệt Thần Quân mới chịu thua dưới Bảo Kiếm nầy, còn luận về võ công thời Ngũ Tuyệt Thần Quân không hẳn thua Chí Công ông nội Chí Trung, có thể nói là kẻ năm lạng người nửa cân khó mà phân thắng bại. Trước đây ta có dự ý con đấu với Chí Trung tranh thắng bại giữa Ngũ Tuyệt ta, với Võ Vương đệ nhất Văn Lang nhưng bốn sư phụ đã nghĩ lại vì Chí Trung là bậc anh hùng nước Văn Lang, sự sùng kính của giới giang hồ rất lớn hơn nữa Dòng Họ Chí có uy thế rất lớn nơi Triều Đình, lại có Bảo Kiếm trong tay nếu có ý làm tổn hại đến uy danh của Dòng Họ Chí nhất định con phải chết dưới Bảo Kiếm nầy khi nó đã rút ra.

Thịnh Lão Gia nói:

Nghe đâu nơi biên cương có bọn Thổ Phỉ vô cùng lợi hại phá hoại biên giới, đã xảy ra mấy trận giao tranh nhưng quân Văn Lang đã thất bại hiện đang cầu cứu lên Triều Đình. Tin tức từ Kinh Đô Xích Quỷ có treo bản chiêu hiền cầu người có tài ra giúp nước, đây chính là cơ hội cho ban phái Ngũ Tuyệt ta làm rạng uy danh ban phái, rạng danh non sông Tổ Quốc, con hãy lên Kinh Đô tỉ thí đạt bản danh đề thống lãnh quân binh phá tan quân thổ phỉ. Sư phụ đến núi Quỉ một chuyến tìm tông tích của Chí Trung.

Dặn dò xong bốn vị Tứ Tuyệt Thần Quân phi thân biến mất. Nói về Thanh Vân từ khi về Gia Trang nhờ Cha phát động khắp các thương gia tiêu cục xa gần tìm tung tích Chí Trung, nhưng hơn sáu qua vẫn bặt vô âm tín, không có tin tức gì. Thanh Vân càng lúc càng rầu buồn, thậm chí biếng soi gương cài tóc, Bà Liễu Huệ thấy thế xót xa vô cùng.

Quê nhà chiếc bóng năm canh

Người đi muôn dặm xa xăm mịt mù

Cánh chim bay mãi chẳng về

Mênh mông trời đất biết tìm nơi đâu

Vầng trăng buồn bã đêm thâu

Thu rơi lá rụng biết bao nỗi buồn

Chân trời em nhớ anh thương

Cô đơn mòn mỏi lệ tuôn đêm dài

Sao hôm tìm mãi sao mai

Năm dài tháng rộng khổ đau đợi chờ

Mây tuyệt vọng gió sững sờ

Chỉ nghe lách tách đêm về giọt mưa

Nặng lòng nặng cả tương tư

Mênh mông bát ngát hồn như lạc hồn.

Thanh Vân lúc nào cũng nhớ đến Chí Trung Cô đang nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh, như đang buồn vì mặt trời lặn tắt non Tây, một con Cò lạc bầy vội vã tìm đàn, Thanh Vân cảm thấy lòng buồn bã.

Thời sau lưng bỗng có tiếng nói vang lên:

Tỷ Tỷ.

Thanh Vân nhìn lại thì thấy vợ chồng Kiều My đứng đó không biết tự lúc nào. Thạch An nói:

Đệ sắp lên Kinh Đô Xích Quỷ tỉ thí đem chút tài năng ra giúp nước, sẵn tìm tin tức Chí Ca, Ngũ Tuyệt sư phụ đến núi Quỉ hơn bảy ngày rồi tìm tung tích Chí Ca sự ra quân quyết liệt tìm Chí Ca lần nầy nhất định sẽ có hiệu quả.

Thanh Vân nghe nói Ngũ Tuyệt Thần Quân đến núi Quỉ tìm Chí Trung thời mừng rỡ thầm nói: Con cảm ơn Cha.

Nói về Thạch An từ biệt Bà Liễu Huệ, Thanh Vân, Kiều My, cỡi con ngựa ô nhắm hướng Kinh Đô Xích Quỷ phi đi, ngựa phi nước đại không bao lâu thì tới Kinh Đô, trước khi vào Kinh Đô Thạch An ghé vào một quán trọ sang trọng, trước dò xem tin tức Chí Ca, sau nghe tin tức cáo thị Kinh Đô.

Thạch An cột ngựa ghé vào quán, bước vào quán Thạch An thấy quán không bàn nào là trống, tính định quay trở ra thời có người kêu lên:

Thạch Huynh, Thạch Huynh.

