dia ly 11

 1. M

  Địa lý 11: Dựa bảng 10.4 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97

  ĐỊA LÍ 11: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc? câu hỏi 2 bài 10 tiết 3 SGK trang 97 địa lí 11 ĐỊA LÍ 11: Dựa vào bảng 10.4 hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này ? câu hỏi 3 bài 10...
 2. M

  Địa lý 11: Nhận xét chung sản lượng một số nông sản của Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 3 SGK trang 97 địa lí 11: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc? Trung Quốc là một quốc gia mạnh về kinh tế trên thế giới, địa hình với diện tích khá rộng lớn và đa dạng được phân thành nhiều tầng địa hình khác nhau. Vói một khí hậu...
 3. M

  Địa lý 11: Trung Quốc có thuận lợi nào để phát triển ngành công nghiệp khai thác, luyện kim Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 10 tiết 2 SGK trang 92 đại lí 11: Trung Quốc có những thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng ? Từ những kiến thức các em đã được học ở bài 10 tiết 1 địa lí 11 thì ở tiết này các em đã biết về vị trí địa...
 4. M

  Địa lý 11: Bảng 10.1 nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 2 SGK trang 93 địa lí 11: Từ bảng 10.1 hãy nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc? Một quốc gia rộng lớn về diện tích, dân cư đông đúc kinh tế phát triển mạnh mẽ, các thiết bị công nghệ hiện đại thể hiện đẳng cấp của một nước...
 5. M

  Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 94

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 10 tiết 2 SGK trang 94 địa lí 11: Dựa vào hình 10.8 hãy nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp của Trung Quốc, phân tích những điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tác động đến sự phân bố này? Trung Quốc được biết đến là một quốc gia có trình độ phát triển kinh...
 6. M

  Địa lý 11: Tại sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp miền Đông và Tây bài 10 SGK trang 94

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Dựa vào hình 10. 9 hãy nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây ? Từ các câu hỏi trước các bạn đã được...
 7. M

  Địa lý 11: Chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp nông nghiệp của Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Từ bảng số liệu trong bài hãy chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp của Trung Quốc và phân tích những nguyên nhân dẫn đến kết quả đó? Kinh tế của Trung Quốc ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm...
 8. M

  Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét giải thích sự phân bó công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 95

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Dựa vào hình 10.8 hãy nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc? Công nghiệp luôn là ngành phát triển hàng đầu của Trung Quốc và các nước phát triển trên thế giới. Công nghiệp phát triển mạnh mẽ sẽ đưa kinh tế...
 9. M

  Địa lý 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung ở miền Đông Bài 10 SGK trang 95

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông ? Được biết đến miền Đông của Trung Quốc là một khu vực tập trung nhiều dân cư, các ngành sản xuất công nghiệp và cả các ngành nông nghiệp. Từ những kiến...
 10. M

  Địa lý 11: Vị trí địa lý, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng thế nào đến địa hình và khí hậu Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 10 tiết 1 SGK trang 86 địa lí 11: Vị trí địa lí, quy mô lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung quốc? Từ những thông tin về địa lí, sách báo, ti vi, các phương tiện truyền thông các em cũng đã biết đến cái tên Trung Quốc. Trung Quốc là...
 11. M

  Địa lý 11: Hình 10.1 nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn Trung Quốc Bài 10 SGK trang 88

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 1 SGK trang 88 địa lí 11: Dựa vào hình 10.1 hãy nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn của Trung Quốc. So sánh sự khác biệt về địa hình, sông ngoài giữa miền tây và miền đông. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên...
 12. M

  Địa lý 11: Hình 10.3 nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và thành thị Trung Quốc Bài 10

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 10 tiết 1 SGK trang 88 địa lí 11: Quan sát hình 10.3 hãy nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và dân thành thị của Trung Quốc? Qua các câu hỏi 1 và 2 bài 10 tiết 1 địa lí 11 chúng ta đã được tìm kiểu kĩ về vị trí địa lí, lãnh thổ và điều kiện tự...
 13. M

  Địa lý 11: Hình 10.4 nhận xét giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 89

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 tiết 1 SGK trang 89 địa lí 11: Từ hình 10.4 hãy nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc? Như các bạn đã biết tổng số dân Trung Quốc có mật độ rất cao. Diện tích lớn dân đông cũng là một trong những lợi thế của Trung Quốc hiện nay. Xã hội phát triển...
 14. M

  Địa lý 11: Nêu đặc điểm địa hình miền Đông và miền Tây Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Dựa vào hình 10.1 nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Dựa vào những kiến thức đã được học trên lớp giáo viên đã cung cấp một số kiến thức về quốc gia Trung Quốc và những hiểu biết của các em về thực tế của...
 15. M

  Địa lý 11: Phân tích thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với sự phát triển Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Phân tích những mặt lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp công nghiệp của Trung Quốc? Trung Quốc một quốc gai giàu mạnh về cả kinh tế lẫn nguồn tài nguyên và thiên nhiên khá thuận...
 16. M

  Địa lý 11: Hình 10.1 và 10.4 nhận xét đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Từ hình 10.1 và 10.4 hãy nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc? Sau khi học xong tiết 1 bài 10 địa lí 11 chắc hẳn các em cũng đã biết về tình hình dân số của quốc gia Trung Quốc này. Một nước có dân số...
 17. M

  Địa lý 11: Cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc thế nào Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Hãy cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc như thế nào? Từ những kiến thức đã được giáo viên giảng trên lớp và kiến thức về thực tế trên nước Trung Quốc láng giềng của nước ta thì các bạn cũng đã biết...
 18. M

  Địa lý 11: Dựa bảng 9.4 nêu sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới Bài 9 SGK trang 80

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 9 tiết 2 SGK trang 80 địa lí 11: Dựa và bảng 9.4 hãy nêu những sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới? Theo những kiến thức mà các bạn đã được học từ tiết 1 bài 9 địa lí 11 thì kinh tế Nhật Bản là một nền kinh tế lớn. Đang dần phát triển trở...
 19. M

  Địa lý 11: Dựa hình 9.5 nhận xét mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 9 tiết 2 SGK trang 80 địa lí 11: Quan sát hình 9.5 hãy nhận xét về mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp của Nhật Bản? Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gánh chịu hậu quả từ các cuộc khủng hoảng về hinh tế rất nặng nề. Và cũng chính từ sự hao...
 20. M

  Địa lý 11: Tại sao nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản Bài 9 SGK trang 81

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 9 tiết 2 SGK trang 81 địa lí 11: Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản? Công nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tất cả các nước trên khu vực thế giới bỏi ngành kinh tế này nó đóng vai trò xúc tiến nền kinh tế...
Top