Thạch An nhìn lại thấy một cái bàn chỉ có ba người Thạch An mừng rỡ reo lên:

Thì ra là Phi Hổ đệ đệ.

Hai người gặp nhau mừng rỡ, Phi Hổ nói:

Thạch Huynh cũng đến Kinh Đô tỉ thí.

Thạch An gật đầu. Thạch An hỏi:

Đệ cũng không bỏ lỡ dịp nầy phải không?

Phi Hổ gật đầu. Phi Hổ nói:

Để đệ giới thiệu hai vị tráng sĩ mới quen nhau.

Phi Hổ chỉ người áo trắng nói:

Tráng sĩ đây là Truy Hồn Đoạt Mạng, lừng lẫy giang hồ.

Phi Hổ chỉ người áo xanh nói:

Còn đây là Hào Hoa Bất Bại uy danh lừng lẫy.

Thạch An chắp tay chào hai người nhưng mặt lạnh như tiền làm cho Truy Hồn Đoạt Mạng, cũng như Hào Hoa Bất Bại lấy làm khó chịu.

Phi Hổ nắm tay Thạch An giới thiệu:

Đây là Thạch An Huynh quen biết đã lâu nay mới gặp lại.

Hai người kia có vẻ xem thường chào lấy lệ. Nói về những người trong quán hầu hết là những nhân tài tới Kinh Đô tỉ thí người nào người nấy đều mang đao mang kiếm, nghe Phi Hổ giới thiệu người áo trắng là Truy Hồn Đoạt Mạng, thì không ít người biến sắc, nghĩ khó mà đoạt giải nhất rồi đây. Chừng nghe Phi Hổ giới thiệu người thứ hai là Hào Hoa Bất Bại, thì không ít người giật mình, nghĩ hai người nầy cũng đến Kinh Đô tỉ thí chăng, tuy hai người nầy thấy còn rất trẻ nhưng thật ra đã trên bốn mươi rồi. Ít có kẻ dám trêu vào Truy Hồn Đoạt Mạng, và cũng không ít người con gái bị Hào Hoa Bất Bại làm cho mê hoặc, võ công lại rất cao chưa thấy có người nào đánh bại hắn. Có lẽ Phi Hổ đã nghe danh hai con người nầy, qua những người thương buôn, cũng như khách giang hồ nên ra vẻ kính nể lắm. Những người có mặt trong quán họ chỉ để ý những gì nổi trội không ai để ý đến người ngồi trong xó đó là một Công Tử xinh đẹp như con gái tướng người mảnh mai mặt như hoa da như phấn.

Thấy bàn Phi Hổ có vẻ vui nhộn vì sắc mặt người nào người nấy trông có vẻ chẳng ưa gì nhau, nên có ý muốn tham gia, bằng nghĩ ra một trò vui đứng dậy đi tới bàn Phi Hổ cũng chả cần thi lễ ngồi xệch xuống nói:

Tôi ngồi bên kia buồn chán quá đến đây cho vui.

Người ấy không cần ai mời, cũng không cần biết chấp nhận hay không chấp nhận tự ngồi xuống, tự giới thiệu:

Tại hạ tên là Kim Tiên sư môn Thất Hiệp, ngón nghề là bắt ma bắt quỉ.

Nói xong thì gắp đồ ăn, ăn ngon lành. Chẳng mời ai cả, vừa ăn vừa chê dở, vừa khen ngon. Những người trong quán nghe nhắc đến Thất Hiệp, thì ai cũng thất sắc nhất là Truy Hồn Đoạt Mệnh, Hào Hoa Bất Bại biến sắc mặt đến nổi rất khó coi. Vị công tử đẹp trai nầy như không để ý đến sự phản ứng của mọi người, cứ khua môi múa mỏ nói chuyện trên trời dưới đất.

Thạch An nghe đến Thất Hiệp thời mừng rỡ hỏi:

Các hạ là đệ tử Thất Hiệp thật sao?

Kim Tiên vừa ăn vừa nói:

Không lẽ là giả.

Thạch An nghe trả lời như thế biết hỏi thêm chẳng có kết quả gì nên làm thinh luôn. Phi Hổ nhìn người mới đến tướng người mảnh mai như con gái tuy ăn nói chẳng ra đâu vào đâu vì sự tinh nghịch đáng yêu của gã, có cảm tình ngay. Không cần để ý cái tánh bất cần tinh nghịch của người khách không mời mà đến, Phi Hổ định giới thiệu.

Kim Tiên phất tay nói:

Tôi biết tất cả rồi.

Kim Tiên vừa ăn vừa chỉ vị nầy là Truy Hồn Đoạt Mệnh, vị nầy là Hào Hoa Bất Bại, vị nầy là Thạch Huynh, còn vị nầy là Đệ Đệ Phi Hổ chỉ biết phì cười trước cử chỉ đáng yêu nầy. Nhìn cử chỉ hành động của Kim Tiên, Phi Hổ cũng đánh giá được Kim Tiên chỉ là một công tử trẻ con bước chân vào chốn trường đời, không có chút gì là hiểu biết.

Để cho cuộc gặp gỡ được vui Phi Hổ nói:

Hôm nay tôi đãi các vị.

Phi Hổ gọi Tiểu Nhị đến gọi thêm những món cao lương mỹ vị thượng hạng ở xứ Kinh Đô. Nói về Hào Hoa Bất Bại vừa nhìn thấy Kim Tiên thời biết ngay là gái giả trai, có ý muốn tán tỉnh nhưng nghe nói đến Thất Hiệp thì không dám động vào.

Phi Hổ hỏi Kim Tiên:

Các hạ đến Kinh Đô tỉ thí chăng?

Kim Tiên nói:

Đây là cơ hội nghìn năm cho tôi làm tướng soái theo Ca Ca đánh giặc Thổ Phỉ mũ đỏ, cho giặc Thổ Phỉ mũ đỏ biết thế nào là con cháu Tiên Rồng không phải dễ ăn hiếp đâu.

Nghe câu nói nầy không ai là không bụm miệng cười. Kim Tiên nói:

Các vị không biết đâu Chí Ca bổn công tử làm giám khảo tuyển chọn nhân tài. Nên bổn công tử mới nắm chắc phần thắng.

Trong quán lại một phen sôi nổi vì nghe người giám khảo chấm thi các trận tỉ thí chính là Ca Ca của chàng công tử tinh nghịch nầy, ai nấy không dám kinh thường mà ra vẻ kính trọng.

Thạch An nghe nói đến Chí Ca thời mừng quá reo lên:

Cô nương nói sao Chí Ca Cô Nương có phải là Chí Trung đó không?

Biết mình giả trai đã bị bại lộ, Kim Tiên nói:

Huynh đây cũng biết Chí Trung Ca Ca nữa sao?

Lời xác nhận nầy Thạch An như muốn hét lên Chí Ca xuất hiện rồi, nhưng Thạch An kìm hãm lại được. Để cho chắc ăn Thạch An hỏi lại lần nữa:

Chí Trung của cô nương có phải là người giết chết Xà Tinh đó không?

Tất cả những người trong quán như nhốn nháo cả lên với câu hỏi nầy. Tất cả như nín thở chờ đợi câu trả lời của Kim Tiên. Kim Tiên thấy mọi người nhốn nháo cả lên như vậy chậm rãi nói:

Chí Trung Ca Ca không những giết chết con Mãng Xà Tinh, mà còn gặp duyên kỳ ngộ học được võ công cái thế nên mới làm giám khảo chấm tỉ thí võ công chứ.

Sự xác nhận của Kim Tiên, Thạch An như muốn bay ngay về Thịnh Gia Trang báo tin cho Bá Mẫu cũng như Thanh Vân Tỷ Tỷ biết. Cái tin Chí Trung còn sống sau trận chiến với Mãng Xà mà còn là giám khảo cuộc tỉ thí tuyển chọn nhân tài. Thông tin nầy tức thời được lan nhanh ra khắp kinh thành Nam kinh Xích Quỷ, và cũng nhanh chóng đến Thịnh Gia Trang. Nói về Phi Hổ sau khi biết được Kim Tiên là gái giả trai thì lại càng thân thiện, nhưng không biết gọi bằng gì.

Bỗng Hào Hoa Bất Bại chắp tay hướng về Kim Tiên nói:

Hào Hoa tôi thật hân hạnh kết bạn với cô nương.

Truy Hồn Đoạt Mệnh cũng nói:

Thật hân hạnh cho Truy Hồn Đoạt Mệnh nầy, chúng ta có nhân duyên gặp nhau tứ hải giai huynh đệ là chuyện thường tình trong cuộc sống ở đời mời chúng ta cạn ly trong cuộc gặp gỡ nầy.

Kim Tiên nói:

Chưa kết bạn với nhau được đâu vì mai chúng ta còn phải tỉ thí với nhau chưa biết ai bại về tay ai vội gì kết bạn.

Nét mặt Kim Tiên lạnh như tiền. Phi Hổ nghe Kim Tiên nói như vậy thì nghĩ Kim Tiên là nhân vật thế nào, mới đó mà Kim Tiên đã biến thành hai người khác nhau một trời một vực. Nói về Thạch An biết Chí Trung còn sống không còn chú ý gì đến chuyện xung quanh nữa, mà nghĩ cách đưa thông tin về Thịnh Gia Trang.
 

Thống kê

Chủ đề
100,556
Bài viết
467,272
Thành viên
339,793
Thành viên mới nhất
simphongthuy27
Top